Quốc hội Cuba đề cử ông Miguel Diaz-Canel vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Ngày 18/4 (đêm 18/4 theo giờ Hà Nội), tại phiên họp khai mạc Quốc hội Cuba khóa IX, Ủy ban đề cử quốc gia đã đề cử đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trong nhiệm kỳ tới.
f6cex1764ex1483cx19735x13b77x14d81x1514fx18ef2x13745x15b2cx16018x14d70x11330x18a64x12a97x1823exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax15db5x112efxfc89xXexX0x192c8xXaxX17xX18xX19xXexX0x12532x12779xX19x1900axXexX0xXaxf6dexX9x1867dxXdxX18x10bc3xX2fx125b6x1650ex18f04xX5x197bfxXbxXdxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x17fb4xXbx10ac5xX18xXdxX35x13596x113c7x11914xX9x1852dx140dbxX2fxXbxX35x1984dxX26xfb0bxX32xXex100e6xX4fx13c7bxX2cxX9xXax117d8xX35xX9xX4xX4fxX23xX18xX9x138e3x10255xX9xX2cx1041exX9x123f8xX4bxX4axX9x18b67xX35xX4axX4fxX17xXdxX9xX2xX35xX18x13b8exX46xX4xX18xX4bxX17xXdxX9x15c36x12847xX24xX9xX82x14ef7xX9xXbx13befx14772xX9xX4xXax17fb7xX9xXbxX87xX2cxXaxX9x193eaxX5exX35xX9xX66x16d55xX4bxX4axX9x123a4xXaxX83xX9xX4bx1738dx175cdxX2cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX17xX18xX19xX32xXexX9fxX4axX83xX26xX9xX2ax148a9xX1cx10a80xX9x1734fxX66x17229xXcxX9xX2axXc3xX1cxXc5xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4axX35x17783xX9xX96xX83xX9xX9fxX5exX35x1032dx13a92xX9xXbx14835xX35xX9xX33xXaxX35xXc9xX4bxX9xXax160a2xX33xX9x15cebxXaxX18xX35xX9xXcxXe4xX2cxX9xX58xX4fxX5axX2cxX9xXaxX5exX35xX9xX4xX4fxX23xX18xX9xXf1xXax16d48xX18xX9x14775x1752cxXe1xX9x17ba5xX26xX9xX23xX18xX4bxX9xX66xX67xX9xX2cxX6axX9x1216exX4fxX5axX2cxX9xX4axX35xX18xX9xX66x11cfexX9xX66xX67xX9xX2cxX6axX9xX66xX9bxX4bxX4axX9xX2cxXaxX8bxX9xX70xX35xX4axX4fxX17xXdxX9xX2xX35xX18xX7axX46xX4xX18xX4bxX17xXdxX9x16f21xX17xX8axXcxX4fxX19xX17xX7axX9xX82xX83xX24xX9xX82xX87xX9xXbxX8axX8bxX9xX4xXaxX8fxX9xXbxX87xX2cxXaxX9xX96xX5exX35xX9xX66xX9bxX4bxX4axX9xX9fxXaxX83xX9xX4bxXa4xXa5xX2cxX9xX82xX83xX9xX96xX5exX35xX9xX66xX9bxX4bxX4axX9xX14bxX5exX9xXbxX8axXa4x172e9xX4bxX4axX9xX4xX4fxX23xX18xX9xXbxX8axX24xX4bxX4axX9xX4bxXaxX35x12997xXcxX9xXf1x14a69xX9xXbxXa5xX35x18772xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX8axX4axX35xX4bxX46xXdxX17xX53xXbxX4cxX9xX18xX4fxXbxX24xX55xX9xXcxX18xX8axX4axX35xX4bxX46xX8axX35xX4axXaxXbxX4cxX9xX18xX4fxXbxX24xX55xX32xX9x145ddxX35xX19xXbxXaxX31xX32xX2ax18894x1138fxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX8axXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX8axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX1a7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1a7xX82xX4bxX1cxX4bxX17xX1e2xX2fxX1cxX2axXc3xX2ax10d84xX1cxX2axX1ebxfaa4xX19xXc5xX1ebxXc3x127cexf80cxX23fxX240xXbxX240xX2axX23fxX23axXdxX1ebxX1a7xX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX23fxX23axXc3xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX11exX4fxX24xX2cxX9xXaxX24xX35xX9xX2cxX4fxX23xX18xX9xX19xX17xX9xX2cxX4fxX9xX24xX4bxX4axX9xXcxX35xX4axX4fxX17xXdxX9xX19xX35xX18xX7axX9xX2cxX18xX4bxX17xXdxX9xX82xX18xX24xX9xX82xX35xX9xXbxX8axX35xX9xX2cxXaxX4fxX9xXbxX35xX2cxXaxX9xXaxX24xX35xX9xX19xX24xX4bxX4axX9xX4bxXaxX18xX9xX4bxX4fxX24xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX5xX24xX83xX4bxX9xX2cx1618axX4bxXaxX9xX33xXaxX35xXc9xX4bxX9xXaxXeexX33xX9xX2cxX8fxX18xX9xX58xX4fxX5axX2cxX9xXaxX5exX35xX9xX4xX4fxX23xX18xX9xX4bxX4axX83xX26xX9xX2axX1cxX236xX1cxX23axX1ebxX2axX240xX1a7xX9x185dbxX4bxXaxX4cxX9x16443x144c6xX7xX1cxX5xX5xX10ex1560axX9fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX8axXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14bxX24xX19xX26xX32xXex1397exX9bxX4bxX4axX9xX2cxXaxX8bxX9xX70xX35xX4axX4fxX17xXdxX9xX2xX35xX18xX7axX46xX4xX18xX4bxX17xXdxX9xX14bxX17xX8axXcxX4fxX19xX17xX7axX9xXaxX35xX19exX4bxX9xXdxX83xX9xX111xX26xX9xX82xX35xXc9xX4bxX9xX14bxX5exX9xX2cxXaxX8bxX4bxXaxX9xXbxX8axX87xX9xX14bxX4xX96xX9xX5xX8axX4fxX4bxX4axX9xX364xX4x172d4xXe1xX9xX7xXaxX10axX9xX4xXaxX8fxX9xXbxX87xX2cxXaxX9xXbxXax1548cxX9xX4bxXax10b83xXbxX9xX96xX5exX35xX9xX66xX9bxX4bxX4axX9xX9fxXaxX83xX9xX4bxXa4xXa5xX2cxX9xX82xX83xX9xX96xX5exX35xX9xX66xX9bxX4bxX4axX9xX14bxX5exX9xXbxX8axXa4xX18cxX4bxX4axX9xX4xX4fxX23xX18xXe1xX9xX82xX83xX9xXbxX8axXa4xXa5xX2cxX9xX66xX10axX9xXbx1110axX4bxX4axX9xX4axX35xfd21xX9xX2cxXaxX3c3xX2cxX9xX82x18cc3xX9xX14bxX8bxX9xXbxXaxXa4xX9xX5xfb6dxX4bxXaxX9xX8fxX26xX9xXbxXe4xX35xX9xX2cx1401axX2cxX9xXbxX41dxX4bxXaxX9xX333xX35xXdxXdxX18xX9xX4xXdxX18xX8axX18xX9xX82xX83xX9xX96xX24xXdxX4axX4fxX35xX4bxXe1xX9xX2cx14d73xX4bxX4axX9xX2cxXaxX3c3xX2cxX9xX14bxX5exX9xXbxX8axXa4xX18cxX4bxX4axX9xX14bxX5exX9xX364xXe4xX35xX9xXaxXeexX2cxX1a7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14bxX24xX19xX26xX32xXexX5xX8axXa4xXa5xX2cxX9xX66xX10axXe1xX9xX58xX4fxX5axX2cxX9xXaxX5exX35xX9xX4xX4fxX23xX18xX9xXf1xXaxX10axX18xX9xX10dxX10exX9xX66xX128xX9xX23x126a8xX4fxX9xXdxXe4xX35xX9xX66xX9bxX4bxX4axX9xX2cxXaxX8bxX9xX8xX2fxXbxX17xX23xX18xX4bxX9x11891xX18xX7axX24xX9xX96xX17xX8axX4bxX18xX4bxX19xX17xX7axX9xX4axX35xX40bxX9xX2cxXaxX3c3xX2cxX9xX82xX413xX9xX4xXaxX8fxX9xXbxX87xX2cxXaxX9xX58xX4fxX5axX2cxX9xXaxX5exX35xX55xX9xX2cxX429xX2cxX9xX66xX9bxX4bxX4axX9xX2cxXaxX8bxX9xX32cxX4bxX18xX9xX70xX18xX8axX35xX18xX9xX70xX18xX8axX35xX9xX70xX18xX2cxXaxX18xX19xX24xX9xX82xX83xX9xX70xX35xX8axX35xX18xXcxX9xX14bxX8axX35xXbxX24xX9xXbxX35x169d1xX33xX9xXbxX413xX2cxX9xX4axX35xX40bxX9xX2cxX429xX2cxX9xX2cxXaxX3c3xX2cxX9xX82xX413xX9xXbxXa4x17224xX4bxX4axX9xX3c3xX4bxX4axX9xX7xXaxX10axX9xX4xXaxX8fxX9xXbxX87xX2cxXaxX9xX82xX83xX9xX5xXaxXa4xX9xXf1xfc7axX9xX58xX4fxX5axX2cxX9xXaxX5exX35xX9xX4xX4fxX23xX18xX1a7xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX8axX4axX35xX4bxX46xXdxX17xX53xXbxX4cxX9xX18xX4fxXbxX24xX55xX9xXcxX18xX8axX4axX35xX4bxX46xX8axX35xX4axXaxXbxX4cxX9xX18xX4fxXbxX24xX55xX32xX9xX1e2xX35xX19xXbxXaxX31xX32xX2axX1eaxX1ebxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX8axXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX44xXbxX46xX18xXdxX35xX4axX4bxX4cxX9xX4exX4fxX2fxXbxX35xX53xX26xX55xX32xXexX0xX35xXcxX4axX9xX2fxX8axX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4cxX1cxX1cxX35xX1a7xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX1a7xX82xX4bxX1cxX4bxX17xX1e2xX2fxX1cxX2axXc3xX2axX236xX1cxX2axX1ebxX23axX19xXc5xX1ebxXc3xX23fxX240xX23fxX240xXbxX23axX23axXc3x1107exXdxX2axX1a7xX4exX33xX4axX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX4axXaxXbxX4cxX23fxX1ebxX622xX33xX44xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX11exX4fxX24xX2cxX9xXaxX24xX35xX9xX2cxX4fxX23xX18xX9xX19xX17xX9xX2cxX4fxX9xX24xX4bxX4axX9xXcxX35xX4axX4fxX17xXdxX9xX19xX35xX18xX7axX9xX2cxX18xX4bxX17xXdxX9xX82xX18xX24xX9xX82xX35xX9xXbxX8axX35xX9xX2cxXaxX4fxX9xXbxX35xX2cxXaxX9xXaxX24xX35xX9xX19xX24xX4bxX4axX9xX4bxXaxX18xX9xX4bxX4fxX24xX2cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX4fxXcxX23xX32xX9xX1cxXexX4xXaxX8fxX9xXbxX87xX2cxXaxX9x127e0xX18xX4fxXdxX9xX4xX18xX2fxXbxX8axX24xX9xXc7xXaxX83xX4bxX4axX9xXbxX8axXa4xXa5xX2cxXe1xX9xX23xXc9xX4bxX9xXbxX8axX429xX35xXe0xX9xXbxXe4xX35xX9xX33xXaxX35xXc9xX4bxX9xXaxXeexX33xX9xX66x17385xX2cxX9xX23xX35xX19exXbxX9xX2cxX8fxX18xX9xX58xX4fxX5axX2cxX9xXaxX5exX35xX9xX4xX4fxX23xX18xX9xX4bxX4axX83xX26xX9xX2axX1cxX236xX1cxX23axX1ebxX2axX240xX1a7xX9xX327xX4bxXaxX4cxX9xX32cxX32dxX7xX1cxX5xX5xX10exX333xX9fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX8axXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14bxX24xX19xX26xX32xXexX2xf92cxX9xXf1xX35xX51dxX4bxX9xXbxX8axX24xX4bxX4axX9xX33xXaxX35xXc9xX4bxX9xXaxXeexX33xX9xX2cxXaxX35xX67xX4fxX9xX2axXc3xX1cxXc5xX9xXc7xX2fxX429xX4bxX4axX9xX2axX622xX1cxXc5xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4axX35xXd8xX9xX333xX35xX19exXbxX9xX9fxX18xXcxXe0xXe1xX9xX58xX4fxX5axX2cxX9xXaxX5exX35xX9xX4xX4fxX23xX18xX9xX2fx196d9xX9xX23x18b57xX9xX33xXaxX35xX51dxX4fxX9xXf1xX8bxX4bxX9xX23xX4a1xX4fxX9xX4xXaxX8fxX9xXbxX87xX2cxXaxX9xX96xX5exX35xX9xX66xX9bxX4bxX4axX9xX9fxXaxX83xX9xX4bxXa4xXa5xX2cxXe1xX9xX7xXaxX10axX9xX4xXaxX8fxX9xXbxX87xX2cxXaxX9xXbxXaxX3c3xX9xX4bxXaxX3c7xXbxXe1xX9xX1eaxX9xX7xXaxX10axX9xX4xXaxX8fxX9xXbxX87xX2cxXaxX9xX2cx14541xX4bxX9xXdxXe4xX35xXe1xX9xX2cxX44axX4bxX4axX9xX23axX23fxX9xXbxXaxX83xX4bxXaxX9xX82xX35xXc9xX4bxX9xXf1xXaxX429xX2cxX9xX2cxX8fxX18xX9xX2cxX536xX9xX11exX4fxX18xX4bxX9xX4bxXaxX83xX9xX4bxXa4xXa5xX2cxX9xXbxX5axX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX4axX35xX40bxX18xX9xX23axX9xXf1xX1a2xX9xXaxXeexX33xX9xX58xX4fxX5axX2cxX9xXaxX5exX35xX9xX4bxX83xX26xX9xXbxX405xX9xX23fxX2axX9xX3c3xX4bxX4axX9xX2cxX6axX9xX82xX35xXc9xX4bxX9xX66xX128xX9xX66xXa4x11d81xX2cxX9xX4axX35xXa5xX35xX9xXbxXaxX35xX19exX4fxX9xXbxX8axX24xX4bxX4axX9xX2fxX429xX4bxX4axX9xX2cxX44axX4bxX4axX9xX4bxX4axX83xX26xX1a7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14bxX24xX19xX26xX32xXexX2xX74axX9xXf1xX35xX51dxX4bxXe1xX9xXf1xX51dxXbxX9xX11exX4fxX2f8xX9xX23xX4a1xX4fxX9xX2cxXaxXeexX4bxX9xX2cxX4fxX5axX35xX9xX2cxX44axX4bxX4axX9xX96xX5exX35xX9xX66xX9bxX4bxX4axX9xX9fxXaxX83xX9xX4bxXa4xXa5xX2cxX9xX4xX4fxX23xX18xX9xX2fxX79axX9xX66xXa4xX85fxX2cxX9xXbxXaxX6cxX4bxX4axX9xX23xX429xX24xX9xX82xX83xX24xX9xX2fxX429xX4bxX4axX9xX2axX622xX1cxXc5xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4axX35xXd8xX9xX4xX4fxX23xX18xX9xXc7xXbxX5axX35xX9xX2axX622xX1cxXc5xX9xX4axX35xXd8xX9xX333xX35xX19exXbxX9xX9fxX18xXcxXe0xX1a7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX14bxX24xX19xX26xX32xXex10a8dxX1a2xX9xXaxXeexX33xX9xX58xX4fxX5axX2cxX9xXaxX5exX35xX9xX4xX4fxX23xX18xX9xX19xX35x1801exX4bxX9xX8axX18xX9xXbxX8axX24xX4bxX4axX9xX23axX9xX4bxX4axX83xX26xX9xXbxXe4xX35xX9xX4xX4fxX4bxX4axX9xX96xX5exX35xX9xX4bxX4axXaxX87xX9xXbxXe4xX35xX9xXbxXaxX8fxX9xX66xX6cxX9xX4b9xX18xX9xX96xX18xX23xX18xX4bxX18xXe1xX9xXbxX8axX24xX4bxX4axX9xX66xX10axX9xX236xX1ebxX1eaxX9xX66xXe4xX35xX9xX23xX35x1466fxX4fxX9xX11exX4fxX5axX2cxX9xXaxX5exX35xX9xXcxXa5xX35xX9xX66xXa4xX85fxX2cxX9xXdxX74axX18xX9xX2cxXaxXeexX4bxX9xX82xX83xX24xX9xX4bxX4axX83xX26xX9xX2axX2axX1cxX23fxX9xX82xX405xX18xX9xX11exX4fxX18xX9xXbxX4fxX26xXc9xX4bxX9xXbxXaxX19exX9xX82xX83xX9xX2cxX429xX2cxX9xX66xXe4xX35xX9xX23xX35xX992xX4fxX9xXbxX8axXc9xX4bxX9xXbxX35xX51dxX4bxX9xXaxX83xX4bxXaxX9xX23xX79dxX9xX33xXaxX35xX51dxX4fxX9xXdxX74axX18xX9xX2cxXaxXeexX4bxX9xX23fxX2axX9xXbxXaxX83xX4bxXaxX9xX82xX35xXc9xX4bxX9xX2cxX8fxX18xX9xX96xX5exX35xX9xX66xX9bxX4bxX4axX9xX9fxXaxX83xX9xX4bxXa4xXa5xX2cxXe1xX9xX4xXaxX8fxX9xXbxX87xX2cxXaxX9xX4bxXa4xXa5xX2cxX9xX82xX83xX9xX2cxX429xX2cxX9xX7xXaxX10axX9xX2cxXaxX8fxX9xXbxX87xX2cxXaxX1a7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3b1xX24xX4fxX8axX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX5xX10exX333xX9fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe