Vũ Quang quyết tâm không để cháy rừng trên diện rộng trong năm 2021

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, huyện Vũ Quang quyết tâm thực hiện tốt công tác BVR - PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”, quyết không để xảy ra cháy rừng diện rộng và bất ngờ.

Vũ Quang quyết tâm không để cháy rừng trên diện rộng trong năm 2021

Chiều nay (11/3), UBND huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.

Vũ Quang hiện có gần 50.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố đều trên 10 xã, thị trấn. Năm 2020, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR - PCCCR) luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Các địa phương và chủ rừng đã thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ rừng tại gốc và PCCCR; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVR - PCCCR được các cấp, ngành tăng cường thực hiện.

Vũ Quang quyết tâm không để cháy rừng trên diện rộng trong năm 2021

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vũ Quang Tôn Quang Thanh báo cáo công tác BVR - PCCCR năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.

Năm 2020, Hạt Kiểm lâm Vũ Quang đã tổ chức ký cam kết thực hiện công tác BVR - PCCCR cho 47 thôn, khu dân cư và 9 trường học, với sự tham gia của gần 5.000 lượt người; đầu tư 1,4 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, tu sửa các công trình, mua sắm các trang thiết bị PCCCR.

Lực lượng kiểm lâm cùng với các ngành chức năng, địa phương, chủ rừng phát hiện và xử lý 10 vụ vi phạm hành chính, nộp ngân sách trên 30 triệu đồng.

Vũ Quang quyết tâm không để cháy rừng trên diện rộng trong năm 2021

Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang Nguyễn Tiến Đàm: Năm 2021, Vườn tiếp tục thực hiện tốt công tác BVR - PCCCR, thường xuyên tổ chức tuần tra tại gốc, trong những ngày nắng nóng bố trí lực lượng trực 24/24 giờ.

Đặc biệt, năm 2020, huyện cũng đã tổ chức thực hiện tốt công tác giao đất, giao rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; toàn huyện trồng mới 689 ha rừng nguyên liệu, đạt 116% kế hoạch, đồng thời khai thác hơn 623 ha rừng, sản lượng gỗ đạt trên 54.000 m3. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 93 tỷ đồng.

Vũ Quang quyết tâm không để cháy rừng trên diện rộng trong năm 2021

Các địa phương ký cam kết thực hiện tốt công tác BVR - PCCCR năm 2021.

Năm 2021, huyện Vũ Quang đề ra mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững 39.302 ha rừng tự nhiên hiện có; phát huy tối đa tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng 7.096 ha rừng trồng, phấn đấu độ che phủ rừng ở mức 73%; thực hiện tốt công tác BVR - PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”, quyết không để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và bất ngờ.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, huyện Vũ Quang sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; kiện toàn Ban chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vừng huyện Vũ Quang năm 2021; thành lập tổ đội xung kích BVR - PCCCR; xây dựng phương án tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra…

Vũ Quang quyết tâm không để cháy rừng trên diện rộng trong năm 2021

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Vũ Quang trao giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác BVR - PCCCR năm 2020.

Đọc thêm