Hà Tĩnh: Giả danh cán bộ ngành điện để bán thiết bị “rởm”
(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ, công nhân ngành điện lực để bán các thiết bị điện kém chất lượng.
f34fx197a4x13a22x17e7bx1b6f6x13996x19044x11beax177fbxX7x1b515xf53cx19765x13608x17473x14edfxX5x196d4xXax120b5x10472xf7e1xX3xXcx1a412x1a9d4xX1x11808xX3x164ecxXdx1afdbxX3x1c857xX6xX18xX1xX3xX4x1353cxX18xX3xf9b2x1074cxX3xX18x1a4aexX14xX18xX1xX3x19303xXdx13a68xX18xX3xX32x1297cxX3xX29xX26xX18xX3xXexX1xXdx17926xXexX3xX29x18d2axX3xf43ax14236x1c14cx1925cx12fcdxX0xfd18xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX20xXaxX12xXcxX1x1c10fxXdxX3xX2dxXdxX6xX18xX3xX2dx10736xX18xX3xX32x1510bx15208x1d903xX3xXexX48x1ab7fxX18xX3xX32xX45xX6xX3xX29xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x1a88cx1d175x1b8bdxXexX3xX1xXdxX34xX18xX3xX4xX26xX4xX3xX32x1a5d6xXdxX3xXex10215x11d74xX18xX2dxX3xX2dxXdxX1exX3xX20xX6xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX3xX29xX2axX73xX3xX4x15e67xX18xX2dxX3xX18xX1xX71xX18xX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX5x18b8bxX4xX3xX32xX38xX3xX29xX26xX18xX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX32xXdxX34xX18xX3x1a9cbx1adf1xX4axX3xX4xX1xX8cxXexX3xX5xX9dxX9exX18xX2dx179e9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1a8fdx14081xX20xX72xX3xXbx1606exX10xX18xXexX10xX48xXaxX12xX0xXdxX4axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX18xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXax107baxXdxX20xXexX1xX1axX3x12fc5xX2x133b2xXbxX8ax12935xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1axX3x113b9xX2x16b5dxXbxX8axX139xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4dxX4dxXdxXf3xX29xX6xX104xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf3x1c5dfxX18xX4dxX18xX10xX12dxX7xX4dxX2x1c731x12a1exX136xX4dxX2xX2xX145xX20xX16dxX2xX145xX143xX136xX143xX145xXexX16cxX136x13f60xX134xX5xX2x134faxX2xX143xX145xX20xX16dxX145xX16cxX136xX17exX2xX16cxXexX2xX17exX143x1450fx14cd8xX5xX145xXf3x14872xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX20xX6xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX32xX38xX3xX29xX26xX18xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX104xX18xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8axXexX182xX6xX5xXdxX2dxX18xX1axX3xX197xX8bxX7xXexXdx1a0c6xX72xX139xXaxX12xX109xXb4xX18xX2dxX3xX6xX18xX3xX8ax10b9cxX3x12dcdxX6xXdxX3x19fddxX1x17eb1xX3xX182xX3x18cf5xX2axX4xX3xX13xX14xX3xX5xX8cxX72xX3xX5xX64xXdxX3xXe5xX1xX6xXdxX3xX4x11ae9xX6xX3xX32xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX18xX2dxX3xX2dxXdxX1exX3xX20xX6xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX3xX29xX2axX73xX3xX4xXb4xX18xX2dxX3xX18xX1xX71xX18xX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX29xX26xX18xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX48xX49xX4axXf3xX3x1d6cfx1caa7xX18xX1xX3xX20xX104xX3xX109xXb4xX18xX2dxX3xX6xX18xX3xX8axX21cxX3xX21exX6xXdxX3xX222xX1xX224xX3xX4xX8bxX18xX2dxX3xX4xX8cxXbx13102xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX104xX20xX72xXaxX12xXcxX1xX10xX104xX3xX109xXb4xX18xX2dxX3xX6xX18xX3xX8axX21cxX3xX21exX6xXdxX3xX222xX1xX224xX3xX282xX228xX2axX4xX3xX13xX14xX2a5xX1axX3x18768xX14xX104xX3xXe5xX1xX104xX1exX18xX2dxX3xX2xX2xX1xX3xX18xX2dxX14xX72xX3xX16dxX145xX4dxX134xX4dxX16dxX145xX2xX16cxX73xX3xX16dxX3xX32xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX18xX2dxX3xX5xX14xX3xXcxX48xX6dxX18xX3xX2ddxX9dx1a33dxX18xX2dxX3xX163xX14xX3xX13xX104xX14xXdxX3x12c6fxX312xX18xX3xX282xX4x1cd38xX18xX2dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18x10d95xX4axX3xX2xX16cxX17exX2xX73xX3x1793cxX8bxX77xX3xX337xX8bxX26xX18xX3xX1xX8bxX72xX34xX18xX3x143f6xX9dxX312xX18xX2dxX3xX21exXdxX18xX1xX3xX109xX1xX71xX8bxX73xX3xXex14dc8xX18xX1xX3xXcxX71xX72xX3x1557dxXdxX18xX1xX2a5xX3xX2dxXdxX1exX3xX20xX6xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX4xX26xX18xX3xX29xX2axX73xX3xX4xXb4xX18xX2dxX3xX18xX1xX71xX18xX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX5xXc9xX4xX3xX32xX6xX18xX2dxX3xX2dxXdxX6xX104xX3xX20xX45xX4xX1xX3xX32xX38xX3xX29xX26xX18xX3xX20xX71xX72xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX2dxXdxX26xX3xX48x116a7xX3xX4xX1xX104xX3xX18xX2dxX9dxX64xXdxX3xX20xX71xX18xX3xXexX48xX77xX18xX3xX32xX45xX6xX3xX29xX14xX18xXf3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX104xX20xX72xXaxX12xX222xX1xX26xXexX3xX1xXdxX34xX18xX3xX4x1a303xX3xX20xX8cxX8bxX3xX1xXdxX34xX8bxX3xX29xX8cxXexX3xXexX1xX9dxX64xX18xX2dxX73xX3xX4axX2axXexX3xX7xX99xX3xX18xX2dxX9dxX64xXdxX3xX20xX71xX18xX3xX32xX45xX6xX3xXbxX1xX9dxX312xX18xX2dxX3xX32xX21cxX3xXexX48x151bdxX18xX1xX3xX29xX26xX104xX3xX163x16ca6xXdxX3xX4xX1x1cbb1xX18xX1xX3xX337xX8bxX72x170fcxX18xX3xX32xX45xX6xX3xXbxX1xX9dxX312xX18xX2dxXf3xX3xX360xX1x1987fxX18xX3xX32xX9dxX9exX4xX3xXexXdxX18xX3xX29xX26xX104xX73xX3xX5xXc9xX4xX3xX5xX9dxX9exX18xX2dxX3xX109xXb4xX18xX2dxX3xX6xX18xX3xX8axX21cxX3xX21exX6xXdxX3xX222xX1xX224xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX3f4xX18xX2dxX3xX18x18be3xX4axX3xX29xX48dxXexX3xXexX1xXb4xX18xX2dxX3xXexXdxX18xX3xX163xX14xX3xX4axX64xXdxX3xX16dxX3xX32xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX18xX2dxX3xXexX48xX77xX18xX3xX163xX441xX3xXexX48xX224xX3xX7xX49xX3xX5xX14xX4axX3xX163xXdxX34xX4xXf3xX3xXcx1a754xXdxX3xX32xX71xX72xX73xX3xX4xX26xX4xX3xX32xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX18xX2dxX3xXe5xX1xX6xXdxX3xX18xX1xX452xX18xX1axX3xX346xX104xX3xXe5xX1xXb4xX18xX2dxX3xX4xX3f4xX3xX163xXdxX34xX4xX3xX5xX14xX4axX3x14fd2xX18xX3xX32xX45xX18xX1xX3xX18xX77xX18xX3xX32xX21cxX3xX48xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX8bxX77xX3xX18xX1xX14xX73xX3xXexX1xX8bxX77xX3xX8axX10xX3xX163xX14xX3xX2dxXdxX1exX3xX20xX6xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX3xX29xX2axX73xX3xX4xXb4xX18xX2dxX3xX18xX1xX71xX18xX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX5xXc9xX4xX3xX32xX38xX3xX29xX26xX18xX3xX20xX71xX72xX3xX32xXdxX34xX18xX3xXe5xXe6xX4axX3xX4xX1xX8cxXexX3xX5xX9dxX9exX18xX2dxX3xX163xX14xX3xX32xX21cxX3xX337xX8bxX6xX3xX7x17b49xX3xX20xX224xX18xX2dxX3xX49xX3xX4xX26xX4xX3xX4xXb4xX18xX2dxX3xXexX48xX42cxX18xX1xX3xX4xX1xX104xX3xX18xX2dxX9dxX64xXdxX3xX20xX71xX18xX3xXexX4cbxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX163xX324xX18xX2dxX3xX18xXb4xX18xX2dxX3xXexX1xXb4xX18xX3xX163xX435xXdxX3xX2dxXdxX26xX3xX48xX3b7xXf3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX104xX20xX72xXaxX12xXcxX1xX10xX104xX3xXexX42cxX4axX3xX1xXdxX38xX8bxX73xX3xXexX4cbxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX32xX21cxX3xX8axX8bxX8cxXexX3xX1xXdxX34xX18xX3xX4xX26xX4xX3xXexX48xX9dxX64xX18xX2dxX3xX1xX9exXbxX3xXexX9dxX312xX18xX2dxX3xXexXc9xX73xX3xXexX42cxX18xX1xX3xXexX48xX4cbxX18xX2dxX3xX2dxXdxX1exX3xX20xX6xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX3xX29xX2axX73xX3xX4xXb4xX18xX2dxX3xX18xX1xX71xX18xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX5xXc9xX4xX3xX32xX38xX3xX4xX1xXdxX41xX4axX3xX5x16d79xX18xX2dxX3xXexXdxX18xX3xX4xX23dxX6xX3xX18xX2dxX9dxX64xXdxX3xX20xX71xX18xX73xX3xX29xX8bxXb4xX18xX3xX29xX26xX18xX3xX32xX9dxX64xX18xX2dxX3xX20xX71xX72xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX163xX14xX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX32xXdxX34xX18xX3xXe5xXe6xX4axX3xX4xX1xX8cxXexX3xX5xX9dxX9exX18xX2dxX3xX20xXdx11489xX18xX3xX48xX6xX3xX4xX1xX23dxX3xX72xX41xX8bxX3xXexX4cbxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX163xX324xX18xX2dxX3xX18xXb4xX18xX2dxX3xXexX1xXb4xX18xXf3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX104xX20xX72xX3xXbxX109xX10xX18xXexX10xX48xXaxX12xX0xXdxX4axX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX109xX10xX18xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX12dxXdxX20xXexX1xX1axX3xX134xX2xX136xXbxX8axX139xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX1axX3xX143xX2xX145xXbxX8axX139xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4dxX4dxXdxXf3xX29xX6xX104xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf3xX163xX18xX4dxX18xX10xX12dxX7xX4dxX2xX16cxX16dxX136xX4dxX2xX143xX145xX20xX16dxX2xX145xX145xX2xX16dxX17exXexX192xX145xX2xX134xX5xX136xX182xX145xX145xX145xX143xXf3xX197xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX20xX6xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX32xX38xX3xX29xX26xX18xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX6xXbxXexXdxX104xX18xXaxX12xX360xX2dxX9dxX64xXdxX3xX20xX71xX18xX3xX4xX6dxX18xX3xXexX42cxX4axX3xX1xXdxX38xX8bxX3xXe5x170e7xX3xX5xX9dx11783xX18xX2dxX3xX163xX14xX3xX4axX8bxX6xX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX49xX3xX18xX1x1b9c3xX18xX2dxX3xX32xX45xX6xX3xX4xX1xX358xX3xX32xX26xX18xX2dxX3xXexXdxX18xX3xX4xX452xX72xX3xX18xX1x11361xX4axX3xX32xX1exX4axX3xX29xX1exX104xX3xX337xX8bxX72xX441xX18xX3xX5xX9exXdxX3xX18xX2dxX9dxX64xXdxX3xXexXdxX77xX8bxX3xX20xX324xX18xX2dxX3xX282xX1exX18xX1xX3xXdxX18xXexX10xX48xX18xX10xXexX2a5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX104xX20xX72xXaxX12x16593xX18xX2dxX3xXcxX48xX6dxX18xX3x10c40xX18xX1xX3xX346x1a101xX18xX2dxX3xX182xX3xXcxX48xX9dxX49xX18xX2dxX3xXbxX1xX65bxX18xX2dxX3x14e99xX7e0xX3xXexX1xX8bxX452xXexX73xX3xX109xXb4xX18xX2dxX3xXexX72xX3x1176bxXdxX34xX18xX3xX5xXc9xX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXe5xX1xX8bxX72xX41xX18xX3xX4xX26xX104xX1axX3xX47xX2ddxXdxX34xX4xX3xX7xX584xX3xX20xX224xX18xX2dxX3xX20xX71xX72xX3xX32xXdxX34xX18xX3xXe5xXe6xX4axX3xX4xX1xX8cxXexX3xX5xX9dxX9exX18xX2dxX3xX7x150e0xX3xX5xX14xX4axX3xX4xX1xX104xX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX1xX104xX4cbxXexX3xX32xX2axX18xX2dxX3xXe5xX1xXb4xX18xX2dxX3xX1xXdxX34xX8bxX3xX337xX8bxX1exX73xX3xXexX8bxX501xXdxX3xXexX1x17300xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX2dxXdxX1exX4axX3xX18xX1xX6xX18xX1xX139xX3xX2dxX71xX72xX3xXexX501xX18xX3xXexX1xX8cxXexX3xX32xXdxX34xX18xX3xX18xX32exX18xX2dxX73xX3xX20xX6b0xX3xX4xX1xX4cbxX4axX3xX4xX1xX452xXbxX73xX3xX4xX1xX26xX72xX3xX18xX501xXf3xX3xXcxX1xX452xX4axX3xX4xX1xX43axX73xX3xXe5xX1xXdxX3xX5xX435xXbxX3xX4xX26xX4xX1xX3xX32xXdxX34xX18xX3xXe5xXe6xX4axX3xX4xX1xX8cxXexX3xX5xX9dxX9exX18xX2dxX3xX4xX3f4xX3xXexX1xX38xX3xX2dxX71xX72xX3xX18x16b19xXexX3xX4xX26xX4xX1xX3xX32xXdxX34xX18xX73xX3xX1xX49xX3xX48xX8bxX2axXexX3xX20x1caf2xX18xX73xX3xX2dxX71xX72xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX2dxXdxX452xXexX3xX4xX1xX104xX3xX18xX2dxX9dxX64xXdxX73xX3xX1exX18xX1xX3xX1xX9dxX49xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX77xX4axX3xXexX48xX91cxX18xX2dxX3xX32xX41xX18xX3xXexX43axX18xX1xX3xX4axX4cbxX18xX2dxXaxXf3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX104xX20xX72xXaxX12xXaxX360xX2dxX9dxX64xXdxX3xX20xX71xX18xX3xX49xX3xX4xX26xX4xX3xX32xX45xX6xX3xXbxX1xX9dxX312xX18xX2dxX73xX3xX18xX1xX8cxXexX3xX5xX14xX3xX4xX26xX4xX3xX163xX324xX18xX2dxX3xX18xXb4xX18xX2dxX3xXexX1xXb4xX18xX73xX3xX163xX324xX18xX2dxX3xX7xX71xX8bxX73xX3xX163xX324xX18xX2dxX3xX8axX6xX3xX4xX6dxX18xX3xX18xX71xX18xX2dxX3xX4xX6xX104xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX6dxX18xX3xX4xX1exX18xX1xX3xX2dxXdxX26xX4xX3xX163xX435xXdxX3xX18xX1xX805xX18xX2dxX3xXexX1xX23dxX3xX32xX104xX4cbxX18xX3xX5x1aa18xX6xX3xX32xX1exX104xX73xX3xX2dxXdxX1exX3xX20xX6xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX3xX29xX2axX73xX3xX4xXb4xX18xX2dxX3xX18xX1xX71xX18xX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX32xX38xX3xXexXdxX77xX8bxX3xXexX1xX224xX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX32xXdxX34xX18xX73xX3xX32xX9dxX64xX18xX2dxX3xX20xX71xX72xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX2dxXdxX1exX3xX1xX104x1a44dxX4xX3xXe5xXe6xX4axX3xX4xX1xX8cxXexX3xX5xX9dxX9exX18xX2dxXf3xX3xX103xX14xX3xX4xX104xX18xX3xX4xX6dxX18xX3xXe5xXdxX77xX18xX3xX337xX8bxX72xX41xXexX3xXex178e8xX72xX3xX4xX1xX6xX72xX3xX4xX26xX4xX3xX4axXaeaxXexX3xX1xX14xX18xX2dxX3xX2dxXdxX26xX3xX48xX3b7xX139xX3xXexX1xX6xX72xX3xX163xX14xX104xX3xX32xX3f4xX3xX18xX77xX18xX3xXexX42cxX4axX3xX1xXdxX38xX8bxX3xXe5xX7e0xX3xX5xX9dxX7e4xX18xX2dxX3xX163xX14xX3xX4axX8bxX6xX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX32xXdxX34xX18xX73xX3xX32xX9dxX64xX18xX2dxX3xX20xX71xX72xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX4xX23dxX6xX3xX18xX1xX805xX18xX2dxX3xXexX1xX9dxX312xX18xX2dxX3xX1xXdxX34xX8bxX3xX8bxX72xX3xXexX43axX18xX3xX18xX1xX820xX4axX3xX32xX1exX4axX3xX29xX1exX104xX3xX337xX8bxX72xX441xX18xX3xX5xX9exXdxX3xX18xX2dxX9dxX64xXdxX3xXexXdxX77xX8bxX3xX20xX324xX18xX2dxXaxX3xX182xX3xXb4xX18xX2dxX3xX346xX876xX18xX2dxX3xXexX1xXb4xX18xX2dxX3xXexXdxX18xX3xXexX1xX77xX4axXf3xX0xX4dxXbxX12xX0xX20xXdxX163xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xX48xX10xX5xX6xXexX10xX20xXaxX12xX0xX7xXexX48xX104xX18xX2dxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX77xX18xX3xX337xX8bxX6xX18xX1axX0xX4dxX7xXexX48xX104xX18xX2dxX12xX0xX8bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX182xXexX1xX8bxX4axX29xX182xX6xX18xX20xX182xX7xX6xXbxX104xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX346xX8cxX8bxX3xX1xXdxX34xX8bxX3xX29xX4cbxX18xX3xX7xX48dxXbxX3xX29xX45xX3xX5xXa88xX6xX3xX32xX1exX104xX3xXexX48xX77xX18xX3x12444xX6xX4xX10xX29xX104xX104xXe5xXaxX3xX1xX48xX10xX20exX9xXaxX4dxXexX1xXdxX10xXexX182xX29xXdxX182xX7xX104xX4dxX20xX6xX8bxX182xX1xXdxX10xX8bxX182xX29xX6xX18xX182xX7xX6xXbxX182xX29xXdxX182xX5xX8bxX6xX182xX20xX6xX104xX182xXexX48xX10xX18xX182xX20exX6xX4xX10xX29xX104xX104xXe5xX4dxX2xX134xX143xX192xX145xX134xXf3xX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX2dxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX4dxX4axX10xX20xXdxX6xX4dxX2xX16dxX145xX4dxX18xX10xX12dxX7xX4dxX2xX17exX143xX17exX4dxX2xX145xX136xX20xX16dxX2xX143xX143xX192xX193xX16dxXexX16dxX136xX2xX16dxX5xX2xXf3xXbxX18xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX20xX6xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX32xX38xX3xX29xX26xX18xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX20xXdxX163xX12xX0xX7xXexX48xX104xX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX346xX8cxX8bxX3xX1xXdxX34xX8bxX3xX29xX4cbxX18xX3xX7xX48dxXbxX3xX29xX45xX3xX5xXa88xX6xX3xX32xX1exX104xX3xXexX48xX77xX18xX3xXc64xX6xX4xX10xX29xX104xX104xXe5xXaxX3xX1xX48xX10xX20exX9xXaxX4dxXexX1xXdxX10xXexX182xX29xXdxX182xX7xX104xX4dxX20xX6xX8bxX182xX1xXdxX10xX8bxX182xX29xX6xX18xX182xX7xX6xXbxX182xX29xXdxX182xX5xX8bxX6xX182xX20xX6xX104xX182xXexX48xX10xX18xX182xX20exX6xX4xX10xX29xX104xX104xXe5xX4dxX2xX134xX143xX192xX145xX134xXf3xX1xXexX4axXaxX12xX346xX8cxX8bxX3xX1xXdxX34xX8bxX3xX29xX4cbxX18xX3xX7xX48dxXbxX3xX29xX45xX3xX5xXa88xX6xX3xX32xX1exX104xX3xXexX48xX77xX18xX3xXc64xX6xX4xX10xX29xX104xX104xXe5xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX48xX104xX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xX360xX1xX805xX18xX2dxX3xX20xX8cxX8bxX3xX1xXdxX34xX8bxX3xX7xX6xX8bxX3xX32xX71xX72xX3xX7xX8dfxX3xX2dxXdx1320exXbxX3xX29xX4cbxX18xX3xX18xX1xX452xX18xX3xX29xXdxX41xXexX3xX4xX1xXdxX77xX8bxX3xXexX48xX65bxX3xX5xXa88xX6xX3xX32xX1exX104xX3xX20xXc9xX3xX29xX26xX104xX3xX7xX8dfxX3xX5xX4cbxXdxX3xX2dxXdxX32exX18xX2dxX3xX29xX9b0xX72xX3xXe5xX1xX48dxXbxX3xXc64xX6xX4xX10xX29xX104xX104xXe5xX3xXexX48xX104xX18xX2dxX3xXexX1xX64xXdxX3xX2dxXdxX6xX18xX3xX18xX32exX4axX3xX7xX48dxXbxX3xX1xX41xXexX73xX3xXcxX41xXexX3xX7xX48dxXbxX3xX32xX41xX18xX3xX18xX14xX72xXf3xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX20xXdxX163xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX360xX1xX805xX18xX2dxX3xX4axX26xX18xX1xX3xXe5xX1xX3f4xX10xX3xXexXdxX18xX1xX3xX163xXdxX3xX4xX23dxX6xX3xX47xX32xX34xX3xX18xX1xX8cxXexX3xX4xX6xX104xX3xXexX1xX23dxX4bxX3xX5xXa88xX6xX3xX32xX1exX104xX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX48xX10xX20exX9xXaxX4dxXbxX1xX6xXbxX182xX5xX8bxX6xXexX182xX20xX104xXdxX182xX7xX104xX18xX2dxX4dxX18xX1xX8bxX18xX2dxX182xX4axX6xX18xX1xX182xXe5xX1xX104xX10xX182xXexXdxX18xX1xX182xX163xXdxX182xX4xX8bxX6xX182xX20xX10xX182xX18xX1xX6xXexX182xX4xX6xX104xX182xXexX1xX8bxX182xX5xX8bxX6xX182xX20xX6xX104xX182xX104xX182xX1xX6xX182xXexXdxX18xX1xX4dxX2xX134xX16dxX145xX143xX136xXf3xX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX2dxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX4dxX4axX10xX20xXdxX6xX4dxX2xX16dxX145xX4dxX18xX10xX12dxX7xX4dxX2xX17exX143xX145xX4dxX16cxX134xX20xX143xX16dxX16dxX2xX17exX145xX2xXexX192xX145xX134xX2xX5xX193xX182xX4xX6xX104xX182xXexX1xXdxX182xXexX6xX4axX182xX16dxXf3xX197xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX20xX6xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX32xX38xX3xX29xX26xX18xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX20xXdxX163xX12xX0xX7xXexX48xX104xX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX360xX1xX805xX18xX2dxX3xX4axX26xX18xX1xX3xXe5xX1xX3f4xX10xX3xXexXdxX18xX1xX3xX163xXdxX3xX4xX23dxX6xX3xX47xX32xX34xX3xX18xX1xX8cxXexX3xX4xX6xX104xX3xXexX1xX23dxX4bxX3xX5xXa88xX6xX3xX32xX1exX104xX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX48xX10xX20exX9xXaxX4dxXbxX1xX6xXbxX182xX5xX8bxX6xXexX182xX20xX104xXdxX182xX7xX104xX18xX2dxX4dxX18xX1xX8bxX18xX2dxX182xX4axX6xX18xX1xX182xXe5xX1xX104xX10xX182xXexXdxX18xX1xX182xX163xXdxX182xX4xX8bxX6xX182xX20xX10xX182xX18xX1xX6xXexX182xX4xX6xX104xX182xXexX1xX8bxX182xX5xX8bxX6xX182xX20xX6xX104xX182xX104xX182xX1xX6xX182xXexXdxX18xX1xX4dxX2xX134xX16dxX145xX143xX136xXf3xX1xXexX4axXaxX12xX360xX1xX805xX18xX2dxX3xX4axX26xX18xX1xX3xXe5xX1xX3f4xX10xX3xXexXdxX18xX1xX3xX163xXdxX3xX4xX23dxX6xX3xX47xX32xX34xX3xX18xX1xX8cxXexX3xX4xX6xX104xX3xXexX1xX23dxX4bxX3xX5xXa88xX6xX3xX32xX1exX104xX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX48xX104xX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xXcxX48xX104xX18xX2dxX3xX7xX99xX3xX17exX3xX32xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX18xX2dxX3xX29xX45xX3xX222xX1xX65bxX18xX2dxX3xX109xX1exX18xX1xX3xX7xX26xXexX3xX13xX42cxX18xX1xX3xX7xXc9xX3xX282xX222xX109xX145xX16dxX2a5xX3xX182xX3xX109xXb4xX18xX2dxX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX163xX4cbxX4xX1xX3xX4axXaeaxXexX3xXexXa88xX3xX32xX6dxX8bxX3xX18xX32exX4axX3xX16dxX145xX2xX17exX3xX5xX4cbxXdxX3xX18xX6xX72xX3xX163xX441xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX163xXdxX3xX47xX5xXa88xX6xX3xX32xX1exX104xX3xX4xX1xXdxX41xX4axX3xX32xX104xX4cbxXexX3xXexX14xXdxX3xX7xX1exX18xX4bxX3xXexX1xX42cxX3xX109xX6xX104xX3xXcxX1xX45xX3xXcxX71xX4axX3xX282xX31exX360xX3xX2xX16cxX136xX17exX2a5xX73xX3xX49xX3xX8axX21cxX3xX889x10b9bxX3xXcxX1xX9dxX9exX18xX2dxX73xX3xX1xX8bxX72xX34xX18xX3xX889xX11adxX3xX871xX18xX1xX73xX3xX8axX999xX18xX2dxX3xX32xX26xX18xX2dxX3xX5xX14xXf3xXf3xXf3xX3xXaxX4xX6xX104xX3xXexX1xX23dxXaxX3xX7xX99xX3xX2x18d0dxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX20xXdxX163xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX360xX4cbxX18xX3xX47xX32exX18xX3xX4xX48dxXbxX4bxX3xX32xXdxX34xX18xX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX2dxX14xX72xX3xX4xX14xX18xX2dxX3xXexXdxX18xX1xX3xX163xXdxXaxX3xX1xX48xX10xX20exX9xXaxX4dxX29xX6xX18xX182xX20xX104xX4xX182xX163xXdxX10xXexX4dxX18xX6xX18xX182xX6xX18xX182xX4xX6xXbxX182xX20xXdxX10xX18xX182xX104xX182xX1xX6xX182xXexXdxX18xX1xX182xX18xX2dxX6xX72xX182xX4xX6xX18xX2dxX182xXexXdxX18xX1xX182xX163xXdxX4dxX2xX134xX145xX17exX193xX16cxXf3xX1xXexX4axXaxX12xX0xXdxX4axX2dxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX4dxX4axX10xX20xXdxX6xX4dxX2xX16dxX145xX4dxX18xX10xX12dxX7xX4dxX2xX17exX193xX192xX4dxX2xX143xX145xX20xX16dxX145xX16cxX16dxX134xX16dxX17exXexX134xX192xX134xX145xX5xX16cxX182xX20xX7xX4xX182xX2xX2xX16cxX134xXf3xX197xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX1exX3xX20xX6xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX32xX38xX3xX29xX26xX18xX3xXexX1xXdxX41xXexX3xX29xX45xX3xX47xX48xX49xX4axX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX20xXdxX163xX12xX0xX7xXexX48xX104xX18xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX360xX4cbxX18xX3xX47xX32exX18xX3xX4xX48dxXbxX4bxX3xX32xXdxX34xX18xX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX2dxX14xX72xX3xX4xX14xX18xX2dxX3xXexXdxX18xX1xX3xX163xXdxXaxX3xX1xX48xX10xX20exX9xXaxX4dxX29xX6xX18xX182xX20xX104xX4xX182xX163xXdxX10xXexX4dxX18xX6xX18xX182xX6xX18xX182xX4xX6xXbxX182xX20xXdxX10xX18xX182xX104xX182xX1xX6xX182xXexXdxX18xX1xX182xX18xX2dxX6xX72xX182xX4xX6xX18xX2dxX182xXexXdxX18xX1xX182xX163xXdxX4dxX2xX134xX145xX17exX193xX16cxXf3xX1xXexX4axXaxX12xX360xX4cbxX18xX3xX47xX32exX18xX3xX4xX48dxXbxX4bxX3xX32xXdxX34xX18xX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX2dxX14xX72xX3xX4xX14xX18xX2dxX3xXexXdxX18xX1xX3xX163xXdxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX48xX104xX18xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xX109xX1xX9dxX6xX3xX29xX6xX104xX3xX2dxXdxX64xX3xXexX42cxX18xX1xX3xXexX48xX4cbxX18xX2dxX3xX47xX32exX18xX3xX4xX48dxXbxX4bxX3xX32xXdxX34xX18xX3xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX4cbxXdxX3xX18xX1xX999xX4xX3xX18xX1xX99xXdxX3xX18xX1xX9dxX3xX1xXdxX34xX18xX3xX18xX6xX72xXf3xX3xX889xX1xXb4xX18xX2dxX3xX4xX1xX358xX3xXexX32exX18xX2dxX3xX163xX441xX3xX7xX99xX3xX163xX224xX3xX4axX14xX3xX4xX1xXdxX77xX8bxX3xXexX48xX65bxX3xX18xX2dxX14xX72xX3xX4xX14xX18xX2dxX3xXexXdxX18xX1xX3xX163xXdxX3xX163xX435xXdxX3xX7xXc9xX3xXexX1xX6xX4axX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX23dxX6xX3xX18xX1xXdxX441xX8bxX3xX32xX99xXdxX3xXexX9dxX9exX18xX2dxX3xX6xX4axX3xX1xXdxX38xX8bxX3xX163xX441xX3xXe5xX7e0xX3xXexX1xX8bxX452xXexX3xX32xXdxX34xX18xXf3xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX20xXdxX163xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX8bxX5xX12xX0xX20xXdxX163xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX48xXaxX12xX0xX4dxX20xXdxX163xX12xX0xX4dxX20xXdxX163xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX871xX8bxXexX1xX104xX48xXaxX12xX222xXf3xX2ddxX0xX4dxXbxX12
P.V