[Infographics] Xoài Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Mỹ
Sau gần 10 năm đàm phán, từ ngày 18/2, quả xoài của Việt Nam đã chính thức được cấp phép vào Mỹ và đây là thị trường xuất khẩu xoài thứ 40 của Việt Nam.
df82xfad3x11acax14ce8x149e1xfd60x168b9x16e09xe2c8xX7xe5fex158c0x12a06x13f65x17c70x165f1xX5x11cd4xXaxfaf9x15329x17ef0x133e6x17d7fxf86bx16e80x134acxX6xXbxX1xXdxX4xX7x17106xX3xe36cxX17x139f7xXdxX3x1868bxXdx171b4xXexX3x12225xX6x167cbxX3xX4xX1xed65xX15xX1xX3xXexX1x146a6xX4xX3xfacdx162a8x16ae4xX4xX3x17ffdx13c4fx13fc3xXexX3x1298exX1x15f91xX41xX3xX7xX6xX15xX18xX3x17b78x16e64xX0x16d6cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfda5xX10xX6xe42dxXaxX12x183e0xX6xX41xX3xX18x11252xX15xX3xX2x13231xX3xX15xf8e1xX2exX3xX3bxX24xX2exX3xXbxX1x1653fxX15x1682fxX3xXex1498bxX3xX15xX18xX24xe699xX3xX2x17992xX52xe8a1xX7exX3xef0axX41x123a0xX3xX40xX17xX24xXdxX3xX4x1179bxX6xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX3xX3bx1179fxX3xX4xX1xX32xX15xX1xX3xXexX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX4xX42xXbxX3xXbxX1x13acbxXbxX3xff7bxX24xX17xX3xX4fxX50xX3xXc0xX24xX3xX3bx14ea8xX86xX3xX5xX24xX3xXexX1x132d9xX3xXexX19xX3cx16f47xX15xX18xX3xX40xX41xX42xXexX3xX45xX1xX47xX41xX3xX40xX17xX24xXdxX3xXexX1xX38xX3x15b19xX70xX3xX4xX98xX6xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exe065xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1312bxX17xX64xX86xX3xXbx10ea8xX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX2exX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX114xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXax15b39xXdxX64xXexX1x14d30xX3xX89xX8bxX70xXbxX40x17ddfxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13dxX3xX2x12ec3x170a3xf7abxXbxX40xX144xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX52xX52xXdxXfexe1bbxX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xXfexXc0xX15xX52xX15xX10xX138xX7xX52xX2xf1daxX70x1166axX52xX2xX70xX151xX64xX8bxX70xX89xX8bxX8bxX150xX8bxXexX150xX17axXefxX2xX5xX2xX70x10d37xXdxX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX18fxX40xX17xX6xXdxX18fxXc0xXdxXfex16cbexXbxX10xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX17xX24xXdxX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX3xX4xX1xX32xX15xX1xX3xXexX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xX41xX42xXexX3xX45xX1xX47xX41xX3xX7xX6xX15xX18xX3xX4fxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX17xX64xX86xX3xXbxX114xX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX2exX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX114xX10xX15xXexX10xX19xX3xX64xXexX1xX41xX2exX165xX3xX64xX1xXdxX64xX10xXaxX3xX7xXexX86xX5xX10xX9xXaxX138xXdxX64xXexX1xX13dxX3xX151xX151xX70xXbxX40xX144xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX13dxX3xXefxXefxX2xXbxX40xX144xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX52xX52xXdxXfexX165xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xXfexXc0xX15xX52xX15xX10xX138xX7xX52xX2xX178xX70xX17axX52xX2xX70xX151xX64xX8bxX70xX89xX8bxXefxXefxX151xXexX89xX150xX8bxX8bxX70xX5xX70xXfexX1a5xXbxX10xX18x17ca6xX19xX9xX8bxX17axX8bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX17xX24xXdxX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX3xX4xX1xX32xX15xX1xX3xXexX1xX38xX4xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX40xX41xX42xXexX3xX45xX1xX47xX41xX3xX7xX6xX15xX18xX3xX4fxX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX17xX41xX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXcxXcxX22xX27xX2cxX0xX52xXbxX12