(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa thay mặt UBND ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/1/2021 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Hà Tĩnh ban hành chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa thay mặt UBND ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/1/2021 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Hà Tĩnh ban hành chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công ty CP Vinpearl chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cho cán bộ, nhân viên tại Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas (Lộc Hà).

Chỉ thị nêu rõ, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC&CNCH, giảm thiểu số vụ cháy, sự cố, tai nạn xảy ra mùa hanh khô 2021, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và các sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần xác định công tác PCCC&CNCH là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; các đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH.

Hà Tĩnh ban hành chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Hương Sơn điều động lực lượng và phương tiện chữa cháy trên địa bàn huyện vào ngày 4/11/2020.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH tới cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra công tác PCCC và CNCH, kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót, ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Công an tỉnh chủ trì, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; tổ chức, phối hợp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo các lực lượng PCCC&CNCH tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH 24/24 giờ...

Hà Tĩnh ban hành chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Hệ thống báo cháy tự động ở chợ TP Hà Tĩnh giúp phát hiện sớm các sự cố. Ảnh Văn Đức

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương có rừng cũng như chủ rừng tăng cường công tác bảo vệ , PCCCR.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC rừng theo quy định của pháp luật; chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và PCCC rừng, kiện toàn lực lượng PCCC rừng; tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong công tác bảo vệ và PCCC rừng…

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với trụ sở làm việc, cơ sở phát triển kinh tế trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình; phối hợp với Công an tỉnh, lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác PCCC rừng, phòng, chống thiên tai, lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với quy hoạch hạ tầng về PCCC và CNCH đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn; không đề xuất phê duyệt quy hoạch hay cấp giấy phép xây dựng các dự án, công trình khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC…

Sở Công Thương phối hợp với Công an tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về PCCC các cơ sở công nghiệp, thương mại, năng lượng, cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc quản lý nhà nước chuyên ngành; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo an toàn PCCC..

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra, biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm… trên báo chí, cơ quan thông tin đại chúng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường triển khai thực hiện các quy định về PCCC trong hoạt động xúc tiến đầu tư; phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC cho các dự án, công trình trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trường: Đại học Hà Tĩnh, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn phối hợp với Công an tỉnh xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về PCCC và CNCH để lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, với nội dung, thời lượng phù hợp với từng cấp học, bậc học; nhất là trong đào tạo nghề thường xuyên sử dụng các chất nguy hiểm cháy, nổ, các loại nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị hàn, cắt kim loại.

Sở Lao động ­- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tập trung rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân sản xuất trong quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại; xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo yêu cầu, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân có nguy cơ gây mất an toàn PCCC; xây dựng và hướng dẫn, hỗ trợ người lao động trong việc sử dụng các thiết bị, công cụ lao động có nguy cơ gây cháy, nổ.

Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan lập dự toán, bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra hệ thống điện và phối hợp với các đơn vị viễn thông kiểm tra hệ thống mạng lưới điện, mạng viễn thông tại khu dân cư để phát hiện và khắc phục kịp thời các tồn tại thiếu sót, mất an toàn về PCCC; tập trung hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn...

Hà Tĩnh ban hành chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Tập huấn kỹ năng chữa cháy.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý; hàng năm 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy tại chỗ; khi quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa phải có biện pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH; quá trình phê duyệt, cấp phép xây dựng các dự án, công trình phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định...

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động PCCC và CNCH; gắn kết phong trào “Toàn dân PCCC” với các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phát động; đưa nội dung phong trào Toàn dân PCCC vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng, củng cố lực lượng PCCC và CNCH tại cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu 4 tại chỗ.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và đề nghị các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) về tình hình, kết quả thực hiện (kế hoạch triển khai gửi trước ngày 31/01/2021; Báo cáo kết quả thực hiện gửi trước ngày 15/11/2021).

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Tin liên quan:

Đậu Hòa


Đậu Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]