Việt Nam tạm dừng miễn thị thực đơn phương với công dân 8 nước châu Âu
Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước: Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha.
b6d5xf44exec72x13382xbdfcx131b2x142ccx11392x10a9bxX7x146a1xf939xf583xdf51xb73ex10597xX5xcf52xXax10662xb92dxXdx102c9xXexX3xc430xX6x1149fxX3xXexf798xX1axX3xd052x13e28xcc58x11ba0xX3xX1axXdxc085xX22xX3xXexX1xf3bexX3xXexX1xf7e8xX4xX3xc7f6xf7b5xX22xX3xXbxX1x13a06xX34xX22xX23xX3xea7exf7d2xXdxX3xX4xd6e8xX22xX23xX3xX20x12f2exX22xX3x12a80xX3xX22xX39xX3fxX4xX3xX4xX1xX48x145d8xX3x117f7xX55xX0x1216exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd53bxX10xX6xX20xXaxX12xc122xX1xbdc8xX22xX1xX3xXbxX1xb79exX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3x1008fxX55x1079exe2a1xXexX3xX33xX2cxX22xX1xX3xXexX1dxX1axX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX15xX22xX3xX4xX1xX71xX22xX1xX3xX7x14745xX4xX1xX3xX1axXdxX27xX22xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xXbxX1xX39xX34xX22xX23xX3xX33xbe8fxXdxX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX43xX22xX23xX3xX20xX48xX22xX3xX4xXa7xX4xX3xX22xX39xX3fxX4xbc14xX3xc4f2xX6xX22xX3x12e99xX1dxX4xX1xb701xX3xX18xX6xX3xc538xX84xXe7xX3x146b4xX1xba61xX22xX3x146b0xX6xX22xXe7xX3xXcxX1x10ef3xX84xX3xXdfxXdxf8bbxX22xXe7xX3x12483xX22xX1xXe7xX3xXdfxceb7xX4xXe7xX3xXf0xX1xXa7xXbxX3xX3exe9e7xX3xXcxX48xX84xX3xd939xX6xX22xX3xX18xX1xX6xe834xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bx147d4xX20xX84xXaxX12xX0xXdxX1axX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7x11762xXbxX1xX133xXexX133xXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxf68bxXdxX20xXexX1xXddxX3x12d81xd222x13482xXbx130c6x10f68xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXddxX3xf042xX2xde2fxXbxX161xX162xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1axX3xX20xX21xX22xX23xX3xX1axXdxX27xX22xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xXbxX1xX39xX34xX22xX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX43xX22xX23xX3xX20xX48xX22xX3xX4bxX3xX22xX39xX3fxX4xX3xX4xX1xX48xX55xX3xX57xX55xX3xX1xfe07xX22xX1xX3xf497xX22xX1xX3xX2xXaxX3xX7x148d8xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX122x125a5xX6xX133xX1xX6xXexXdxX22xX1xX122xX3exX22xX5axX22xX10xX156xX7xX5axX15exX15fxX2xX15fxX5axX2xX15fx13386xX20xX16exX2xX1f0xX1f0xX15dxX15exX1f0xXexX16cxX15fxX2xX15fxX4bxX5xX15fxX122x118a0xXbxX23x14aa7xX1cfxX9xX4bxX1f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1axX3xX20xX21xX22xX23xX3xX1axXdxX27xX22xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xXbxX1xX39xX34xX22xX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX43xX22xX23xX3xX20xX48xX22xX3xX4bxX3xX22xX39xX3fxX4xX3xX4xX1xX48xX55xX3xX57xX55xXaxX3xX20xX6xXexX6xX147xXbxX1xX133xXexX133xX147xX133xX1cfxXdxX23xXdxX22xX6xX5xX147xX7xX1cfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXddxX5axX5axX4xX20xX22xXdxX1axX23xX122xX3exXdxX10xXexX22xX6xX1axXbxX5xX55xX7xX122xX3exX22xX5axXexX15dxX15exX15fxX5axX55xXbxX5xX133xX6xX20xX10xX20xX5axe266xX7xX1axX7xX84xX5axX15exX15fxX15exX15fxd653xX15fxX16exX2a8xX2xX2xX5axXexX1xX55xX2a8xXexX55xX4xX2a8xX22xX1xX6xXbxX2a8xX4xX6xX22xX1xX122xX202xXbxX23xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX133xX22xXaxX12xXf5xX115xX1axX3xXexX1xX77xX3xXexXfcxX4xX3xX22xX1xd582xXbxX3xX4xX1c7xX22xX1xX3xXexX1dxXdxX3xX4xead7xX6xX3xb942xX1xed96xX55xX3xXcxX48xX22xX3x12a9bxX34xX22xX3xX18xX1x131d6xXexX122xX3xef35x117b9xX22xX1xXddxX3xXcxX1xX115xX22xX1xX3xX6fxX1xX55xX22xX23xX5axXcxXcxbd33xX13xX18xc108xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX133xX20xX84xXaxX12xXcxX1cfxX39xX3fxX4xX3xX22xX1x14836xX22xX23xX3xX20xXdxX27xX22xX3xX1d7xXdxX85xX22xX3xX22xX23xX115xX84xX3xX4xX115xX22xX23xX3xXbxX1xX10bxX4xX3xXexX1dxXbxXe7xX3xX5xX48xX84xX3xX5xX6xX22xX3xX22xX1xX6xX22xX1xX3xX3exX115xX3xXexX1cfxc5cdxX22xX3xX20xXdxX15xX22xX3xX1cfxd5aexX22xX23xX3xX4xX77xX6xX3xX20xX2cxX4xX1xX3xX6fxf05dxX13xbd24xd032xX147xX2xe037xX3xXexX1cfxX37bxX22xX3xXexX133xX115xX22xX3xXexX1xX85xX3xX23xXdxX3fxXdxXe7xX3xX33xX101xX3xXexccedxX22xX23xX3xX4xX39xba97xX22xX23xX3xXbxX1xd9e9xX22xX23xXe7xX3xX4xX1xXc5xX22xX23xXe7xX3xX2fexX1xX43xX22xX23xX3xX33xX101xX3xX20xX2cxX4xX1xX3xX1d7xX15xX22xX1xX3xX5xX6xX22xX3xX1cfxX384xX22xX23xX3xXexX1cfxX133xX22xX23xX3xX4xX384xX22xX23xX3xX33x121f4xX22xX23xXe7xX3xX6fxX1xX71xX22xX1xX3xXbxX1xX77xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX82xX55xX84xX85xXexX3xX33xX2cxX22xX1xX3xXexX1dxX1axX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX1xX30xX4xX3xX1xXdxX15xX22xX3xX4xX1xX71xX22xX1xX3xX7xXa7xX4xX1xX3xX1axXdxX27xX22xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xXbxX1xX39xX34xX22xX23xX3xX33xXc5xXdxX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX43xX22xX23xX3xX20xX48xX22xX3xX4xXa7xX4xX3xX22xX39xX3fxX4xXddxX3xXdfxX6xX22xX3xXe3xX1dxX4xX1xXe7xX3xX18xX6xX3xXecxX84xXe7xX3xXf0xX1xXf2xX22xX3xXf5xX6xX22xXe7xX3xXcxX1xXfcxX84xX3xXdfxXdxX101xX22xXe7xX3xX105xX22xX1xXe7xX3xXdfxX10bxX4xXe7xX3xXf0xX1xXa7xXbxX3xX3exX115xX3xXcxX48xX84xX3xX11bxX6xX22xX3xX18xX1xX6xXe7xX3xXa7xXbxX3xX20xXfcxX22xX23xX3xXexX21xX3xX15fxX3xX23xXdxX3b8xX3xX22xX23xX115xX84xX3xX2xX15exX5axX16exX5axX15exX15fxX15exX15fxX122xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX133xX20xX84xXaxX12xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX33xc4c5xX3xXexX1xX43xX22xX23xX3xX1d7xXa7xX133xX3xX82xX55xX84xX85xXexX3xX33xX2cxX22xX1xX3xX22xX115xX84xX3xX4xX1xX133xX3xX4xXa7xX4xX3xX82xX55xXc5xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX22xfa0axXdxX3xXexX1cfxX37bxX22xX3xX3exX115xX3xX7x125e2xX3xXexXdxX85xXbxX3xXexXfcxX4xX3xXbxX1xXc5xXdxX3xX1x10aedxXbxX3xX4xX1x128dfxXexX3xX4xX1xX524xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xXa7xX4xX3xX22xX39xX3fxX4xXe7xX3xX4xXa7xX4xX3xXexf0c5xX3xX4xX1xX10bxX4xXe7xX3xX33xXc5xXdxX3xXexXa7xX4xX3xX82xX55xXc5xX4xX3xXexX85xX3xXexX1cfxX133xX22xX23xX3xX3exXdxX15xX4xX3xXbxX1xX3bexX22xX23xX3xX4xX1xXc5xX22xX23xXe7xX3xX2fexXdxX101xX1axX3xX7xX133xXa7xXexX3xX20xX2cxX4xX1xX3xX1d7xX15xX22xX1xX3xX122xX5axX122xX0xX5axXbxX12xX0xX20xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xX1cfxX10xX5xX6xXexX10xX20xXaxX12xX0xX7xXexX1cfxX133xX22xX23xX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX37bxX22xX3xX82xX55xX6xX22xXddxX0xX5axX7xXexX1cfxX133xX22xX23xX12xX0xX55xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX147xXexX1xX55xX1axX1d7xX147xX6xX22xX20xX147xX7xX6xXbxX133xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf0xX1xX518xX3xXcxX1xX77xX3xXexX39xX3fxX22xX23xX3xX13x14bd1xX3xXdfxX10bxX4xX3xXdfxX6xX1axXddxX3xXcxX1xX30xX4xX3xX1xXdxX15xX22xX3xX2fexX1xX6xXdxX3xX1d7xXa7xX133xX3xX84xX3xXexX85xX3xX3exX3fxXdxX3xXexX133xX115xX22xX3xX20xX48xX22xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXaxX3xX1xX1cfxX10xX29exX9xXaxX5axX7xX133xX22xX23xX147xX2fexX1xX133xX10xX5axXbxX1xX133xX147xXexX1xX55xX147xXexX55xX133xX22xX23xX147xX3exX55xX147xX20xX55xX4xX147xX20xX6xX1axX147xXexX1xX55xX4xX147xX1xXdxX10xX22xX147xX2fexX1xX6xXdxX147xX1d7xX6xX133xX147xX84xX147xXexX10xX147xX3exX133xXdxX147xXexX133xX6xX22xX147xX20xX6xX22xX147xX3exXdxX10xXexX147xX22xX6xX1axX5axX2xX4bxX4bxX16ex10a5fxX4bxX122xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX23xX3xX7xX1cfxX4xX9xXaxX5axX1axX10xX20xXdxX6xX5axX2xX15exX15fxX5axX22xX10xX156xX7xX5axX15exX15fxX15fxX398xX5axX2xX15fxX1f0xX20xX15fxX15exX2xX1f0xX6a8xX15exX16cxXexX1f0xX1f0xX1f0xX16cxX5xX2xX122xX202xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1dxX1axX3xX20xX21xX22xX23xX3xX1axXdxX27xX22xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xX30xX4xX3xX33xX34xX22xX3xXbxX1xX39xX34xX22xX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX43xX22xX23xX3xX20xX48xX22xX3xX4bxX3xX22xX39xX3fxX4xX3xX4xX1xX48xX55xX3xX57xX55xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX20xXdxX3exX12xX0xX7xXexX1cfxX133xX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf0xX1xX518xX3xXcxX1xX77xX3xXexX39xX3fxX22xX23xX3xX13xX612xX3xXdfxX10bxX4xX3xXdfxX6xX1axXddxX3xXcxX1xX30xX4xX3xX1xXdxX15xX22xX3xX2fexX1xX6xXdxX3xX1d7xXa7xX133xX3xX84xX3xXexX85xX3xX3exX3fxXdxX3xXexX133xX115xX22xX3xX20xX48xX22xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXaxX3xX1xX1cfxX10xX29exX9xXaxX5axX7xX133xX22xX23xX147xX2fexX1xX133xX10xX5axXbxX1xX133xX147xXexX1xX55xX147xXexX55xX133xX22xX23xX147xX3exX55xX147xX20xX55xX4xX147xX20xX6xX1axX147xXexX1xX55xX4xX147xX1xXdxX10xX22xX147xX2fexX1xX6xXdxX147xX1d7xX6xX133xX147xX84xX147xXexX10xX147xX3exX133xXdxX147xXexX133xX6xX22xX147xX20xX6xX22xX147xX3exXdxX10xXexX147xX22xX6xX1axX5axX2xX4bxX4bxX16exX6a8xX4bxX122xX1xXexX1axXaxX12xXf0xX1xX518xX3xXcxX1xX77xX3xXexX39xX3fxX22xX23xX3xX13xX612xX3xXdfxX10bxX4xX3xXdfxX6xX1axXddxX3xXcxX1xX30xX4xX3xX1xXdxX15xX22xX3xX2fexX1xX6xXdxX3xX1d7xXa7xX133xX3xX84xX3xXexX85xX3xX3exX3fxXdxX3xXexX133xX115xX22xX3xX20xX48xX22xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX1cfxX133xX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX20xXaxX12xX18xX23xX115xX84xX3xX4bxX5axX16exXe7xX3xX11bxX6xX22xX3xX6fxX1xdca5xX3xX33xX1dxX133xX3xX82xX55xXc5xX4xX3xX23xXdxX6xX3xXbxX1xX3bexX22xX23xX3xX4xX1xXc5xX22xX23xX3xX20xX2cxX4xX1xX3xX1d7xX15xX22xX1xX3xX3exXdxX37bxX1axX3xX33xX39xX3b8xX22xX23xX3xX1xX43xX3xX1xX30dxXbxX3xX4xX30dxXbxX3xX20xX133xX3xX4xX1xX77xX22xX23xX3xX1axX3fxXdxX3xX3exXdxX1cfxX55xX7xX3xX6fxX133xX1cfxX133xX22xX6xX3xX311xX6fxX133xX3exXdxX20xX147xX2xX398xX328xX3xX33xX4ebxX3xX1x131fexXbxX3xX20xX39xX3fxXdxX3xX7xX30xX3xX4xX1xX77xX3xXexX1cfxX1c3xX3xX4xX77xX6xX3xXf0xX1xX518xX3xXcxX1xX77xX3xXexX39xX3fxX22xX23xX3xX13xX612xX3xXdfxX10bxX4xX3xXdfxX6xX1axXe7xX3xXcxX1cfxX39x11efdxX22xX23xX3xX11bxX6xX22xX3xX6fxX1xX872xX3xX33xX1dxX133xX122xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX20xXdxX3exX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX55xX5xX12xX0xX20xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cfxXaxX12xX0xX5axX20xXdxX3exX12xX0xX5axX20xXdxX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX307xX133xX55xX1cfxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX133xX3xXcxXcxX325xX13xX18xX0xX5axXbxX12