Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đạt hơn 2,484 tỷ USD

(Baohatinh.vn) - Theo số liệu từ Sở Công thương Hà Tĩnh, 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn đạt hơn 2,484 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đạt hơn 2,484 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng xơ, sợi, dệt và may mặc 5 tháng ước đạt 14,49 triệu USD.

Theo đánh giá của ngành chức năng, hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5/2022 tiếp tục có sự tăng trưởng, tuy nhiên mức tăng không cao. Theo đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 580,5 triệu USD, tăng hơn 7% so với tháng 4/2022.

Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn ước đạt hơn 2,484 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021 (5 tháng đầu năm 2021 đạt 2,111 tỷ USD).

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đạt 840,14 triệu USD, tăng 7,83% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu thép và phôi thép ước đạt 756,67 triệu USD; dăm gỗ ước đạt 22,73 triệu USD; hàng xơ, sợi, dệt và may mặc ước đạt 14,49 triệu USD; thủy sản ước đạt 1,79 triệu USD…

Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng ước đạt gần 1,644 tỷ USD, tăng 23,43% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu là nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Formosa.

Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đạt hơn 2,484 tỷ USD

Xuất khẩu thép và phôi thép 5 tháng đầu năm ước đạt 756,67 triệu USD, tăng 8,44% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo phân tích, dù tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoạt động thuận lợi và hiệu quả hơn, tuy nhiên, kết quả vẫn đang tăng trưởng ở mức ổn định chứ chưa có sự bứt phá bởi sự phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch cần thời gian dài.

Ngoài ra, vẫn có những yếu tố bất lợi đối với hoạt động của doanh nghiệp như: chi phí logistics cao, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao...

Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đạt hơn 2,484 tỷ USD

Hoạt động sản xuất bao bì xuất khẩu tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh.

Với chính sách đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng, dự báo hoạt động xuất nhập khẩu thời gian tới sẽ khởi sắc hơn. Để kim ngạch xuất nhập khẩu đạt con số tăng trưởng cao nhất, Sở Công thương đang tích cực hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghệp khai thác hiệu quả các lợi thế từ FTA (Hiệp định thương mại tự do); đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường xúc tiến thương mại để gia tăng sản phẩm xuất khẩu và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025…

Chủ đề Xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast