Ông Hun Sen ủng hộ con trai trở thành thủ tướng
Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ ủng hộ con trai cả Hun Manet, tướng quân đội 4 sao, trở thành lãnh đạo đất nước thông qua bầu cử.
7fa8x8dfax110ffxf156x100a3xd3a9xaecdx14137xab1bxX7xcbc6xfd1fxbccbx13debx11a4ax11707xX5xc121xXax10356x1114cx15492x11e66xX3xebfax100a9xX14xX3x13b2fxX10xX14xX3x11fdbxX14xX15xX3xX1xcd7exX3xX4x14b55xX14xX3xXex10d4fxX6xXdxX3xXexX2bx10612xX3xXexX1x91f4xX14xX1xX3xXexX1xX1fxX3xXex12e3fxc6fexX14xX15xX0x13fcfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6x1393cxXaxX12xXcxX1xX1fxX3xXexX3exX3fxX14xX15xX3x116f0xX6x9862xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX17xX18xX14xX3xX1bxX10xX14xX3x131a0xX35x13895xX3xXexfcfexX3xX1fxX14xX15xX3xX1xX24xX3xX4xX27xX14xX3xXexX2bxX6xXdxX3xX4x151c6xX3xX17xX18xX14xX3xf013xX6xX14xX10xXexf691xX3xXexX3exX3fxX14xX15xX3xbe02xX18x1530cxX14xX3xbc55xX24xXdxX3xe2bexX3xX7xX6xX27xX97xX3xXexX2bxX31xX3xXexX1xX35xX14xX1xX3xX5xe665xX14xX1xX3xXa4xbc0fxX27xX3xXa4xc98cxXexX3xX14xX3exX3fxX4xX3xXexX1xc483xX14xX15xX3xX9fxX18xX6xX3xX74x9585xX18xX3xX4xc205x10e1axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6dbxX27xX55xX76xXaxX12xX0xXdxX64xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX62xX10xX14xXexX10xX2bxXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXax12e02xXdxX55xXexX1x14432xX3xfd42x11e2ax13a51xXbxec57x962exX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX112xX3xX115xXa8xXa8xXbxX118xX119xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX43xX43xXdxXdbxX74xX6xX27xX1xX6xXexXdxX14xX1xXdbx8d25xX14xX43xX14xX10xX10dxX7xX43x9cf9xX2xXa8x8eefxX43xX2xd75bxX115xX55xXa8xX2xXa8x92f1xf2afxXa8xX149xXexX152xX153xX149xX115xX115xX5xX14cxXdbx12436xXbxX15xb3afxX2bxX9xX2xX153xXa8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX14xX3xX1bxX10xX14xX3xX1fxX14xX15xX3xX1xX24xX3xX4xX27xX14xX3xXexX2bxX6xXdxX3xXexX2bxX31xX3xXexX1xX35xX14xX1xX3xXexX1xX1fxX3xXexX3exX3fxX14xX15xXaxX3xX10dxXdxX55xXexX1xX9xXaxX114xX115xX116xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX115xXa8xXa8xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX6xXbxXexXdxX27xX14xXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxXexX10xX118xXex11e78xX6xX5xXdxX15xX14xX112xX3xX15fxX18xX7xXexXdxd3e6xX76xX119xXaxX12xXcxX1xX1fxX3xXexX3exX3fxX14xX15xX3xX62xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX17xX18xX14xX3xX1bxX10xX14xX3xc452xXexX2bx11ebaxXdxd7d4xX3xX13exX35xX3xX4xX27xX14xX3xXexX2bxX6xXdxX3xX4xX8cxX3xX17xX18xX14xX3xX92xX6xX14xX10xXexX3xXexXbfxXdxX3xX64xX24xXexX3xX4xf909xX14xX3xX4xd521xX3xX9fxX18xXa1xX14xX3xX7x12794xX3xX31xX3x12d31xX1xX14xX27xX64xX3xX245xX10xX14xX1xX3xX14xX235xX64xX3xX146xX14cxX14cxX114xXdbxX3xaa70xX14xX1xX112xX3x11423xdac6xX245xX3xXdbxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX27xX55xX76xXaxX12xa0eexXcxXcdxXdxX3xX1fxX14xX15xX3xX1xX24xX3xX4xX27xX14xX3xXexX2bxX6xXdxX3xXexX2bxX31xX3xXexX1xX35xX14xX1xX3xXexX1xX1fxX3xXexX3exX3fxX14xX15xX3x1247exd479xX3xX14xX1xXdxcba8xX64xX97xX3xX14xX1xX3exX14xX15xX3xXbxX1xX8cxXdxX3xXexX1xXcdxX14xX15xX3xX9fxX18xX6xX3xX74xXd6xX18xX3xX4xXdaxX3xX4xX1xX239xX3xX2a2xX1xXcdxX14xX15xX3xX74x104b7xX14xX15xX3xX74xXc3xXexX3xX2a2x138c0xX3xX4xX20fxX4xX1xX3xX14xX35xX27xX3xX2a2xX1xX20fxX4xfed2xX97xX3xXcxX1xX1fxX3xXexX3exX3fxX14xX15xX3xX17xX18xX14xX3xX1bxX10xX14xX3xXbxX1xX20fxXexX3xX74xXdxefaexX18xX3xXexXbfxXdxX3xX64xX24xXexX3xX7xX241xX3xX2a2xXdxX2a8xX14xX3xX31xX3xXexX1xX35xX14xX1xX3xXbxX1xff33xX3xX74xXdxX307xX14xX3xX1bxXdxX1xX6xX14xX27xX18xX2a2xX13exXdxX5xX5xX10xX3xX1xXcdxX64xX3xX14xX6xX76xXdbxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX27xX55xX76xXaxX12xXcxX3exX3fxX14xX15xX3xXa8xX3xX7xX6xX27xX3xX17xX18xX14xX3xX92xX6xX14xX10xXexX97xX3xXa8xXa8xX3xXexX18x9b75xXdxX97xX3xX5xX35xX3xXbxX1x13057xX3xXexX372xX14xX15xX3xXexX3exX3xX5xX2a8xX14xX1xX3x14a54xX241xX4xX3xX5xX3ex1311bxX14xX15xX3xX13exaaf3xX3xXexX2bxX6xX14xX15xX3xX17xX27xX35xX14xX15xX3xX15xXdxX6xX3xX62xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX13exX35xX3xXexX3exX3xX5xX2a8xX14xX1xX3xX74xX24xX3xX74xXdxX14xX1xX97xX3xXa4xXbaxX3xXa4xX3exX390xX4xX3xXa4xX35xX27xX3xXexXbfxX27xX3xX31xX3xX25fxX14xX1xX3xX13exX35xX3xX92x10fe1xXdbxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX27xX55xX76xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX14xX3xX1bxX10xX14xX97xX3xX115xX114xX3xXexX18xX372xXdxX97xX3xXexX1xX3ex9128xX14xX15xX3xX64xXcdxX3xXexX8cxX3xXexX1xX35xX14xX1xX3xXexccd0xX4xX1xX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX20fxX4xX3xX4xX27xX14xX3xX5xX35xX3xX7xX8cxX14xX3xXbxX1x11dc4xX64xX3xX4xX1fxX6xX3xX15xXdxX20fxX27xX3xX55xcb4fxX4xX3xX13exX35xX3xXa4xX35xX27xX3xXexXbfxX27xXdbxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX27xX55xX76xXaxX12x10813xX15xX3exX40fxXdxX3xX55xXa1xX14xX3xX62xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX55xX241xX3xX2a2xXdxX2a3xX14xX3xX74xX79xX3xXbxX1xXdxX2a3xX18xX3xX74xXd6xX18xX3xXexX1xX1fxX3xXexX3exX3fxX14xX15xX3xX13exX35xX27xX3xX14xX235xX64xX3xX146xX14cxX146xX153xXdbxX3xXcxX18xX76xX3xX14xX1xXdx12341xX14xX97xX3xXcdxX14xX15xX3xX17xX18xX14xX3xX1bxX10xX14xX3xX14xX37bxXdxX3xX2bxX2d3xX14xX15xX3xX4xX1xc6c2xX14xX15xX3xXa4xX3exX40fxX14xX15xX3xXexX2bxX31xX3xXexX1xX35xX14xX1xX3xXexX1xX1fxX3xXexX3exX3fxX14xX15xX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX27xX14xX3xXexX2bxX6xXdxX3xXcdxX14xX15xX3xX4xX37bxX3xXexX1xX307xX3xX4x123fbxX14xX3xX64xX24xXexX3xXexX1x98a3xXbxX3xX2a2x9b64xX3xX14xb7f1xX6xX3xX13exX35xX3xX4xX395xX14xX15xX3xX2a2xX1xXcdxX14xX15xX3xXa4xf57dxX3xX4xX50cxXbxX3xX2a2xX2a3xX3xX1xX27xXbfxX4xX1xX3xX14xX15xX1x1364bxX3xX1xX3exX18xX3xX4xX1fxX6xX3xX64x9b6axX14xX1xXdbxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX27xX55xX76xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX14xX3xX1bxX10xX14xX3xX5xX35xX3xX64xX24xXexX3xXexX2bxX27xX14xX15xX3xX14xX1xX513xX14xX15xX3xX5xXbaxX14xX1xX3xXa4xXbfxX27xX3xXexXbfxXdxX3xX13exfa23xX3xX5xXa1xX18xX3xX14xX1xXc3xXexX3xXexX1xX2a3xX3xX15xXdxX3fxXdxX97xX3xXa4xXbaxX3xX14x11450xX64xX3xX9fxX18xX76xX525xX14xX3xX153xX115xX3xX14xX235xX64xXdbxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX27xX55xX76xXaxX12xXcxX2bxX27xX14xX15xX3xX4xX18xX24xX4xX3xX74xXd6xX18xX3xX4xXdaxX3xX14xX235xX64xX3xX146xX14cxX2xX149xX97xX3xXa4xX8cxX14xX15xX3xX4xX1fxX6xX3xX17xX18xX14xX3xX1bxX10xX14xX3xXa4xXbaxX3xX15xXdxX35xX14xX1xX3xX64x10440xXdxX3xX15xX1xX2a3xX3xXexX2bxX27xX14xX15xX3xX9fxX18xX324xX4xX3xX1xX24xXdxX3xX7xX6xX18xX3xX2a2xX1xXdxX3xXcxX503xX6xX3xX20fxX14xX3xXcxX324xXdxX3xX4xX6xX27xX3xX15xXdxX8cxXdxX3xXexX20fxX14xX3xXa4xX8cxX14xX15xX3xXa4xX324xXdxX3xX5xX50cxXbxX3xX62xX239xX18xX3xX14xX15xX18xX76xX3x13356xXa1xX14xX3xXexX24xX4xX3xX62xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX64xX24xXexX3xX14xX235xX64xX3xXexX2bxX3exX3fxX4xX3xXa4xX37bxXdbxX3xX469xX1xXdxX525xX18xX3xX4xX241xX18xX3xXexX1xX35xX14xX1xX3xX13exXdxX4b1xX14xX3xXa4xX8cxX14xX15xX3xXa4xX324xXdxX3xX5xX50cxXbxX3xX74xX588xX3xX74xX5a1xXexX3xX14xX1xX513xX14xX15xX3xX14xX235xX64xX3xX15xXd6xX14xX3xXa4xXa1xX76xXdbxX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX13exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX27xX14xX15xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX4b1xX14xX3xX9fxX18xX6xX14xX112xX0xX43xX7xXexX2bxX27xX14xX15xX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1dexXexX1xX18xX64xX74xX1dexX6xX14xX55xX1dexX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX27xX14xX15xX3xXexX2bxX5fdxX14xX15xX3xXexX372xX3xX4xX1xX239xX4xX3xX2a2xX510xX3xX14xXdxX2a8xX64xX3xX115xX149xX3xX14xX235xX64xX3xX14xX15xX35xX76xX3xac68xX18xX324xX4xX3xX2a2xX1xX20fxX14xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX1ebxX9xXaxX43xX55xXdxX10xX64xX1dexX14xX27xX14xX15xX43xX4xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX1dexX5xX27xX14xX15xX1dexXexX2bxX27xX14xX15xX1dexXexX27xX1dexX4xX1xX18xX4xX1dexX2a2xX76xX1dexX14xXdxX10xX64xX1dexX115xX149xX1dexX14xX6xX64xX1dexX14xX15xX6xX76xX1dexX9fxX18xX27xX4xX1dexX2a2xX1xX6xX14xX1xX43xX146xX146xX146xX146xX116xX14cxXdbxX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX15xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX43xX64xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX146xX14cxX43xX14xX10xX10dxX7xX43xX146xX2xXa8xX152xX43xX2xX146xX149xX55xX146xX2xX115xX152xX114xXa8xX153xXexX116xX116xX114xX2xX5xX2xXdbxX15fxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX14xX3xX1bxX10xX14xX3xX1fxX14xX15xX3xX1xX24xX3xX4xX27xX14xX3xXexX2bxX6xXdxX3xXexX2bxX31xX3xXexX1xX35xX14xX1xX3xXexX1xX1fxX3xXexX3exX3fxX14xX15xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX13exX12xX0xX7xXexX2bxX27xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX27xX14xX15xX3xXexX2bxX5fdxX14xX15xX3xXexX372xX3xX4xX1xX239xX4xX3xX2a2xX510xX3xX14xXdxX2a8xX64xX3xX115xX149xX3xX14xX235xX64xX3xX14xX15xX35xX76xX3xX741xX18xX324xX4xX3xX2a2xX1xX20fxX14xX1xXaxX3xX1xX2bxX10xX1ebxX9xXaxX43xX55xXdxX10xX64xX1dexX14xX27xX14xX15xX43xX4xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX1dexX5xX27xX14xX15xX1dexXexX2bxX27xX14xX15xX1dexXexX27xX1dexX4xX1xX18xX4xX1dexX2a2xX76xX1dexX14xXdxX10xX64xX1dexX115xX149xX1dexX14xX6xX64xX1dexX14xX15xX6xX76xX1dexX9fxX18xX27xX4xX1dexX2a2xX1xX6xX14xX1xX43xX146xX146xX146xX146xX116xX14cxXdbxX1xXexX64xXaxX12xX62xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX27xX14xX15xX3xXexX2bxX5fdxX14xX15xX3xXexX372xX3xX4xX1xX239xX4xX3xX2a2xX510xX3xX14xXdxX2a8xX64xX3xX115xX149xX3xX14xX235xX64xX3xX14xX15xX35xX76xX3xX741xX18xX324xX4xX3xX2a2xX1xX20fxX14xX1xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX2bxX27xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xfa0cxXbfxXdxX3xX5x12f0dxX3xX2a2xX510xX3xX14xXdxX2a8xX64xX3xX115xX149xX3xX14xX235xX64xX3xX14xX15xX35xX76xX3xX91exX24xX4xX3xX5xX50cxXbxX3xX20cxX741xX18xX324xX4xX3xX2a2xX1xX20fxX14xX1xX211xX3xd501xX3ex10c4axX14xX15xX3xX9fxX18xX324xX4xX3xX62xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX20cxX114xX43xX2xX2xX43xX2xX114xX152xX153xX1dexX114xX43xX2xX2xX43xX146xX14cxX146xX2xX211xX3xX55xXdxX923xX14xX3xX2bxX6xX3xXexXbfxXdxX3xX91exX35xXdxX3xX91exX24xX4xX3xX5xX50cxXbxX3xX31xX3xXexX1xX1fxX3xXa4xXcdxX3xX245xX1xX14xX27xX64xX3xX245xX10xX14xX1xX3xX7xX20fxX14xX15xX3xX114xX43xX2xX2xXdbxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX13exX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX64xX31xX3xX4xXdaxX6xX3xX1xX27xX35xX14xX3xXexX27xX35xX14xX3xXexX2bxX31xX3xX5xXbfxXdxX97xX3xX7xd202xX14xX3xX7xX35xX14xX15xX3xX4xX1xX27xX3xX5xX324xXdxX3xX7xX324xX14xX15xX3xX64xX3fxXdxXaxX3xX1xX2bxX10xX1ebxX9xXaxX43xX55xXdxX10xX64xX1dexX14xX27xX14xX15xX43xX4xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX1dexX64xX27xX1dexX4xX18xX6xX1dexX1xX27xX6xX14xX1dexXexX27xX6xX14xX1dexXexX2bxX27xX1dexX5xX6xXdxX1dexX7xX6xX14xX1dexX7xX6xX14xX15xX1dexX4xX1xX27xX1dexX5xX27xXdxX1dexX7xX27xX14xX15xX1dexX64xX27xXdxX43xX146xX146xX2xX116xX149xX115xXdbxX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX15xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX43xX64xX10xX55xXdxX6xX43xX2xX146xX14cxX43xX14xX10xX10dxX7xX43xX146xX2xXa8xXa8xX43xX2xX14cxX149xX55xX2xX2xX153xX152xX153xX146xX146xXexXa8xX2xX146xX149xX5xX2xXdbxX15fxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX14xX3xX1bxX10xX14xX3xX1fxX14xX15xX3xX1xX24xX3xX4xX27xX14xX3xXexX2bxX6xXdxX3xXexX2bxX31xX3xXexX1xX35xX14xX1xX3xXexX1xX1fxX3xXexX3exX3fxX14xX15xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX13exX12xX0xX7xXexX2bxX27xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX62xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX64xX31xX3xX4xXdaxX6xX3xX1xX27xX35xX14xX3xXexX27xX35xX14xX3xXexX2bxX31xX3xX5xXbfxXdxX97xX3xX7xX9f1xX14xX3xX7xX35xX14xX15xX3xX4xX1xX27xX3xX5xX324xXdxX3xX7xX324xX14xX15xX3xX64xX3fxXdxXaxX3xX1xX2bxX10xX1ebxX9xXaxX43xX55xXdxX10xX64xX1dexX14xX27xX14xX15xX43xX4xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX1dexX64xX27xX1dexX4xX18xX6xX1dexX1xX27xX6xX14xX1dexXexX27xX6xX14xX1dexXexX2bxX27xX1dexX5xX6xXdxX1dexX7xX6xX14xX1dexX7xX6xX14xX15xX1dexX4xX1xX27xX1dexX5xX27xXdxX1dexX7xX27xX14xX15xX1dexX64xX27xXdxX43xX146xX146xX2xX116xX149xX115xXdbxX1xXexX64xXaxX12xX62xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX64xX31xX3xX4xXdaxX6xX3xX1xX27xX35xX14xX3xXexX27xX35xX14xX3xXexX2bxX31xX3xX5xXbfxXdxX97xX3xX7xX9f1xX14xX3xX7xX35xX14xX15xX3xX4xX1xX27xX3xX5xX324xXdxX3xX7xX324xX14xX15xX3xX64xX3fxXdxX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX2bxX27xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX62xX6xX64xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xXa4xXbaxX3xX74xX5a1xXexX3xXa4xXd6xX18xX3xX64xX31xX3xX5xXbfxXdxX3xX4xX20fxX4xX3xX14xX1xX35xX3xX1xX20fxXexX97xX3xX13exXdxX2a8xX14xX3xX74xX8cxX27xX3xXexX35xX14xX15xX3xX2a2xX1xXdxX3xX7xX324xX3xX4xX6xX3xX14xX1xXdxX923xX64xX3xX64xX3fxXdxX3xX4xX37bxX3xX4xX1xXdxX525xX18xX3xX1xX3exX3fxX14xX15xX3xX15xXdxX8cxX64xX3xX13exX35xX3xX7xc3bbxX3xX64xX31xX3xX5xXbfxXdxX3xX153xX3xXa4xXdxX307xX64xX3xX55xX18xX3xX5xX588xX4xX1xX3xX1xba7bxXexX3xX2a2xX1xX20fxX4xX1xX3xX5xX35xX3xX1bxXdxX1xX6xX14xX27xX18xX2a2xX13exXdxX5xX5xX10xX97xX3x116c1xX27xX1xX3xd868xX27xX14xX15xX97xX3xXc79xX27xX1xX3xXc79xX27xX14xX15xX3xXexf4c0xX3xX4xX18xX324xXdxX3xXexX1xX20fxX14xX15xX3xX14xX35xX76xXdbxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX13exX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX18xX5xX12xX0xX55xXdxX13exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX43xX55xXdxX13exX12xX0xX43xX55xXdxX13exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX27xX18xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX17xX18xX76xX525xX14xX3xX38axX4b1xX43xX94exX469x91acxX3xX20cxX25fxX260xX245xX3xX211xX0xX43xXbxX12