Giống lúa ADI 168 đạt năng suất 67 tạ/ha trên đất Nghi Xuân
(Baohatinh.vn) - Sau thời gian thử nghiệm tại xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) cho thấy, giống lúa ADI 168 có năng suất cao (67 tạ/ha), hiệu quả kinh tế cao hơn (280.000 đồng/sào/vụ) so với giống lúa đối chứng.
50b7x5495xde92x101fcx79b7x8c54xd619xab7cxe2f4xX7xc408x7a8ex6786x65fcx9977xc61dxX5xc674xXax50dcx6802xXdx8fccx6b37x8d06xX3xX5xfbe9xX6xX3x9350xdfcfx7f93xX3xX2x6913xa92axX3xb497xa3c4xXexX3xX16x8705xX16xX17xX3xX7xa8c7x6499xXexX3xX22x916cxX3xXexX26xc5f4xX1xX6xX3xXexbfe1x8bc8xX16xX3xX25xX30xXexX3xd764xX17xX1xXdxX3xf00dxX2fxbfeexX16xX0xX38xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcf54xX10xX6x5eb0xXaxX12xece2xX6xX2fxX3xXexX1x9e52xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xXexX1x7e2cxX3xX16xX17xX1xXdx8453xb6f8xX3xXexX26xXdxX3x55bdxc1e8xX3xX4axX2fxX4cxX16xX3xX5ex105e2xX16xX17xX3x8237xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xX3x9be7xX3xX5excb8bxX3xXcx5549xX16xX1x9a14xX3xX4xX1x8235xX3xXexX1xX30x9787x5b9cxX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xX4x8cacxX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX4xX6xXa6xX3xX8exX22xX34xX3xXexX26xX38xX1xX6xXa2xXacxX3xX1xXdxX7axX2fxX3x7173xX2fx73bexX3x6a2dxXdxX16xX1xX3xXex90a0xX3xX4xX6xXa6xX3xX1x53b7xX16xX3xX8excb3dxX23x53ebx6ecaxXf9xXf9xXf9xX3xX25xX8axX16xX17xX38xX7xX9cxXa6xX38xf24axdbf5xXa2xX3xX7xXa6xX3xX108x62eaxXdxX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX25xX15xXdxX3xX4xX1x9761xX16xX17xXfaxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX99xX6xX5xXdxX17xX16x8d5dxX3xX4xX10xX16xXexX10xX3dxee42xXaxX12xX0xX10xX7bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb49axX10xX16xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX7bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxd6ffxXdxX61xXexX1xX13fxX3xX22xX2x10448xXbxX81xX147xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13fxX3x7199xX2xXf9xXbxX81xX147xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX38xX38xXdxXfaxcaefxX6xXa6xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfaxX108xX16xX38xX16xX10xX17axX7xX38xXf7xXf9xX2x5fb0xX38xX2x56dbxX183xX61xX183xX2xX2xX2xX183xX2xX183xXexX1bexX183xX1bexX23xX5xX1bbxX99xX1bbxXf7xX61xX183xXf9xX1bbxX190xX190xXf9xX23xXexX183xX23xX1bexX1bbxX2xX5xXf9xXfax9aadxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX22xX34xX3xXexX26xX38xX1xX6xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX25xX30xXexX3xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX10xX7bxX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxXa6xX16xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX99xX6xX5xXdxX17xX16xX13fxX3xX1e3xX2fxX7xXexXdxcec5xXabxX147xXaxX12xX45xX1xf7bfxX7bxX3xX5x5242xX6xX3xX4xX1x5384xX16xX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX7bxX110xXdxX3xX4xXc1xX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX4xX6xXa6xXacxX3xX4xX1xX30xXexX3xX5x7d83xfcf0xX16xX17xX3xXexX15xXexX3xXexX1xX6xXabxX3xXexX1xXecxX3xX61xe93exX16xX3xX4x559axX4xX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xXe6x99e6xX7bxX3xX4xX1xX30xXexX3xX5xX29axX29bxX16xX17xXacxX3xX108xX109xX3xX81xX2fxX4cxX16xX3xX16xX2axX7bxX3xXf7xXf9xXf7xXf9xXacxX3xX5exXcxX4axX3xX1ex9372xX4xX1xX3xX108xX109xX3xX45xf564xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX7axXbxX3xfdc5xX6xX7bxX3xX64xXf3xX16xX3xX8exX4axX2fxX4cxX16xX3xX5exX8axX16xX17xXa2xX3xX25xX29axX29bxX4xX3xX1xX2fxXabxX7axX16xX3xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xX3xX5xX26cxX6xX3xX4xX1xX271xX16xX3xX7xXe4xX16xX3xX81xX2fxX30xXexX3xXexX1xX74xX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX7bxX110xXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX61xXdxX7axX16xX3xXexa15bxX4xX1xX3xX190xXf9xX3xX1xX6xX3xX108xX110xXdxX3xX2xX2xXf9xX3xX1xb7d0xX3xX61xX4cxX16xX3xXexX1xX6xX7bxX3xX17xXdxX6xXfaxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb615xXa6xX61xXabxX3xXbxX156xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX7bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX17axXdxX61xXexX1xX13fxX3xX22xX2xX183xXbxX81xX147xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13fxX3xX190xX2xXf9xXbxX81xX147xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX38xX38xXdxXfaxX1a6xX6xXa6xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfaxX108xX16xX38xX16xX10xX17axX7xX38xXf7xXf9xX2xX1bbxX38xX2xX1bexX183xX61xX183xX2xX2xX2xX183xX1bexX23xXexX34xXf7xX34xX1bbxX5xX1bbxX99xX1bbxXf7xX61xX183xXf9xX1bbxX190xX1bbxX190xX1bexXexXf7xX22xXf9xX2xXf7xX5xXf9xXfaxX1e3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX22xX34xX3xXexX26xX38xX1xX6xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX25xX30xXexX3xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxXa6xX16xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX99xX6xX5xXdxX17xX16xX13fxX3xX1e3xX2fxX7xXexXdxX261xXabxX147xXaxX12xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xX5xX9cxX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xXexX1xX2fxX2adxX16xX3xX61xXa6xX3xX156xX2edxX16xX17xX3xXexXabxX3xX156xda89xX3x943axX2adxX2fxX3xXexX29axX3xXcxX1xX29axXf3xX16xX17xX3xX7bxX26xXdxX3x7d53xX3xX4c1xX1xX2b1xXexX3xXexX3dxXdxf95cxX16xX3xX16xX2edxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX7axXbxX3xX1dxX1exX1fxX3xX8exXe2xX2fx1059fxX16xX3xX5exXa6xX9cxX16xX17xX3xa0e7xX6xXdxXacxX3xXcxX4c1xX3xX5exX9cxX3xX45xX36bxXdxXa2xX3xX16xX17xX1xXdxX3exX16xX3xX4xX123xX2fxX3xX4xX2fxX16xX17xX3xX123xX16xX17xXfaxX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX25xX15xXdxX3xX4xX1xX123xX16xX17xX3xX5xX9cxX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX389x6394xX4xX3xX5exX29axXf3xX16xX17xX3xX1bbxXfaxX3xX4c3xX4cxXabxX3xX5xX9cxX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX4xXe4xX7bxX3xX2edxX16xX3xX16xX3exX16xX3xX4xXc1xX3xXexX1xX4dfxX3xX17xXdxX10xXa6xX3xXexX3dxX8axX16xX17xX3xX25xX29axX29bxX4xX3xX4xXe4xX3xX1xX6xXdxX3xX108xX109xXacxX3xXexX1xX2fxX36bxX4xX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX16xX17xX53dxX16xX3xX16xX17xX9cxXabxXacxX3xX4xXc1xX3xXexX1xX6axXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX29ax6425xX16xX17xX3xXbxX1x9467xX3xX1xX29bxXbxX3xX108xX110xXdxX3xXexe0d0xX16xX17xX3xX7bxX5bdxX6xX3xX108xX109xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX389xXa6xX61xXabxX3xXbxX156xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX7bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX17axXdxX61xXexX1xX13fxX3xX22xX2xX183xXbxX81xX147xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13fxX3xX190xX2xXf9xXbxX81xX147xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX38xX38xXdxXfaxX1a6xX6xXa6xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfaxX108xX16xX38xX16xX10xX17axX7xX38xXf7xXf9xX2xX1bbxX38xX1bbxXf7xX61xX183xXf9xX1bbxX190xX2xX1bexX1bexXexX23xX1bexXf9xX1bexX1bexX5xXf9xXfaxX1e3xXbxX17x7ea5xX3dxX9xX22xX34xX190xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX22xX34xX3xXexX26xX38xX1xX6xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX25xX30xXexX3xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxXa6xX16xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX99xX6xX5xXdxX17xX16xX13fxX3xX1e3xX2fxX7xXexXdxX261xXabxX147xXaxX12xd2e8xXecxXexX3xXe2xX2fxXe4xX3xX7xXe4xX16xX3xX81xX2fxX30xXexX3xXexX1xX74xX3xXexX26xXdxX3xX81xX82xX3xX4axX2fxX4cxX16xX3xX5exX8axX16xX17xX3xX4xX1xXa6xX3xXexX1xX30xXabxXacxX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xX4xXc1xX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX4xX6xXa6xX3xX8exX22xX34xX3xXexX26xX38xX1xX6xXa2xXacxX3xX1xXdxX7axX2fxX3xXe2xX2fxXe4xX3xXe6xXdxX16xX1xX3xXexXecxX3xX4xX6xXa6xX3xX1xXf3xX16xX3xX8exXf7xX23xXf9xXfaxXf9xXf9xXf9xX3xX25xX8axX16xX17xX38xX7xX9cxXa6xX38xX108xX109xXa2xX3xX7xXa6xX3xX108xX110xXdxX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX25xX15xXdxX3xX4xX1xX123xX16xX17xX3xX389xX53dxX4xX3xX5exX29axXf3xX16xX17xX3xX1bbxX147xX3xXexX1xX6axXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX3dxX29axX5b7xX16xX17xX3xXexX5c8xX3xX2xX2xX34xX3xX99xX3xX2xXf7xXf9xX3xX16xX17xX9cxXabxXacxX3xXbxX1xX5bdxX3xX1xX29bxXbxX3xX108xX110xXdxX3xX4xXf3xX3xX4xX30xX2fxX3xX7xXe4xX16xX3xX81xX2fxX30xXexX3xX108xX109xX3xX81xX2fxX4cxX16xX3xX5b7xX3xX1xX2fxXabxX7axX16xX3xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xXfaxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX389xXa6xX61xXabxX3xXbxX156xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX7bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX16xXexX10xX3dxX3xX61xXexX1xX2fxX7bxX1a6xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX17axXdxX61xXexX1xX13fxX3xX22xX2xX183xXbxX81xX147xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13fxX3xX190xX2xXf9xXbxX81xX147xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX38xX38xXdxXfaxX1a6xX6xXa6xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfaxX108xX16xX38xX16xX10xX17axX7xX38xXf7xXf9xX2xX1bbxX38xX2xX1bexX183xX61xX183xX2xX2xXf7xXf7xX183xXf9xXexX2xX22xX1bexX2xX5xX34xX99xX1bbxXf7xX61xX183xXf9xX1bbxX1bexX1bbxX2xX190xXexX1bbxX183xX2xXf9xX2xX5xXf9xXfaxX1e3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX22xX34xX3xXexX26xX38xX1xX6xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX25xX30xXexX3xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxXa6xX16xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX99xX6xX5xXdxX17xX16xX13fxX3xX1e3xX2fxX7xXexXdxX261xXabxX147xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX16xX9cxXabxX3xX4xXc1xX3xX4xX1xX30xXexX3xX5xX29axX29bxX16xX17xX3xX17xX26xXa6xX3xXe6xX1xX2b1xX3xX16xX17xXa6xX16xXacxX3xX1xX26xXexX3xX17xX26xXa6xX3xX7xX2b1xX16xX17xXacxX3xX4xXf3xX7bxX3xX25xX4f5xX7bxXfaxX3xX64xX15xX3xX5xX29axX29bxX16xX17xX3xX1xX26xXexX3xXexX3dxX3exX16xX3xX1a6xX2edxX16xX17xX3xX16xX1xXdxd63axX2fxX3xX16xX3exX16xX3xXexXdxX972xX7bxX3xX16xX2axX16xX17xX3xX4xX1xXa6xX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX4xX6xXa6xX3xX16xXecxX2fxX3xX16xX17xX29axX6axXdxX3xX61xX4cxX16xX3xXexX1xX4cxX7bxX3xX4xX6xX16xX1xX3xXexX15xXexX3xX108xX9cxX3xX4xX1xX2axX7bxX3xX1a6xXc1xX16xX3xXe6xX2e5xXbxX3xXexX1xX6axXdxXfaxX3xX4c3xb72dxX4xX3xX1a6xXdxX7axXexX3xX5xX9cxX3xX1a6xXc1xX16xX3xXexX1xX1axX4xX3xX25x779axX16xX17xX3xXbxX1xXe4xXdxX3xX25xX1axX16xX17xX3xX5xX1axX4xX3xX108xX9cxX3xXexX2axX16xX17xX3xX5xX29axX29bxX16xX17xX3xXbxX1xX4cxX16xX3xXe6xX6xX5xXdxXfaxX3xX4c3xX4cxXabxX3xX5xX9cxX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX4xXc1xX3xXe6xX1xXe4xX3xX16xX2axX16xX17xX3xX4xX1xX2e5xX2fxX3xX3dxX2bfxXexXacxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX25xf389xX3xXexX15xXexX147xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX2e5xX2fxX3xXe6xX1xX2b1xX3xX7bxX36bxXexX3xX7xX15xX3xX7xX4cxX2fxX3xX1a6xX7axX16xX1xX3xX1xX26xXdxX3xX4xX1xX358xX16xX1xX3xX8exX25xX26xXa6xX3xX2edxX16xXacxX3xX1a6xX26xX4xX3xX5xX2b1xXacxX3xXe6xX1xX2edxX3xX108xX268xX16xXa2xXfaxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX389xXa6xX61xXabxX3xXbxX156xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX7bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX156xX10xX16xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX17axXdxX61xXexX1xX13fxX3xX22xX2xX183xXbxX81xX147xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13fxX3xX190xX2xXf9xXbxX81xX147xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX38xX38xXdxXfaxX1a6xX6xXa6xX1xX6xXexXdxX16xX1xXfaxX108xX16xX38xX16xX10xX17axX7xX38xXf7xXf9xX2xX1bbxX38xX1bbxXf7xX61xX183xX2xXf9xXf7xX2xXf7xXf9xXexX2xX23xXf7xX2xX34xX5xXf9xXfaxX1e3xXbxX17xX664xX3dxX9xX1bexXf9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX22xX34xX3xXexX26xX38xX1xX6xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX25xX30xXexX3xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX6xXbxXexXdxXa6xX16xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xX81xXexX99xX6xX5xXdxX17xX16xX13fxX3xX1e3xX2fxX7xXexXdxX261xXabxX147xXaxX12xX4c1xX1xXc1xX3xX156xX1x9118xX3xXexX2e5xX4xX1xX3xde18xX389xX45xX1exX3xX1xX2fxXabxX7axX16xX3xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xX3xX4c1xX1xX26xX7bxX3xXcxXdxXecxX16xX3xX5exX29axX16xX17xX13fxX3xX0xX10xX7bxX12xc2f1xX3exX2fxX3xX4xX2adxX2fxX3xXb9fxX389xX45xX1exX3xX4xX2b1xX4xX3xX81xX82xX3xXe6xXdxX4dfxX7bxX3xXexX3dxX6xXacxX3xX25xX2b1xX16xX1xX3xX17xXdxX2b1xX3xX1xXdxX7axX2fxX3xXe2xX2fxXe4xX3xX4xXb98xX6xX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX4xX2b1xX4xX3xX4xX1xX30xXexX3xX25xX30xXexX3xXe6xX1xX2b1xX4xX3xX16xX1xX6xX2fxX3xX4xXb98xX6xX3xX1xX2fxXabxX7axX16xX3xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xXfaxX3xXcxX5c8xX3xX25xXc1xXacxX3xX4xXc1xX3xX4xXf3xX3xX7xX5b7xX3xXexX3dxXdxX4dfxX16xX3xXe6xX1xX6xXdxX3xX7bxX5b7xX3xX3dxX36bxX16xX17xX3xX61xXdxX7axX16xX3xXexX358xX4xX1xX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xXexX3dxXa6xX16xX17xX3xX4xX2b1xX4xX3xX108xX109xX3xXexXdxXecxXbxX3xXexX1xX10xXa6xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX25xX2e5xX6xX3xX1a6xX9cxX16xX3xX1xX2fxXabxX7axX16xX3xX16xX1xX268xX7bxX3xX25xX29axX6xX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xX108xX9cxXa6xX3xXexX3dxXa6xX16xX17xX3xX1a6xX36bxX3xX4xXf3xX3xX4xX30xX2fxX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX4xXb98xX6xX3xX1xX2fxXabxX7axX16xX3xX25xX4dfxX3xXexX1xX6xXabxX3xXexX1xXecxX3xX4xX2b1xX4xX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xXe6xX2bfxX7bxX3xX4xX1xX30xXexX3xX5xX29axX29bxX16xX17xXacxX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xXexX1xX30xXbxX3xX108xX9cxX3xX16xX1xXdx5481xX7bxX3xX7xX4cxX2fxX3xX1a6xX7axX16xX1xXfaxX0xX38xX10xX7bxX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX389xXa6xX61xXabxXaxX12xX0xX7xXexX3dxXa6xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX3exX16xX3xXe2xX2fxX6xX16xX13fxX0xX38xX7xXexX3dxXa6xX16xX17xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX61xXdxX108xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX3dxX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX99xXexX1xX2fxX7bxX1a6xX99xX6xX16xX61xX99xX7xX6xXbxXa6xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bexX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX7bxX110xXdxX3xXexX3dxX9fxX2fxX3xX1a6xX2edxX16xX17xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX4xX2b1xX16xX1xX3xX25xX8axX16xX17xX3xX5exX29axXf3xX16xX17xX3xX6e5xX1xX3exXaxX3xX1xX3dxX10xX261xX9xXaxX38xX16xXa6xX16xX17xX99xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX38xX1bexX99xX17xXdxXa6xX16xX17xX99xX5xX2fxX6xX99xX7bxXa6xXdxX99xXexX3dxXdxX2fxX99xX1a6xXa6xX16xX17xX99xXexX3dxX10xX16xX99xX4xX6xX16xX1xX99xX61xXa6xX16xX17xX99xX1xX2fxXa6xX16xX17xX99xXe6xX1xX10xX38xX2xX1bbxX2xX23xX34xXf7xXfaxX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX17xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX38xX7bxX10xX61xXdxX6xX38xX2xXf7xXf9xX38xX16xX10xX17axX7xX38xXf7xXf9xX2xX23xX38xX2xX190xX2xX61xXf9xX2xX183xXf7xX190xXf7xX23xXexX22xX23xX1bexX2xXf9xX5xXf9xXfaxX1e3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX22xX34xX3xXexX26xX38xX1xX6xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX25xX30xXexX3xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX61xXdxX108xX12xX0xX7xXexX3dxXa6xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bexX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX7bxX110xXdxX3xXexX3dxX9fxX2fxX3xX1a6xX2edxX16xX17xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX4xX2b1xX16xX1xX3xX25xX8axX16xX17xX3xX5exX29axXf3xX16xX17xX3xX6e5xX1xX3exXaxX3xX1xX3dxX10xX261xX9xXaxX38xX16xXa6xX16xX17xX99xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX38xX1bexX99xX17xXdxXa6xX16xX17xX99xX5xX2fxX6xX99xX7bxXa6xXdxX99xXexX3dxXdxX2fxX99xX1a6xXa6xX16xX17xX99xXexX3dxX10xX16xX99xX4xX6xX16xX1xX99xX61xXa6xX16xX17xX99xX1xX2fxXa6xX16xX17xX99xXe6xX1xX10xX38xX2xX1bbxX2xX23xX34xXf7xXfaxX1xXexX7bxXaxX12xX1bexX3xX17xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX7bxX110xXdxX3xXexX3dxX9fxX2fxX3xX1a6xX2edxX16xX17xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX4xX2b1xX16xX1xX3xX25xX8axX16xX17xX3xX5exX29axXf3xX16xX17xX3xX6e5xX1xX3exX0xX38xX6xX12xX0xX38xX7xXexX3dxXa6xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xXexX1xX2fxX2adxX16xX3xX2f8xX4c1xX183xXacxX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xXacxX3xX5xX1axX6xX3xX5xX6xXdxX3xXexX1xXf3xX7bxX3xX22xX3xX25xX29axX29bxX4xX3xX1xX2fxXabxX7axX16xX3xX5exX29axXf3xX16xX17xX3xX6e5xX1xX3exX3x5b52xX3xX5exX9cxX3xXcxX9fxX16xX1xX3xX4xXf3xX3xX4xX30xX2fxX3xX17xXdxX10xXa6xX3xXexX3dxX8axX16xX17xX3xXexX1xX358xX3xX25xXdxX4dfxX7bxX3xXexX3dxXa6xX16xX17xX3xX108xX109xX3xX81xX2fxX4cxX16xX3xXf7xXf9xXf7xXf9xX3xX25xX82xX3xX7bxX6xX16xX17xX3xX5xX26xXdxX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX4xX6xXa6xXfaxX0xX38xXbxX12xX0xX38xX61xXdxX108xX12xX0xX38xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6e5x8d3exX3xX1dxX16xX1xX3xXexX3dxXdxX4dfxX16xX3xXe6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX9cxX16xX1xX3xX4xX2edxX16xX17xX3xX1xX9cxX16xX17xX3xXexX3dxX2axX7bxX3xX1xX2bfxX4xX99xXexX6xX3xX4xX2b1xX16xX1xX3xX25xX8axX16xX17xX3xX5xX110xX16xXaxX3xX1xX3dxX10xX261xX9xXaxX38xX16xXa6xX16xX17xX99xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX38xXe6xXabxX99xX6xX16xX1xX99xXexX3dxXdxX10xX16xX99xXe6xX1xX6xXdxX99xXexX1xX6xX16xX1xX99xX4xXa6xX16xX17xX99xX1xX6xX16xX17xX99xXexX3dxX6xX7bxX99xX1xX10xX4xX99xXexX6xX99xX4xX6xX16xX1xX99xX61xXa6xX16xX17xX99xX5xXa6xX16xX38xX2xX1bbxX2xX34xX22xX1bbxXfaxX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX17xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX38xX7bxX10xX61xXdxX6xX38xX2xXf7xXf9xX38xX16xX10xX17axX7xX38xXf7xXf9xX2xX23xX38xX22xX1bexX61xX183xX2xX2xX190xX190xX1bexXf9xXexX1bbxXf9xX1bexX2xX1bbxX5xXf9xXfaxX1a6xX7bxXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX22xX34xX3xXexX26xX38xX1xX6xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX25xX30xXexX3xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX61xXdxX108xX12xX0xX7xXexX3dxXa6xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6e5xX1044xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX3dxXdxX4dfxX16xX3xXe6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX9cxX16xX1xX3xX4xX2edxX16xX17xX3xX1xX9cxX16xX17xX3xXexX3dxX2axX7bxX3xX1xX2bfxX4xX99xXexX6xX3xX4xX2b1xX16xX1xX3xX25xX8axX16xX17xX3xX5xX110xX16xXaxX3xX1xX3dxX10xX261xX9xXaxX38xX16xXa6xX16xX17xX99xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX38xXe6xXabxX99xX6xX16xX1xX99xXexX3dxXdxX10xX16xX99xXe6xX1xX6xXdxX99xXexX1xX6xX16xX1xX99xX4xXa6xX16xX17xX99xX1xX6xX16xX17xX99xXexX3dxX6xX7bxX99xX1xX10xX4xX99xXexX6xX99xX4xX6xX16xX1xX99xX61xXa6xX16xX17xX99xX5xXa6xX16xX38xX2xX1bbxX2xX34xX22xX1bbxXfaxX1xXexX7bxXaxX12xX6e5xX1044xX3xX1dxX16xX1xX3xXexX3dxXdxX4dfxX16xX3xXe6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX9cxX16xX1xX3xX4xX2edxX16xX17xX3xX1xX9cxX16xX17xX3xXexX3dxX2axX7bxX3xX1xX2bfxX4xX99xXexX6xX3xX4xX2b1xX16xX1xX3xX25xX8axX16xX17xX3xX5xX110xX16xX0xX38xX6xX12xX0xX38xX7xXexX3dxXa6xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX4fexX9c8xX4xX3xX61xX5bdxX3xX16xX1xXdxX972xX2fxX3xX61xXdxX7axX16xX3xXexX358xX4xX1xX3xX1a6xX2e5xX3xX7bxX30xXexX3xX7bxX5bdxX6xX3xX61xXa6xX3xXexX1xX6axXdxX3xXexXdxXecxXexX3xX1a6xX30xXexX3xX5xX29bxXdxXacxX3xX16xX1xX29axX16xX17xX3xX16xX1x60eexX16xX17xX3xX4xX2b1xX16xX1xX3xX25xX8axX16xX17xX3xX5xX110xX16xX3xX4xXb98xX6xX3xX1xX2fxXabxX7axX16xX3xX6e5xX1044xX3xX1dxX16xX1xX3xX8exX5exX9cxX3xXcxX9fxX16xX1xXa2xX3xX108x989axX16xX3xX4xX1xXa6xX3xXe6xXecxXexX3xXe2xX2fxXe4xX3xXe6xX1xXe4xX3xXe2xX2fxX6xX16xX3xXexX3dxXa6xX16xX17xX3xX108xX109xX3xX81xX2fxX4cxX16xX3xX16xX2axX7bxX3xX16xX6xXabxXfaxX0xX38xXbxX12xX0xX38xX61xXdxX108xX12xX0xX38xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX389xXdxXecxX16xX3xXe6xX1xXc1xX3xXe6xX1xX2axX16xX3xXexX1xX9cxX16xX1xX3xX4xXf3xX3xX1xX36bxXdxX3xXexX3dxXa6xX16xX17xX3xX7xXe4xX16xX3xX81xX2fxX30xXexX3xX16xX2edxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX7axXbxX3xX5b7xX3xX5exX9cxX3xXcxX9fxX16xX1xXaxX3xX1xX3dxX10xX261xX9xXaxX38xX4xX1xXdxX16xX1xX99xXexX3dxXdxX38xX1a6xXdxX10xX16xX99xXe6xX1xXa6xX99xXe6xX1xX6xX16xX99xXexX1xX6xX16xX1xX99xX4xXa6xX99xX1xXa6xXdxX99xXexX3dxXa6xX16xX17xX99xX7xX6xX16xX99xX81xX2fxX6xXexX99xX16xXa6xX16xX17xX99xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX99xXa6xX99xX1xX6xX99xXexXdxX16xX1xX38xX2xX1bbxX2xX22xX34xX2xXfaxX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX17xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX38xX7bxX10xX61xXdxX6xX38xX2xXf7xXf9xX38xX16xX10xX17axX7xX38xXf7xXf9xX2xX23xX38xX34xXf7xX61xX1bexX2xX23xX190xX2xX190xX1bexXexX22xXf9xX1bexX190xX2xX5xXf9xXfaxX1e3xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX2xX22xX23xX3xX25xX26xXexX3xX16xX2axX16xX17xX3xX7xX2fxX30xXexX3xX22xX34xX3xXexX26xX38xX1xX6xX3xXexX3dxX3exX16xX3xX25xX30xXexX3xX45xX17xX1xXdxX3xX4axX2fxX4cxX16xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX61xXdxX108xX12xX0xX7xXexX3dxXa6xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX389xXdxXecxX16xX3xXe6xX1xXc1xX3xXe6xX1xX2axX16xX3xXexX1xX9cxX16xX1xX3xX4xXf3xX3xX1xX36bxXdxX3xXexX3dxXa6xX16xX17xX3xX7xXe4xX16xX3xX81xX2fxX30xXexX3xX16xX2edxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX7axXbxX3xX5b7xX3xX5exX9cxX3xXcxX9fxX16xX1xXaxX3xX1xX3dxX10xX261xX9xXaxX38xX4xX1xXdxX16xX1xX99xXexX3dxXdxX38xX1a6xXdxX10xX16xX99xXe6xX1xXa6xX99xXe6xX1xX6xX16xX99xXexX1xX6xX16xX1xX99xX4xXa6xX99xX1xXa6xXdxX99xXexX3dxXa6xX16xX17xX99xX7xX6xX16xX99xX81xX2fxX6xXexX99xX16xXa6xX16xX17xX99xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX99xXa6xX99xX1xX6xX99xXexXdxX16xX1xX38xX2xX1bbxX2xX22xX34xX2xXfaxX1xXexX7bxXaxX12xX389xXdxXecxX16xX3xXe6xX1xXc1xX3xXe6xX1xX2axX16xX3xXexX1xX9cxX16xX1xX3xX4xXf3xX3xX1xX36bxXdxX3xXexX3dxXa6xX16xX17xX3xX7xXe4xX16xX3xX81xX2fxX30xXexX3xX16xX2edxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX7axXbxX3xX5b7xX3xX5exX9cxX3xXcxX9fxX16xX1xX0xX38xX6xX12xX0xX38xX7xXexX3dxXa6xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX156xX1xXdxX972xX2fxX3xX22xX38xX183xXacxX3xX389xX358xX3xXexX1xX29axX3xXcxca60xX16xX1xX3xXb98xXabxX3xX5exX9cxX3xXcxX9fxX16xX1xX3xX2f8xX3exX3xX4c3xa518xX16xX1xX3xX64xXf3xX16xX3xX25xXdxX3xXe6xXdxX4dfxX7bxX3xXexX3dxX6xX3xXexX156exX16xX1xX3xX1xX156exX16xX1xX3xX7xXe4xX16xX3xX81xX2fxX30xXexX3xX16xX2edxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX7axXbxX3xXexX26xXdxX3xX1xX2fxXabxX7axX16xX3xX156xX6xX16xX3xX2f8xX36bxX4xX3xX108xX9cxX3xX5xX9cxX7bxX3xX108xXdxX7axX4xX3xX108xX110xXdxX3xX4xX2b1xX4xX3xX1xX2fxXabxX7axX16xXacxX3xXexX1xX2e5xXacxX3xXexX1xX9cxX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX108xX972xX3xXe6xXecxX3xX1xXa6xX26xX4xX1xX3xX7xXe4xX16xX3xX81xX2fxX30xXexX3xX16xX2edxX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX7axXbxX3xXexX3dxXa6xX16xX17xX3xX25xXdxX972xX2fxX3xXe6xXdxX7axX16xX3xXbxX1xX9ddxX16xX17xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX61xX2e5xX4xX1xX3xX1a6xX7axX16xX1xX3xX156xXa6xX108xXdxX61xX99xX2xX1bbxXfaxX0xX38xXbxX12xX0xX38xX61xXdxX108xX12xX0xX38xX5xXdxX12xX0xX38xX2fxX5xX12xX0xX61xXdxX108xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3dxXaxX12xX0xX38xX61xXdxX108xX12xX0xX38xX61xXdxX108xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX2fxXexX1xXa6xX3dxXaxX12xX5exXa6xX9cxXdxX3xX45xX6xX7bxX0xX38xXbxX12
Hoài Nam