Cẩm Xuyên huy động gần 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã huy động được gần 137 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, nhân dân đóng góp 47,16 tỷ đồng; ngân sách Trung ương 23,19 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 6,02 tỷ đồng; ngân sách huyện 28,190 tỷ đồng; ngân sách xã 10,36 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 13,69 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 0,66 tỷ đồng; vốn tín dụng 1,8 tỷ đồng; vốn huy động từ nguồn khác 2,85 tỷ đồng.

Cẩm Xuyên huy động gần 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Xã Cẩm Duệ huy động nhân lực, phương tiện mở rộng đường theo tiêu chí nông thôn mới

Riêng ngân sách huyện trung bình đầu tư cho 4 xã đăng ký về đích trong năm 2018 là 4,54 tỷ đồng/xã, trong đó cao nhất là Cẩm Duệ và Cẩm Hòa: 6,5 tỷ đồng/xã.

Các cơ quan thuộc Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ, Ban CHQS, Công an huyện, Trung đoàn 841 và các tổ chức đoàn thể huyện cũng đã huy động gần 2.000 ngày công hỗ trợ các xã xây dựng NTM.

Từ nguồn huy động và tập trung nguồn lực, đến nay toàn huyện có 7/73 tiêu chí ký cam kết đạt chuẩn trong năm 2018 đã hoàn thành; 29/73 tiêu chí có mức độ đạt trên 70%; 29/73 tiêu chí có mức độ đạt từ 50-70%; 8 tiêu chí có mức độ đạt dưới 50%.

Cẩm Xuyên huy động gần 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Huyện Cẩm Xuyên huy động cán bộ, đảng viên tham gia "Ngày thứ 7 nông thôn mới", giúp các xã đăng ký về đích năm 2018 hoàn thành các tiêu chí

Về nội dung xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, có 8/27 xã, thị trấn có mức độ đạt trên 70% (Cẩm Bình, Cẩm Yên, Cẩm Lạc, Cẩm Nam, Cẩm Vịnh, Cẩm Minh, Cẩm Thạch); 8/27 xã có mức độ đạt từ 50-70% (Cẩm Thăng, Cẩm Thành, Cẩm Huy, Cẩm Hòa, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Hà, thị trấn Cẩm Xuyên); 11/27 xã có mức độ đạt chuẩn dưới 50%.

Toàn huyện cũng đã làm mới 37,64 km đường giao thông nông thôn; giải tỏa hành lang giao thông được 46,3 km; làm mới 37,21km rãnh thoát nước; phát động nhân dân làm thủy lợi nội đồng với hơn 30.000 ngày công; làm mới được 3,64km kênh mương bê tông…

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast