Hà Tĩnh phê duyệt 146 ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu vừa ký quyết định phê duyệt danh mục các ngành/nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Hà Tĩnh phê duyệt 146 ngành, nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng

Đào tạo nghề điện dân dụng tại Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng.

Theo đó, Quyết định số 1313/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 08/06/2023 phê duyệt danh mục ngành/nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025, gồm 146 nghề thuộc 5 nhóm nghề: nông - lâm - ngư nghiệp; kỹ thuật - công nghiệp; thương mại - dịch vụ; nghệ thuật; sức khỏe - làm đẹp. Chi tiết danh mục các ngành, nghề đào tạo xem tại đây.

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; giám đốc các sở: LĐ-TB&XH, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du Lịch, Y tế, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; hiệu trưởng/giám đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast