866 sản phẩm sữa đã được công bố giá tối đa

Tính đến 30/6/2016, đã có 866 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, kê khai giá trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Sở Tài chính các địa phương.

866 san pham sua da duoc cong bo gia toi da

Chính phủ đã quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi cho đến hết ngày 31/12/2016.

Trong tháng 6/2016, giá một số nguyên liệu sữa trên thị trường thế giới đã tăng so với tháng 5/2016.

Cụ thể, tại thị trường châu Úc, giá sữa bột gầy (FOB) ở mức 1.650-1.875 USD/tấn, tăng 75 USD/tấn; giá sữa nguyên kem 2.025-2.200 USD/tấn, tăng khoảng 50-100 USD/tấn.

Tại thị trường Tây Âu, giá sữa bột gầy (FOB) 1.725-2.000 USD/tấn, tăng khoảng 50-150 USD/tấn; giá sữa nguyên kem (FOB) ở mức 2.050-2.450 USD/tấn, tăng khoảng 150-325 USD/tấn.

Trước đó, sau khi tăng liên tục trong 3 tháng đầu năm, giá chào bán sữa bột gầy, sữa nguyên kem bắt đầu xu hướng giảm từ tháng 4/2016 cho đến nay. So với cùng kỳ năm 2015 giá các nguyên liệu này giảm. Cụ thể: Đơn vị tính: USD/tấn

Tháng

Châu Úc

Tây Âu

Sữa bột gầy

Sữa nguyên kem

Sữa bột gầy

Sữa nguyên kem

Tháng 1/2016

1.725 - 2.050

2.000 - 2.200

1.700 - 1.825

2.100 - 2.250

Tháng 2/2016

1.725 - 1.900

1.835 - 2.200

1.700 - 1.825

2.100 - 2.300

Tháng 3/2016

1.675 - 1.825

1.900 - 2.200

1.650 - 1.800

1.975 - 2.225

Tháng 4/2016

1.675 - 1.800

1.925 - 2.200

1.650 - 1.775

1.975 - 2.200

Tháng 5/2016

1.675 - 1.800

1.975 - 2.100

1.675 - 1.850

1.900 - 2.125

Tháng 6/2016

1.675 - 1.875

2.025 - 2.200

1.725 - 2.000

2.050 - 2.450

6 Tháng/2016

1.675 - 2.050

1.900 - 2.200

1.650 - 2.000

1.900 - 2.450

6 Tháng/2015

1.900- 3.175

2.175 - 3.800

1.875 - 2.675

2.350 - 3.400

6T/2016 so với 6T/2015

Giảm

375 - 1.125

Giảm

275 - 1.600

Giảm

225 - 675

Giảm

450 - 950

Trong nước, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015.

Trong tháng 5/2016, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ về công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thời gian qua và biện pháp quản lý trong thời gian tới. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính, tại Nghị quyết Chính phủ số 49/NQ-CP ngày 07/6/2016 về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2016, để góp phần bình ổn thị trường và kiểm soát lạm phát 06 tháng cuối năm 2016, Chính phủ thống nhất tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 của Chính phủ. Theo đó, biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến hết ngày 31/12/2016.

Tính đến 30/6/2016, đã có 866 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, kê khai giá trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Sở Tài chính các địa phương.

Dự báo: Giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục ổn định trong 6 tháng cuối năm 2016./.

Theo Thời báo Tài chính

Đọc thêm

Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

20 năm đóng chân trên đất nước Triệu Voi, Công ty TNHH MTV Việt - Lào (Vilaco) đã tạo được nền móng vững chắc, góp phần tô thắm tình hữu nghị 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn và 2 nước Việt - Lào.