Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, xử lý nạn khai thác, tập kết khoáng sản trái phép
(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã bắt giữ, xử phạt nhiều cá nhân, tổ chức vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Các cấp, ngành nghiêm túc kiểm điểm, phê bình các địa phương để xảy ra sai phạm.
4c71x504fxda4cxfdb6x7571x880exd1d3xa736xdeaexX7xbfc2x7648x6340x61b6x9531xc1d7xX5xc22exXax4c96xcb0exc745xX3xXcx5103x66f1xX1xX3xXex82bfxX18x88c0xX3xX4x793dx9a0cxX18xX1exX3x65e7xXdxf516xb2b2xX3xXexbb9bxX6x5756xX3x5177x79e6xX3xX5xf2d6xX3xX18x9f7exX18xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1x5154xX4xX2exX3xXex10159xXbxX3xX26x8c5axXexX3xX26xX1x7defxX41xX18xX1exX3xX7x6f78xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1x95a0xXbxX0xc1aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x5a6axXaxX12xXcxX1xX22xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3x6d2dxa481xX6xX2exX3xX4xX41xX4xX3xX5x4dfcxX4xX3xX5xX21xf8aaxX18xX1exX3xX4xX1x931bxX4xX3xX18xX1cxX18xX1exX3x5fdfxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xb051xbda2xX3xc6a9x5f4exXexX3xX1exXdx5ca8xX2exX3xX30xX31xX3xXbxX1xX37xXexX3xX18xX1xXdxd1f4xX82xX3xX4xX41xX3xX18xX1xbba8xX18xX2exX3xXexef43xX3xX4xX1xX96xX4xX3xee04xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xXd3xXbfxX3xX1xX4fxX37xXexX3xXa8xb38axX18xX1exX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbx6a84xX3xb054xX41xX4xX3xX4x6053xXbxX2exX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX18xX1exX1xXdx8782xX29xX3xXexf7a3xX4xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXa8xXdxX28xX29xX2exX3xXbxX1xX11bxX3xXabxa0d2xX18xX1xX3xX4xX41xX4xX3xXa8x8f2cxX6xX3xXbxX1xX21x4f71xX18xX1exX3xXa8xX28xX3xX30xX55x9341xX3xX2cxX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb1cfxX4fxX74xX14axX3xXbxX108xX10xX18xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX29xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX18xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX14axX5xX10xX9xXaxd2b9xXdxX74xXexX1x8917xX3x64cdxX2x10002xXbxX30xe9fcxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX196xX3x6d53xX2x4fa5xXbxX30xX19dxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX196xX62xX62xXdxX106xXabxX6xX4fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXd3xX18xX62xX18xX10xX191xX7xX62xX2x5b6axX1a7xX19axX62xX2xX19axc6f7xX74xX2xX1d6xX1d6xX1a9xX1d6xX2xX198xXex8d26x5295xX198xX1e1xX198xX5xX1a9xX106x9667xXbxX1ex7a5fxX2cxX9xX1e0xX1a7xX1d0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX18xX37xX18xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX2exX3xXexX46xXbxX3xX26xX4axXexX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX4fxX18xXaxX12xf97fxX8bxX4xX3xX5xX21xX90xX18xX1exX3xX4xX1xX96xX4xX3xX18xX1cxX18xX1exX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdx800dxX18xX3xX29xXe4xXexX3xXd3xd7afxX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xXa8xX10dxXexX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xX9exX3xX108xX6xX18xX3xX262xXe4xX4xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12xXcxX2cxX21x5ea4xX4xX3xX4xX1xc61axX3xXa8xX37xX4fxX3xX4x8cd2xX6xX3xd9d2xX167xd31exdb89xX3xXexX2c5xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXd3xXbfxX3xXd3xXdxX27dxX4xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX4xf11exX18xX1exX3xXexX41xX4xX3xX81xX82xX55xX18xX3xX5xX34xX3xX18xX1xX14xX3xX18xX21xX2c0xX4xX3xXd3xXbfxX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX2exX3xX26xX13bxXbxX3xXexX1xX22xXdxX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX27dxX18xX2exX3xX18xX1exX1cxX18xX3xX4xX1xb2e7xX18xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xXexX132xX18xX1xX3xXexX2cxX37xX18xX1exX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX2exX3xX4xX41xX4xX3xXa8xX13bxX6xX3xXbxX1xX21xX141xX18xX1exX2exX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX5xXdxX11bxX18xX3xX81xX82xX6xX18xX3xXa8xXa9xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX46xXbxX3xX4xX41xX4xX3xXexXccxX3xX4xX2f5xX18xX1exX3xXexX41xX4xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xXd3xXdxX27dxX4xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX2exX3xXexX46xXbxX3xX26xX4axXexX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xXexX2cxX11bxX18xX3xXa8xX13bxX6xX3xXabxX14xX18xX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12xcea2xX4axXexX3xX81xX82xX55xX2exX3xXexX2cxX4fxX18xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xX1exXdxX6xX18xX3xX1exe4f8xX18xX3xXa8xXc7xX14axX2exX3xX5xX8bxX4xX3xX5xX21xX90xX18xX1exX3xX108xX2f5xX18xX1exX3xX6xX18xX3xXexX2c5xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xXabxXacxXexX3xX1exXdxXb1xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX1a7xX19axX1a7xX3xXd3xX285xX2exX3xX1a7xX1e0xX198xX3xXa8x8b86xXdxX3xXexX21xX90xX18xX1exX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX2exX3xX30xX31xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1x9d15xX18xX1xX3xX7xX469xX3xXexXdxXbfxX18xX3xX2xX106xX1d0xX1e1xX1d6xX3xXexX2cxXdxX27dxX82xX3xXa8x1019cxX18xX1exX19dxX3xX19axX19axX3xXd3xX285xX2exX3xX19axX19axX3xXa8xX469xXdxX3xXexX21xX90xX18xX1exX3xXd3xX46xX18xX3xX4xX1xX82xX14axX28xX18xX2exX3xXexX46xXbxX3xX26xX4axXexX2exX3xX26xXdxX18xX1xX3xX74xX4fxX6xX18xX1xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xX26xX1xX2f5xX18xX1exX3xX4x8866xX3xX18xX1exX82xX4baxX18xX3xX1exX469xX4xX3xX1xX90xXbxX3xXbxX1xX41xXbxX2exX3xX30xX31xX3xXbxX1xX37xXexX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4a1xX18xX1xX3xX1e0xX19axX3xXexX2cxXdxX27dxX82xX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12xX108xX2f5xX18xX1exX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xeb97xX18xX1exX3xXa8xXa9xX3xX26xX1xX9exXdxX3xXexX469xX3xX1xX132xX18xX1xX3xX7xX8bxX3xX1d6xX3xXd3xX285xX2exX3xX1d6xX3xXabxX13bxX3xX4xX6xX18xX3xXd3xXbfxX3xXexXe4xXdxX3xbb3ex5522xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xX81xX82xX14axX3xXa8xX13bxX18xX1xX3xXd3xXbfxX3xX18xX1exX1xXdxX11bxX18xX3xX4xX96xX82xX2exX3xXexX1xX1cxX29xX3xX74x7354xX2exX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX14xXdxX3xX18xX1exX82xX14axX11bxX18xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xb179xX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12xXcxX2cxX4fxX18xX1exX3xX26xX1xXdxX3xXa8xX505xX2exX3xe89cxX9exX3xXcxX14xXdxX3xX18xX1exX82xX14axX11bxX18xX3xXd3xX14xX3x9ca1xX2f5xXdxX3xXexX2cxX21xX22xX18xX1exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xXexXccxX3xX4xX1xX96xX4xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX3xX1xX4fxX37xXexX3xXa8xXe4xX18xX1exX3xXa8xX13bxX18xX1xX3xX26x88f8xX3xXd3xX14xX3xXa8xXe4xXexX3xX30xX82xX10dxXexX3xXa8xX469xXdxX3xXd3xX2c0xXdxX3xX1e1xX1e0xX3xXa8xX141xX18xX3xXd3xX13bxX3xXa8xX21xX90xX4xX3xX4xX10dxXbxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX19dxX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX3xX1xX4fxX37xXexX3xXa8xXe4xX18xX1exX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xXexX37xXdxX3xX4xX41xX4xX3xXa8xX13bxX6xX3xXbxX1xX21xX141xX18xX1exX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12x59d5xX82xX6xX3xXa8xX505xX2exX3xX5xX46xXbxX3xXabxXdxX11bxX18xX3xXabxX55xX18xX3xX30xX31xX3xXbxX1xX37xXexX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4a1xX18xX1xX3xXa8xX469xXdxX3xXd3xX2c0xXdxX3xX2xX2xX3xXa8xX141xX18xX3xXd3xX13bxX3xXa8xX21xX90xX4xX3xX4xX10dxXbxX3xX1exXdxX10dxX14axX3xXbxX1xX5fxXbxX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX11bxX18xX3xXa8xX13bxX6xX3xXabxX14xX18xX3xXd3xX2c0xXdxX3xX7xX469xX3xXexXdxXbfxX18xX3xX1d6xX1d0xX1a7xX3xXexX2cxXdxX27dxX82xX3xXa8xX4baxX18xX1exX19dxX3xX30xX31xX3xXbxX1xX37xXexX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4a1xX18xX1xX3xa4e4xX3xXexX2cxX21xX22xX18xX1exX3xX1xX90xXbxX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xXd3xX2c0xXdxX3xX7xX469xX3xXexXdxXbfxX18xX3xX1d6xX198xX1e0xX3xXexX2cxXdxX27dxX82xX3xXa8xX4baxX18xX1exX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12xX600xX9exX3x63bcxXdxX6xX4fxX3xXexX1xX2f5xX18xX1exX3xXd3xX46xX18xX3xXexX55xXdxX3xXbxX1xX469xXdxX3xX1xX90xXbxX3xXd3xX2c0xXdxX3xXcxXccxX3xX4xX2f5xX18xX1exX3xXexX41xX4xX3xX5xXdxX11bxX18xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xXexX2c5xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXccxX3xX4xX1xX96xX4xX3xXexX82xX423xX18xX3xXexX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX27dxX18xX3xXabxXacxXexX3xX1exXdxXb1xX3xX1a7xX2xX3xXd3xX285xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX2exX3xX5xX46xXbxX3xX1xX4baxX3xX7xX141xX3xX4xX1xX82xX14axX28xX18xX3xX4xX141xX3xX81xX82xX6xX18xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX18xX1cxX18xX1exX3xX2cxX6xX3xX81xX82xX14axX4axXexX3xXa8xX13bxX18xX1xX3xX30xX31xX3xXbxX1xX37xXexX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xXd3xX2c0xXdxX3xXexXccxX18xX1exX3xX7xX469xX3xXexXdxXbfxX18xX3xX2xX794xX1d6xX3xXexX2cxXdxX27dxX82xX3xXa8xX4baxX18xX1exX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12xXcxX2cxX8bxX4xX3xXexXdxX4axXbxX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX3xX1e1xX1d6xX3xXabxX4axX18xX2exX3xXabxXa9xXdxX3xXexX46xXbxX3xX26xX4axXexX3xX4xX41xXexX2exX3xX5xX8bxX4xX3xX5xX21xX90xX18xX1exX3xX4xX1xX96xX4xX3xX18xX1cxX18xX1exX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX27dxX18xX3xX198xX3xXabxX4axX18xX3xXabxXa9xXdxX3xX7xX31xX3xX74xX285xX18xX1exX3xXexX1xXdxX4axXexX3xXabxX13bxX3xXabxX469xX4xX3xX74x7e21xX3xX4xX41xXexX3xX26xX1xX2f5xX18xX1exX3xXa8xX55xX29xX3xXabxX55xX4fxX3xXexXdxX11bxX82xX3xX4xX1xX82x9ec4xX18xX3xX6xX18xX3xXexX4fxX14xX18xX3xX26xd3f4xX3xXexX1xX82xX46xXexX3xXd3xX14xX3xX7xX31xX3xX74xX285xX18xX1exX3xXbxX1xX21xX141xX18xX1exX3xXexXdxX27dxX18xX3xXexX1xX2ccxX14axX3xX4xX1xX21xX6xX3xX4xX505xX3xXa8xX1cxX18xX1exX3xX26xX34xX2exX3xX1xX4axXexX3xX1xX37xX18xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXa8xX13bxX18xX1xX19dxX3xX1e1xX3xXabxX4axX18xX3xXabxXa9xXdxX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xXd3xXbfxX3xX1xX14xX18xX1xX3xXd3xXdxX3xX5xX10dxX18xX3xX4xX1xXdxX4axX29xX3xXa8xX10dxXexX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12x8ff4xX141xX18xX3xXd3xX13bxX3xXa8xXa9xX3xX5xX46xXbxX3xX1xX4baxX3xX7xX141xX2exX3xX4xX1xX82xX14axX28xX18xX3xX4xX41xX4xX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX18xX1cxX18xX1exX3xX2cxX6xX3xX81xX82xX14axX4axXexX3xXa8xX13bxX18xX1xX3xX30xX31xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexXccxX18xX1exX3xX7xX469xX3xXexXdxXbfxX18xX3xX1a7xX1d6xX3xXexX2cxXdxX27dxX82xX3xXa8xX4baxX18xX1exX3xXd3xX14xX3xX14axX11bxX82xX3xX4xX423xX82xX3xX4xX1xX10dxX29xX3xX74xX96xXexX3xXd3xXdxX27dxX4xX3xXexX46xXbxX3xX26xX4axXexX3xX4xX41xXexX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX2exX3xX26xX1xX976xX18xX3xXexX2cxX21xX141xX18xX1exX3xX26xX1xXacxX4xX3xXbxX1xX285xX4xX3xX5xd094xXdxX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axX3xXbxX108xX10xX18xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX29xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX108xX10xX18xXexX10xX2cxX3xX74xXexX1xX82xX29xXabxXaxX3xX7xXexX14axX5xX10xX9xXaxX191xXdxX74xXexX1xX196xX3xX198xX2xX19axXbxX30xX19dxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX196xX3xX1a7xX2xX1a9xXbxX30xX19dxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX196xX62xX62xXdxX106xXabxX6xX4fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX106xXd3xX18xX62xX18xX10xX191xX7xX62xX2xX1d0xX1a7xX19axX62xX2xX19axX1d6xX74xX2xX1d6xX1d6xX1a9xX1a7xX1e1xX19axXexX1e1xX2xX198xX19axX1d6xX5xX1a9xX106xX1e8xXbxX10xX1exX1ebxX2cxX9xX1d6xX19axX198xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX18xX37xX18xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX2exX3xXexX46xXbxX3xX26xX4axXexX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX6xXbxXexXdxX4fxX18xXaxX12xX108xX2f5xX18xX1exX3xX6xX18xX3xX1xX82xX14axX27dxX18xX3xX13xX21xX141xX18xX1exX3xX600xX141xX18xX3xXabxXacxXexX3xX81xX82xX55xX3xXexX6xX18xX1exX3xX7xX14xX3xX5xX6xX18xX3xX592xX29xX505xX4xX5dbxX3xX4xX41xXexX3xXexX2cxX11bxX18xX3xX7xX2f5xX18xX1exX3xX2d1xX1exX14xX18xX3xd643xX1xX469xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12xX167xX11bxX18xX3xX4xX37xX18xX1xX3xXa8xX505xX2exX3xX2cfxX167xX2d1xX2d2xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX82xX14axX27dxX18xX2exX3xXexX1xX13bxX3xX30xXa9xX2exX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXbxX1xX469xX3xX4xX565xX18xX1exX3xXa8xXa9xX3xXbxX1xX469xXdxX3xX1xX90xXbxX3xXd3xX2c0xXdxX3xX18xX1exX14xX18xX1xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX18xX1cxX18xX1exX3xXexX2c5xX18xX1xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX2exX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX27dxX18xX3xX1xX14xX18xX1exX3xX5xX4fxX37xXexX3xXd3xX285xX3xXd3xXdxX27dxX4xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX2exX3xXd3xX46xX18xX3xX4xX1xX82xX14axX28xX18xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4a1xX18xX1xX3xX7xX469xX3xXexXdxXbfxX18xX3xX1exX423xX18xX3xX1d6xX3xXex8da2xX3xXa8xX4baxX18xX1exX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12xXa0axX141xX18xX3xX4xX31xX3xX18xX1xX21xX3xX2cfxX167xX2d1xX2d2xX3xX1xX82xX14axX27dxX18xX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xX13xX14xX3xXexXccxX3xX4xX1xX96xX4xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX3xX19axX1e0xX3xX5xX21xX90xXexX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xXd3xXbfxX3xX1xX4fxX37xXexX3xXa8xXe4xX18xX1exX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX2exX3xXexX46xXbxX3xXexX2cxX82xX18xX1exX3xXexX37xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX30xXa9xX3xX167xXacxX4xX3xX600xX141xX18xX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xXa0axXdxXbfxX18xX2exX3xX2d1xX6xX29xX3xX13xX21xX141xX18xX1exX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xebc7xX82xXc7xX18xX2exX3xX2d1xX1ex4f3exX4xX3xX600xX141xX18xX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xX593xX17xX18xX1xX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xX2d1xX1exXdb7xX4xX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xXa0axX2c5xX18xX1xX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xX167xX14xX18xX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xXcxX2cxX13bxX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xX13xXe4xXdxX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xX593xX1cxX18xX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xXcxXdxX4axX18xX19dxX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX1a7xX1e0xX3xXd3xX285xX2exX3xX19axX1d6xX3xXa8xX469xXdxX3xXexX21xX90xX18xX1exX2exX3xX30xX31xX3xXbxX1xX37xXexX3xX2xX1e0xX1e0xX3xXexX2cxXdxX27dxX82xX3xXa8xX4baxX18xX1exX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12xXcxX1xX37xX4xX1xX3xX13xX14xX3xXexXccxX3xX4xX1xX96xX4xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXa8xXdxX28xX29xX2exX3xXbxX1xX11bxX3xXabxX132xX18xX1xX3xX1a7xX3xXexX46xXbxX3xXexX1xX28xX2exX3xX1exX4baxX29xX3xX2cfxX167xX2d1xX2d2xX3xX4xX41xX4xX3xX30xXa9xX3xX167xXacxX4xX3xX600xX141xX18xX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xX2d1xX1exXdb7xX4xX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xXdafxX82xXc7xX18xX2exX3xXcxX1xX37xX4xX1xX3xXa0axX2c5xX18xX1xX3xXexX2cxX4fxX18xX1exX3xX4xX2f5xX18xX1exX3xXexX41xX4xX3xX81xX82xX55xX18xX3xX5xX34xX2exX3xXabxX55xX4fxX3xXd3xX27dxX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX11bxX18xX3xXa8xX13bxX6xX3xXabxX14xX18xX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12xX2cfxX167xX2d1xX2d2xX3xX1xX82xX14axX27dxX18xX3xXa0axX96xX4xX3xXcxX1xXdb7xX3xXa8xXa9xX3xXabxXacxXexX3xXd3xX14xX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX1d6xX2xX1a7xX3xXexX2cxX21xX22xX18xX1exX3xX1xX90xXbxX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX2exX3xX18xXe4xXbxX3xX18xX1exXc7xX18xX3xX7xX41xX4xX1xX3xX1exX423xX18xX3xX198xX1a9xX2xX3xXexX2cxXdxX27dxX82xX3xXa8xX4baxX18xX1exX19dxX3xX26xX1xX9exXdxX3xXexX469xX3xX2xX3xXexX2cxX21xX22xX18xX1exX3xX1xX90xXbxX3xXd3xXbfxX3xXexXe4xXdxX3xX592xX593xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX14xXdxX3xX18xX1exX82xX14axX11bxX18xX5dbxX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12xX2cfxX167xX2d1xX2d2xX3xX1xX82xX14axX27dxX18xX3xX2d1xX1exX1xXdxX3xXdafxX82xXc7xX18xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX1a7xX198xX3xXd3xX285xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xXexX2cxX11bxX18xX3xXa8xX13bxX6xX3xXabxX14xX18xX3xXd3xX14xX3xX30xX31xX3xXbxX1xX37xXexX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4a1xX18xX1xX3xX7xX469xX3xXexXdxXbfxX18xX3xX1e1xX19axX1e0xX3xXexX2cxXdxX27dxX82xX3xXa8xX4baxX18xX1exX106xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX4fxX74xX14axXaxX12xXcxX37xXdxX3xX13xX21xX141xX18xX1exX3xX600xX141xX18xX2exX3xX2cfxX167xX2d1xX2d2xX3xX1xX82xX14axX27dxX18xX3xXa8xXa9xX3xXexXdxX4axX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX1e1xX2xX3xXd3xX285xX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX2exX3xXexXccxX18xX1exX3xX7xX469xX3xXexXdxXbfxX18xX3xX30xX31xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xX4a1xX18xX1xX3xX2xX1d6xX794xX3xXexX2cxXdxX27dxX82xX3xXa8xX4baxX18xX1exX19dxX3xX4xX1xX2c5xX3xXa8xX37xX4fxX3xX2cfxX167xX2d1xX2d2xX3xX30xXa9xX3xX600xX141xX18xX3xX6e6xX82xX6xX18xX1exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX26xXcffxX3xX5xX82xX46xXexX3xXd3xX2c0xXdxX3xX1xX132xX18xX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xX26xX1xXdxX28xX18xX3xXexX2cxX41xX4xX1xX3xXa8xX469xXdxX3xXd3xX2c0xXdxX3xX2xX3xX4xX41xX18xX3xXabxXe4xX3xXa8xX13bxX6xX3xX4xX1xX4a1xX18xX1xX3xXd3xX14xX3xX2xX3xX4xX41xX18xX3xXabxXe4xX3xX4xX2f5xX18xX1exX3xX6xX18xX3xX30xXa9xX3xX74xX4fxX3xXabxX82xX2f5xX18xX1exX3xX5xbcb6xX18xX1exX3xX4xX2f5xX18xX1exX3xXexX41xX4xX3xX81xX82xX55xX18xX3xX5xX34xX106xX106xX106xX0xX62xXbxX12xX0xX74xXdxXd3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX74xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX4fxX18xX1exX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX11bxX18xX3xX81xX82xX6xX18xX196xX0xX62xX7xXexX2cxX4fxX18xX1exX12xX0xX82xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x97a1xXexX1xX82xX29xXabxX11dbxX6xX18xX74xX11dbxX7xX6xXbxX4fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7f3xXdxX41xX29xX3xXa8xX469xX4xX3xX108xX2f5xX18xX1exX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa8xXbfxX3xX18xX1exX1xX13bxX3xXa8xX505xX18xX1exX3xX4xX31xX6xX3xX29xXe4xXexX3xX7xX469xX3xX29xX117bxX3xXexX1xX21xX22xX18xX1exX3xX30xX82xX14axX11bxX18xX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX82xX46xXexXaxX3xX1xX2cxX10xca7fxX9xXaxX62xX6xX18xX11dbxX18xXdxX18xX1xX11dbxXexX2cxX6xXexX11dbxXexX82xX62xX1exXdxX6xX29xX11dbxX74xX4fxX4xX11dbxX4xX4fxX18xX1exX11dbxX6xX18xX11dbxX1xX6xX11dbxXexXdxX18xX1xX11dbxX74xX10xX11dbxX18xX1exX1xXdxX11dbxX74xX4fxX18xX1exX11dbxX4xX82xX6xX11dbxX29xX4fxXexX11dbxX7xX4fxX11dbxX29xX4fxX11dbxXexX1xX82xX4fxX18xX1exX11dbxX30xX82xX14axX10xX18xX11dbxXd3xXdxX11dbxXbxX1xX6xX29xX11dbxXbxX1xX6xXbxX11dbxX5xX82xX6xXexX62xX2xX1e0xX1a7xX1d6xX1a7xX1d0xX106xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX1exX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX62xX29xX10xX74xXdxX6xX62xX2xX1d6xX1a9xX62xX18xX10xX191xX7xX62xX2xX1d0xX1d6xX1e1xX62xX2xX1a9xX794xX74xX19axX2xX1d6xX1a7xX1e1xX1a7xX1d0xXexX19axX794xX1d6xX1a9xX1d6xX5xX1a9xX106xX1e8xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX18xX37xX18xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX2exX3xXexX46xXbxX3xX26xX4axXexX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX74xXdxXd3xX12xX0xX7xXexX2cxX4fxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7f3xXdxX41xX29xX3xXa8xX469xX4xX3xX108xX2f5xX18xX1exX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa8xXbfxX3xX18xX1exX1xX13bxX3xXa8xX505xX18xX1exX3xX4xX31xX6xX3xX29xXe4xXexX3xX7xX469xX3xX29xX117bxX3xXexX1xX21xX22xX18xX1exX3xX30xX82xX14axX11bxX18xX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX82xX46xXexXaxX3xX1xX2cxX10xX1251xX9xXaxX62xX6xX18xX11dbxX18xXdxX18xX1xX11dbxXexX2cxX6xXexX11dbxXexX82xX62xX1exXdxX6xX29xX11dbxX74xX4fxX4xX11dbxX4xX4fxX18xX1exX11dbxX6xX18xX11dbxX1xX6xX11dbxXexXdxX18xX1xX11dbxX74xX10xX11dbxX18xX1exX1xXdxX11dbxX74xX4fxX18xX1exX11dbxX4xX82xX6xX11dbxX29xX4fxXexX11dbxX7xX4fxX11dbxX29xX4fxX11dbxXexX1xX82xX4fxX18xX1exX11dbxX30xX82xX14axX10xX18xX11dbxXd3xXdxX11dbxXbxX1xX6xX29xX11dbxXbxX1xX6xXbxX11dbxX5xX82xX6xXexX62xX2xX1e0xX1a7xX1d6xX1a7xX1d0xX106xX1xXexX29xXaxX12xX7f3xXdxX41xX29xX3xXa8xX469xX4xX3xX108xX2f5xX18xX1exX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa8xXbfxX3xX18xX1exX1xX13bxX3xXa8xX505xX18xX1exX3xX4xX31xX6xX3xX29xXe4xXexX3xX7xX469xX3xX29xX117bxX3xXexX1xX21xX22xX18xX1exX3xX30xX82xX14axX11bxX18xX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX82xX46xXexX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX2cxX4fxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xX600xX6xX82xX3xX1d6xX3xXexX1xX41xX18xX1exX3xXexX2cxXdxX28xX18xX3xX26xX1xX6xXdxX3xX26xX4axX3xX1xX4fxX37xX4xX1xX3xX4xX2ccxX6xX3xX108xX2f5xX18xX1exX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX2exX3xX4xX41xX4xX3xXexXccxX3xX4xX2f5xX18xX1exX3xXexX41xX4xX3xXa8xXa9xX3xXexXdxX4axX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX3xX1d6xX1a9xX3xXabxX4axX18xX2exX3xXabxXa9xXdxX3xXexX46xXbxX3xX26xX4axXexX3xX4xX41xXexX3xX4xX41xX4xX3xX5xX4fxX37xXdxX2exX3xX2xX1a7xX19axX3xX5xX21xX90xXexX3xXbxX1xX21xX141xX18xX1exX3xXexXdxX27dxX18xX3xX5xX21xX82xX3xXexX1xX2f5xX18xX1exX3xXexX2cxX11bxX18xX3xX4xX41xX4xX3xXexX82xX14axX4axX18xX3xX7xX2f5xX18xX1exX19dxX3xX5xX46xXbxX3xXabxXdxX11bxX18xX3xXabxX55xX18xX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX1d6xX1e0xX1d0xX3xXexX2cxX21xX22xX18xX1exX3xX1xX90xXbxX3xXd3xXdxX3xXbxX1xX37xX29xX2exX3xXbxX1xX37xXexX3xXexXdxXbfxX18xX3xX1exX423xX18xX3xX1d6xX1a9xX1a9xX3xXexX2cxXdxX27dxX82xX3xXa8xX4baxX18xX1exX106xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX74xXdxXd3xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7f3xXdxX55xXdxX3xX29xXa9xX3xX1xXdxX27dxX18xX3xXexX21xX90xX18xX1exX3xX592xX4xX423xX82xX3xXd3xX21xX90xXexX3xX4xX82xX18xX1exX5dbxX3xX26xX1xX6xXdxX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xXd3xX46xXexX3xX5xXdxX27dxX82xX3xX30xXc7xX14axX3xX74xX8bxX18xX1exX3xX9exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX1251xX9xXaxX62xX4xX4fxX18xX1exX11dbxX18xX1exX1xXdxX10xXbxX62xX1exXdxX6xXdxX11dbxX29xX6xX11dbxX1xXdxX10xX18xX11dbxXexX82xX4fxX18xX1exX11dbxX4xX6xX82xX11dbxXd3xX82xX4fxXexX11dbxX4xX82xX18xX1exX11dbxX26xX1xX6xXdxX11dbxX26xX1xX4fxX6xX18xX1exX11dbxXd3xX6xXexX11dbxX5xXdxX10xX82xX11dbxX30xX6xX14axX11dbxX74xX82xX18xX1exX11dbxX4fxX11dbxX1xX6xX11dbxXexXdxX18xX1xX62xX2xX1e0xX1d6xX198xX1e0xX1e0xX106xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX1exX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX62xX29xX10xX74xXdxX6xX62xX2xX1d6xX1a9xX62xX18xX10xX191xX7xX62xX2xX1d0xX2xX1d0xX62xX2xX1a9xX198xX74xX1e1xX2xX1d6xX1e1xX19axX1a7xX1a7xXexX1a7xX2xX1a9xX794xX5xX2xX1a9xX11dbxX1d0xX198xX74xX1d6xX1a9xX794xX1d6xX1a7xX19axX1d6xXexX198xX2xX1a7xX1a7xX1a7xX5xX1a9xX106xX1e8xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX18xX37xX18xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX2exX3xXexX46xXbxX3xX26xX4axXexX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX74xXdxXd3xX12xX0xX7xXexX2cxX4fxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7f3xXdxX55xXdxX3xX29xXa9xX3xX1xXdxX27dxX18xX3xXexX21xX90xX18xX1exX3xX592xX4xX423xX82xX3xXd3xX21xX90xXexX3xX4xX82xX18xX1exX5dbxX3xX26xX1xX6xXdxX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xXd3xX46xXexX3xX5xXdxX27dxX82xX3xX30xXc7xX14axX3xX74xX8bxX18xX1exX3xX9exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX1251xX9xXaxX62xX4xX4fxX18xX1exX11dbxX18xX1exX1xXdxX10xXbxX62xX1exXdxX6xXdxX11dbxX29xX6xX11dbxX1xXdxX10xX18xX11dbxXexX82xX4fxX18xX1exX11dbxX4xX6xX82xX11dbxXd3xX82xX4fxXexX11dbxX4xX82xX18xX1exX11dbxX26xX1xX6xXdxX11dbxX26xX1xX4fxX6xX18xX1exX11dbxXd3xX6xXexX11dbxX5xXdxX10xX82xX11dbxX30xX6xX14axX11dbxX74xX82xX18xX1exX11dbxX4fxX11dbxX1xX6xX11dbxXexXdxX18xX1xX62xX2xX1e0xX1d6xX198xX1e0xX1e0xX106xX1xXexX29xXaxX12xX7f3xXdxX55xXdxX3xX29xXa9xX3xX1xXdxX27dxX18xX3xXexX21xX90xX18xX1exX3xX592xX4xX423xX82xX3xXd3xX21xX90xXexX3xX4xX82xX18xX1exX5dbxX3xX26xX1xX6xXdxX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xXd3xX46xXexX3xX5xXdxX27dxX82xX3xX30xXc7xX14axX3xX74xX8bxX18xX1exX3xX9exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX2cxX4fxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xX6e6xX82xX14axX3xX1xX4fxX37xX4xX1xX3xXd3xX14xX3xX4xX10dxXbxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX11bxX18xX3xXa8xX13bxX6xX3xXabxX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX21xX6xX3xXexX1xX8bxX4xX3xX7xX8bxX3xX7xX41xXexX3xX18xX1xX82xX3xX4xX423xX82xX3xX7xX31xX3xX74xX285xX18xX1exX3xX74x9454xX18xX3xXa8xX4axX18xX3xXexX132xX18xX1xX3xXexX2cxX37xX18xX1exX3xX592xX4xX423xX82xX3xXd3xX21xX90xXexX3xX4xX82xX18xX1exX5dbxX3xX5xX14xX3xX29xXe4xXexX3xXexX2cxX4fxX18xX1exX3xX18xX1xXb1xX18xX1exX3xX18xX1exX82xX14axX11bxX18xX3xX18xX1xXc7xX18xX3xX592xXabx9021xX18xX1exX3xXbxX1xX41xXexX5dbxX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xXa8xX10dxXexX3xX4xX41xXexX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX2exX3xXa8xX4baxX18xX1exX3xXexX1xX22xXdxX3xXexX37xX4fxX3xX26xX1xX6xX18xX3xX1xXdxX4axX29xX3xX4xX285xX4xX3xXabxXe4xX3xXexX2cxX11bxX18xX3xXa8xX13bxX6xX3xXabxX14xX18xX106xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX74xXdxXd3xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc14xX1xX41xXexX3xX1xXdxX27dxX18xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX2xX1a7xX3xXd3xX285xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xXexX2cxX11bxX18xX3xXa8xX13bxX6xX3xXabxX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX1251xX9xXaxX62xX6xX18xX11dbxX18xXdxX18xX1xX11dbxXexX2cxX6xXexX11dbxXexX82xX62xXbxX1xX6xXexX11dbxX1xXdxX10xX18xX11dbxX30xX82xX11dbxX5xX14axX11dbxX2xX1a7xX11dbxXd3xX82xX11dbxX26xX1xX6xXdxX11dbxXexX1xX6xX4xX11dbxX4xX6xXexX11dbxXexX2cxX6xXdxX11dbxXbxX1xX10xXbxX11dbxXexX2cxX10xX18xX11dbxX74xXdxX6xX11dbxXabxX6xX18xX11dbxX1xX6xX11dbxXexXdxX18xX1xX62xX2xX1e0xX1d6xX1d6xX1a9xX1e0xX106xX1xXexX29xXaxX12xX0xXdxX29xX1exX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX62xX29xX10xX74xXdxX6xX62xX2xX1d6xX1a9xX62xX18xX10xX191xX7xX62xX2xX1d0xX2xX1e0xX62xX1d0xX198xX74xX1a9xX2xX2xX1d6xX198xX2xX1e0xXexX19axX1a9xX1a7xX5xX1e1xX11dbxX2xX2xX106xX1e8xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxX18xX1exX3xX4xX21xX22xX18xX1exX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX2cxX6xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX18xX37xX18xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX2exX3xXexX46xXbxX3xX26xX4axXexX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX74xXdxXd3xX12xX0xX7xXexX2cxX4fxX18xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc14xX1xX41xXexX3xX1xXdxX27dxX18xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX2xX1a7xX3xXd3xX285xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xXexX2cxX11bxX18xX3xXa8xX13bxX6xX3xXabxX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX2cxX10xX1251xX9xXaxX62xX6xX18xX11dbxX18xXdxX18xX1xX11dbxXexX2cxX6xXexX11dbxXexX82xX62xXbxX1xX6xXexX11dbxX1xXdxX10xX18xX11dbxX30xX82xX11dbxX5xX14axX11dbxX2xX1a7xX11dbxXd3xX82xX11dbxX26xX1xX6xXdxX11dbxXexX1xX6xX4xX11dbxX4xX6xXexX11dbxXexX2cxX6xXdxX11dbxXbxX1xX10xXbxX11dbxXexX2cxX10xX18xX11dbxX74xXdxX6xX11dbxXabxX6xX18xX11dbxX1xX6xX11dbxXexXdxX18xX1xX62xX2xX1e0xX1d6xX1d6xX1a9xX1e0xX106xX1xXexX29xXaxX12xXc14xX1xX41xXexX3xX1xXdxX27dxX18xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX2xX1a7xX3xXd3xX285xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xXexX2cxX11bxX18xX3xXa8xX13bxX6xX3xXabxX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX2cxX4fxX18xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xX600xX6xX82xX3xX1xX141xX18xX3xX2xX3xXexX1xX41xX18xX1exX3xX2cxX6xX3xX81xX82xXc7xX18xX3xXa8xX10dxX82xX3xXexX2cxX6xX18xX1xX3xXd3xX2c0xXdxX3xX18xX37xX18xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xXexX14xXdxX3xX18xX1exX82xX14axX11bxX18xX3xX26xX1xX4fxX41xX18xX1exX3xX7xX55xX18xX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX3x7df1xXexX1xX41xX18xX1exX3xX1e1xX62xX1d6xX1a9xX2xX1d0xX3xXa8xX4axX18xX3xX18xX6xX14ax95cexX2exX3xXcxXccxX3xX4xX2f5xX18xX1exX3xXexX41xX4xX3xX7xX469xX3xX2xX3xX4xX2ccxX6xX3xX108xX2f5xX18xX1exX3xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xXbxX1xX41xXexX3xX1xXdxX27dxX18xX2exX3xX30xX31xX3xX5xX34xX3xX2xX1a7xX3xXd3xX285xX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexX1xX41xX4xX3xX4xX41xXexX3xXexX2cxX41xXdxX3xXbxX1xX5fxXbxX3xX9exX3xXa0axX96xX4xX3xXcxX1xXdb7xX2exX3xXcxXdafxX3xX13xX4baxX18xX1exX3xX262xX17xX18xX1xX2exX3xX13xX21xX141xX18xX1exX3xX409xX1xX11bxX2exX3xX2d1xX1exX1xXdxX3xXdafxX82xXc7xX18xX2exX3xX593xX565xX3xX6e6xX82xX6xX18xX1exX106xX0xX62xXbxX12xX0xX62xX74xXdxXd3xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX62xX82xX5xX12xX0xX74xXdxXd3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX62xX74xXdxXd3xX12xX0xX62xX74xXdxXd3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8f0axX82xXexX1xX4fxX2cxXaxX12xX593xX1cxX18xX3xXa0axX96xX4xX0xX62xXbxX12
Văn Đức