Thế giới ngày qua: Bulgaria cấm đeo mạng che mặt tại nơi công cộng
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 16/6.
fd58x10e47x13259x13ac2x15483x14ecex108b4x15f3dx121f5xX5x104fcxX4xX9xX7xX3x155b4x14afax14da9x107b1xX11xX6xX7x12059x1137cxX4xX9xXfx12e44xX7xX3xX11xX9x14dbdxXfxX1axX6xX7xX9xX1ax12c2exX9x1513exX10xXfxX4x15ffbx116f9x14393xX3x1395ex16358xX11xX9xX4x16223xX1fx10351xX7x10396xX16xX1x16019xX3xX2cxX4x15001xX4xX3xX2dxX2cx10a6axX1fxX3x11e14xX31xX10xX2exX3x153e7xX31xXfxX2cxX10x104d9xX4xX10xX3xXex16777x10664xX3x16c8bxX1ax100abxX3xX58x1583cxX2dxX2cxX3xXexX1xX1axX3xX58x16f21xX9xX3xX9xX5fxX4xX3xX2dx1278bxX4xX3xXex14d86xX2dxX2cxX3xXex140baxX2dxX2cxX0x12c06xX1xX2xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x16fc3xX1axX10xX5xX7xX39xX4dx11802xX5cxX3xX8cxX45xX3xX16x174e6xX2dxX1xX3xX5axX4x11277xX2dxX3xX9x11427xX3xX9x10977xX2dxX2cxX3xX1x11fefxX15xX3xXexX93xXexX3xX9xX4xX2dxX3xX9x1635exXexX3xX9xX1xX3cxX3xX2cxX4xX40xX4xX3xX2dxXa7xX4xX3x15913x148d9xX9xX3xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2x12720xX7dxXd8x11ee7xX0xX7dxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX5cxX5xX1fxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX52xX37xX7xX39xX0xX4xX58xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX5cxX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xXc8xX31xXfxX2cxX10xX52xX4xX10xX3xXexX10xX58xX3xX5xX1axX5cxX3xX58xX10xX2dxX2cxX3xXexX1xX1axX3xX58xX10xX9xX3xX9xX10xX4xX3xX2dxX5cxX4xX3xXexX5cxX2dxX2cxX3xXexX5cxX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7x13619xX4xX5xX9xX1xX2exXd8x1518fxX168xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2ex14234x12d80x1768cxX15xX26xX7xX3xX11xX52xXexX6xX7xX7dxX7dxX4xXdbxXc8xX10xX5cxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXdbx15bd8xX2dxX7dxX2dxX1axX161xX11xX7dxX2xXd8x17df7x17e0cxX7dxX2xX198xX199xX5xX176xX168xX176xX168x13e46xX2xX175xX9xX2xX198xX175xXd8xXfxX174xXdbxX30xX15xX2cxX7xX3xX7dxX39xX0xX7dxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xfeccxX10xX15xX9xX4xX5cxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX39x1383cxX2cxX10xX3xXc8xX57xX9xX3xX2dxX2cx16eaaxX3xXexX74xX2dxX2cxX3xXc8x17b25xX3xXfxXa0xX2dxX1xX3xX2dxX2cx1742exX2dxX2cxX3xXc8xfec9xX2dxX3xX199xX1a3xX3xX2cxX4xX1fcxX3xX9xX5fxX4xX3xfdbdxXfxX1axX15xX15xX5cxX3x143c0x17092xX1fxX52xX4xX10x12d72xX2exX0xX7dxX11xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX39xX3xX1c4xX31xX204xX4xX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2xX176xX7dxXd8x15940xX3xX16xX52xX31xX2dxX2cxX3xX9x155e9xX58xX3xX5axX4x1732dxX31xX3xX15xX1xX204xX4xX3xX2dxX2cxX20dxX2dxX2cxX3xXc8xX212xX2dxX3xXex1640dxX10xX3xX1f2xX2cxX10xX3xX9xX5fxX4xX3xX228xX1fxX52xX4xX10xX3xXc8xX57xX9xX3xX2dxX2cxX1fcxX3xXexX74xX2dxX2cxX3xXc8xX204xX3xX58xX79xX9xX3xXfxXa0xX2dxX1xX3xX2dxX2cxX20dxX2dxX2cxX3xXc8xX212xX2dxX3x17403x166c2xX5cxX3xX5xX45xX4xX3xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX3xX199xX1a3xX3xX2cxX4xX1fcxX247xX3xXc8xX212xX9xX3xX5ax159c4xX31xX3xX9xX20dxX3xXfx15b03xXexX3xX168xX3xX2cxX4xX1fcxX3xX2xX3xX15xX1xX2bexX9xX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2xXd8xX7dxXd8xX3xX9xX5fxX4xX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX15xX1xX204xX3xX220xXfxX1axX15xX15xX5cxX3xX9xX1xX31xX79xXexX3xX58xX4xX255xX2dxX3xXc8xX212xXexX3xX228xX1fxX52xX4xX10xX247xX3xX18exX40xX4xX3xX58x143c5xXexX3xX5ax149a1xXexX1xX3xX2cxX4x14a2fxX58xX3xX9xX1xX4x12195xX31xX3xX58xXb8xXexX3xX5axX79xX3xXc8xX5fxX5cxX3xXfx143b4xXexX3xX18ex17e01xX3xX9xX52xX10xX2dxX2cxX3xXexX32bxX2dxX2cxX3xX2dxX1x16a9axX3xX5axX318xX3xXa7xX2dxX3xX5ax12ea7xX2dxX1xX3xX9x15d0cxX2dxX1xX3xX1xX348xX2dxX1xXdbxX3xX16xX52xX33axX40xXexX3xX5ax16936xX247xX3xX16xXa7xX3xXexX1xXb8xXexX3x17b6dxX4xX93xX58xX3xX11xX93xX9xX3xX2dxX1xX250xX2dxX3xX48xX31xX1fxX255xX2dxX3xX228xX1fxX52xX4xX10xX3xX227xX228x10213xX8cx1270exX22dxX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2xX176xX7dxXd8xX3xXexX1xX5cxX3xXc8xX4xX3cxX9xX3xXexX93xXexX3xXexX31xX79xXexX3xX2cxX4xX10xX5cxX3xX9xX52xX10xX2dxX1xX3xX18ex16655xX2dxX3xX9xX4xX3cxX15xX3xX5xX4x1575fxX2dxX3xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX3xX18ex14eeaxX2dxX2cxX3xX198xX199xX3xX2cxX4xX1fcxX3xX48xX31xX10xX3x10573xX3xX9x15c00xX2dxX1xX3xX220xXfxX1axX15xX15xX5cxX3xX15xX1xX30cxX10xX3xXc8xX212xXexX3xX228xX1fxX52xX4xX10xXdbxX3xX227x10a82xX2dxX1xX2exX3xX1c4xX1xX4xX3cxX2dxX3xX9xX52xX33axX1fcxX2dxX2cxX3xX228xX1fxX52xX4xX10xXdbxX3xX1f2xX2cxX31x11bd0xX2dxX2exX3xX1c4xX1f2xX1f2xX22dxX0xX7dxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX4dxX5cxX5xX1fxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX52xX37xX7xX39xX0xX4xX58xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX5cxX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xXc8xX31xXfxX2cxX10xX52xX4xX10xX3xXexX10xX58xX3xX5xX1axX5cxX3xX58xX10xX2dxX2cxX3xXexX1xX1axX3xX58xX10xX9xX3xX9xX10xX4xX3xX2dxX5cxX4xX3xXexX5cxX2dxX2cxX3xXexX5cxX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX161xX4xX5xX9xX1xX2exXd8xX168xX168xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX174xX1a3xX176xX15xX26xX7xX3xX11xX52xXexX6xX7xX7dxX7dxX4xXdbxXc8xX10xX5cxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXdbxX18exX2dxX7dxX2dxX1axX161xX11xX7dxX2xXd8xX198xX199xX7dxX2xX198xX199xX5xX176xX168xX176xX198xX2xX176x11e9cxX9xX1a3xX199xX176xX1a3xXfxX2xXdbxX30xX15xX2cxX7xX3xX7dxX39xX0xX7dxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1c4xX10xX15xX9xX4xX5cxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX39xX16xX348xX58xX3xX9xX1xX57xX1fxX3xX1xX79xX15xX3xX5axX1axX2dxX3xXexX268xX10xX3xX58xX93xX1fxX3xXc8xX10xX1fxX3xX220xX4xX3xX1c4xXc9xX15xX3xX2cxX68xX15xX3xX2dxX5fxX2dxX3xX3d0xX3x16c69xX343xX10xX3xX16xX52xX31xX2dxX2cxX3xX8cxX312xX4xX2exX0xX7dxX11xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX39xX3xX16xX52xX5cxX2dxX2cxX3xX58xX79xX9xX3xX9xX1xX74xX2dxX2cxX3xXexX93xX5cxX3xX15xX1xX93xX9xX3xX5axX4xX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2xXd8xX7dxXd8xX247xX3x117edxX1fxX3xXc8xX10xX2dxX3xX557xX4xX255xX31xX3xX9xX52xX10xX3xX220xX4xX3xX1c4xXc9xX15xX3xXexX1xX5cxX3xXc8xX4xX3cxX9xX3xX9xX1xX4xX3cxX9xX3xXc8xX343xX3xX2cxX1xX4xX3xX250xX58xX3xXc8xX31xX40bxX2dxX2cxX3xXfxX93xX4xX3xXexX268xX10xX3xXexX1xX4xX3cxXexX3xX58xX93xX1fxX3xXc8xX10xX1fxX3xX58xX10xX2dxX2cxX3xX11xX204xX3xX1xX4xXa0xX31xX3x14077xX228xX1a3xX168xX199xX3xX9xX1xX31xX79xXexX3xX1x1255dxX2dxX2cxX3x17705xX2cxX1fxX15xX9xX220xX4xX52xX247xX3xXc8xX343xX3xX52xX70xX4xX3xX3d0xX3xXc8xX4xX318xX2dxX3xX557xX343xX10xX3xX16xX52xX31xX2dxX2cxX3xX8cxX312xX4xX3xX1xX40bxX4xX3xX9xX1xX93xX2dxX2cxX3xX9xX52xX33axX40xXexX247xX3xX18exX20dxX10xX3xX5axX33axXacxXexX3xXfxX327xXexX3xXfxX33axXacxX2dxX2cxX3xX9xX348xX58xX3xX29cxX4xX3cxX58xX3xX15xX1xX93xX9xX3xX1xX4xXa0xX2dxX3xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX3xX9xX348xX2dxX1xX3xX9xX52xX5fxX2dxX2cxX3xXc8xX343xX3xX1xX33axX3xX1xX5fxX4xX3xX2dxX1xX33axX2dxX2cxX3xX18exX3adxX2dxX3xXexX359xX3xX9xX1xX318xX3xX9xX1xX31xX3xX1xX40bxX4xX3xX5axX33axXacxXexX3xX5x16c82xX3xXfxX4xXa0xX31xXdbxX3xX16xX1xX1axX5cxX3xX5axX359xX247xX3xX9xX45xX31xX3x1291dxX5cxX1xX2dxX3x14e10xX1axX9xX1xXc8xX52xX4xX5xX2cxX1axX3xXexX268xX10xX3x15e39xX1xX93xX15xX3xX9xX1xX10xX58xX3xX2cxX4xX10xX3xXexX31xX79xXexX3xX9xX348xX58xX3xX29cxX4xX3cxX58xX3xX5efxX228xX1a3xX168xX199xX3xX5axX5fcxX3xX18exX40xX9xX3xX5axX33axXacxXexX3xX1xX79xX15xX3xX5axX1axX2dxX3xX9xX52x15607xX2dxX3xX3d0xX3xX5axX79xX3xX11xX250xX31xX3xX2cxX2b7xX2dxX3xX199xXdbxX168xX168xX168xX58xXdbxX3xX8cxX4xXa0xX2dxX3xX1xX79xX15xX3xX5axX1axX2dxX3xX2dxX45xX1fxX3xX5axX10xX2dxX2cxX3xX5axX33axXacxXexX3xXexX1xX31xX1fxX318xX2dxX3xX5axX3cxX2dxX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX15xX1xX204xX3xXc8xX4xX318xX2dxX3xX220xXfxX1axX26xX10xX2dxX5xX52xX4xX10xX247xX3xX220xX4xX3xX1c4xXc9xX15xXdbxX3xX16xX52xX5cxX2dxX2cxX3xX29cxX1xX4xX3xX1xX79xX15xX3xX5axX1axX2dxX3xXexX3c1xX2dxX3xXfxX5fxX4xX3xX18exX3adxX2dxX3xX5axX10xX2dxX2cxX3xX9xX4xX3cxX15xX3xX9xX308xXexX3xX5axX33axXacxXexX3xX9xX348xX58xX3xX29cxX4xX3cxX58xXdbxX3xX227xX3efxX2dxX1xX2exX3xX5efxX312xX2dxX1xX3xX18ex1389dxX3xX58xX93xX1fxX3xXc8xX10xX1fxX3xX600xX2cxX1fxX15xX9xX220xX4xX52xX3xX5axX33axXacxXexX3xX9xX348xX58xX3xX9xX1xX57xX1fxX3xX9xX1xX93xX2dxX2cxX3xX9xX52xX33axX40xXexXdbxX3xX1f2xX2cxX31xX40bxX2dxX2exX3xX382xX1axX31xX9xX1axX52xX11xX22dxX0xX7dxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1c4xX10xX15xX9xX4xX5cxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX52xX37xX7xX39xX0xX4xX58xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX5cxX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xXc8xX31xXfxX2cxX10xX52xX4xX10xX3xXexX10xX58xX3xX5xX1axX5cxX3xX58xX10xX2dxX2cxX3xXexX1xX1axX3xX58xX10xX9xX3xX9xX10xX4xX3xX2dxX5cxX4xX3xXexX5cxX2dxX2cxX3xXexX5cxX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX161xX4xX5xX9xX1xX2exXd8xX168xX168xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX199xX4dcxX2xX15xX26xX7xX3xX11xX52xXexX6xX7xX7dxX7dxX4xXdbxXc8xX10xX5cxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXdbxX18exX2dxX7dxX2dxX1axX161xX11xX7dxX2xXd8xX198xX199xX7dxX2xX198xX199xX5xX176xX168xX176xX174xX174xX198xX2xX9xX1a3xX175xX174xX1a3xXfxX176xXdbxX30xX15xX2cxX7xX3xX7dxX39xX0xX7dxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1c4xX10xX15xX9xX4xX5cxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX39x15213xX250xX2dxX3x12802xX1axX2dxX1ax13e89xX31xX1axXfxX10xX3xX9xX52xX45xX2dxX3xX18exX45xX5cxX3xX11xX4xX6f8xX31xX3xX9xX1xX343xX3xXexX33axX40xX15xX3xX5axX40bxX247xX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX15xX1xX204xX3xX1c4xX31xX58xX10xX2dxX10xX3xXc8xX343xX3xX2cxX4xX40xX4xX3xX2dxX2cxX1xX4xX6f8xX58xX2exX0xX7dxX11xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX39xX3x12aaaxX9xX3xX2dxX1xX57xX9xX3xX198xX168xX3xXexXa4xX10xX3xX1xX45xX2dxX2cxX3xX18exX45xX3xX11xX4xX6f8xX31xX3xX9xX1xX343xX3xXc8xX343xX3xX2dxX2cxX33axX1fcxX4xX3xX5xX250xX2dxX3xX9xX2bexX2dxX2cxX3xX48xX31xX3adxX2dxX3xX9xX52xX45xX2dxX3xX18exX45xX5cxX3xXexX33axX40xX15xX3xXc8xX359xXexX3xX5xX5fcxX3xX58xX10xX2dxX3xX3d0xX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX15xX1xX204xX3xX1c4xX31xX58xX10xX2dxX10xX247xX3xX8faxX1axX2dxX1axX8fexX31xX1axXfxX10xXdbxX3xX1c4xX1xX30cxX2dxX1xX3xX48xX31xX1fxX255xX2dxX3xX16xX6c0xX3xX1c4xX31xX58xX10xX2dxX10xX3xX5axX5fcxX3xX15xX1xX312xX4xX3xXc8xX10xX2dxX3xXc8xX204xX3xX58xX79xX9xX3xXfxXa0xX2dxX1xX3xX2cxX4xX40xX4xX3xX2dxX2cxX1xX4xX6f8xX58xXdbxX3xX4dxX4xX2dxX1xX3xXfxX30cxX2dxX1xX247xX3xXexX312xX2dxX1xX3xX11xX93xX9xX3xX5axX68xXexX3xX2dxX1xX4xXa0xX58xX3xX18exX45xX3xXfxX327xXexX3xXfxX33axXacxX2dxX2cxX3xXexX268xX10xX3xX1c4xX70xX3xX48xX31xX10xX2dxX3xX9xX348xX2dxX1xX3xXc8xX93xX5cxX3xX48xX31xX204xXexX3xX2cxX4xX10xX3xX227xX228xX1axXc8xX4xX2dxX22dxX3xX5axX5fcxX3xX5axX33axXacxXexX3xX5axX4xX255xX31xX3xX5axX79xX2dxX2cxX3xX9xX31xX2b7xX2dxX3xX9xX52xX10xX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX15xX1xX204xXdbxX3xX1c4xX359xX3xX30cxX9xX3xX2dxX1xX57xX9xX3xX199xX168xX168xX3xX2dxX2cxX33axX1fcxX4xX3xX5axX5fcxX3xXc8xX343xX3xXc8xX212xX9xXdbxX3xX1c4xX93xXexX3xX18exX308xX3xXexX33axX40xX15xX3xXc8xX359xXexX3xX18exX45xX3xXc8xX5fxX5cxX3xXfxX327xXexX3xX5axX33axX1fcxX2dxX2cxX3xX15xX1xX204xX3xX48xX31xX1fxX3xX58xX74xX3xXfxX40xX2dxX3xX3d0xX3xX1c4xX31xX58xX10xX2dxX10xX3xX5xX4xX3b7xX2dxX3xX52xX10xX3xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX3xXc8xX204xX4xX3xXexX312xX2dxX1xX3xXexX31xX79xXexX3xX29cxX1xX268xX2dxX2cxX3xX1xX5cxX312xX2dxX2cxX3xXfxX33axX70xX2dxX2cxX3xX9xX1xX327xXexX3xX5axX10xX2dxX2cxX3xXfxX10xX2dxX3xX52xX79xX2dxX2cxX3xX3d0xX3xX8faxX1axX2dxX1axX8fexX31xX1axXfxX10xXdbxX3xX227xX3efxX2dxX1xX2exX3xX1f2xX2cxX33axX1fcxX4xX3xX5xX250xX2dxX3xX9xX52xX45xX2dxX3xX18exX45xX5cxX3xX11xX4xX6f8xX31xX3xX9xX1xX343xX3xXexX33axX40xX15xX3xXc8xX359xXexX3xX3d0xX3xX16xX6c0xX3xX1c4xX31xX58xX10xX2dxX10xXdbxX3xX1f2xX2cxX31xX40bxX2dxX2exX3xX1c4xX600xX1f2xX22dxX0xX7dxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1c4xX10xX15xX9xX4xX5cxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX52xX37xX7xX39xX0xX4xX58xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX5cxX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xXc8xX31xXfxX2cxX10xX52xX4xX10xX3xXexX10xX58xX3xX5xX1axX5cxX3xX58xX10xX2dxX2cxX3xXexX1xX1axX3xX58xX10xX9xX3xX9xX10xX4xX3xX2dxX5cxX4xX3xXexX5cxX2dxX2cxX3xXexX5cxX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX161xX4xX5xX9xX1xX2exXd8xX168xX168xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX174xX175xX176xX15xX26xX7xX3xX11xX52xXexX6xX7xX7dxX7dxX4xXdbxXc8xX10xX5cxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXdbxX18exX2dxX7dxX2dxX1axX161xX11xX7dxX2xXd8xX198xX199xX7dxX2xX198xX199xX5xX176xX168xX176xX199xX199xX174xX4dcxX9xX4dcxX1a3xX4dcxXfxX168xXdbxX30xX15xX2cxX7xX3xX7dxX39xX0xX7dxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1c4xX10xX15xX9xX4xX5cxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX39xX1f2xX2cxX10xX3xX9xX52xX4xXa0xX31xX3xX557xX5fxX4xX3xX11xXb8xX3xX6c0xX1xX93xX15xX3xX18exX348xX3xX18exX308xX3x124b7xXc8xX45xX4xX3xX1f2xX2cxX10x1107exX3xX3d0xX3xX600xX31xX52xX5cxX3xX198xX168xX2xXd8xX2exX0xX7dxX11xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX39xX3xX1f2xX2cxX45xX1fxX3xX2xX176xX7dxXd8xX247xX3xX4dxX79xX3xX1f2xX2cxX5cxX5fxX4xX3xX2cxX4xX10xX5cxX3xX1f2xX2cxX10xX3xX5axX5fcxX3xX9xX52xX4xXa0xX31xX3xX557xX5fxX4xX3xX11xXb8xX3xX6c0xX1xX93xX15xX3xX9xX5fxX4xX3xX1f2xX2cxX10xX3xX6acxX1axX10xX2dxX28xX5efxX10xX31xX52xX4xXexX1axX3xX382xX4xX15xX1axX52xX9xX3xX9xX40xX4xX3xX5axX318xX3xX15xX1xX312xX2dxX3xX5axX204xX4xX3xX18exX255xX3xX18exX4xXa0xXexX3xX199xX174xX3xXexXa7xX3xX5axX79xX2dxX2cxX3xX18exX4xX6f8xX2dxX3xX1f2xX2cxX10xX3xXc8xX343xX3xXc8xX212xX9xX3xX2cxX4xX697xX3xX9xX5fxX4xX3xX600x13d32xX382xX380xX3xX198xX168xX2xXd8xXdbxX3xX1c4xX308xX3xX9xX1xX318xX247xX3xXexX312xX2dxX1xX3xX11xX93xX9xX3xX6c0xX1xX93xX15xX3xX1xX74xX58xX3xX2xX199xX7dxXd8xX3xX9xX4xX3cxX2dxX3xX1xX45xX2dxX1xX3xXc8xX212xX9xX3xX2cxX4xX697xX3xXexX93xXexX3xXexXa7xX3xX5axX79xX2dxX2cxX3xX18exX4xX6f8xX2dxX3xX1f2xX2cxX10xX3xX29cxX1xX4xX3xX1x13706xX3xX5axX10xX2dxX2cxX3xX5axX4xX3xX9xX52xX6f8xX2dxX3xX58xX79xX9xX3xXexX1xX31xX1fxX3cxX2dxX3xX26xX1axX3xXc8xX31x13b35xX9xX3xX9xX20dxX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX15xX1xX204xX3xX5efxX10xX52xX11xX1axX4xXfxXfxX1axX3xX5axX3cxX2dxX3xX6b1xX4xXfxXfxX1axX3xX227xX6c0xX1xX93xX15xX22dxX3xX5axX318xX3xX5axX359xX2dxX3xX26xX1axX58xX3xX9xX52xXc9xX2dxX3xX5axX57xX31xX3xX9xX4xX3cxX15xX3xX9xX1xX1axX5cxX3xXexX359xX3xX11xX327xX3xX9xX1xX10xX58xX3xX2cxX4xX10xX3xXexX268xX10xX3xX5axX79xX4xX3xX9xX31xX1fxX318xX2dxX3xX1f2xX2cxX10xX3xX9xX5fxX4xX3xX18exX3c1xX2dxX2cxX3xXexX1xX31xX2dxX2cxX3xX29cxX3cxX9xX3xX600xXd32xX382xX380xX3xX198xX168xX2xXd8xXdbxX3xX5efxX68xXexX3xX5xfed4xX3xX6c0xX1xX93xX15xX3xX29cxX1x17b9fxX2dxX2cxX3xX5axX343xX2dxX1xX3xX18exX4xXa0xXexX3xXc8xX212xX9xX3xX2cxX4xX697xX3xXexXa7xX3xX5axX79xX2dxX2cxX3xX18exX4xX6f8xX2dxX3xX1f2xX2cxX10xX3xXfxX45xX3xX1xX5cxX45xX2dxX3xX9xX5cxX45xX2dxX3xX9xX31xX250xX2dxX3xX9xX1xX268xX3xX15xX1xX93xX15xX3xXfxX31xXc9xX9xX247xX3xX1f2xX2cxX5cxX5fxX4xX3xX9xX52xX33axX3d0xX2dxX2cxX3xX1f2xX2cxX10xX3xX228xX1axX52xX2cxX1axX4xX3xX6b1xX10xX18exX52xX5cxX18exX3xX5axX5fcxX3xXexX93xX5cxX3xXc8xX31xX79xXexX3xXexXa7xX3xX5axX79xX2dxX2cxX3xX18exX4xX6f8xX2dxX3xXc8xX359xX2dxX2cxX3xX5axX93xX3xXexX268xX10xX3xXexX93xXexX3xX48xX31xX204xXexX3xX2cxX4xX10xX3xX29cxX1xX93xXexX3xXexX359xX3xXc88xX2dxX1xX697xX2dxX2cxX3xX1xX45xX2dxX1xX3xX5axX79xX2dxX2cxX3xX1xX5cxX45xX2dxX3xX9xX5cxX45xX2dxX3xXfxX45xX3xX2cxX250xX1fxX3xX1xX57xX2dxXc90xX3xX3d0xX3xX600xX31xX52xX5cxX3xX198xX168xX2xXd8xX247xX3xXexX1xXe3cxX2dxX2cxX3xX1xX5fxX2dxX3xX18exX4xXa0xXexX3xX5xX3adxX58xX3xX5axX5fxX15xX3xXfxX6f8xX2dxX3xX48xX31xX204xXexX3xX29cx134a5xX3xX1f2xX2cxX10xXdbxX3xX1f2xX2cxX10xX3xXexX32bxX2dxX2cxX3xXexX312xX2dxX1xX3xXc8xX93xX5cxX3xX9xX4xX2dxX1xX3xX9xX1xX2b7xX2dxX3xXc88xXc8xX45xX4xX3xX1f2xX2cxX10xXc90xX3xX9xX5fxX4xX3xX2cxX4xX312xX4xX3xX5axX57xX31xX3xX2dxX45xX1fxX3xXexX359xX3xX9xX1xX318xX3xX7xXfxX45xX58xX3xX9xX52xX2b7xX58xX3xX9xX52xXd87xX2dxX2cxX3xX9xX1xX6f8xX58xX3xX5axX93xX2dxX2cxX3xX29cxX318xX3xXc8xX2b7xX31xX3xX29cxX1xX74xX2dxX2cxX3xX29cxX1xX30cxX3xX48xX31xX10xX2dxX3xX1xXa0xX3xX1f2xX2cxX10xX3xX28xX3xX6c0xX1xX93xX15xX7xX247xX3xX9xX1xX1axX5cxX3xX382xX1axX31xX9xX1axX52xX11xXdbxX3xX227xX3efxX2dxX1xX2exX3xX6b1xX327xXexX3xXfxX33axXacxX2dxX2cxX3xX10xX2dxX3xX2dxX4xX2dxX1xX3xX6c0xX1xX93xX15xX3xX18exX45xX3xXexX93xXexX3xXexXa7xX3xX5axX79xX2dxX2cxX3xX18exX4xX6f8xX2dxX3xX1f2xX2cxX10xX3xX3d0xX3xX6b1xX4xXfxXfxX1axXdbxX3xX1f2xX2cxX31xX40bxX2dxX2exX3xX382xX1axX31xX9xX1axX52xX11xX22dxX0xX7dxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1c4xX10xX15xX9xX4xX5cxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX52xX37xX7xX39xX0xX4xX58xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX5cxX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xXc8xX31xXfxX2cxX10xX52xX4xX10xX3xXexX10xX58xX3xX5xX1axX5cxX3xX58xX10xX2dxX2cxX3xXexX1xX1axX3xX58xX10xX9xX3xX9xX10xX4xX3xX2dxX5cxX4xX3xXexX5cxX2dxX2cxX3xXexX5cxX2dxX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX161xX4xX5xX9xX1xX2exXd8xX168xX168xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX174xX174xX1a3xX15xX26xX7xX3xX11xX52xXexX6xX7xX7dxX7dxX4xXdbxXc8xX10xX5cxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXdbxX18exX2dxX7dxX2dxX1axX161xX11xX7dxX2xXd8xX198xX199xX7dxX2xX198xX199xX5xX176xX168xX176xX176xX174xX174xX198xX9xX2xX174xXd8xX4dcxXfxX174xXdbxX30xX15xX2cxX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX3xX5xX9xX1xX31xX58xXc8xX7xX3xX7dxX39xX0xX7dxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX1c4xX10xX15xX9xX4xX5cxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX39xX4dxX31xXfxX2cxX10xX52xX4xX10xX3xXexX57xX58xX3xX5axX1axX5cxX3xX58xX5fxX2dxX2cxX3xXexX1xX1axX3xX58xX68xX9xX3xX9xX5fxX4xX3xX2dxX70xX4xX3xXexX74xX2dxX2cxX3xXexX79xX2dxX2cxX2exX0xX7dxX11xX9xX52xX5cxX2dxX2cxX39xX3xX1f2xX2cxX45xX1fxX3xX2xXd8xX7dxXd8xX247xX3x10d59xX31xX204xXexX3xX8cxX79xX4xX3xX4dxX31xXfxX2cxX10xX52xX4xX10xX3xX9xX1xX74xX2dxX2cxX3xX48xX31xX10xX3xX5xX327xX3xXfxX31xXc9xX9xX3xXexX57xX58xX3xX5axX1axX5cxX3xX58xX5fxX2dxX2cxX3xXexX1xX1axX3xX58xX68xX9xX3xX9xX5fxX4xX3xXexX93xXexX3xX5axX343xX10xX3xX5axX4xX318xX58xX3xXexX74xX2dxX2cxX3xXexX79xX2dxX2cxX3xX9xX52xX6f8xX2dxX3xX9xX5cxX45xX2dxX3xX48xX31xX204xXexX3xX18exX40xX4xX3xX9x14c79xX3xXfxXa0xX3xXc8x165c6xX3xX15xX1xX4xX3cxX31xX3xXfxX45xX3xX2xX168xX1a3xX3xX15xX1xX4xX3cxX31xX3xX9xX1xX31xXc9xX2dxX247xX3xX1a3xX3xX15xX1xX4xX3cxX31xX3xXexX1xX204xX2dxX2cxXdbxX3xX16xX1xX1axX5cxX3xXfxX31xXc9xX9xX3xX2dxX45xX1fxX247xX3xX15xX1xX308xX3xX2dxX697xX3xX29cxX1xX74xX2dxX2cxX3xX5axX33axXacxXexX3xXexX1xX1axX3xX9xX5cxX45xX2dxX3xXc8xX79xX3xX1xX10xX1fxX3xX58xX79xX9xX3xX15xX1xX2b7xX2dxX3xX58xX68xX9xX3xX9xX5fxX4xX3xX9xX57xX9xX3xXexX312xX3xXexX93xXexX3xXexX70xX3xX11xX3d0xX3xX1xX45xX2dxX1xX3xXexX1xX30cxX2dxX1xX247xX3xX2cxX4xX93xX5cxX3xX5xX308xXexX247xX3xX26xX5fcxX3xX1xX79xX4xX247xX3xXexX32bxX2dxX2cxX3xX2dxX1xX33axX3xX9xX5fxX4xX3xXexX93xXexX3xX5axX343xX10xX3xX5axX4xX318xX58xX3xXexX74xX2dxX2cxX3xXexX79xX2dxX2cxX247xX3xX18exX31xX4xX3xXexX1xX70xX4xX3xX2cxX4xX312xX4xX3xX9xX52xX30cxX3xX2dxX1xX33axX3xXexX93xXexX3xX29cxX1xX31xX3xX2dxX2cxX1xX3d3xX3xX5xX33axX7a0xX2dxX2cxX247xX3xXexX74xX2dxX2cxX3xX18exX4xX6f8xX2dxX247xX3xXc8xX3cxX2dxX3xX9xX45xX31xX247xX3xX2dxX1xX45xX3xX2cxX10xX3xX1xX10xX1fxX3xX9xX5fxX4xX3xXexX93xXexX3xX11xX327xX3xX29cxX4xXa0xX2dxX3xX18ex1575dxX2dxX3xX1xX359xX10xX247xX3xX9xX1xX318xX3xX9xX1xX10xX5cxXdbxX3xX6b1xXa0xX2dxX1xX3xXexX57xX58xX3xX29cxX1xX74xX2dxX2cxX3xX93xX15xX3xX5xX308xX2dxX2cxX3xX9xX5fxX4xX3xXexX93xXexX3xXexX70xX3xX11xX3d0xX3xX9xX1xX1fcxX3xX9xX327xX3xX18exX45xX3xX9xX5fxX4xX3xX9xX33axX3xX2cxX4xX10xX3xXexX268xX10xX3xX2dxX2cxX33axX1fcxX4xX3xX5xX250xX2dxXdbxX3xX16xX1xX1axX5cxX3xX5xX327xX3xX9xX1xX312xX5cxX3xXfxX31xXc9xX9xX3xX9xX1xX348xX3xX10xX4xX3xX18exX4xX3xX15xX1xX5fxX58xX3xXfxX2b7xX2dxX3xX5axX2b7xX31xX3xX11x10c48xX3xXc8xX343xX3xX15xX1xX5fxX9xX3xX2xX176xX168xX3xX1axX31xX52xX5cxX3xX18exX45xX3xX2dxX2cxX33axX1fcxX4xX3xXexX204xX3xX9xX348xX2dxX1xX3xX18exX4xX3xX15xX1xX5fxX58xX3xXfxX2b7xX2dxX3xX9xX1xXb8xX3xX1xX10xX4xX3xX11xX138exX3xXc8xX343xX3xX15xX1xX5fxX9xX3xX176xX168xX168xX3xX1axX31xX52xX5cxXdbxX3xX227xX3efxX2dxX1xX2exX3xX1f2xX2cxX33axX1fcxX4xX3xX8cxX40bxX4xX3xX2cxX4xX93xX5cxX3xX3d0xX3xX4dxX31xXfxX2cxX10xX52xX4xX10xXdbxX3xX1f2xX2cxX31xX40bxX2dxX2exX3xX4dxX4dxX1c4xX22dxX0xX7dxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX220xX31xX9xX1xX5cxX52xX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX52xX4xX2cxX1xX9xX37xX7xX39xX6c0xX1xX33axX70xX2dxX2cxX3xX557xX68xX2dxX2cxX0xX7dxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX228xX5cxX31xX52xXexX1axX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX227xX16xXa7xX2dxX2cxX3xX1xXacxX15xX22dxX0xX7dxX15xX39
Phương Đặng