Hà Tĩnh gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền 258 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp nhận 663 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng số tiền 258 tỷ đồng.

Nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh phục hồi sau đại dịch COVID-19, ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Hà Tĩnh gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền 258 tỷ đồng

Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh nộp hồ sơ gian hạn theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP

Theo đó, đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế tháng 3 đến tháng 8/2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo, tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

Đối với thuế TNDN, nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tạm nộp của quý I, quý II năm 2022 của DN, tổ chức thuộc đối tượng được quy định. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022, thời gian gia hạn đến ngày 30/12/2022.

Ngoài ra, nghị định còn gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Hà Tĩnh gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền 258 tỷ đồng

Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành (Nghi Xuân) được gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tính đến ngày 25/11, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh đã nộp 663 giấy đề nghị gia hạn với tổng số tiền thuế và tiền thuê đất đề nghị gia hạn là 258 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT là 234,7 tỷ đồng; thuế TNDN dự kiến khoảng 17,7 tỷ đồng; tiền thuê đất 5,5 tỷ đồng và thuế TNCN 0,1 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế với số tiền lớn như: Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành; Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh; Công ty CP Gỗ MDF Thanh Thành Đạt; Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải; Công ty TNHH Viettel…

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast