Mỹ dừng thử nghiệm thuốc sốt rét trị Covid-19
Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) thông báo ngừng thử lâm sàng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine trong điều trị bệnh nhân Covid-19.
a8d8xe752xe47bx10565xd322x124b6xea85x10898x103a5xX7x1137fxf344xbc5bx138bbxdf77xe98cxX5xc559xXaxb522x13ebaxcbd5xX3xb144xebe7xb24fx13cd2xX3xXexX1x10b08xX3xX18xX19xX1xXdxe8c0x13fdbxX3xXexX1x100a4x14324xX4xX3xX7xX29xXexX3x10cadxc8e0xXexX3xXexX30xb591xX3xec5exf694xcb70xXdxX16x1338fxX2x13ea6xX0x13d9bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1148bxX10xX6xX16xXaxX12xfb80xXdxX23xX18xX3xe971xX3xXex113e3xX3x127a7xX28xX29xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX13xX14xX3xef46x142bfxb72fxX50x1065exX3xXexX1xfd1fxX18xX19xX3xd263x10716xX39xX3xX18xX19xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX5x12030xX24xX3xX7xecfbxX18xX19xX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX4xX1xX29xX18xX19xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xX1x119c1xX16xX30xX39x139e0xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39x122c2xX28xXdxX18xX10xX3xXexX30xX39xX18xX19xX3xea29xXdxeec0xX28xX3xXexX30xX36xX3xX78xX23xX18xX1xX3xX18xX1xX87xX18xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxf956xX0xX41xXbxX12xX0xX6xX30xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax11db2xX4xb04ax13ac8xX16xX10xXexX6xXdxX5xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad1exX39xX16xXa4xXaxX12xX6dxX6exX50xX3xX18xX19xX8bxXa4xX3x13fa0xb00fxX41xb318xX3xX4xX1xX39xX3xX78xXdxX5exXexX3xX24xeeb6xX4xX3xX16x1234axX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xX1xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xX3xXeexX1xX74xX18xX19xX3xX19xX87xXa4xX3xX1xb163xXdxX3xX4xX1xX39xX3xX78xX23xX18xX1xX3xX18xX1xX87xX18xX3xX18xX1xccaaxX18xX19xX3xX4x13ed5xX18xX19xX3xXeexX1xX74xX18xX19xX3xX4xfc1dxX3xX5xbfb3xXdxX3xb1cdxX4xX1xX3xX19xadc8xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX39xX16xXa4xXaxX12xacd8x10679x13e3dxX3xX5xXdxX23xX28xX3xXexX17xX3xX18xX19xX1xXdx13f57xX18xX3xX4x1332cxX28xX3xX4xX1xe5bfxX3xX30xX6xX3xX5xX39xX153xXdxX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX18xX8bxXa4xX3xXeexX1xX74xX18xX19xX3xX24xX6xX18xX19xX3xX5xX153xXdxX3xX5xX179xXdxX3xX17cxX4xX1xX3xX18xX8bxX39xX3xX7xX39xX3xX3ax1240fxXdxX3xX19xXdxbd71xX3xX16xX166xX179xX4xX3xXexX30xX39xX18xX19xX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xX78xX23xX18xX1xX3xX18xX1xX87xX18xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxc0edxcd28xX3xXexX1xX10xX39xX3xXbcxX153xXdxX3xX16xXdxX23xX18xX3xX6dxX6exX50xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX39xX30xX24xX6xX5xX3xXbxX38xX10xX18xXexX10xX30xXaxX12xX0xXdxX24xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX18xXexX10xX30xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxf59bxXdxX16xXexX1xcb34xX3xX115xX2x10b6fxXbxXa8x11d87xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX265xX3x11073xX115xX2xXbxXa8xX26cxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXd7xX78xX6xX39xX1xX6xXexXdxX18xX1xXd7xX3axX18xX41xX18xX10xX260xX7xX41xX112xX113xX112xX276xX41xX2xX113x12a91xX16xX113xX2xX276xX112xd238xf95bxX269xXexX3fxX2xX113xX2a6xX5xX2a6xX3dxX2a0xX2a0xX2xX112xX115xX113xX269xX2a6xX269xX3dxX3fxX3fxX2xX113xX3dxX2xX269xX3fxX112xX2a6xXd7xf68fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xXexX30xX36xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX39xX18xXaxX12xc843xX0xX10xX24xX12xf405xX18xX1xX3xXbcxX153xX39xX3xXbxX1xX10xX3xX199xX87xX18xX3xX4xX1x13229xX3xXexX1xXdxba8exX28xX3xX7xX29xX3xXexX153xXdxX3xXcxX1xX166xX179xX18xX19xX3xX3axXdxX23xX18xX3xX13xX14xX212xX3xX74xX18xX19xX3xX38xX1xX28xX4xXeexX3xe062xX4xX1xX28xX24xX10xX30xX3xX4x116cexX24xX3xX24xbea8xXexX3xX5x11efcxX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xXexX30xX36xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xX1xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xXd7xX3xbf72xX18xX1xX265xX3xX319xX10xX3axX3x11596xX6xX16xXdxX18xX41xb130xX6xX4xXdxXecxXdxX4xX3xX3a1xX30xX10xX7xX7xX41xX3a1xX6xX4xXdxXecxXdxX4xX3xX3a1xX30xX10xX7xX7xX41xX319xXdxX19xX1xXexX39bxX39xX4xXeexX10xXexX3xX3axXdxX6xX3xf46axX10xXd7xX0xX41xX10xX24xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX39xX16xXa4xXaxX12xX6dxX6exX50xX3xXbcxX31exX3xXeexX1x12a19xXdxX3xXbcxX366xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xX5xX87xX24xX3xX7xX8bxX18xX19xX3xX1xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xX3xX3axX8bxX39xX3xXexX1xX79xX18xX19xX3xX276xX3xXexX153xXdxX3xXcxX30xX28xX18xX19xX3xXexX87xX24xX3xXa4xX3xXexX5exX3x10442xX153xXdxX3xX1xX36axX4xX3xX56xX6xX18xX16xX10xX30xX78xXdxX5xXexX3xX3f3xX3xX6dxX6xX7xX1xX3axXdxX5xX5xX10xXd7xX3xXcxX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xX5xX87xX24xX3xX7xX8bxX18xX19xX3xX16x11314xX3xXeexXdxX5exX18xX3xXexXdxX5exX18xX3xX1xX8bxX18xX1xX3xXexX30xX1a8xX18xX3xX269xX113xX113xX3xX78xX23xX18xX1xX3xX18xX1xX87xX18xX212xX3xX18xX1xX166xX18xX19xX3xXbcxX31exX3xX78xX36xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX5xX153xXdxX3xX7xX6xX28xX3xXeexX1xXdxX3xX276xX2a6xX113xX3xX18xX19xX166x11805xXdxX3xXbcx11e4fxX18xX19xX3xXeexdd08xX3xXexX1xX6xX24xX3xX19xXdxX6xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX39xX16xXa4xXaxX12xX6dxX19xX8bxXa4xX3xX2xX2a6xX41xX115xX212xX3xXcx101e7xX3xX4xX1xX1acxX4xX3xX5bxX3xXexX5exX3xXcxX1xX5exX3xX19xXdxX1e4xXdxX3xX6cxfc82xX50xad2bxX70xX3xX4xX16bxX18xX19xX3xXbcxX31exX3xX18xX19xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xX5xX39xX153xXdxX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX18xX8bxXa4xX3xXexX30xX39xX18xX19xX3xX4xX1xX166x13e0cxX18xX19xX3xXexX30xX181xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xX78xX23xX18xX1xX3xX18xX1xX87xX18xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3xXexX153xXdxX3xX18xX1xXdxXbexX28xX3xX18xX166xX1e4xX4xXd7xX3xX6dxX19xX28xXa4xX1a8xX18xX3xX18xX1xX87xX18xX212xX3xX4xX79xX4xX3xXeexX5exXexX3xXb0xX28xX1e9xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xX3axX1e4xXdxX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX1xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xX3xXbcxX31exX3xXeexX1xX74xX18xX19xX3xX24xX6xX18xX19xX3xX5xX153xXdxX3xX1xXdxX23xX28xX3xXb0xX28xX1e9xX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xXd7xX3xXcxX28xXa4xX1a8xX18xX3xX78xX29xX3xXbcxX166xX179xX4xX3xXbcxX166xX6xX3xX30xX6xX3xX24xX366xXexX3xX18xX19xX8bxXa4xX3xX7xX6xX28xX3xXeexX1xXdxX3xX4xX79xX4xX3xX18xX1xX8bxX3xXeexX1xX39xX6xX3xX1xX36axX4xX3xX3f3xX3xcd3dxX18xX1xX3xX4xX74xX18xX19xX3xX78xX29xX3xXeexX5exXexX3xXb0xX28xX1e9xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xX5xX87xX24xX3xX7xX8bxX18xX19xX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xe197xXa4xX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX16xX10xXa8xX6xX24xX10xXexX1xX6xX7xX39xX18xX10xX3xX4xX176xX3xXexX1xX335xX3xX19xXdxX1e9xX24xX3xXexbfc7xX3xX5xX23xX3xXexX1dxX3xX3axX39xX18xX19xX3xX3f3xX3xX78xX23xX18xX1xX3xX18xX1xX87xX18xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3xX18xX19xX28xXa4xX3xXeexX36xX4xX1xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX39xX16xXa4xXaxX12xX6dxX19xX8bxXa4xX3xX2xX269xX41xX115xX212xX3xX38x13c31xX4xX3xX60xX28xX1e9xX18xX3xX5xX4c8xX3xXcxX1xX476xX4xX3xXbxX1xc781xX24xX3xX3axX8bxX3xX199xX166xX179xX4xX3xXbxX1xX6d1xX24xX3xX6cxf368xX199xX620xX70xX3xX4xX16bxX18xX19xX3xXbcxX31exX3xX30xec14xXexX3xX5xX153xXdxX3xXb0xX28xXa4xX5exXexX3xXbcxX36xX18xX1xX3xX7xX1dxX3xX16xX6bfxX18xX19xX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX1xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xX3xXbcxX335xX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xX4xX1xX39xX3xX18xX19xX166xX4bfxXdxX3xX18xX1xXdxb58bxX24xX3xX18xX38xX39xX56xX3xXexX30xX39xX18xX19xX3xXexX30xX166xX4bfxX18xX19xX3xX1xX179xXbxX3xXeexX1xX6d1xX18xX3xX4xX64exXbxXd7xX3xX6e2xX199xX620xX3xX4xX1xX39xX3xX30xd193xX18xX19xX3xX4xX79xX4xX3xX30xX330xXdxX3xX30xX39xX3xXexXdxXbexX24xX3xX6d1xX18xX3xX4xX330xX6xX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX5xX1e4xX18xX3xX1xX540xX18xX3xX18xX1xXdxXbexX28xX3xX7xX39xX3xX3axX1e4xXdxX3xXexX79xX4xX3xX16xX6bfxX18xX19xX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xXbcxX29xXdxX3xX3axX1e4xXdxX3xX78xX23xX18xX1xX3xX18xX1xX87xX18xXd7xX3xX50xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xX3xX4xX16bxX18xX19xX3xXeexX1xX74xX18xX19xX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xX64exXa4xX3xX1xXdxX23xX28xX3xXb0xX28xX1e9xX3xX30xd0f4xX3xX30xX23xXexX3xX7xX6xX28xX3xX1xX8bxX18xX19xX3xX5xX39xX153xXexX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xX5xX87xX24xX3xX7xX8bxX18xX19xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX39xX16xXa4xXaxX12xX50xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xX3xXexX17xX3xX5xX87xX28xX3xXbcxX31exX3xXbcxX166xX179xX4xX3xX7xX1dxX3xX16xX6bfxX18xX19xX3xXbcxX335xX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xX78xX23xX18xX1xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xX3axX8bxX3xX4xX79xX4xX3xXexX181xX18xX1xX3xXexX30xX153xX18xX19xX3xX18xX1xX166xX3xX3axXdxX1a8xX24xX3xXeexX1xX1e4xXbxX3xX3axX8bxX3xX5xX28xXbxX28xX7xXd7xX3xX56xX8bxX39xX3xXbcxX362xX28xX3xXbcxX153xXdxX3xX16xX36xX4xX1xX212xX3xX4xX79xX4xX3xX18xX1xX8bxX3xX18xX19xX1xXdxX1a8xX18xX3xX4xX1acxX28xX3xXexXdxX18xX3xX30xX768xX18xX19xX3xX18xX176xX3xX24xX6xX18xX19xX3xXexXdxXbexX24xX3xX18xX4c3xX18xX19xX3xX4xX16bxX18xX19xX3xX4xX176xX3xX1xXdxX23xX28xX3xXb0xX28xX1e9xX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxXd7xX3xX38xX79xX4xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xXexX30xX39xX18xX19xX3xXbxX1xdbfcxX18xX19xX3xXexX1xX17cxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xX4xX1xX39xX3xXexX1xX64exXa4xX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX4xX176xX3xXeexX1xX1e9xX3xX18xX4c3xX18xX19xX3xX4xX6xX18xX3xXexX1xXdxX23xXbxX3xX3axX8bxX39xX3xXb0xX28xX79xX3xXexX30xX181xX18xX1xX3xX18xX38xX39xX56xX3xXa8xX87xX24xX3xX18xX1x115d3xXbxX3xX3axX8bxX39xX3xXexX5exX3xX78xX8bxX39xX3xX4xX39xX18xX3xX18xX19xX166xX4bfxXdxX212xX3xX18xX1xX166xX18xX19xX3xX18xX1xX19axX18xX19xX3xXeexX5exXexX3xXb0xX28xX1e9xX3xXbcxX176xX3xXbcxX5exX18xX3xXexX17xX3xX4xX79xX4xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xXexX166xX540xX18xX19xX3xXbcxX29xXdxX3xX18xX1xd4b4xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xX16xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX30xX10xX5xX6xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX30xX39xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX1a8xX18xX3xXb0xX28xX6xX18xX265xX0xX41xX7xXexX30xX39xX18xX19xX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3dxXexX1xX28xX24xX78xX3dxX6xX18xX16xX3dxX7xX6xXbxX39xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5bxX212xX3xX78xX79xX4xX3xX7xe33axX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3xXexX153xXdxX3xX13xX14xX3xXexX28xX362xX18xX3xX1xX8bxX18xX1xX3xXbxX1xX1e9xX18xX3xXbcxX29xXdxX3xXbxX1xX87xX18xX3xX78xXdxX23xXexX3xX4xX1xX330xX18xX19xX3xXexX366xX4xXaxX3xX1xX30xX10xXecxX9xXaxX41xXb0xX28xX39xX4xX3dxXexX10xX41xXa4xX3dxX78xX6xX4xX3dxX7xXdxX3dxX16xXdxX10xX28xX3dxXexX30xXdxX3dxX4xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3dxXexX6xXdxX3dxX24xXa4xX3dxXexX28xX6xX18xX3dxX1xX6xX18xX1xX3dxXbxX1xX6xX18xX3dxX16xX39xXdxX3dxXbxX1xX6xX18xX3dxX78xXdxX10xXexX3dxX4xX1xX28xX18xX19xX3dxXexX39xX4xX41xX2xX3fxX2a7xX112xX269xX269xXd7xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX19xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX41xX24xX10xX16xXdxX6xX41xX2xX112xX113xX41xX18xX10xX260xX7xX41xX112xX113xX112xX112xX41xX2xX112xX276xX16xX269xX2xX2xX113xX2a0xX2xX2a7xXexX112xX269xX3fxX113xX5xX276xX3dxX6xXecxXecxX112xX269xX2a6xX2xX10xX269xX2a7xX16xX113xX276xX16xX2a7xX2a6xX2a0xX2a0xX113xX112xXd7xX2c6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xXexX30xX36xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX16xXdxX3axX12xX0xX7xXexX30xX39xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5bxX212xX3xX78xX79xX4xX3xX7xXa2axX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3xXexX153xXdxX3xX13xX14xX3xXexX28xX362xX18xX3xX1xX8bxX18xX1xX3xXbxX1xX1e9xX18xX3xXbcxX29xXdxX3xXbxX1xX87xX18xX3xX78xXdxX23xXexX3xX4xX1xX330xX18xX19xX3xXexX366xX4xXaxX3xX1xX30xX10xXecxX9xXaxX41xXb0xX28xX39xX4xX3dxXexX10xX41xXa4xX3dxX78xX6xX4xX3dxX7xXdxX3dxX16xXdxX10xX28xX3dxXexX30xXdxX3dxX4xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3dxXexX6xXdxX3dxX24xXa4xX3dxXexX28xX6xX18xX3dxX1xX6xX18xX1xX3dxXbxX1xX6xX18xX3dxX16xX39xXdxX3dxXbxX1xX6xX18xX3dxX78xXdxX10xXexX3dxX4xX1xX28xX18xX19xX3dxXexX39xX4xX41xX2xX3fxX2a7xX112xX269xX269xXd7xX1xXexX24xXaxX12xX5bxX212xX3xX78xX79xX4xX3xX7xXa2axX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3xXexX153xXdxX3xX13xX14xX3xXexX28xX362xX18xX3xX1xX8bxX18xX1xX3xXbxX1xX1e9xX18xX3xXbcxX29xXdxX3xXbxX1xX87xX18xX3xX78xXdxX23xXexX3xX4xX1xX330xX18xX19xX3xXexX366xX4xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX30xX39xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX38xX79xX4xX3xX18xX1xX87xX18xX3xX3axXdxX1a8xX18xX3xXa4xX3xXexX5exX3xXexX153xXdxX3xX78xX6xX18xX19xX3xX6dxX10xX260xX3xX5bxX39xX30xXeexX3xX3dxX3xXexX87xX24xX3xX16xX36xX4xX1xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3xX4xX330xX6xX3xX13xX14xX212xX3xXa8xX28xX29xX18xX19xX3xXbcxX166xX4bfxX18xX19xX3xXbcxX335xX3xXexX1xX6xX24xX3xX19xXdxX6xX3xXexX28xX362xX18xX3xX1xX8bxX18xX1xX3xXbxX1xX1e9xX18xX3xXbcxX29xXdxX3xX18xX153xX18xX3xXbxX1xX87xX18xX3xX78xXdxX23xXexX3xX4xX1xX330xX18xX19xX3xXexX366xX4xX3xX7xX6xX28xX3xX4xX79xXdxX3xX4xX1xX5exXexX3xX4xX330xX6xX3xX18xX19xX166xX4bfxXdxX3xXbcxX8bxX18xX3xX74xX18xX19xX3xX16xX6xX3xX24xX8bxX28xX3xX3cdxX10xX39xX30xX19xX10xX3xX6e2xX5xX39xXa4xX16xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX16xXdxX3axX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50axX50xX50cxX3xXbcxX181xX18xX1xX3xX4xX1xX1b1xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX4xX1xX19axX6xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xX1xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xX3xXexX30xX39xX18xX19xX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3xXaxX3xX1xX30xX10xXecxX9xXaxX41xXb0xX28xX39xX4xX3dxXexX10xX41xX260xX1xX39xX3dxX16xXdxX18xX1xX3dxX4xX1xXdxX3dxXexX1xX28xX3dxX18xX19xX1xXdxX10xX24xX3dxXexX1xX28xX39xX4xX3dxX4xX1xX28xX6xX3dxX7xX39xXexX3dxX30xX10xXexX3dxX1xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xX3dxXexX30xX39xX18xX19xX3dxX16xXdxX10xX28xX3dxXexX30xXdxX3dxX4xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3dxX18xX78xX7xXbxX41xX2xX3fxX112xX2a6xX115xX2xXd7xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX19xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX41xX24xX10xX16xXdxX6xX41xX2xX112xX113xX41xX18xX10xX260xX7xX41xX112xX113xX112xX2xX41xX2xX113xX115xX16xX112xX113xX3fxX113xX115xX2xX269xXexX2xX276xX2a6xX2a0xX5xX2xXd7xX2c6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xXexX30xX36xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX16xXdxX3axX12xX0xX7xXexX30xX39xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50axX50xX50cxX3xXbcxX181xX18xX1xX3xX4xX1xX1b1xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX4xX1xX19axX6xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xX1xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xX3xXexX30xX39xX18xX19xX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3xXaxX3xX1xX30xX10xXecxX9xXaxX41xXb0xX28xX39xX4xX3dxXexX10xX41xX260xX1xX39xX3dxX16xXdxX18xX1xX3dxX4xX1xXdxX3dxXexX1xX28xX3dxX18xX19xX1xXdxX10xX24xX3dxXexX1xX28xX39xX4xX3dxX4xX1xX28xX6xX3dxX7xX39xXexX3dxX30xX10xXexX3dxX1xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xX3dxXexX30xX39xX18xX19xX3dxX16xXdxX10xX28xX3dxXexX30xXdxX3dxX4xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3dxX18xX78xX7xXbxX41xX2xX3fxX112xX2a6xX115xX2xXd7xX1xXexX24xXaxX12xX50axX50xX50cxX3xXbcxX181xX18xX1xX3xX4xX1xX1b1xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX4xX1xX19axX6xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xX1xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xX3xXexX30xX39xX18xX19xX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxX3xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX30xX39xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xXcxX4f4xX3xX4xX1xX1acxX4xX3xX5bxX3xXexX5exX3xXexX1xX5exX3xX19xXdxX1e4xXdxX3xX6cxX50axX50xX50cxX70xX3xXbcxX31exX3xX198xXexX153xX24xX3xXexX1xX4bfxXdxX211xX3xXbcxX181xX18xX1xX3xX4xX1xX1b1xX3xX4xX79xX4xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xX5xX87xX24xX3xX7xX8bxX18xX19xX3xXbcxX29xXdxX3xX3axX1e4xXdxX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX4xX1xX19axX6xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xX1xXa4xX16xX30xX39xXa8xXa4xX4xX1xX5xX39xX30xX39xXb0xX28xXdxX18xX10xX3xX3axXbexX3xXeexX1xX1e9xX3xX18xX4c3xX18xX19xX3xXbcxXdxXbexX28xX3xXexX30xX36xX3xX78xX23xX18xX1xX3xX38xX50cxX56xX6exX199xX3dxX2xX3fxX3xXexX153xXdxX3xX24xX366xXexX3xX5xX39xX153xXexX3xXb0xX28xX29xX4xX3xX19xXdxX6xXd7xX3xX60xX28xXa4xX5exXexX3xXbcxX36xX18xX1xX3xX18xX8bxXa4xX3xXbcxX166xX179xX4xX3xXa8xX10xX24xX3xX18xX1xX166xX3xX24xX366xXexX3xX78xXdxX23xX18xX3xXbxX1xX79xXbxX3xXbcxXbexX3xXbxX1xX919xX18xX19xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX16xXdxX3axX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a7xX2a6xX3xXa8xX31exX3xX4xX330xX6xX3xX50xX8bxX3xXcxXa2axX18xX1xX3xXbcxX166xX179xX4xX3xXexX30xXdxX335xX18xX3xXeexX1xX6xXdxX3xX16xX476xX3xX79xX18xX3xX18xX19xX4c3xX18xX3xX4xX1xX121xX18xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xXeexX1xX79xX18xX19xX3xXexX1xX28xX29xX4xXaxX3xX1xX30xX10xXecxX9xXaxX41xXa4xX3dxXexX10xX41xX2a7xX2a6xX3dxXa8xX6xX3dxX4xX28xX6xX3dxX1xX6xX3dxXexXdxX18xX1xX3dxX16xX28xX39xX4xX3dxXexX30xXdxX10xX18xX3dxXeexX1xX6xXdxX3dxX16xX28xX3dxX6xX18xX3dxX18xX19xX6xX18xX3dxX4xX1xX6xX18xX3dxX7xX39xXexX3dxX30xX10xXexX3dxXeexX1xX6xX18xX19xX3dxXexX1xX28xX39xX4xX41xX2xX3fxX112xX112xX2a7xX2a7xXd7xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX19xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX41xX24xX10xX16xXdxX6xX41xX2xX112xX113xX41xX18xX10xX260xX7xX41xX112xX113xX2xX3fxX41xX2xX2a7xX2a7xX16xX115xX113xX3fxX2a7xX269xX112xX113xXexX2a6xX2a7xX269xX112xX276xX5xX113xXd7xX2c6xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX23xX24xX3xXexX1xX28xX29xX4xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xXexX30xX36xX3xX38xX39xX3axXdxX16xX3dxX2xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX16xXdxX3axX12xX0xX7xXexX30xX39xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a7xX2a6xX3xXa8xX31exX3xX4xX330xX6xX3xX50xX8bxX3xXcxXa2axX18xX1xX3xXbcxX166xX179xX4xX3xXexX30xXdxX335xX18xX3xXeexX1xX6xXdxX3xX16xX476xX3xX79xX18xX3xX18xX19xX4c3xX18xX3xX4xX1xX121xX18xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xXeexX1xX79xX18xX19xX3xXexX1xX28xX29xX4xXaxX3xX1xX30xX10xXecxX9xXaxX41xXa4xX3dxXexX10xX41xX2a7xX2a6xX3dxXa8xX6xX3dxX4xX28xX6xX3dxX1xX6xX3dxXexXdxX18xX1xX3dxX16xX28xX39xX4xX3dxXexX30xXdxX10xX18xX3dxXeexX1xX6xXdxX3dxX16xX28xX3dxX6xX18xX3dxX18xX19xX6xX18xX3dxX4xX1xX6xX18xX3dxX7xX39xXexX3dxX30xX10xXexX3dxXeexX1xX6xX18xX19xX3dxXexX1xX28xX39xX4xX41xX2xX3fxX112xX112xX2a7xX2a7xXd7xX1xXexX24xXaxX12xX2a7xX2a6xX3xXa8xX31exX3xX4xX330xX6xX3xX50xX8bxX3xXcxXa2axX18xX1xX3xXbcxX166xX179xX4xX3xXexX30xXdxX335xX18xX3xXeexX1xX6xXdxX3xX16xX476xX3xX79xX18xX3xX18xX19xX4c3xX18xX3xX4xX1xX121xX18xX3xX7xX29xXexX3xX30xX31xXexX3xXeexX1xX79xX18xX19xX3xXexX1xX28xX29xX4xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX30xX39xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX199xX476xX3xX79xX18xX3xX7xd6a4xX3xX4xX28xX18xX19xX3xX4xX64exXbxX3xX2a6xX2a0xX113xX3xX3axX7f4xX18xX19xX3xX24xX8bxX18xX3xX3axX8bxX3xX112xX269xX113xX3xX24xX8bxX18xX3xXexX6d1xX24xX3xX1xX176xX6xX3xX4xX1xX64exXexX3xXex12508xX18xX3xX5xX166xX28xX3xX16xX8bxXdxX3xX4xX1xX39xX3xX18xX19xX166xX4bfxXdxX3xX16xX87xX18xX3xXexX1xX166xX4bfxX18xX19xX3xXa8xX28xXa4xX1a8xX18xX3xXbcxXdxX3xX30xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX330xX3xX30xc783xXa4xX3xXexX1xX28xX366xX4xX3xX2a7xX2a6xX3xXa8xX31exX3xX4xX330xX6xX3xX50xX8bxX3xXcxXa2axX18xX1xXd7xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX16xXdxX3axX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX28xX5xX12xX0xX16xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX30xXaxX12xX0xX41xX16xXdxX3axX12xX0xX41xX16xXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX359xX39xX28xX30xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX56xX6dx11f93xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX6xX30xXexXdxX4xX5xX10xX12