Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát hơn 1.700 khẩu trang phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Góp phần phòng chống dịch Covid-19, Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà tổ chức phát 1.700 khẩu trang cho người dân trên địa bàn.

Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát hơn 1.700 khẩu trang phòng dịch Covid-19

Sáng nay (12/3) Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà phát 200 khẩu trang vải cho học sinh và dán áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THPT Nguyễn Trung Thiên.

Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát hơn 1.700 khẩu trang phòng dịch Covid-19

Cũng tại đây, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện đã tuyên truyền, hướng dẫn học sinh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19...

Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát hơn 1.700 khẩu trang phòng dịch Covid-19

Trước đó, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà đã tiến hành dán áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 tại Trường THPT Lê Quý Đôn.

Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát hơn 1.700 khẩu trang phòng dịch Covid-19

ở một số cây xăng tại thị trấn Thạch Hà...

Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát hơn 1.700 khẩu trang phòng dịch Covid-19
Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát hơn 1.700 khẩu trang phòng dịch Covid-19

Phát khẩu trang...

Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát hơn 1.700 khẩu trang phòng dịch Covid-19

nước rửa tay miễn phí...

Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát hơn 1.700 khẩu trang phòng dịch Covid-19

...và phát tờ rơi tại BVĐK Thạch Hà

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast