(Baohatinh.vn) - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài; đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Ngành Thanh tra phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài; đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Sáng 7/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Bùi Ngọc Lam, Trần Ngọc Liêm điều hành hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Ngành Thanh tra phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Toàn ngành đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; ban hành 57.154 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân với số tiền 4.243 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 163 vụ, 89 đối tượng.

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.936 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 2.006 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện.

Ngành Thanh tra phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tiếp tục được quan tâm. Theo đó, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 171.781 người về 126.145 vụ việc; giải quyết 9.865/13.741 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71,8%.

Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 4.538 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 67 đơn vị vi phạm; phát hiện 139 vụ việc vi phạm, 242 người vi phạm thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kiến nghị thu hồi và bồi thường 71,1 tỷ đồng; phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 47 cán bộ, công chức, viên chức.

Theo hướng dẫn của ngành Thanh tra về phát hiện và xử lý tham nhũng, 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước phát hiện 30 vụ việc/40 người vi phạm.

Ngành Thanh tra phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện 51 cuộc thanh tra hành chính về KT-XH; đã ban hành 27 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 6,3 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 1,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 76 tập thể, 56 cá nhân; chuyển thông tin cho cơ quan điều tra 2 vụ việc.

Toàn ngành cũng đã tổ chức tiếp 2.212 lượt công dân; tiếp nhận 1.965 đơn KNTC; trong đó có 1.366 đơn thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 904 vụ việc, đạt tỷ lệ 77,07%.

Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, yếu kém trong công tác thanh tra, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ngành Thanh tra phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Đại biểu tỉnh Quảng Ninh phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình).

Theo đó, toàn ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình công tác của Chính phủ, theo đúng tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”; triển khai kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo kế hoạch kiểm tra năm 2022; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan khi tham gia tiếp công dân; chủ động nắm tình hình KNTC trên phạm vi toàn quốc và giải quyết kịp thời KNTC thuộc thẩm quyền; thực hiện hiệu quả công tác PCTN...

Ngành Thanh tra phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho biết: Thời gian qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh bám sát định hướng để xây dựng kế hoạch thanh tra và triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo bổ sung kế hoạch thanh tra các chuyên đề và những vấn đề nóng được dư luận quan tâm; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, giải quyết vụ việc tồn đọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiến nghị, trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) cần xem xét đưa vào các quy định cụ thể, sát với thực tiễn nhằm giải quyết dứt điểm chồng chéo, trùng lắp trong công tác thanh tra. Các cơ quan Trung ương, Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường phối hợp với các địa phương để nắm bắt các vụ việc KNTC đã được giải quyết. Thanh tra Chính phủ tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong việc xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương nhằm giải quyết vướng mắc...

Kết luận hội nghị, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong khẳng định, 6 tháng đầu năm 2022, trên các mặt công tác, ngành Thanh tra đều có sự chuyển biến tích cực về giải quyết KNTC, PCTN..., góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót và yêu cầu toàn ngành có giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời, yêu cầu ngành Thanh tra phát huy vai trò theo chức năng nhiệm vụ được giao, đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo điều hành nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Bám sát các định hướng chương trình thanh tra, yêu cầu chỉ đạo, tổ chức hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất; tăng cường công tác xử lý sau thanh tra. Tham mưu triển khai đồng bộ công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Thực hiện công tác PCTN, ban PCTN cấp tỉnh cần thực hiện kịp thời những quy định mới về việc kiểm soát tài sản thu nhập, đôn đốc các ngành làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm cần chuyển ngay cơ quan điều tra xử lý; xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

Tập trung cao cho công tác xây dựng thể chế, xây dựng ngành; xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành Thanh tra với các ban, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh cần bám sát kế hoạch thanh tra của ngành để triển khai tốt nhiệm vụ.

Liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, cần làm tốt vấn đề quản lý, đảm bảo phân cấp, phân quyền đúng trách nhiệm trong quá trình xử lý; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở những cơ quan, đơn vị chậm trễ, xử lý vấn đề không dứt điểm. Đối với công tác PCTN, ưu tiên giải quyết các vụ việc nóng, nhiều người quan tâm...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn
Tin liên quan:

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]