Các dự án đầu tư góp phần thay đổi hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội

(Baohatinh.vn) - Sáng 5/12, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ trì làm việc với UBND tỉnh về quá trình Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra tình hình, tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng tham dự.

cac du an dau tu gop phan thay doi ha tang phat trien kinh te xa hoi

Theo đánh giá, thời gian qua, hầu hết các dự án thực hiện đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, nhất là các dự án có vốn nước ngoài. Hiệu quả đầu tư mang lại khá lớn; các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, phúc lợi xã hội góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng năng suất sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y – Trưởng đoàn giám sát HĐND tỉnh cho rằng, công tác quản lý các dự án đầu tư đã đạt được kết quả khả quan, góp phần thay đổi bộ mặt hạ tầng ở nhiều lĩnh vực, phát triển kinh tế xã hội. Qua giám sát cho thấy, những năm qua, Hà Tĩnh là một trong những địa phương tập trung lớn cho công tác xây dựng hạ tầng; công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện có hiệu quả; các dự án cấp tỉnh đã kiềm chế, kiểm soát được nợ đọng; vấn đề lựa chọn tư vấn, thiết kế được thực hiện đúng quy định.

cac du an dau tu gop phan thay doi ha tang phat trien kinh te xa hoi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, rà soát, ban hành bổ sung các văn bản quản lý, quy chế phối hợp giữa các ngành về lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn; xây dựng và ban hành các quy định quản lý xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản, đặc biệt là các công trình cấp huyện và cấp xã làm chủ đầu tư. Khi giao trách nhiệm đầu tư, nên cân nhắc, công trình có tính chất yêu cầu cao phải giao cho các đơn vị có năng lực; quan tâm đầu tư cho các dự án có nguồn vốn nhỏ nhưng tác động lớn đến dân sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, các dự án phần lớn đảm bảo được sự đồng bộ, có chất lượng, phát huy hiệu quả. Đoàn giám sát HĐND tỉnh với sự phối hợp các ban, ngành đã có những đánh giá quan trọng.

cac du an dau tu gop phan thay doi ha tang phat trien kinh te xa hoi

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thực tế vẫn có những dự án chưa phát huy hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực. Trong quyết định đầu tư, chưa lựa chọn đúng chủ đầu tư, thiếu ưu tiên dự án có tác động lớn, đặc biệt ở giai đoạn chưa có Luật Đầu tư công; quyết định đầu tư của cấp huyện, cấp xã còn lỏng lẽo, lãng phí.

Trong thời gian tới, đề nghị HĐND tỉnh và các đơn vị có chức năng tiếp tục giám sát, kiểm tra tính hiệu quả, tiến độ các dự án đầu tư…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đánh giá cao hoạt động của đoàn giám sát và báo cáo của UBND tỉnh. Đồng thời, yêu cầu đoàn giám sát tiếp thu ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu, tiếp tục bổ sung hoàn thiện báo cáo giám sát.

Trong đó, báo cáo phải có đánh giá tổng thể, khách quan, có góc nhìn toàn diện; trong nhận xét nên phân kỳ, phân giai đoạn để có đánh giá, so sánh giữa các thời điểm; bên cạnh đó, đánh giá chính xác các tồn tại hạn chế, số liệu phải lượng hóa, cụ thể, tránh chung chung.

Chủ đề Mỏ sắt Thạch Khê

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast