Khởi tố đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sau khi gây tai nạn, do muốn trốn tránh trách nhiệm nên Lê Văn Đức (trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê - Hà Tĩnh) đã điều khiển xe ô tô đầu kéo rời khỏi hiện trường.
a24axa6cexd38bxb6d3x141aax140cfx12ba3xe26dx11069xX7xb394xefb6xac71x10d36x12469x136b8xX5x13fedxXaxba1exe31bxX1xde30xXdxX3xXex13a58xX3xddfcxX19xXdxX3xXex118fex115f8xc7b3xc86fxX3xX23xc728xcc11xX3xXexX6xXdxX3xX22xd8cfxX22xX3xX4xX1x12049xXexX3xX22xX23xX20x12e59xXdxX3xaf80xcb9fxXdxX3xac99xa60cxX3xXexX3cxX19xX22xX3xX15xX3xe56excb23xX3xXcxd1a1xX22xX1xX0xd155xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axX10xX6xcbbdxXaxX12xc1ecxX6xa9b7xX3xc1c8xX1xXdxX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xb531xX3xX64xa8e4xX3xac4fxX69xX19xX22xX3xXexX3cxX19xX22xX3xXexX3cxc8c3xX22xX1xX3xXexX3cxX8bxX4xX1xX3xX22xX1xXdxbb4exX7fxX3xX22x13f06xX22xX3x113bdxX9cxX3xb9dexabe5xX22xX3x141f0xf6c8xX4xX3xc1b2xXexX3cx10069xX3x1209fx1012fxX3xX4axX4bxX3xX9fxXdxX22xX1xX7axX3xX1xX69xX27xX98xX22xX3xX4axX20x12714xX22xX23xX3xX13xX1xX9cxX3xa630xX3xX4axX4bxX3xXcxX4exX22xX1xe1f3xX3xX1bxXb0xX3xX1bxXdxc6bexX69xX3xX6bxX1xXdx12dc4xX22xX3xXafxX10xX3xde52xX3xXexXe7xX3xX1bxaf54xX69xX3xX6bxdf6cxX7dxX3xX3cxX39xXdxX3xX6bxX1xX41xXdxX3xX1xXdxX98xX22xX3xXexX3cxX20xX39xX22xX23x133adxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf3f6xX7dxX64xX27xXaxX12x1416axXc3xX3x138e2xX69xX6xX22xX3xX11exX67xXa6xXcxX3xX11exXe7xX22xX23xX3xX6xX22xX3xX1xX69xX27xX98xX22xX3xX4axX20xXc3xX22xX23xX3xX67xXc3xX22xX3xXaaxX4axX4bxX3xXcxX4exX22xX1xXd4xX3xe5b4xc506xX6xX3xX3cxX6xX3xX121xX69xX27xX33xXexX3xX1bx10b1fxX22xX1xX3xX6bxX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX14dxd669xX3xX8bxX22xX7axX3xX6bxX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX40xX15bxX3xX4xX6xX22xX3xX14dxX4bxX3xX40xbd5exXexX3xXexX2exX7fxX3xX23xXdxX6xX7fxX3xX1bxX19xXdxX3xX14dxe3bexXdxX3xX9fxX9cxX3xXa2xXa3xX22xX3xXa6xXa7xX4xX3xXaaxX67xde3bxX3xX2xe9f7xa8d3x12157xX7axX3xXexX3cxXadxX3xXexX1xXe7xX22xX3xa354xX7axX3xXafxXb0xX3xX4axX4bxX3xX9fxXdxX22xX1xX7axX3xX1xX69xX27xX98xX22xX3xX4axX20xXc3xX22xX23xX3xX13xX1xX9cxXd4xX3xX14dxXdbxX3xXexf11bxXdxX3xeeb4xXa2xXdxX3xXbxX1xX2exX7fxX3xX121xX69xX27xX3xX1bxX15bxX22xX1xX3xX14dxXdbxX3xXexX1xX6xX7fxX3xX23xXdxX6xX3xX23xXdxX6xX7dxX3xXexX1xXe7xX22xX23xX3xX1bxX20xX39xX22xX23xX3xX40xX1d7x113baxX108xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX7dxX64xX27xXaxX12xX0xXdxX7fxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX22xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax12b62xXdxX64xXexX1xad85xX3xX1a6xX1a7xX1b3xXbxXafx10936xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX243xX3xX1b3xcd1bxX1a6xXbxXafxX24axXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX243xX52xX52xXdxX108xX40xX6xX7dxX1xX6xXexXdxX22xX1xX108xX14dxX22xX52xX22xX10xX23exX7xX52xb1e1x132dbx11f1fxX2xX52xX2xX1b3xX2xX64xX27dxX27dxX1a5xX255xX1a6xX27dxX2xXexX27exX27exX2xX1a6xX1a5xX5xX27dxX108x10913xXbxX23x124c1xX3cxX9xX27cxX1b3x1165bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX4xX1xX33xXexX3xX22xX23xX20xX39xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX3xXexX3cxX19xX22xX3xX15xX3xX4axX4bxX3xXcxX4exX22xX1xXaxX3xX23exXdxX64xXexX1xX9xXaxX1a6xX1a7xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1b3xX255xX1a6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX7dxX22xXaxX12xXa6xX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX9fxX9cxX3xXa2xXa3xX22xX3xXa6xXa7xX4xX3xXexX2exXdxX3xX4xXc3xX3xX121xX69xX6xX22xX3xX1bxXdxXdbxX69xX3xXexX3cxX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX7dxX64xX27xXaxX12xXcxX3cxX20xX192xX4xX3xX1bx11148xX7axX3xX14dxX4bxX7dxX3xX6bxX1xX7dxa296xX22xX23xX3xX2xX1a7xX3xX23xXdxX39xX3xX27exX27dxX3xXbxX1xXadxXexX3xX22xX23xX4bxX27xX3xX1b3xX52xX1a7xX52xX27cxX27dxX27cxX27dxX7axX3xXexX4bxXdxX3xXafxX33xX3xX9fxX9cxX3xXa2xXa3xX22xX3xXa6xXa7xX4xX3xX1bxXdxXdbxX69xX3xX6bxX1xXdxXe1xX22xX3xXafxX10xX3xXe7xX3xXexXe7xX3xX1bxXedxX69xX3xX6bxXf1xX7dxX3xX118xX13xX67xX3xX27exX1a7xX11exXcbxX2xX27dxX1a6xX108xX1a5xX1b3xX3xXafxX69x12ddfxXexX3xXbxX1xX8bxXexX3xXexX14exX3xXafxXb0xX3xX67xXc3xX22xX3xXcxXdxX33xX22xX3xXaaxX4axX20xXc3xX22xX23xX3xX67xXc3xX22xXd4xX3xX1bxXdxX3xXexX1xX10xX7dxX3xX1bxX20xX39xX22xX23xX3xX4axX3dxX3xX11exX1xd9e0xX3xba77xXdxX22xX1xX3xX14dxXdbxX3xX22xX1xX4bxX3xX15xX3xX1xX69xX27xX98xX22xX3xX4axX20xXc3xX22xX23xX3xX13xX1xX9cxX108xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX7dxX64xX27xXaxX12xX13xX1xXdxX3xX1bxXdxX3xX1bxX33xX22xX3xX64xX19xX4xX3xXcxX3cxX69xXe7xX22xX23xX3xXaaxX6bxX7fxX29dxX29dxX27cx12677xX27cxX1a6xX27dxXd4xX3xX1bxX20xX39xX22xX23xX3xX4axX3dxX3xX11exX1xX3fdxX3xX3ffxXdxX22xX1xX3xXcbxX3xXexX1xX69xX1d7xX4xX3xX1bxX15bxX6xX3xXbxX1xd1d2xX22xX3xXexX1xXe7xX22xX3xXcxX26xX27xX3xX1a2xX6xX7fxX7axX3xXafxXb0xX3xX67xXc3xX22xX3xX9fxb8bbxX7axX3xX1xX69xX27xX98xX22xX3xX4axX20xXc3xX22xX23xX3xX67xXc3xX22xX3xXexX1x10c7cxX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX14dxX192xXdxX3xXafxX10xX3xX7fxXe7xX3xXexXe7xX3xX118xX13xX67xX3xX27exX1a7xe7e5xX2xXcbxX27dxX1a6xX1a5xX255xX3xX64xX7dxX3xX6xX22xX1xX3xXa6xX4bxX7dxX3xXa2xXdxX33xXexX3xX9fxX26xX7fxX3xXaaxX67xX1a2xX3xX2xX1a5xX29dxX27exX7axX3xXexX3cxXadxX3xXexX1xXe7xX22xX3xX1a5xX7axX3xXafxXb0xX3xcf0axX69xX6xX22xX23xX3xdd5fxXdxX98xX7fxX7axX3xX1xX69xX27xX98xX22xX3xX4axX20xXc3xX22xX23xX3xX67xXc3xX22xXd4xX3xX1bxXdxXdbxX69xX3xX6bxX1xXdxXe1xX22xX3xX5xX4bxX7fxX3xX6xX22xX1xX3xX9fxX26xX7fxX3xXexdec5xX3xX14dxX7dxX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX4xX1xf713xX108xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX7dxX64xX27xXaxX12xX0xXdxX7fxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11exX10xX22xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX23exXdxX64xXexX1xX243xX3xX1a6xX1a7xX1b3xXbxXafxX24axX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX243xX3xX1b3xX255xX1a6xXbxXafxX24axXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX243xX52xX52xXdxX108xX40xX6xX7dxX1xX6xXexXdxX22xX1xX108xX14dxX22xX52xX22xX10xX23exX7xX52xX27cxX27dxX27exX2xX52xX2xX1b3xX2xX64xX27dxX27dxX1a5xX255xX27exX1b3xX1b3xXexX1b3xX29dxX1a7xX27dxX27cxX5xX27dxX108xX295xXbxX23xX298xX3cxX9xX1b3xX27dxX1b3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX4xX1xX33xXexX3xX22xX23xX20xX39xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX3xXexX3cxX19xX22xX3xX15xX3xX4axX4bxX3xXcxX4exX22xX1xXaxX3xX23exXdxX64xXexX1xX9xXaxX1a6xX1a7xX1b3xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1b3xX255xX1a6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX6xXbxXexXdxX7dxX22xXaxX12xX4axXdxX98xX22xX3xXexX3cxX20xX39xX22xX23xX3xX14dxX168xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX23xXdxX6xX7dxX3xXexX1xXe7xX22xX23xX3xX22xX23xX4bxX27xX3xX1b3xX52xX1a7xX52xX27cxX27dxX27cxX27dxX3xX5xX4bxX7fxX3xX6xX22xX1xX3xXa6xX4bxX7dxX3xXa2xXdxX33xXexX3xX9fxX26xX7fxX3xXaaxX67xX1a2xX3xX2xX1a5xX29dxX27exX7axX3xXexX3cxXadxX3xXexX2exXdxX3xXexX1xXe7xX22xX3xX1a5xX7axX3xXafxXb0xX3xX4f8xX69xX6xX22xX23xX3xX4fexXdxX98xX7fxX7axX3xX1xX69xX27xX98xX22xX3xX4axX20xXc3xX22xX23xX3xX67xXc3xX22xXd4xX3xXexX52dxX3xX14dxX7dxX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX4xX1xX53axX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX7dxX64xX27xXaxX12xX67xX6xX69xX3xX6bxX1xXdxX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX7axX3xX64xX7dxX3xX7fxX69xX19xX22xX3xXexX3cxX19xX22xX3xXexX3cxX8bxX22xX1xX3xXexX3cxX8bxX4xX1xX3xX22xX1xXdxX98xX7fxX3xX22xX9cxX22xX3xX9fxX9cxX3xXa2xXa3xX22xX3xXa6xXa7xX4xX3xX1bxXb0xX3xX1bxXdxXdbxX69xX3xX6bxX1xXdxXe1xX22xX3xXafxX10xX3xXe7xX3xXexXe7xX3xX1bxXedxX69xX3xX6bxXf1xX7dxX3xX3cxX39xXdxX3xX6bxX1xX41xXdxX3xX1xXdxX98xX22xX3xXexX3cxX20xX39xX22xX23xX3xX4xX1xX2exX27xX3xXexX1xX10xX7dxX3xX1bxX20xX39xX22xX23xX3xX4axX3dxX3xX11exX1xX3fdxX3xX3ffxXdxX22xX1xX3xX14dxXdbxX3xX22xX1xX4bxX108xX3xX13xX1xXdxX3xX4xX1xX2exX27xX3xX121xX69xX6xX3xX1bxX15bxX6xX3xXbxX1xX474xX22xX3xXafxXb0xX3xX4c3xX1xXadxX4xX3xXa6xX3dxX22xX23xX7axX3xXaaxX4axX20xXc3xX22xX23xX3xX13xX1xX9cxXd4xX3xXexX1xX4a2xX3xX40xX15bxX3xX4xXc3xX3xX121xX69xX6xX22xX3xX4xX1xXa7xX4xX3xX22xXa3xX22xX23xX3xXbxX1xX8bxXexX3xX1xXdxX98xX22xX3xX14dxX4bxX3xXexX3cxXdxX98xX69xX3xXexX474xXbxX3xX5xX4bxX7fxX3xX14dxXdxX98xX4xX108xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX7dxX64xX27xXaxX12xXcxX2exXdxX3xX4xXc3xX3xX121xX69xX6xX22xX3xX1bxXdxXdbxX69xX3xXexX3cxX6xX7axX3xX9fxX9cxX3xXa2xXa3xX22xX3xXa6xXa7xX4xX3xXexX1xX14exX6xX3xX22xX1xX474xX22xX3xX1xX4bxX22xX1xX3xX14dxXdxX3xX1bxXdxXdbxX69xX3xX6bxX1xXdxXe1xX22xX3xXafxX10xX3xXe7xX3xXexXe7xX3xX1bxXedxX69xX3xX6bxXf1xX7dxX3xX23xX26xX27xX3xX3cxX6xX3xX14dxX168xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX23xXdxX6xX7dxX3xXexX1xXe7xX22xX23xX3xX22xX35dxXdxX3xXexX3cxX9cxX22xX108xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX14dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX3cxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX3cxX7dxX22xX23xX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX9cxX22xX3xX121xX69xX6xX22xX243xX0xX52xX7xXexX3cxX7dxX22xX23xX12xX0xX69xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXcbxXexX1xX69xX7fxX40xXcbxX6xX22xX64xXcbxX7xX6xXbxX7dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa6xX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX4xX1xX33xXexX3xX22xX23xX20xX39xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX3xXexX3cxX19xX22xX3xX1bxXb0xX3xXexaa65xX3xXexX1xXadxX3xXexX2exXdxX3xX11exXe7xX22xX23xX3xX6xX22xX3xX1xX69xX27xX98xX22xX3xX11ex10c6fxX7fxX3xa3b1xX69xX27xX9cxX22xXaxX3xX1xX3cxX10xf783xX9xXaxX52xX6xX22xXcbxX22xXdxX22xX1xXcbxXexX3cxX6xXexXcbxXexX69xX52xX64xX7dxXdxXcbxXexX69xX7dxX22xX23xXcbxX23xX6xX27xXcbxXexX6xXdxXcbxX22xX6xX22xXcbxX4xX1xX10xXexXcbxX22xX23xX69xX7dxXdxXcbxX3cxX7dxXdxXcbxX40xX7dxXcbxXexX3cxX7dxX22xXcbxX64xX6xXcbxXexX69xXcbxXexX1xX69xXcbxXexX6xXdxXcbxX4xX7dxX22xX23xXcbxX6xX22xXcbxX1xX69xX27xX10xX22xXcbxX4xX6xX7fxXcbxXafxX69xX27xX10xX22xX52xX2xX1a5xX1a6xX27exX1b3xX27cxX108xX1xXexX7fxXaxX12xX0xXdxX7fxX23xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX52xX7fxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX27cxX27dxX52xX22xX10xX23exX7xX52xX27cxX27dxX27exX27dxX52xX2xX27dxX1a6xX64xX1a6xX2xX27dxX255xX2xX1b3xX29dxXexX27cxX1a6xX29dxX1a7xX1a5xX5xX27dxX108xX295xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX4xX1xX33xXexX3xX22xX23xX20xX39xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX3xXexX3cxX19xX22xX3xX15xX3xX4axX4bxX3xXcxX4exX22xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX14dxX12xX0xX7xXexX3cxX7dxX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa6xX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX4xX1xX33xXexX3xX22xX23xX20xX39xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX3xXexX3cxX19xX22xX3xX1bxXb0xX3xXexX90fxX3xXexX1xXadxX3xXexX2exXdxX3xX11exXe7xX22xX23xX3xX6xX22xX3xX1xX69xX27xX98xX22xX3xX11exX928xX7fxX3xX92bxX69xX27xX9cxX22xXaxX3xX1xX3cxX10xX935xX9xXaxX52xX6xX22xXcbxX22xXdxX22xX1xXcbxXexX3cxX6xXexXcbxXexX69xX52xX64xX7dxXdxXcbxXexX69xX7dxX22xX23xXcbxX23xX6xX27xXcbxXexX6xXdxXcbxX22xX6xX22xXcbxX4xX1xX10xXexXcbxX22xX23xX69xX7dxXdxXcbxX3cxX7dxXdxXcbxX40xX7dxXcbxXexX3cxX7dxX22xXcbxX64xX6xXcbxXexX69xXcbxXexX1xX69xXcbxXexX6xXdxXcbxX4xX7dxX22xX23xXcbxX6xX22xXcbxX1xX69xX27xX10xX22xXcbxX4xX6xX7fxXcbxXafxX69xX27xX10xX22xX52xX2xX1a5xX1a6xX27exX1b3xX27cxX108xX1xXexX7fxXaxX12xXa6xX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX4xX1xX33xXexX3xX22xX23xX20xX39xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX3xXexX3cxX19xX22xX3xX1bxXb0xX3xXexX90fxX3xXexX1xXadxX3xXexX2exXdxX3xX11exXe7xX22xX23xX3xX6xX22xX3xX1xX69xX27xX98xX22xX3xX11exX928xX7fxX3xX92bxX69xX27xX9cxX22xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX3cxX7dxX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXa6xX20xX21xX4xX3xX7xX90fxX3xX14dxX474xX22xX3xX1bxX1d7xX22xX23xX3xX4x13ba0xX6xX3xX23xXdxX6xX3xX1bxX4a2xX22xX1xX3xX14dxX4bxX3xX22xX23xX20xX39xXdxX3xXexX1xX26xX22xX7axX3xX4c3xX1xX6xX22xX3xcaebxX22xX1xX3xXcxX69xX3c7xX22xX3xXaaxX67xX1a2xX3xX27cxX27dxX27dxX27dxX7axX3xXexX3cxXadxX3xXexX2exXdxX3xXexX1xXe7xX22xX3xXa6xXe7xX22xX23xX3xXcxX1xX69xX474xX22xX7axX3xXafxXb0xX3xX11exX928xX7fxX3xXcxX1xX15bxX22xX1xX7axX3xX1xX69xX27xX98xX22xX3xX11exX928xX7fxX3xX92bxX69xX27xX9cxX22xX7axX3xX4axX4bxX3xXcxX4exX22xX1xXd4xX3xX1bxXb0xX3xX1bxX33xX22xX3xX4xXc3xX3xX121xX69xX6xX22xX3xXexX90fxX3xXexX1xXadxX3xX14dxX4bxX3xX6bxX1xX6xXdxX3xX22xX1xX474xX22xX3xX4xX35dxX3xX5xXdxX9cxX22xX3xX121xX69xX6xX22xX3xX1bxX33xX22xX3xX14dxX168xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xXafxX928xX27xX3xX3cxX6xX3xXexX19xXdxX3xX27cxX1a7xX52xX29dxX3xX14dxX14exX6xX3xX121xX69xX6xX108xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX14dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX118xX181xXexX3xX23xXdxX6xX7fxX3xX5xX8bxXdxX3xXafxX10xX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX4xX1xX33xXexX3xX22xX23xX20xX39xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX3xXexX3cxX19xX22xX3xX15xX3xX4axX4bxX3xXcxX4exX22xX1xXaxX3xX1xX3cxX10xX935xX9xXaxX52xX6xX22xXcbxX22xXdxX22xX1xXcbxXexX3cxX6xXexXcbxXexX69xX52xX40xX6xXexXcbxX23xXdxX6xX7fxXcbxX5xX6xXdxXcbxXafxX10xXcbxX23xX6xX27xXcbxXexX6xXdxXcbxX22xX6xX22xXcbxX4xX1xX10xXexXcbxX22xX23xX69xX7dxXdxXcbxX3cxX7dxXdxXcbxX40xX7dxXcbxXexX3cxX7dxX22xXcbxX7dxXcbxX1xX6xXcbxXexXdxX22xX1xX52xX2xX1a5xX27exX1a5xX27cxX27cxX108xX1xXexX7fxXaxX12xX0xXdxX7fxX23xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX52xX7fxX10xX64xXdxX6xX52xX2xX27cxX27dxX52xX22xX10xX23exX7xX52xX27cxX27dxX27cxX1b3xX52xX1a5xX1a6xX64xX1b3xX27dxX1a6xX27cxX27dxX27cxX27exXexX2xX27exX1a5xX1a6xX27cxX5xX27dxX108xX295xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX19xXdxX3xXexX20xX21xX22xX23xX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX4xX1xX33xXexX3xX22xX23xX20xX39xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX3xXexX3cxX19xX22xX3xX15xX3xX4axX4bxX3xXcxX4exX22xX1xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX14dxX12xX0xX7xXexX3cxX7dxX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX118xX181xXexX3xX23xXdxX6xX7fxX3xX5xX8bxXdxX3xXafxX10xX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX4xX1xX33xXexX3xX22xX23xX20xX39xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX3xXexX3cxX19xX22xX3xX15xX3xX4axX4bxX3xXcxX4exX22xX1xXaxX3xX1xX3cxX10xX935xX9xXaxX52xX6xX22xXcbxX22xXdxX22xX1xXcbxXexX3cxX6xXexXcbxXexX69xX52xX40xX6xXexXcbxX23xXdxX6xX7fxXcbxX5xX6xXdxXcbxXafxX10xXcbxX23xX6xX27xXcbxXexX6xXdxXcbxX22xX6xX22xXcbxX4xX1xX10xXexXcbxX22xX23xX69xX7dxXdxXcbxX3cxX7dxXdxXcbxX40xX7dxXcbxXexX3cxX7dxX22xXcbxX7dxXcbxX1xX6xXcbxXexXdxX22xX1xX52xX2xX1a5xX27exX1a5xX27cxX27cxX108xX1xXexX7fxXaxX12xX118xX181xXexX3xX23xXdxX6xX7fxX3xX5xX8bxXdxX3xXafxX10xX3xX23xX26xX27xX3xXexX6xXdxX3xX22xX2exX22xX3xX4xX1xX33xXexX3xX22xX23xX20xX39xXdxX3xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX3xXexX3cxX19xX22xX3xX15xX3xX4axX4bxX3xXcxX4exX22xX1xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX3cxX7dxX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX11exXe7xX22xX23xX3xX6xX22xX3xX1xX69xX27xX98xX22xX3xXcxX1xX2exX4xX1xX3xX4axX4bxX3xXaaxX4axX4bxX3xXcxX4exX22xX1xXd4xX3xX14dxX14exX6xX3xX3cxX6xX3xX121xX69xX27xX33xXexX3xX1bxX15bxX22xX1xX3xX6bxX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX14dxX168xX3xX8bxX22xX7axX3xX6bxX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX40xX15bxX3xX4xX6xX22xX3xX1bxX19xXdxX3xX14dxX192xXdxX3xX4axX3dxX3xX67xcc8bxX3xX4ax12104xX22xX23xX3xXaaxX67xX1a2xX3xX2xX1a5xX1a7xX1a7xXd4xX7axX3xXexX3cxXadxX3xXexX2exXdxX3xXafxXb0xX3xXa6xX3dxX22xX23xX3xX3ffxXe7xX22xX7axX3xXcxX4c3xX3xX4axX4bxX3xXcxX4exX22xX1xX3xX14dxXdbxX3xXexX1d7xXdxX3xX14dxXdxX3xXbxX1xX2exX7fxX3xX121xX69xX27xX3xX1bxX15bxX22xX1xX3xX14dxXdbxX3xXexX1xX6xX7fxX3xX23xXdxX6xX3xX23xXdxX6xX7dxX3xXexX1xXe7xX22xX23xX3xX1bxX20xX39xX22xX23xX3xX40xX1d7xX108xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX14dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX69xX5xX12xX0xX64xXdxX14dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3cxXaxX12xX0xX52xX64xXdxX14dxX12xX0xX52xX64xXdxX14dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbadxX69xXexX1xX7dxX3cxXaxX12xX4ax12bf4xX69xX3x10fa8xX22xX1xX0xX52xXbxX12
Hữu Ánh