Vũ Quang thu ngân sách đạt gần 169% kế hoạch

(Baohatinh.vn) - Nhờ thực hiện linh hoạt, đồng bộ các giải pháp nên đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã đạt gần 51 tỷ đồng, bằng 168,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 112,5% dự toán HĐND huyện giao.

Vũ Quang thu ngân sách đạt gần 169% kế hoạch

Người dân nộp thuế tại bộ phận một cửa huyện Vũ Quang (Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang).

Năm 2022, huyện Vũ Quang được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách Nhà nước 30 tỷ đồng và HĐND huyện giao 45 tỷ đồng. Trên cơ sở chỉ tiêu pháp lệnh, Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang đã xây dựng và triển khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách.

Đến thời điểm hiện tại, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Vũ Quang đạt gần 51 tỷ đồng, bằng 168,7% dự toán HĐND tỉnh giao, 112,5% dự toán HĐND huyện giao năm 2022, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang, bên cạnh nguồn thu tăng đột biến từ tiền sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế thu nhập cá nhân..., thời gian qua, kinh tế có những phục hồi tích cực sau đại dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã ổn định trở lại giúp tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Vũ Quang thu ngân sách đạt gần 169% kế hoạch

Huyện miền núi Vũ Quang ngày càng khởi sắc.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang Trần Chiến Thắng cho biết: "Với đặc thù là huyện miền núi, nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên công tác thu ngân sách ở nhiều thời điểm gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị đã linh hoạt thực hiện các giải pháp để tăng thu như: phát động các phong trào thi đua, lấy kết quả thu ngân sách làm mục tiêu chính tại các địa phương; quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Đặc biệt, đơn vị đã bám sát kịp thời các giải pháp, chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế, cấp ủy, chính quyền để xây dựng kế hoạch công tác, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai linh hoạt, quyết liệt trong quá trình thực hiện; tập trung rà soát, phân tích, đánh giá các nguồn thu hiện có trên địa bàn để đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp".

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Quy định về thực hiện bình ổn giá

Quy định về thực hiện bình ổn giá

Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể về việc thực hiện bình ổn giá.