Thế giới dõi theo bầu cử Pháp
Cử tri Pháp hôm nay (7-5) đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử mà kết cuộc không chỉ định đoạt số phận nước Pháp, mà còn cả EU cùng bàn cờ chính trị thế giới.
aa7ax12b77xf3e1xd9bex11115x112b7xd951xf084xf45bxX7x11884xb593x12e6bxb4b2xdfdaxd77axX5xad6exXaxf5f4xXcxX1x10282xX3xbd34xXdxbbbdxXdxX3x11986x109cbxXdxX3xXexX1xX10xc9faxX3x1016dxe7a5xf564xX3xX4xd084xX3xf103xX1x12f46xXbxX0xb2b6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c67xX10xX6xX1cxXaxX12x11f4axX2axX3xXexbbdcxXdxX3xX2cxX1xX2exXbxX3xX1x1042cxe682xX3x112a3xX6xb282xX3x13456x1170bxcb01xd231xc2a5xX3x12e44xXdxX3xX25xfbaexX3xXbxX1xXdxX15xX27xX3xXexX4axX23xX56xX17xX3xX54xc257xXexX3xX4xX27xX73xX4xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX54xeb84xX3xdc0cxX15xXexX3xX4xX27xX73xX4xX3xX85xX1xX53xX56xX17xX3xX4xX1xea7bxX3xX60x12197xX56xX1xX3xX60xX23xe695xXexX3xX7xafe0xX3xXbxX1xd7b4xX56xX3xX56xe614xX19xX4xX3xX2cxX1xX2exXbxaaa6xX3xX54xX83xX3xX4xb89axX56xX3xX4x13351xX3x12781x11f4dxX3xX4x128a8xX56xX17xX3xX25xX83xX56xX3xX4x131c6xX3xX4xX1xdd14xX56xX1xX3xXexX4axX99xX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdx111faxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX23xX56xXaxX12xX0xXdxX54xX17xX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxe09dxX31xX31xXdxXe0xX25xX6xX23xX1xX6xXexXdxX56xX1xXe0xc109xX56xX31xX56xX10xb539xX7xX31xX2xX5bxX2x130c5xX31xX5bxX5bxX1cxbff8xX2xX5dxXexX5bxX5dxX5dxc1b2xX5xX126xXe0x10a86xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xX17xXdxX23xXdxX3xX1cxX23xXdxX3xXexX1xX10xX23xX3xX25xX6xX27xX3xX4xX27xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX6xXbxXexXdxX23xX56xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxXexX10xe90dxXexX5cxX6xX5xXdxX17xX56xX107xX3xX131xX27xX7xXexXdxc77exX58x12d8axXaxX12x130e5xX1xc236xX56xX17xX3xX56xX17xXabxXccxXdxX3xf658xX56xX17xX3xX1xX73xX3x10834xX56xX17xX3xX4xX2axX3xX116xXdxedd4xX56xX3xXbfxX54xX54xX6xX56xX27xX10xX5xX3xf0c5xX6xX4xX4axX23xX56xX3xXexeff8xX3xXexXa7xXbxX3xXexX4axXabxX19xX4xX3xX56xX1xX83xX3xX53xX56xX17xX3xX54xX73xXexX3xX56xX17xX83xX58xX3xXexX4axXabxX19xX4xX3xX85xX1xXdxX3xX25xX64xX3xXbxX1xXdxX15xX27xX3xX4xX1xXd0xX56xX1xX3xXexX1xX1a4xX4xX3xX5cxX3x10bf3xX56xX1xX107xX3xe998x1163exX2cxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12680xX23xX1cxX58xXaxX12xX46xX2axX3xXexX4axXdxX3xX2cxX1xX2exXbxX3xX60xXdxX3xX25xX64xX3xXbxX1xXdxX15xX27xX3xX116xX19xXdxX3xX1xX83xX56xX1xX3xXexX4axX6xX56xX17xX3xX5xX83xX3xX56xX1xX193xX56xX17xX3xX4xXbdxX54xX3xX56xX1xXa7xX56xX3xX4xXb9xX56xX3xX60xac93xX56xX17xX3xX5xX9fxXdxX3xXex11b1axX3xX56xX1xX193xX56xX17xX3xXexX1xX53xX56xX17xX3xX60xXdxd700xXbxX3xX60xX19dxX3xX5xX23xX9fxXdxX3xX54xX83xX3xX1a4xX56xX17xX3xX4xX2axX3xX116xXdxX1adxX56xX3xX4xX19dxX6xX3xX1xX259xX3xX60xbed1xX3xX60xXabxX6xX3xX4axX6xXb3xX3xX1xX6xX58xX3xX56xX17xXabx115daxX4xX3xX5xX9fxXdxX3xXexX262xX3xX56xX1xX193xX56xX17xX3xXbxX1xXbdxX56xX3xX1a4xX56xX17xX3xX25xb23dxXexX3xX60x11d2axX56xX17xX3xX116xX19xXdxX3xX1a4xX56xX17xX3xX4xX2axX3xX116xXdxX1adxX56xX3xX54xX83xX3xX1xX259xX3xX60xX294xX3xX60xX99xX56xX1xX3xX4xX1xX259xX56xX3xX85xX1xX53xX56xX17xX3xX25xX64xX3xXbxX1xXdxX15xX27xX3xX4xX1xX23xXe0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX23xX1cxX58xXaxX12x11ed5xb4d7xX3xXbxX1xe3f7xX56xX3xX5xXa7xXbxX3xX56xX83xX58xX3xX5xX83xX3xX4axX1dxX3xX56xcb65xXexX3xX56x112eexXdxX3xX7xXa3xX3xX4xX2axX3xXexX4axXdxX3xX60xX294xX3xX25xX64xX3xXbxX1xXdxX15xX27xX3x10e8fxX3xX116xXb9xX56xX17xX3xX54xX73xXexXb3xX3xXexX4axX23xX56xX17xX3xX60x11006xX3xb57bx12ca8xXb3xX126xX2xed97xX3xX7xXa3xX3xXbxX1xXdxX15xX27xX3xX1xX2a5xXbxX3xX5xX272xX3xX56xX17xXbdxX3xX116xef45xX3xX53xX56xX17xX3xXbfxX54xX54xX6xX56xX27xX10xX5xX3xX1b9xX6xX4xX4axX23xX56xXb3xX3xX4xXb9xX56xX3xX116xX377xX3xXbxX1xXd0xX6xX3xX25xX83xX3xX1b9xX6xX4axXdxX56xX10xX3x12437xX10xX3xX2cxX10xX56xX3xX5xX83xX3xX35bxX2xXb3xbd75xX360xXe0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX23xX1cxX58xXaxX12xX215xXdxX15xXexX3xX5xX83xX54xX3xX7xX6xX23xX3xX25xX317xX58xX3xX17xXdxXccxX3xX85xX1xXdxX3xX54xX83xX3xX116xX83xX23xX3xX56x102ecxX54xX3xX35bxX126xX2xX5bxX3xX56xX83xX58xX3xX4xXbdxX3xX4xX2exX56xX1xX3xX1xX193xX27xX3xX116xX83xX3xX4xX2exX56xX1xX3xXexXbdxX3xXexX4axX27xX58xX377xX56xX3xXexX1xXa3xX56xX17xX3xX60xX377xX27xX3x135eaxXexX6xX56xX3xXexX2exX4xd4d2xXb3xX3xX116xX83xX3xX56xX6xX58xX3xX4xX1xX19dxX3xXexX4axXabxX32dxX56xX17xX3xX1cxX2c3xX56xX3xXbxX1xXdxX15xX27xX3xX4xX1xX23xX3xX54xX73xXexX3xX1a4xX56xX17xX3xX4xX2axX3xX116xXdxX1adxX56xX3xXexX313xX3xX60xX99xX56xX1xX3xX56xX17xX1xb29fxX6xX3xX5xX83xX3xX41exX54xX19xXdxX3xX54xX73xXexX3xX56xX3eaxX54xX3xXexX4axXabxX19xX4xX3xX4xX1xXabxX6xX3xX6xXdxX3xX25xXdxX15xXexX3xX60xX15xX56xX426xX3xX7xX23xX56xX17xX3xX41exX85xX1xX2exX4xX3xX1xe4c0xX56xX3xX116xX19xXdxX3xX56xX1xX193xX56xX17xX3xX4xX1xXd0xX56xX1xX3xX85xX1xX2exX4xX1xX3xX60xXdxX3xXexX4axXabxX19xX4xX3xX1cxX23xX3xX5x11f59xX3xX60xX294xX3xX4xX359xX3xX54xX73xXexX3xX56xX17xX1xX377xX3xX56xX17xX1xXdxX272xXbxX3xXexX1xX313xX4xX3xX7xX313xX3xXexX4axX23xX56xX17xX3xX5xX464xX56xX1xX3xX116xX313xX4xX3xXexXabxX3xX116xX83xX3xXexX4axX23xX56xX17xX3xX5xX464xX56xX1xX3xX116xX313xX4xX3xX4xX53xX56xX17xX426xX3xX5cxX3xX5xf75fxX3xX1cxX23xX3xX60xX26xX27xX3xXexXdxX1adxX56xX3xXexX4axX23xX56xX17xX3xX7xXa3xX3xX41exX2xX126xX3xX5xX50exX3xX1cxX23xX3xX60xd9c0xX3xX4xX1xX259xX56xX3xX1b9xX6xX4xX4axX23xX56xX426xX3xXexX4axX1adxX56xX3xXexX4axX6xX56xX17xX3xX11bxX10xX25xX3xX41exXcxXdxX15xX56xX3xX5xX1adxX56xX426xX3xX4xX19dxX6xX3xX53xX56xX17xX3xX56xX83xX58xXe0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX23xX1cxX58xXaxX12x10f84xX56xX17xX3xX4xX2axX3xX116xXdxX1adxX56xX3xX35cxX126xX3xXexX27xff30xXdxX3xX56xX83xX58xX3xXexXdxX56xX3xX4ax11925xX56xX17xX3xX7xX4c1xX3xX7xX19xX54xX3xX1xX9fxX3xXexX96xX3xX5xX272xX3xXexX1xX2bfxXexX3xX56xX17xX1xXdxX272xXbxX3xX25xX597xX56xX17xX3xX4xX2exX4xX1xX3xX1cxX313xX6xX3xX116xX83xX23xX3xX85xXdxX56xX1xX3xX56xX17xX1xXdxX272xX54xX3xX60xX294xX3xX4xX359xX3xX85xX1xXdxX3xX4xXb9xX56xX3xX5xX83xX54xX3xX116xXdxX272xX4xX3xXexX4axX23xX56xX17xX3xX56xX17xX317xX56xX3xX1xX83xX56xX17xX3xXexXabxX3xX116xX83xX3xX5xX83xX3xX25xX73xX3xXexX4axXabxX346xX56xX17xX3xXexX83xXdxX3xX4xX1xXd0xX56xX1xXe0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX23xX1cxX58xXaxX12xX46xX2exX4xX1xX3xX56xX359xXdxX3xX56xX1xXabxX3xXexX1xX15xX3xX4xX1xXd0xX56xX1xX3xX5xX83xX3xX54xX73xXexX3xXexX4axX23xX56xX17xX3xX56xX1xX193xX56xX17xX3xX56xX1xX2exXexX3xX5xXdx1139exX27xX3xX85xXdxX15xX54xX3xX56xX17xX259xXexX3xX7xX19xXexX3xX54xX83xX3xX1a4xX56xX17xX3xX4xX2axX3xX116xXdxX1adxX56xX3xXexX4axf380xX3xXexX27xX58bxXdxX3xX56xX83xX58xX3xX60xX294xX3xX60xX317xX54xX3xXexX1xX49bxX56xX17xX3xX116xX83xX23xX3xX60xXa3xXdxX3xXexX1xX19dxX3xX1b9xX6xX4axXdxX56xX10xX3xX3a4xX10xX3xX2cxX10xX56xX107xX3xX41ex1104cxXdxX56xX3xX5xf36exXdxX3xX25xX83xXb3xX3xXexX4axX23xX56xX17xX3xX4xX1xX262xX56xX17xX3xX60xX359xX3xX56xX3eaxX54xX3xX25xX83xX3xX60xX294xX3xX5xX83xX3xX56xX17xX1xX99xX3xX7xX464xX3xX5axX191xX17xX1xX99xX3xX116xXdxX272xX56xX3xX4xX1xX317xX27xX3x11abexX27xX5exXb3xX3xX7xX23xX56xX17xX3xX4xX53xX56xX17xX3xX4xX1xX27xX58xX272xX56xX3xX1cxX27xX58xX3xX56xX1xX2bfxXexX3xX4xX19dxX6xX3xX25xX83xX3xX5xX83xX3xX4xX1xX96xX3xXexX4axXd0xX4xX1xXb3xX3xX5xX83xX3xX4xX1xX2axXdxX3xX25xX19xXdxX3xX4xX1xX1a4xX3xX85xX1xX53xX56xX17xX3xX60xX359xX56xX17xX3xX17xX359xXbxX3xX17x116ecxX3xXexXd0xX4xX1xX3xX4xX313xX4xX426xff45xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX23xX1cxX58xXaxX12xb7d9xX56xX17xX3xX1b9xX6xX4xX4axX23xX56xX3xX4xXb9xX56xX3xX5xX9fxX56xX1xX3xX5xXc3xX56xX17xX3xX4xXbdxX56xX1xX3xX25xX2exX23xX3xX4xX1xX49bxX56xX17xX3xX41exX56xX2a5xX3xX56xX26xX56xX426xX3xX17xX749xX3xX6xXdxX3xX5axX5xX50exX3xX1cxX23xX3xXexX1xX1a4xX3xXexXabxX5exXb3xX3xX1cxX23xX3xX5xX4c1xX3xX60xXabxXccxX56xX17xX3xX5xXa3xXdxX3xX4xX19dxX6xX3xX53xX56xX17xX3xX4xX1xe845xX4xX3xX4xX1xX7cbxX56xX3xX85xX1xX2exX4xX3xXexX4axXabxX19xX4xXe0xX3xe8e6xX26xX27xX3xXexXdxX1adxX56xX3xX5xX83xX3xX4xX7cbxXexX3xX17xXdxXbdxX54xX3xX2xX31xX3b1xX3xX7xXa3xX3xX17xX1xX15xX3xXexX4axX23xX56xX17xX3xfa06xX27xXa3xX4xX3xX1xX73xXdxX3xX5axX5xX50exX3xX1cxX23xX3xXexX1xX1a4xX3xX56xX1xX749xX5exX754xX3xX46xX2exXdxX3xX85xX1xX23xXbdxX56xX3xX41exXexXdxX56xX1xX3xX17xXdxXbdxX56xX3xX25xXdxX1adxX56xX3xX4xX1xX15xX426xX3xXexX4axX23xX56xX17xX3xX5xXabx10e6dxX56xX17xX3xX116xXdxX272xX56xX3xX805xX27xXa3xX4xX3xX1xX73xXdxX3xX7cbxXexX3xX1xX49bxX56xX3xX85xX1xX53xX56xX17xX3xX41exX1xX9fxXbxX3xX56xX1xX464xX426xX3xX4xXbdxX3xX5xX53xX3xX4xX1xXd0xX56xX1xX3xX85xX1xX2exX4xX1xX3xX4xXbdxX3xX60xXccxXdxX3xX4xX1xX96xX3xX4xX359xX3xX54xX6baxXdxX3xX4xX53xX56xX17xX3xX4xX1xX27xX58xX272xX56xX3xX5xX83xXe0xXe0xXe0xX3xX41exX5xX83xX54xX3xX4xX1xXd0xX56xX1xX3xXexX4axX99xX426xXe0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX23xX1cxX58xXaxX12x11e0exXc3xX3xX4xX27xX73xX4xX3xXexX4axX6xX56xX1xX3xX5xX27xXa7xX56xX3xXexXa3xXdxX3xXexX1xX1a4xX3xX56xX3eaxX54xX3xX116xX262xX6xX3xX805xX27xX6xX3xX60xXabxX2a5xX4xX3xX4xX1xX23xX3xX5xX83xX3xX25xX2bfxXexX3xX805xX27xX2exX3xX4xX1xX96xX3xX41exXexX1xX1adxX54xX3xX54xX7cbxX54xX3xXexX1xX1adxX54xX3xX54xX27xXa3xXdxX426xX3xX116xX83xX23xX3xX56xX1xX193xX56xX17xX3xX4xX1xX259xX56xX3xX5xX313xX6xX3xX4xX359xX3xX7x12e68xX56xX3xX4xX19dxX6xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX2axX3xXexX4axXdxXb3xX3xX7xX23xX56xX17xX3xX4axX1dxX3xX4axX83xX56xX17xX3xX25xX83xX3xX3a4xX10xX3xX2cxX10xX56xX3xX4xX1a4xX3xXexX9fxX23xX3xX4xX32dxX3xX1xX73xXdxX3xX4xX1xX23xX3xX53xX56xX17xX3xX1b9xX6xX4xX4axX23xX56xX3xX1xX64xXdxX3xX116xfa2dxX56xX3xX25xX83xX3xXexX262xX3xX60xX26xX27xX3xX60xX15xX56xX3xX4xX27xXa3xXdxX3xX4xX27xX73xX4xX3xXexX4axX6xX56xX1xX3xX5xX27xXa7xX56xXe0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX23xX1cxX58xXaxX12xX41exXcxX1xX15xX3xX1cxX313xX3xX2exX56xX3xX4xX26xX54xX3xX805xX27xX58xX377xX56xX3xX4xX19dxX6xX3xX25xX83xX3xX5xX83xX3xX17xX749xfb5dxX426xX3xX5cxX3xX53xX56xX17xX3xX1b9xX6xX4xX4axX23xX56xX3xX116xX981xX56xX3xX5xX9fxXdxX3xX85xX1xXdxX3xX41exX60xXabxX2a5xX4xX426xX3xX25xX83xX3xX3a4xX10xX3xX2cxX10xX56xX3xX1xX3eaxX56xX17xX3xX7xX6xX58xX3xX4xX1xX96xX3xXexX4axXd0xX4xX1xX3xX41exX85xX1xX32dxXdxX3xX85xX1xX32dxXdxX426xX3xX85xXdxX530xX27xX107xX3xX41exX76axX56xX17xX3xX1b9xX6xX4xX4axX23xX56xX3xX5xX83xX3xX1a4xX56xX17xX3xX4xX2axX3xX116xXdxX1adxX56xX3xX4xX19dxX6xX3xX7xX313xX3xXexX23xX83xX56xX3xX4xX26xX27xX3xX1xX359xX6xX3xX54xX6xX56xX3xX1cxX9fxXdxXb3xX3xX4xX19dxX6xX3xX56xX9fxX56xX3xX41exXc0xX25xX10xX4axX3xX1xX359xX6xX426xXb3xX3xX4xX19dxX6xX3xX4xX53xX56xX17xX3xX3eaxX56xX3xX116xXdxX272xX4xX3xX5xX83xX54xX3xXexX9fxX54xX3xX25xX2a5xXb3xX3xX4xX19dxX6xX3xX7xX313xX3xXexX83xX56xX3xX56xX1x125f8xX56xX3xX17dxX294xX3xX1xX73xXdxXb3xX3xX4xX19dxX6xX3xX7xX313xX3xXbxX1xX2exX3xX56xX2exXexX3xX4xX2exX4xX3xXexXa7xXbxX3xX60xX23xX83xX56xX3xX5xX19xX56xX3xX4xX19dxX6xX3xX4xX1x12fcexX56xX17xX3xXexX6xXe0xXe0xXe0xX3xX7dfxXa3xXdxX3xX60xX26xX27xX3xX5xX9fxXdxX3xX60xXdxX377xX27xX3xX60xX359xXb3xX3xXexX53xXdxX3xX5xX83xX3xX1a4xX56xX17xX3xX116xXdxX1adxX56xX3xX4xX19dxX6xX3xX56xX1xX317xX56xX3xX1cxX317xX56xXb3xX3xX4xX19dxX6xX3xX56xXabxX19xX4xX3xX2cxX1xX2exXbxX3xX54xX83xX3xX4xX1xXad6xX56xX17xX3xXexX6xX3xX58xX1adxX27xX3xX54xX15xX56xXb3xX3xX4xX19dxX6xX3xX56xX377xX56xX3xX116xX3eaxX56xX3xX1xX359xX6xX3xX2cxX1xX2exXbxXb3xX3xX4xX19dxX6xX3xX56xX1xX83xX3xX56xXabxX19xX4xX3xX25xXbdxX23xX3xX116xX272xX3xX4xX53xX56xX17xX3xX3eaxX56xX3xX116xXdxX272xX4xX3xX5xX83xX54xXb3xX3xX25xXbdxX23xX3xX116xX272xX3xX25xXdxX1adxX56xX3xX17xXdxX19xXdxXe0xXe0xXe0xX426xXe0xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX23xX1cxX58xXaxX12xX46xX1a4xX3xX54xXbdxXdxX3xX54xX1adxX3xX41exX4xX1xX2axXdxX3xX60xX58bxX56xX17xX426xX3xX56xX1xXabxX3xXexX1xX15xXb3xX3xX60xX15xX56xX3xX85xX1xXdxX3xX25xX99xX3xX60xXa3xXdxX3xXexX1xX19dxX3xX60xX317xX54xX3xX56xX1xX2exXexX3xX317xX56xX3xX1xX27xX272xX107xX3xX41exXcxX1xX15xX3xX5xX2bfxX58xX3xX17xX749xX3xX25xXbdxX23xX3xX116xX272xX3xX25xXdxX1adxX56xX3xX17xXdxX19xXdxX9ddxX426xXb3xX3xX25xX83xX3xX3a4xX10xX3xX2cxX10xX56xX3xX5xXad6xX56xX17xX3xXexXad6xX56xX17xX3xXexX4axXbdxX3xX5xXccxXdxX107xX3xX41exXcxX1xX749xX3xX56xX1xXccxX3xX56xX1xX317xX56xX3xX116xXdxX1adxX56xX3xX1xXbdxXdxX3xX805xX27xX6xX56xX3xX5xX23xX426xXb3xX3xX60xX530xX3xX4axX2c3xXdxX3xX25xX99xX3xX53xX56xX17xX3xX56xX83xX58xX3xX41exX5xX1adxX56xX3xX5xX19xXbxX426xX107xX3xX41exX191xX1xX317xX56xX3xX116xXdxX1adxX56xX3xX1xXbdxXdxX3xX805xX27xX6xX56xX3xX60xX317xX27xX3xX4xX359xX3xX60xXabxX2a5xX4xX3xX1xX27xX2bfxX56xX3xX5xX27xX58xX272xX56xXb3xX3xXexX4axX6xX56xX17xX3xX25xX99xX3xX60xX530xX3xX25xXbdxX23xX3xX116xX272xX3xX25xXdxX1adxX56xX3xX17xXdxX19xXdxXe0xXe0xXe0xX3xX215xX83xX3xX5xX26xX54xX3xX4axX2c3xXdxX426xX3xX116xX83xX3xX4xX1xX1adxX3xXexX2bfxXexX3xXexX26xX56xX3xXexXa7xXexX107xX3xX41exX191xXabxX19xX4xX3xX2cxX1xX2exXbxX3xX17dxX1a4xX56xX17xX3xX60xX2exX56xX17xX3xX54xX73xXexX3xX60xXdxX377xX27xX3xX17xX749xX3xXexXa3xXexX3xX1xX32dxX56xXb3xX3xX4xX1xX1a4xX3xX85xX1xX53xX56xX17xX3xX4xX1xX96xX3xX5xX83xX3xX4xX1xX96xX3xXexX4axXd0xX4xX1xXb3xX3xX7xX2a5xX3xX1xX294xXdxX3xX116xX83xX3xX1xXa7xX56xX3xXexX1xXc3xX426xX754xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX23xX1cxX58xXaxX12xXcxX4axX23xX56xX17xX3xX25xXa3xXdxX3xX4xXbdxX56xX1xX3xX53xX56xX17xX3xX1b9xX6xX4xX4axX23xX56xX3xX1xX26xX27xX3xX56xX1xXabxX3xX60xX6xX56xX17xX3xXexX1xX7cbxX56xX17xX3xXexX1xX15xX3xX56xX1xXabxX3xXexX1xX15xX3xX60xX359xXb3xX3xX4xX1xX96xX3xX4xX359xX3xX41exXexX4axXccxXdxX426xX3xX54xX19xXdxX3xX4xX359xX3xXexX1xX530xX3xX4xXbdxX56xX3xX60xXabxX2a5xX4xX3xX53xX56xX17xX3xX56xX83xX58xXe0xX3x11dbcxX83xX3xX41exX53xX56xX17xX3xXexX4axXccxXdxX426xX3xX60xX359xX3xX60xX294xX3xX60xX2a5xXdxX3xX7xX2exXexX3xX17xXdxXccxX3xX60xXdxX3xX25xX64xX3xXbxX1xXdxX15xX27xX3xX60xX530xX3xX4axX6xX3xX4xX1xXdxX1adxX27xX3xX41exX4axXb9xX3xX4axX96xX426xX3xXexXa3xX3xX4xX2exX23xX3xX56xX83xX58xX3xX56xX259xX3xX53xX56xX17xX3xX1b9xX6xX4xX4axX23xX56xXe0xX3xX7dfxXad6xX56xX17xX3xX5cxX3xX7xX6xXdxX3xX4xX1xXabxX6xX3xX4axX1dxXb3xX3xX4xX1a4xX3xX17xX9fxX4xX1xX3xXexX1adxX56xX3xX60xXdxX3xX60xX294xX754xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX312xX23xX27xX4axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xXcxX27xX58bxXdxX3xXexX4axX681xX0xX31xXbxX12