Hà Tĩnh linh hoạt điều hành, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách

(Baohatinh.vn) - Năm 2023, các cơ quan tài chính trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai chính sách tài khóa linh hoạt nhằm đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách trong điều kiện khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH và các chiến lược tài chính đề ra trong năm mới.

Tổng thu ngân sách ước đạt 18.100 tỷ đồng

Đi qua năm 2023, Hà Tĩnh giành thắng lợi toàn diện trên lĩnh vực thu ngân sách nội địa. Trong khi cả nước có nhiều địa phương không hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao, Hà Tĩnh đã nỗ lực vươn lên tốp đầu.

Hà Tĩnh linh hoạt điều hành, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách

Thi công cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương năm 2023

Với số thu ngân sách nội địa ước đạt 9.000 tỷ đồng, Hà Tĩnh đã hoàn thành 138% dự toán Bộ Tài chính giao (6.519 tỷ đồng), hoàn thành 112,5% dự toán HĐND tỉnh giao (8.000 tỷ đồng) và tăng 5,4% so với năm 2022 (năm 2022 đạt 8.536 tỷ đồng). Trong đó, các cấp ngân sách địa phương hưởng đạt khoảng 7.572 tỷ đồng, tăng 25% so với dự toán Trung ương giao và tăng 1% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Ông Trương Quang Long - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: “2023 là năm cực kỳ khó khăn trong công tác thu ngân sách. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc với ngành thuế để triển khai nhiệm vụ. Nhờ vậy, thu ngân sách nội địa đạt kết quả cao, hoàn thành vượt dự toán được giao”.

Hà Tĩnh linh hoạt điều hành, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách

Cán bộ ngành hải quan Hà Tĩnh giám sát hàng thông quan qua cảng Vũng Áng những ngày cuối năm

Trong lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu, dù không hoàn thành dự toán được giao từ đầu năm (10.968 tỷ đồng) nhưng Hà Tĩnh cũng đã kịp thời “cán đích” dự toán được Trung ương điều chỉnh. Những ngày cuối năm, Cục Hải quan Hà Tĩnh nỗ lực tạo điều kiện thông quan cho doanh nghiệp qua cửa khẩu đường bộ và cảng biển. Hàng hóa thông quan nhộn nhịp những ngày cận tết đã “chở thêm” nguồn thu thuế xuất nhập khẩu cho địa phương.

Ông Bùi Thanh San - Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: “Ở giai đoạn nước rút, chúng tôi cập nhật số thu từng ngày, từng giờ để kịp thời thu đúng, thu đủ vào NSNN. Song song với việc tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị cũng tập trung chống thất thu thuế qua kiểm tra trị giá tính thuế, qua phân loại và áp mức thuế; kiểm tra sau thông quan, tăng cường kiểm soát hải quan...”.

Hà Tĩnh linh hoạt điều hành, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách

Doanh nghiệp làm thủ tục thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Theo thống kê của ngành tài chính, tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh năm 2023 ước đạt 18.100 tỷ đồng; trong đó thu ngân sách nội địa ước đạt 9.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 9.100 tỷ đồng. Đánh giá tổng thể, thu ngân sách trên địa bàn đã vượt dự toán Trung ương và cơ bản đạt dự toán tỉnh giao, tạo thêm nguồn lực cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển.

Đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi

Năm 2023, Hà Tĩnh được giao dự toán chi ngân sách 20.006 tỷ đồng, ước thực hiện chi ngân sách cả năm đạt 22.354 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ đã bố trí trong dự toán và các nhiệm vụ đột xuất quan trọng về phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương.

Hà Tĩnh linh hoạt điều hành, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách

Công tác chi ngân sách đã bố trí kịp thời nguồn vốn cho đầu tư phát triển của địa phương

Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, sát với tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách; đáp ứng đủ nguồn kinh phí cho các hoạt động hành chính, sự nghiệp các cấp, các ngành; đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo QP-AN, nhất là đáp ứng nguồn kinh phí tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ địa phương năm 2023; bố trí kịp thời nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Theo ông Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Tài chính: Trong năm 2023, UBND tỉnh đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi các năm trước theo quy định. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, ngành tài chính đã chủ động rà soát, sắp xếp, lùi thời gian các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết để ưu tiên nguồn kinh phí tiết kiệm bố trí cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách gắn với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.

Hà Tĩnh linh hoạt điều hành, đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách

Tàu lớn vào “ăn hàng” tại cảng Vũng Áng những ngày cuối năm 2023.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH cả giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu chiến lược tài chính đến năm 2025. Theo đó, HĐND tỉnh giao dự toán tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.500 tỷ đồng; trong đó thu nội địa 8.100 tỷ đồng và thu thuế xuất nhập khẩu 9.400 tỷ đồng; tổng chi ngân sách đạt 20.277 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - ngân sách, các cơ quan tài chính, các địa phương trên toàn tỉnh đã xây dựng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm để “cán đích” dự toán được giao năm 2024.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

20 năm đóng chân trên đất nước Triệu Voi, Công ty TNHH MTV Việt - Lào (Vilaco) đã tạo được nền móng vững chắc, góp phần tô thắm tình hữu nghị 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn và 2 nước Việt - Lào.