Xử lý khẩn trương, tiếp tục phun phòng bệnh đạo ôn trên diện rộng lúa xuân

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu ngành NN&PTNT và các địa phương tiếp tục kiểm tra đồng ruộng; xử lý bệnh đạo ôn theo tinh thần khẩn trương, cục bộ và phun phòng trên diện rộng lúa xuân 2022.

Sáng 22/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đi kiểm tra tình hình sản xuất lúa xuân 2022 và công tác phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa. Cùng đi có lãnh đạo Sở NN&PTNT và các địa phương liên quan.

Xử lý khẩn trương, tiếp tục phun phòng bệnh đạo ôn trên diện rộng lúa xuân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra lúa nhiễm đạo ôn tại xã Thanh Lộc....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đã đi kiểm tra tình hình sản xuất lúa xuân 2022 và công tác phòng trừ sâu bệnh đạo ôn ở một số địa phương ở Đức Thọ, Can Lộc và Hương Sơn.

Thời điểm này, lúa xuân đã ở giai đoạn đứng cái, một số diện tích gieo cấy sớm tại Nghi Xuân, vùng ngoài đê huyện Đức Thọ, xã Mai Phụ (Lộc Hà) bắt đầu phân hóa đòng. Dự kiến, lúa xuân 2022 sẽ bắt đầu trổ bông từ đầu tháng 4/2022.

Trong những ngày vừa qua, do thời tiết âm u, sáng sớm có sương mù, ánh sáng yếu đã tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại hầu hết tại các địa phương. Trong đó, bệnh tập trung gây hại trên các giống: Thái xuyên 111, ADI 168, VNR20, P6, Xi23, XT28, Thiên ưu 8… Qua điều tra, toàn tỉnh có 297 ha nhiễm bệnh, trong đó có 31,65 ha bị nhiễm nặng; tỷ lệ nhiễm trung bình 5 - 7%, nơi cao 15 - 20%, cục bộ một số diện tích bị nhiễm nặng, xuất hiện hiện tượng cháy lụi. Đến nay, toàn tỉnh đã xử lý phòng trừ được trên 6.884 ha.

Xử lý khẩn trương, tiếp tục phun phòng bệnh đạo ôn trên diện rộng lúa xuân

... xã Kim Song Trường (Can Lộc).

Qua kiểm tra, các diện tích đã được xử lý thuốc đã cơ bản khống chế được dịch bệnh, nhất là tại một số điểm cục bộ bị nhiễm nặng, có hiện tượng cháy lụi như: xã Xuân Lộc (Can Lộc); xã Sơn Long, Sơn Tiến (Hương Sơn).

Sau khi kiểm tra thực tế tại đồng ruộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, chủ động của các địa phương trong việc triển khai các giải pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa. Đặc biệt, các địa phương đã thực hiện tốt công tác dự phòng, dự báo khá tốt, tổ chức phòng trừ trên diện rộng, không để bệnh diễn biến nặng và trở thành mầm bệnh cho đạo ôn cổ bông ở thời kỳ sinh trưởng tiếp theo của lúa.

Xử lý khẩn trương, tiếp tục phun phòng bệnh đạo ôn trên diện rộng lúa xuân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra tình hình bệnh đạo ôn phát sinh tại xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ)...

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu Sở NN&PTNT, các địa phương tiếp tục chỉ đạo hệ thống chuyên môn, kiểm tra sát đồng ruộng, nhất là trong những ngày sắp tới.

Xử lý khẩn trương, tiếp tục phun phòng bệnh đạo ôn trên diện rộng lúa xuân

... xã Sơn Long (Hương Sơn)

Cần xử lý khẩn trương, cục bộ và phun phòng ra diện rộng một cách phù hợp để chủ động ứng phó với diễn biến dịch bệnh, hạn chế mức thấp nhất bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên cổ bông nhưng không gây lãng phí. Tại các vùng đã nhiễm và giống nhiễm, cần tập trung theo dõi, xử lý trong diện hẹp, tránh lây lan gây thiệt hại năng suất của bà con nông dân.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast