Mời tham gia tư vấn định giá đất các công trình, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh thông báo mời các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể các công trình, dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Mời tham gia tư vấn định giá đất các công trình, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh

Các đơn vị tư vấn quan tâm có thể gửi văn bản đề xuất và hồ sơ năng lực gửi về Sở TN&MT tại địa chỉ 12A, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh.

Căn cứ khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, để tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể các dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm căn cứ phục vụ các mục đích quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh thông báo mời các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trước mắt, cần tư vấn xác định cụ thể khu đất có diện tích 20.072,7 m2 - đất thương mại, dịch vụ tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh thông báo rộng rãi để các đơn vị tư vấn quan tâm cung cấp dịch vụ gửi văn bản đề xuất và hồ sơ năng lực gửi về địa chỉ: số 12A, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Mời tham gia tư vấn định giá đất các công trình, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Chủ đề Đấu giá

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast