Cộng đồng doanh nghiệp tạo động lực lớn phát triển kinh tế thị xã phía Bắc Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thị xã Hồng Lĩnh không ngừng khẳng định vai trò quan trọng, tạo động lực to lớn cho sự phát triển của trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc Hà Tĩnh.
efefx10fe7x15a0ex16b6bx16cfex10ff9x159e8x138e5x133e5xX7x12580x1018cx13accx121fdx118d5x10cbfxX5x13c31xXaxX3xX7xXex1247fxX5xX10xX9xXaxXexX10x16280xXexfca8xX6xX5xXdx1657fx14e36x13be0xX3x14126x14ca9xX7xXexXdx1638dxX15x13585xXax1128cx10da3x12a29xX23xX22xX3x16c57x16d96xX23xX22xX3x165dcx15895xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdx12271xXbxX3xXex11da1xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5x16eadxX4xX3xX5x1655axX23xX3xXbxX1x167c9xXexX3xXexfa34xXdx133d6xX23xX3x12ecdxXdxX23xX1xX3xXex111c4xX3xXexX1x1122cxX3xX1cx11cd3xX3xXbxX1x1268axX6xX3x14391x1228bxX4xX3x15855xf57cxX3xXcx10aafxX23xX1xX0x11c09xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxX10xX6xX3axXaxX2fxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbx135d2xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX1x113d2xX23xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xX7bxX36xX23xX22xX3x10633xX7fxX23xX1xX3xX63xX1x12afcxX23xX22xX3xX23xX22x168f3xX23xX22xX3xX63xX1x10a8axX23xX22xX3xX35xX6dxX23xX1xX3x14018xX6xXdxX3xXexX5ex149bexX3x16240xX27xX6xX23xX3xXexX5ex166cdxX23xX22xXaexX3xXexX48xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xXexX3bxX3xX5xX55xX23xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX51xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX4x15067xX6xX3xXexX5exX27xX23xX22xX3xXexXb8x14282xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xXaexX3xXe3x16c41xX23xX3xX1xfce1xX6xXaexX3xX1cxX70xX3xX1xX31xXdxX3xXbxX1xX74xX6xX3xX77xX78xX4xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1x15533xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX0xXdxX129xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax10650xXdxX3axXexX1xX24xX3x142f2xX2x1578axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x11736xX2x10dc9xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX83xX83xXdxX154x12853xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xXe3xX23xX83xX23xX10xX186xX7xX83x1432dxX19exX19cxX19exX83xX2xX19ex1220axX3axX18fxX2xfcfexX19ex14f9cxX19cx15c28xXexX1d1xX19cxX1d1xX18fxX5xX1cbxX1exX1d3xX1c4xX3axX18dxX19exX1d1xX18fxX18fxX1c4xX1c4xXexX1cbxX1cfxX1d3xX19cxX19exX5xX19exX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXexX48xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xX5xX55xX23xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xXbxX1xX74xX6xX3xX77xX78xX4xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xXaxX3xX186xXdxX3axXexX1xX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX19cxX2xX19exXaxX3xX83xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX3bxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx14a45xX1xX7cxX3xX129xX5axX15xX3xX77xXdxX6xX3xX7bxX7cxX3xX29dxX31xXdxX3xX1exX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xX3xXexX48xXdxX3xX30x164c4xX129xX3xX4xXcexX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xX30x134eaxX23xX22xX3xfdc4xX1xX5axX23xX1xX3xX1c4xX3x154f4xXcx1611cxX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1x126c5xX3xX3axX3bxX3xXcxf25dxXbxX3xX35xX3bxX7cxX23xX3xX7bxX3bxX7cxX23xX1xX3xf9ffx10fbcxX23xX3xX5xX7cxX129xX3xX4xX1xX11exX3xX35xfb03xX27xX3xXexf7d8xX3xX35xX6xX23xX22xX3xX63xX1x11a59xX23xX3xXexX5exX30dxX2fdxX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xXcexX23xX22xX154xX3xX0xX10xX129xX2fx15781xX23xX1xX24xX3x1539bxXdxX23xX1xX3xXc7x14bdaxX0xX83xX10xX129xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX30xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xX30xf5cfxX3xXcxX2eexXbxX3xX35xX3bxX7cxX23xX3xX7bxX3bxX7cxX23xX1xX3xX2fcxX2fdxX23xX3xX1xX3bxX48xXexX3xX35xX31xX23xX22xX3xX35xX6xX3xX23xX22xX7cxX23xX1xX3xX23xX22xX1x164c9xXaexX3xX5xX7fxX23xX1xX3xXe3xX51xX4xX3xXe3xX55xXdxX3xX1cfxX3xX129x101e1xX23xX22xX3xX7xX39bxX23xX3xX1cxX27x14692xXexXaexX3xX63xXdxX23xX1xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX4xX1xX74xX23xX1xX24xX3xXexX1xX30dxX2fdxX23xX22xX3xX129xX48xXdxX3xX2dbxX63xXdxX23xX1xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX1cxXdxX3xX129xX135xX23xX22xXaexX3xXbxX1xXb8xX23xX3xX1b2xX139xX23xX2e8xX2dxX3xXe3xX2eexX23xX3xXexX39bxXdxX3xX1xX7cxX23xX22xX3xX1xX139xX6xX3xXexX5exX3bxX23xX22xX3xXe3xX7cxX3xX23xX22xX3bxX7cxXdxX3xX23xX30dxX55xX4xX2dxX3xX7xX39bxX23xX3xX1cxX27xX3a5xXexX3xX35xXdxX44xX23xX3xX23xX135xX23xX22xX3xX5xX30dx127cexX23xX22xX3xX129x112c2xXexX3xXexX5ex13c43xXdxXaexX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX3a5xXbxX3xX23xX30dxX55xX4xX3xXexX5exX3bxX23xX22xX3xX2d3xX2d3xXcxX3x129d4x10f76xX23xX22xX3x15e48xX23xX22xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX447xX55xXdxX3xXexXb8xX129xX3xX23xX22xX27xX15xX44xX23xX3xX35xX139xX23xX22xX3xX22xX139xXbxX3xX4xX1xX3bxX3xXebxX27x158b4xX3xX1xX30dxX2fdxX23xX22xXaexX3xX1xX30dxffb6xX23xX22xX3x128f9xX23xX22xX3xX4xX1xX11exX3xXexX5exX30dxX2fdxX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xX1xfea3xXexX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxX3xX4xX11exX6xX3xXex104cbxX23xX1xX3xXe3xX7cxX3xXcxX2ddxX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xXaexX3xX35xX309xX27xX3xX23xX135xX129xX3xX1c4xX19exX1c4xX19exXaexX3xX30xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xX30xX35dxX3xXcxX2eexXbxX3xX35xX3bxX7cxX23xX3xX7bxX3bxX7cxX23xX1xX3xX2fcxX2fdxX23xX3xXebxX27xX15xX69xXexX3xX35xX6dxX23xX1xX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxX3xf9fexX51xX3xX5axX23xX3xX29dxX1xX7cxX3xX129xX5axX15xX3xX77xXdxX6xX3xX7bxX7cxX3xX29dxX31xXdxX3xX1exX3xX29dxX22xX1xX44xX3xXcxX7fxX23xX1xX3xXexX48xXdxX3xX30xX2bfxX129xX3xX4xXcexX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xX30xX2cfxX23xX22xX3xX2d3xX1xX5axX23xX1xX3xX1c4xX3xX1exX3xXbxX1xX30dxX42bxX23xX22xX3x1460cxX2eexX27xX3xXc7xXdxX483xX27xXaexX3xXcxX2ddxX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX0xXdxX129xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX3axXexX1xX24xX3xX18dxX2xX18fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX19cxX2xX19exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX83xX83xXdxX154xX1b2xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xXe3xX23xX83xX23xX10xX186xX7xX83xX1c4xX19exX19cxX19exX83xX2xX19exX1cbxX3axX18fxX2xX1cfxX2xX19exX18fxX1cfxXexX19cxX19cxX18dxX1cfxX5xX1d3xX1exX1d3xX1c4xX3axX18dxX19exX1d1xX1cfxX1d3xX2xX19exXexX2xX18dxX1c4xX1d1xX19cxX5xX19exX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXexX48xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xX5xX55xX23xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xXbxX1xX74xX6xX3xX77xX78xX4xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xXaxX3xX186xXdxX3axXexX1xX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX19cxX2xX19exXaxX3xX83xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX3bxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xX30xX2cfxX3xXbxX1xX309xX23xX3xXcxX2eexXbxX3xX35xX3bxX7cxX23xX3xX7bxX3bxX7cxX23xX1xX3xX2fcxX2fdxX23xX3xX129xX55xXdxX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxX3xX18fxX19exX3xX1cxX10xX3xX35xX309xX27xX3xX63x1563fxX3bxXaexX3xX63xX1xXcexX23xX22xX3xX4xX1xX4b5xX3xX35xX39bxX129xX3xX1b2xX39bxX3bxX3xX4xX5axX4xX3xX1xX421xXbxX3xX35xX36xX23xX22xX3xXe3xX2eexX23xX3xXexX39bxXdxX3xX22xXdx133fcxX6xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXe3xX55xXdxX3xX35x10887xXdxX3xXexX5axX4xXaexX3xX23xXb8xX23xX22xX3xX4xX6xX3bxX3xX5xX421xXdxX3xXexX1xX69xX3xX4xX48xX23xX1xX3xXexX5exX6xX23xX1xX3xX129xX7cxX3xX4xXe9xX23xX3xXexX48xX3bxX3xXexX1xX483xX129xX3xXe3xXdxX44xX4xX3xX5xX7cxX129xX3xX4xX1xX3bxX3xX2xX19exX19exX3xX5xX6xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX154xX3xX0xX10xX129xX2fxX32exX23xX1xX24xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX7bxX3bxX7cxXdxX0xX83xX10xX129xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX29dxX1xX7cxX3xX129xX5axX15xX3xX4xX139xX3xX4xXcexX23xX22xX3xX7xX27xX3a5xXexX3xX18fxX19exX3xXexX5exXdxX44xX27xX3xX5xX74xXexX83xX23xX135xX129xXaexX3xX35xX30dxX421xX4xX3xX1cxXb8xX15xX3xX3axX51xX23xX22xX3xXexX5exX483xX23xX3xX3axXdxX44xX23xX3xXexX74xX4xX1xX3xX1cfxX19exX3xX1xX6xX3xXe3xX55xXdxX3xXexX2cfxX23xX22xX3xXe3xX731xX23xX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxX3xX22xX309xX23xX3xX2xX154xX2xX1c4xX19exX3xXexf619xX3xX35xX36xX23xX22xXaexX3xX22xXdxX39bxXdxX3xXebxX27xX15xX69xXexX3xXe3xXdxX44xX4xX3xX5xX7cxX129xX3xX4xX1xX3bxX3xX63xX1xX3bxX39bxX23xX22xX3xX1c4xX19exX19exX3xX5xX6xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX154xX3xX7bxXdxX44xX23xX3xX23xX6xX15xXaexX3xX30xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xX35xX6xX23xX22xX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX63xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xXcexX23xX22xX3xX3axX51xX3xX5axX23xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxXcxX5exX3bxX23xX22xX3xXexX1xX42bxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX55xXdxXaexX3xX30xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xX30xX35dxX3xXcxX2eexXbxX3xX35xX3bxX7cxX23xX3xX7bxX3bxX7cxX23xX1xX3xX2fcxX2fdxX23xX3xX7x12452xX3xXexXdxX69xXbxX3xXexX2bfxX4xX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxX3xX3axX51xX3xX5axX23xX3xX1xX48xX3xXexX309xX23xX22xX3xX30xX2bfxX129xX3xX4xXcexX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xX30xX2cfxX23xX22xX3xX2d3xX1xX5axX23xX1xX3xX1c4xX3xXexX48xXdxX3xXbxX1xX30dxX42bxX23xX22xX3xX557xX2eexX27xX3xXc7xXdxX483xX27xXaexX3xXcxX2ddxX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xX3xXe3xX55xXdxX3xXexX2cfxX23xX22xX3xX129xX492xX4xX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxX3xX1cfxX18fxX19exX3xXexX816xX3xX35xX36xX23xX22xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX0xXdxX129xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX3axXexX1xX24xX3xX18dxX2xX18fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX19cxX2xX19exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX83xX83xXdxX154xX1b2xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xXe3xX23xX83xX23xX10xX186xX7xX83xX1c4xX19exX19cxX19exX83xX2xX19exX1cbxX3axX18fxX2xX19cxX2xX19cxX19cxX19exXexX1c4xX1cbxX2xX1cbxX18fxX5xX19exX154xX26xXbxX22x11c1exX5exX9xX1d1xX1d1xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXexX48xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xX5xX55xX23xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xXbxX1xX74xX6xX3xX77xX78xX4xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xXaxX3xX186xXdxX3axXexX1xX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX19cxX2xX19exXaxX3xX83xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX3bxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX29dxX22xX7cxX15xX3xX1d1xX83xX2xX19exX83xX1c4xX19exX1c4xX19exXaexX3xX5xX70xX23xX1xX3xX35xX48xX3bxX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xX3xX35xX70xX3xXexX55xXdxX3xXexX426xX23xX22xX3xX1xX3bxX6xX3xX4xX1xX4a6xX4xX3xX129xXd4xX23xX22xX3xX30xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xX30xX2cfxX3xXbxX1xX309xX23xX3xXcxX2eexXbxX3xX35xX3bxX7cxX23xX3xX7bxX3bxX7cxX23xX1xX3xX2fcxX2fdxX23xX3xX23xX1xXb8xX23xX3xX29dxX22xX7cxX15xX3xX508xX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX1xXb8xX23xX3xX447xXdxX44xXexX3xX29dxX6xX129xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX447xX55xXdxX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX23xX135xX129xX3xX1c4xX19exX2xX1cbxXaexX3xXexX5exX483xX23xX3xX1cfxX154xX1d1xX19exX19exX3xXexX816xX3xX35xX36xX23xX22xXaexX3xX23xX31xXbxX3xX23xX22xXb8xX23xX3xX7xX5axX4xX1xX3xX23xX1xX7cxX3xX23xX30dxX55xX4xX3xXexX5exX483xX23xX3xX1c4xX1d1xX19exX3xXexX816xX3xX35xX36xX23xX22xXaexX3xX30xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xX30xX35dxX3xXcxX2eexXbxX3xX35xX3bxX7cxX23xX3xX7bxX3bxX7cxX23xX1xX3xX2fcxX2fdxX23xX3xX63xX1xXcexX23xX22xX3xX4xX1xX4b5xX3xX35xX139xX23xX22xX3xX22xX139xXbxX3xXexX74xX4xX1xX3xX4xX51xX4xX3xXe3xX7cxX3bxX3xX23xX22xX27xX36xX23xX3xX23xX22xXb8xX23xX3xX7xX5axX4xX1xX3xX35xX6dxX6xX3xXbxX1xX30dxX2fdxX23xX22xX3xX129xX7cxX3xX4xXe9xX23xX3xX22xXdxX39bxXdxX3xXebxX27xX15xX69xXexX3xXe3xXdxX44xX4xX3xX5xX7cxX129xX3xX4xX1xX3bxX3xX1xX2fdxX23xX3xX1cfxX154xX19exX19exX19exX3xX5xX6xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xXaexX3xXe3xX55xXdxX3xX129xX492xX4xX3xX5xX30dxX2fdxX23xX22xX3xX1b2xf815xX23xX1xX3xXebxX27xXb8xX23xX3xX1d3xXaexX18fxX3xXexX5exXdxX44xX27xX3xX35xX36xX23xX22xX83xX23xX22xX30dxX42bxXdxX83xXexX1xX5axX23xX22xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxXcxX5exX483xX23xX3xX5xX7fxX23xX1xX3xXe3xX51xX4xX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxX3xX7xX39bxX23xX3xX1cxX27xX3a5xXexX3xX4xXcexX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xX1exX3xX1cxXb8xX15xX3xX3axX51xX23xX22xXaexX3xXexX1xX30dxX2fdxX23xX22xX3xX129xX48xXdxXaexX3xX3axX6dxX4xX1xX3xXe3xX2bfxXaexX3xX23xX1xXdxX388xX27xX3xX508xX29dxX3xX48exX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xX3xX35xX70xX3xX23x13ddbxX3xX5xX51xX4xX3xXexX1xX6xX129xX3xX22xXdxX6xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX23xX3xX1xXdxX44xX27xX3xXebxX27xX39bxX3xX4xX5axX4xX3xX4xX1xX30dxX2fdxX23xX22xX3xXexX5exXc0axX23xX1xX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxX3xX1cxXb8xX15xX3xX3axX51xX23xX22xXaexX3xX63xX1xXcexX23xX22xX3xX23xX22xXd4xX23xX22xX3xX23xXb8xX23xX22xX3xX4xX6xX3bxX3xX23xX135xX23xX22xX3xX5xX51xX4xXaexX3xXexX48xX3bxX3xX3axX51xX23xX22xX3xX27xX15xX3xXexX74xX23xX154xX0xX7xXexX5exX3bxX23xX22xX2fxX0xXdxX129xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX3axXexX1xX24xX3xX18dxX2xX18fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX19cxX2xX19exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX83xX83xXdxX154xX1b2xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xXe3xX23xX83xX23xX10xX186xX7xX83xX1c4xX19exX19cxX19exX83xX2xX19exX1cbxX3axX18fxX2xX1cfxX1c4xX2xX19exX18dxXexX1c4xX1d3xX19exX19cxX19exX5xX19exX154xX26xXbxX22xX9cfxX5exX9xX1c4xX18dxX1c4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXexX48xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xX5xX55xX23xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xXbxX1xX74xX6xX3xX77xX78xX4xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xXaxX3xX186xXdxX3axXexX1xX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX19cxX2xX19exXaxX3xX83xX2fxX0xX83xX7xXexX5exX3bxX23xX22xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX3bxX23xXaxX2fxXcxX3bxX7cxX23xX3xX4xX39bxX23xX1xX3xXcxX5exX27xX23xX22xX3xXexXb8xX129xX3xXcxX1xX30dxX2fdxX23xX22xX3xX129xX48xXdxX3xXexX2cfxX23xX22xX3xX1xX421xXbxX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xX3xX3axX3bxX3xX30xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxX29dxX7bxX7bxX3xX29dxX1xX30dxX3xX29dxX6xX129xX3xX5xX7cxX129xX3xX4xX1xX11exX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fx13323xX23xX22xX3xX29dxX22xX27xX15x11129xX23xX3xX447xX135xX23xX3xX508xXdxX44xX27xX3xX1exX3xX35dxX1xX139xX3x15baaxXdxX5axX129xX3xX35xX731xX4xX3xX30xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxX29dxX7bxX7bxX3xX29dxX1xX30dxX3xX29dxX6xX129xX3xX4xX1xX3bxX3xX1b2xXdxX69xXexX24xX3x1037bxX447xX55xXdxX3xX63xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xX129xX3xX5xXb8xX27xX3xX23xX6xX15xX3xXexX5exX3bxX23xX22xX3xX5xX7fxX23xX1xX3xXe3xX51xX4xX3xX1cxXb8xX15xX3xX3axX51xX23xX22xXaexX3xX4xX1xX4a6xX23xX22xX3xXexXcexXdxX3xX5xX27xXcexX23xX3xX35xX426xXexX3xX27xX15xX3xXexX74xX23xXaexX3xX4xX1xX3a5xXexX3xX5xX30dxX421xX23xX22xX3xX5xX483xX23xX3xX1xX7cxX23xX22xX3xX35xX309xX27xX154xX3xX30xX1xX4a6xX23xX22xX3xXexXcexXdxX3xX5xX27xXcexX23xX3xX4xX731xX3xX22xX78xX23xX22xX3xX1xX3bxX7cxX23xX3xXexX1xX7cxX23xX1xX3xX4xX5axX4xX3xX4xXcexX23xX22xX3xXexX5exXc0axX23xX1xXaexX3xX3axX51xX3xX5axX23xX3xX35xX39bxX129xX3xX1b2xX39bxX3bxX3xX35xX4a6xX23xX22xX3xXexXdxX69xX23xX3xX35xX31xXaexX3xX4xX1xX3a5xXexX3xX5xX30dxX421xX23xX22xX3xX4xXcexX23xX22xX3xXexX5exXc0axX23xX1xXaexX3xXexXd4xX3xX35xX139xXaexX3xX22xX139xXbxX3xXbxX1xX309xX23xX3xXexX1xX4a6xX4xX3xX35xXb8xX15xX3xX2d3xXcxX1exX2ddxX7bxX3xX35xX6dxX6xX3xXbxX1xX30dxX2fdxX23xX22xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23x14ad2xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX2d3xX1xXcexX23xX22xX3xX4xX1xX4b5xX3xX23xXcaexX3xX5xX51xX4xX3xX23xXb8xX23xX22xX3xX4xX6xX3bxX3xX1xXdxX44xX27xX3xXebxX27xX39bxX3xX1xX3bxX48xXexX3xX35xX31xX23xX22xX3xX7xX39bxX23xX3xX1cxX27xX3a5xXexX3xX63xXdxX23xX1xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xXaexX3xX30xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxX29dxX7bxX7bxX3xX29dxX1xX30dxX3xX29dxX6xX129xX3xX1xX7cxX23xX22xX3xX23xX135xX129xX3xX4xXe9xX23xX3xXexX74xX4xX1xX3xX4xX51xX4xX3xXexX1xX6xX129xX3xX22xXdxX6xX3xXe3xX7cxX3bxX3xX4xX5axX4xX3xX1xX3bxX48xXexX3xX35xX31xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX70xX3xX1xX31xXdxX3xXe3xX55xXdxX3xX7xX731xX3xXexXdxX388xX23xX3xX1xX7cxX23xX22xX3xXexX5exX135xX129xX3xXexX5exXdxX44xX27xX3xX35xX36xX23xX22xX154xX3xX557xX426xX4xX3xX1b2xXdxX44xXexXaexX3xXexX5exX3bxX23xX22xX3xX23xX135xX129xX3xX1c4xX19exX1c4xX19exXaexX3xX4xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xX35xX70xX3xX11exX23xX22xX3xX1xX31xX3xXbxX1xXe9xX23xX22xXaexX3xX4xX1xX731xX23xX22xX3xX3axX6dxX4xX1xX3xX30xX3bxXe3xXdxX3axX1exX2xX1cbxX3xXexX5exX483xX23xX3xX35xX6dxX6xX3xX1b2xX7cxX23xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xXe3xX7cxX3xX4xX5axX4xX3xX1xX3bxX48xXexX3xX35xX31xX23xX22xX3xX1cxX70xX3xX1xX31xXdxX3xX63xX1xX5axX4xX3xX1xX2fdxX23xX3xX1c4xX19exX19exX3xXexX5exXdxX44xX27xX3xX35xX36xX23xX22xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX0xXdxX129xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX3axXexX1xX24xX3xX18dxX2xX18fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX19cxX2xX19exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX83xX83xXdxX154xX1b2xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xXe3xX23xX83xX23xX10xX186xX7xX83xX1c4xX19exX19cxX19exX83xX2xX19exX1cbxX3axX18fxX2xX1cfxX1c4xX18dxX19exX19exXexX1cbxX1d3xX1d1xX1c4xX1d1xX5xX19exX154xX26xXbxX22xX9cfxX5exX9xX1cfxX19cxX19exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXexX48xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xX5xX55xX23xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xXbxX1xX74xX6xX3xX77xX78xX4xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xXaxX3xX186xXdxX3axXexX1xX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX19cxX2xX19exXaxX3xX83xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX3bxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX508xX51xX3xX5axX23xX3xX35xX30dxX42bxX23xX22xX3xXc7xX483xX3xX7bxX71cxX27xX3xXcxX5exX5axX4xX3xX2dbxXcxX2ddxX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xX2e8xX3xX3axX7cxXdxX3xX22xX309xX23xX3xX19cxX3xX63xX129xX3xX35xX30dxX421xX4xX3xXexX1xXdxX69xXexX3xX63xX69xX3xXexXdxX483xX27xX3xX4xX1xX27xX316xX23xX3xX35xX30dxX42bxX23xX22xX3xX35xXcexX3xXexX1xX6dxX3xX5xX3bxX48xXdxX3x12b99xX12e8xX12e8xX3xX3axX3bxX3xX30xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxX29dxX7bxX7bxX3xX29dxX1xX30dxX3xX29dxX6xX129xX3xXexX1xXdxX3xX4xXcexX23xX22xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xX3xX4xX448xX23xX22xX3xX5xX7cxX3xX35xX6dxX6xX3xXbxX1xX30dxX2fdxX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4a6xXexX3xX35xX30dxX421xX4xX3xX4xX5axX4xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxX3xX23xX30dxX55xX4xX3xX23xX22xX3bxX7cxXdxX3xX1xX3bxX48xXexX3xX35xX31xX23xX22xX3xXexX5exX483xX23xX3xX35xX6dxX6xX3xX1b2xX7cxX23xXaexX3xX4xX139xX3xX23xX1xXdxX388xX27xX3xX35xX139xX23xX22xX3xX22xX139xXbxX3xXebxX27xX6xX23xX3xXexX5exXf2xX23xX22xX3xX4xX1xX3bxX3xX7xX51xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX11exX6xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX557xXdxX60xX23xX3xX1xXc0axX23xX1xX3xX23xX1xX30dxX3xX29dxX1xX7cxX3xX129xX5axX15xX3xX333xX6xX15xX3xX7bxX6xXdxXe3xXdxX23xX6xX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xX3xX3axX3bxX3xX30xXcexX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxX29dxX7bxX7bxX3xX7bxX6xXdxXe3xXdxX23xX6xX3xX7bxX39bxXdxX3xX508xX30dxX2fdxX23xX22xX3xX2dbxX2xX19exX19ex1508axX3xXe3xX731xX23xX3xX23xX30dxX55xX4xX3xX23xX22xX3bxX7cxXdxX2e8xX3xX5xX7cxX129xX3xX4xX1xX11exX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxXaexX3xXe3xX55xXdxX3xXexX2cfxX23xX22xX3xX129xX492xX4xX3xX1cfxX19cxX18fxX3xXexX816xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX2dbxXexX30dxX2fdxX23xX22xX3xX35xX30dxX2fdxX23xX22xX3xX2xX18fxX3xXexX5exXdxX44xX27xX3x14da2xX2fcxX508xX2e8xX3xX4xX1xX27xX15xX483xX23xX3xX7xX39bxX23xX3xX1cxX27xX3a5xXexXaexX3xX63xXdxX23xX1xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX4xX5axX4xX3xX7xX39bxX23xX3xXbxX1xX316xX129xX3xX22xX135xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xXexX1xX60xX3xXexX1xX6xX3bxXaexX3xX22xX135xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX4xXcexX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxXaexX3xXexX5exX6xX23xX22xX3xXbxX1xX2bfxX4xX3xXexX1xX60xX3xXexX1xX6xX3bxX3xXe3xX55xXdxX3xX2xX19exX19exX142exX3xX7xX39bxX23xX3xXbxX1xX316xX129xX3xX1cxX27xX3a5xXexX3xX63xX1xX316xX27xXaexX3xX4xXcexX23xX22xX3xX7xX27xX3a5xXexX3xX1cbxXaexX1cbxX3xXexX5exXdxX44xX27xX3xX7xX39bxX23xX3xXbxX1xX316xX129xX83xX23xX135xX129xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX29dxX1xX7cxX3xX129xX5axX15xX3xX35xXdxX3xXe3xX7cxX3bxX3xX1xX3bxX48xXexX3xX35xX31xX23xX22xX3xX4xX1xX74xX23xX1xX3xXexX1xX492xX4xX3xXexXd4xX3xXexX1xX5axX23xX22xX3xX19cxX83xX1c4xX19exX1c4xX19exXaexX3xXexX74xX23xX1xX3xX35xX69xX23xX3xX1xX69xXexX3xXexX1xX5axX23xX22xX3xX1cbxX83xX1c4xX19exX1c4xX19exX3xXexX2cfxX23xX22xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX35xX48xXexX3xX1xX2fdxX23xX3xX1cbxXaexX1cfxX3xXexX816xX3xX35xX36xX23xX22xXaexX3xX23xX31xXbxX3xX23xX22xXb8xX23xX3xX7xX5axX4xX1xX3xXexX5exX483xX23xX3xX1d3xX18dxX19exX3xXexX5exXdxX44xX27xX3xX35xX36xX23xX22xXaexX3xXexX48xX3bxX3xXe3xXdxX44xX4xX3xX5xX7cxX129xX3xX2cfxX23xX3xX35xX6dxX23xX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX1xX2fdxX23xX3xX1d3xX19exX19exX3xX5xX6xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xXaexX3xXe3xX55xXdxX3xX129xX492xX4xX3xX5xX30dxX2fdxX23xX22xX3xX1b2xXc0axX23xX1xX3xXebxX27xXb8xX23xX3xX1xX2fdxX23xX3xX1cfxXaexX1d3xX3xXexX5exXdxX44xX27xX3xX35xX36xX23xX22xX83xX5xX6xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX83xXexX1xX5axX23xX22xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX0xXdxX129xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX5exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX186xXdxX3axXexX1xX24xX3xX18dxX2xX18fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX19cxX2xX19exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX83xX83xXdxX154xX1b2xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xXe3xX23xX83xX23xX10xX186xX7xX83xX1c4xX19exX19cxX19exX83xX2xX19exX1cbxX3axX18fxX2xX1cfxX1c4xX1d1xX1c4xX19cxXexX18fxX1d3xX1c4xX1d1xX1d1xX5xX19exX154xX26xXbxX22xX9cfxX5exX9xX18fxX1d3xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXexX48xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xX5xX55xX23xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xXbxX1xX74xX6xX3xX77xX78xX4xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xXaxX3xX186xXdxX3axXexX1xX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX19cxX2xX19exXaxX3xX83xX2fxX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX3bxX23xXaxX2fxX30xXcexX23xX22xX3xX23xX1xXb8xX23xX3xX29dxX1xX7cxX3xX129xX5axX15xX3xX7bxX6xXdxXe3xXdxX23xX6xX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xX3xXe3xX7cxX3bxX3xX4xX6xX3xX7xX39bxX23xX3xX1cxX27xX3a5xXexX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxXcxX2ddxX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xX3xX1xXdxX44xX23xX3xX4xX139xX3xXexX5exX483xX23xX3xX1cfxX1d1xX19exX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXe3xX7cxX3xXe3xX135xX23xX3xXbxX1xXe9xX23xX22xXaexX3xX4xX1xXdxX3xX23xX1xX5axX23xX1xX3xX35xX48xXdxX3xX3axXdxX44xX23xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX2dxX3xXexX5exX3bxX23xX22xX3xX35xX139xX3xX1cbxX3xXexX1xX5axX23xX22xX3xX35xX309xX27xX3xX23xX135xX129xX3xX1c4xX19exX1c4xX19exX3xXexX1xX7cxX23xX1xX3xX5xX2eexXbxX3xX129xX55xXdxX3xX1c4xX19cxX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxXaexX3xXe3xX731xX23xX3xX35xXdxX388xX27xX3xX5xX44xX3xX35xX135xX23xX22xX3xX63xX339xX3xX1b2xXc0axX23xX1xX3xXebxX27xXb8xX23xX3xX18fxXaexX18fxX3xXexX816xX3xX35xX36xX23xX22xX83xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX154xX3xX30xX5axX4xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXexX5exX483xX23xX3xX35xX6dxX6xX3xX1b2xX7cxX23xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xX35xX70xX3xXexX48xX3bxX3xXe3xXdxX44xX4xX3xX5xX7cxX129xX3xX4xX1xX3bxX3xXexX5exX483xX23xX3xX18dxX154xX19exX19exX19exX3xX5xX6xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX2dxX3xX35xX139xX23xX22xX3xX22xX139xXbxX3xXexX5exX483xX23xX3xX1d3xX19exX142exX3xX4xX2fdxX3xX4xX3a5xX27xX3xXexX1xX27xX3xX23xX22xXb8xX23xX3xX7xX5axX4xX1xX3xXexX5exX483xX23xX3xX35xX6dxX6xX3xX1b2xX7cxX23xX154xX3xX29dxX1xX71cxX23xX22xX3xX4xX3bxX23xX3xX7xX731xX3xXexX5exX483xX23xX3xX4xX1xX3bxX3xXexX1xX3a5xX15xXaexX3xX4xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxXaexX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX1xXb8xX23xX3xXcxX2ddxX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xX3xX35xX70xX3xX35xX139xX23xX22xX3xX22xX139xXbxX3xX23xX22xX7cxX15xX3xX4xX7cxX23xX22xX3xX5xX55xX23xX3xX1xX2fdxX23xX3xXe3xX7cxX3bxX3xX7xX51xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xX35xX2cfxXdxX3xX129xX55xXdxX3xXe3xX7cxX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX2d3xXcxX1exX2ddxX7bxX3xX35xX6dxX6xX3xXbxX1xX30dxX2fdxX23xX22xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3bxX3axX15xXaxX2fxX30xX1xX11exX3xXexX6dxX4xX1xX3xX147fxX77xX29dxX508xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xX7bxX36xX23xX22xX3xXc7xX7fxX23xX1xX3xX29dxX22xX27xX15xXeb9xX23xX3xX7bxX27xX15xX3xX7bx16ea9xX23xX22xX3xX63xX1xXdaxX23xX22xX3xX35xX6dxX23xX1xX24xX3xXef3xXcxX5exX3bxX23xX22xX3xXexX1xX42bxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX55xXdxXaexX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xXexXdxX69xXbxX3xXexX2bfxX4xX3xX1xX3bxX7cxX23xX3xXexX1xXdxX44xX23xX3xX63xX69xXexX3xX4xX3a5xX27xX3xX1xX48xX3xXexX309xX23xX22xX3xX4xX5axX4xX3xX4xX2bfxX129xX3xX4xXcexX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXe3xX7cxX3xX4xX5axX4xX3xX3axX51xX3xX5axX23xX3xXexX5exXf2xX23xX22xX3xX35xXdxX60xX129xX3xXexX5exX483xX23xX3xX35xX6dxX6xX3xX1b2xX7cxX23xXaexX3xXexX48xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xX35xX60xX3xX3ax1677cxX23xX3xX3axX78xXexXaexX3xXexX1xX27xX3xX1xX4a6xXexX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxX2dxX3xX35xX316xX15xX3xX129xX48xX23xX1xX3xX4xX39bxXdxX3xX4xX5axX4xX1xX3xXexX1xX11exX3xXexX2bfxX4xX3xX1xX7cxX23xX1xX3xX4xX1xX74xX23xX1xX2dxX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX23xX3xXexX731xXexX3xX4xXcexX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xX4xXcexX23xX22xX3xX63xX1xX6xXdxXaexX3xX129xXdxX23xX1xX3xX1b2xX48xX4xX1xX3xX1xX3bxX48xXexX3xX35xX31xX23xX22xX3xXebxX27xX15xX3xX1xX3bxX48xX4xX1xX3xX1cxXb8xX15xX3xX3axX51xX23xX22xXaexX3xXebxX27xX15xX3xX1xX3bxX48xX4xX1xXaexX3xX63xX69xX3xX1xX3bxX48xX4xX1xX3xX7x152a7xX3xX3axX2bfxX23xX22xX3xX35xX3a5xXexXaexX3xX3axX6xX23xX1xX3xX129xX2bfxX4xX3xX3axX51xX3xX5axX23xX3xX129xX42bxXdxX3xX22xXf2xXdxX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dx130f8xX3xX23xX1x16a35xX129xX3xXexX48xX3bxX3xX35xXdxX388xX27xX3xX63xXdxX44xX23xX3xXexX1xX27xX2eexX23xX3xX5xX421xXdxX3xX35xX60xX3xX23xX1xX7cxX3xX35xX309xX27xX3xXexX30dxX3xXexXdxX69xXbxX3xX4xX2eexX23xXaexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX63xX1xX6xXdxX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX23xX3xX3axX51xX3xX5axX23xX3xXexX5exX3bxX23xX22xX3xX63xX1xX3bxX39bxX23xX22xX3xXexX1xX42bxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX23xX22xX78xX23xX3xX23xX1xX3a5xXexXff2xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xX3axXdxXe3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axX5exX10xX5xX6xXexX10xX3axXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX129xX1b2xX1exX6xX23xX3axX1exX7xX6xXbxX3bxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXecbxXdxX4a6xXbxX3xX4xXcexX23xX22xX3xX23xX1xXb8xX23xX3xX23xX22xX7cxX23xX1xX3xX35xXdxX44xX23xX3xX6xX23xX3xXexX3bxX7cxX23xX3xX63xX1xXdxX3xX5xX483xX23xX3xX5xX30dxX55xXdxXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX83xX5xX6xX3bxX1exX3axX3bxX23xX22xX1exXe3xXdxX10xX4xX1exX5xX6xX129xX83xX22xXdxX27xXbxX1exX4xX3bxX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX23xX22xX6xX23xX1xX1exX3axXdxX10xX23xX1exX6xX23xX1exXexX3bxX6xX23xX1exX63xX1xXdxX1exX5xX10xX23xX1exX5xX27xX3bxXdxX83xX2xX1cbxX1cbxX1d3xX1cbxX1cfxX154xX1xXexX129xXaxX2fxX0xXdxX129xX22xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX83xX129xX10xX3axXdxX6xX83xX2xX1c4xX19exX83xX23xX10xX186xX7xX83xX1c4xX19exX19cxX19exX83xX2xX19cxX19exX3axX18fxX19exX1cbxX19cxX1cfxX18fxX2xXexX18dxX1c4xX1c4xX1d1xX5xX1c4xX1exX2xX19cxX19exX3axX18dxX2xX1cfxX1cfxX1c4xX18fxX18dxXexX1d1xX18fxX1cbxX1cbxX18dxX5xX19exX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXexX48xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xX5xX55xX23xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xXbxX1xX74xX6xX3xX77xX78xX4xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xXaxX3xX83xX2fxX0xX83xX6xX2fxX0xX3axXdxXe3xX2fxX0xX7xXexX5exX3bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXecbxXdxX4a6xXbxX3xX4xXcexX23xX22xX3xX23xX1xXb8xX23xX3xX23xX22xX7cxX23xX1xX3xX35xXdxX44xX23xX3xX6xX23xX3xXexX3bxX7cxX23xX3xX63xX1xXdxX3xX5xX483xX23xX3xX5xX30dxX55xXdxXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX83xX5xX6xX3bxX1exX3axX3bxX23xX22xX1exXe3xXdxX10xX4xX1exX5xX6xX129xX83xX22xXdxX27xXbxX1exX4xX3bxX23xX22xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX23xX22xX6xX23xX1xX1exX3axXdxX10xX23xX1exX6xX23xX1exXexX3bxX6xX23xX1exX63xX1xXdxX1exX5xX10xX23xX1exX5xX27xX3bxXdxX83xX2xX1cbxX1cbxX1d3xX1cbxX1cfxX154xX1xXexX129xXaxX2fxXecbxXdxX4a6xXbxX3xX4xXcexX23xX22xX3xX23xX1xXb8xX23xX3xX23xX22xX7cxX23xX1xX3xX35xXdxX44xX23xX3xX6xX23xX3xXexX3bxX7cxX23xX3xX63xX1xXdxX3xX5xX483xX23xX3xX5xX30dxX55xXdxX0xX83xX6xX2fxX0xX83xX7xXexX5exX3bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX2fxX29dxX78xX129xX3xXe3xX71cxX23xX22xX3xX4xX5axX4xX3xX23xX31xXdxX3xX3axX27xX23xX22xX3xXe3xX388xX3xXc7xX27xX2eexXexX3x1169axX23xX3xXexX3bxX7cxX23xX3xXe3xX44xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX6xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX7cxX3xX4xX2fdxX3xX7xX48exX3xXebxX27xX6xX23xX3xXexX5exXf2xX23xX22xX3xX22xXdxX4a6xXbxX3xX4xX5axX23xX3xX1b2xX31xXaexX3xX4xXcexX23xX22xX3xX23xX1xXb8xX23xX3xX23xX22xX7cxX23xX1xX3xX35xXdxX44xX23xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xX3xX35xX39bxX129xX3xX1b2xX39bxX3bxX3xX6xX23xX3xXexX3bxX7cxX23xX3xXexX5exX3bxX23xX22xX3xXebxX27xX5axX3xXexX5exXc0axX23xX1xX3xX5xX7cxX129xX3xXe3xXdxX44xX4xX154xX154xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xX83xX3axXdxXe3xX2fxX0xX83xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d3xX1xX74xX3xXexX1xX69xX3xX129xX55xXdxX3xXexXd4xX3xX4xX5axX4xX3xXbxX1xX3bxX23xX22xX3xXexX5exX7cxX3bxX3xXexX1xXdxX3xX35xX27xX6xX3xX4xX11exX6xX3xX23xX22xX7cxX23xX1xX3xX23xXcexX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX83xX23xX3bxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX83xX63xX1xXdxX1exXexX1xX10xX1exX129xX3bxXdxX1exXexX27xX1exX4xX6xX4xX1exXbxX1xX3bxX23xX22xX1exXexX5exX6xX3bxX1exXexX1xXdxX1exX3axX27xX6xX1exX4xX27xX6xX1exX23xX22xX6xX23xX1xX1exX23xX3bxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX83xX2xX1cbxX1cbxX1cfxX18fxX1cbxX154xX1xXexX129xXaxX2fxX0xXdxX129xX22xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX83xX129xX10xX3axXdxX6xX83xX2xX1c4xX19exX83xX23xX10xX186xX7xX83xX1c4xX19exX1cfxX1cbxX83xX1d3xX1c4xX3axX1cfxX2xX18fxX1cfxX18dxX19exX1c4xXexX18dxX18fxX19cxX1c4xX19cxX5xX19exX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXexX48xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xX5xX55xX23xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xXbxX1xX74xX6xX3xX77xX78xX4xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xXaxX3xX83xX2fxX0xX83xX6xX2fxX0xX3axXdxXe3xX2fxX0xX7xXexX5exX3bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d3xX1xX74xX3xXexX1xX69xX3xX129xX55xXdxX3xXexXd4xX3xX4xX5axX4xX3xXbxX1xX3bxX23xX22xX3xXexX5exX7cxX3bxX3xXexX1xXdxX3xX35xX27xX6xX3xX4xX11exX6xX3xX23xX22xX7cxX23xX1xX3xX23xXcexX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX83xX23xX3bxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX83xX63xX1xXdxX1exXexX1xX10xX1exX129xX3bxXdxX1exXexX27xX1exX4xX6xX4xX1exXbxX1xX3bxX23xX22xX1exXexX5exX6xX3bxX1exXexX1xXdxX1exX3axX27xX6xX1exX4xX27xX6xX1exX23xX22xX6xX23xX1xX1exX23xX3bxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX83xX2xX1cbxX1cbxX1cfxX18fxX1cbxX154xX1xXexX129xXaxX2fxX2d3xX1xX74xX3xXexX1xX69xX3xX129xX55xXdxX3xXexXd4xX3xX4xX5axX4xX3xXbxX1xX3bxX23xX22xX3xXexX5exX7cxX3bxX3xXexX1xXdxX3xX35xX27xX6xX3xX4xX11exX6xX3xX23xX22xX7cxX23xX1xX3xX23xXcexX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xX0xX83xX6xX2fxX0xX83xX7xXexX5exX3bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX2fxX2ddxXb8xX15xX3xX3axX51xX23xX22xX3xXbxX1xX3bxX23xX22xX3xXexX5exX7cxX3bxX3xXexX1xXdxX3xX35xX27xX6xX3xX4xX2bfxX3xXexX1xX60xXaexX3xX5exf07bxX3xX5exX7cxX23xX22xXaexX3xX3axXeb9xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX44xX23xXaexX3xX22xX78xX23xX3xXe3xX55xXdxX3xX23xX1xXdxX44xX129xX3xXe3xX2bfxX3xX4xX1xX74xX23xX1xX3xXexX5exX6dxX3xX35xX70xX3xX22xX139xXbxX3xXbxX1xX309xX23xX3xXexX48xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xX129xX55xXdxXaexX3xX63xX1xX74xX3xXexX1xX69xX3xX129xX55xXdxX3xXexX5exX3bxX23xX22xX3xX5xX7fxX23xX1xX3xXe3xX51xX4xX3xX23xXcexX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xX3xX23xX1xXdxX388xX27xX3xX23xX135xX129xX3xXebxX27xX6xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xX83xX3axXdxXe3xX2fxX0xX83xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc7xX3a5xX15xX3xX4xX1xX3a5xXexX3xX5xX30dxX421xX23xX22xX3xX5xX7cxX129xX3xXexX1xX30dxX55xX4xX3xX35xX3bxXaexX3xX35xX30dxX6xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX2eexXbxX3xXexX1xX60xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xX3xXef3xX4xX3a5xXexX3xX4xX5axX23xX1xXff2xXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX83xX63xX1xX3bxXdxX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX83xX5xX6xX15xX1exX4xX1xX6xXexX1exX5xX27xX3bxX23xX22xX1exX5xX6xX129xX1exXexX1xX27xX3bxX4xX1exX3axX3bxX1exX3axX27xX6xX1exX63xXdxX23xX1xX1exXexX10xX1exXexX6xXbxX1exXexX1xX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX6xXexX1exX4xX6xX23xX1xX83xX2xX1cbxX1d1xX18fxX1d1xX1d3xX154xX1xXexX129xXaxX2fxX0xXdxX129xX22xX3xX7xX5exX4xX9xXaxX83xX129xX10xX3axXdxX6xX83xX2xX1c4xX19exX83xX23xX10xX186xX7xX83xX1c4xX19exX1cfxX1d3xX83xX2xX1c4xX1d3xX3axX1c4xX2xX18fxX1c4xX19cxX19cxX1c4xXexX18dxX1cbxX1d3xX2xX5xX1d1xX1exX6xX23xX1xX1exX3axX6xXdxX1exX3axXdxX10xX23xX1exX3bxX63xX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX3axX3bxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX44xXbxX3xXexX48xX3bxX3xX35xX31xX23xX22xX3xX5xX51xX4xX3xX5xX55xX23xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX1xX6dxX3xX1cxX70xX3xXbxX1xX74xX6xX3xX77xX78xX4xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xXaxX3xX83xX2fxX0xX83xX6xX2fxX0xX3axXdxXe3xX2fxX0xX7xXexX5exX3bxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc7xX3a5xX15xX3xX4xX1xX3a5xXexX3xX5xX30dxX421xX23xX22xX3xX5xX7cxX129xX3xXexX1xX30dxX55xX4xX3xX35xX3bxXaexX3xX35xX30dxX6xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX2eexXbxX3xXexX1xX60xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xX3xXef3xX4xX3a5xXexX3xX4xX5axX23xX1xXff2xXaxX3xX1xX5exX10xX2bxX9xXaxX83xX63xX1xX3bxXdxX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX83xX5xX6xX15xX1exX4xX1xX6xXexX1exX5xX27xX3bxX23xX22xX1exX5xX6xX129xX1exXexX1xX27xX3bxX4xX1exX3axX3bxX1exX3axX27xX6xX1exX63xXdxX23xX1xX1exXexX10xX1exXexX6xXbxX1exXexX1xX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4xX6xXexX1exX4xX6xX23xX1xX83xX2xX1cbxX1d1xX18fxX1d1xX1d3xX154xX1xXexX129xXaxX2fxXc7xX3a5xX15xX3xX4xX1xX3a5xXexX3xX5xX30dxX421xX23xX22xX3xX5xX7cxX129xX3xXexX1xX30dxX55xX4xX3xX35xX3bxXaexX3xX35xX30dxX6xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX2eexXbxX3xXexX1xX60xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xX3xXef3xX4xX3a5xXexX3xX4xX5axX23xX1xXff2xX0xX83xX6xX2fxX0xX83xX7xXexX5exX3bxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX2fxXecbxXdxX6xXdxX3xX35xX3bxX48xX23xX3xX1c4xX19exX2xX18fxX3xX1exX3xX1c4xX19exX1c4xX19exXaexX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX2eexXbxX3xXexX1xX60xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xX3xX4xX139xX3xX1b2xX30dxX55xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX60xX23xX3xX129xXc0axX23xX1xX3xX129xX48xX23xX1xX3xX129xX8c5xXaexX3xX22xX139xXbxX3xXbxX1xX309xX23xX3xXebxX27xX6xX23xX3xXexX5exXf2xX23xX22xX3xXe3xX7cxX3bxX3xX4xXcexX23xX22xX3xX4xX27xX31xX4xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xX2d3xXcxX1exX2ddxX7bxX3xXexX4b5xX23xX1xX3xX23xX1xX7cxX154xX3xX557xXb8xX15xX3xX4xX448xX23xX22xX3xX5xX7cxX3xX23xX388xX23xX3xXexX39bxX23xX22xX3xX35xX60xX3xX7bxX7cxX3xXcxX7fxX23xX1xX3xXexXdxX69xXbxX3xXexX2bfxX4xX3xX35xX30dxX6xX3xX63xXdxX23xX1xX3xXexX69xX3xXexX2eexXbxX3xXexX1xX60xX3xXbxX1xX5axXexX3xXexX5exXdxX60xX23xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX4xX1xXdxX388xX27xX3xX7xXb8xX27xX154xX0xX83xXbxX2fxX0xX83xX3axXdxXe3xX2fxX0xX83xX5xXdxX2fxX0xX83xX27xX5xX2fxX0xX3axXdxXe3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5exXaxX2fxX0xX83xX3axXdxXe3xX2fxX0xX83xX3axXdxXe3xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e22xX27xXexX1xX3bxX5exXaxX2fxX29dxX6xX129xX3xXecbxXdxX6xX23xX22xX0xX83xXbxX2f
Nam Giang