Nga điều tra BBC vì nghi gieo rắc tư tưởng khủng bố
BBC được cho là có nội dung phát đi thái độ tư tưởng của các tổ chức khủng bố quốc tế như gieo rắc tư tưởng khủng bố Al-Baghdadi.
567ex7676xc09dxd1faxd38dx7688xc077x9f74x9a74xX7x8c0fx681bxa15bx888cx7f64x734exX5xa2c0xXax791bxb0d4xcc0exX6xX3xd2e6xXdxcb58xb338xX3xXex60c3xX6xX3xaa20xX20x7432xX3xa6a7x5ea4xX3xb4c5xX14xX1xXdxX3xX14xXdxX10xbf24xX3xX1dx891axX4xX3xXex5e67xX3xXexX36x6645xX27xX14xX3x955cxX1xb6f6xX27xX14xX3x8ee2x6f16xX0x8298xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbee4xX10xX6xcc6bxXaxX12xX20xX20xX22xX3xX17xX36x8e5dxX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX5x5c0bxX3xX4x6370xX3xX27x90b8xXdxX3xX59xX1axX27xX14xX3xXbxX1xce58xXexX3xX17xXdxX3xXexX1xX7axXdxX3xX17xX70xX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX4xX40xX6xX3xX4xX7axX4xX3xXex9b79xX3xX4xX1x8f88xX4xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xX3xc8cfxX1axX45xX4xX3xXex7853xX3xX27xX1xX36xX3xX14xXdxX10xX2fxX3xX1dxX32xX4xX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xX3x7d29xX5x6337xX20xX6xX14xX1xX59xX6xX59xXdxbbc2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2fxX59x8b0exXaxX12xX22x764bxX3xXaaxX1axX6xX27xX3xX14xXdxX7axa911xX3xX7xX7axXexX3xXexX1x918bxX27xX14xX3xXexXdxX27xX3xX5xXdxbf43xX27xX3xX5x8430xX4x9c61xX3xX4xX105xX27xX14xX3xX27xX14xX1x8900xX3xXexX1xX105xX27xX14xX3xXexXdxX27xX3xX24xX6axX3xXexX1xX105xX27xX14xX3xXexXdxX27xX3xX17xX113xXdxX3xX4xX1x6532xX27xX14xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX3xbb83xac4dxX2fxX7xX3exX2fxXfdxX27xX6xX59xa30fxX2fxX1dx8d54xX3xX17x8362xX3xXbxX1xX7axXexX3xX17xXdxX3xXexX1xX105xX27xX14xX3xX44xX7axX2fxX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX6xXefxX3xX17xX6xX27xX14xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX6xX3xX4xX7axX4xX3xXexX6axXdxX3xX27xX14xX1axXefxX10fxX27xX3x9228xX27xXexX10xX1dxX27xX10xXexX3xX4xX40xX6xX3xX17xX6axXdxX3xX20xX20xX22xX3xX4xX40xX6xX3xba2axc94dxX3xX24xX25xX3xX27xX14xX1xXdxX3xX27xX14xa2d2xX3xX4xX1xX9exX6xX3xX27xX1xXdxX19xX1axX3xXexX6axXdxX3xX5xXdxX11fxX1axX3xX14xXdxX10xX2fxX3xX1dxX32xX4xX3xXfdxcb53xX4xX3xX17x8d19xX4xX1xX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX4xX40xX6xX3xX4xX7axX4xX3xXexX9axX3xX4xX1xX9exX4xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xX3xXaaxX1axX45xX4xX3xXexXb0xXdcxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX27xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxXfdxX14xX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxXfdxX6xc90fxXd3x6cdfxXdxX59xXexX1xa26fxX3x7dc5xb62bx7458xXbxX230x9c14xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX6xX3xX20xX20xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX1xXdxX3xX14xXdxX10xX2fxX3xX1dxX32xX4xX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX237xX47xX47xXdxXdcxX44xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX27xX1xXdcxX24xX27xX47xX27xX10xX232xX7xX47xX2x8899xX23bxX2xX47xX2xX23bxbe19xX59xX2a4xX2xa9bcx638dxX2a8xX2a8xX2a4xXexX239xX2xX23bxX23bxX5xX2xXdcxa7b5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX6xX3xX20xX20xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX1xXdxX3xX14xXdxX10xX2fxX3xX1dxX32xX4xX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX27xX9xXaxXfdxXdxX59xX59xX5xX10xXaxX3xX44xX2fxX1dxX59xX10xX1dxX9xXaxX23bxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX6xXbxXexXdxX2fxX27xXaxX12xX20xX20xX22xX3xX3axX3xX13xX14xX6xX3xX44x78bbxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX6xX3xX24xX25xX3xXexX1dxX1axXefxX19xX27xX3xX44xX7axX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX4xd53cxX4xX3xX17xX2fxX6xX27xX3xX4xX40xX6xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xX3xX193x608exX3xXd1xX5xXd3xX20xX6xX14xX1xX59xX6xX59xXdxXdcxX3xbe10xX27xX1xX237xX3xX36bxXbxX1axXexX27xXdxX3exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2fxX59xXefxXaxX12xXaxX56xXdxX11fxX27xX3xXexX113xXdxX115xX3xX4xX7axX4xX3xXexX6axXdxX3xX5xXdxX11fxX1axX3xX17xX15axX3xX17xX36xX62xX4xX3xXbxX1xX7axXexX3xX1xXdxX11fxX27xX3xX17xX15axX3xXbxX1xX7axXexX3xX17xXdxX3xXexX1xX7axXdxX3xX17xX70xX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX4xX40xX6xX3xX4xX7axX4xX3xXexX9axX3xX4xX1xX9exX4xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xX3xXaaxX1axX45xX4xX3xXexXb0xX3xX14axXexX1dxX1ddxX4xX1xX3xX59xce0bxX27xX3xXexcf82xX3xXexX10fxX27xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xX3xX4xX40xX6xX3xXexX9axX3xX4xX1xX9exX4xX3xX13xX1xX6axX3xX27xX36xcbe9xX4xX3xX56xd425xXdxX3xX14xXdxX7axX2fxX3xX14axX193xX36bxX157xX3xXexX355xX3xX230xX36xX27xX14xX3xXd1xX5xXd3xX20xX6xX14xX1xX59xX6xX59xXdxX157xXaxX3xXd3xX3xX14bxX2fxX7xX3exX2fxXfdxX27xX6xX59xX154xX2fxX1dxX3xX27xX6dxXdxX3xXexX1dxX2fxX27xX14xX3xXexX1xX105xX27xX14xX3xX44xX7axX2fxXdcxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2fxX59xXefxXaxX12xXcxX1xX105xX27xX14xX3xX44xX7axX2fxX3xX27xX10fxX1axX3xX1dx570axX237xX3x6a0axX14bxX2fxX7xX3exX2fxXfdxX27xX6xX59xX154xX2fxX1dxX3xXexX1xX36xX1b9xX27xX14xX3xX230xX1axXefxX10fxX27xX3xX3exXdx9a65xXfdxX3xXexX1dxX6xX3xX27xX70xXdxX3xX59xX1axX27xX14xX3xXexX6axXdxX3xX27xX14xX1axXefxX10fxX27xX3xX193xX27xXexX10xX1dxX27xX10xXexX3xX4xX40xX6xX3xX17xX6axXdxX3xX20xX20xX22xX115xX3xXexX1dxX2fxX27xX14xX3xX17xX6dxX3xX4xX6dxX3xXbxX1xXdxX10fxX27xX3xX44x6870xX27xX3xXexXdxXb0xX27xX14xX3xX13xX14xX6xX115xX3xX27xX1xd0c4xXfdxX3xXfdxX1d9xX4xX3xX17xX1ddxX4xX1xX3xXexX1ax7a61xX27xX3xXexX1xX40xX3xX4xX7axX4xX3xXefxX10fxX1axX3xX4x6192xX1axX3xX5xX1ax58ecxXexX3xXbxX1xX7axXbxX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xb161xXdcxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2fxX59xXefxXaxX12xX22xX105xX27xX14xX3xXexX7axX4xX3xX14xXdxX7axXfdxX3xX17xX333xX27xX1xX3xX17xX6xX27xX14xX3xX17xX36xX62xX4xX3xXexXdxXb0xX27xX3xX1xX6axX27xX1xX3xX17xX4bdxX3xX44xX501xX2fxX3xX17xX501xXfdxX3xX1dxX511xX27xX14xX3xX27xX1x9a8bxX27xX14xX3xXexX6axXdxX3xX5xXdxX11fxX1axX3xX27xX6axXefxX3xXbxX1xd538xX3xX1xX62xXbxX3xX24xX42fxXdxX3xX4xX7axX4xX3xX4xX1xX1ax80e8xX27xX3xXfdxX355xX4xX3xXexX1xX10xX2fxX3xX5xX1axX534xXexX3xX4xX1xX45xX27xX14xX3xX4xX355xX4xX3xX17xX2fxX6xX27xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xXdcxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2fxX59xXefxXaxX12xac9bxX45xXdxX3xX17xX7axXbxX3xX5xX113xXdxX3xX4xX7axX4xX3xX4xX7axX2fxX3xX44xX1axX70xX4xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX115xX3xXfdxX70xXexX3xXbxX1xX7axXexX3xX27xX14xX105xX27xX3xX24xXdxX10fxX27xX3xX4xX40xX6xX3xX20xX20xX22xX3xX27xX6dxXdxX3xX24xX42fxXdxX3xX22xX13xX13xX3xX1dxX511xX27xX14xX237xX3xXax6cc2xX6axX3xXfdxX70xXexX3xX17xX6axXdxX3xXexX1dxX1axXefxX19xX27xX3xX1xX25xX27xX1xX3xXexX2fxX6axX27xX3xX4xX52fxX1axX115xX3xX20xX20xX22xX3xX1xX2fxX6axX27xX3xXexX2fxX6axX27xX3xXexX1axX51fxX27xX3xXexX1xX40xX3xX5xX1axX534xXexX3xXbxX1xX7axXbxX3xX24xX6axX3xXaaxX1axXefxX3xX17xX333xX27xX1xX3xX4xX40xX6xX3xXfdxcd5cxXdxX3xXaaxX1axX45xX4xX3xX14xXdxX6xX3xX27xXf3xXdxX3xX4xX1xX13exX27xX14xX3xXexX105xXdxX3xX1xX2fxX113xXexX3xX17xX70xX27xX14xX115xX3xX3exX4bdxX3xX4xX501xX3xX13xX14xX6xXdcxX3xX22xX1xX13exX27xX14xX3xXexX105xXdxX3xX5xX1axX105xX27xX3xX7xb3a1xX27xX3xX7xX6axX27xX14xX3xX4xX1axX27xX14xX3xX4xad21xXbxX3xXexX1xX10fxXfdxX3xXexX1xX105xX27xX14xX3xXexXdxX27xX3xX3exX1xXdxX3xX17xX36xX62xX4xX3xX4xX7axX4xX3xX4xXf3xX3xXaaxX1axX6xX27xX3xXaaxX1axX501xX27xX3xX5xb269xX3xX17xX36xX6xX3xX1dxX6xX3xX4xX7axX4xX3xXefxX10fxX1axX3xX4xX52fxX1axX3xXexX1xX1ddxX4xX1xX3xX1xX62xXbxXaxXdcxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2fxX59xXefxXaxX12xX14bxX2fxX7xX3exX2fxXfdxX27xX6xX59xX154xX2fxX1dxX3xX24xX6axX2fxX3xXexX1xX7axX27xX14xX3xX2xX2a8xX47xX2a8xX23bxX2xX23axX3xX17xX15axX3xX4xX1xX2fxX3xX44xXdxXb0xXexX3xX7x8ae1xX3xXfdxX3axX3xXfdxX70xXexX3xX4xX1axX70xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX6xX3xX24xX19xX3xX24xXdxX11fxX4xX3xXexX1axX51fxX27xX3xXexX1xX40xX3xX5xX1axX534xXexX3xXbxX1xX7axXbxX3xX13xX14xX6xX3xX4xX40xX6xX3xX20xX20xX22xX115xX3xX7xX6xX1axX3xX3exX1xXdxX3xX4xXf3xX3xXaaxX1axX6xX27xX3xXaaxX1axX501xX27xX3xX5xX712xX3xXexX1dxX1axXefxX19xX27xX3xXexX1xX105xX27xX14xX3xX4xX40xX6xX3xXd1xX27xX1xX3xX14ax82a0xca1cxX4xX2fxXfdxX157xX3xX1dxX6xX3xXbxX1xX7axX27xX3xXaaxX1axXefxXb0xXexX3xX1dxX511xX27xX14xX115xX3xXfdxX113xX27xX14xX3xX5xX36xX42fxXdxX3xXexX1dxX1axXefxX19xX27xX3xX1xX25xX27xX1xX3xX14bxXcxX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX3xXexX1xX1axX70xX4xX3xX7xX3axX3xX1xX593xX1axX3xX27xX1xX6axX3xX27xX36xX42fxX4xX3xX17xX15axX3xX24xXdxX3xXbxX1xX113xXfdxX3xX4xX7axX4xX3xXaaxX1axXefxX3xXexX32xX4xX3xXexX355xX3xX59xX2fxX3xX44xX7axX2fxX3xX4xX1xX1ddxX3xX3exX1xXdxX3xX17xX36xX6xX3xXexXdxX27xX3xX24xX19xX3xX24xX1d9xX3xX17xX52fxX1axX3xX17xX70xX4xX3xX3axX3xX36bxX6xX5xXdxX7xX44xX1axX1dxXefxXdcxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2fxX59xXefxXaxX12xX22xXf3xX3xXaaxX1axX6xX27xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX2fxX3xX1dxX511xX27xX14xX115xX3xX17xX51fxXefxX3xX5xX6axX3xXfdxX70xXexX3xXbxX1xX501xX27xX3xX9exX27xX14xX3xXaxX4xX6dxX3xX17xXdxX3xX4xX6dxX3xX5xX113xXdxXaxX3xX1xX62xXbxX3xX5xX712xXdcxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2fxX59xXefxXaxX12xX7e0xX7e1xX4xX2fxXfdxX3xX4xX1xX2fxX3xX44xXdxXb0xXexX115xX3xX2xX23bxX3xX4xX1xX36xXf3xX27xX14xX3xXexX1dxX25xX27xX1xX3xX4xX40xX6xX3xX14bxXcxX3xX17xX15axX3xX17xX36xX62xX4xX3xX230xX10xXfdxX3xX230xbccexXexX3xX24xX6axX3xc2b7xX3xX4xX1xX36xXf3xX27xX14xX3xXexX1dxX25xX27xX1xX3xX4xX40xX6xX3xX17xX6axXdxX3xX27xX6axXefxX3xX17xX15axX3xX24xXdxX3xXbxX1xX113xXfdxX3xX4xX7axX4xX3xXaaxX1axXefxX3xXexX32xX4xX3xX4xX40xX6xX3xXd1xX27xX1xXdcxX3xX5f4xX51fxXefxX3xX5xX6axX3xX27xX1xX593xX27xX14xX3xX4xX1xX36xXf3xX27xX14xX3xXexX1dxX25xX27xX1xX3xX17xX36xX62xX4xX3xXbxX1xX7axXexX3xX7xX6dxX27xX14xX3xX7xX6xX1axX3xX24xX1d9xX3xX17xX52fxX1axX3xX17xX70xX4xX3xX4xX355xX1axX3xX17xXdxX11fxXbxX3xX24xXdxX10fxX27xX3xX1xX6xXdxX3xXfdxX6xX27xX14xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX36bxX10xX1dxX14xX10xXdxX3xX36bxX3exX1dxXdxXbxX6xX5xXdcxX3xX2a8xX3xXexX1dxX2fxX27xX14xX3xX7xX45xX3xX27xX6axXefxX3xX44xX333xX3xX7e0xX7e1xX4xX2fxXfdxX3xX4xX1xX2fxX3xX5xX6axX3xX17xX15axX3xX17xX7axX27xX1xX3xX14xXdxX7axX3xXexX1xXdxXb0xX1axX3xX4xX105xX27xX14xX3xX44xX511xX27xX14xX3xX24xX19xX3xX24xX1d9xX3xX27xX14xX70xX3xX17xX70xX4xX3xX36bxX6xX5xXdxX7xX44xX1axX1dxXefxX3xX1xX433xXdxX3xXexX1xX7axX27xX14xX3xX2a9xX47xX2a8xX23bxX2xX23axX3xX3exX1xXdxX3xX4xX1x6b5axX3xXexX1dxX1ddxX4xX1xX3xX4xX7axX4xX1xX3xX230xb936xX3xX5xX712xX3xX24xX1d9xX3xX24xXdxX11fxX4xX3xX4xX40xX6xX3xX644xX2fxX27xX59xX2fxX27xXdcxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2fxX59xXefxXaxX12xXcxX9axX27xX14xX3xX44xXdxX10fxX27xX3xXexX534xXbxX3xX4xX40xX6xX3xX14bxXcxX3xX1acxX6xX1dxX14xX6xX1dxXdxXexX6xX3xX36bxXdxXfdxX2fxX27xXefxX6xX27xX3xX3exX1xXdxX3xX17xX6dxX3xX17xX15axX3xX44xX25xX27xX1xX3xX5xX1axX534xX27xX3xX1dxX511xX27xX14xX115xX3xX17xX70xX27xX14xX3xXexX1xX7axXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX6xX3xX14bxXcxX3xX4xX40xX6xX3xX7e0xX7e1xX4xX2fxXfdxX3xX4xX6axX27xX14xX3xX3exX1xXdxXb0xX27xX3xX59xX36xX3xX5xX1axX534xX27xX3xX27xX14xX1xXdxX3xX27xX14xX1b9xX3xX7e0xX7e1xX4xX2fxXfdxX3xX1xX2fxX113xXexX3xX17xX70xX27xX14xX3xX27xX1xX36xX3xXfdxX70xXexX3xX4xX105xX27xX14xX3xX4xX1d9xX3xX17xX6axX27xX3xX7axXbxX3xX4xX1xX1ddxX27xX1xX3xXexX1dxX333xX3xXexX1xX6xXefxX3xXfdx7951xXexX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX1xX1ddxX27xX1xX3xXbxX1xX40xX3xXd1xX27xX1xXdcxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2fxX59xXefxXaxX12xXaxX20xX6axX3xXcxX1xX40xX3xXexX36xX42fxX27xX14xX3xXd1xX27xX1xX3xXcxX1xX10xX1dxX10xX7xX6xX3xX1acxX6xXefxX3xX4xX1xX2fxX3xX44xXdxXb0xXexX3xX4xX1xX1ddxX27xX1xX3xXbxX1xX40xX3xX4xX40xX6xX3xX44xX6axX3xXfdxX1axX45xX27xX3xX1xX6e5xXexX3xX4x7119xX27xX14xX3xXaxX1xX11fxX3xXexX1xX45xX27xX14xX3xXexX1axXefxX10fxX27xX3xXexX1dxX1axXefxX19xX27xX3xX4xX40xX6xX3xX13xX14xX6xXaxX3xX7xX6xX1axX3xX3exX1xXdxX3xX24xX1d9xX3xX36bxX3exX1dxXdxXbxX6xX5xX3xX44xX32xXexX3xX17xX52fxX1axXdcxX3xX7e0xX7e1xX4xX2fxXfdxX3xX27xX14xX6xXefxX3xX5xX534xXbxX3xXexX9exX4xX3xX44xX32xXexX3xX17xX52fxX1axX3xXexX1xd2d0xXfdxX3xX59xb04dxXdcxX3xa981xX3xXexX1xX7axX27xX14xX3xX7xX6xX1axX115xX3xX1xX697xX3xXexX1axXefxX10fxX27xX3xX44xX45xX3xX4xX1xX13exX27xX14xX3xXexX105xXdxX3xX4xX6dxX3xXexX70xXdxXaxX3xXd3xX3xX44xX6axX3xX1acxX6xX1dxX14xX6xX1dxXdxXexX6xX3xX36bxXdxXfdxX2fxX27xXefxX6xX27xX3xX27xX6dxXdxXdcxX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX44xX5xX193xXfdxX6xX14xX10xXaxX3xX44xX2fxX1dxX59xX10xX1dxX9xXaxX23bxXaxX3xX232xXdxX59xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX14xX9xXaxX23bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX59xX59xXdxX27xX14xX9xXaxX2a9xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX44xX2fxX59xXefxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxXfdxX14xX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxXfdxX6xX230xXd3xX232xXdxX59xXexX1xX237xX3xX239xX23axX23bxXbxX230xX23exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX6xX3xX20xX20xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX1xXdxX3xX14xXdxX10xX2fxX3xX1dxX32xX4xX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX237xX47xX47xXdxXdcxX44xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX27xX1xXdcxX24xX27xX47xX27xX10xX232xX7xX47xX2xX29exX23bxX2xX47xX2xX23bxX2a4xX59xX2a4xX2xX2a8xX2a9xX2a8xX2a8xX2a4xXexX23axX23bxX2a9xX23axX5xX2a8xXdcxX2b5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX6xX3xX20xX20xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX1xXdxX3xX14xXdxX10xX2fxX3xX1dxX32xX4xX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xXaxX3xX6xX5xXdxX14xX27xX9xXaxXfdxXdxX59xX59xX5xX10xXaxX3xX44xX2fxX1dxX59xX10xX1dxX9xXaxX23bxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX59xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX193xXfdxX6xX14xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX6xXbxXexXdxX2fxX27xXaxX12xXcxX9axX27xX14xX3xX44xXdxX10fxX27xX3xXexX534xXbxX3xX4xX40xX6xX3xX14bxXcxX3xX1acxX6xX1dxX14xX6xX1dxXdxXexX6xX3xX36bxXdxXfdxX2fxX27xXefxX6xX27xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX1dxX12xX0xX47xXexX44xX2fxX59xXefxX12xX0xX47xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX2fxX59xXefxXaxX12x9063xX1d9xX3xX27xX14xX70xX3xX17xX70xX4xX3xX4xX40xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX6xX3xX4xX2fxX27xX3xX27xX1xX6axX3xX36bxX10xX1dxX14xX10xXdxX3xX36bxX3exX1dxXdxXbxX6xX5xX3xX17xX36xX62xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX5xX6axX3xX27xX14xX1axXefxX10fxX27xX3xX27xX1xX51fxX27xX3xX59xX40axX27xX3xXexX42fxXdxX3xX4xX1axX70xX4xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX1xX2fxX501xX27xX14xX3xX27xX14xX2fxX113xXdxX3xX14xXdxX6xX2fxX3xXaaxX1axXefxX3xXfdxX105xX3xX5xX42fxX27xX3xX4xX40xX6xX3xXbxX1xX36xXf3xX27xX14xX3xXcxX51fxXefxX3xX24xX42fxXdxX3xX13xX14xX6xXdcxX3x6453xX1xXdxX3xX17xX6dxX115xX3xX24xX42fxXdxX3xX4xX7axX4xX3xXexXdxX27xX3xXexX9exX4xX3xX24xX6axX3xX4xX1xX36xXf3xX27xX14xX3xXexX1dxX25xX27xX1xX3xX17xX36xX62xX4xX3xX17xXbeaxX27xX14xX3xXexX501xXdxX3xX5xXdxX10fxX27xX3xXexX1d9xX4xX115xX3xX14bxXcxX3xX17xX15axX3xX17xX19xX3xX4xX534xXbxX3xXexX42fxXdxX3xX27xX1xXdxX19xX1axX3xXexX1xX105xX27xX14xX3xXexXdxX27xX3xX4xX1xX45xX27xX14xX3xX5xX113xXdxX3xX27xX1xX593xX27xX14xX3xX4xX7axX2fxX3xX44xX1axX70xX4xX3xX4xX40xX6xX3xX22xX1xX1ddxX27xX1xX3xXbxX1xX40xX3xXd1xX27xX1xX3xX24xX6axX3xX4xX501xX3xX4xX7axX4xX1xX3xXexX1xX9exX4xX3xXd1xX27xX1xX3xXexX9axX3xX4xX1xX9exX4xX3xX4xX1axX70xX4xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX6xX115xX3xXexXdxX10fxX1axX3xX1xX40xXefxX3xX44xX511xX27xX14xX3xX4xX1xX9exX27xX14xX3xXfdxX70xXexX3xX4xX7axX4xX1xX3xX24xX70xXdxX3xX24xX15axXdcxX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX1dxX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexX1dxX2fxX27xX14xX12xXcxXdxX27xX3xX5xXdxX10fxX27xX3xXaaxX1axX6xX27xX237xX0xX47xX7xXexX1dxX2fxX27xX14xX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd3xXexX1xX1axXfdxX44xXd3xX6xX27xX59xXd3xX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5f4xX9exX4xX3xX4xX501xX27xX1xX3xX44xX7axX2fxX3xX3exXdxX11fxX27xX3xX4xX7axX4xX3xXexX1dxX6xX27xX14xX3xXfdxX113xX27xX14xX3xX230xX15axX3xX1xX70xXdxX3xX3exX1xX105xX27xX14xX3xX4xX1xXb21xX27xX3xX27xX70xXdxX3xX59xX1axX27xX14xX3xX3exX1ddxX4xX1xX3xX17xX70xX27xX14xXaxX3xX1xX1dxX10xX7e1xX9xXaxX47xXaaxX1axX2fxX4xXd3xXexX10xX47xX59xX1axX4xXd3xX4xX6xX27xX1xXd3xX44xX6xX2fxXd3xX3exXdxX10xX27xXd3xX4xX6xX4xXd3xXexX1dxX6xX27xX14xXd3xXfdxX6xX27xX14xXd3xX230xX6xXd3xX1xX2fxXdxXd3xX3exX1xX2fxX27xX14xXd3xX4xX1xX6xX27xXd3xX27xX2fxXdxXd3xX59xX1axX27xX14xXd3xX3exXdxX4xX1xXd3xX59xX2fxX27xX14xX47xX2xX2a8xX2xX239xX925xXbf1xXdcxX1xXexXfdxXaxX12xX0xXdxXfdxX14xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX47xXfdxX10xX59xXdxX6xX47xX2xX2a8xX23bxX47xX27xX10xX232xX7xX47xX2xXbf1xX2a9xX29exX47xX2xX23bxX2a4xX59xX2a8xX2xX2a8xXexX23axX2a4xX2a8xX23bxX5xX23bxXdcxX2b5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX6xX3xX20xX20xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX1xXdxX3xX14xXdxX10xX2fxX3xX1dxX32xX4xX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX24xX12xX0xX7xXexX1dxX2fxX27xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5f4xX9exX4xX3xX4xX501xX27xX1xX3xX44xX7axX2fxX3xX3exXdxX11fxX27xX3xX4xX7axX4xX3xXexX1dxX6xX27xX14xX3xXfdxX113xX27xX14xX3xX230xX15axX3xX1xX70xXdxX3xX3exX1xX105xX27xX14xX3xX4xX1xXb21xX27xX3xX27xX70xXdxX3xX59xX1axX27xX14xX3xX3exX1ddxX4xX1xX3xX17xX70xX27xX14xXaxX3xX1xX1dxX10xX7e1xX9xXaxX47xXaaxX1axX2fxX4xXd3xXexX10xX47xX59xX1axX4xXd3xX4xX6xX27xX1xXd3xX44xX6xX2fxXd3xX3exXdxX10xX27xXd3xX4xX6xX4xXd3xXexX1dxX6xX27xX14xXd3xXfdxX6xX27xX14xXd3xX230xX6xXd3xX1xX2fxXdxXd3xX3exX1xX2fxX27xX14xXd3xX4xX1xX6xX27xXd3xX27xX2fxXdxXd3xX59xX1axX27xX14xXd3xX3exXdxX4xX1xXd3xX59xX2fxX27xX14xX47xX2xX2a8xX2xX239xX925xXbf1xXdcxX1xXexXfdxXaxX12xX5f4xX9exX4xX3xX4xX501xX27xX1xX3xX44xX7axX2fxX3xX3exXdxX11fxX27xX3xX4xX7axX4xX3xXexX1dxX6xX27xX14xX3xXfdxX113xX27xX14xX3xX230xX15axX3xX1xX70xXdxX3xX3exX1xX105xX27xX14xX3xX4xX1xXb21xX27xX3xX27xX70xXdxX3xX59xX1axX27xX14xX3xX3exX1ddxX4xX1xX3xX17xX70xX27xX14xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX1dxX2fxX27xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX13xX14xX6axXefxX3xX2a8xXbf1xX47xX29exX115xX3xX20xX70xX3xXexX1dxX36xX3axX27xX14xX3xXcxX36xX3xXbxX1xX7axXbxX3xX5f4xX9exX4xX3xX56xX10xXdxX3exX2fxX3xX1acxX6xX6xX7xX3xXexX1xX105xX27xX14xX3xX44xX7axX2fxX3xX4xX1xX1ddxX27xX1xX3xXbxX1xX40xX3xX27xX36xX42fxX4xX3xX27xX6axXefxX3xX4xX6dxX3xXexX1xX4bdxX3xX3exXdxX11fxX27xX3xa2e7xX6xX4xX10xX44xX2fxX2fxX3exX3xX24xX6axX3xX4xX7axX4xX3xXexX1dxX6xX27xX14xX3xXfdxX113xX27xX14xX3xX230xX15axX3xX1xX70xXdxX3xX3exX1xX7axX4xX3xX27xXb0xX1axX3xX1xX697xX3xX3exX1xX105xX27xX14xX3xX27xa46axX3xX5xX355xX4xX3xX27xX14xXbeaxX27xX3xX4xX1xXb21xX27xX3xX27xX1xX593xX27xX14xX3xX27xX70xXdxX3xX59xX1axX27xX14xX3xX3exX1ddxX4xX1xX3xX17xX70xX27xX14xX3xXexX1xX5a6xX3xX1xX534xX27xX3xX1xX2fxXb21xX4xX3xX4a0xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xX543xX3xX4xX40xX6xX3xX27xX14xX36xX1b9xXdxX3xX56xX433xXdxX3xX14xXdxX7axX2fxX3xX4xX355xX4xX3xX17xX2fxX6xX27xXdcxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX24xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX232xXdxXexXexX10xX1dxX115xX3xX1280xX6xX4xX10xX44xX2fxX2fxX3exX3xX3exX1xX6dxX6xX3xX1xX6axX27xX14xX3xXexX1dxXbeaxXfdxX3xX27xX14xX6axX27xX3xXexX6axXdxX3xX3exX1xX2fxX501xX27xX3xXexX1dxX1axXefxX19xX27xX3xX44xX7axX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xXaxX3xX1xX1dxX10xX7e1xX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexXd3xX44xXdxXd3xX7xX2fxX47xXexX232xXdxXexXexX10xX1dxXd3xX7e1xX6xX4xX10xX44xX2fxX2fxX3exXd3xX3exX1xX2fxX6xXd3xX1xX6xX27xX14xXd3xXexX1dxX6xXfdxXd3xX27xX14xX6xX27xXd3xXexX6xXdxXd3xX3exX1xX2fxX6xX27xXd3xXexX1dxX1axXefxX10xX27xXd3xX44xX6xXd3xX3exX1xX1axX27xX14xXd3xX44xX2fxX47xX2xX2xX29exX2a8xX23axX23bxXdcxX1xXexXfdxXaxX12xX0xXdxXfdxX14xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX47xXfdxX10xX59xXdxX6xX47xX2xX2a8xX23bxX47xX27xX10xX232xX7xX47xX2xXbf1xX2a9xX2a9xX47xX2xX23bxX2a4xX59xX2a4xX2xX2a4xXexX239xX23bxX23axX925xX5xX23bxXdcxX2b5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX6xX3xX20xX20xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX1xXdxX3xX14xXdxX10xX2fxX3xX1dxX32xX4xX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX24xX12xX0xX7xXexX1dxX2fxX27xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX232xXdxXexXexX10xX1dxX115xX3xX1280xX6xX4xX10xX44xX2fxX2fxX3exX3xX3exX1xX6dxX6xX3xX1xX6axX27xX14xX3xXexX1dxXbeaxXfdxX3xX27xX14xX6axX27xX3xXexX6axXdxX3xX3exX1xX2fxX501xX27xX3xXexX1dxX1axXefxX19xX27xX3xX44xX7axX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xXaxX3xX1xX1dxX10xX7e1xX9xXaxX47xXexX1xXdxX10xXexXd3xX44xXdxXd3xX7xX2fxX47xXexX232xXdxXexXexX10xX1dxXd3xX7e1xX6xX4xX10xX44xX2fxX2fxX3exXd3xX3exX1xX2fxX6xXd3xX1xX6xX27xX14xXd3xXexX1dxX6xXfdxXd3xX27xX14xX6xX27xXd3xXexX6xXdxXd3xX3exX1xX2fxX6xX27xXd3xXexX1dxX1axXefxX10xX27xXd3xX44xX6xXd3xX3exX1xX1axX27xX14xXd3xX44xX2fxX47xX2xX2xX29exX2a8xX23axX23bxXdcxX1xXexXfdxXaxX12xXcxX232xXdxXexXexX10xX1dxX115xX3xX1280xX6xX4xX10xX44xX2fxX2fxX3exX3xX3exX1xX6dxX6xX3xX1xX6axX27xX14xX3xXexX1dxXbeaxXfdxX3xX27xX14xX6axX27xX3xXexX6axXdxX3xX3exX1xX2fxX501xX27xX3xXexX1dxX1axXefxX19xX27xX3xX44xX7axX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX1dxX2fxX27xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX22xX6dxX3xX24x6058xX3xX4xX7axX4xX3xXbxX1xX36xXf3xX27xX14xX3xXexXdxX11fxX27xX3xXexX1dxX1axXefxX19xX27xX3xXexX1xX105xX27xX14xX3xX27xX1xX36xX3xXfdxX113xX27xX14xX3xX230xX15axX3xX1xX70xXdxX3xX17xX6xX27xX14xX3xX59xX52fxX27xX3xXexX1dxX3axX3xXexX1xX6axX27xX1xX3xXfdxX70xXexX3xX27xX19xX27xX3xXexX501xX27xX14xX3xXfdxXdx77b8xX27xX3xXbxX1xX1ddxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX7axX4xX3xX27xX1xX6dxXfdxX3xXexX9axX3xX4xX1xX9exX4xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xX115xX3xX56xX433xXdxX3xc239xXdxX7axX2fxX3xX4xX355xX4xX3xX17xX2fxX6xX27xX3xX1xX2fxXb21xX4xX3xX5xX6axX3xXbxX1xX36xXf3xX27xX14xX3xXexX1xX9exX4xX3xX17xX4bdxX3xX4xX1xX13exX27xX14xX3xXexXdxXb0xXbxX3xX4xX534xX27xX115xX3xXexX1dxX1axXefxX19xX27xX3xX14xXdxX7axX2fxX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX230xX6e5xX1axX115xX3xX17xXb21xX4xX3xX44xXdxX11fxXexX3xX5xX6axX3xX3axX3xX4xX7axX4xX3xXaaxX1axX45xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXbxX1xX36xXf3xX27xX14xX3xXcxX51fxXefxXdcxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX24xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX1dxX10xX7e1xX9xXaxX47xXaaxX1axX2fxX4xXd3xXexX10xX47xX27xX1xXdxX10xX1axXd3xX4xX1axX2fxX27xX14xXd3xXaaxX1axX2fxX4xXd3xX5xX2fxXdxXd3xX59xX1axX27xX14xXd3xXdxX7xXd3xX59xX10xXd3xXexX6xX2fxXd3xX1dxX6xXd3xX230xX1axX27xX14xXd3xX59xX2fxXexX47xX2xX23bxX2a9xX23axX23bxXbf1xXdcxX1xXexXfdxXaxX12xX0xXdxXfdxX14xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX47xXfdxX10xX59xXdxX6xX47xX2xX2a8xX23bxX47xX27xX10xX232xX7xX47xX2xX2a4xX239xX2a9xX47xX2xX23bxX2a4xX59xX239xX23bxX925xX2a9xX925xX23bxX23bxXexX29exX2a8xX29exX2a4xXbf1xX5xX23bxXdcxX2b5xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX6xX3xX20xX20xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX14xX1xXdxX3xX14xXdxX10xX2fxX3xX1dxX32xX4xX3xXexX36xX3xXexX36xX3axX27xX14xX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX24xX12xX0xX7xXexX1dxX2fxX27xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX1dxX10xX7e1xX9xXaxX47xXaaxX1axX2fxX4xXd3xXexX10xX47xX27xX1xXdxX10xX1axXd3xX4xX1axX2fxX27xX14xXd3xXaaxX1axX2fxX4xXd3xX5xX2fxXdxXd3xX59xX1axX27xX14xXd3xXdxX7xXd3xX59xX10xXd3xXexX6xX2fxXd3xX1dxX6xXd3xX230xX1axX27xX14xXd3xX59xX2fxXexX47xX2xX23bxX2a9xX23axX23bxXbf1xXdcxX1xXexXfdxXaxX12xXaxX13xX1xXdxX19xX1axX3xX4xX36xX1b9xX27xX14xX3xXaaxX1axX45xX4xX3xX5xX62xXdxX3xX59xX1d9xX27xX14xX3xX193xX36bxX3xX17xX4bdxX3xXexX113xX2fxX3xX1dxX6xX3xX230xX1axX27xX14xX3xX17xX70xXexXaxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX1dxX2fxX27xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX36bxXbxX1axXexX27xXdxX3exX115xX3xX27xX14xX6axXefxX3xX2a8xX23axX47xX2xX23bxX115xX3xX15eaxXdxX7axXfdxX3xX17xX45xX4xX3xX22xXf3xX3xXaaxX1axX6xX27xX3xXd1xX27xX3xX27xXdxX27xX1xX3xX644xXdxX10fxX27xX3xX44xX6xX27xX14xX3xX13xX14xX6xX3xX14axX1280xX36bxX20xX157xX3xXd1xX5xX10xX3exX7xX6xX27xX59xX1dxX3xX20xX2fxX1dxXexX27xXdxX3exX2fxX24xX3xX3exX1xXb8dxX27xX14xX3xX17xX333xX27xX1xX3xX1dxX511xX27xX14xX3xXfdxX70xXexX3xX24xX6axXdxX3xX4xX36xX1b9xX27xX14xX3xXaaxX1axX45xX4xX3xXexX1xXb0xX3xX14xXdxX42fxXdxX3xX24xX42fxXdxX3xX7xX355xX3xX1xX12b5xX3xXexX1dxX62xX3xXexX40exX3xX17xX19xX3xX7axX27xX3xX27xX1xX6dxXfdxX3xX3exX1xX40xX27xX14xX3xX44xX45xX3xX13xX1xX6axX3xX27xX36xX42fxX4xX3xX56xX433xXdxX3xX14xXdxX7axX2fxX3xX14axX193xX36bxX157xX3xXexX355xX3xX230xX36xX27xX14xX3xX17xX15axX3xX17xXb21xXexX3xXexX2fxX6axX27xX3xXexX1xXb0xX3xX14xXdxX42fxXdxX3xX44xX10fxX27xX3xX44xX1b9xX3xX24xX355xX4xX3xX4xX1axX70xX4xX3xX230xX1axX27xX14xX3xX17xX70xXexX3xXexX105xX27xX3xX14xXdxX7axX2fxX3xX24xX6axX3xX24xXbeaxX27xX3xXfdxXdxX27xX1xX3xXexX2fxX6axX27xX3xX4xX52fxX1axXdcxX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX24xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX1axX5xX12xX0xX59xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX47xX59xXdxX24xX12xX0xX47xX59xXdxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36bxX2fxX1axX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX22xX13xX13xX47xX5f4xX6e5xXexX3xXe1fxXdxX11fxXexX0xX47xXbxX12