Hàng loạt phương tiện đi ngược chiều trên đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Tuy là đường 1 chiều nhưng trên đường Hàm Nghi (TP Hà Tĩnh) hiện có rất nhiều phương tiện bất chấp nguy hiểm di chuyển ngược chiều, thậm chí đi cả trên vỉa hè.
a71dx13ac7x14729xd71ax12cffx1593ex13949x132bfxe145xX7x1806bxd238x161c0x186b6x18857x10f6cxX5x1360bxXax13e67x11179x107d9x1036ex14ac2xX3xX5x12d2dx11585xXexX3xXbxX1xfa85x11750xX15xX16xX3xXexXdxbf26xX15xX3xb9a1xXdxX3xX15xX16xX1fx1559fxX4xX3xX4xX1xXdxb504xbe3axX3xXexb83fxb5aexX15xX3xX29xX1fx1361dxX15xX16xX3xX13xX14x14339xX3xc990xX16xX1xXdx14057xX3xXcx14ccexX3xX13xX14xX3xXcx15ebdxX15xX1xX0xecb5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xcaaexXaxX12xXcxX36x1439bxX3xX5xX14xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX2xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xX15xX1xX1fxX15xX16xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX3xab11xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xe7c1xX3xX1xXdxX26xX15xX3xX4xfe93xX3xX39x14b35xXexX3xX15xX1xXdxX35xX36xX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xc11cxXb2xXexX3xX4xX1xXb2xXbxX3xX15xX16xX36xX6fxX3xX1xXdx10387xX45xX3xX6axXdxX3xX4xX1xX36xX6fxXd7xX15xX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX4bxX3xXexX1xc6f5xX45xX3xX4xX1x16be3xX3xX29xXdxX3xX4x12dbcxX3xXexX39xX3axX15xX3x1507fx16e6bxX6xX3xX1x15d24x1077axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13498xX19xX6axX6fxX3xXbx15ad4xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xX4xX10xc968xX19xXc7x17cb1xX10xX4xXexX3xX6axX16xX45xX10xX6axXdxX6xX3xX105xXdxX6axX10xX19xX3xX45xXbxfc79xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXax15090xXdxX6axXexX1x102bexX3xee5cxX2x15b6cxXbx16919x12c6exX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xab59xX150xX150xXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX58xX6xXbxXbxX7xX58xX19xXbxX10xX15xX58xX45xX10xX6axXdxX6xX58xXexX1xX36xX45xXc7xdd1axXbxX9xX15xX10xX15axX7xX58xX163x1250dxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX170xX19cxc23exX2xX19cxXexX1a8xbcc9xX170xX150xX5xa877xX138xX6xX15xX1xX138xX6axX6xXdxX138xX6axXdxX10xX15xX138xX4xX1xX19xX138xX105xXdxX6axX10bxX13bxXbxX16xXaxX3xX6axX6xXexX6xX138xXexX6fxXbxX10xX9xXaxX105xXdxX6axX10xX19xX58xX45xXbxX150xXaxX3xX6axX6xXexX6xX138xX10xX15xX4xX19xX6axX10xX9xXaxX5x17582xX36x184cexdc9dxX15xa81bxX15xX16x11d77xX15xX39x106d6xX1xX170x16d42xXdxf70axX10xX1f3xX1a8xfe4cx175edxX4exX1f3xX58xX4xX5xX15axX10xX201xX1f6xX150x1123dxX11bxX1xX1fcxX19cx18257x166d3xX163xX11bxX1b1xX6fxX19cx10a42xX211xXcx17a48xX13bxXc7xX47xX16xe2cdxX21dxX1a8xX1f6xX4exX163xXcxXc7xX1f9xX19cxX1f9xX1ffxd985xX21dxXbxd865x164c4xX225xX1f4xX205xX13xXbxX4exX6axX4exX163xX16x17800xX10xX105xX10xX58xX1fcxX58xX15axX7xX220xX7xX58xX15xX1adxX240xX39xX21dxXdxX4xX16xX1f1xX216xX217xX163xX11bxX234xX1f4xX1f9xX201xX1f4xX58xX2xXdxX225xX211xX5xX4exXcxX13xX19xX121xX15xX1a8xX15axX6xX15xX4xXdxb47dxX234xX270xX21dxX1f4xX1adxX13xXbxc204xX240xX216xc718xX216xa7c2xX163xX6fxX27dxX105xX10x14b6cxX105xX1adxX206xX4exX270xX5xX1xX283xX121xX170xX1f9xX16xX13bxXcxX234xX1f4xX121xX205xX278xXc7xX45xXbxX240xX58xX121xX47xX278xX217xX170xX211xXaxX3xX6axX6xXexX6xX138xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX138xX6xX5xXdxX16xX15xX15fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX39xX166xXaxX12xX0xX7xXexX39xX19xX15xX16xX12xX240xXdxX6axX10xX19xX3xX1xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xXc7xXb2xXexX3xX4xX1xXb2xXbxX3xX15xX16xX36xX6fxX3xX1xXdxXd7xX45xX3xX6axXdxX3xX4xX1xX36xX6fxXd7xX15xX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX0xX58xX7xXexX39xX19xX15xX16xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxX3xXbxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX15axXdxX6axXexX1xX15fxX3xX161xX2xX1a8xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX150xX2xX19cxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX58xX58xXdxX10bxXc7xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX105xX15xX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX163xX1a8xX2xX2xX1adxXexX161xX161xX1b1xX1adxX161xX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xX193xX39xX9xX161xX2xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12x15091xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX15xX16xX1xXdxX3xX5xX14xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX29x11fefxXdxX3xX4xXafxX3xX6axXfexXdxX3xXbxX1x169d6xX15xX3xX4xc3c8xX4xX1xX3xX105xX14xX3xX4xXafxX3xXc7xXdxXd7xX15xX3xX4xXb2xX45xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX10bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxX3xXbxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX15axXdxX6axXexX1xX15fxX3xX161xX2xX1a8xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX150xX2xX19cxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX58xX58xXdxX10bxXc7xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX105xX15xX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX163xX1a8xX163xX19cxX150xXexX161xX163xX163xX163xX161xX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xX193xX39xX9xX1a8xX1b1xX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX225xX1xXdxX3xX15xX1xXf3xX15xX3xX4x163bfxX6xX3xXbxX1xXafxX15xX16xX3xX105xXdxX3axX15xX3xXexX1axXdxX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xX29xX19xX1axX15xX3xX16xXdxX6xX19xX3xX15xX1xX6xX36xX3xX105xe2afxXdxX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX1f9xX3axX3xX13xf4ddxX36xX3xXcxX1axX19xX3xX21dxX1xX19xXfexX15xX16xX3xX2xX3xX16xXdxX3fxX3xX29x17625xX15xX16xX3xX1xX5f7xX4bxX3xX4xX1xdc0exX15xX16xX3xXexX467xXdxX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xXf3xX15xX3xX4xXafxX3xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1x15ab2xX4xX3xX5xX1fxX2fxXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xX6axX1fxX5d5xXdxX3xX5x18062xX15xX16xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16x16897xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxX3xXbxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX15axXdxX6axXexX1xX15fxX3xX161xX2xX1a8xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX150xX2xX19cxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX58xX58xXdxX10bxXc7xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX105xX15xX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX163xX1a8xX163xX163xX1adxXexX163xX283xX170xX1b1xX1b1xX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xX193xX39xX9xX1a8xX1b1xX283xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX10bxX10bxX10bxXexX1xXf3xX45xX3xX4xX1xXf8xX3xX29xXdxX3xX4xXfexX3xXexX39xX3axX15xX3xX105xX106xX6xX3xX1xX10axX3xX6axX14xX15xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX15xX16xX1fxX3fxXdxX3xX29xXdxX3xXc7xe34dxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxX3xXbxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX15axXdxX6axXexX1xX15fxX3xX161xX2xX1a8xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX150xX2xX19cxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX58xX58xXdxX10bxXc7xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX105xX15xX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX163xX1a8xX163xX1a8xX170xXexX150xX1b1xX161xX1b1xX1adxX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xX193xX39xX9xX1adxX1adxX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX121xX477xX4xX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xX4xX1xX5a3xX3xX6fx10aa3xX36xX3xXexed25xX3xX1xX1fxX5d5xX15xX16xX3xX270xX36x189afxX4xX3xX5xX780xX3xX2xX11bxX3xX29xXdxX3xXexX39xX36xX15xX16xX3xXexX473xX45xX3xXcxX4exX10bxX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xX10bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxX3xXbxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX15axXdxX6axXexX1xX15fxX3xX161xX2xX1a8xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX150xX2xX19cxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX58xX58xXdxX10bxXc7xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX105xX15xX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX163xX1a8xX150xX19cxX150xXexX1adxX283xX170xX170xX1a8xX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xX193xX39xX9xX150xX19cxX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xXcxX36xX6fxX3xX15xX1xXdxX3axX15xX4bxX3x15c97xX3xX1xX1fxX5d5xX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX5xX1axXdxX3xX9cxXexX39xX36xX15xX16xX3xXexX473xX45xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX8b3xX3xX29xXdxX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xXexX39xX477xX15xX1xX3xX2xX11bxXa7xX3xX105x10627xX15xX3xX165xXfexX6fxX3xX39xX6xX3xXex120ffxX15xX1xX3xXexX39xX1axX15xX16xX3xXexX1fxX20xX15xX16xX3xXexd670xX10bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxX3xXbxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX15axXdxX6axXexX1xX15fxX3xX161xX2xX1a8xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX150xX2xX19cxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX58xX58xXdxX10bxXc7xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX105xX15xX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX163xX1a8xX150xX163xX1adxXexX1b1xX163xX1a8xX283xX2xX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xX193xX39xX9xX161xX161xX283xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX1f9xX19xX1axXdxX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX4xX1xX5a3xX3xX6fxX8a5xX36xX3xXc7xXb2xXexX3xX4xX1xXb2xXbxX3xX15xX16xX36xX6fxX3xX1xXdxXd7xX45xX3xX29xXd7xX3xX6axXdxX3xX4xX1xX36xX6fxXd7xX15xX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xX4xX1xX5a3xX3xX6fxX8a5xX36xX3xX5xX14xX3xX165xX10xX3xX45xX477xX6fxX10bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxX3xXbxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX15axXdxX6axXexX1xX15fxX3xX161xX2xX1a8xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX150xX2xX19cxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX58xX58xXdxX10bxXc7xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX105xX15xX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX163xX1a8xX1a8xX163xX163xXexX1adxX150xX283xX161xX170xX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xX193xX39xX9xX163xX1b1xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX11bxX3axX15xX3xX4xX1axX15xX1xX3xX29xXafxX3xX4xX645xX15xX3xX4xXafxX3xX45xX780xXexX3xX7xX8b3xX3xX165xX10xX3xX29xX1axXbxX3xX29xXdxX26xX15xX3xX6axX19xX3xXexX39xad0bxX3xX10xX45xX3xX29xXdxX35xX36xX3xX21dxX1xXdxXd7xX15xX10bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxX3xXbxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX15axXdxX6axXexX1xX15fxX3xX161xX2xX1a8xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX150xX2xX19cxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX58xX58xXdxX10bxXc7xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX105xX15xX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX163xX1a8xX161xX170xX170xXexX163xX1a8xX150xX2xX1a8xX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xX193xX39xX9xX283xX19cxX283xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX15xX16xX1fxX3fxXdxX3xX6axX473xX15xX3xX7xX8b3xX15xX16xX3xX16xX5e2xX15xX3xX21dxX1xX36xX3xX105xXa37xX4xX3xX15xX14xX6fxX4bxX3xXexXa26xX15xX1xX3xXexX39xX1axX15xX16xX3xX15xX14xX6fxX3xX165xXfexX6fxX3xX39xX6xX3xXexX1xX1fxX3fxX15xX16xX3xX165xX36xX6fxX3axX15xX64exX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxX3xXbxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axXexX1xX36xX45xXc7xX3xXdxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX15axXdxX6axXexX1xX15fxX3xX161xX2xX1a8xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX150xX2xX19cxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX58xX58xXdxX10bxXc7xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX105xX15xX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX163xX1a8xX1b1xX150xX2xXexX1adxX1a8xX2xX150xX1adxX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xX193xX39xX9xX1b1xX170xX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX64exX3xX105xX14xX3xX29x1261axX4xX3xXc7xXdxX26xXexX3xXbxX1xc8ccxX3xXc7xXdxX8a5xX15xX3xX105xX14xX19xX3xX21dxX1xX19xXfexX15xX16xX3xX16xXdxX3fxX3xXexX6xX15xX3xXexX5e2xX45xX4bxX3xX4xXafxX3xX21dxX1xXdxX3xX16xX473xX6fxX3xX15xX3axX15xX3xXexXa26xX15xX1xX3xXexX39xX1axX15xX16xX3xX1x14a56xX15xX3xX5xX19xX1axX15xX3xX16xXdxX6xX19xX3xXexX1xX467xX15xX16xX10bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxX3xXbxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX15axXdxX6axXexX1xX15fxX3xX161xX2xX1a8xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX150xX2xX19cxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX58xX58xXdxX10bxXc7xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX105xX15xX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX163xX1a8xX283xX163xX161xXexX1a8xX19cxX1adxX163xX1adxX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xX193xX39xX9xX1a8xX1a8xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX240xXdxX26xX4xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xX105xX14xX3xX29xXdxX3xXexX39xX3axX15xX3xX105xX106xX6xX3xX1xX10axX3xX6axX14xX15xX1xX3xX4xX1xX19xX3xX15xX16xX1fxX3fxXdxX3xX29xXdxX3xXc7xX780xX3xX5xX14xX3xX39xXb2xXexX3xX15xX16xX36xX6fxX3xX1xXdxXd7xX45xX4bxX3xXexXdxX35xX45xX3x14634xX15xX3xX15xX16xX36xX6fxX3xX4xX20xX3xXexX6xXdxX3xX15xX1axX15xX3xX16xXdxX6xX19xX3xXexX1xX467xX15xX16xX3xX4xX6xX19xX10bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxX3xXbxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX15axXdxX6axXexX1xX15fxX3xX161xX2xX1a8xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX150xX2xX19cxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX58xX58xXdxX10bxXc7xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX105xX15xX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX163xX1a8xX1adxX2xX170xXexX161xX2xX1a8xX150xX170xX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xX193xX39xX9xX2xX1a8xX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX27dxdb40xX4xX3xXbxX1xX1axXexX3xX29xX8b3xXdxX3xX105xX5d5xXdxX3xX4xX477xX4xX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX165xX10xX3xX45xX477xX6fxX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX4xXafxX3xXc7xXdxXd7xX15xX3xX4xXb2xX45xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xX5xX14xX3xXexX8a9xX3xX2xX3x1261bxX3xX163xX3xXexX39xXdxX26xX36xX3xX29xX5f7xX15xX16xX3xX9cxX29xX1fxX2fxX4xX3xX216xX36xX6fxX3xX29x15785xX15xX1xX3xXexX1axXdxX3xX47xX16xX1xX126axX3xX29xX126axX15xX1xX3xX2xX19cxX19cxX58xX163xX19cxX2xX1adxX58xX47xX44exX138xX121xX4exX3xX15xd309xX45xX3xX163xX19cxX2xX1adxX3xX4xX5a3xX6xX3xX121xX1xXf8xX15xX1xX3xXbxX1xX5a3xX3xX105xX35xX3xX105xXdxX26xX4xX3xX216xX36xX6fxX3xX29xX126axX15xX1xX3xX165x1149exX3xXbxX1xX1axXexX3xX105xXdxX3xXbxX1xX1axX45xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX4xX1xXf8xX15xX1xX3xXexX39xX19xX15xX16xX3xX5xX54xX15xX1xX3xX105xXa37xX4xX3xX16xXdxX6xX19xX3xXexX1xX467xX15xX16xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xXc7xX780xX3xX105xX14xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX7x10bbaxXexX10bxXa7xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX19xX6axX6fxX3xXbxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX121xX10xX15xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX15axXdxX6axXexX1xX15fxX3xX161xX2xX1a8xXbxX165xX166xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15fxX3xX150xX2xX19cxXbxX165xX166xXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX58xX58xXdxX10bxXc7xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxX105xX15xX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX170xX58xX2xX2xX19cxX6axX170xX163xX163xX1a8xX1adxX150xX19cxXexX2xX1b1xX1b1xX2xX19cxX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xX193xX39xX9xX1a8xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX165xXexX138xX6xX5xXdxX16xX15xX15fxX3xX13bxX36xX7xXexXdxX205xX6fxX166xXaxX12xX121x16a61xX15xX16xX3xXexX1xX10xX19xX3xX47xX16xX1xX126axX3xX29xX126axX15xX1xX3xX2xX19cxX19cxX58xX163xX19cxX2xX1adxX58xX47xX44exX138xX121xX4exX4bxX3xX165xX10xX3xX45xX477xX6fxX3xX29xXdxX35xX36xX3xX21dxX1xXdxXd7xX15xX3xX165xX10xX3xX21dxX1xX467xX15xX16xX3xX29xXdxX3xXc7xX3axX15xX3xXbxX1xXfexXdxX3xXexX1xX10xX19xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xX29xXdxX3xX4xX5a3xX6xX3xX45xXa26xX15xX1xX166xX3xX29xXdxX3xX21dxX1xX467xX15xX16xX3xX29xX601xX15xX16xX3xXbxX1xX5e2xX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX1xX19xXf20xX4xX3xX5xX14xX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX216xX36xX6fxX3xX29xX126axX15xX1xX166xX3xX29xXdxX35xX36xX3xX21dxX1xXdxXd7xX15xX3xX165xX10xX3xX29xXdxX3xXexX39xX3axX15xX3xX1xX10axX3xXbxX1xX8b3xX4bxX3xXexX39xX8a9xX3xXexX39xX1fxX3fxX15xX16xX3xX1xX2fxXbxX3xX29xXdxX35xX36xX3xX21dxX1xXdxXd7xX15xX3xX165xX10xX3xX29xXdxX3xX216xX36xX6xX3xX1xX10axX3xXbxX1xX8b3xX3xX29xXd7xX3xX105xX14xX19xX3xX15xX1xX14xX3xXc7xX126axX3xXbxX1xX1axXexX3xXexXdxX35xX15xX3xXexX8a9xX3xX150xX19cxX19cxX10bxX19cxX19cxX19cxX3xX138xX3xX161xX19cxX19cxX10bxX19cxX19cxX19cxX3xX29xX5f7xX15xX16xX10bxX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX105xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX39xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX39xX19xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX3axX15xX3xX216xX36xX6xX15xX15fxX0xX58xX7xXexX39xX19xX15xX16xX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX138xXexX1xX36xX45xXc7xX138xX6xX15xX6axX138xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xX3xXbxX1xX8b3xXdxX3xX1xX2fxXbxX3xX39xX14xX3xX7xX19xX477xXexX3xX1xX1fxX5d5xX15xX16xX3xXexX36xX6fxX8a5xX15xX3xX4xX6xX19xX3xXexX8b3xX4xX3xX11bxX12fbxX4xX3xX138xX3xX47xX6xX45xX4bxX3xX29xX19xX1axX15xX3xX11bx10602xXdxX3xX240x10e4bxXexX3xX138xX3xX240xX141cxX15xX16xX3x17396xX15xX16xXaxX3xX1xX39xX10xX205xX9xXaxX58xX6axX6xX36xX138xXexX36xX58xX1xX6xX138xXexXdxX15xX1xX138xXbxX1xX19xXdxX138xX1xX19xXbxX138xX39xX6xX138xX7xX19xX6xXexX138xX1xX36xX19xX15xX16xX138xXexX36xX6fxX10xX15xX138xX4xX6xX19xX138xXexX19xX4xX138xXc7xX6xX4xX138xX15xX6xX45xX138xX6axX19xX6xX15xX138xXc7xX6xXdxX138xX105xX19xXexX138xX105xX36xX15xX16xX138xX6xX15xX16xX58xX2xX1adxX170xX163xX19cxX150xX10bxX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX58xX45xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX163xX19cxX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX163xX58xX2xX163xX283xX6axX150xX2xX2xX170xX163xX170xX1adxXexX163xX2xX161xX283xX5xX2xX138xX2xX1a8xX2xX6axX150xX2xX19cxX163xX2xX150xX163xXexX2xX161xX2xX150xX163xX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX105xX12xX0xX7xXexX39xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xX3xXbxX1xX8b3xXdxX3xX1xX2fxXbxX3xX39xX14xX3xX7xX19xX477xXexX3xX1xX1fxX5d5xX15xX16xX3xXexX36xX6fxX8a5xX15xX3xX4xX6xX19xX3xXexX8b3xX4xX3xX11bxX12fbxX4xX3xX138xX3xX47xX6xX45xX4bxX3xX29xX19xX1axX15xX3xX11bxX15d1xXdxX3xX240xX15d5xXexX3xX138xX3xX240xX141cxX15xX16xX3xX15dfxX15xX16xXaxX3xX1xX39xX10xX205xX9xXaxX58xX6axX6xX36xX138xXexX36xX58xX1xX6xX138xXexXdxX15xX1xX138xXbxX1xX19xXdxX138xX1xX19xXbxX138xX39xX6xX138xX7xX19xX6xXexX138xX1xX36xX19xX15xX16xX138xXexX36xX6fxX10xX15xX138xX4xX6xX19xX138xXexX19xX4xX138xXc7xX6xX4xX138xX15xX6xX45xX138xX6axX19xX6xX15xX138xXc7xX6xXdxX138xX105xX19xXexX138xX105xX36xX15xX16xX138xX6xX15xX16xX58xX2xX1adxX170xX163xX19cxX150xX10bxX1xXexX45xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xX3xXbxX1xX8b3xXdxX3xX1xX2fxXbxX3xX39xX14xX3xX7xX19xX477xXexX3xX1xX1fxX5d5xX15xX16xX3xXexX36xX6fxX8a5xX15xX3xX4xX6xX19xX3xXexX8b3xX4xX3xX11bxX12fbxX4xX3xX138xX3xX47xX6xX45xX4bxX3xX29xX19xX1axX15xX3xX11bxX15d1xXdxX3xX240xX15d5xXexX3xX138xX3xX240xX141cxX15xX16xX3xX15dfxX15xX16xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX39xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX8a9xX3xX4xX20xX3xX7xX9e0xX3xXc7xX6xX15xX3xX29xX5e2xX36xX3xX4xX5a3xX6xX3xX4xX1xX5a3xX3xX29xX5e2xX36xX3xXexX1fxX4bxX3xX4xX477xX4xX3xX7xX9e0xX4bxX3xX15xX16xX14xX15xX1xX4bxX3xX29xX126axX6xX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xX5xXdxX3axX15xX3xX216xX36xX6xX15xX3xXexX1xX6xX45xX3xX16xXdxX6xX3xX21dxXdxXd7xX45xX3xXexX39xX6xX4bxX3xX39xX14xX3xX7xX19xX477xXexX3xX15xX1x16219xX45xX3xXbxX1xX477xXexX3xX1xX36xX6fxX3xXexX8b3xXdxX3xX29xX6xX3xX1xXdxX26xX36xX3xX216xX36xXfexX3xX6axXa37xX3xX477xX15xX3xXexX36xX6fxX8a5xX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xXc7xX780xX3xX4xX6xX19xX3xXexX8b3xX4xX3xX11bxX12fbxX4xX3xX138xX3xX47xX6xX45xX4bxX3xX29xX19xX1axX15xX3xX11bxX15d1xXdxX3xX240xX15d5xXexX3xX138xX3xX240xX141cxX15xX16xX3xX15dfxX15xX16xX3xX9cxX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXa7xX10bxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX105xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX121xX6xX19xX3xXexX8b3xX4xX3xX11bxX12fbxX4xX3xX138xX3xX47xX6xX45xX15fxX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xX3xX29xXdxX3xX13xX14xX3xX47xX780xXdxX3xX4xX1xX106xX3xX1xX20xX15xX3xX150xX3xX16xXdxX3fxXaxX3xX1xX39xX10xX205xX9xXaxX58xX6axX6xX36xX138xXexX36xX58xX4xX6xX19xX138xXexX19xX4xX138xXc7xX6xX4xX138xX15xX6xX45xX138xX1xX6xX138xXexXdxX15xX1xX138xX6axXdxX138xX1xX6xX138xX15xX19xXdxX138xX4xX1xXdxX138xX1xX19xX15xX138xX150xX138xX16xXdxX19xX58xX2xX1adxX170xX2xX170xX170xX10bxX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX58xX45xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX163xX19cxX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX163xX163xX58xX2xX19cxX1a8xX6axX163xX2xX1a8xX170xX163xX150xX163xXexX170xX1adxX163xX5xX170xX138xX283xX1a8xX1adxX4xX6xX19xX138xXexX19xX4xX138xX6axX6xX138xX15xX6xX15xX16xX138xX216xX10bxX13bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX105xX12xX0xX7xXexX39xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX121xX6xX19xX3xXexX8b3xX4xX3xX11bxX12fbxX4xX3xX138xX3xX47xX6xX45xX15fxX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xX3xX29xXdxX3xX13xX14xX3xX47xX780xXdxX3xX4xX1xX106xX3xX1xX20xX15xX3xX150xX3xX16xXdxX3fxXaxX3xX1xX39xX10xX205xX9xXaxX58xX6axX6xX36xX138xXexX36xX58xX4xX6xX19xX138xXexX19xX4xX138xXc7xX6xX4xX138xX15xX6xX45xX138xX1xX6xX138xXexXdxX15xX1xX138xX6axXdxX138xX1xX6xX138xX15xX19xXdxX138xX4xX1xXdxX138xX1xX19xX15xX138xX150xX138xX16xXdxX19xX58xX2xX1adxX170xX2xX170xX170xX10bxX1xXexX45xXaxX12xX121xX6xX19xX3xXexX8b3xX4xX3xX11bxX12fbxX4xX3xX138xX3xX47xX6xX45xX15fxX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xX3xX29xXdxX3xX13xX14xX3xX47xX780xXdxX3xX4xX1xX106xX3xX1xX20xX15xX3xX150xX3xX16xXdxX3fxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX39xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX11bxX780xX3xX225xXdxX6xX19xX3xXexX1xX467xX15xX16xX3xX105xXf3xX15xX3xXexXfexXdxX3xX9cxX225xXcxX240xXcxXa7xX3xXexX1xX467xX15xX16xX3xXexXdxX15xX4bxX3xX4xX6xX19xX3xXexX8b3xX4xX3xX11bxX12fbxX4xX3xX1250xX3xX47xX6xX45xX3xX7x11654xX3xX29xXdxX3xX216xX36xX6xX3xX2xX170xX3xXexX106xX15xX1xX4bxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX8b3xX3xX105xX5d5xXdxX3xXexXf2axX15xX16xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xX6axX14xXdxX3xX161xX1a8xX150xX21dxX45xX10bxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX105xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44exX10axX15xX3xX16xXdxX6xX19xX3xXexX1xX467xX15xX16xX3xc863xX15xX1xXfexX6fxX3xX45xX601xX6xb09fxX4bxX3xX15xX16xX1fxX3fxXdxX3xX6axX473xX15xX3xX121xX10c9xX45xX3xX235xX36xX6fxX3axX15xX3xXexX1xXb2xXbxX3xXexX1xe99fxX45xX3xX216xX36xX6xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xXaxX3xX1xX39xX10xX205xX9xXaxX58xXc7xX6xX15xX138xX6axX19xX4xX138xX105xXdxX10xXexX58xX6axX10xX15xX138xX16xXdxX6xX19xX138xXexX1xX19xX15xX16xX138xX15xX1xX6xX6fxX138xX45xX36xX6xX138xX15xX16xX36xX19xXdxX138xX6axX6xX15xX138xX4xX6xX45xX138xX165xX36xX6fxX10xX15xX138xXexX1xX6xXbxX138xXexX1xX19xX45xX138xX216xX36xX6xX138xX6axX36xX19xX15xX16xX58xX2xX283xX1adxX2xX161xX161xX10bxX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX16xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX58xX45xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX163xX19cxX58xX15xX10xX15axX7xX58xX163xX19cxX2xX163xX58xX2xX150xX1adxX6axX2xX2xX19cxX163xX1adxX163xX1a8xXexX1adxX161xX170xX150xX1b1xX5xX19cxX10bxX13bxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX15xX16xX3xXexXdxX26xX15xX3xX29xXdxX3xX15xX16xX1fxX2fxX4xX3xX4xX1xXdxX35xX36xX3xXexX39xX3axX15xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX13xX14xX45xX3xX47xX16xX1xXdxX4bxX3xXcxX4exX3xX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX105xX12xX0xX7xXexX39xX19xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44exX10axX15xX3xX16xXdxX6xX19xX3xXexX1xX467xX15xX16xX3xX1b9dxX15xX1xXfexX6fxX3xX45xX601xX6xX1ba6xX4bxX3xX15xX16xX1fxX3fxXdxX3xX6axX473xX15xX3xX121xX10c9xX45xX3xX235xX36xX6fxX3axX15xX3xXexX1xXb2xXbxX3xXexX1xX1bc4xX45xX3xX216xX36xX6xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xXaxX3xX1xX39xX10xX205xX9xXaxX58xXc7xX6xX15xX138xX6axX19xX4xX138xX105xXdxX10xXexX58xX6axX10xX15xX138xX16xXdxX6xX19xX138xXexX1xX19xX15xX16xX138xX15xX1xX6xX6fxX138xX45xX36xX6xX138xX15xX16xX36xX19xXdxX138xX6axX6xX15xX138xX4xX6xX45xX138xX165xX36xX6fxX10xX15xX138xXexX1xX6xXbxX138xXexX1xX19xX45xX138xX216xX36xX6xX138xX6axX36xX19xX15xX16xX58xX2xX283xX1adxX2xX161xX161xX10bxX1xXexX45xXaxX12xX44exX10axX15xX3xX16xXdxX6xX19xX3xXexX1xX467xX15xX16xX3xX1b9dxX15xX1xXfexX6fxX3xX45xX601xX6xX1ba6xX4bxX3xX15xX16xX1fxX3fxXdxX3xX6axX473xX15xX3xX121xX10c9xX45xX3xX235xX36xX6fxX3axX15xX3xXexX1xXb2xXbxX3xXexX1xX1bc4xX45xX3xX216xX36xX6xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX39xX19xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX13xX20xX15xX3xX45xX780xXexX3xXexX36xX5e2xX15xX3xX15xX6xX6fxX4bxX3xX15xX16xX1fxX3fxXdxX3xX6axX473xX15xX3xX216xX36xX6xX3xX15xX16xX15d1xX3xXexX1fxX3xX29xX19xX1axX15xX3xX16xXdxX6xX19xX3xX16xXdx10894xX6xX3xX270xX36xX8b3xX4xX3xX5xX780xX3xX2xX278xX3xX105xX5d5xXdxX3xX4xX477xX4xX3xX29xX1fxX3fxX15xX16xX3xX4exX1xX6xX15xX3xX44exXa26xX15xX1xX3xX225xXdxXafxXexX4bxX3xX47xX16xX36xX6fx1519bxX15xX3xX44exXa26xX15xX1xX3xX1f9xXdxX1e38xX15xX3xX9e0xX3xXexX1xX126axX3xXexX39xXb2xX15xX3xX121xX10c9xX45xX3xX235xX36xX6fxX3axX15xX3xX9cxX13xX14xX3xXcxX54xX15xX1xXa7xX3xX6axXdxX3xX4xX1xX36xX6fxXd7xX15xX3xX1xX8a5xXexX3xX7xX11ecxX4xX3xX21dxX1xXafxX3xX21dxX1xX128cxX15xX3xX21dxX1xXdxX3xX1xX26xX3xXexX1xX8b3xX15xX16xX3xX29xX10axX15xX3xXexXf8xX15xX3xX1xXdxX26xX36xX3xX16xXdxX6xX19xX3xXexX1xX467xX15xX16xX3xX1xX19xX1axXexX3xX29xX780xX15xX16xX3xX21dxX1xX467xX15xX16xX3xXexX1xX10xX19xX3xX216xX36xX6fxX3xX5xX36xXf3xXexX10bxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX105xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX36xX5xX12xX0xX6axXdxX105xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX105xX12xX0xX58xX6axXdxX105xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX36xXexX1xX19xX39xXaxX12xX47xX16xX15d5xX4xX3xX13xX14xX0xX58xXbxX12
Ngọc Hà