Trung Quốc EU bắt tay trước đòn thương mại của ông Trump
EU tổ chức hội nghị thường niên với Trung Quốc nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và thành lập liên minh chống Mỹ trên “mặt trận” thương mại.
624dx6d23x8b1cx6e10xb35fx717dx978bxdb8fxc65fxX7x653fxdee5x783dx7416x742cxbaf4xX5x8dffxXax74bdxXcx70c6xd1e2x8f18x8fcdxX3x8578xX15xbd42xX4xX3x98e7x9eabxX3x73fdxb3e2xXexX3xXexX6x8645xX3xXexX14x9fa6x913fxX4xX3x6ff0x9483xX16xX3xXexX1xX2bx96f4xX16xX17xX3xd3e1xa151xXdxX3xX4x64d5xX6xX3xd9aexX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX0x9eebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf43xX10xX6xa806xXaxX12xX1exX1fxX3xXexb798xX3xX4xX1x88bcxX4xX3xX1x6a73xXdxX3xX16xX17xX1xa508xX3xXexX1xX2bx908cxX16xX17xX3xX16xXdxe22fxX16xX3xdbcexX2cxXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX16xX1xdf85xX3axX3xXexdde1xX3axX3x8fccxXdxb105xX3axX3xX4xX36xX3xX1xX6dxXdxX3xX1x76f4xXbxX3xXexa42axX4xX3xX81xa640xX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xX5xb308xXbxX3xX5xXdxX7exX16xX3xX3axXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1bxX16xX17xX3xb27dx719axX3xXexX14xX7exX16xX3x9cd6xX3ax62d8xXexX3xXexX14xXb7xX16x9bc7xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxda19xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdad5x7d25xX5exX27xXaxX12xda2bxX17xXaexX27xX3xX2x7035xX4cxc877xdaf4xX3xXcxX1xX3fxX3xXexX2bxX2cxX16xX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xb91excd76xX3xd4d0xX1xX22xX4xX3xb148xX2bxX78xX16xX17xX3xXexXdxX9bxXbxX3xX125xX1xX3fxX3xXexX73xX4xX1xX3xX5bxX6dxXdxX3xX2fxcf2bxX16xX17xX3xX4xX1x9fddxX15xX3xaafdxX15xX3xb708xXf8xX16xX6xX5xX5exX3xXcxX15xX7xX99xX3xX81xXaexX3xX125xX1xX3fxX3xXexX73xX4xX1xX3xb9dcxX27xX3xX21xX6xX16xX3xX4xX1xX144xX15xX3xX147xX15xX3x8022xX10xX6xX16x785axX125xX5xX6xX15xX5exX10xX3xX171xX15xX16xX4xX99xX10xX14xX3x6370xX3xXf7xX22xX4xX3xX120xXdxX16xX1xXe7xX3xXcxX3bxXdxX3xX4xX15xX6dxX4xX3xX17xXd4xXbxX3xX16xXaexX27xX106xX3xX4x987exX3x7609xX3xX21xX7exX16xX3xX4xa995xX3xXexX1x90fexX3xX99xX1xX42xXdxX3xXbxX1xc3bbxX4xX3xX5xX3bxXdxX3xX4xXaaxX4xX3xX4xX15xX6dxX4xX3xX2fxXaexX3axX3xXbxX1xXaaxX16xX3xX81x988bxX3xXexX1xb257xX6xX3xXexX1xX15xXb7xX16xX3xX2fx7053xX15xX3xXexX2bxX3xX2fxX2bxXa6xX4xX3xX99xX1xX185xXdxX3x86afxX2bxX2cxX16xX17xX3xXex83c5xX3xX5xX144xX15xX3xX81xXaexX3xX16xX6xX27xX3xX7xd030xX3xX5xX1e2xX16xX3xX2fxX1e2xX15xX3xXexXdxX7exX16xX3xX21xX6xXf8xX3xX17xX13exX3axX3xX4xX1a4xX3xX81xXdxc335xX4xX3xXexX14xX6xXf8xX3xX2fxX65xXdxX3xXexXdxX9bxXbxX3xX4xXb7xX16xX3xXexX1xX73xX3xXexX14xX2bxX78xX16xX17xX3xX81xX2cxXdxX3xX16xX1xX6xX15xXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX3axX6xX14xX17xXdxX16xcfbbxX3xX1a6xXbxX1f2xX3xX6xX15xXexXf8x7d2exXaxX12xX0xXexX21xXf8xX5exX27xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX7xX175xXbxX1xXf8xXexXf8xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxa740xXdxX5exXexX1xX264xX3xd96cxdd3fxX103xXbxX1f2xX26exX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX264xX3xda8ex798axX2b8xXbxX1f2xX26exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX16xX17xX3x9554xX15xX1bxX4xX3xX10xX15xX3xX21xX22xXexX3xXexX6xX27xX3xXexX14xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX30xX16xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX16xX17xX3xXexX14xX15xX3axXbxX3xX1xX96xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX264xX4cxX4cxXdxXe7xX21xX6xXf8xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xX81xX16xX4cxX16xX10xX2b1xX7xX4cxX2x75efxX1a6x9181xX4cxX2xX2c7xX2b8xX5exX2xX2xX1a6xX2xX338xX2b9xX2xXexX103xX105xX1a6xX33axX5xX338xXe7xba33xXbxX17x808dxX14xX9xX105xX2c8xX2b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xXexX6xX27xX3xXexX14xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX30xX16xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxXaxX3xX5exX6xXexX6xX175xXbxX1xXf8xXexXf8xX175xXf8xX14xXdxX17xXdxX16xX6xX5xX175xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX264xX4cxX4cxXdxX3axX6xX17xX10xX7xXe7xX81xXf8xX81xXe7xX81xX16xX4cxX15xXbxX5xXf8xX6xX5exX10xX5exX4cxX81xX1xX1f2x98edxX3axX2dcxX2xXf8xX17xX105xX21xX14xX2b1xX1xX5exXexba24xX6xX6xX17xX4cxX1a6xX2c8xX2xX338x9754xX2c8xX105xX3eaxX2xX103xX4cxX10xX15xX3eaxXexX14xX15xX16xX17xX3eaxX27xX14xX3d4xX10xXe7xX34fxXbxX17xXaxX3xX5exX6xXexX6xX175xX5exX10xX7xX4xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3x9db0xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xXexX6xX27xX3xXexX14xX2bxX2cxX4xX3xXd2xX2fxX30xX16xXdbxX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX352xX3xc495x95cbxX16xX1xX3xX3axXdxX16xX1xX3xX1x9b1cxX6xX264xX3x684cxX10xX15xXexX10xX14xX7xb1c3xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX6xXbxXexXdxXf8xX16xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX41axX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xXexX6xX27xX3xXexX14xX2bxX2cxX4xX3xXd2xX2fxX30xX16xXdbxX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX352xX3xX44dxX44exX16xX1xX3xX3axXdxX16xX1xX3xX1xX458xX6xX264xX3xX45cxX10xX15xXexX10xX14xX7xX463xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX14xX12xX0xX4cxXexX21xXf8xX5exX27xX12xX0xX4cxXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xX0xX21xX12xX120xac7dxX3xXexX1xa6dcxX3xX4xX3fxX6xX3xX99xX51axX3xXexX1xX51exX3xX5xXaexX3xX21xX3bxX16xX352xX0xX4cxX21xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xXcxX14xXf8xX16xX17xX3xX4xX15xX6dxX4xX3xXbxX1xX1d8xX16xX17xX3xX81xcaaexX16xX3xX81xX2cxXdxX3xX125xXf7x636axX3xXfdxX10xX2b1xX7xX3xX2fxX2bxXa6xX4xX3xXbxX1xXaaxXexX3xX7xX1adxX16xX17xX3xX1xX42xX3axX3xX2xX2b9xX4cxX105xX106xX3xXcxX65xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX16xX17xX3xXcaxXcbxX3xX1f2xX10xX3axX3xX11dxXdxX7exX16xX3xX3axXdxX16xX1xX3xX4xX1xX144xX15xX3xX147xX15xX3xX81xXaexX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX5xXaexX3xX16xX1x876cxX16xX17xX3xX99xX51axX3xXexX1xX51exX3xX4xX3fxX6xX3xX16xX2bxX2cxX4xX3xXcaxXcbxX3xX185xX3xX16xX1xX5bdxX16xX17xX3xX99xX1xcfb0xX6xX3xX4xX3bxX16xX1xX3xX99xX1xXaaxX4xX3xX16xX1xX6xX15xXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xXd2xXcxX42xXdxX3xX16xX17xX1xc414xX3xX4xX1x9b62xX16xX17xX3xXexX42xXdxX3xX4xX1adxX3xX14xX55dxXexX3xX16xX1xXdxX1d4xX15xX3xX99xX51axX3xXexX1xX51exXe7xX3xX11dxXdxX7exX16xX3xX3axXdxX16xX1xX3xX4xX1xX144xX15xX3xX147xX15xX3xX44dxX1exX1fxX463xX3xX5xXaexX3xX99xX51axX3xXexX1xX51exX3xX81xX96xX3xX16xX1xX5bdxX16xX17xX3xX17xX96xX3xX1xX458xX3xX5xXaexX3axX3xX81xX2cxXdxX3xX16xX2bxX2cxX4xX3xXcaxXcbxX3xXexX14xXf8xX16xX17xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxXdbxX3xX41axX3xX42xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX3xX16xX1adxXdxXe7xX3xXd2xXcxX42xXdxX3xXexX42xX16xX3xXexX14xX458xX16xX17xX3xX5xdb55xX16xX1xX3xX2fxX3bxXf8xX3xX16xX1xX5bdxX16xX17xX3xX2dcxX15xX1bxX4xX3xX17xXdxX6xX3xX16xXaexX27xX3xX16xX1xX2bxX16xX17xX3xXexX14xXf8xX16xX17xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX106xX3xX1xX458xX3xXexX1xbd91xX4xX3xX7xX6d9xX3xX2fxX6a1xX3xX5xXa6xXdxX3xX5exX1baxX16xX17xX3xX4xX1xX611xX16xX17xX3xXexX42xXdxXe7xX3xXfdxX1xXdxX1d4xX15xX3xX16xX2bxX2cxX4xX3xXexX14xXf8xX16xX17xX3xX1exX1fxX3xX5xXaexX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xX81xXdxX7exX16xX3xXfdx9facxXcxb034xX3xX81xXaexX3xX1xX458xX3xX4xX1xb6c4xX16xX17xX3xX4xX1xX73xX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexX14xX1a4xX3xX17xX96xXdbxXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xXd2xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX5xXaexX3xX99xX51axX3xXexX1xX51exX3xX99xXdxX16xX1xX3xXexX9bxX106xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX4xX1xX22xX16xX3xX1xX458xX3xX5xXaexX3xX99xX51axX3xXexX1xX51exXe7xX3xXcxX15xX27xX3xX16xX1xXdxX7exX16xX3xX2fxXdxX1d4xX15xX3xX2fxX1adxX3xX99xX1xX42xX16xX17xX3xX4xX1adxX3xX16xX17xX1xX60dxX6xX3xX5xXaexX3xX1xX458xX3xX1f2xX55dxX15xX3xX3axXaexX3xX4xX1x69d9xX3xX3axX6xX16xX17xX3xX16xX17xX1xX60dxX6xX3xX1xX458xX3xX5xXaexX3xX2fxX1bxXdxX3xXexX1xX3fxX3xX4xX3bxX16xX1xX3xXexX14xX6xX16xX1xXe7xX3xX5bxX458xX3xX3axX15xX1bxX16xX3xX5xXaexX3axX3xXexX1bxXexX3xX81xXaexX3xX4xX1xX611xX16xX17xX3xXexX42xXdxX3xX4x7613xX16xX17xX3xX81xXb7xX27xXdbxX106xX3xXcxX65xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX16xX17xX3xXcaxXcbxX3xX16xX1adxXdxX3xXexX1xX7exX3axXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xX125xXaaxX4xX3xX2dcxX15xX6xX16xX3xX4xX1xX69xX4xX3xX4xX1xX144xX15xX3xX147xX15xX3xX4xX1xXf8xX3xX14xX92xX16xX17xX106xX3xX42xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX106xX3xX16xX17xX2bxX78xXdxX3xX4xX7fbxX16xX17xX3xX2fxX6a1xX3xXaaxXbxX3xX5exX6d9xX16xX17xX3xX4xXaaxX4xX3xX21xXdxX223xX16xX3xXbxX1xXaaxXbxX3xX2fxXaaxX16xX1xX3xXexX1xX15xX9bxX3xX81xX2cxXdxX3xX4xX1xX144xX15xX3xX147xX15xX106xX3xX2fxX6a1xX3xXexX3bxXf8xX3xX14xX6xX3xX4xXaaxX16xX1xX3xX4xcf59xX6xX3xX4xX36xX3xX1xX6dxXdxX3xX2fxX1b1xX3xX1exX1fxX3xX81xXaexX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX4xX1adxX3xXexX1xX1b1xX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xX5xXb7xXbxX3xX3axX6dxXexX3xX21xX69xX4xX3xXexX14xX2bxX78xX16xX17xX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xX4xX1xXf8xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xXexXf8xXaexX16xX3xX4xX1e2xX15xXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xX0xX21xX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX16xX1adxX16xX17xX3xX5xX30xX16xX17xX3xX21xX22xXexX3xXexX6xX27xX3xX1exX1fxX0xX4cxX21xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xX125xX15xX6dxX4xX3xX1xX458xXbxX3xX17xXdxX5bdxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX81xXaexX3xX1exX1fxX3xX16x6faaxX3axX3xX16xX6xX27xX3xXexX1xX15xX3xX1xX611xXexX3xX7xX6d9xX3xX2dcxX15xX6xX16xX3xXexX144xX3axX3xX4xX3fxX6xX3xX5exX2bxX3xX5xX15xXb7xX16xX3xX81xX96xX3xXcaxXcbxX3xX81xXaexX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX2fxX6xX16xX17xX3xX21xX7exX16xX3xX21xX78xX3xX81xX6d9xX4xX3xX4xX3fxX6xX3xX3axX6dxXexX3xX4xX15xX6dxX4xX3xX4xX1xXdxX9bxX16xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX3axXaexX3xX4xX1xX2bxX6xX3xX21xX7exX16xX3xX16xXaexXf8xX3xX4xX1adxX3xX5exX55dxX15xX3xX1xXdxX223xX15xX3xX1f2xX15xX1bxX16xX17xX3xXexX1xX6xX16xX17xXe7xX3xXcxX65xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX16xX17xX3xXcaxXcbxX3xX14axXf8xX16xX6xX5xX5exX3xXcxX14xX15xX3axXbxX3xX2fxX6a1xX3xX4xX1a4xX16xX1xX3xX21xXaaxXf8xX3xX42xX16xX17xX3xX4xX1adxX3xXexX1xX1b1xX3xX2fxX36xX16xX3xXbxX1xX2bxX36xX16xX17xX3xXaaxXbxX3xXexX1xX15xX9bxX3xX81xX2cxXdxX3xX5xX2bxXa6xX16xX17xX3xX1xXaexX16xX17xX3xX1xX1adxX6xX3xXexX14xX73xX3xX17xXdxXaaxX3xX1xX36xX16xX3xX2b9xX2c8xX2c8xX3xXex9ba7xX3xX1fxX566xX14axX3xXexX1f9xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX41axX3xX17xX1e2xX16xX3xX21xX92xX16xX17xX3xXexX65xX16xX17xX3xX1xXaexX16xX17xX3xX1xX1adxX6xX3xXcaxXcbxX3xX16xX1xXb7xXbxX3xXexX1f9xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX16xX973xX3axX3xX1a6xX2c8xX2xX105xXe7xX3xX125xX30xX16xX3xXf7xX22xX4xX3xX120xXdxX16xX1xX3xX4xX7fbxX16xX17xX3xXexX1xX1d4xX3xX7xX207xX3xX4xX1adxX3xX4xXaaxX4xX3xX21xXdxX223xX16xX3xXbxX1xXaaxXbxX3xX2fxXaaxXbxX3xXexX14xX1a4xX3xXexX2bxX36xX16xX17xX3xX1f2xX69xX16xX17xX3xX81xX2cxXdxX3xXexX1f9xX16xX17xX3xX2fxX6dxX16xX17xX3xXexX1xXaaxXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xX6xX14xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX16xX10xX14xX175xX6xX14xXexXdxX4xX5xX10xX3xX1xX3e1xXf8xX5xX175xX4xX5xX10xX6xX14xX3xX7xXexXf8xX14xX27xX3xX81xXdxX5exX10xXf8xX3xX4xX5xX10xX6xX14xX3d4xXdxX1f2xX3xX4xX3axX7xX175xX14xX10xX5xX6xXexX10xXaxX12xX0xX4cxX6xX14xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xX45cxX10xX15xXexX10xX14xX7xX3xX5ex7f81xX16xX3xX5xX78xXdxX3xX4xXaaxX4xX3x639cxXd4xX4xX3xXbxX1xXaaxXdxX3xX81xXdxX7exX16xX3xX4xX1xX144xX15xX3xX147xX15xX3xX4xX1xXf8xX3xX21xXdxX9bxXexX106xX3xXexX1f9xX3xX16xX973xX3axX3xX16xX17xXf8xXaaxXdxX106xX3xX1xX458xX3xX2fxX6a1xX3xX4xX1a4xX3axX3xXexX1xX55dxX27xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXexX1d8xX3xX14xX6xX3xX4xX55dxXbxX3xX21xXaaxX4xX1xX3xX1xX36xX16xX3xXexX14xXf8xX16xX17xX3xX81xXdxX223xX4xX3xXexX96xX3axX3xX99xXdxX9bxX3axX3xX16xX1xX5bdxX16xX17xX3xX16xX2bxX2cxX4xX3xX4xX1adxX3xX4xX51exX16xX17xX3xXexX2bxX3xX5exX15xX27xX3xX7x859dxX16xX3xX7xXaexX16xX17xX3xX2fxX69xX16xX17xX3xX5xX7exX16xX3xX4xX1xX1bxX16xX17xX3xX5xX3bxXdxX3xX4xX1xX5dexX16xX1xX3xX7xXaaxX4xX1xX3xXd2xXfdxX2bxX2cxX4xX3xXcaxXcbxX3xXexX14xX7exX16xX3xX1xX9bxXexXdbxX3xX44dxX719xX3axX10xX14xXdxX4xX6xX3xa26axXdxX14xX7xXexX463xX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xXf7xX96xX16xX1xX3xX5xX15xXb7xX16xX3xXexX14xX7exX16xX3xXexX78xX3xXfdxX1xX144xX16xX3xX5exX144xX16xX3xXfdxX1xXb7xXexX3xXf7xXaaxXf8xX3xX4xX3fxX6xX3xXb96xX1a4xX16xX17xX3xX125xX6dxX16xX17xX3xX7xX1a4xX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX16xX17xXaexX27xX3xX2xX2b9xX4cxX105xX106xX3xXb96xX3bxXdxX3xX7xX69xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xXexX3bxXdxX3xX11dxXdxX7exX16xX3xX3axXdxX16xX1xX3xX4xX1xX144xX15xX3xX147xX15xX3xX44dxX1exX1fxX463xX3xXcxX14xX2bxX36xX16xX17xX3xXcaxXdxX16xX1xX3xX44dx9aa7xX1xX6xX16xX17xX3xXcaxXdxX16xX17xX463xX3xX4xX1xXf8xX3xX21xXdxX9bxXexX106xX3xXexX14xX458xX16xX17xX3xXexX144xX3axX3xX4xX3fxX6xX3xX4xX15xX6dxX4xX3xX17xXd4xXbxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX41axX3xX1exX1fxX3xX5xX1e2xX16xX3xX16xXaexX27xX3xX7xX207xX3xX5xXaexX3xX5xXaexX3axX3xXexX1xX9bxX3xX16xXaexXf8xX3xX2fxX1b1xX3xX2dcxX15xX6xX16xX3xX1xX223xX3xX17xXdxX5bdxX6xX3xX1a6xX3xX21xX7exX16xX3xX4xX1adxX3xXexX1xX1b1xX3xXexX14xX185xX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xX3axX6dxXexX3xXd2xXexXdxX7exX15xX3xX4xX1xX15x92a7xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX7xX6d9xX3xX65xX16xX3xX2fxX73xX16xX1xXdbxX3xX17xXdxX5bdxX6xX3xXd2xX7xX6d9xX3xX16xXaaxXf8xX3xX5xXf8xX3bxX16xX3xX4xX3fxX6xX3xX4xX1xX3fxX3xX16xX17xX1xX60dxX6xX3xX2fxX36xX16xX3xXbxX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX81xXaexX3xX4xX1xX3fxX3xX16xX17xX1xX60dxX6xX3xX21xX1a4xXf8xX3xX1xX6dxXdbxXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xXb96xX3bxXdxX3xX7xX69xX3xXcxX14xX2bxX36xX16xX17xX3xXcaxXdxX16xX1xX3xX99xX1xX725xX16xX17xX3xX2fxX73xX16xX1xX106xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX81xXaexX3xX1exX1fxX3xX5xXaexX3xXd2xX1a6xX3xX5xX6d9xX4xX3xX5xX2bxXa6xX16xX17xX3xX4xX1xX5dexX16xX1xX3xX2fxX3bxXdxX3xX5exXdxX223xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX7xX6d9xX3xX65xX16xX3xX2fxX73xX16xX1xX3xX81xXaexX3xXexX5dexX16xX1xX3xXexX14xXaaxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX223xX3axXdbxX106xX3xX4xX1adxX3xXexX1xX1b1xX3xX1x948exX3xXexX14xXa6xX3xX4xX1xXf8xX3xXexXf8xXaexX16xX3xX4xX1e2xX15xX3xX1xX1adxX6xX3xX3axX6dxXexX3xX4xXaaxX4xX1xX3xXexX65xX16xX17xX3xXexX1xX1b1xXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX81xXaexX3xX1exX1fxX3xX4xX7fbxX16xX17xX3xX5exX6d9xX3xX99xXdxX9bxX16xX3xX7xX207xX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xX5xXb7xXbxX3xX16xX1xX1adxX3axX3xX4xX42xX16xX17xX3xXexXaaxX4xX3xX81xX1d4xX3xX4xX1a4xXdxX3xX4xXaaxX4xX1xX3xXcxX65xX3xX4xX1xX69xX4xX3xXcxX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xXcxX1xX9bxX3xX17xXdxX2cxXdxX3xXexX14xXf8xX16xX17xX3xX4xX15xX6dxX4xX3xX17xXd4xXbxX3xX5xX1e2xX16xX3xX16xXaexX27xXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xXfdxX17xX2bxX78xXdxX3xXbxX1xXaaxXexX3xX16xX17xX42xX16xX3xX162xX27xX3xX21xX6xX16xX3xX4xX1xX144xX15xX3xX147xX15xX3xX6xX14xXdxXexXdxX7xX3xX566xX4xX1xXdxX16xX6xX7xX3xXexX1xX96xX3xX4xX1xXf8xX3xX21xXdxX9bxXexX106xX3xX4xXaaxX4xX3xX4xX15xX6dxX4xX3xXexX1xX1a4xXf8xX3xX5xX15xXb7xX16xX3xX81xX2cxXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX7xX207xX3xXexXb7xXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX81xXaexXf8xX3xXd2xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX81xXaexX3xX2fxX1e2xX15xX3xXexX2bxX106xX3xX81xXaexXf8xX3xX16xX1xX5bdxX16xX17xX3xX4xX6xX3axX3xX99xX9bxXexX3xX2fxX1bxXdxX3xX81xX2cxXdxX3xX81xXdxX223xX4xX3xX4xX1xX1bxX16xX17xX3xX5xX3bxXdxX3xX21xXdxX9bxX16xX3xX2fxX65xXdxX3xX99xX1xX5dexX3xX1xXb7xX15xX3xX81xXaexX3xX2fxX1e2xX15xX3xXexX2bxX3xX81xXaexXf8xX3xX16xX973xX16xX17xX3xX5xX2bxXa6xX16xX17xX3xX7xX3bxX4xX1xX3xX4xX7fbxX16xX17xX3xX16xX1xX2bxX3xX4xXaaxX4xX3xX81xX55dxX16xX3xX2fxX1d4xX3xX2fxX1bxXdxX3xX16xX17xXf8xX3bxXdxX106xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX106xX3xX21xX6xXf8xX3xX17xX13exX3axX3xX4xX1a4xX3xXexX96xX16xX1xX3xX1xX96xX16xX1xX3xXexX14xX7exX16xX3xXf7xXaaxX16xX3xX2fxX1a4xXf8xX3xXcxX14xXdxX1d4xX15xX3xXcxXdxX7exX16xXdbxXe7xX3xX125xXaaxX4xX3xX16xX1xXaexX3xX5xX6a1xX16xX1xX3xX2fxX3bxXf8xX3xX1exX1fxX3xX81xXaexX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX4xX7fbxX16xX17xX3xX7xX207xX3xXexX1xX1a4xXf8xX3xX5xX15xXb7xX16xX3xX81xX1d4xX3xX4xX6xX3axX3xX99xX9bxXexX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX1xX92xX3axX3xX21xX1a4xXf8xX3xXexXf8xXaexX16xX3xXexX1xX1d8xX6xX3xXexX1xX15xXb7xX16xX3xX1xX3bxXexX3xX16xX1xX144xX16xX3xbd96xX14xX6xX16xXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xX0xX21xX12xX1exX1fxX3xX5xX2bxb972xX16xX17xX3xX5xX6d9xX0xX4cxX21xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xXcxX15xX27xX3xX16xX1xXdxX7exX16xX106xX3xX1exX1fxX3xX3axX6dxXexX3xX3axXd4xXexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX51axX3xX16xX1xX5bdxX16xX17xX3xX2dcxX15xX6xX16xX3xX16xX17xX3bxXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX3xX81xX1d4xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX44dxX16xX9bxX15xX3xX99xX1xX42xX16xX17xX3xXbxX1xX1a4xXdxX3xX5xXaexX3xX2fxX13exX16xX17xX3xX2dcxX15xX6xX16xX3xX2fxXdxX1b1xX3axX3xX81xX2cxXdxX3xX4xX1a4xX3xX16xX1xX5bdxX16xX17xX3xX21xXdxX223xX16xX3xXbxX1xXaaxXbxX3xXexX1xX15xX9bxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX16xX17xX463xX106xX3xX3axXd4xXexX3xX99xX1xXaaxX4xX3xX5xX3bxXdxX3xXexX1f9xX3xX4xX1xX1bxXdxX3xX16xX1xX5bdxX16xX17xX3xX16xXe81xX3xX5xX6d9xX4xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX16xX1xX92xX3axX3xX17xX144xX27xX3xXaaxXbxX3xX5xX6d9xX4xX3xX2fxX1b1xX3xX1xX96xX16xX1xX3xXexX1xXaexX16xX1xX3xX3axX6dxXexX3xX5xXb7xXbxX3xXexX14xX2bxX78xX16xX17xX3xX3axX3bxX16xX1xX3xX3axX207xX3xX4xX1xX1bxX16xX17xX3xX5xX3bxXdxX3xX42xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12x8d29xX3xX4xX1xX144xX15xX3xX147xX15xX3xX81xX1bxX16xX3xX4xX1adxX3xX7xX6d9xX3xX1xXf8xXaexXdxX3xX16xX17xX1xXdxX3xX7xX144xX15xX3xX7xX22xX4xX3xX81xX1d4xX3xX4xX6xX3axX3xX99xX9bxXexX3xXexX1xX6d9xX4xX3xX7xX6d9xX3xX4xX3fxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX2fxX1bxXdxX3xX81xX2cxXdxX3xX81xXdxX223xX4xX3xX3axX185xX3xX4xX8a7xX6xX3xX1xX36xX16xX3xX16xX5bdxX6xX3xXexX1xX73xX3xXexX14xX2bxX78xX16xX17xX3xX16xX2bxX2cxX4xX3xX16xXaexX27xX106xX3xX4xX7fbxX16xX17xX3xX16xX1xX2bxX3xX5xXf8xX3xX16xX17xX3bxXdxX3xX14xX92xX16xX17xX3xXf7xX22xX4xX3xX120xXdxX16xX1xX3xX4xX1adxX3xXexX1xX1b1xX3xXexX96xX3axX3xX4xXaaxX4xX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX14xX207xX3xX1exX1fxX3xX21xX92xX16xX17xX3xX1a4xX16xX1xX3xX1xX2bxX185xX16xX17xX3xX99xXdxX16xX1xX3xXexX9bxX3xX4xX3fxX6xX3xX16xX2bxX2cxX4xX3xX16xXaexX27xX3xX2fxX1bxXdxX3xX81xX2cxXdxX3xXb96xX42xX16xX17xX3xX147xX15xXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xXf8xX5exX27xXaxX12xX125xX15xX6dxX4xX3xX17xXd4xXbxX3xX2fxX2bxXa6xX4xX3xX4xX1xXf8xX3xX5xXaexX3xX7xX207xX3xX4xX1xX7b6xX3xX2fxX2bxX6xX3xX14xX6xX3xX16xX1xX5bdxX16xX17xX3xX4xX6xX3axX3xX99xX9bxXexX3xX99xX1xXdxX7exX3axX3xXexX1bxX16xX3xX4xX3fxX6xX3xX4xX1a4xX3xX1a6xX3xX21xX7exX16xX3xX2fxX1bxXdxX3xX81xX2cxXdxX3xX1xX223xX3xXexX1xX1bxX16xX17xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX2fxX6xX3xXbxX1xX2bxX36xX16xX17xXe7xX3xX125xXaaxX4xX3xX16xX1xXaexX3xX5xX6a1xX16xX1xX3xX2fxX3bxXf8xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX81xXaexX3xX1exX1fxX3xX81xXb8bxX16xX3xX4xX1xX2bxX6xX3xXexX1xX6d9xX4xX3xX7xX6d9xX3xXexX96xX3axX3xX2fxX2bxXa6xX4xX3xX7xX6d9xX3xX2fxX13exX16xX17xX3xXexX1xX15xXb7xX16xX3xX4xX1xXf8xX3xX3axX6dxXexX3xXexX15xX27xX7exX16xX3xX21xX1bxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX6xX15xX3xX4xXaaxX4xX3xX4xX15xX6dxX4xX3xX17xXd4xXbxX3xX16xX973xX3axX3xX1a6xX2c8xX2xX103xX3xX81xXaexX3xX1a6xX2c8xX2xX105xXe7xX4cxXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX14xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX14xXf8xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX7exX16xX3xX2dcxX15xX6xX16xX264xX0xX4cxX7xXexX14xXf8xX16xX17xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX175xXexX1xX15xX3axX21xX175xX6xX16xX5exX175xX7xX6xXbxXf8xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxb45axX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX3xX5exX458xX6xX3xX2fxXaaxX16xX1xX3xXexX1xX15xX9bxX3xXexX1xX7exX3axX3xX1a6xX2c8xX2c8xX3xXexXa6exX3xX1fxX566xX14axX3xX1xXaexX16xX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXaxX3xX1xX14xX10xX3d4xX9xXaxX4cxX2dcxX15xXf8xX4xX175xXexX10xX4cxXf8xX16xX17xX175xXexX14xX15xX3axXbxX175xX5exXf8xX6xX175xX5exX6xX16xX1xX175xXexX1xX15xX10xX175xXexX1xX10xX3axX175xX1a6xX2c8xX2c8xX175xXexX27xX175xX15xX7xX5exX175xX1xX6xX16xX17xX175xXexX14xX15xX16xX17xX175xX2dcxX15xXf8xX4xX4cxX2xX2b9xX103xX103xX2b9xX105xXe7xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX3axX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1a6xX2c8xX4cxX16xX10xX2b1xX7xX4cxX2xX338xX1a6xX2b9xX4cxX2xX2c7xX2b8xX5exX1a6xX2xX2b9xX2c8xX2c7xX2c8xX2c8xXexX1a6xX1a6xX105xX33axX5xX2c8xXe7xX34fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xXexX6xX27xX3xXexX14xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX30xX16xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX81xX12xX0xX7xXexX14xXf8xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14b1xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX3xX5exX458xX6xX3xX2fxXaaxX16xX1xX3xXexX1xX15xX9bxX3xXexX1xX7exX3axX3xX1a6xX2c8xX2c8xX3xXexXa6exX3xX1fxX566xX14axX3xX1xXaexX16xX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXaxX3xX1xX14xX10xX3d4xX9xXaxX4cxX2dcxX15xXf8xX4xX175xXexX10xX4cxXf8xX16xX17xX175xXexX14xX15xX3axXbxX175xX5exXf8xX6xX175xX5exX6xX16xX1xX175xXexX1xX15xX10xX175xXexX1xX10xX3axX175xX1a6xX2c8xX2c8xX175xXexX27xX175xX15xX7xX5exX175xX1xX6xX16xX17xX175xXexX14xX15xX16xX17xX175xX2dcxX15xXf8xX4xX4cxX2xX2b9xX103xX103xX2b9xX105xXe7xX1xXexX3axXaxX12xX14b1xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX3xX5exX458xX6xX3xX2fxXaaxX16xX1xX3xXexX1xX15xX9bxX3xXexX1xX7exX3axX3xX1a6xX2c8xX2c8xX3xXexXa6exX3xX1fxX566xX14axX3xX1xXaexX16xX17xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX14xXf8xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX16xX17xX6xX27xX3xX5xXb7xXbxX3xXexX69xX4xX3xX4xX1a4xX16xX1xX3xX21xXaaxXf8xX3xXexX14xX1a4xX3xX2fxX7fbxX6xX106xX3xX99xX1xXdxX9bxX16xX3xX4xX973xX16xX17xX3xXexX1xX725xX16xX17xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX5xX10xXf8xX3xXexX1xX6xX16xX17xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX1adxX16xX17xXe7xXe7xXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX81xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX3axXbxX3xXbxX1xX7exX3xX5exX15xX27xX223xXexX3xX99xX9bxX3xX1xXf8xX3bxX4xX1xX3xXaaxXbxX3xXexX1xX15xX9bxX3xX2b9xX2c8xX3xXexXa6exX3xX1fxX566xX14axX3xX5xX7exX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXaxX3xX1xX14xX10xX3d4xX9xXaxX4cxX5exXdxX10xX3axX175xX16xXf8xX16xX17xX4cxXexX14xX15xX3axXbxX175xXbxX1xX10xX175xX5exX15xX27xX10xXexX175xX99xX10xX175xX1xXf8xX6xX4xX1xX175xX6xXbxX175xXexX1xX15xX10xX175xX2b9xX2c8xX175xXexX27xX175xX15xX7xX5exX175xX5xX10xX16xX175xXexX14xX15xX16xX17xX175xX2dcxX15xXf8xX4xX4cxX2xX2b9xX103xX2b8xX2b9xX33axXe7xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX3axX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1a6xX2c8xX4cxX16xX10xX2b1xX7xX4cxX2xX338xX1a6xX2b8xX4cxX2xX2c8xX338xX5exX2b9xX2xX2c8xX2b9xX2b9xX2c7xX2xXexX2b9xX2b8xX2b9xX2c8xX5xX33axX175xX2xX1f2xX2xXe7xX34fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xXexX6xX27xX3xXexX14xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX30xX16xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX81xX12xX0xX7xXexX14xXf8xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX3axXbxX3xXbxX1xX7exX3xX5exX15xX27xX223xXexX3xX99xX9bxX3xX1xXf8xX3bxX4xX1xX3xXaaxXbxX3xXexX1xX15xX9bxX3xX2b9xX2c8xX3xXexXa6exX3xX1fxX566xX14axX3xX5xX7exX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xXaxX3xX1xX14xX10xX3d4xX9xXaxX4cxX5exXdxX10xX3axX175xX16xXf8xX16xX17xX4cxXexX14xX15xX3axXbxX175xXbxX1xX10xX175xX5exX15xX27xX10xXexX175xX99xX10xX175xX1xXf8xX6xX4xX1xX175xX6xXbxX175xXexX1xX15xX10xX175xX2b9xX2c8xX175xXexX27xX175xX15xX7xX5exX175xX5xX10xX16xX175xXexX14xX15xX16xX17xX175xX2dcxX15xXf8xX4xX4cxX2xX2b9xX103xX2b8xX2b9xX33axXe7xX1xXexX3axXaxX12xXcxX14xX15xX3axXbxX3xXbxX1xX7exX3xX5exX15xX27xX223xXexX3xX99xX9bxX3xX1xXf8xX3bxX4xX1xX3xXaaxXbxX3xXexX1xX15xX9bxX3xX2b9xX2c8xX3xXexXa6exX3xX1fxX566xX14axX3xX5xX7exX16xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX14xXf8xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXfdxX17xX15xX27xX3xX4xX36xX3xX4xX1xXdxX9bxX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX7xX22xXbxX3xX1f2xX1a4xX27xX3xX14xX6xX3xX7xX6xX15xX3xX99xX1xXdxX3xXcxX65xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX3xXbxX1xX7exX3xX5exX15xX27xX223xXexX3xX99xX9bxX3xX1xXf8xX3bxX4xX1xX3xXaaxXbxX3xXexX1xX15xX9bxX3xXexX14xX73xX3xX17xXdxXaaxX3xX2b9xX2c8xX3xXexXa6exX3xX1fxX566xX14axX3xX5xX7exX16xX3xX1xXaexX16xX17xX3xX1xX1adxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX16xX1xX92xX3axX3xX2fxX1bxXdxX3xXbxX1xX1adxX3xX81xX2cxXdxX3xXexX1xX144xX3axX3xX1xX1baxXexX3xX3axXb7xX15xX3xX5exX73xX4xX1xXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX81xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14b1xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX3xX2fxX6xX16xX17xX3xXbxX1xXaaxXexX3xX2fxX6dxX16xX17xX3xX3axX6dxXexX3xX4xX15xX6dxX4xX3xX4xX1xXdxX9bxX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xXexXf8xXaexX16xX3xX4xX1e2xX15xX3xX16xX1xX2bxX3xXexX1xX9bxX3xX16xXaexXf8xX352xXaxX3xX1xX14xX10xX3d4xX9xXaxX4cxX21xXdxX16xX1xX175xX5xX15xX6xX16xX4cxXf8xX16xX17xX175xXexX14xX15xX3axXbxX175xX5exX6xX16xX17xX175xXbxX1xX6xXexX175xX5exXf8xX16xX17xX175xX3axXf8xXexX175xX4xX15xXf8xX4xX175xX4xX1xXdxX10xX16xX175xXexX14xX6xX16xX1xX175xXexX1xX15xXf8xX16xX17xX175xX3axX6xXdxX175xXexXf8xX6xX16xX175xX4xX6xX15xX175xX16xX1xX15xX175xXexX1xX10xX175xX16xX6xXf8xX4cxX2xX2b9xX2b9xX103xX33axX33axXe7xX1xXexX3axXaxX12xX0xXdxX3axX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX4cxX3axX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX1a6xX2c8xX4cxX16xX10xX2b1xX7xX4cxX2xX338xX1a6xX1a6xX4cxX2xX2c8xX2b9xX5exX2b9xX1a6xX2xX2b9xX2b9xX2b8xX2b8xXexX1a6xX338xX338xX2b8xX5xX2xXe7xX34fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX1bxX4xX3xX1exX1fxX3xX21xX22xXexX3xXexX6xX27xX3xXexX14xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX30xX16xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX81xX12xX0xX7xXexX14xXf8xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14b1xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX3xX2fxX6xX16xX17xX3xXbxX1xXaaxXexX3xX2fxX6dxX16xX17xX3xX3axX6dxXexX3xX4xX15xX6dxX4xX3xX4xX1xXdxX9bxX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xXexXf8xXaexX16xX3xX4xX1e2xX15xX3xX16xX1xX2bxX3xXexX1xX9bxX3xX16xXaexXf8xX352xXaxX3xX1xX14xX10xX3d4xX9xXaxX4cxX21xXdxX16xX1xX175xX5xX15xX6xX16xX4cxXf8xX16xX17xX175xXexX14xX15xX3axXbxX175xX5exX6xX16xX17xX175xXbxX1xX6xXexX175xX5exXf8xX16xX17xX175xX3axXf8xXexX175xX4xX15xXf8xX4xX175xX4xX1xXdxX10xX16xX175xXexX14xX6xX16xX1xX175xXexX1xX15xXf8xX16xX17xX175xX3axX6xXdxX175xXexXf8xX6xX16xX175xX4xX6xX15xX175xX16xX1xX15xX175xXexX1xX10xX175xX16xX6xXf8xX4cxX2xX2b9xX2b9xX103xX33axX33axXe7xX1xXexX3axXaxX12xX14b1xX16xX17xX3xXcxX14xX15xX3axXbxX3xX2fxX6xX16xX17xX3xXbxX1xXaaxXexX3xX2fxX6dxX16xX17xX3xX3axX6dxXexX3xX4xX15xX6dxX4xX3xX4xX1xXdxX9bxX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xXexXf8xXaexX16xX3xX4xX1e2xX15xX3xX16xX1xX2bxX3xXexX1xX9bxX3xX16xXaexXf8xX352xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX14xXf8xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xX10xXf8xX3xX1xX6a1xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX125xXfdxXfdxX106xX3xX4xXaaxX4xX3xX2fxX13exX16xX17xX3xX3axXdxX16xX1xX3xX81xXaexX3xX2fxX1bxXdxX3xXexXaaxX4xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xX5xX2cxX16xX3xX16xX1xX55dxXexX3xX4xX3fxX6xX3xXcaxXcbxX3xX3axX2cxXdxX3xX2fxX144xX27xX3xX2fxX6a1xX3xX4xX1a4xX16xX1xX3xX21xXaaxXf8xX3xX7xX207xX3xX2fxXaaxXbxX3xXexX14xX1a4xX3xX81xXdxX223xX4xX3xad92xX6xX7xX1xXdxX16xX17xXexXf8xX16xX3xXaaxXbxX3xX2fxXd4xXexX3xX3axX69xX4xX3xXexX1xX15xX9bxX3xX2dcxX15xX6xX16xX3xX3axX2cxXdxX106xX3xX2fxXdxX1d4xX15xX3xX16xXaexX27xX3xX4xX1adxX3xXexX1xX1b1xX3xX99xX1xXdxX9bxX16xX3xX3axX6dxXexX3xX4xX15xX6dxX4xX3xX4xX1xXdxX9bxX16xX3xXexX14xX6xX16xX1xX3xXexX1xX2bxX36xX16xX17xX3xX3axX3bxXdxX3xXexX1xX9bxX3xX17xXdxX2cxXdxX3xX21xX51exX16xX17xX3xX16xX65xXe7xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX81xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX15xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX566xXf8xX15xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXf8xX3xd465xX71bxX1d7bxXe7xX1d7bxXfdxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX81xX12xX0xX6xX14xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX16xX10xX14xX175xX6xX14xXexXdxX4xX5xX10xX3xX1xX3e1xXf8xX5xX175xX4xX5xX10xX6xX14xX3xX7xXexXf8xX14xX27xX3xX81xXdxX5exX10xXf8xX3xX4xX5xX10xX6xX14xX3d4xXdxX1f2xX3xX4xX3axX7xX175xX14xX10xX5xX6xXexX10xXaxX12xX0xX4cxX6xX14xXexXdxX4xX5xX10xX12