WHO bỏ 3 biến chủng nCoV khỏi danh sách đáng quan tâm
Tổ chức Y tế Thế giới hạ cấp cảnh báo với các biến chủng này vì tỷ lệ lây nhiễm suy giảm đáng kể.
d878xee78xdffax14b19x12343xe866xf10ex122c1x11849xX7x141e5x10c33xebfbxe8cbx12976x10629xX5x14105xXax130cex15710xe20bx1248cxX3x10e47x10454xX3x12724xX3xX17xXdxe474x10447xX3xX4xX1xf987xX1fx14495xX3xX1fxe6a3xda28x11024xX3xeea2xX1xX18xXdxX3x1163fxX6xX1fxX1xX3xX7x113c1xX4xX1xX3x12125xX37xX1fxX25xX3x11959x142aaxX6xX1fxX3xXexda10x14be9xX0x1391axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xX31xXaxX12xXcx11862xX3xX4xX1xeb35xX4xX3x102fdxX3xXexX1exX3xXcxX1xX1exX3xX25xXdx130baxXdxX3xX1x15315xX3xX4x12885xXbxX3xX4x10636xX1fxX1xX3xX17xX37xX29xX3x12872xX71xXdxX3xX4xX37xX4xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxf7cfxe9b5xX3xX84x11d30xX3xXex12114xX3xX5xdc46xX3xX5xX46xX99xX3xX1fxX1xXdx152f2xX47xX3xX7xX41xX99xX3xX25xXdxX7cxX47xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX2cx144f2x15481xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1251cxX29xX31xX99xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xf8f1xX10x13b4fxX7xXdbxX10xX10xX2cxX3x105fbxX3xX17xX6xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX28xX29xX2axX3xX47xX71xXdxX3xX3bx15537x125e8xX4xX3xXcxX5fxX3xX4xX1xX63xX4xX3xX66xX3xXexX1exX3xXcxX1xX1exX3xX25xXdxX71xXdxX3x113dcxX13xX14xX15x117f1xX3xX5xX29xX75xXdxX3xX17xX18xX3xX2cxX1xX18xXdxX3xX31xX6xX1fxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xX3xX5xX98xX3x15244xXexX6xXe2xX3x11f3bxX29xXexX6xX3xX84xX98xX3x1460exX6xXbxXbxX6xXbexX3xXcx104d6xX3xX1fxX25xX98xX99xX3x10b49xX160xX49x10fd4xXe2xX3xX4xX1x141baxX1fxX25xX3xX3bxXfcxXfdxX4xX3x10e1fxX1exXbxX3xX84xX98xX29xX3xX1fxX1x1492dxX47xX3xX3bxX6xX1fxX25xX3xXexX1xX10xX29xX3xX31xdc65xXdxX3xX116xX2axX6x1228bxXdxX6xX1fxXexX7xX3x12735xX1fxX31xX10xX18fxX3xf315xX29xX1fxXdxXexX29xX18fxXdxX1fxX25xX3x10383xX3xX2axX196xX19cxX11axXe2xX3xX47xX63xX4xX3xX3bx11588xX3xX4xX7cxX1fxX1xX3xX17xX37xX29xX3xXexX1xX78xXbxX3xX1x12de4xX1fxX3xX4xX37xX4xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX1fxXexX10xX18fxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX1a7xX6xX5xXdxX25xX1fx13962xX3xX4xX10xX1fxXexX10xX18fxf7e8xXaxX12x12091xX41xX99xX3xX25xXdxX7cxX47xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX2cxXbdxX3xXexX9fxX3xX5xXa2xX3xX5xX46xX99xX3xX1fxX1xXdxXabxX47xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xX28xX37xX4xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX3bxX6xX1fxX25xX3xXexX1xX10xX29xX3xX31xX189xXdxX3xX5xX98xX3xX1fxX1xf50cxX1fxX25xX3xX5xX29xX75xXdxX3xX4xX17bxX3xX7x12ac9xX3xXexX1xX6xX99xX3xX3bxX5fxXdxX3xX31xXdxX3xXexX18fxX41xX99xf2d5xX1fxXe2xX3xX1fxX25xX1xXdxX3xX1fxX25xf7ebxX3xX7cxX1fxX1xX3xX1xXfcx12598xX1fxX25xX3xX3bxe5eaxX4xX3xX3bxXdxXbdxX47xX3xX4xX23xX6xX3xX84xXdxX18fxX41xX7xXbexX3xX19cxX1b4xXexX3xX7x1506cxX3xX31xX78xX41xX3xX1xXdxXa2xX41xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX78xX99xX3xX1fxX17bxX3xX4xX17bxX3xXexX1xXbdxX3xX25xX46xX99xX3xX18fxX6xX3xX18fxX23xXdxX3xX18fxX29xX3xXexX18fxX29xX1fxX25xX3xXexXfcxX1c5xX1fxX25xX3xX5xX6xXdxXbexX3xX21cxX29xX1fxX25xXe2xX3xX17xe8abxX1fxX25xX3xX4xX1xX63xX1fxX25xX3xX84xX292xX3xXexX37xX4xX3xX3bxX1b4xX1fxX25xX3xX31x11641xX4xX1xX3xXexXabxX3xX1xfa97xX4xX3xX4xX1xXfcxX6xX3xX18fxX189xX3xX18fxX98xX1fxX25xXe2xX3xX4xe9d3xX1fxX3xXexX1xX10xX29xX3xX31xX189xXdxX3xXexda06xX1fxX25xX3xX4xXfcxX29dxX1fxX25xXe2xX3xX3bxX37xX1fxX1xX3xX25xXdxX37xX3xX5xX2aaxXbxX3xX5xX75xXdxX3xX2cxX1xXdxX3xX4xX1xX29dxX3xX31xX273xX3xX5xXdxXa2xX41xX3xX47xX71xXdxXbexX3xX14xXdxXa2xX1fxX3xX31xX6xX1fxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX2axX196xX19cxX3xX4xX17bxX3xX2x11214xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xXcxX18fxXfcxX71xX4xX3xX3bxX17bxXe2xX3xX144xXexX6xXe2xX3xX149xX29xXexX6xXe2xX3xX151xX6xXbxXbxX6xX3xX3bxXfcxXfdxX4xX3xX3bxXfcxX6xX3xX84xX98xX29xX3xX31xX6xX1fxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xX3xX84xX9cxX3xX2cxX1xX7cxX3xX1fxX344xX1fxX25xX3xX31xXabxX3xX5xX46xX99xX3xX5xX6xX1fxX3xX4xfb29xX1fxX25xX3xX1fxX1xXfcxX3xX25xX46xX99xX3xX17xXa2xX1fxX1xX3xX1fxX2aaxX1fxX25xXbexX3xX19cxX63xX4xX3xX3bxX1b4xX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xX31xXdxXa2xX1fxX3xX4xX23xX6xX3xX4xX1xX168xX1fxX25xX3xXexX18fxX29xX1fxX25xX3xXexX9fxX3xX5xXa2xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX6xX3xX47x1567bxX4xX3xX28xX29xX84xXdxX31xX1a7xX2xX163xX3xXexX18fxe634xX1fxX3xXexX29xX98xX1fxX3xX4xX337xX41xX3xX3bxfd02xX3xX4xX17bxX3xX7xX280xX3xX7xd93exXexX3xX25xXdxX7cxX47xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX2cxXbdxXbexX3x133e2xX46xX99xX3xX4xX411xX1fxX25xX3xX5xX98xX3xX4xX1c5xX3xX7xX2a5xX3xX3bxXbdxX3xX13xX14xX15xX3xX3bxXfcxX6xX3xX4xX7cxX1fxX1xX3xX17xX37xX29xX3xXexX1xX78xXbxX3xX1xX1c5xX1fxX3xX4xX1xX29xX3xX4xX37xX4xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX98xX99xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xX0xXdxX47xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX1fxX84xX10xXdxX5xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXdbxXdxX31xXexX1xX211xX3xfa85xX160x105b5xXbxX171xX219xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX211xX3xX38cxe1f4xX2xXbxX171xX219xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX28xX29xX2axX3xX47xX71xXdxX3xX7cxX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX18fxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXbexX17xX6xX29xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXbexX84xX1fxX49xX1fxX10xXdbxX7xX49xX160xX2xX1axX509xX49xX2xX50bx157dbxX31xX38cxX2xX50bxX2xX519xedc9xX2xXexX160xX509xX519xX1axX5xX2xXbex111f2xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX18xXdxX3xX31xX6xX1fxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xXaxX3xXdbxXdxX31xXexX1xX9xXaxX509xX160xX50bxXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX38cxX519xX2xXaxX3xX31xX6xXexX6xX1a7xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX28xX29xX2axX3xX47xX71xXdxX3xX7cxX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX6xXbxXexXdxX29xX1fxXaxX12xX14xXdxXa2xX1fxX3xXexX75xXdxXe2xX3xX13xX14xX15xX3xX171xX1exXbxX3xX1xX6xXdxX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3x155b8xX6xX47xX17xX31xX6xX3xX84xX98xX3xX19cxX41xX3xX84xX98xX29xX3xX31xX6xX1fxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xXbexX3xfab9xX1fxX1xX211xX3x1548bxX10xX41xXexX10xX18fxX7xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xXcexXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xX3xX116xX2axX15xX149xX7xX11axX3xX1xX6xX99xX3xX4xX337xX1fxX3xXexX1xX10xX29xX3xX31xX189xXdxXe2xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX4xX1xX168xX3xec27xX3xX5xX98xX3xX4xX37xX4xX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX171xX41xX78xXexX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xX2a5xX3xX1fxX1xXdxX292xX41xX3xX5fxX3xX31xX31dxX4xX1xX3xXexX75xXdxX3xX4xX37xX4xX3xX40xX41xX2c2xX4xX3xX25xXdxX6xX3xX2cxX1xX37xX4xX3xX1fxX1xX6xX41xXe2xX3xX4xX1xX63xX6xX3xX47xX1b4xXexX3xX84xX98xXdxX3xX31xX75xX1fxX25xX3xX3bxX1b4xXexX3xX17xXdxX1exX1fxX3xXexXdxX292xX47xX3xX1fxX344xX1fxX25xX3xX1fxX25xX41xX99xX3xX1xXdxXbdxX47xXe2xX3xX1fxX1xXfcxX1fxX25xX3xX4xX1xXfcxX6xX3xX4xX17bxX3xX17xX306xX1fxX25xX3xX4xX1xX63xX1fxX25xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX78xX99xX3xX4xX1xX168xX1fxX25xX3xX31xXabxX3xX5xX46xX99xX3xX5xX6xX1fxX3xX1xX1c5xX1fxX3xX1xX6xX99xX3xX3bxX1b4xX4xX3xX5xX280xX4xX3xX4xX6xX29xX3xX1xX1c5xX1fxXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xX151xX6xXbxXbxX6xX3xX5xX98xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX28xX29xX2axX3xX3bxXfcxXfdxX4xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xX3bxX337xX41xX3xXexXdxX465xX1fxX3xX84xX98xX29xX3xXexX1xX37xX1fxX25xX3xX2xX50bxX3xX2a5xX3x15699xX1fxX3xX48cxX1b4xXbexX3xXd9xX17bxX3xX4x131a2xX1fxX3xX4xX17bxX3xXexX465xX1fxX3xX25xX325xXdxX3xX2cxX1xX37xX4xX3xX5xX98xX3xXcexXbexX2xXbexX564xX2xX519xXbexX2xXe2xX3xX25xX337xX1fxX3xX25xXdxX2c2xX1fxX25xX3xe6fcxX10xX5xXexX6xX3xX116xXcexXbexX2xXbexX564xX2xX519xXbexX160xX11axXbexX3xX149xX1fxX31xXdxX6xX1fxX3xX144xX171xXbxX18fxX10xX7xX7xX3xX25xX325xXdxX3xX151xX6xXbxXbxX6xX3xX84xX98xX3xX802xX10xX5xXexX6xX3xX5xX98xX3xee41xX6xX1fxX1xX3xX10xX47xX3xX18fxX41xX1b4xXex132c9xX3xX84xX9cxX3xX4x13269xX1fxX25xX3xX83axX1x11018xX41xX3xX31xX41xXa2xX846xX3xX4xX23xX6xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX2cxffdcxXbxX3xXcexXbexX2xXbexX564xX2xX519xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xXcxX18fxX29xX1fxX25xX3xX2cxX1xXdxX3xX3bxX17bxXe2xX3xX149xX29xXexX6xX3xX116xXcexXbexX2xXbexX56bxX160xX564xX11axX3xX3bxXfcxXfdxX4xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xXexX75xXdxX3xX19cx14d06xX3xX5xX337xX1fxX3xX3bxX337xX41xX3xX84xX98xX29xX3xXexX1xX37xX1fxX25xX3xX2xX2xXbexX3xX14xXdxXa2xX1fxX3xXexX75xXdxXe2xX3xX19cxX8bbxX3xX2cxX1xf453xX1fxX25xX3xX25xX1xXdxX3xX1fxX1xX852xX1fxX3x1490exX50bxX3xX1fxX1xXdxXabxX47xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX98xX99xXbexX3xX13xX14xX15xX3xX171xX1exXbxX3xX1fxX17bxX3xX84xX98xX29xX3xX1fxX1xX17bxX47xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xX3xX84xX98xX29xX3xX1fxX25xX98xX99xX3xX160xX38cxX49xX1axXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xX144xXexX6xX3xX4xX7d7xX1fxX3xX4xX17bxX3xXexX465xX1fxX3xX25xX325xXdxX3xX5xX98xX3xXcexXbexX2xXbexX56bxX160xX56bxXe2xX3xX3bxXfcxXfdxX4xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xX84xX98xX29xX3xX25xXdxX273xX6xX3xXexX1xX37xX1fxX25xX3xX160xXbexX3xXd9xX25xX98xX99xX3xX2xX56bxX49xX160xXe2xX3xX4xX37xX4xX3xX1fxX1xX98xX3xX2cxX1xX29xX6xX3xX1xX325xX4xX3xXexX75xXdxX3xX48cxX75xXdxX3xX1xX325xX4xX3xX144xX31xXdxX1fxX17xX41xX18fxX25xX1xX3xX116x121a9xX1fxX1xX11axXe2xX3xXexX9cxX1fxX1xX3xX4xX29dxX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX98xX99xX3xX7xX6xX41xX3xX2cxX1xXdxX3xX25xXdxX7cxXdxX3xXexX18fxX9cxX1fxX1xX3xXexX280xX3xX25xX10xX1fxX10xX3xX4xX37xX4xX3xX17xXa2xX1fxX1xX3xX1fxX1xX46xX1fxX3xX2a5xX3xX2xX50bxX3xX40xX41xX2c2xX4xX3xX25xXdxX6xX3xX1fxX1xXfcxX3xX48cxX6xX1fxX3xX19cxX75xX4xX1xXe2xX3xX19cxX8bbxXe2xX3xX9c0xX41xX7xXexX18fxX6xX5xXdxX6xXbexX3xX28xX1x132cfxX3xX7xX6xX41xX3xX1axX3xX1fxX25xX98xX99xXe2xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX98xX99xX3xX3bxX472xX3xX171xX41xX78xXexX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xX2a5xX3xX2xX1axX3xX40xX41xX2c2xX4xX3xX25xXdxX6xXe2xX3xX84xX84cxX1fxX25xX3xX5xX472xX1fxX1xX3xXexX1xX5fxXbexX3xXcexXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX98xX99xX3xX4xX1xX63xX6xX3xX3bxX1b4xXexX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX144xX38cxX509xX38cxX151xXe2xX3xX5xX29xX75xXdxX3xX4xX17bxX3xXexX18fxX29xX1fxX25xX3xXcexXbexX2xXbexX1axX56bxX2xX3xX4xX23xX6xX3xXd9xX6xX47xX3xf15fxX1xXdxX3xX84xX98xX3xXac7xXbexX2xX3xXexX159xX3xXcexX18fxX6x14b60xXdxX5xXbexX3xXd9xX17bxX3xXexX159xX1fxX25xX3xX3bxXfcxXfdxX4xX3xX4xX37xX4xX3xX1fxX1xX98xX3xX2cxX1xX29xX6xX3xX1xX325xX4xX3xX4xX7cxX1fxX1xX3xX17xX37xX29xX3xX5xX98xX3xX4xX17bxX3xXexX1xXbdxX3xX2cxX1xX37xX1fxX25xX3xX84xX6xX4xX4xXdxX1fxX10xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xX14xXdxXa2xX1fxX3xXexX75xXdxXe2xX3xX149xX29xXexX6xX3xXbxX1xX5fxX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX1fxX1xX78xXexX3xXexX18fxX29xX1fxX25xX3xX1axX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX17bxXdxX3xXexX18fxX465xX1fxX3xX1fxX1xXfcxX1fxX25xX3xX4xX1xXa3dxX3xX3bxX75xXexX3xXexX9fxX3xX5xXa2xX3xX5xX46xX99xX3xX1fxX1xXdxXabxX47xX3xX4xX6xX29xX3xX1fxX1xX78xXexX3xX5xX98xX3xX1axfd95xX3xXexX18fxX29xX1fxX25xX3xXexX5fxX1fxX25xX3xX7xX2c2xX3xX4xX6xX3xX47x143ccxX41xX3xX17xXa2xX1fxX1xX3xXbxX1x14bc3xX47xX3xX25xXdxX71xXdxX3xX4xX1xX41xX99xX465xX1fxX3xX25xXdxX6xX3xX25xXdxX7cxXdxX3xXexX18fxX9cxX1fxX1xX3xXexX280xXbexX3xX151xX6xXbxXbxX6xX3xX3bxX75xXexX3xX3bxXa3dxX1fxX1xX3xXexX9fxX3xX5xXa2xX3xX5xX46xX99xX3xX1fxX1xXdxXabxX47xX3xX2xXb95xXbexX3xXcxX18fxX29xX1fxX25xX3xX2cxX1xXdxX3xX3bxX17bxXe2xX3xX4xX29xX1fxX3xX7xX2c2xX3xX1fxX98xX99xX3xX4xX23xX6xX3xX144xXexX6xX3xX4xX1xXfcxX6xX3xX17xX6xX29xX3xX25xXdxX29dxX3xX4xX1xX75xX47xX3xX47xX2c2xX4xX3xX2xXb95xXbexX3xX28xX7cxX3xX17xX6xX3xX3bxX292xX41xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX78xX99xX3xX7xX280xX3xX7xX41xX99xX3xX25xXdxX7cxX47xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX2cxXbdxX3xXexX18fxX29xX1fxX25xX3xX84xXdxXa2xX4xX3xX5xX46xX99xX3xXexX18fxX41xX99xX292xX1fxXe2xX3xX18fxX78xXexX3xfe40xXexX3xX1xX29xX2aaxX4xX3xX1xX337xX41xX3xX1fxX1xXfcxX3xX2cxX1xX8e2xX1fxX25xX3xX171xX41xX78xXexX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xX2a5xX3xX4xX37xX4xX3xX2cxX1xX41xX3xX84xX280xX4xX3xXexX18fxXfcxX71xX4xX3xX3bxX46xX99xX3xX3bxX472xX3xX17xX37xX29xX3xX4xX37xX29xX3xX1fxX1xXdxX292xX41xX3xX4xX6xX3xX47xX457xX4xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX2cxX1xX8e2xX1fxX25xX3xX171xX1exXbxX3xX151xX6xXbxXbxX6xXe2xX3xX149xX29xXexX6xX3xX1xX6xX99xX3xX144xXexX6xX3xX84xX98xX29xX3xX1fxX1xX17bxX47xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xX3xX84xX9cxX3xX2cxX1xX8e2xX1fxX25xX3xX4xX29xXdxX3xX4xX1xX168xX1fxX25xX3xX5xX98xX3xX1fxX25xX41xX99xX3xX4xX1c5xX3xXexX29xX98xX1fxX3xX4xX337xX41xXbexX3xX21cxX29xX1fxX25xXe2xX3xX4xX1xX168xX1fxX25xX3xX4xX17bxX3xXexX1xXbdxX3xX84xXba9xX1fxX3xX1fxX306xX47xX3xXexX18fxX29xX1fxX25xX3xX31xX6xX1fxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX4xX337xX1fxX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xX3xX2a5xX3xX47xX1b4xXexX3xX7xX2c2xX3xX40xX41xX2c2xX4xX3xX25xXdxX6xXbexX3xX660xXdxX465xX1fxX25xX3xXexX75xXdxX3xX19cxX8bbxXe2xX3xXcxX18fxX41xX1fxX25xX3xXexX46xX47xX3xX151xXdxXbdxX47xX3xX7xX29xX37xXexX3xX84xX98xX3xXac7xX1xX7d7xX1fxX25xX3xX1fxX25xX159xX6xX3xX802xX31dxX4xX1xX3xX17xXa2xX1fxX1xX3xX116xX28xX802xX28xX11axX3xX2cxX1xX8e2xX1fxX25xX3xX4xX1xXa3dxX3xX3bxX31dxX1fxX1xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX98xX29xX3xX4xX337xX1fxX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX1fxXexX10xX18fxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xX171xXexX1a7xX6xX5xXdxX25xX1fxX211xX3xX4xX10xX1fxXexX10xX18fxX219xXaxX12xX14xX6xXdxX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX13xX14xX15xX3xX25xX457xX1fxX3xX47xX37xX4xX3xX83axX3bxX37xX1fxX25xX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xX846xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xX14xXdxXa2xX1fxX3xXexX75xXdxXe2xX3xXexX1xX10xX29xX3xX17xX7cxX1fxX3xX4xX852xXbxX3xX1fxX1xX852xXexX3xX1fxX25xX98xX99xX3xX160xX160xX49xX163xX3xX4xX23xX6xX3xX13xX14xX15xXe2xX3xX31xX6xX1fxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX4xX37xX4xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xX3xX4xX1xXa3dxX3xX4xX7d7xX1fxX3xX631xX6xX47xX17xX31xX6xX3xX84xX98xX3xX19cxX41xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xXcexXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX19cxX41xX3xX4xX7d7xX1fxX3xX4xX17bxX3xXexX465xX1fxX3xX2cxX1xX29xX6xX3xX1xX325xX4xX3xXcexXbexX2xXbexX564xX160xX2xXe2xX3xX171xX41xX78xXexX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xX5xX337xX1fxX3xX3bxX337xX41xX3xXexXdxX465xX1fxX3xXexX75xXdxX3xX28xX29xX5xX29xX47xX17xXdxX6xX3xX84xX98xX29xX3xX3bxX337xX41xX3xXexX1xX37xX1fxX25xX3xX2xXbexX3xXd9xX25xX98xX99xX3xX1axX50bxX49xX509xXe2xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX5fxX3xX7xX41xX1fxX25xX3xX19cxX41xX3xX84xX98xX29xX3xX31xX6xX1fxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX28xX29xX84xXdxX31xX1a7xX2xX163xX3xX4xX337xX1fxX3xXexX1xX10xX29xX3xX31xX189xXdxXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xXcexXbexX2xXbexX564xXbexX160xX2xX3xX3bxX472xX3xX25xX46xX99xX3xX18fxX6xX3xX47xX1b4xXexX3xX7xX2c2xX3xX4xX1xX84cxX47xX3xX4xX6xX3xX17xXa2xX1fxX1xX3xX18fxX7cxXdxX3xX18fxX37xX4xX3xXexX75xXdxX3xXd9xX6xX47xX3xX19cxX8bbxX3xX84xX98xX3xX4xX1xX46xX41xX3xe8bbxX41xXbexX3xXcxX41xX99xX3xX84xX852xX99xXe2xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX98xX99xX3xX2cxX1xX8e2xX1fxX25xX3xX5xX46xX99xX3xX5xX6xX1fxX3xX47xX75xX1fxX1xX3xX1fxX1xXfcxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX802xX10xX5xXexX6xXbexX3xX28xX37xX4xX3xX1fxX1xX98xX3xX2cxX1xX29xX6xX3xX1xX325xX4xX3xX1fxX1xX852xX1fxX3xX3bxX31dxX1fxX1xX3xX3bxX46xX99xX3xX2cxX1xX8e2xX1fxX25xX3xXbxX1xX7cxXdxX3xX5xX98xX3xX47xX2c2xXdxX3xX3bxX10xX3xX31xX325xX6xX3xX5xX71xX1fxX3xX3bxX2c2xXdxX3xX84xX71xXdxX3xXexX1xX1exX3xX25xXdxX71xXdxXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXexXdxX1exXexX3xX5xX1b4xX3xX5xX6b8xX3xX31xX29xX3xX2cxX1xXdxX1exX1fxX3xX19cxX41xX3xX4xX337xX1fxX3xXbxX1xX7cxXdxX3xXexX1xX10xX29xX3xX31xX189xXdxX3xX84xX9cxX3xX83axX4xX17bxX3xX47xX1b4xXexX3xX84xX98xXdxX3xX3bxX1b4xXexX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX17bxX3xXexX1xXbdxX3xX4xX17bxX3xX2cxX1xX7cxX3xX1fxX344xX1fxX25xX3xX84xXfcxXfdxXexX3xX40xX41xX6xX3xX1xXa2xX3xX47xXdxXabxX1fxX3xX31xX31dxX4xX1xXe2xX3xX25xXdxX2c2xX1fxX25xX3xX1fxX1xXfcxX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xXexXfcxXfdxX1fxX25xX3xX171xX7cxX99xX3xX18fxX6xX3xX84xX71xXdxX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xXcexX10xXexX6xX846xX3xX84xX98xX3xX4xX337xX1fxX3xX3bxXfcxXfdxX4xX3xX1fxX25xX1xXdxX465xX1fxX3xX4xX63xX41xX3xX2cxX8bbxX3xX5xXfcx12cc6xX1fxX25xX3xX1xX1c5xX1fxXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xX0xXdxX47xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX1fxX84xX10xXdxX5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX28xX29xX2axX3xX47xX71xXdxX3xX7cxX1fxX1xX3xX160xXaxX3xX7xX18fxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXbexX17xX6xX29xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXbexX84xX1fxX49xX1fxX10xXdbxX7xX49xX160xX2xX1axX509xX49xX2xX50bxX564xX31xX38cxX2xX50bxX2xX519xX56bxX2xXexX519xX160xX1axX163xX5xX160xXbexX575xXbxX10xX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX18xXdxX3xX31xX6xX1fxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xXaxX3xXdbxXdxX31xXexX1xX9xXaxX509xX2xX519xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX56bxX38cxX56bxXaxX3xX31xX6xXexX6xX1a7xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX28xX29xX2axX3xX47xX71xXdxX3xX7cxX1fxX1xX3xX160xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX6xXbxXexXdxX29xX1fxXaxX12xXd9xX1xX852xXexX3xXcexX7cxX1fxX3xX5xX98xX3xX40xX41xX2c2xX4xX3xX25xXdxX6xX3xX4xX1xX46xX41xX3xf7aexX3xX47xX71xXdxX3xX1fxX1xX78xXexX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xX4xX6xX3xX47xX457xX4xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX631xX6xX47xX17xX31xX6xXbexX3xX65bxX1fxX1xX211xX3xX660xX10xX41xXexX10xX18fxX7xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xXcxX18fxX29xX1fxX25xX3xX2cxX1xXdxX3xX3bxX17bxXe2xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX631xX6xX47xX17xX31xX6xX3xX116xX1xX6xX99xX3xX4xX7d7xX1fxX3xX25xX325xXdxX3xX5xX98xX3xX28xXbexX1axX519xX11axX3xX3bxXfcxXfdxX4xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xX5xX337xX1fxX3xX3bxX337xX41xX3xXexXdxX465xX1fxX3xX2a5xX3xXac7xX10xX18fxX41xXbexX3xX28xX1xXa3dxX3xX7xX6xX41xX3xXexX1xX29dxXdxX3xX25xXdxX6xX1fxX3xX1fxX25xX457xX1fxXe2xX3xX1fxX17bxX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xX3xX4xX1xX17bxX1fxX25xX3xX2cxX1xXdxX1exX1fxX3xX4xX37xX4xX3xX4xX1xX41xX99xX465xX1fxX3xX25xXdxX6xX3xX2a5xX3xX19cxX8bbxX3xX631xX6xXexXdxX1fxX3xX5xX29xX3xX5xX457xX1fxX25xX3xX84xX292xX3xX1fxX1xX273xX1fxX25xX3xX3bxX1b4xXexX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX17xX78xXexX3xXexX1xXfcxX29dxX1fxX25xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xX631xX6xX47xX17xX31xX6xX3xX4xX17bxX3xX519xX3xX3bxX1b4xXexX3xX17xXdxX1exX1fxX3xXexX18fxX29xX1fxX25xX3xXbxX18fxX29xXexX10xXdxX1fxX3xX47xX98xX3xX84xXdxX18fxX41xX7xX3xX7x13834xX3xX31xX47bxX1fxX25xX3xX3bxXbdxX3xX5xX46xX99xX3xX1fxX1xXdxXabxX47xX3xX7xX6xX1fxX25xX3xXexX1exX3xX17xX98xX29xX3xX1fxX25xXfcxX29dxXdxXbexX3xX28xX37xX4xX3xX1fxX1xX98xX3xX1fxX25xX1xXdxX465xX1fxX3xX4xX63xX41xX3xX3bxX2aaxX4xX3xX17xXdxXa2xXexX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xX3xX3bxX1exX1fxX3xX3bxX1b4xXexX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX631xX38cxX56bxX160xe0eaxXe2xX3xXexXfcxX1c5xX1fxX25xX3xXexX280xX3xX631xX38cxX56bxX160xX660xX3xX3bxX472xX3xX3bxXfcxXfdxX4xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xX2a5xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX802xX10xX5xXexX6xXbexX3xX48cxX46xX99xX3xX4xX411xX1fxX25xX3xX5xX98xX3xX3bxX1b4xXexX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX25xXdxX168xXbxX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX802xX10xX5xXexX6xX3xX5xX46xX99xX3xX5xX6xX1fxX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xX3xX1xX1c5xX1fxXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX47xX1b4xXexX3xX17xX98xXdxX3xX17xX37xX29xX3xX4xX23xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX41xX99xX465xX1fxX3xX25xXdxX6xX3xXd9xX1xX852xXexX3xXcexX7cxX1fxX3xX3bxXfcxXfdxX4xX3xX3bxX344xX1fxX25xX3xXexX7cxXdxX3xX84xX98xX29xX3xX3bxX337xX41xX3xXexX1xX37xX1fxX25xX3xX509xX3xXexX18fxX465xX1fxX3xXexX18fxX6xX1fxX25xX3xX17xXdxX29xX18fxX171xXdxX84xXbexX29xX18fxX25xX3xXe2xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX631xX6xX47xX17xX31xX6xX3xX47xX6xX1fxX25xX3xX1axX3xX3bxX1b4xXexX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX660xX21cxX66xX631xXcxXac7x15032xX802xX160xX38cxX564xX1a7xX160xX56bxX1axXd9xXe2xX3xX160xX564xX50bxX3xX631xX38cxX56bxX160xX1437xX3xX84xX98xX3xX8efxX38cxX163xX50bxX21cxXe2xX3xX4xX17bxX3xXexX1xXbdxX3xXexX1xX29xX37xXexX3xX2cxX1xX18xXdxX3xX2cxX1xX37xX1fxX25xX3xXexX1xXbdxX3xX7xX6xX41xX3xX2cxX1xXdxX3xX1fxX1xXdxXabxX47xXe2xX3xX7xX6xX41xX3xX2cxX1xXdxX3xXexXdxX465xX47xX3xX47xX1b4xXexX3xX7xX2c2xX3xX5xX29xX75xXdxX3xX84xX6xX4xX4xXdxX1fxX10xXbexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX29xX31xX99xXaxX12xXcxX41xX99xX3xX1fxX1xXdxX465xX1fxXe2xX3xX17xX98xXdxX3xX84xXdxX1exXexX3xX84xXba9xX1fxX3xX4xX1xXfcxX6xX3xX3bxXfcxXfdxX4xX3xX171xX41xX78xXexX3xX17xX7cxX1fxX3xXexX18fxX465xX1fxX3xX47xX1b4xXexX3xXexX75xXbxX3xX4xX1xXc75xX3xX4xX17bxX3xXexX1xXbb3xX47xX3xX3bxX31dxX1fxX1xXbexX3xX14xXdxXa2xX1fxX3xXexX75xXdxXe2xX3xX2cxX1xX8e2xX1fxX25xX3xX4xX17bxX3xX17xX306xX1fxX25xX3xX4xX1xX63xX1fxX25xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX78xX99xX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX631xX6xX47xX17xX31xX6xX3xX7cxX1fxX1xX3xX1xXfcxX2a5xX1fxX25xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX2cxXbdxX3xX3bxX1exX1fxX3xX1xXdxXa2xX41xX3xX40xX41xX7cxX3xX4xX23xX6xX3xX84xX6xX4xXdxX4xX1fxX10xXbexX0xX49xXbxX12xX0xX31xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX31xX18fxX10xX5xX6xXexX10xX31xXaxX12xX0xX7xXexX18fxX29xX1fxX25xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX465xX1fxX3xX40xX41xX6xX1fxX211xX0xX49xX7xXexX18fxX29xX1fxX25xX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1a7xXexX1xX41xX47xX17xX1a7xX6xX1fxX31xX1a7xX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX3bxXfcxX6xX3xX18fxX6xX3xX47xX2c2xX4xX3xXexX1xX29dxXdxX3xX3bxXdxXbdxX47xX3xXexX1xX1exX3xX25xXdxX71xXdxX3xX4xX17bxX3xXexX1xXbdxX3x15761xX4xX1xX78xX47xX3xX31xX63xXexe496xX3xX3bxX75xXdxX3xX31xX31dxX4xX1xX3xX28xX15xX2axX149xX802xX1a7xX2xX163xXaxX3xX1xX18fxX10x13c26xX9xXaxX49xX40xX41xX29xX4xX1a7xXexX10xX49xXdbxX1xX29xX1a7xX31xX41xX6xX1a7xX18fxX6xX1a7xX47xX29xX4xX1a7xXexX1xX29xXdxX1a7xX31xXdxX10xX47xX1a7xXexX1xX10xX1a7xX25xXdxX29xXdxX1a7xX4xX29xX1a7xXexX1xX10xX1a7xX1a7xX31xX41xXexX1a7xX31xX6xXdxX1a7xX31xXdxX4xX1xX1a7xX4xX29xX84xXdxX31xX1a7xX2xX163xX49xX160xX2xX163xX56bxX2xX564xXbexX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX25xX3xX7xX18fxX4xX9xXaxX49xX47xX10xX31xXdxX6xX49xX2xX160xX50bxX49xX1fxX10xXdbxX7xX49xX160xX2xX1axX519xX49xX2xX50bxX564xX31xX564xX160xX1axX50bxX2xX56bxX509xXexX38cxX38cxX38cxX163xX38cxX5xX50bxXbexX575xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX3xX17xXdxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX1fxX28xX29xX2axX3xX2cxX1xX18xXdxX3xX31xX6xX1fxX1xX3xX7xX37xX4xX1xX3xX3bxX37xX1fxX25xX3xX40xX41xX6xX1fxX3xXexX46xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX31xXdxX84xX12xX0xX7xXexX18fxX29xX1fxX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX3bxXfcxX6xX3xX18fxX6xX3xX47xX2c2xX4xX3xXexX1xX29dxXdxX3xX3bxXdxXbdxX47xX3xXexX1xX1exX3xX25xXdxX71xXdxX3xX4xX17bxX3xXexX1xXbdxX3xX170dxX4xX1xX78xX47xX3xX31xX63xXexX1716xX3xX3bxX75xXdxX3xX31xX31dxX4xX1xX3xX28xX15xX2axX149xX802xX1a7xX2xX163xXaxX3xX1xX18fxX10xX172exX9xXaxX49xX40xX41xX29xX4xX1a7xXexX10xX49xXdbxX1xX29xX1a7xX31xX41xX6xX1a7xX18fxX6xX1a7xX47xX29xX4xX1a7xXexX1xX29xXdxX1a7xX31xXdxX10xX47xX1a7xXexX1xX10xX1a7xX25xXdxX29xXdxX1a7xX4xX29xX1a7xXexX1xX10xX1a7xX1a7xX31xX41xXexX1a7xX31xX6xXdxX1a7xX31xXdxX4xX1xX1a7xX4xX29xX84xXdxX31xX1a7xX2xX163xX49xX160xX2xX163xX56bxX2xX564xXbexX1xXexX47xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX3bxXfcxX6xX3xX18fxX6xX3xX47xX2c2xX4xX3xXexX1xX29dxXdxX3xX3bxXdxXbdxX47xX3xXexX1xX1exX3xX25xXdxX71xXdxX3xX4xX17bxX3xXexX1xXbdxX3xX170dxX4xX1xX78xX47xX3xX31xX63xXexX1716xX3xX3bxX75xXdxX3xX31xX31dxX4xX1xX3xX28xX15xX2axX149xX802xX1a7xX2xX163xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX18fxX29xX1fxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX31xXaxX12xX1437xX41xX6xX1fxX3xX4xX1xX63xX4xX3xX4xX78xXbxX3xX4xX6xX29xX3xX4xX23xX6xX3xXcxX5fxX3xX4xX1xX63xX4xX3xX66xX3xXexX1exX3xXcxX1xX1exX3xX25xXdxX71xXdxX3xX116xX13xX14xX15xX11axX3xX31xX280xX3xX17xX37xX29xX3xX2cxX1xX23xX1fxX25xX3xX1xX29xX7cxX1fxX25xX3xX28xX15xX2axX149xX802xX1a7xX2xX163xX3xX4xX17bxX3xXexX1xXbdxX3xX3bxXfcxXfdxX4xX3xX2cxXdxXbdxX47xX3xX7xX29xX37xXexX3xX84xX98xX29xX3xXexX1xX37xX1fxX25xX3xX1axX49xX160xX50bxX160xX160xXe2xX3xX84xX71xXdxX3xX3bxXdxX292xX41xX3xX2cxXdxXa2xX1fxX3xX4xX37xX4xX3xX1fxXfcxX71xX4xX3xX4xX18xX3xXexXa3dxX3xX5xXa2xX3xXexXdxX465xX47xX3xX4xX1xX23xX1fxX25xX3xX84xX6xX4xX4xXdxX1fxX10xX3xXexX1xX78xXbxX3xX1xXdxXa2xX1fxX3xX1fxX6xX99xX3xX3bxX75xXexX3xX47xX47bxX4xX3xXexXdxX465xX41xX3xXexX18fxX29xX1fxX25xX3xX4xX1xXfcxX1c5xX1fxX25xX3xXexX18fxX9cxX1fxX1xX3xXexXdxX465xX47xX3xXbxX1xX7d7xX1fxX25xXbexX0xX49xXbxX12xX0xX49xX31xXdxX84xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX41xX5xX12xX0xX31xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18fxXaxX12xX0xX49xX31xXdxX84xX12xX0xX49xX31xXdxX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21cxX29xX41xX18fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xe19bxXdxX1fxX25xXbexX84xX1fxX0xX49xXbxX12