(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP gồm 41 chỉ tiêu, trong đó: Tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 31 chỉ tiêu; Tuyển dụng công chức tại UBND cấp huyện: 10 chỉ tiêu.

Tuyển dụng 41 công chức toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP gồm 41 chỉ tiêu, trong đó: Tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 31 chỉ tiêu; Tuyển dụng công chức tại UBND cấp huyện: 10 chỉ tiêu.

Tuyển dụng 41 công chức toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Căn cứ Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Sở Nội vụ thông báo như sau:

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CẦN TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP là 41 chỉ tiêu, trong đó:

- Tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 31 chỉ tiêu;

- Tuyển dụng công chức tại UBND cấp huyện: 10 chỉ tiêu.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Tải về:

- Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

- Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 11/10/2019

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, bao gồm:

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên (từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

- Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên (từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, mục 1 phần II Thông báo này;

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

c) Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (dưới 35 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm b, mục 1 phần II Thông báo này.

2. Hồ sơ tuyển dụng

a) Hồ sơ dự tuyển

Người tham gia dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này hoặc tải về trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ http://sonoivu.hatinh.gov.vn).

b) Hồ sơ hoàn thiện để xét tuyển

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng;

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Các giấy tờ, văn bản liên quan điều kiện, tiêu chuẩn thu hút theo Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí việc làm, sau ngày chốt phiếu đăng ký dự tuyển, nếu người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào hai vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo hình thức xét tuyển quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, bao gồm:

1. Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP để xác định điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm đã đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm mới được tham gia phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn.

2. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (Áp dụng theo Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập).

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút/một thí sinh.

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ VÀ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ từ ngày 17/10/2019 đến ngày 17/11/2019.

2. Người đăng ký dự tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ và phí dự tuyển trực tiếp tại trụ sở cơ quan sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã nơi thí sinh đăng ký dự tuyển (trong giờ hành chính, trừ ngày Thứ bảy và Chủ nhật).

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện (có chỉ tiêu tuyển dụng công chức) tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ, phí dự tuyển của người đăng ký dự tuyển công chức theo đúng quy định và tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh tại đơn vị, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18/11/2019.

3. Thời gian tổ chức phỏng vấn, thông báo kết quả trúng tuyển do Hội đồng tuyển dụng công chức quyết định và sẽ có thông báo cụ thể sau.

4. Phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện (có chỉ tiêu tuyển dụng công chức) thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc (trong thời hạn nhận phiếu, hồ sơ của người đăng ký dự tuyển) về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng vị trí việc làm và ngành, chuyên ngành cần tuyển dụng; nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận phiếu và phí dự tuyển; địa chỉ nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, họ tên và số điện thoại liên hệ của bộ phận và công chức tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển./.

Tuyển dụng 41 công chức toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

Tuyển dụng 41 công chức toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]