Yemen: Không kích tên lửa nhầm đám cưới, hơn 130 người chết
Ít nhất 130 người đã thiệt mạng khi bị hai quả tên lửa bắn trúng tại một đám cưới ở Yemen.
5903xb43fxd222xa5e2x7297xca13xX0xa9e0x7efdxb5f0x10cf6x11252x67f4x10c38xXcxd492xbc8cx6fd2x7d1exX2xfd64xXaxda4axXfxX4x1121fxX15xac4fxX15xbf57x8c98xX8xb3a4xX6xd3a7xX1cx1021exX8xa739xf302xX9xX6xX8xX13xd03fxX1cxX8xXaxda8axXbxX8xX1cxX6x8172xX1axX8x8331x7fb1xX1axX8xX9x10dcex115d3xX2xf4f8xX8xX6x7663xX1cxX8xX7x5ffax114d7xX8xX1cxX23xX3cx9f33xX2xX8xX9xX6xbab7xX13xX0x5fcexX6xX7xX4xX0xX54xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x685bxX15xXbxX1xXfxX4xccffxX13xX8xX1cxX6xaed5xX13xX8xX7xX46xX47xX8xX1cxX23xX3cxX4cxX2xX8xX37x625axX8xX13xX6xX2x11225xX13xX8xX1axb44exX1cxX23xX8xX25xX6xX2xX8xfc71xe5ecxX8xX6xXbxX2xX8xa641xc5aexd85axX8xX13xX2bxX1cxX8xXaxX2fxXbxX8xX93xd633xX1cxX8xX13x7c59x5db7xX1cxX23xX8xX13xX8bxX2xX8xX1ax8d02xX13xX8xX37xX38xX1axX8xX9xX3cxX3dxX2xX8xf7bcxX8xX18xX15xX1axX15xX1cx5e5cxX0xX54xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13x6a40xXaxX15xXexXfxX13xX15xb8b3xX13xe96fxXbxXaxX2xX23xX1cxX1dxX8x854dxX9bxXcxX13xX2x7d3axXd2xc793xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xd7eexc852xX1xXd2xXfxX4x116bdxX6xf4e1xX8xX1cxX6xed51xX1cxX8xX9xXfdxXbxX8xX6xXbxX2xX8xX13xX2bxX1cxX8xXaxX2fxXbxX8x7218xX13xXb5xX2xX8xX37x101d1x6b9fxX8xX37xX3cxf80cxX9xX8xX9xX6xXf6xX8xXax70efxX8xXaxX2xX2bxX1cxX8xX1axX2xX1cxX6xX8xX1xXf6xX8x5be0xXbxX9bxX1xX2xX8x100fdxXabxXbxX93xX2xXbxX8xX37x8899xX1cxX23xX8xX37xX34xX9bxXc8xX8xX11xX6xX15xXf6xX8xX9xX38xX9xX8xX9axX9bxXbxX1cxX8xX9xX6xX144xX9xX8xX9xXfdxXbxX8xX18xX15xX1axX15xX1cxX3fxX8xX6xXbxX2xX8xX9axX9bxX9cxX8xX13xX2bxX1cxX8xXaxX2fxXbxX8xX37xX82xX8xXabxX42xX2xX8xX13xXabxXacxX1cxX23xX8xX1axXb5xX13xX8xXaxcce5xX8xX9xX3cxX3dxX2xX8xXc1xX8xXaxX127xX1cxX23xX8xX13cxXaxX8x99caxXbxX6xX2xXe3xXbxX6xX3fxX8xX1cx1122dxX1axX8xXc1xX8xX11xX101xXd2xX8x6687xXbxX1axX8xX18xX15xX1axX15xX1cxX8xX6xX21xX1axX8xe0b9x1136cxX54xX1c0xXc8xX0xX54xX10xX4xX0xX13xXbxX93xXaxX15xX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1cxX23xXexXfxX46xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1cxX23xXexXfxX46xXfxX8xX93xXf6xXabxX1xX15xXabxXexXfxX47xXfxX4xX0xX13xX93xXf6xX1xXd2xX4xX0xX13xXabxX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXd2xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd9xX13xXdbxXbxXaxX2xX23xX1cxX1dxX8xXe3xX9bxXcxX13xX2xXe8xXd2xXeaxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xXf6xX1xXd2xXfxX4xX0xX2xX1axX23xX8xXcxXabxX9xXexXfxX54xX54xX2xXc8xX93xXbxXf6xX6xXbxX13xX2xX1cxX6xXc8xX3xX1cxX54xX1cxX15xf3e6xXcxX54xX7xd3b5xX46xX1c0xX54xX7xX47xX258xX1xX46xX7xX1bfxX258x5fddxX47xX47xX13xX1c0xX47xX47xX1c0xX264xXaxX47xXc8xXe3xX10xX23xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxXf6x5ea9xX1axXbxX23xX15xXfxX8xX54xX4xX0xX54xX10xX4xX0xX54xX13xX1xX4xX0xX54xX13xXabxX4xX0xX13xXabxX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXfbxXbxX10xX13xX2xXf6xX1cxXfxX4xX18xX15xX1axX15xX1cxX8xX13xXbxX1cxX8xX6xXf6xXbxX1cxX23xX8xXcxXbxX9bxX8xX1axXb5xX13xX8xX9xX9bxXb5xX9xX8xX25xX6xX21xX1cxX23xX8xX25xX26xX9xX6xXc8xX0xX54xX10xX4xX0xX54xX13xX1xX4xX0xX54xX13xXabxX4xX0xX54xX13xX93xXf6xX1xXd2xX4xX0xX54xX13xXbxX93xXaxX15xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXd2xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd9xX13xXdbxXbxXaxX2xX23xX1cxX1dxX8xXe3xX9bxXcxX13xX2xXe8xXd2xXeaxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xXf6xX1xXd2xXfxX4xX136x6964xX8xX3xX2xX87xX9xX8xX37xXbxX1cxX23xX8xX37xX3cxX11fxX9xX8xX37xX8bxX2xX8xX1xX2xX87xX1cxX8xX3xX74xX1cxX8xX37xeae3xX1cxX8xX1cxX6xX101xX1cxX8xX9axX9bxXd2xX344xX1cxX8xX9xXfdxXbxX8x9e37xX2xX2bxX1cxX8xX69xX11fxX10xX8x11523xX9bx6fb5xX9xX8xX37xX2xX344xX9bxX8xX13xXabxXbxX8xXaxX127xX1axX8xXabx10514xXc8xX0xX54xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXd2xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd9xX13xXdbxXbxXaxX2xX23xX1cxX1dxX8xXe3xX9bxXcxX13xX2xXe8xXd2xXeaxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xXf6xX1xXd2xXfxX4xX11xXabxX3cxX3dxX9xX8xX37xe19fxX3fxX8xX10xX6xX26xXbxX8xX18xX15xX1axX15xX1cxX8xX13xec68xX1cxX23xX8xX9xX3adxX8xX93xX38xXf6xX8xX9xX38xXf6xX8xX3xX344xX8xX3xX2xX87xX9xX8xX1axXb5xX13xX8xX13xXabxX325xX9xX8xX13xX6x1045bxX1cxX23xX8xX9xXfdxXbxX8xXaxX2xX2bxX1cxX8xX9axX9bxX101xX1cxX8xX1xXf6xX8xX136xXbxX9bxX1xX2xX8xX13cxXabxXbxX93xX2xXbxX8xX37xX144xX1cxX23xX8xX37xX34xX9bxX8xX13xX74xX1cxX8xX9xX21xX1cxX23xX8xX25xX6xX2xX51xX1cxX8xX46xX47xX8xX1xX101xX1cxX8xX13xX6xX3cxX4cxX1cxX23xX8xXc1xX8xX1axXb5xX13xX8xX1cxX23xX21xX2xX8xXaxX127xX1cxX23xX8xX1axX2xX344xX1cxX8xX93xXa7xX9xX8xX18xX15xX1axX15xX1cxX8xX13xX6xX2xX87xX13xX8xX1axX8bxX1cxX23xXc8xX0xX54xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXd2xXaxX15xXexXfxX13xX15xXd9xX13xXdbxXbxXaxX2xX23xX1cxX1dxX8xXe3xX9bxXcxX13xX2xXe8xXd2xXeaxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXf5xXf6xX1xXd2xXfxX4xX11xXabxXf6xX1cxX23xX8xX3xd744xX1cxX23xX8xf88bxX8xX13xX6xX38xX1cxX23xX3fxX8xX1cxX6xe9cexX1cxX23xX8xX9xX9bxXb5xX9xX8xX25xX6xX21xX1cxX23xX8xX25xX26xX9xX6xX8xX9xXfdxXbxX8xXaxX2xX2bxX1cxX8xX9axX9bxX101xX1cxX8xX1xXf6xX8xX136xXbxX9bxX1xX2xX8xX13cxXabxXbxX93xX2xXbxX8xX1x7a29xX1cxX8xX37xX34xX9bxX8xX1cxX6xX1a8xX1axX8xX9xX6xX361xX1cxX23xX8xXaxX8bxX2xX8xXaxX325xX9xX8xXaxX3cxX11fxX1cxX23xX8xX1cxe0a2xX2xX8xX1x6ed8xXd2xX8xX69xXf6xX9bxX13xX6xX2xX8xX37xX82xX8xX25xX6xX2xX51xX1cxX8xX6xX42xX1cxX8xd36axXc8xX1bfxX47xX47xX8xX1cxX23xX3cxX4cxX2xX8xX13xX6xX2xX87xX13xX8xX1axX8bxX1cxX23xXc8xX0xX54xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX136xXf6xX9bxXabxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xXf6xX8xX11xX74xX1axX8xf35bxX3cxX42xX1cxX23xX0xX54xX10xX4
congthanh