Chính phủ Mỹ lần thứ hai đóng cửa trong vòng 1 tháng
Quốc hội Mỹ đã không thể thông qua dự luật ngân sách chính phủ khi thời hạn chót đã qua, theo đó chính phủ Mỹ lại tạm đóng cửa trong một thời gian ngắn.
e7f6x1418bx175a4x155a7x175d2x13d8ex141a3x16bd2x175d3xfc4fx1a4d2x189ffx18203x172edx180fax14591xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax19c0ex1a614x17defxXexX0xf532xXaxX17xX18xX19xXexX0x16cdcx11a97xX19xed74xXexX0xXax18fcexX9x133a4xXdxX18x10c8dxX2fx1a1ecx16f9fx11a98xX5x10b82xXbxXdxX17xX32xXexX4xXax10c06x153cfxXaxX9xX33xXax1946axX9x10e69x18b73xX9xXdx136cdxX3exX9xXbxXax13c14xX9xXaxX18xX35xX9x11e3cx17979xX3ex166dbxX9xX2cx1a37fxX18xX9xXbx18201xX24xX3exX57xX9x12aaex19695xX3exX57xX9xX2axX9xXbxXax1705exX3exX57xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1a4faxX17xX18xX19xX32xXex13c9bx18204xecadxX2cxX9xXax10bd4xX35xX9xX45xX46xX9xX54x14232xX9x14ec7xXax11314xX3exX57xX9xXbxXax12fe2xX9xXbxXaxX96xX3exX57xX9x19b19xX86xX18xX9xX19x112f3xX9xXdxX86x11cb9xXbxX9xX3exX57x15a49xX3exX9xX2fxX6cxX2cxXaxX9xX2cxXaxX3dxX3exXaxX9xX33xXaxX43xX9xX94xXaxX35xX9xXbxXax101cexX35xX9xXax18e1exX3exX9xX2cxXaxX55xXbxX9xX54xX92xX9xXa4xX86xX18x1114bxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX54xX55xX9xX2cxXaxX3dxX3exXaxX9xX33xXaxX43xX9xX45xX46xX9xXdxXcexX35xX9xXbxXcexXcxX9xX54xX55xX3exX57xX9xX2cxX5axX18xX9xXbxX5exX24xX3exX57xX9xXcxX8bxXbxX9xXbxXaxXcaxX35xX9xX57xX35xX18xX3exX9xX3exX57x10dacxX3ex10b47xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xed3dxX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdx1114cxX35xXcxX57xX142xXdxX35xX57xXaxXbxX23xX24x126acxX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX5xXax12ce9x1a274xX3exX57xX9xX3exX57xXax19751xX9xX2fx15086xX9x11d7dxX18xX3exX19xX9xX7xX18xX86xXdxX9xX142xX9x17d0exX3exXax18dd5xX9xX167xX8x140a3xX5xX8xX167x10f70xX32xX9xXaxX5exX17x12498xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX176xX1cxX1cxX2cxX19xX3exX11cxXbxX86xX24xX35xXbxX5exX17xX11cxX63xX3exX1cxXbxXaxX86xXcxX23x17be8xeb70xX1cx1a1e6x1114fxX1a7xX1cx12b6bxX1a7xX2ax10349xX1cxX1aaxX1cx1357cxX1cxX5exX18xX3exX19xX142xX33xX18xX86xXdxX142xX5exX17xX86xXbxX17xX5exX2fxX142xX2ax11255xX2axX1adxX2axX1c6x178baxX2axX1c6xX1cbx12468xX2ax195d6xX2axX1a6xX1b1xX2axX1c6xX1aaxX1b1xX1a6xX1c6xX1a6xX11cx14fc7xX33xX57xX32xX9xXbxX18xX5exX57xX17xXbxX31xX32xX1a3xX23xXdxX18xX3exX94xX32xX9xX5exX17xXdxX31xX32xX3exX24xX24xX33xX17xX3exX17xX5exX32xX9xX19xX18xXbxX18xX142xX184xX18xX3exX2cxX26xX23xX24xX14exX142xX57xX5exX24xX86xX33xX31xX32xX35xXcxX57xX142xXdxX35xX57xXaxXbxX23xX24xX14exX32xXexX0xX35xXcxX57xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xX57xXaxXbxX23xX24xX14exX142xX2cxX24xX3exXbxX17xX3exXbxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX14exX142xX1a4xX35xX19xXbxXaxX176xX2axX1a7xX1a7x195c8x187d0xX1a4xX35xX19xXbxXaxX176xX1a6xX1a7xX1a7xX33xX14exX257xXaxX17xX35xX57xXaxXbxX176xX1cbxX1cfxX1cfxX33xX14exX257xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX176xX23xXdxX24xX2cxX94xX257xXcxX18xX5exX57xX35xX3exX142xXdxX17xX184xXbxX176xX18xX86xXbxX24xX257xXcxX18xX5exX57xX35xX3exX142xX5exX35xX57xXaxXbxX176xX18xX86xXbxX24xX32xX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX176xX1cxX1cxX35xX11cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX11cxX63xX3exX1cxX3exX17xX1a4xX2fxX1cxX2axX1adxX1a7xX1cfxX1cxX1a6xX1a6xX19xX1c6xX2axX1cbxX1c6xX1c6xX1aaxX1a7xXbxX1cfxX2axX1c6xX1cfxXdxX1a7xX11cxX1ddxX33xX57xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX35xX3exXaxX9xX33xXaxX86xX9xXcxX26xX9xXdxX18xX3exX9xXbxXaxX86xX9xXaxX18xX35xX9xX19xX24xX3exX57xX9xX2cxX86xX18xX9xXbxX5exX24xX3exX57xX9xX63xX24xX3exX57xX9xX2axX9xXbxXaxX18xX3exX57xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xXexX5xXaxX15axX15bxX3exX57xX9xX3exX57xXaxX162xX9xX2fxX165xX9xX167xX18xX3exX19xX9xX7xX18xX86xXdxX9xX142xX9xX173xX3exXaxX176xX9xX167xX8xX17axX5xX8xX167xX17exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12cxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX54x17663xX35xX9xf551xX12cxX4xXdcxX9xX2cxXaxX24xX9xXbx1743exX35xX9xXbxXadxX3exX9xX1a7xX9xX57xX35xXcaxX9xX3exX57xX37axX26xX9xX1b1xX142xX1aaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX57xX35xXcaxX9xX45xX46xX9xf92fxXbxX4exX2cxX9xX2axX1aaxXaxX1a7xX1a7xX9xX2cx18e94xX3exX57xX9xX3exX57xX37axX26xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX57xX35xXcaxX9x184e8xX35x12fe6xXbxX9xX37dxX18xXcx12b62xXdcxX9xX5xXaxX15axX15bxX3exX57xX9xX63xX35xX3c9xX3exX9xX45xX46xX9xX23xX86xX8bxX2cxX9xX33xXax161f4xX35xX9xX19x1603axX3exX57xX9xXdxX37axXcxX9xX63xX35xX3c9xX2cxX9xXcxX37axX9xX94xXaxX96xX3exX57xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxXaxX96xX3exX57xX9xXa4xX86xX18xX9xX54xX15axX15bxX2cxX9xXcxX8bxXbxX9xXbxXax121e0xX18xX9xXbxXaxX86xXadxX3exX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xf6eexX86xX9xX3exX57xXb2xX3exX9xX2fxX6cxX2cxXaxX11cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12cxX24xX19xX26xX32xXexX7fxX3c9xX9xXa4xX86xX3e8xX9xX2cxX43xX18xX9xX63xX35xX3c9xX2cxX9xX3exX37axX26xX9xXdxX37axX9xX2cxX6cxX2cxX9xX19xX162xX2cxXaxX9xX63x113e8xX9xX2cxX43xX18xX9xX2cxXaxX3dxX3exXaxX9xX33xXaxX43xX9xX94xXaxX96xX3exX57xX9xXa4xX86xX6cxX9xXbxXaxX35x117c6xXbxX9xX26xX48axX86xX9xX2fx112bfxX9xX33xXaxX3e8xX35xX9xXbxXcexXcxX9xX19xX3ecxX3exX57xX9xXbxX5exX24xX3exX57xX9xX3dxXbxX9xX3exXax145daxXbxX9xXdxX37axX9xX94xXaxX24xX3e8xX3exX57xX9xXbxXaxXcaxX35xX9xX57xX35xX18xX3exX9xX2cxX64xX3exX9xXdxXcexX35xX9xXbxX5exX24xX3exX57xX9xX54xX42axXcxX9xXbxX5exX15axX387xX2cxX9xX94xXaxX35xX9xXcxX8bxXbxX9xX3exX57xX37axX26xX9xXdxX37axXcxX9xX63xX35xX3c9xX2cxX9xXcxX387xX35xX9xX23xX11axXbxX9xX54xX49xX86xX11cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12cxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX48axX9xX23xX48axX9xXbxX11axX2cxX9xX3exX37axX26xX9xX2cxX55xX9xX54xX15axX15bxX2cxX9xX94xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX96xX3exX57xX9xXaxX18xX26xX9xX94xXaxX96xX3exX57xXdcxX9xX2cxXaxX3dxX3exXaxX9xX33xXaxX43xX9xX2cxX55xX9xXbxX35xX48axX33xX9xXbxX46dxX2cxX9xX54xX55xX3exX57xX9xX2cxX5axX18xX9xXbxXaxX42axXcxX9xX3ex14826xX18xX9xXaxX18xX26xX9xX94xXaxX96xX3exX57xXdcxX9xX63xX4adxX3exX9xX54x137e8xX9xX2fxX492xX9xX33xXaxX46dxX9xXbxXaxX86xX8bxX2cxX9xX63xX37axX24xX9xX63xX35xX3c9xX2cxX9xX5xXaxX15axX15bxX3exX57xX9xX63xX35xX3c9xX3exX9xX45xX46xX9xX2cxX55xX9xXaxX9cxX9xX33xXaxX42axX9xX2cxXaxX86x12cc5xX3exX9xX19xXa9xX9xXdxX86xXadxXbxX9xX3exX57xXb2xX3exX9xX2fxX6cxX2cxXaxX9xX2cxXaxX3dxX3exXaxX9xX33xXaxX43xX9xXbxX5exX24xX3exX57xX9xXbxXaxXcaxX35xX9xX57xX35xX18xX3exX9xX2cxX64xX3exX9xXdxXcexX35xX9xX2cxX43xX18xX9xXbxXaxXcaxX35xX9xX54xX35xX9cxXcxX9xX3exX5axX18xX9xX54xX42axXcxX9xX63xX578xX9xX2fxX6cxX3exX57xX9xX3exX57xX37axX26xX9xX1b1xX142xX1aaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX57xX35xXcaxX9xX45xX46xX9xXaxX18xX26xX9xX94xXaxX96xX3exX57xX11cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12cxX24xX19xX26xX32xXexX3c7xX578xX9xXcx103aaxXbxX9xX94xX46xX9xXbxXaxX86xXadxXbxXdcxX9xX63xX35xX3c9xX2cxX9xX94xXaxX96xX3exX57xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxXaxX96xX3exX57xX9xXa4xX86xX18xX9xX19xXa9xX9xXdxX86xXadxXbxX9xXbxX5exX15axX387xX2cxX9xXbxXaxXcaxX35xX9xXaxXcexX3exX9xX2cxXaxX55xXbxX9xX2cxX55xX9xX3exX57xXaxX165xX18xX9xX2cxXaxX3dxX3exXaxX9xX33xXaxX43xX9xX2fxX492xX9xX54xX55xX3exX57xX9xX2cxX5axX18xXdcxX9xXbxX86xX26xX9xX3exXaxX35xX42axX3exX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX92xX3exX57xX9xXbxX35xX3exX9xX167xX17xX86xXbxX17xX5exX2fxXdcxX9xXbx1120bxX3exXaxX9xXbxX5exXcexX3exX57xX9xX3exX37axX26xX9xX2cxX55xX9xXbxXaxX9cxX9xX2fxX492xX9xX2cxXax14a02xX9xX14exX3e8xX26xX9xX5exX18xX9xXbxX5exX24xX3exX57xX9xXcxX8bxXbxX9xXbxXaxXcaxX35xX9xX57xX35xX18xX3exX9xX3exX57xX11axX3exX11cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12cxX24xX19xX26xX32xXexX2xXa9xX9xX94xX35xX48axX3exX9xX5xXaxX15axX15bxX3exX57xX9xX63xX35xX3c9xX3exX9xX2fxX492xX9xXbxXaxX96xX3exX57xX9xXa4xX86xX18xX9xX19xXa9xX9xXdxX86xXadxXbxX9xX3exX57xXb2xX3exX9xX2fxX6cxX2cxXaxX9xX2cxXaxX3dxX3exXaxX9xX33xXaxX43xX9xX2fxX18xX86xX9xX2axX57xX1a7xX1a7xX9xX2fxX6cxX3exX57xX9xX1b1xX142xX1aaxX9xX63xX37axX9xX2cxXaxX86xX26xX9cxX3exX9xX3exX55xX9xXa4xX86xX18xX9xX7fxXcexX9xX3c7xX35xX3c9xX3exX11cxX9xX4xX6cxX2cxX9xX3exXaxX37axX9xXdxX92xX3exXaxX9xX54xXcexX24xX9xX7fxXcexX9xX63xX35xX3c9xX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX48axXbxX9xX19xXa9xX9xXdxX86xXadxXbxX9xX19xXa9xX9xX94xX35xX48axX3exX9xX2fxX492xX9xX54xX15axX15bxX2cxX9xXbxXaxX96xX3exX57xX9xXa4xX86xX18xXdcxX9xX2cxX55xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxX5exX15axX387xX2cxX9xX94xXaxX35xX9xX3exX57xX37axX26xX9xXdxX37axXcxX9xX63xX35xX3c9xX2cxX9xXcxX387xX35xX9xX23xX11axXbxX9xX54xX49xX86xX9xXbxXcexX35xX9xX45xX46xX11cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12cxX24xX19xX26xX32xXexX5xX86xX26xX9xX3exXaxX35xX42axX3exX9xX3exX48axX86xX9xXbxX4adxXbxX9xX2cxX3e8xX9xX3exXaxX565xX3exX57xX9xX54xX35xX578xX86xX9xX3exX37axX26xX9xX94xXaxX96xX3exX57xX9xX19xX35x129dexX3exX9xX5exX18xXdcxX9xX2cxXaxX3dxX3exXaxX9xX33xXaxX43xX9xX45xX46xX9xX2fxX492xX9xXbxXaxXa9xX2cxX9xX2fxXa9xX9xX54xX55xX3exX57xX9xX2cxX5axX18xXdcxX9xXdxX49xX3exX9xXbxXaxX4exX9xX1aaxX9xXbxX5exX24xX3exX57xX9xX3ex15666xXcxX9xX1aaxX1a7xX2axX1adxX9xX2fxX18xX86xX9xXdxX49xX3exX9xX54xX55xX3exX57xX9xX2cxX5axX18xX9xX1d1xX9xX3exX57xX37axX26xX9xXbxX5exX24xX3exX57xX9xXbxXaxX6cxX3exX57xX9xX2axX11cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12cxX24xX19xX26xX32xXexX17exXa9xX9xX33xXaxX3e8xX3exX9xX54xX87xX35xX9xX2cxX43xX18xX9xXbxXaxX15axX15bxX3exX57xX9xX3exX57xXaxX162xX9xX2fxX165xX9xX167xX18xX3exX19xX9xX7xX18xX86xXdxX9xXdxX37axX9xX3exX57xX86xX26xX42axX3exX9xX3exXaxXb2xX3exX9xX2cxXaxX3dxX3exXaxX9xX94xXaxX35xX48axX3exX9xX5xXaxX15axX15bxX3exX57xX9xX63xX35xX3c9xX3exX9xX94xXaxX96xX3exX57xX9xXbxXaxX9cxX9xXbxX35xX48axX3exX9xXaxX37axX3exXaxX9xX23xX41bxX9xX33xXaxX35xX48axX86xX9xX63xX578xX9xX19xXa9xX9xXdxX86xXadxXbxX9xX3exX57xXb2xX3exX9xX2fxX6cxX2cxXaxX9xX2cxXaxX3dxX3exXaxX9xX33xXaxX43xX9xXbxX5exX15axX387xX2cxX9xX3exX5axX18xX9xX54xX42axXcxXdcxX9xXbxXaxXcaxX35xX9xXaxXcexX3exX9xX2cxXaxX55xXbxX9xX2cxX49xX3exX9xX33xXaxX3e8xX35xX9xXbxXaxX96xX3exX57xX9xXa4xX86xX18xX9xX19xXa9xX9xXdxX86xXadxXbxX9xX3exX37axX26xX9xX3exX48axX86xX9xX94xXaxX96xX3exX57xX9xXcxX86xX87xX3exX9xX2cxXaxX3dxX3exXaxX9xX33xXaxX43xX9xX33xXaxX3e8xX35xX9xX19xX3ecxX3exX57xX9xXaxX24xXcexXbxX9xX54xX8bxX3exX57xX11cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12cxX24xX19xX26xX32xXex12405xX3exX57xX9xX7xX18xX86xXdxX9xX3exX42axX86xX9xXdxX42axX3exX9xX33xXaxX3e8xX3exX9xX54xX87xX35xX9xX63xX6bdxX9xXcxX4exX2cxX9xX54xX578xX9xX14exX86xX4adxXbxX9xX3exX57xXb2xX3exX9xX2fxX6cxX2cxXaxX9xXa4xX86xX6cxX9xXdxX387xX3exX9xXbxX5exX24xX3exX57xX9xX19xXa9xX9xXdxX86xXadxXbxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxX35xX42axX86xXdcxX9xX57xX49xX3exX9xX1cbxX1a7xX1a7xX9xXbxX6d7xX9xX17axX17exX2xX9xX2cxXaxX24xX9xX1aaxX9xX3exX869xXcxX9xXbxX387xX35xX11cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12cxX24xX19xX26xX32xXexX2xXa9xX9xXdxX86xXadxXbxX9xXdxX37axX9xX3ex10cd3xX9xXdxXa9xX2cxX9xX3exXax19838xXcxX9xX2cxXaxX4adxXcxX9xX19xX4exXbxX9xXbxX6bdxX3exXaxX9xXbxX5exXcexX3exX57xX9xXdxX35xX42axX3exX9xXbxX46dxX2cxX9xXdxX639xX33xX9xXdxXcexX35xX9xX2cxXaxX86xX26xX3c9xX3exX9xX2cxXaxX6d7xX9xXbxXaxX96xX3exX57xX9xXa4xX86xX18xX9xX3exXaxX565xX3exX57xX9xX19xXa9xX9xXdxX86xXadxXbxX9xX3exX57xXb2xX3exX9xX2fxX6cxX2cxXaxX9xX3exX57xX11axX3exX9xXaxXcexX3exXdcxX9xX63xX37axX9xX2cxXaxX6d7xX9xX3exX8bxX35xX9xX63xX35xX3c9xX2cxX9xX3exX37axX26xX9xX2cx16de3xX3exX57xX9xX54xX92xX9xX2cxXaxX24xX6cxX3exX9xXaxX48axXbxX9xXa4xX86xX6cxX9xX3exXaxX35xX578xX86xX9xXbxXaxXcaxX35xX9xX57xX35xX18xX3exX9xXdxX37axXcxX9xX63xX35xX3c9xX2cxX9xX2cxX43xX18xX9xX85xX86xX87xX2cxX9xXaxX8bxX35xX9xX45xX46xX9xXbxX5exX24xX3exX57xX9xX1c6xX9xXbxXaxX6cxX3exX57xX9xXa4xX86xX18xX11cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX12cxX24xX19xX26xX32xXexX9b6xX3exX57xX9xX7xX18xX86xXdxX9xX3exX55xX35xX176xX9xX32xX4xXax1888fxX3exX57xX9xXbxX18xX9xX2cxX55xX9xXcxX8bxXbxX9xX23xX3e8xX3exX9xX19xXa9xX9xXdxX86xXadxXbxX9xX19xX37axX26xX9xX1a6xX1a7xX1a7xX9xXbxX5exX18xX3exX57xX9xX2cxXaxX15axX18xX9xX18xX35xX9xX54x142ffxX2cxX9xX54xX92xX9xX54xX15axX15bxX2cxX9xX35xX3exX9xX63xX37axX24xX9xXdxXb39xX2cxX9xX3exX5axX18xX9xX54xX42axXcxX11cxX9xX17exX492xX9xX2cxXaxX15axX18xX9xX18xX35xX9xX54xXb6axX2cxX9xX23xX3e8xX3exX9xX19xXa9xX9xXdxX86xXadxXbxX9xX3exX37axX26xXdcxX9xX2cxXax103a6xX3exX57xX9xX2cxX55xX9xX57xX6bdxX9xX2cxX3e8xX35xX9xX2cxX6cxX2cxXaxX9xXaxX48axXbxXdcxX9xX2fxXa9xX9xXdxX92xX3exX57xX9xX33xXaxX3dxX9xX63x132cdxX3exX9xX2fxX492xX9xXbxX35xX48axX33xX9xXbxX46dxX2cxX9xX63xX37axX9xX2cxXaxX3dxX3exXaxX9xX33xXaxX43xX9xX63xXbd0xX3exX9xX2fxX492xX9xX2fxX5axX9xX19xX46dxX3exX57xX9xXbxX35xX578xX3exX9xX23xXcexX2cxX9xX2cxX43xX18xX9xXa4xX86x14650xX9xX63xX162xX9xXcxX8bxXbxX9xX2cxX6cxX2cxXaxX9xX63xX96xX9xXbxX5exX6cxX2cxXaxX9xX3exXaxX35xX3c9xXcxX9xX63xX37axX9xXbxX869xX3exX57xX9xXbxXaxX42axXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX57xX6cxX3exXaxX9xX3exX639xX3exX57xX9xX3exX15bxX9xX2cxX96xX3exX57xX9xX1aaxX1a7xX9xX3exX57xX37axX3exX9xXbxX6d7xX9xX17axX17exX2xX32xX11cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17exX24xX86xX5exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxX86xX24xX35xXbxX5exX17xX11cxX63xX3exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe