Kiên trì thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM

(Baohatinh.vn) - Chiều 15/7, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo NTM Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

kien tri thuc hien de an tai co cau nong nghiep gan voi xay dung ntm

6 tháng đầu năm, Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục có chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện, có sự tăng trưởng cao (9,62% so với cung kỳ năm 2015); mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả tiếp tục tăng nhanh (bằng 180% so với cung kỳ năm 2015); phong trào chỉnh trang khu dân cư, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu ngày càng mở rộng, đạt hiệu quả rõ nét; cơ sở hạ tầng thiết yếu tiếp tục được nâng cấp, nhất là nhà văn hóa thôn cùng với việc sử dụng các công năng của nhà văn hóa, thể thao thôn ngày càng được phát huy; hệ thống chính trị được kiện toàn lại sau đại hội Đảng và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

kien tri thuc hien de an tai co cau nong nghiep gan voi xay dung ntm

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh: Đa số các sở, ngành đã có văn bản góp ý, thẩm tra đề án huyện NTM. Tuy nhiên, một số ý kiến chưa mang tính thẩm tra, thẩm định và chưa tư vấn, hướng dẫn được nhiều cho các địa phương về giải pháp triển khai thực hiện xây dựng huyện NTM.

Tuy nhiên, một số địa phương chưa tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình; tần suất xuống cơ sở còn ít, hoạt động của các đoàn công tác cấp huyện ở một số địa phương hiệu quả chưa cao. Ở cấp xã, sự vào cuộc chưa cao, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu tính chủ động, sáng tạo, kể cả ở một số xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016.

Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế, phát triển sản xuất, thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp có biểu hiện chững lại, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gặp khó khăn. Phát triển mô hình mới chỉ quan tâm về số lượng, chưa quan tâm đến chất lượng. Liên kết sản xuất theo chuỗi còn hạn chế nhất là khâu tiêu thụ ít được liên kết. Vai trò của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong vận động xây dựng mô hình không rõ, chưa sâu sát.

kien tri thuc hien de an tai co cau nong nghiep gan voi xay dung ntm

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Thực tế thời gian qua, tái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp đang triển khai ở dạng mô hình là chủ yếu, chưa có sự tác động lan tỏa, nhân rộng mạnh mẽ cho phát triển sản xuất hàng hóa trên diện rộng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý vào các dự thảo: tiêu chí huyện NTM; chính sách khuyến khích các huyện, thành phố, thị xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; báo cáo thẩm định đề án huyện đạt chuẩn NTM.

Theo dự thảo huyện NTM phải có 100% số xã đạt chuẩn NTM và phải đạt chuẩn 9 tiêu chí. Qua khảo sát, thẩm định của Văn phòng NTM tỉnh, các địa phương: Nghi Xuân, Vũ Quang, Đức Thọ, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh có khả năng xây dựng đạt chuẩn.

Tại cuộc họp, đại biểu các sở, ngành, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện xây dựng NTM những tháng đầu năm, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt hơn chương trình xây dựng NTM trong những tháng còn lại.

kien tri thuc hien de an tai co cau nong nghiep gan voi xay dung ntm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chỉ rõ những khó khăn thách thức, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp, ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, sự cố môi trường đã có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người dân cũng như tình hình phát triển KTXH nói chung, xây dựng NTM nói riêng. Tuy nhiên, nguyên nhân từ sự chủ quan của mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ngành, địa phương cũng không ít, thể hiện ở kết quả thực hiện theo các tiêu chí nhiều địa phương đạt kết quả thấp, kể cả ở các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2016 mức độ đạt chuẩn cũng còn thấp. Nhiều mô hình xuất không phát huy hiệu quả. Lĩnh vực xã hội hóa, huy động sức dân xây dựng hạ tầng đạt kết quả thấp.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do thiếu kiên trì trong chỉ đạo; việc tổ chức thực hiện hời hợt.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phải xây dựng, triển khai thực chất, chiều sâu; tập trung cao phát triển sản xuất, kiên trì thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; rà soát, đánh giá lại các xã đăng ký đạt chuẩn 2016; ban hành tiêu chí huyện NTM, xã NTM kiểu mẫu; lựa chọn 1-2 huyện xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Yêu cầu rà soát đánh giá lại các mô hình sản xuất hiện có, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp để điều chỉnh chính sách phù hợp thực tiễn; quan tâm chỉ đạo điểm phát huy dân chủ cơ sở trong xây dựng NTM, triển khai đề án quản lý môi trường.

Mức độ đạt được theo các tiêu chí đến 10/7/2016 (ngoài 52 xã đã đạt chuẩn NTM): 2 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí; 13 xã đạt từ 13-18 tiêu chí; 140 xã đạt từ 9-12 tiêu chí; 23 xã đạt dưới 9 tiêu chí (8 tiêu chí)

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast