Hà Tĩnh: Tàng trữ ma túy, 2 anh em cùng nhau vào tù
(Baohatinh.vn) - Anh trai mua ma túy về sử dụng, sau đó chia cho em trai (cùng ở xã Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) dùng và cả hai đều chịu mức án 15 tháng tù giam.
985axb852x10279x113d6x11569xb864x10253xe150xdc50xX7xcdebxa9f7xe337xca68xc140xb52axX5xe49cxXaxbaf7x100c0x9de7xX3xXcxb31axf6a1xX1xe44bxX3xXcxX14xX18x10deaxX3xXexa29fxdc67xX3xeaedxX6xX3xXexa70excceaxde3dxX3xeb98xX3xX6xX18xX1xX3xX10xX25xX3xX4x11714xX18xX1fxX3xX18xX1xX6xf514xX3xe883xX14x10100xX3xXexX37xX0xc474xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x10e47xXaxX12xbf05xX18xX1xX3xXexX22xX6xXdxX3xX25xX3exX6xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX3xX40x10d34xX3xX7xfb12xX3xX59x10d2fxX18xX1fxX2bxX3xX7xX6xX3exX3x114c2xa54cxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX1xX42xX3xX10xX25xX3xXexX22xX6xXdxX3xfd5fxX4xX37xX18xX1fxX3xa821xX3x10aebxc53exX3xa62fx103fdxX3xX9fxX1xX6xX18xX1fxX2bxX3xX9fxXa0xX3xX5cxX18xX1xX2bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xcf30xX3xX59xX37xX18xX1fxX3xX40xX14xX3xX4xaa4cxX3xX1xX6xXdxX3xX80xX71xX3exX3xX4xX1xba97xX3exX3xX25xd164xX4xX3x11034xX18xX3xX2xfff5xX3xXexX1xXd6xX18xX1fxX3xXexX37xX3xX1fxXdxX6xX25xfd9exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxebfcxX42xX59xX2axXaxX12xX0xXdxX25xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxb60exX10xX18xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxaebbxXdxX59xXexX1xX1axX3xeb5dxX2xXdaxXbxX9cxddf0xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1axX3xbfa1xX2xb634xXbxX9cxX127xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX47xX47xXdxXe9xd0bexX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX40xX18xX47xX18xX10xX11bxX7xX47xX2dxX133xX2dxca75xX47xX122xX15cxX59xa569xX133xX15cxX2dxf807xXdax10493xXexX165xXdaxX161xX165xX5xX2xX133xa513xX122xX161xX59xX161xX133xX165xXdaxX2xX2xX131xXexX165xX167xX167xX15cxX133xX5xX133xXe9xe991xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xX6xX18xX1xX3xX10xX25xX3xX4xX37xX18xX1fxX3xX18xX1xX6xX3exX3xX40xX14xX42xX3xXexX37xXaxX3xX11bxXdxX59xXexX1xX9xXaxX122xX2xXdaxXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX131xX2xX133xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX12xa26axXd6xX18xX1fxX3xX18xX6xX2axX3xX94xX2dxX2dxX47xX167xXb8xX2bxX3xXcxf229xX6xX3xXd6xX18xX3xX18xX1xbc3dxX18xX3xX59xX210xX18xX3xX1xX3exX2axcadcxX18xX3xX9fxXa0xX3xX5cxX18xX1xX3xX25xX9axX3xXbxX1xXdx1011fxX18xX3xXexX208xX6xX3xX9cxfeaaxXexX3xX9cxX74xX3xf2b0xX1fxX3exX2axb994xX18xX3xXcxX22xXdxX18xX1xX3xX9fxX1xa043xb827xX18xX1fxX2bxX3xX238xX1fxX3exX2axX23cxX18xX3xXcxX22xXdxX18xX1xX3xXcxX3exeefdxX18xX3xX40xX71xX3xXexd294xXdxX3xabe6xXcxX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xXexX22xXd6xXdxX3xXbxX1xX232xXbxX3xX4xX1xX25cxXexX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axf33dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX42xX59xX2axXaxX12xd23fxX14xX42xX3xX5xX29xX4xX3xX2dxX2xX3xX1fxXdxe4aexX3xX133xX133xX3xXbxX1xX29xXexX3xX18xX1fxX14xX2axX3xX2xX2dxX47xX161xX2bxX3xXexc60cxXdxX3xX18xX1xX14xX3xX147xX14xX3xX238xX1fxX3exX2axX23cxX18xX3xXcxX1xXcfxX3xX1f6x11718xX3xX9axX3xXexX1xd367xX18xX3xX1f6xX248xX18xX3xX13xXc3xXdxX2bxX3xX9cxX9dxX3xX9fxXa0xX3xX9fxX1xX6xX18xX1fxX3xX94xX9fxXa0xX3xX5cxX18xX1xXb8xX2bxX3xX4xX248xX3x10aabxX3exX6xX18xX3xX10cxXc3xX18xX1xX3xX7xXd6xXexX3xX80xXdxX71xX3exX3xXexX22xX6xX3xX10cxX2daxX18xX1fxX3xX6xX18xX3xX1xX3exX2axX21axX18xX3xX9fxXa0xX3xX5cxX18xX1xX3xXbxX1xXd6xXexX3xX1xXdxX21axX18xX3xX40xX14xX3xX147xcaf6xXexX3xX2ffxX3exXc3xX3xXexX6xX18xX1fxX3xX238xX1fxX3exX2axX23cxX18xX3xXcxX22xXdxX18xX1xX3xX9fxX1xX247xX248xX18xX1fxX3xX94xX7xXdxX18xX1xX3xX18x114acxX25xX3xX2xX15cxX15cxX15cxX2bxX3xX9axX3xX9cxX9dxX3xX9fxXa0xX3xX9fxX1xX6xX18xX1fxXb8xX3xX80xX6xX18xX1fxX3xX4xX81xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX40xXdxX3xXexX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX133xX2bxX131xX161xX122xX161xX3xX1fxX6xX25xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX3xfc06xX10xXexX1xX6xX25xXbxX1xX10xXexX6xX25xXdxX18xX10xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX42xX59xX2axXaxX12x100e9xX3exXd6xX3xXexX22xa080xX18xX1xX3xX80xXdxX71xX3exX3xXexX22xX6xX2bxX3xX238xX1fxX3exX2axX23cxX18xX3xXcxX22xXdxX18xX1xX3xX9fxX1xX247xX248xX18xX1fxX3xd738xX1xX6xXdxX3xX18xX1x9ac8xX18xX3xX7xb0f2xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX3xXexX22xX22axX18xX3xX5xX14xX3xX4xf8d2xX6xX3xX6xX18xX1xX3xXexX22xX6xXdxX3xX238xX1fxX3exX2axX23cxX18xX3xXcxX22xXdxX18xX1xX3xXcxX3exX25cxX18xX3xX4xX1xX42xX3xX40xX14xX42xX3xXexX22xX247xX6xX3xX4xX37xX18xX1fxX3xX18xX1fxX14xX2axXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX42xX59xX2axXaxX12xX0xXdxX25xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10cxX10xX18xXexX10xX22xX3xX59xXexX1xX3exX25xX147xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX59xXexX1xX1axX3xX122xX2xXdaxXbxX9cxX127xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1axX3xX131xX2xX133xXbxX9cxX127xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX47xX47xXdxXe9xX147xX6xX42xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe9xX40xX18xX47xX18xX10xX11bxX7xX47xX2dxX133xX2dxX15cxX47xX122xX15cxX59xX161xX133xX15cxX2dxX15cxX133xX122xXexX161xX122xX2dxX122xX5xX122xX170xX122xX161xX59xX161xX133xX165xXdaxX131xX133xX2xXexX2xX167xX165xX2xX2xX5xX133xXe9xX184xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xX6xX18xX1xX3xX10xX25xX3xX4xX37xX18xX1fxX3xX18xX1xX6xX3exX3xX40xX14xX42xX3xXexX37xXaxX3xX11bxXdxX59xXexX1xX9xXaxX122xX2xXdaxXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX131xX2xX133xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX6xXbxXexXdxX42xX18xXaxX12xX13xX6xXdxX3xX6xX18xX1xX3xX10xX25xX3xX22xX3exX263xXexX3xX238xX1fxX3exX2axX23cxX18xX3xXcxX22xXdxX18xX1xX3xX9fxX1xX247xX248xX18xX1fxX3xX94xXd6xX42xX3xXexX22xX339xX18xX1fxXb8xX2bxX3xX238xX1fxX3exX2axX23cxX18xX3xXcxX22xXdxX18xX1xX3xXcxX3exX25cxX18xX3xX147xXcfxX3xXexX22xX3exX2axX3xXexX3fbxX3xX266xXcxX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xXexX22xXd6xXdxX3xXbxX1xX232xXbxX3xX4xX1xX25cxXexX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX285xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX42xX59xX2axXaxX12xXf9xXdxba2fxXexX3xX25xX3cexX18xX1xX3xX80xX9dxX3xX40xXdxX3xXbxX1xX2bexX25xX3xXbxX1xXd6xXbxX3xX5xX3exX3f7xXexX3xX18xX22axX18xX3xX238xX1fxX3exX2axX23cxX18xX3xXcxX22xXdxX18xX1xX3xXcxX3exX25cxX18xX3xX94xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX360xX25xX3xX2xX15cxX15cxX131xXb8xX3xX80xX9dxX3xX80xX5d8xX18xX3xX10cxX2daxX18xX1fxX3xX6xX18xX3xX1xX3exX2axX21axX18xX3xX9fxXa0xX3xX5cxX18xX1xX3xX80xa36exX3exX3xXexX1xX29xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX42xX59xX2axXaxX12xXcxX2bexXdxX3xXcxX208xX6xX3xXd6xX18xX3xX18xX1xX210xX18xX3xX59xX210xX18xX3xX1xX3exX2axX21axX18xX3xX9fxXa0xX3xX5cxX18xX1xX2bxX3xXcxX3exX25cxX18xX3xX3f0xX1xX6xXdxX3xX18xX1xX3f7xX18xX1axX3xX18xX1fxX14xX2axX3xX2xX133xX47xX161xX2bxX3xX4xX1xX2bexX2axX3xX22xX6xX3xX4xdd55xX18xX1fxX3xX4xX1xcef5xX18xX1xX3xXf9xX21axX18xX1xX3xX40xXdxX21axX18xX3xee77xX6xX3xX9fxX1xX42xX6xX3xXexad36xX18xX1xX3xX1fxbb2dxXbxX3xX25xX263xXexX3xX18xX1fxX247xX2a8xXdxX3xXexX22axX18xX3xXcxX22x10f38xX18xX1fxX3xX94xX3f0xX1xX2daxX18xX1fxX3xX22x98e6xX3xXexX1xX210xX18xX3xX18xX1xX210xX18xX2bxX3xX5xX6xXdxX3xX5xXcfxX4xX1xXb8xX3xX25xX3exX6xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX3xX40x10dc5xXdxX3xX1fxXdxXd6xX3xX2xX2bxX161xX3xXexX22xXdxX21axX3exX3xX80x11601xX18xX1fxX127xX3xX7xX6xX3exX3xX80xX81xX3xX80xX10xX25xX3xX40xX71xX3xX2ffxX3exX22axX3xX7xX74xX3xX59xX77xX18xX1fxX3xX25xX263xXexX3xX6a0xXexX2bxX3xX22xX710xXdxX3xX4xX1xX42xX3xX10xX25xX3xXexX22xX6xXdxX3xX5xX14xX3xX238xX1fxX3exX2axX23cxX18xX3xXcxX22xXdxX18xX1xX3xX9fxX1xX247xX248xX18xX1fxXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX42xX59xX2axXaxX12xX1f6xX6xX3exX3xX3f0xX1xXdxX3xX9cxX10xX25xX3xX9cxX232xXexX3xX4xXd6xX4xX3xXexX3cexX18xX1xX3xXexXdxX5d8xXexX3xXexX360xX18xX1fxX3xX18xX6bcxX18xX1fxX2bxX3xX1fxXdxXc3xX25xX3xX18xX1x9867xX2bxX3xXcxX208xX6xX3xXd6xX18xX3xX18xX1xX210xX18xX3xX59xX210xX18xX3xX1xX3exX2axX21axX18xX3xX9fxXa0xX3xX5cxX18xX1xX3xX80xX9dxX3xXexX3exX2axX22axX18xX3xXbxX1xX2bexXexX3xX238xX1fxX3exX2axX23cxX18xX3xXcxX22xXdxX18xX1xX3xX9fxX1xX247xX248xX18xX1fxX2bxX3xX238xX1fxX3exX2axX23cxX18xX3xXcxX22xXdxX18xX1xX3xXcxX3exX25cxX18xX3xX25xe646xXdxX3xX147xXcfxX3xX4xXd6xX42xX3xX2xXdaxX3xXexX1xXd6xX18xX1fxX3xXexX37xX3xX1fxXdxX6xX25xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX22xX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX3exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX170xXexX1xX3exX25xX147xX170xX6xX18xX59xX170xX7xX6xXbxX42xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2xX3xX18xX360xX25xX3xXexX37xX3xX4xX1xX42xX3xX15cx10987xX3xX25xX3exX6xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX3xX40xX71xX3xX59xX37xX18xX1fxX3xX59xX638xX18xXaxX3xX1xX22xX10x10bf8xX9xXaxX47xX6xX18xX170xX18xXdxX18xX1xX170xXexX22xX6xXexX170xXexX3exX47xX2xX2xX170xX18xX6xX25xX170xXexX3exX170xX4xX1xX42xX170xX15cxX9cxX170xX25xX3exX6xX170xX25xX6xX170xXexX3exX2axX170xX40xX10xX170xX59xX3exX18xX1fxX170xX59xX6xX18xX47xX2xX15cxX2xX122xX131xXdaxXe9xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX1fxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX47xX25xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX2dxX133xX47xX18xX10xX11bxX7xX47xX2dxX133xX2xX165xX47xX2xX131xX15cxX59xX161xX133xX15cxX133xX122xX133xX2dxXexX131xX131xX131xX167xX167xX5xX133xXe9xX184xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xX6xX18xX1xX3xX10xX25xX3xX4xX37xX18xX1fxX3xX18xX1xX6xX3exX3xX40xX14xX42xX3xXexX37xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX40xX12xX0xX7xXexX22xX42xX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2xX3xX18xX360xX25xX3xXexX37xX3xX4xX1xX42xX3xX15cxX86cxX3xX25xX3exX6xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX3xX40xX71xX3xX59xX37xX18xX1fxX3xX59xX638xX18xXaxX3xX1xX22xX10xX889xX9xXaxX47xX6xX18xX170xX18xXdxX18xX1xX170xXexX22xX6xXexX170xXexX3exX47xX2xX2xX170xX18xX6xX25xX170xXexX3exX170xX4xX1xX42xX170xX15cxX9cxX170xX25xX3exX6xX170xX25xX6xX170xXexX3exX2axX170xX40xX10xX170xX59xX3exX18xX1fxX170xX59xX6xX18xX47xX2xX15cxX2xX122xX131xXdaxXe9xX1xXexX25xXaxX12xX2xX2xX3xX18xX360xX25xX3xXexX37xX3xX4xX1xX42xX3xX15cxX86cxX3xX25xX3exX6xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX3xX40xX71xX3xX59xX37xX18xX1fxX3xX59xX638xX18xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX22xX42xX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX1f6xXd6xX18xX1fxX3xX18xX6xX2axX3xX94xX122xX47xXdaxXb8xX2bxX3xXcxX5cxX238xa269xX3xX1xX3exX2axX21axX18xX3xX10cxc2c4xX25xX3xX86cxX3exX2axX22axX18xX3xX94xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXb8xX3xX25xX9axX3xXbxX1xXdxX22axX18xX3xXexX208xX6xX3xX9cxX232xXexX3xX9cxX74xX3xX1xX3cexX18xX1xX3xX7xX2d4xX3xX7xX248xX3xXexX1xXa34xX25xX3xX80xX3fbxXdxX3xX40xX6fexXdxX3xX238xX1fxX3exX2axX23cxX18xX3xX3c8xX3exX3fbxX4xX3xX9fxX1xXd6xX18xX1xX3xX94xX1f6xX238xX3xX2xX15cxX15cxX133xXb8xX3xXexX22xX29xX3xXexX1xX2daxX18xX3xX86cxX3exX210xX18xX3xX238xX6xX25xX2bxX3xX9cxX9dxX3xX10cxXa34xX25xX3xX238xX1xX247xd039xX18xX1fxX3xX94xX10cxXa34xX25xX3xX86cxX3exX2axX22axX18xXb8xX3xX40xX71xX3xXexX263xXdxX3xXexX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xXexX22xXd6xXdxX3xXbxX1xX232xXbxX3xX4xX1xX25cxXexX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axXe9xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX40xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a3xX3exX6xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX3xX4xX1xX247xX6xX3xX3f0xXcfxXbxX3xX7xX74xX3xX59xX77xX18xX1fxd963xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX2xX165xX3xXexX1xXd6xX18xX1fxX3xXexX37xX3xX1fxXdxX6xX25x10ae0xXaxX3xX1xX22xX10xX889xX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxX170xX5xX3exX6xXexX170xX59xX42xXdxX170xX7xX42xX18xX1fxX47xX25xX3exX6xX170xX25xX6xX170xXexX3exX2axX170xX4xX1xX3exX6xX170xX3f0xXdxXbxX170xX7xX3exX170xX170xX5xXdxX18xX1xX170xX2xX165xX170xXexX1xX6xX18xX1fxX170xXexX3exX170xX1fxXdxX6xX25xX47xX2xX15cxX2xX2dxX2xX2dxXe9xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX1fxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX47xX25xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX2dxX133xX47xX18xX10xX11bxX7xX47xX2dxX133xX2xX167xX47xX15cxX122xX59xX2xX2xXdaxX133xX2xX161xX133xXexX15cxXdaxX122xX131xX133xX5xX133xXe9xX184xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xX6xX18xX1xX3xX10xX25xX3xX4xX37xX18xX1fxX3xX18xX1xX6xX3exX3xX40xX14xX42xX3xXexX37xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX40xX12xX0xX7xXexX22xX42xX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a3xX3exX6xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX3xX4xX1xX247xX6xX3xX3f0xXcfxXbxX3xX7xX74xX3xX59xX77xX18xX1fxXb1axX3xX5xX17xX18xX1xX3xX2xX165xX3xXexX1xXd6xX18xX1fxX3xXexX37xX3xX1fxXdxX6xX25xXb31xXaxX3xX1xX22xX10xX889xX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxX170xX5xX3exX6xXexX170xX59xX42xXdxX170xX7xX42xX18xX1fxX47xX25xX3exX6xX170xX25xX6xX170xXexX3exX2axX170xX4xX1xX3exX6xX170xX3f0xXdxXbxX170xX7xX3exX170xX170xX5xXdxX18xX1xX170xX2xX165xX170xXexX1xX6xX18xX1fxX170xXexX3exX170xX1fxXdxX6xX25xX47xX2xX15cxX2xX2dxX2xX2dxXe9xX1xXexX25xXaxX12xX3a3xX3exX6xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX3xX4xX1xX247xX6xX3xX3f0xXcfxXbxX3xX7xX74xX3xX59xX77xX18xX1fxXb1axX3xX5xX17xX18xX1xX3xX2xX165xX3xXexX1xXd6xX18xX1fxX3xXexX37xX3xX1fxXdxX6xX25xXb31xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX22xX42xX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX1f6xXd6xX18xX1fxX3xX18xX6xX2axX3xX94xX2dxX167xX47xX131xXb8xX2bxX3xXcxX208xX6xX3xXd6xX18xX3xX18xX1xX210xX18xX3xX59xX210xX18xX3xX1xX3exX2axX21axX18xX3xX13xX247xX248xX18xX1fxX3xX1f6xX248xX18xX3xX94xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXb8xX3xX25xX9axX3xXbxX1xXdxX22axX18xX3xXexX208xX6xX3xX9cxX232xXexX3xX9cxX74xX3xX238xX1fxX1xXdxX22axX25xX3xX9fxX1xX339xX4xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xX94xX1f6xX238xX3xX2xX15cxX167xX167xXb8xX2bxX3xXexX22xX29xX3xXexX1xX2daxX18xX3x9e3axX1xX3fbxX3xXcxX210xX2axX2bxX3xX9cxX9dxX3xX1f6xX248xX18xX3xXcxX210xX2axX3xX94xX13xX247xX248xX18xX1fxX3xX1f6xX248xX18xXb8xX3xX40xX71xX3xXexX263xXdxX3xX266xXcxX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xXexX22xXd6xXdxX3xXbxX1xX232xXbxX3xX4xX1xX25cxXexX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX285xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX40xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xXexX22xXd6xXdxX3xXbxX1xX232xXbxX3xX4xX1xX25cxXexX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX2bxX3xX165xX86cxX3xX266xX147xX81xX4xX3xX5xXcfxX4xX1xX285xX3xX2xX161xX3xXexX1xXd6xX18xX1fxXaxX3xX1xX22xX10xX889xX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxX170xX5xX3exX6xXexX170xX59xX42xXdxX170xX7xX42xX18xX1fxX47xXexX6xX18xX1fxX170xXexX22xX3exX170xXexX22xX6xXdxX170xXbxX1xX10xXbxX170xX4xX1xX6xXexX170xX25xX6xX170xXexX3exX2axX170xX165xX9cxX170xX147xX42xX4xX170xX5xXdxX4xX1xX170xX2xX161xX170xXexX1xX6xX18xX1fxX47xX2xX15cxX2xX133xX131xX2dxXe9xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX1fxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX47xX25xX10xX59xXdxX6xX47xX2xX2dxX133xX47xX18xX10xX11bxX7xX47xX2dxX133xX2xX122xX47xX122xX15cxX59xXdaxX2xX2dxX161xX167xX133xX133xXexX131xX133xX131xX167xX2xX5xX133xXe9xX184xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX2bxX3xX2dxX3xX6xX18xX1xX3xX10xX25xX3xX4xX37xX18xX1fxX3xX18xX1xX6xX3exX3xX40xX14xX42xX3xXexX37xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX40xX12xX0xX7xXexX22xX42xX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xXexX22xXd6xXdxX3xXbxX1xX232xXbxX3xX4xX1xX25cxXexX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX2bxX3xX165xX86cxX3xX266xX147xX81xX4xX3xX5xXcfxX4xX1xX285xX3xX2xX161xX3xXexX1xXd6xX18xX1fxXaxX3xX1xX22xX10xX889xX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxX170xX5xX3exX6xXexX170xX59xX42xXdxX170xX7xX42xX18xX1fxX47xXexX6xX18xX1fxX170xXexX22xX3exX170xXexX22xX6xXdxX170xXbxX1xX10xXbxX170xX4xX1xX6xXexX170xX25xX6xX170xXexX3exX2axX170xX165xX9cxX170xX147xX42xX4xX170xX5xXdxX4xX1xX170xX2xX161xX170xXexX1xX6xX18xX1fxX47xX2xX15cxX2xX133xX131xX2dxXe9xX1xXexX25xXaxX12xXcxX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xXexX22xXd6xXdxX3xXbxX1xX232xXbxX3xX4xX1xX25cxXexX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axX2bxX3xX165xX86cxX3xX266xX147xX81xX4xX3xX5xXcfxX4xX1xX285xX3xX2xX161xX3xXexX1xXd6xX18xX1fxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX22xX42xX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX1f6xXd6xX18xX1fxX3xX18xX6xX2axX3xX94xX2dxX3xX131xX47xX131xXb8xX2bxX3xXcxX5cxX238xXa2bxX3xX1xX3exX2axX21axX18xX3xXcxX1xX2bexX4xX1xX3xX13xX14xX3xX94xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXb8xX3xX25xX9axX3xXbxX1xXdxX22axX18xX3xXexX42xX14xX3xX9cxX232xXexX3xX9cxX74xX3xXcxX2daxX3xX3c8xX3exX6xX18xX1fxX3xXcxXdxX5d8xX18xX3xX94xX1f6xX238xX3xX2xX15cxX165xX15cxX2bxX3xXexX22xX29xX3xXexX2bexXdxX3xXexX69axX3xX59xX210xX18xX3xXbxX1xX3fbxX3xX165xX2bxX3xXexX22xX25cxX18xX3xX10cxXa34xX25xX3xX86cxX3exX2axX22axX18xXb8xX3xX40xX71xX3xXexX263xXdxX3xXexX14xX18xX1fxX3xXexX22xX23xX3xXexX22xXd6xXdxX3xXbxX1xX232xXbxX3xX4xX1xX25cxXexX3xX25xX6xX3xXexX29xX2axXe9xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX40xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX3exX5xX12xX0xX59xXdxX40xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX22xXaxX12xX0xX47xX59xXdxX40xX12xX0xX47xX59xXdxX40xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX3exXexX1xX42xX22xXaxX12xX29bxb7e1xX3xX13xX3exX2axX71xX18xX0xX47xXbxX12
Vũ Huyền