Bài học kinh nghiệm GPMB dự án FORMOSA
Đến thời điểm này đã có hơn 1.820 hộ /1.891 hộ trong diện di dời phục vụ dự án FORMOSA được kiểm kê, trong đó có hơn 85% số hộ đã nhận tiền đền bù, hơn 400 hộ đã nhận đất và làm nhà ở tại các khu TĐC. Hiện tại chỉ còn hơn 60 hộ chưa đồng ý cho kiểm kê, trong đó có hơn 50 hộ ở Kỳ Lợi (Kỳ Anh-Hà Tĩnh).
841x4758x383dx4e1dx6572x98f9x9ae2x23eex97ccxX7x3283xcc3x90e7x1eb6x743bx7bdcxX5x52c1xXaxX3xX7xXex613fxX5xX10xX9xXaxXexX10x88baxXex5507xX6xX5xXdx4a0dx2247x6d76xX3x3577x7ba6xX7xXexXdx7be1xX15xXax1d21x6263x6589xXdxX3xX1x387bxX4xX3x77f5xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdx379ax4db3xX3xc12x9474x8bbdxX2fxX3x2b0cxde9xX3x6856xX23xX3x7041x95f4x17c7xX45xX4fx6ab9x7b26xX0x1441xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4deexX10xX6xX48xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex25bax6049xX23xX3xXexX1x6bc7xXdxX3x238cxXdx5a5cxX41xX3xX23xX30xX15xX3xX90x9336xX3xX4x227dxX3xX1x3a1bxX23xX3xX2x5474x4ca6x5437x1637xX3xX1x3f2fxX3xX56xX2xXa4xXa5x4c7exX2xX3xX1xXaaxX3xXexa93x9040xX23xX22xX3xX48xXdxX40xX23xX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxX3xXbxX1x3181xX4xX3x9b14xXcaxX3xX48xX49xX3xX4bxX23xX3xX4exX4fxX50xX45xX4fxX53xX54xX3xX90x9a77x6b28xX4xX3xX37xXdxX92xX41xX3xX37x17d4x9a58xX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX90xX9dxX3xX4xX9dxX3xX1xXa0xX23xX3xXa5x2ff8xa69xX3xX7x9bcexX3xX1xXaaxX3xX90xX9axX3xX23xX1x41b8xX23xX3xXexXdx5585xX23xX3xX90xX110xX23xX3x93ecxb1cxXeaxX3xX1xXa0xX23xX3x66a9xXa7xXa7xX3xX1xXaaxX3xX90xX9axX3xX23xX1xX10bxX23xX3xX90x5d36xXexX3xXcdxX30xX3xX5xX30xX41xX3xX23xX1xX30xX3x1014xX3xXex19ffxXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX37xX1xX27xX3xXcxX87x8e03xXa4xX3xX65xXdxX40xX23xX3xXexX140xXdxX3xX4xX1x9756xX3xX4x4846xX23xX3xX1xXa0xX23xX3x8707xXa7xX3xX1xXaaxX3xX4xX1xXdfxX6xX3xX90x881fxX23xX22xX3x2523xX3xX4xX1xXb8xX3xX37xXdxX92xX41xX3xX37xXe9xXeaxX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX90xX9dxX3xX4xX9dxX3xX1xXa0xX23xX3xXfdxXa7xX3xX1xXaaxX3xX13dxX3x6682x6829xX3xf24xXe0xXdxX3x1a8exX19cxX19dxX3xX54xX23xX1xX1exX65xX30xX3xXcx515bxX23xX1x9bbfxXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxXb7xXb8xX23xX22xX3xX5xX1afxX23xX1xX3xXcdxX49xX4xX3xX90xX110xX23xX3xX117xX118xXeaxX3xX43xX44xX45xX2fxXeaxX3xXcdxXdxX40xX4xX3xX37xXdxX92xX41xX3xX37xXe9xXeaxX3xX4bxXbxX3xX22xXdxX4bxX3xX5xX30xX3xX37xX1x3dfaxX27xX3x16d8xX27xX6xX23xX3xXexXb7xX34xX23xX22xX3xX21fxX27xX15xX88xXexX3xX90x2f59xX23xX1xXa4xX3xX2fxX13dxXdxX3xXcdxX10bxX15xXeaxX3xXex682bxX3xX5xX40xX3xX1xXa0xX23xX3xXb0xX165xXfexX3xX1xXaaxX3xX48xX21cxX23xX3xX90xX9axX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xX37xXdxX92xX41xX3xX37xXe9xX3xX37xX1x5ec5xX23xX22xX3xX90xX231xX23xX1xX3xX7xX49xX3xXexX1xX30xX23xX1xX3xX4x73d6xX23xX22xX3xXexX101xXexX3xX90x836exXbxX3xX4x8cfxX6xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX90xX110xX23xX3xX117xX118xXeaxX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xX3xX4xX286xX6xX3xX48xX49xX3xX4bxX23xX3xX4exX4fxX50xX45xX4fxX53xX54xXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX27xX117xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX14dxX4bxX23xX3xX117xXaaxX3xX23xX30xXb8xX3xXbxX1xXb8xX23xX22xX3xXexXb7xX30xXb8xX3xX90xX9dx41bfxX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxXb7xXb8xX23xX22xX3xXfdxX3xX1cxX9axX3x67acxX23xX1xX3xX1xXdfxX13dxX23xX22xX3xX48xX49xX3xX4bxX23xX3xX4exX4fxX50xX45xX4fxX53xX54xXeaxX3xX23xX22xXb8xX30xXdxX3xX19cxX19dxX3xXcxX1xX231xX23xX1xX3xX4xX15exX23xX3xX5xX140xXdxX3xX11fxX3xX1cxX9axX3xX19cxX19dxX3xX19fxXb8xX23xX22xXeaxX3xX19cxX19dxX3xX44xX1xXdfxXa0xX23xX22xXeaxX3xX19cxX19dxX3xX19fxXdxXe9xX23xX3xXcdxX30xX3xX19cxX19dxX3xX19fxXe0xXdxX3xXbxX1xX341xXdxX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xXeaxX3xX41xX171xX3xX41xX341xX3xXcdxX30xX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexXb7x3782xX23xX1xX3xXbxX1x78dfxX4xX3xX5xXe0xXdxX3xX4xX279xX23xX22xX3xX4xXaaxX23xX22xX3xXcdx998cxXdxX3xX7xX101xX3xX5xXdfxXe0xX23xX22xX3xXb7xX12fxXexX3xX5xX3d9xX23xXa4xX3xX87xX88xX23xX3xXexX1xX8dxXdxX3xX90xXdxX92xX41xX3xX23xX30xX15xXeaxX3xX1cxX9axX3xX19cxX19dxX3xX19fxXdxXe9xX23xX3xX4xXa0xX3xX117xX341xX23xX3xX90xX9axX3xX1cxXb8xX23xX22xX3xXbxX1x547cxX23xX3xX37xXdxX92xX41xX3xX37xXe9xXeaxX3xX4bxXbxX3xX22xXdxX4bxXeaxX3xX23xX1xX10bxX23xX3xXexXdxX110xX23xX3xX90xX110xX23xX3xX117xX118xXeaxX3xX90xX9axX3xX4xX9dxX3xX1xXa0xX23xX3xX2xXfdxXa7xX3xX1xXaaxX3xX48xX21cxX23xX3xX19cxX19dxX3xX19fxXdxXe9xX23xX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxX3xXcdxX30xXb8xX3xX5xX30xX41xX3xX23xX1xX30xX3xXexX140xXdxX3xX37xX1xX27xX3xXcxX87xX14dxXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXexX6xX117xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX48xX48xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x74e8xXdxX48xXexX1xX9xXaxXa6xXa7xXa7xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXb7xXaxX3xX117xXb8xXb7xX48xX10xXb7xX9xXaxXa7xXaxX2exX0xXexX117xXb8xX48xX15xX2exX0xXexXb7xX2exX0xXexX48xX2exX0xXdxX41xX22xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX56xX56xXdxXa4xX117xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa4xXcdxX23xX56xX23xX10xX4aaxX7xX56xX2xXa7xX2xX165xX56xX165xXa6xX48xX2xX2xXa7xX2x3f02xXa7xXa7xXexXfdxX2xXb0xXa6xX5xXa7xXa4xX26xXbxX22xXaxX3xX56xX2exX0xX56xXexX48xX2exX0xX56xXexXb7xX2exX0xXexXb7xX2exX0xXexX48xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX6xXbxXexXdxXb8xX23xXaxX2exf95xX22xXdfxX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xX3xX19cxX19dxX3xX19fxXe0xXdxX3xX1cxX21cxX15xX3xX48xX49xX23xX22xX3xX23xX1xX30xX3xX13dxX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX37xX1xX27xX3xXcxX87xX14dxXa4xX0xX56xXbxX2exX0xX56xXexX48xX2exX0xX56xXexXb7xX2exX0xX56xXexX117xXb8xX48xX15xX2exX0xX56xXexX6xX117xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex5d2cxX23xX22xX3xXcxXb7xX41dxX23xX3xX2fxX3c1xX23xX1xX3xXcxX1xX140xX23xX1xX3xX1exX3xX14dxX1xX286xX3xXexX231xX4xX1xX3x4498xX2fxX543x817bxX3xX1cxX9axX3xX19cxX19dxX3xX19fxXdxXe9xX23xXeaxX3xXexX21cxX41xX3xX7xX49xX24xX3xX19cxX1xXdxX3xX41xX3d9xXdxX3xX117x1609xXexX3xX90xX41dxX27xX3xXexXb7xXdxX92xX23xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX43xX44xX45xX2fxX3xX4xX1xX3c7xX23xX22xX3xXexX279xXdxX3xXb7xX12fxXexX3xX1xXb8xX6xX23xX22xX3xX41xX6xX23xX22xXeaxX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX90xXaaxXdxX3xX23xX22x47c5xX3xX4xX101xXexX3xX4xX4bxX23xX3xX4xX648xX23xX22xX3xX4xX1xXdfxX6xX3xXexX1xX10bxXexX3xXexXdxX23xX3xXexXdfxX13dxX23xX22xX3xX37xX1xX341xX3xXexX1xXdxX3xX4xX286xX6xX3xX48xX49xX3xX4bxX23xXa4xX3xX543xX1xXdfxX23xX22xX3xX23xX1xX8dxX3xX7xX49xX3xX4xX1xX15bxX3xX90xX140xXb8xX3xX4xXcaxX3xXexX1xX92xXeaxX3xX7xX4bxXexX3xX7xX6xXb8xXeaxX3xX21fxX27xX15xX88xXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX4xX286xX6xX3xXexX15bxX23xX1xXeaxX3xX1xX27xX15xX40xX23xX3xX23xXe9xX23xX3xX90xX9axX3xX1cxX27xX6xX3xX90xXdxX3xX23xX1x7b4exX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX23xX22xX8dxXeaxX3xXexX140xXb8xX3xX5xX10bxXbxX3xX23xXdxX110xX41xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xXb8xX3xX4xX1xX3c7xX23xX22xX3xXexX279xXdxXa4xX3xXcx8bb5xX3xX90xX9dxXeaxX3xX4xX12fxXbxX3xX286xX15xXeaxX3xX4xX1x4adcxX23xX1xX3xX21fxX27xX15xX110xX23xX3xXcdxX30xX3xX4xX4bxX4xX3xX90xXb8xX30xX23xX3xXexX1xX92xX3xX90xX231xX6xX3xXbxX1xXdfxXa0xX23xX22xX3xX90xX171xX23xX22xX3xXexX21cxX41xXeaxX3xX1xXe0xXbxX3xX5xX49xX4xXeaxX3xX4xX118xX23xX22xX3xX23xX1xX6xX27xX3xXexX3c1xX41xX3xX41xX34xXdxX3xX117xXdxX40xX23xX3xXbxX1xX4bxXbxX3xX90xX92xX3xX1xXb8xX30xX23xX3xXexX1xX30xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX40xX41xX3xXcdxXcaxX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xX22xXdxX6xXb8xXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX87x215axX4xX3xX117xXdxX40xXexX3xX5xX30xX3xXcdxX6xXdxX3xXexXb7xX15exX3xXexXdxXe9xX23xX3xXbxX1xXb8xX23xX22xXeaxX3xX22xXdfxXa0xX23xX22xX3xX41x51daxX27xXeaxX3xX23xX9dxXdxX3xX90xXdxX3xX90xX279xXdxX3xXcdxX3d9xXdxX3xX1xX30xX23xX1xX3xX90xXaaxX23xX22xX3xX4xX286xX6xX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX4xX4bxX23xX3xX117xXaaxXeaxX3xX90xX341xX23xX22xX3xXcdxXdxXe9xX23xX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX48xXdxX40xX23xX3xXbxX1xX341xXdxX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxXa4xX3xX543xX1xX8dxX3xX90xX9dxXeaxX3xX21fxX27xX41dxX23xX3xX4xX1xX3c7xX23xX22xX3xX23xX1xX21cxX23xX3xX48xX21cxX23xX3xXexXdxX23xX3xXcdxX30xX3xX23xXb8xXdxX3xXexX1xX10xXb8xXa4xX3xX45xXaaxXexX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX22xXdfxXa0xX23xX22xX3xX90xXdxX92xX23xX3xX1xX3c1xX23xX1xX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xX23xX22xXdfxX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xX3xX13dxX3xX90xX21cxX15xX3xX23xX1xX5fdxX4xX3xX90xX88xX23xX3xX5xX30xX3xXexXb7xXdfxX8dxX23xX22xX3xX1xXe0xXbxX3xX5xX9axXb8xX3xX90xX341xX23xX22xX3xXcdxXdxXe9xX23xX3xX543xX22xX27xX15x27f7xX23xX3xXcxXb7xX34xX23xX22xX3xX44xX1xX27xXa4xX3xX19fxX30xX3xX90xX341xX23xX22xX3xXcdxXdxXe9xX23xX3xXexXdxX110xX23xX3xX37xX1xX13dxXdxX3xX23xX22xX1xX1afxX6xXeaxX3xXexX27x447dxXdxX3xX4xX6xXb8xXeaxX3xX7x86eexX4xX3xX15xX88xX27xX3xX90xX6xX23xX22xX3xX90xXdxX110xX27xX3xXexXb7xX231xX3xX117xX40xX23xX1xX3xX13dxX3xX65xX30xX3xX543xXaaxXdxX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX37xX1xXdxX3xX117xXdxX88xXexX3xXexXdxX23xX3xX13dxX3xX21fxX27xXe9xX3xX4xX1xX27x7fd7xX23xX3xX117xX231xX3xX4xX1xXdxX3xXexXb7xX341xX3xXexXdxX110xX23xX3xX90xX110xX23xX3xX117xX118xXeaxX3xX279xX23xX22xX3xX90xX9axX3xX90xXdxX40xX23xX3xXexX1xXb8xX140xXdxX3xXcdxX110xX3xX37xX1xX27xX15xXe9xX23xX3xX117xX341xXb8xX3xX4xXb8xX23xX3xX4xX1xX4bxX27xXeaxX3xX22xXdxX6xX3xX90xX3c1xX23xX1xX3xXbxX1xX341xXdxX3xX90xXdxX3xX23xX1xX10bxX23xX3xXexXdxX110xX23xX3xX23xX22xX6xX15xXa4xX3xX543xX1xX8dxX3xX90xX9dxXeaxX3xXcdxXdxX40xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXb7xX341xX3xX90xX110xX23xX3xX117xX118xX3xX13dxX3xX19cxX19dxX3xX19fxXdxXe9xX23xX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX9dxX23xX22xXeaxX3xXexX1xX27xX10bxX23xX3xX5xXe0xXdxX3xX1xXa0xX23xXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX19cxX19dxX3xX44xX1xXdfxXa0xX23xX22xX3xX4xX9dxX3xX7xX101xX3xX1xXaaxX3xX48xX21cxX23xX3xXbxX1xX341xXdxX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxX3xX23xX1xXdxX110xX27xX3xX90xX8eexX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX19cxX19dxX3xX19fxXb8xX23xX22xX3xXcdxX3d9xXdxX3xXexXb7xXe9xX23xX3x65c2xXfdxXa7xX3xX1xXaaxXa4xX3xX14dxX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX43xX44xX45xX2fxX3xX13dxX3xX19cxX19dxX3xX44xX1xXdfxXa0xX23xX22xX3xX117xXdfxX3d9xX4xX3xX90xX41dxX27xX3xX4xX648xX23xX22xX3xXb7xX12fxXexX3xX37xX1xX9dxX3xX37xX1x3383xX23xXa4xX3xX45xXaaxXexX3xX7xX101xX3xX23xX22xXdfxX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xX3xX22xX41dxX23xX3xX23xX1xXdfxX3xX117xX12fxXexX3xX1xXe0xXbxX3xXexX4bxX4xX3xXcdxX3d9xXdxX3xX90xXb8xX30xX23xX3xX37xXdxX92xX41xX3xX37xXe9xXeaxX3xXcdxX10bxX23xX3xX90xXaaxX23xX22xXa4xXa4xXa4xX3xX543xX1xXdfxX23xX22xX3xX90xX88xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX19cxX19dxX3xX44xX1xXdfxXa0xX23xX22xX3xX90xX9axX3xX4xX9dxX3xXexXb7xXe9xX23xX3xXb0xXfdxXfexX3xX7xX101xX3xX1xXaaxX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX48xXdxX40xX23xX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xX37xXdxX92xX41xX3xX37xXe9xXeaxX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX90xX9dxX3xX4xX9dxX3xXexXb7xXe9xX23xX3xXfdxXa7xXfexX3xX1xXaaxX3xX90xX9axX3xX23xX1xX10bxX23xX3xXexXdxX110xX23xXeaxX3xX1xX30xX23xX22xX3xXexXb7xXa87xX41xX3xX1xXaaxX3xX90xX9axX3xX23xX1xX10bxX23xX3xX90xX12fxXexXeaxX3xX5xX30xX41xX3xX23xX1xX30xX3xXexX140xXdxX3xX37xX1xX27xX3xXcxX87xX14dxXa4xX3xXcxX1xX10xXb8xX3xX279xX23xX22xX3xX543xX22xX27xX15xX8b7xX23xX3x921bxXa87xX23xX3xX2fxX8e5xX23xX22xX3xX1exX3xX44xX1xX9dxX3xX14dxX1xX286xX3xXexX231xX4xX1xX3xX5dbxX2fxX543xX5dexX3xX1xX27xX15xX40xX23xX3xX19cxX19dxX3xX54xX23xX1xX3xX37xXdxXe9xX41xX3xXexXb7xXdfxX13dxX23xX22xX3xX117xX6xX23xX3xX90xX110xX23xX3xX117xX118xXeaxX3xX43xX44xX45xX2fxX3xX48xX49xX3xX4bxX23xX3xX4exX4fxX50xX45xX4fxX53xX54xXeaxX3xXexX1xX30xX23xX1xX3xX4xX279xX23xX22xX3xX4xX286xX6xX3xX19cxX19dxX3xX44xX1xXdfxXa0xX23xX22xX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX5xX30xX3xX7xX49xX3xXcdxX30xXb8xX3xX4xX27xXaaxX4xX3xX23xX1xXdxX40xXexX3xXexX3c1xX23xX1xXeaxX3xX21fxX27xX15xX88xXexX3xX5xXdxX40xXexX3xX4xX286xX6xX3xX4xX4bxX4xX3xXexX8e5xX3xX4xX1xX8eexX4xX3xX87xX341xX23xX22xX3xX4xXa0xX3xX7xX13dxXeaxX3xX1xX40xX3xXexX1xX101xX23xX22xX3xXexX8e5xX3xX4xX1xX8eexX4xX3xX90xXb8xX30xX23xX3xXexX1xX92xXeaxX3xX21fxX27xX41dxX23xX3xX4xX1xX3c7xX23xX22xX3xX117xX4bxX41xX3xX48xX21cxX23xXeaxX3xX37xXdxXe9xX41xX3xXexXb7xX3c1xX3xXcdxX10bxX23xX3xX90xXaaxX23xX22xXeaxX3xXexX1xX27xX15xX88xXexX3xXbxX1xXcaxX4xXeaxX3xXexX27xX15xXe9xX23xX3xXexXb7xX27xX15xX110xX23xX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX1xX286xX3xXexXb7xXdfxXa0xX23xX22xXeaxX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX41xXaaxXexX3xX4xX4bxX4xX1xX3xX4xXcaxX3xXexX1xX92xXeaxX3xXb7x81eexX3xXb7xX30xX23xX22xX3xX90xX92xX3xX23xX22xXdfxX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xX3xX1xXdxX92xX27xX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xX90xX41dxX15xX3xX90xX286xX3xX41xXcaxX4xX3xX90xX70exX4xX1xXeaxX3xX175xX3xX23xX22xX1xX1afxX6xX3xXexXb8xX3xX5xX3d9xX23xX3xX4xX286xX6xX3xX48xX49xX3xX4bxX23xXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX14dxX4bxX4xX3xX90xXb8xX30xX23xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX90xXdxX3xX7xX21cxX27xX3xX5xX5fdxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX10xXeaxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9ab5xX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xXexX21cxX41xX3xXexXdfxXeaxX3xXexX3c1xX23xX1xX3xX4xX341xX41xXeaxX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX40xX23xX3xXcdxX34xX23xX22xX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX90xX4bxX23xX22xX3xX4xX286xX6xX3xX23xX22xXdfxX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xXeaxX3xX5xX175xX3xX22xXdxX341xXdxX3xX4xXcaxX3xXexX1xX92xX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX117xXa87xX23xX3xX37xX1xXb8xXa87xX23xX3xXcdxX110xX3xX4xXa0xX3xX4xX1xX88xXeaxX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX90xX110xX23xX3xX117xX118xXeaxX3xXcxX87xX14dxXa4xXa4xXa4xXeaxX3xXexX140xXb8xX3xX7xX49xX3xX90xX171xX23xX22xX3xXexX1xX27xX10bxX23xXeaxX3xX1xXe0xXbxX3xXexX4bxX4xX3xX4xX118xX23xX22xX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX21fxX27xX15xX110xX23xX3xX90xX92dxX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX43xX44xX45xX2fxXa4xX3xX87xX88xX23xX3xXexX1xX8dxXdxX3xX90xXdxX92xX41xX3xX23xX30xX15xXeaxX3xX19cxX19dxX3xX44xX1xXdfxXa0xX23xX22xX3xX4xX648xX23xX22xX3xX5xX30xX3xX41xXaaxXexX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX1cxX9axX3xX4xX9dxX3xX7xX101xX3xX1xXaaxX3xX48xX21cxX23xX3xX90xXa87xX23xX22xX3xX37xX175xX3xXexX1xX4bxXb8xX3xX48x7962xX3xX23xX1xX30xX3xX4x58a8xX6xX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxX3xX90xX88xX23xX3xX37xX1xX27xX3xXcxX87xX14dxX3xX4xX6xXb8xX3xX23xX1xX12fxXexXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXexX6xX117xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX48xX48xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4aaxXdxX48xXexX1xX9xXaxXa6xXa7xXa7xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX5xX10xX2bxXexXaxX3xX117xXb8xXb7xX48xX10xXb7xX9xXaxXa7xXaxX2exX0xXexX117xXb8xX48xX15xX2exX0xXexXb7xX2exX0xXexX48xX2exX0xXdxX41xX22xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX56xX56xXdxXa4xX117xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa4xXcdxX23xX56xX23xX10xX4aaxX7xX56xX2xXa7xX2xX165xX56xX165xXa6xX48xX2xX2xXa7xX2xX50bxXa7xXa7xXexXfdxXa7xX165xXfdxX5xX2xXa4xX26xXbxX22xXaxX3xX56xX2exX0xX56xXexX48xX2exX0xX56xXexXb7xX2exX0xXexXb7xX2exX0xXexX48xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX6xXbxXexXdxXb8xX23xXaxX2exX543xX1xX21cxX23xX3xX48xX21cxX23xX3xX19cxX1xX27xX3xXcxX87xX14dxX3xX19cxX19dxX3xXcxXb7xXdxX23xX1xX3xX7xX3d9xX41xX3xX8e5xX23xX3xX90xX231xX23xX1xX3xX4xX27xXaaxX4xX3xX7xX101xX23xX22xX3xX13dxX3xX23xXa0xXdxX3xX13dxX3xX41xX3d9xXdxXa4xX0xX56xXbxX2exX0xX56xXexX48xX2exX0xX56xXexXb7xX2exX0xX56xXexX117xXb8xX48xX15xX2exX0xX56xXexX6xX117xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX27xX15xX3xX5xX30xX3xX1cxX9axX3xX4xX9dxX3xX7xX101xX3xX1xXaaxX3xX48xX21cxX23xX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxX3xX70exXexX3xX23xX1xX12fxXexX3xX23xX1xXdfxX23xX22xX3xX19cxX19dxX3xX19fxXe0xXdxX3xX5xX140xXdxX3xX5xX30xX3xX90xX231xX6xX3xXbxX1xXdfxXa0xX23xX22xX3xX37xX1xX9dxX3xX37xX1xXa87xX23xX3xX23xX1xX12fxXexX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxXa4xX3xX87xX88xX23xX3xXexX1xX8dxXdxX3xX90xXdxX92xX41xX3xX23xX30xX15xXeaxX3xX19cxX19dxX3xX19fxXe0xXdxX3xXcdxX7dbxX23xX3xX4xX15exX23xX3xX1xXa0xX23xX3xXfdxXa7xX3xX1xXaaxX3xX48xX21cxX23xX3xX37xX1xX279xX23xX22xX3xX90xX171xX23xX22xX3xX175xX3xX4xX1xXb8xX3xX65xXaaxXdxX3xX90xX171xX23xX22xX3xX90xX110xX23xX3xX117xX118xX3xX37xXdxX92xX41xX3xX37xXe9xXa4xX3xX14dxX4bxX4xX3xXexX8e5xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX90xX9axX3xX41xX12fxXexX3xXb7xX12fxXexX3xX23xX1xXdxX110xX27xX3xXexX1xX8dxXdxX3xX22xXdxX6xX23xXeaxX3xX4xX279xX23xX22xX3xX7xX8eexX4xX3xX90xX92xX3xXexX27xX15xXe9xX23xX3xXexXb7xX27xX15xX110xX23xXeaxX3xXcdxX10bxX23xX3xX90xXaaxX23xX22xXeaxX3xXexX1xX27xX15xX88xXexX3xXbxX1xXcaxX4xX3xX23xX1xXdfxX23xX22xX3xXexX3c1xX23xX1xX3xX1xX3c1xX23xX1xX3xXcdxX7dbxX23xX3xX37xX1xX279xX23xX22xX3xX41xX12fxX15xX3xX37xX1xX341xX3xX21fxX27xX6xX23xXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX14dxX101xXexX3xX5xXcc0xXdxX3xXcdxX12fxX23xX3xX90xX110xX3xX13dxX3xX90xX21cxX15xX3xX5xX140xXdxX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX5xX30xX3xX7xX49xX3xX37xX1xX279xX23xX22xX3xX90xX171xX23xX22xX3xXexX1xX27xX10bxX23xX3xX4xX286xX6xX3xX41xXaaxXexX3xX7xX101xX3xX4xX4bxX23xX3xX117xXaaxXeaxX3xX90xX341xX23xX22xX3xXcdxXdxXe9xX23xXa4xX3xXcxX6fexX3xX90xX9dxX3xX48xX7dbxX23xX3xX90xX88xX23xX3xX37xX1xX279xX23xX22xX3xX23xX1xX12fxXexX3xX21fxX27xX4bxX23xX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX5xX9axX23xX1xX3xX90xX140xXb8xXeaxX3xX4xX1xX15bxX3xX90xX140xXb8xX3xX4xX286xX6xX3xX4xX12fxXbxX3xX286xX15xXeaxX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX21fxX27xX15xX110xX23xX3xX90xX231xX6xX3xXbxX1xXdfxXa0xX23xX22xX3xX5xX30xX41xX3xX4xX1xX10bxX41xX3xXexXdxX88xX23xX3xX90xXaaxX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxXeaxX3xX43xX44xX45xX2fxXa4xX3xXcxX6fexX3xX7xX6xX27xX3xX37xX1xXdxX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX88xX3xX117xX70exX3xXexX1xXdfxXeaxX3xX4xX1xX286xX3xXexX231xX4xX1xX3xX1cxX9axXeaxX3xX1cxXe8dxX3xX5xX175xX3xX37xX240xX3xX5xX27xX10bxXexX3xX41xXaaxXexX3xX7xX101xX3xX4xX4bxX23xX3xX117xXaaxXeaxX3xX90xX341xX23xX22xX3xXcdxXdxXe9xX23xX3xXexXb7xX3c1xX3xXexXb7xX40xXeaxX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX43xX44xX45xX2fxX3xX13dxX3xX90xX21cxX15xX3xX90xX9axX3xX4xX9dxX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX37xX1xX13dxXdxX3xX7xX5fdxX4xX3xX90xX4bxX23xX22xX3xX37xX92xXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX87xX88xX23xX3xXexX1xX8dxXdxX3xX90xXdxX92xX41xX3xX23xX30xX15xXeaxX3xX19cxX19dxX3xX19fxXe0xXdxX3xX90xX9axX3xX4xX9dxX3xX1xXa0xX23xX3xX2xXfdxXa7xX3xX1xXaaxX3xX23xX1xX10bxX23xX3xXexXdxX110xX23xX3xX90xX110xX23xX3xX117xX118xXeaxX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX90xX9dxX3xX1xXa0xX23xX3xX2xXa7xXa7xX3xX1xXaaxX3xX90xX9axX3xX23xX1xX10bxX23xX3xX90xX12fxXexX3xXcdxX30xX3xX1cxX21cxX15xX3xX23xX1xX30xX3xXexX140xXdxX3xX37xX1xX27xX3xXcxX87xX14dxXa4xX3xXaxX14dxX4bxX23xX3xX117xXaaxX3xX23xX30xXb8xXeaxX3xXbxX1xXb8xX23xX22xX3xXexXb7xX30xXb8xX3xX90xX9dxXaxX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX5xX30xX3xX41xXaaxXexX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX117xX30xXdxX3xX1xX34xX4xXeaxX3xX37xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX40xX41xX3xX21fxX27xX6xX23xX3xXexXb7xX34xX23xX22xX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xXeaxX3xX43xX44xX45xX2fxX3xX37xX1xX279xX23xX22xX3xX4xX1xX15bxX3xX4xX1xXb8xX3xX19cxX19dxX3xX54xX23xX1xXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX27xX117xXcxXdxXexX5xX10xXaxX2exX44xX1xX341xXdxX3xXexX1xX49xX4xX3xX7xX49xX3xXaxX5xX12fxX15xX3xX48xX21cxX23xX3xX5xX30xX41xX3xX22xX101xX4xXaxX304xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxXb7xXb8xX23xX22xX3xX11fxX3xX1cxX9axX3xXbxX1xX341xXdxX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xX3xX23xX1xXdfxX8dxX23xX22xX3xX90xX12fxXexX3xX4xX1xXb8xX3xX48xX49xX3xX4bxX23xX3xX4exX4fxX50xX45xX4fxX53xX54xX3xX4xX1xX15bxX3xX4xX9dxX3xX19cxX19dxX3xX19fxXe0xXdxX3xXbxX1xX341xXdxX3xXcxX87xX14dxX3xX13dxX3xX41xXaaxXexX3xX90xX231xX6xX3xXbxX1xXdfxXa0xX23xX22xX3xX37xX1xX4bxX4xXeaxX3xX4xX4bxX4xX3xX1cxX9axX3xX4xX15exX23xX3xX5xX140xXdxX3xX90xX110xX27xX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xXcxX87xX14dxX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX1cxX9axX3xX41xX3c1xX23xX1xXa4xX3xX87xX21cxX15xX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX5xX30xX3xX41xXaaxXexX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX15xX88xX27xX3xXexX101xX3xXexX1xX27xX10bxX23xX3xX5xXe0xXdxX3xX4xX1xXb8xX3xXcdxXdxX40xX4xX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xXa4xX3xXcxX1xX88xX3xX23xX1xXdfxX23xX22xX3xX117xXdfxX3d9xX4xX3xX90xX41dxX27xX3xX37xX1xXdxX3xXexXb7xXdxX92xX23xX3xX37xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX286xX3xXexXb7xXdfxXa0xX23xX22xX3xX90xX9axX3xX37xX1xX279xX23xX22xX3xX23xX1xX10bxX23xX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xX7xX49xX3xX90xX171xX23xX22xX3xXexX1xX27xX10bxX23xX3xX4xX286xX6xX3xX23xX1xX21cxX23xX3xX48xX21cxX23xXeaxX3xXexX1xX10bxX41xX3xX4xX1xX70exX3xX4xX15exX23xX3xX4xX9dxX3xX41xXaaxXexX3xX117xXaaxX3xXbxX1xX10bxX23xX3xX37xX1xX279xX23xX22xX3xX23xX1x269fxX3xX4xX4bxX23xX3xX117xXaaxXeaxX3xX90xX341xX23xX22xX3xXcdxXdxXe9xX23xXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX53xX6xX27xX3xX37xX1xXdxX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xXexX27xX15xXe9xX23xX3xXexXb7xX27xX15xX110xX23xXeaxX3xXcdxX10bxX23xX3xX90xXaaxX23xX22xXeaxX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX12fxXbxX3xXexX1xX279xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX90xX41dxX15xX3xX90xX286xXeaxX3xX21fxX27xX41dxX23xX3xX4xX1xX3c7xX23xX22xX3xX23xX1xX21cxX23xX3xX48xX21cxX23xX3xX90xX7b5xX4xX3xX117xXdxX40xXexX3xX5xX30xX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX23xX279xX23xX22xX3xX48xX21cxX23xX3xX23xX22xX1x920dxXb8xX3xX5xX140xXdxX3xX5xX30xX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX1xXaaxX3xX90xXdxX3xX90xX41dxX27xX3xXcdxX110xX3xX37xXdxX92xX41xX3xX37xXe9xXeaxX3xX23xX1xX10bxX23xX3xXexXdxX110xX23xXeaxX3xX23xX1xX10bxX23xX3xX90xX12fxXexX3xXcdxX30xX3xX5xX30xX41xX3xX23xX1xX30xX3xXexX140xXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX37xX1xX27xX3xXcxX87xX14dxXa4xX3x8abexX27xX6xX3xXexX1xX49xX4xX3xXexX88xX3xXexX1xX10xXb8xX3xX48xXcc0xXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX1cxX9axX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xXcdxX118xX23xX22xX3xX48xX49xX3xX4bxX23xX3xX4xX1xX3c7xX23xX22xX3xXexX279xXdxX3xX23xX1xX10bxX23xX3xXexX1xX12fxX15xX3xXcdxX3c1xX3xXexX1xXdxX88xX27xX3xXexX1xX279xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX23xXe9xX23xX3xX117xX30xX3xX4xXb8xX23xX3xX4xX15exX23xX3xXexX1xX10bxX23xX3xXexXb7xX34xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX23xX22xX9dxX23xX22xXa4xX3xX19cxX1xXdxX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xXexX27xX15xXe9xX23xX3xXexXb7xX27xX15xX110xX23xXeaxX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX12fxXbxX3xXexX1xX279xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX90xX41dxX15xX3xX90xX286xXeaxX3xX23xX1xX21cxX23xX3xX48xX21cxX23xX3xX7x4a4axX3xXexX49xX3xX23xX22xX27xX15xX40xX23xX3xXcdxX30xX3xX90xX171xX23xX22xX3xXexX1xX27xX10bxX23xX3xX4xX6xXb8xX3xXcdxX3d9xXdxX3xX4xX1xX286xX3xXexXb7xXdfxXa0xX23xX22xXeaxX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX4xX286xX6xX3xX87xX341xX23xX22xX3xXcdxX30xX3xX23xX1xX30xX3xX23xXdfxX3d9xX4xXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxXb7xXb8xX23xX22xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX43xX44xX45xX2fxX3xXcdxXdxX40xX4xX3xX4xX279xX23xX22xX3xX117xX101xX3xX4xX279xX23xX22xX3xX37xX1xX6xXdxXeaxX3xXb7xXaaxX23xX22xX3xXb7xX9axXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX4xXa0xX3xX4xX1xX88xXeaxX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX7xX4bxX4xX1xXeaxX3xX41xXdxX23xX1xX3xX117xX140xX4xX1xXeaxX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX21cxX41xX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX37xXdxX92xX41xX3xX37xXe9xXeaxX3xX4bxXbxX3xX22xXdxX4bxX3xX5xX30xX3xX1xX88xXexX3xX7xX8eexX4xX3xX21fxX27xX6xX23xX3xXexXb7xX34xX23xX22xXeaxX3xX117xX13dxXdxX3xX90xX21cxX15xX3xX5xX30xX3xX15xX88xX27xX3xXexX101xX3xX21fxX27xX15xX88xXexX3xX90xX231xX23xX1xX3xXexX140xXb8xX3xX23xXdxX110xX41xX3xXexXdxX23xX3xX90xX92xX3xX23xX22xXdfxX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xX3xX90xX171xX23xX22xX3xXexX3c1xX23xX1xX3xX286xX23xX22xX3xX1xXaaxX3xXcdxXdxX40xX4xX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxXeaxX3xX43xX44xX45xX2fxXa4xX3xXcxXb7xXb8xX23xX22xX3xX21fxX27xX4bxX3xXexXb7xX3c1xX23xX1xX3xX21fxX27xX15xX3xX1xXb8xX140xX4xX1xX3xX1cxX21cxX15xX3xX48xX49xX23xX22xX3xX4xX4bxX4xX3xX37xX1xX27xX3xXcxX87xX14dxXeaxX3xX23xX22xX1xX1afxX6xX3xXexXb7xX6xX23xX22xX3xX90xX110xX27xX3xX4xX41dxX23xX3xX4xX9dxX3xX7xX49xX3xXexX1xX6xX41xX3xX22xXdxX6xX3xX90xX9dxX23xX22xX3xX22xX9dxXbxX3xX175xX3xX37xXdxX88xX23xXeaxX3xX22xXdxX4bxX41xX3xX7xX4bxXexX3xX4xX1xX12fxXexX3xX5xXdfxXe0xX23xX22xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexXb7xX3c1xX23xX1xX3xX4xX286xX6xX3xX23xX22xXdfxX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xXa4xX3xXb80xX3c1xX3xX23xX1xXdfxX3xXexX1xX88xX3xX4xX30xX23xX22xX3xXexX140xXb8xX3xX23xXe9xX23xX3xX7xX49xX3xX90xX171xX23xX22xX3xXexX1xX27xX10bxX23xXeaxX3xX286xX23xX22xX3xX1xXaaxX3xX4xX286xX6xX3xX23xX1xX21cxX23xX3xX48xX21cxX23xXeaxX3xX4xX30xX23xX22xX3xX90xX92dxX15xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xXexXdxX88xX23xX3xX90xXaaxX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX16c7xX27xX6xX3xXexX1xX49xX4xX3xXexXdxX8b7xX23xX3xX43xX44xX45xX2fxX3xX4xX30xX23xX22xX3xXexX1xX12fxX15xX3xXb7xXcc0xX3xXbxX1xX341xXdxX3xX90xX7b5xXexX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xXexX27xX15xXe9xX23xX3xXexXb7xX27xX15xX110xX23xXeaxX3xXcdxX10bxX23xX3xX90xXaaxX23xX22xX3xX5xX30xX41xX3xX23xX1xXdxX40xX41xX3xXcdxXcaxX3xX1xX30xX23xX22xX3xX90xX41dxX27xXa4xX3xX44xX1xX341xXdxX3xXexX1xX49xX4xX3xX7xX49xX3xX22xX41dxX23xX3xX48xX21cxX23xXeaxX3xX23xX9dxXdxX3xXb7xXcc0xX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xXcdxX12fxX23xX3xX90xX110xX3xX4xX41dxX23xX3xXexX27xX15xXe9xX23xX3xXexXb7xX27xX15xX110xX23xX3xX4xX1xXb8xX3xX48xX21cxX23xX3xX117xXdxX88xXexX3xX4xX30xX23xX22xX3xXb7xXaaxX23xX22xX3xXb7xX9axXdxXeaxX3xX4xX30xX23xX22xX3xX37x9905xX3xX4xX30xX23xX22xX3xXexX101xXexXa4xX3xX87xX171xX23xX22xX3xXexX1xX8dxXdxX3xX4xX41dxX23xX3xX5xX5fdxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX175xX3xX37xXdxX88xX23xX3xX4xX286xX6xX3xX23xX1xX21cxX23xX3xX48xX21cxX23xXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXexX6xX117xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX48xX48xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4aaxXdxX48xXexX1xX9xXaxXa6xXa7xXa7xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xXb7xXaxX3xX117xXb8xXb7xX48xX10xXb7xX9xXaxXa7xXaxX2exX0xXexX117xXb8xX48xX15xX2exX0xXexXb7xX2exX0xXexX48xX2exX0xXdxX41xX22xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX56xX56xXdxXa4xX117xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa4xXcdxX23xX56xX23xX10xX4aaxX7xX56xX2xXa7xX2xX165xX56xX165xXa6xX48xX2xX2xXa7xX2xX50bxXa7xXa7xXexXfdxXa5xXfdxX165xX5xXa6xXa4xX26xXbxX22xXaxX3xX56xX2exX0xX56xXexX48xX2exX0xX56xXexXb7xX2exX0xXexXb7xX2exX0xXexX48xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX6xXbxXexXdxXb8xX23xXaxX2exX87xXb80xXcxX543xX3xX22xXdxX3c7xXbxX3xX23xX1xX21cxX23xX3xX48xX21cxX23xX3xX1cxX9axX3xX19cxX19dxX3xX44xX1xXdfxXa0xX23xX22xX3xX48xX49xX23xX22xX3xX5xX140xXdxX3xX23xX1xX30xX3xX13dxX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX37xX1xX27xX3xXcxX87xX14dxXa4xX0xX56xXbxX2exX0xX56xXexX48xX2exX0xX56xXexXb7xX2exX0xX56xXexX117xXb8xX48xX15xX2exX0xX56xXexX6xX117xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX5bcxX23xX22xX3xXcxXb7xX41dxX23xX3xX2fxX4bxX3xX53xXb8xX23xX22xX3xX1exX3xX14dxX1xX286xX3xXexX231xX4xX1xX3xX5dbxX2fxX543xX5dexX3xX1xX27xX15xX40xX23xX3xX19cxX19dxX3xX54xX23xX1xXeaxX3xX4xX1xXb8xX3xX117xXdxX88xXexX24xX3xXcxXb7xXb8xX23xX22xX3xX21fxX27xX4bxX3xXexXb7xX3c1xX23xX1xX3xXexX1xX49xX4xX3xX1xXdxX40xX23xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX90xX110xX23xX3xX117xX118xXeaxX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxXeaxX3xXcxX87xX14dxX3xXbxX1xX341xXdxX3xX1xX88xXexX3xX7xX8eexX4xX3xX4xX279xX23xX22xX3xX37xX1xX6xXdxXeaxX3xX41xXdxX23xX1xX3xX117xX140xX4xX1xXeaxX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX21cxX41xX3xXcdxX30xX3xX48xX21cxX23xX3xX4xX1xX286xXeaxX3xX23xX1xXdfxX23xX22xX3xX90xX171xX23xX22xX3xXexX1xX8dxXdxX3xX4xX648xX23xX22xX3xXbxX1xX341xXdxX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xXb8xX140xXexX3xX37xX1xX279xX23xX22xX3xX23xXe9xX23xX3xX1cxXa0xX3xX4xX8eexX23xX22xX3xX41xX4bxX15xX3xX41xX9dxX4xXeaxX3xXb7xX10bxXbxX3xX37xX1xX27xX279xX23xXa4xX3xX14dxX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xXexX27xX15xXe9xX23xX3xXexXb7xX27xX15xX110xX23xXeaxX3xXcdxX10bxX23xX3xX90xXaaxX23xX22xX3xXbxX1xX341xXdxX3xX4xX1xX3c7xX3xX175xX3xXexXb7xX34xX23xX22xX3xXexX21cxX41xXeaxX3xXexXb7xX34xX23xX22xX3xX90xXdxX92xX41xXa4xX3xX543xX1xX6cfxX23xX22xX3xX90xXb8xX30xX23xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX90xXdxX3xX4xXa0xX3xX7xX13dxX3xXexX27xX15xXe9xX23xX3xXexXb7xX27xX15xX110xX23xXeaxX3xXcdxX10bxX23xX3xX90xXaaxX23xX22xX3xX4xX41dxX23xX3xX23xX5fdxX41xX3xX4xX1xX5fdxX4xX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX1xX286xX3xXexXb7xXdfxXa0xX23xX22xXeaxX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX90xX110xX23xX3xX117xX118xXeaxX3xXcxX87xX14dxX3xX90xX92xX3xXbxX1xX8e5xX3xX117xXdxX88xX23xX3xX7xX21cxX27xX3xXb7xXaaxX23xX22xX3xX23xX1xXdfxX23xX22xX3xX90xX171xX23xX22xX3xXexX1xX8dxXdxX3xXbxX1xX341xXdxX3xX22xXdxX341xXdxX3xX90xX4bxXbxX3xX90xXdfxXe0xX4xX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xXexX1xX5fdxX4xX3xX41xX5fdxX4xXeaxX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX117xXa87xX23xX3xX37xX1xXb8xXa87xX23xX3xX4xX286xX6xX3xX23xX22xXdfxX8dxXdxX3xX23xX22xX1xX10xXa4xX3xX543xX22xX1xX1afxX6xX3xX5xX30xX3xXbxX1xX341xXdxX3xX5xX30xX41xX3xX4xX1xXb8xX3xX23xX22xXdfxX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xX3xX1xXdxX92xX27xX3xX90xX41dxX15xX3xX90xX286xX3xX41xXcaxX4xX3xX90xX70exX4xX1xXeaxX3xX175xX3xX23xX22xX1xX1afxX6xXeaxX3xX23xXaaxXdxX3xX48xX27xX23xX22xXeaxX3xX5xXaaxX3xXexXb7xX3c1xX23xX1xX3xXexX1xX49xX4xX3xX1xXdxX40xX23xX3xX48xX49xX3xX4bxX23xX3xXcdxX30xX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX1xX286xX3xXexXb7xXdfxXa0xX23xX22xXeaxX3xX4xX1xX70exX23xX1xX3xX7xX4bxX4xX1xX3xX1x3c7fxX3xXexXb7xXe0xX3xX4xX286xX6xX3xX23xX1xX30xX3xX23xXdfxX3d9xX4xX3xXcdxX30xX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX5xXe0xXdxX3xX70exX4xX1xX3xX4xX286xX6xX3xX23xX22xXdfxX8dxXdxX3xX48xX21cxX23xX3xX37xX1xXdxX3xXbxX1xX341xXdxX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxXb8xX48xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxXb7xXb8xX23xX22xX3xX21fxX27xX4bxX3xXexXb7xX3c1xX23xX1xX3xXexX1xX49xX4xX3xX1xXdxX40xX23xX3xX4xX279xX23xX22xX3xXexX4bxX4xX3xX43xX44xX45xX2fxXeaxX3xX4xX41dxX23xX3xX4xX9dxX3xX7xX49xX3xXbxX1xX101xXdxX3xX1xXe0xXbxX3xX4xX1xX15bxX3xX90xX140xXb8xX3xX4xX1xX7b5xXexX3xX4xX1xX177dxXeaxX3xXexX1xX101xX23xX22xX3xX23xX1xX12fxXexX3xXaxX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexXdxX88xX23xX22xX3xX23xX9dxXdxXaxX3xX4xX286xX6xX3xX5xX9axX23xX1xX3xX90xX140xXb8xX3xX4xX4bxX4xX3xX4xX12fxXbxX3xX90xX88xX23xX3xX4xXa0xX3xX7xX13dxX3xXcdxX30xX3xX4xX4bxX4xX3xX23xX22xX30xX23xX1xXeaxX3xX90xXb8xX30xX23xX3xXexX1xX92xX3xX23xX1x17d7xX41xX3xX22xX9dxXbxX3xXbxX1xX41dxX23xX3xXexX140xXb8xX3xX23xXdxX110xX41xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xXb8xX3xX21fxX27xX41dxX23xX3xX4xX1xX3c7xX23xX22xX3xX23xX1xX21cxX23xX3xX48xX21cxX23xXa4xX3xX53xX49xX3xX1xX1ed6xX3xXexXb7xXe0xXeaxX3xX22xXdxX3c7xXbxX3xX90xXe86xX3xXcdxX110xX3xX23xX1xX21cxX23xX3xX5xX49xX4xXeaxX3xXbxX1xXdfxXa0xX23xX22xX3xXexXdxX40xX23xX3xXexXb7xXb8xX23xX22xX3xX21fxX27xX4bxX3xXexXb7xX3c1xX23xX1xX3xX48xXdxX3xX48xX8dxXdxXeaxX3xX43xX44xX45xX2fxX3xX5xX30xX3xX1xX88xXexX3xX7xX8eexX4xX3xX21fxX27xX6xX23xX3xXexXb7xX34xX23xX22xXeaxX3xX5xX30xX41xX3xX12fxX41xX3xX5xX15exX23xX22xX3xX37xXd63xX3xX13dxX3xX23xX22xXdfxX8dxXdxX3xX90xXdxXeaxX3xX22xX9dxXbxX3xXexX1xXe9xX41xX3xX23xX22xX27xX171xX23xX3xX90xXaaxX23xX22xX3xXcdxXdxXe9xX23xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX41dxX23xX3xX22xXdxX3c7xXbxX3xX23xX1xX6cfxX23xX22xX3xX1xXaaxX3xX48xX21cxX23xX3xX7xX3d9xX41xX3xX8e5xX23xX3xX90xX231xX23xX1xX3xX4xX27xXaaxX4xX3xX7xX101xX23xX22xX3xXexX140xXdxX3xX4xX4bxX4xX3xX37xX1xX27xX3xXcxX87xX14dxXa4xX0xX56xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX27xXexX1xXb8xXb7xXaxX2exX87xX3c1xX23xX1xX3xXcxX1xX279xX23xX22xX0xX56xXbxX2e
Đình Thông