Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại trực tuyến với nhà lãnh đạo Mỹ
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3 tuyên bố ông sẵn sàng tổ chức đối thoại trực tuyến công khai với người đồng cấp Mỹ Joe Biden vào ngày 19/3 hoặc 22/3.
a4a9xe836x132e0xa75exfc16x1093dxf228xae0axe07bxX7x12603x12b63xedd9xaafbxd91ax12743xX5x10a44xXaxb57cxXcx11d4axd588xfd1bxX3xXexX1x10edfxX15xX16xX3x108b7xX16xX6xX3xX7xc2b2xX15xX3xX7xb17exX15xX16xX3xba27xX1axXdxX3xXexX1xf0aaxf177xXdxX3xXex11aeexc8c8xX4xX3xXex1326fx12837x10375xX15xX3xc099xdd33xXdxX3xX15xX1xX27xX3xX5x130c3xX15xX1xX3xX2bxX32xX31xX3x1348axc0e8xX0x131f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe7cdxX10xX6xd3d7xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX16xX6xX3xed44xX5xX6xX66xXdxff8bxXdxX36xX3x10502xX3bxXexXdxX15xX3xX15xX16xX27xX3cxX3xX2xe922xX54x12696xX3xXexX3bxX3cx10be9xX15xX3x11063xX1axX3xc7dcxX15xX16xX3xX7xX23xX15xX3xX7xX27xX15xX16xX3xXexX14xX3xX4xX1xc4f1xX4xX3xX2bxX1axXdxX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xXexX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3cxX3dxX15xX3xX4xX9axX15xX16xX3xc2e1xX1xX6xXdxX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16x121bbxf9f6xXdxX3xX2bxff05xX15xX16xX3xX4x10fc5xXbxX3xX51xX52xX3xc03bxX31xX10xX3x103b4xXdxX66xX10xX15xX3xX40xX27xX31xX3xX15xX16xX27xX3cxX3xX2x10a43xX54xX8fxX3xX1xX31xeed8xX4xX3x12267xX101xX54xX8fx11c94xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX31xX66xX3cxXaxX12xX0xXdxX7dxX16xX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX66xXdxX7xXbxX5xX6xX3cxf179xX3xX97xX5xX31xX4xXc9xb6e6xX3xX7dxX6xX36xX16xXdxX15xd8f3xX5xX10x10412xXexX12exX3xX6xX3bxXexX31xX135xX3xX7dxX6xX36xX16xXdxX15xX13dxX36xXdxX16xX1xXexX12exX3xX6xX3bxXexX31xX135xXaxX3xX7xX36xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX105xX97xX6xX31xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX40xX15xX54xX15xX10x114ecxX7xX54xX101xX2xX2xX2xX54xX2xX101xX8dxX66xf468xX2x11294xX8fxXf8xX2xX8fxXexX8dxX8fxX2xX101xX5xX2xX105x124eaxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX16xX6xX3xX7xX23xX15xX3xX7xX27xX15xX16xX3xX2bxX1axXdxX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xXexX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3cxX3dxX15xX3xX40xX41xXdxX3xX15xX1xX27xX3xX5xX49xX15xX1xX3xX2bxX32xX31xX3xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12167xX6xXbxXexXdxX31xX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX16xX6xX3xX78xX5xX6xX66xXdxX7dxXdxX36xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX105xX3xf920xX15xX1xX12exX3x1120exea12xX81xX54xXcxXcxae57xX78xX1exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX31xX66xX3cxXaxX12xX81xX1x11973xXexX3xX97xXdxffbfxX3bxX3xXexX36xX94xX15xX3xXexX36xX3bxX3cx12e5axX15xX3xX1xa7b5xX15xX1xX3xX15xX1xX27xX3xX15xXd4xX41xX4xX3xX1exX16xX6xa8ebxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX3xXc9xX1xe49cxX15xX16xX3xX2bx13455xX15xX1xX3xX9axX15xX16xX3xX7xX23xX15xX3xX7xX27xX15xX16xX3xX2bxX1axXdxX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xX40xX24dxX3xX7dxX1axXdxX3x11799xX3bxX6xX15xX3xX1x10b5bxX3xX7xX31xX15xX16xX3xXbxX1xXd4xc9f1xX15xX16xX3xX40xX41xXdxX3xX51xX52xX3xX4xaaabxX15xX16xX3xX15xX1xXd4xX3xX4xX23cxX4xX3xX40xXdexX15xX3xX2bxX24dxX3xXc9xX1xX23cxX4xX3xX15xX1xXd4xX3xX15xX1xb888xX15xX16xX3xX4xX3bx10408xX4xX3xde3axX3bxX15xX16xX3xX2bxX2ddxXexX3xXc9xX1xX3bxX3xX40xX37xX4xX105xX3xXcxX1xX10xX31xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX261xX3xX9axX15xX16xX3xX7xf26bxX3xX4xX1xc622xX3xXexX1xX27bxX3xX4xX1xX31xX3xXe8xX2ddxX3xX1exX16xX31xX32xXdxX3xX16xXdxX6xX31xX3xX2e0x11f6fxX4xX3xXexXdxX3dxX15xX3xX4xX1xX3bx13319xX15xX3xX97xX27bxX3xX4xX1xX31xX3xX4xX3bxX2ddxX4xX3xX2bxX1axXdxX3xXexX1xX31xX32xXdxX105xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX31xX66xX3cxXaxX12xXcxX36xX31xX15xX16xX3xXc9xX1xXdxX3xX2bx10f32xX261xX3xXexX36xXd4xX41xX4xX3xX4xf802xX3bxX3xX1xd789xXdxX3xX4xdc94xX6xX3xX4xX23cxX4xX3xXbxX1xX36fxX15xX16xX3xX40xXdxX94xX15xX261xX3xXcxX1xXd4xX3xXc9xa612xX3xX97xX23cxX31xX3xX4xX1x1158dxX3xX1exX1xX27xX3xXcxX36xfb97xX15xX16xX3xXe4xX10xX15xX3xX81xX7xX6xXc9xXdxX3xXbxX1xf85exX15xX3xX1xXd9xXdxX3xX36x12d4axX15xX16xX3xXexX1xX3b9xX31xX3xX5xX3bxe934xX15xX3xX16xXdxX2d7xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xXe8xXdxX66xX10xX15xX3xX40xX27xX3xX15xX16xXd4xXd5xXdxX3xX2bxXd9xX15xX16xX3xX4xXdexXbxX3xX1exX16xX6xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX3xXc9xX1xX36fxX3xX4xX36fxX3xXexX1xX241xX3xX66xXdx12386xX15xX3xX36xX6xX3xX40xX27xX3xX15xX1xX27xX3xX5xX49xX15xX1xX3xX2bxX32xX31xX3xX51xX52xX3xX4xX36fxX3xX5xX27bxX4xX1xX3xXexX36xX251xX15xX1xX3xX2bxX3dxX15xX3xb0dcxX10xX31xX36xX16xXdxX6xX3xX15xX16xX27xX3cxX3xX2xXf8xX54xX8fxX105xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX31xX66xX3cxXaxX12xXcxX36xXd4xX41xX4xX3xX2bxX36fxX261xX3xX15xX16xX27xX3cxX3xX2xX8dxX54xX8fxX261xX3xX15xX16xXd4xXd5xXdxX3xXbxX1xX23cxXexX3xX15xX16xX9axX15xX3xXe8xX2ddxX3xX1exX16xX31xX32xXdxX3xX16xXdxX6xX31xX3xX1exX16xX6xX3xX51xX6xX36xXdxX6xX3xfd4dxX6xXc9xX1xX6xX36xX31xX40xX6xX3xX4xX1xX31xX3xX97xXdxX3dxXexX3xX51xX31xX7xXc9xX40xX6xX3xX7xX30exX3xXc9xX1xX9axX15xX16xX3xX4xX36fxX3xX15xX1xX2d7xX15xX16xX3xX2bxX2ddxX15xX16xX3xXexX1xX23cxXdxX3xX15xX1xX3c1xX7dxX3xX5xX27xX7dxX3xX2e0xXdexX3bxX3xX2bxXdxX3xX29dxX3bxX6xX15xX3xX1xX2a3xX3xX40xX41xXdxX3xfd0dxX6xX7xX1xXdxX15xX16xXexX31xX15xX3xX7xX6xX3bxX3xXc9xX1xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX51xX52xX3xXe4xX31xX10xX3xXe8xXdxX66xX10xX15xX3xX2bxXd4xX6xX3xX36xX6xX3xX15xX1xX2d7xX15xX16xX3xX4xX1xX312xX3xXexX36xX3a1xX4xX1xX3xX16xX6xX3cxX3xX16xX3a9xXexX3xX40xX24dxX3xX15xX16xXd4xXd5xXdxX3xX2bxXd9xX15xX16xX3xX4xXdexXbxX3xX1exX16xX6xX3xX78xX5xX6xX66xXdxX7dxXdxX36xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX105xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX31xX66xX3cxXaxX12xXe8xX27xX3xX49dxX6xXc9xX1xX6xX36xX31xX40xX6xX3xX15xX36fxXdxX12exX3xa5f1xbf3cxX379xX3cxX3xX4xX1xX3a9xX4xX3xX4xX1xX3a9xX15xX3xXc9xX1xX9axX15xX16xX3xXbxX1xX3b9xXdxX3xX5xX27xX3xX7dxX2ddxXexX3xX4xX1xXdxX3dxX15xX3xX5xXd4x103f7xX4xX3xX1xX6xX3cxX3xX4xX1xXdxX3dxX15xX3xXexX1xX3bxX3ccxXexX3xX4xX381xX6xX3xX1exX16xX6xfab8xX105xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX36xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX36xX31xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX94xX15xX3xX29dxX3bxX6xX15xX12exX0xX54xX7xXexX36xX31xX15xX16xX12xX0xX3bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13dxXexX1xX3bxX7dxX97xX13dxX6xX15xX66xX13dxX7xX6xXbxX31xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX16xX6xX3xX7xX23xX15xX3xX7xX27xX15xX16xX3xX4xX1xX3bxX3cxX241xX15xX3xX15xX1xXd4xX5aexX15xX16xX3xX29dxX3bxX3cxX24dxX15xX3xX7xe64axX3xX1xX2d7xX3bxX3xXexX36xX3a1xX3xXexX3bxX2a3xX3xX40xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16x11141xX6xX3xX1efxX31xX40xXdxX66xX13dxX2xXf8xXaxX3xX1xX36xX10xX140xX9xXaxX54xX66xXdxX10xX7dxX13dxX15xX31xX15xX16xX54xX15xX16xX6xX13dxX7xX6xX15xX13dxX7xX6xX15xX16xX13dxX4xX1xX3bxX3cxX10xX15xX13dxX15xX1xX3bxX31xX15xX16xX13dxX29dxX3bxX3cxX10xX15xX13dxX7xX31xX13dxX1xX3bxX3bxX13dxXexX36xXdxX13dxXexX3bxX10xX13dxX40xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX13dxX15xX16xX3bxX6xX13dxX4xX31xX40xXdxX66xX13dxX2xXf8xX54xX101x1320bxX2xX2xX8fxX8fxX105xX1xXexX7dxXaxX12xX0xXdxX7dxX16xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX54xX7dxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX101xX6d1xX54xX15xX10xX177xX7xX54xX101xX6d1xX185xX8fxX54xX2xX6d1xX8dxX66xX183xX2xX183xX101xX183xX185xdd7fxXexb0f1xXf8xX185xX185xX5xX2xX105xX192xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX16xX6xX3xX7xX23xX15xX3xX7xX27xX15xX16xX3xX2bxX1axXdxX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xXexX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3cxX3dxX15xX3xX40xX41xXdxX3xX15xX1xX27xX3xX5xX49xX15xX1xX3xX2bxX32xX31xX3xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX40xX12xX0xX7xXexX36xX31xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX16xX6xX3xX7xX23xX15xX3xX7xX27xX15xX16xX3xX4xX1xX3bxX3cxX241xX15xX3xX15xX1xXd4xX5aexX15xX16xX3xX29dxX3bxX3cxX24dxX15xX3xX7xX654xX3xX1xX2d7xX3bxX3xXexX36xX3a1xX3xXexX3bxX2a3xX3xX40xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX66cxX6xX3xX1efxX31xX40xXdxX66xX13dxX2xXf8xXaxX3xX1xX36xX10xX140xX9xXaxX54xX66xXdxX10xX7dxX13dxX15xX31xX15xX16xX54xX15xX16xX6xX13dxX7xX6xX15xX13dxX7xX6xX15xX16xX13dxX4xX1xX3bxX3cxX10xX15xX13dxX15xX1xX3bxX31xX15xX16xX13dxX29dxX3bxX3cxX10xX15xX13dxX7xX31xX13dxX1xX3bxX3bxX13dxXexX36xXdxX13dxXexX3bxX10xX13dxX40xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX13dxX15xX16xX3bxX6xX13dxX4xX31xX40xXdxX66xX13dxX2xXf8xX54xX101xX6d1xX2xX2xX8fxX8fxX105xX1xXexX7dxXaxX12xX1exX16xX6xX3xX7xX23xX15xX3xX7xX27xX15xX16xX3xX4xX1xX3bxX3cxX241xX15xX3xX15xX1xXd4xX5aexX15xX16xX3xX29dxX3bxX3cxX24dxX15xX3xX7xX654xX3xX1xX2d7xX3bxX3xXexX36xX3a1xX3xXexX3bxX2a3xX3xX40xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX66cxX6xX3xX1efxX31xX40xXdxX66xX13dxX2xXf8xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX36xX31xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xXbxX1xX36fxX15xX16xX3xX40xXdxX94xX15xX3xXcxXcxX222xX78xX1exX3xXexX32xXdxX3xX51xX31xX7xXc9xX40xX6xX261xX3xX15xX16xX27xX3cxX3xX101xXf8xX54xX2xX6d1xX261xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX16xX6xX3xX78xX5xX6xX66xXdxX7dxXdxX36xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX3xXexX3bxX3cxX94xX15xX3xX97xX1axX3xX15xXd4xX41xX4xX3xX15xX27xX3cxX3xX7xX23xX15xX3xX7xX27xX15xX16xX3xX4xX1xX3bxX3cxX241xX15xX3xX15xX1xXd4xX5aexX15xX16xX3xX4xX23cxX4xX3xX29dxX3bxX3cxX24dxX15xX3xX7xX654xX3xX1xX2d7xX3bxX3xXexX36xX3a1xX3xXexX3bxX2a3xX3xX2bxX1axXdxX3xX40xX41xXdxX3xX40xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xX66cxX6xX3xX40xXdxX36xX3bxX7xX3x1016bxX21cxb795xX92cxX13dxX1efxX31xX78xX13dxX101xX3xX40xX27xX3xX7xX3b9xX15xX3xX2e0xX3bxXdexXexX3xX4xX1xX32bxX15xX16xX3xXexX32xXdxX3xX4xX23cxX4xX3xX4xX2adxX3xX7xX654xX3xX4xX381xX6xX3xX2bxX1axXdxX3xXexX23cxX4xX3xX15xXd4xX41xX4xX3xX15xX16xX31xX27xXdxX105xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX40xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX3xX15xX36fxXdxX3xX51xX52xX3xXbxX1xX41xXexX3xX5xXd5xX3xX2bxX24dxX3xX15xX16xX1xX27bxX3xX1xX5aexXbxX3xXexX23cxX4xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX7dxX32xX15xX16xXaxX3xX1xX36xX10xX140xX9xXaxX54xX66xXdxX10xX7dxX13dxX15xX31xX15xX16xX54xXexX31xX15xX16xX13dxXexX1xX31xX15xX16xX13dxXbxX3bxXexXdxX15xX13dxX15xX31xXdxX13dxX7dxX3cxX13dxXbxX1xX31xXexX13dxX5xX31xX13dxX66xX10xX13dxX15xX16xX1xXdxX13dxX1xX31xXbxX13dxXexX6xX4xX13dxX6xX15xX13dxX15xXdxX15xX1xX13dxX7dxX6xX15xX16xX54xX2xXf8xXf8xX8dxX6d1xX8dxX105xX1xXexX7dxXaxX12xX0xXdxX7dxX16xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX54xX7dxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX101xX6d1xX54xX15xX10xX177xX7xX54xX101xX6d1xX185xX6d1xX54xX2xX101xX8dxX66xX183xX2xX2xX183xX8fxX8fxX183xXexX2xX101xX185xX6d1xX5xX2xX105xX192xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX16xX6xX3xX7xX23xX15xX3xX7xX27xX15xX16xX3xX2bxX1axXdxX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xXexX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3cxX3dxX15xX3xX40xX41xXdxX3xX15xX1xX27xX3xX5xX49xX15xX1xX3xX2bxX32xX31xX3xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX40xX12xX0xX7xXexX36xX31xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX3xX15xX36fxXdxX3xX51xX52xX3xXbxX1xX41xXexX3xX5xXd5xX3xX2bxX24dxX3xX15xX16xX1xX27bxX3xX1xX5aexXbxX3xXexX23cxX4xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX7dxX32xX15xX16xXaxX3xX1xX36xX10xX140xX9xXaxX54xX66xXdxX10xX7dxX13dxX15xX31xX15xX16xX54xXexX31xX15xX16xX13dxXexX1xX31xX15xX16xX13dxXbxX3bxXexXdxX15xX13dxX15xX31xXdxX13dxX7dxX3cxX13dxXbxX1xX31xXexX13dxX5xX31xX13dxX66xX10xX13dxX15xX16xX1xXdxX13dxX1xX31xXbxX13dxXexX6xX4xX13dxX6xX15xX13dxX15xXdxX15xX1xX13dxX7dxX6xX15xX16xX54xX2xXf8xXf8xX8dxX6d1xX8dxX105xX1xXexX7dxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX3xX15xX36fxXdxX3xX51xX52xX3xXbxX1xX41xXexX3xX5xXd5xX3xX2bxX24dxX3xX15xX16xX1xX27bxX3xX1xX5aexXbxX3xXexX23cxX4xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX7dxX32xX15xX16xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX36xX31xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX16xX6xX3xX78xX5xX6xX66xXdxX7dxXdxX36xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX3xX4xX1xX31xX3xX97xXdxX3dxXexX3xX2bxX49xX3xX2bxX24dxX3xX15xX16xX1xX27bxX3xX51xX52xX3xX1xX5aexXbxX3xXexX23cxX4xX3xX40xX24dxX3xX40xXdexX15xX3xX2bxX24dxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX7dxX32xX15xX16xX3xX15xX1xXd4xX15xX16xX3xX4efxX6xX7xX1xXdxX15xX16xXexX31xX15xX3xX4xX1xXd4xX6xX3xX1xXd9xXdxX3xX2bxX23cxXbxX105xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX40xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1efxX1xXd4xX2adxX15xX16xX3xXexX36xX251xX15xX1xX3xX2bxX1axXdxX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xXexX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3cxX3dxX15xX3xXexX1xXd4xXd5xX15xX16xX3xX15xXdxX94xX15xX3xX4xX381xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xXd4xXd5xXdxX3xX105xX105xX105xXaxX3xX1xX36xX10xX140xX9xXaxX54xX29dxX3bxX31xX4xX13dxXexX10xX54xX4xX1xX3bxX31xX15xX16xX13dxXexX36xXdxX15xX1xX13dxX66xX31xXdxX13dxXexX1xX31xX6xXdxX13dxXexX36xX3bxX4xX13dxXexX3bxX3cxX10xX15xX13dxXexX1xX3bxX31xX15xX16xX13dxX15xXdxX10xX15xX13dxX4xX3bxX6xX13dxXexX31xX15xX16xX13dxXexX1xX31xX15xX16xX13dxXbxX3bxXexXdxX15xX13dxX40xX31xXdxX13dxX15xX16xX3bxX31xXdxX13dxX66xX6xX15xX13dxX97xXdxX13dxX1xX3bxX3cxX54xX2xXf8xX8dxX8fxX2xX8fxX105xX1xXexX7dxXaxX12xX0xXdxX7dxX16xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX54xX7dxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX101xX6d1xX54xX15xX10xX177xX7xX54xX101xX6d1xX8fxX705xX54xX2xX101xX185xX66xX8fxX2xX183xX2xX707xX185xX8fxXexX2xX705xXf8xX8dxX185xX5xX6d1xX105xX192xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX16xX6xX3xX7xX23xX15xX3xX7xX27xX15xX16xX3xX2bxX1axXdxX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xXexX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3cxX3dxX15xX3xX40xX41xXdxX3xX15xX1xX27xX3xX5xX49xX15xX1xX3xX2bxX32xX31xX3xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX40xX12xX0xX7xXexX36xX31xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1efxX1xXd4xX2adxX15xX16xX3xXexX36xX251xX15xX1xX3xX2bxX1axXdxX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xXexX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3cxX3dxX15xX3xXexX1xXd4xXd5xX15xX16xX3xX15xXdxX94xX15xX3xX4xX381xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xXd4xXd5xXdxX3xX105xX105xX105xXaxX3xX1xX36xX10xX140xX9xXaxX54xX29dxX3bxX31xX4xX13dxXexX10xX54xX4xX1xX3bxX31xX15xX16xX13dxXexX36xXdxX15xX1xX13dxX66xX31xXdxX13dxXexX1xX31xX6xXdxX13dxXexX36xX3bxX4xX13dxXexX3bxX3cxX10xX15xX13dxXexX1xX3bxX31xX15xX16xX13dxX15xXdxX10xX15xX13dxX4xX3bxX6xX13dxXexX31xX15xX16xX13dxXexX1xX31xX15xX16xX13dxXbxX3bxXexXdxX15xX13dxX40xX31xXdxX13dxX15xX16xX3bxX31xXdxX13dxX66xX6xX15xX13dxX97xXdxX13dxX1xX3bxX3cxX54xX2xXf8xX8dxX8fxX2xX8fxX105xX1xXexX7dxXaxX12xX1efxX1xXd4xX2adxX15xX16xX3xXexX36xX251xX15xX1xX3xX2bxX1axXdxX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xXexX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3cxX3dxX15xX3xXexX1xXd4xXd5xX15xX16xX3xX15xXdxX94xX15xX3xX4xX381xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xXd4xXd5xXdxX3xX105xX105xX105xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX36xX31xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX1efxX1xXd4xX2adxX15xX16xX3xXexX36xX251xX15xX1xX3xX2bxX1axXdxX3xXexX1xX31xX32xXdxX3xXexX36xX37xX4xX3xXexX3bxX3cxX3dxX15xX3xXexX1xXd4xXd5xX15xX16xX3xX15xXdxX94xX15xX3xX4xX381xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX16xX6xX3xX78xX5xX6xX66xXdxX7dxXdxX36xX3xX81xX3bxXexXdxX15xX3xX40xX41xXdxX3xX15xX16xXd4xXd5xXdxX3xX66xX379xX15xX3xX7xX30exX3xXc9xX1xX9axX15xX16xX3xX2bxXd4xX5aexX4xX3xX66xXdxX40exX15xX3xX36xX6xX3xXexX36xX31xX15xX16xX3xX15x116b0xX7dxX3xX15xX6xX3cxX261xX3xX1exX16xXd4xXd5xXdxX3xXbxX1xX23cxXexX3xX15xX16xX9axX15xX3xX2bxXdxX2a3xX15xX3x12a3exX36xX10xX7dxX5xXdxX15xX3xb1e6xX7dxXdxXexX36xX3cxX3xX81xX10xX7xXc9xX31xX40xX3xX15xX36fxXdxX3xX40xX41xXdxX3xX1xX49xX15xX16xX3xXexX1xX9axX15xX16xX3xXexXdexX15xX3xXcxX21cxX92cxX92cxX105xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX40xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX3bxX5xX12xX0xX66xXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX36xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX40xX12xX0xX54xX66xXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92cxX31xX3bxX36xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xXe8xX6xX31xXexXdxX15xXexX3bxX4xX0xX54xXbxX12