Sản lượng thủy sản Lộc Hà tăng cao, đạt gần 144 tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn Lộc Hà (Hà Tĩnh) đạt 4.065 tấn (xấp xỉ 144 tỷ đồng), bằng 135,6% so với cùng kỳ, đạt 64,2% kế hoạch năm 2019.
6abax978bxdfffx7821xbda4xe9e3x8ddcxcb95xd6f1xX7xf135xd846xbcb2x85bbxf838x7ac0xX5x958axXaxcf0cxa7d7x7dc2xe342xX3xX5xa3bdx100a9xX15xf056xX3xXexX1xac7dx9a00xX3xX7xX14xX15xX3x8b86x8b9cxX4xX3xa6abxc42exX3xXexdda4xX15xX1bxX3xX4xX6x81c0xce41xX3xf0d5xc34axXexX3xX1bxb21bxX15xX3xX2xa5b1xX40xX3xXexca02xX3xX37x81e8xX15xX1bxX0xa9f3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX6x8b90xXaxX12xXcx1090bxX3xX37xX3cx6b16xX3xX15xX2exfea5xX3xX37x6dc6xX15xX3xX15xX6xX20xX35xX3xXexbf61xX15xX1bxX3xX7xX14xX15xX3xX5xX18xX19xX15xX1bxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xXex112f2x7faaxX15xX3xX37xb61bxX6xX3x6d0fxX2bxX15xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xee1axX2axX2bxX3xXcxbf25xX15xX1x115dbxX3xX37xX38xXexX3xX40xdc62xce45x9307xe2b1xX3xXexdcc3xX15xX3xXa0xc150xXb5xXbxX3xXb9x6c87xX3xX2xX40xX40xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXa8xX35xX3xX95x10b51xX15xX1bxX3xX2xb6ddxXb2xX35xXb1x7468xX3xX7xX34xX3x7879xb797xXdxX3xX4x6bb6xX15xX1bxX3xc121x116c0xX35xX3xX37xX38xXexX3xXb1xX40xX35x10100xXd8xX3xXe6xX6cxX3xX1xX34xX38xX4xX1xX3xX15xX2exX69xX3xXf1xXb0xX2x8c3bxXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc85xX34xX5dxX20xX3xXbxd773xX10xX15xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX69xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11bxX10xX15xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxed0axXdxX5dxXexX1x8218xX3xXb1xX2xXb2xXbxXb9xc0b7xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX144xX3xX40xX2xXb0xXbxXb9xX14bxXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXafxX95xX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xXafxXddxX15xX4bxX15xX10xX13fxX7xX4bxX2xX104xXf1x7366xX4bxX2xXb0xXb2xX5dxXf1xXb0xX17bxXd4xX17bxXb2xX40xXexX104xfe9dxX40xX40xX5xXb1x8ed7xX2xXf1xXf1xX5dxXb2xX2xXb1xXb0xX18axXb0xXb0xXexXd4xX40xXb0xX17bxX17bxX5xXb0xXafx11670xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5xX18xX19xX15xX1bxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX15xX1bxX3xX4xX6xX34xX35xX3xX37xX38xXexX3xX1bxX3cxX15xX3xX2xX40xX40xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX12xf7aaxX65x6f0cxXdxX3xXexX203xX69xX3xX4xX2bxX15xX1bxX3xXb9xX6xX15xX1xX3xf73fxX3xX2axXcxe507xX3xX7xX14xX15xX3xXb9xX65xXb5xXexX3xX15xX203xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1xXdx10c32xXbxX3xXddxX2bxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXa0xXb9xfe69xX3x9e17xX4xX1xX3xX2axa7b2xX65xXa8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX5dxX20xXaxX12xXcxX8dxX34xX15xX1bxX3xX37x8b94xX35xX3xX7xX14xX15xX3xX5xX18xX19xX15xX1bxX3xXe6xX1xX6xXdxX3xXexX1x6c17xX4xX3xXf1xXafxXd4xXf1xXb2xX3xXexXb5xX15xX35xX3xX95xXcfxX15xX1bxX3xX2xXf1xXd4xX35xX40xXd8xX3xX7xX34xX3xXddxXdexXdxX3xX4xXe2xX15xX1bxX3xXe6xXe7xX35xX3xX37xX38xXexX3xXb2xXd4xX35xX40xXd8xX3xXe6xX6cxX3xX1xX34xX38xX4xX1xX14bxX3xX7xX14xX15xX3xX5xX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX65xX203xXdxX3xXexX8dxX47xX15xX1bxX3xX2xXafxX18axX40xXb0xX3xXexXb5xX15xX35xX3xX95xXcfxX15xX1bxX3xX2xXb2xXb1xXd8xX3xX7xX34xX3xXddxXdexXdxX3xX4xXe2xX15xX1bxX3xXe6xXe7xX35xX3xX37xX38xXexX3xX17bxX18axXd8xX3xXe6xX6cxX3xX1xX34xX38xX4xX1xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX5dxX20xXaxX12x107ccxX6cxXexX3x108f9xX65xX14xX3xXexX8dxX8exX15xX3xX4xX26axX3xX37xX18xX19xX4xX3xX5xX2bxX3xX15xX1x8196xX3xX4xX27exX4xX3xX5dxfe2bxX3xX27exX15xX3xX15xX65xX203xXdxX3xXexX8dxX47xX15xX1bxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xX320xX65xX20xX3xX69xX203xX3xX5xXdexX15xX3xXexX38xXdxX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexXdxX6cxXbxX3xXexf9e7xX4xX3xXbxX1xX27exXexX3xX1xX65xX20xX3xXexX27exX4xX3xX5dxX372xX15xX1bxX14bxX3xX7x7cdfxX3xXexX2bxX65xX3xXexX1xX65xX20x8731xX15xX3xXe6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX27exX4xX3xXexX1xX65xX44xX3xX7xX14xX15xX3xX37xX38xXexX3xX40xX18axX40xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xX35xX3xXexX8dxX34xX15xX1bxX3xX37xX26axX3xXexX2bxX65xX3xX4xX203xX15xX1bxX3xX7xX65xXb5xXexX3xXexX8dxX8exX15xX3xX104xXb0xX3xX11bx7aa9xX3xX17bxX104xX3xX4xX1xXdxX6cxX4xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX5dxX20xX3xXbxX11bxX10xX15xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX69xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11bxX10xX15xXexX10xX8dxX3xX5dxXexX1xX65xX69xX95xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX5dxXexX1xX144xX3xXb1xX2xXb2xXbxXb9xX14bxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX144xX3xX40xX2xXb0xXbxXb9xX14bxXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXafxX95xX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xXafxXddxX15xX4bxX15xX10xX13fxX7xX4bxX2xX104xXf1xX17bxX4bxX2xXb0xXb2xX5dxXf1xXb0xX17bxX40xXf1xXd4xX17bxXexX2xX2xXd4xX40xX5xX40xX18fxX2xXd4xXb1xX5dxXd4xX2xXb2xXb0xX18axXd4xXb2xXexXf1xX2xX104xX17bxXb2xX5xXb0xXafxX1a4xXbxX10xX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5xX18xX19xX15xX1bxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX15xX1bxX3xX4xX6xX34xX35xX3xX37xX38xXexX3xX1bxX3cxX15xX3xX2xX40xX40xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX12xXcxX1xX65xX20xX393xX15xX3xXddxX393xX3xXexX8dxX8exX15xX3xX4xX14xX15xX1bxX3xX4xX27exX3xX11bxa0b6xX6xX3xX13xX26axXexXafxX3xX0xX10xX69xX12xc126xX15xX1xX144xX3xX201xX1bxX65xX20x103edxX15xX3xXcxXe2xX15xX1bxX0xX4bxX10xX69xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX5dxX20xXaxX12xX2axXdxX22cxX15xX35xX3xXexX75xX15xX1bxX3xX5dxXdxX22cxX15xX3xXex9cf7xX4xX1xX3xX15xX65xX203xXdxX3xXexX8dxX47xX15xX1bxX3xXexX8dxX8exX15xX3xXexX34xX2bxX15xX3xX1xX65xX20xX22cxX15xX3xX5xX2bxX3xX40xX17bxXb0xX3xX1xX6xX35xX3xX95xXcfxX15xX1bxX3xX104xX104xXd8xX3xX7xX34xX3xXddxXdexXdxX3xX4xXe2xX15xX1bxX3xXe6xXe7xX35xX3xX37xX38xXexX3xX104xX40xX35xX2xXf1xXd8xX3xXe6xX6cxX3xX1xX34xX38xX4xX1xXafxX3xXcxX8dxX34xX15xX1bxX3xX37xX26axX35xX3xX5dxXdxX22cxX15xX3xXexX545xX4xX1xX3xX15xX65xX203xXdxX3xX15xX18xXdexX4xX3xX69xaf77xX15xX35xX3xX5xX19xX3xXd4xXb0xX17bxX3xX1xX6xX14bxX3xX5dxXdxX22cxX15xX3xXexX545xX4xX1xX3xX15xX65xX203xXdxX3xX15xX18xXdexX4xX3xX15xX1bxbc10xXexX3xX2xX18axXf1xX3xX1xX6xXafxX3xbea0xX6cxX15xX3xX1bxXdx8705xX6xX3xXexX1xX27exX15xX1bxX3xX18axX4bxXf1xXb0xX2xX104xX35xX3xXexX34xX2bxX15xX3xX1xX65xX20xX22cxX15xX3xX37xX244xX3xXexX1xX14xX3xXexX8dxX8exX15xX3xXf1xXd4xX3xXexX8dxXdxX22cxX65xX3xX4xX34xX15xX3xXexX203xX69xX3xX1bxXdxX389xX15xX1bxXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX5dxX20xX3xXbxX11bxX10xX15xXexX10xX8dxXaxX12xX0xXdxX69xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11bxX10xX15xXexX10xX8dxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX5dxXexX1xX144xX3xXb1xX2xXb2xXbxXb9xX14bxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX144xX3xX40xX2xXb0xXbxXb9xX14bxXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX144xX4bxX4bxXdxXafxX95xX6xX34xX1xX6xXexXdxX15xX1xXafxXddxX15xX4bxX15xX10xX13fxX7xX4bxX2xX104xXf1xX18axX4bxX2xX2xXb0xX5dxXd4xX2xX40xXb0xX18axXd4xX2xXexX17bxXd4xXf1xX18axX5xXd4xX18fxX2xXd4xX104xX5dxXd4xX2xX2xXb0xXb1xXd4xXb1xXexX17bxXb2xXf1xX40xX18axX5xXb0xXafxX1a4xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5xX18xX19xX15xX1bxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX15xX1bxX3xX4xX6xX34xX35xX3xX37xX38xXexX3xX1bxX3cxX15xX3xX2xX40xX40xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX6xXbxXexXdxX34xX15xXaxX12xX201xX1bxX18xX336xXdxX3xX5dx7854xX15xX3xX15xX65xX203xXdxX3xXexX203xX69xX3xXexX1x9e2axX3xX4xX1xX738xX15xX3xXexX8dx6eddxX15xX1bxX3xXexX38xXdxX3xXb9xX244xX3xX2axX27xX3xX5ecxX27xX3xX4xX1xX65x897cxX15xX3xX95xX92xX3xX6xX34xX3xX15xX65xX203xXdxX3xX37xfb05xX3xXb9xX65xX389xX15xX1bxX3xX1bxXdxX389xX15xX1bxXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX34xX5dxX20xXaxX12xX5ecxX772xX3xXexXdxX6cxXbxX3xXexX372xX4xX3xX1x6b08xX3xXexX8dxX19xX3xX15xX65xX203xXdxX3xXexX8dxX47xX15xX1bxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX35xX3xX1xX65xX20xX22cxX15xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX1xX18xX336xX15xX1bxX3xXb9xX65xX20xX8exX15xX3xXbxX1xX389xXdxX3xX1xX19xXbxX3xXddxXdexXdxX3xX11bxX1xXdxX3xX4xX372xX4xX3xXcxX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xXexXbexX15xX1xX3xXe6xXdxX772xX69xX3xXexX8dxX6xX3xX4xX27exX4xX3xX20xX6cxX65xX3xXexX389xX3xX69xX203xXdxX3xXexX8dxX18xX336xX15xX1bxX3xXddxX2bxX3xX5xXb5xX20xX3xX69x8f84xX65xX3xXexX203xX69xX3xXexX33dxX3xX15xX1xXdxX8exX15xX3xXexX38xXdxX3xX4xX27exX4xX3xXddxXe2xX15xX1bxX3xX15xX65xX203xXdxX3xXexX24bxXbxX3xXexX8dxX65xX15xX1bxX3xXa0xX1bxX47xX69xX3xX4xX27exX4xX3xXb9xX244xX144xX3xXcxX1xX38xX4xX1xX3xX115xXcfxX15xX1bxX35xX3xXcxX1xX38xX4xX1xX3xX11bxX1xX738xX65xX35xX3xc0edxX6xXdxX3xf7d8xX1xX372xX35xX3xX2axX27xX3xX5ecxX27xX35xX3xXcxX1xX38xX4xX1xX3xX872x7fb6xXa8xX3xX37xX772xX3xXe6xXdxX772xX69xX3xXexX8dxX6xX3xX4xX27exX4xX3xX5xX34xX38xXdxX3xX69xX3cxX69xX3xX95xX22cxX15xX1xX3xX15xX1bxX65xX20xX3xX1xXdxX772xX69xX3xX15xX1xXcfxX69xX3xXe6xX1xX65xX20xX6cxX15xX3xX4xX27exX34xX3xXexXdexXdxX3xX4xX27exX4xX3xX1xX27xXdxX3xX15xX65xX203xXdxX3xX95xXdxX22cxX15xX3xXbxX1xX27exXbxX3xX4xX14xXdxX3xXexX38xX34xX3xX6xX34xX3xX1xX47xX3xX37xX3cxX65xX3xXddxX372xX3xX37xX14xX69xX3xX95xX14xX34xX3xX320xX65xX20xX3xXexX8dxd43axX15xX1xX3xXe6xX889xX3xXexX1xX65xX24bxXexXafxX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxXddxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX8dxX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX8dxX34xX15xX1bxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX8exX15xX3xX320xX65xX6xX15xX144xX0xX4bxX7xXexX8dxX34xX15xX1bxX12xX0xX65xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX18fxXexX1xX65xX69xX95xX18fxX6xX15xX5dxX18fxX7xX6xXbxX34xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX201xX1bxX18xX3xX5dxX738xX15xX3xX2axX2bxX3xXcxXa5xX15xX1xX3xXexX1xX65xX3xX1x93efxX15xX3xX2xXb0xXb0xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxX3xXexX61xX3xXe6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX27exX4xX3xX1xX14xXdxX3xX7xX14xX15xXaxX3xX1xX8dxX10xf96exX9xXaxX4bxX15xX34xX15xX1bxX18fxX15xX1bxX1xXdxX10xXbxX4bxX15xX1bxX65xX18fxX5dxX6xX15xX18fxX1xX6xX18fxXexXdxX15xX1xX18fxXexX1xX65xX18fxX1xX34xX15xX18fxX2xXb0xXb0xX18fxXexX20xX18fxX5dxX34xX15xX1bxX18fxXexX65xX18fxXe6xX1xX6xXdxX18fxXexX1xX6xX4xX18fxX1xX6xXdxX18fxX7xX6xX15xX4bxX2xX18axXb0xX40xXb2xXd4xXafxX1xXexX69xXaxX12xX0xXdxX69xX1bxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX4bxX69xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXf1xXb0xX4bxX15xX10xX13fxX7xX4bxX2xX104xX2xXf1xX4bxX2xX40xX2xX5dxX40xX2xXb1xXd4xXb0xXd4xXb1xXexX18axX18axX40xXd4xXb1xX5xXb0xXafxX1a4xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5xX18xX19xX15xX1bxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX15xX1bxX3xX4xX6xX34xX35xX3xX37xX38xXexX3xX1bxX3cxX15xX3xX2xX40xX40xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXddxX12xX0xX7xXexX8dxX34xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX201xX1bxX18xX3xX5dxX738xX15xX3xX2axX2bxX3xXcxXa5xX15xX1xX3xXexX1xX65xX3xX1xX98cxX15xX3xX2xXb0xXb0xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxX3xXexX61xX3xXe6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX27exX4xX3xX1xX14xXdxX3xX7xX14xX15xXaxX3xX1xX8dxX10xX9b4xX9xXaxX4bxX15xX34xX15xX1bxX18fxX15xX1bxX1xXdxX10xXbxX4bxX15xX1bxX65xX18fxX5dxX6xX15xX18fxX1xX6xX18fxXexXdxX15xX1xX18fxXexX1xX65xX18fxX1xX34xX15xX18fxX2xXb0xXb0xX18fxXexX20xX18fxX5dxX34xX15xX1bxX18fxXexX65xX18fxXe6xX1xX6xXdxX18fxXexX1xX6xX4xX18fxX1xX6xXdxX18fxX7xX6xX15xX4bxX2xX18axXb0xX40xXb2xXd4xXafxX1xXexX69xXaxX12xX201xX1bxX18xX3xX5dxX738xX15xX3xX2axX2bxX3xXcxXa5xX15xX1xX3xXexX1xX65xX3xX1xX98cxX15xX3xX2xXb0xXb0xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxX3xXexX61xX3xXe6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX27exX4xX3xX1xX14xXdxX3xX7xX14xX15xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX8dxX34xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX1xX27exX15xX1bxX3xXd4xX4bxXf1xXb0xX2xX104xX3xX4xX26axX3xX15xX1xXdxX393xX65xX3xX15xX1bxX2bxX20xX3xXexX8dxX336xXdxX3xX20xX8exX15xX35xX3xX95xXdxX772xX15xX3xX5xX5bcxX15xX1bxX35xX3xX15xX1bxX18xX3xX5dxX738xX15xX3xX2axX2bxX3xXcxXa5xX15xX1xX3xX1xX2exX15xX1bxX3xX1xX27exXdxX3xX8dxX6xX3xXe6xX1xX98cxXdxX3xX95xX27exX69xX3xX95xXdxX772xX15xX3xX37xX27exX15xX1xX3xX95xX74fxXexX3xX1xX14xXdxX3xX7xX14xX15xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXddxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX98cxX15xX3xXexX1xX27exX15xX1bxX3xX8dxX18x10292xXdxX3x951axXexX1xX2exX69xdeb9xX3xX95xXdxX772xX15xX35xX3xX15xX1bxX18xX3xX5dxX738xX15xX3xX11bxX763xX69xX3xX201xX1xX18xX19xX15xX1bxX3xXc1axX95x9eacxX3xXexdad4xXdxXc1fxX3xXd4xXb0xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXaxX3xX1xX8dxX10xX9b4xX9xXaxX4bxX15xX34xX15xX1bxX18fxX15xX1bxX1xXdxX10xXbxX4bxX1xX34xX15xX18fxXexX1xX6xX15xX1bxX18fxX8dxX65xX34xXdxX18fxXexX1xX6xX69xX18fxX95xXdxX10xX15xX18fxX15xX1bxX65xX18fxX5dxX6xX15xX18fxX4xX6xX69xX18fxX15xX1xX65xX34xX15xX1bxX18fxX95xX34xX18fxXexX65xXdxX18fxXd4xXb0xX18fxXexX20xX18fxX5dxX34xX15xX1bxX4bxX2xXb1xX17bxXb1xXf1xXb1xXafxX1xXexX69xXaxX12xX0xXdxX69xX1bxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX4bxX69xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXf1xXb0xX4bxX15xX10xX13fxX7xX4bxX2xX104xXb0xX18axX4bxX2xXb0xXb1xX5dxX2xX2xXb0xXd4xXb2xX40xXb1xXexX17bxX17bxXb1xXf1xX5xX18axX18fxX2xX40xX2xX5dxXb2xX2xX17bxXd4xXf1xXd4xXf1xXexXb2xXb0xXb1xX17bxXf1xX5xXb0xXafxX1a4xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5xX18xX19xX15xX1bxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX15xX1bxX3xX4xX6xX34xX35xX3xX37xX38xXexX3xX1bxX3cxX15xX3xX2xX40xX40xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXddxX12xX0xX7xXexX8dxX34xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2axX98cxX15xX3xXexX1xX27exX15xX1bxX3xX8dxX18xXc17xXdxX3xXc1axXexX1xX2exX69xXc1fxX3xX95xXdxX772xX15xX35xX3xX15xX1bxX18xX3xX5dxX738xX15xX3xX11bxX763xX69xX3xX201xX1xX18xX19xX15xX1bxX3xXc1axX95xXc3cxX3xXexXc3fxXdxXc1fxX3xXd4xXb0xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXaxX3xX1xX8dxX10xX9b4xX9xXaxX4bxX15xX34xX15xX1bxX18fxX15xX1bxX1xXdxX10xXbxX4bxX1xX34xX15xX18fxXexX1xX6xX15xX1bxX18fxX8dxX65xX34xXdxX18fxXexX1xX6xX69xX18fxX95xXdxX10xX15xX18fxX15xX1bxX65xX18fxX5dxX6xX15xX18fxX4xX6xX69xX18fxX15xX1xX65xX34xX15xX1bxX18fxX95xX34xX18fxXexX65xXdxX18fxXd4xXb0xX18fxXexX20xX18fxX5dxX34xX15xX1bxX4bxX2xXb1xX17bxXb1xXf1xXb1xXafxX1xXexX69xXaxX12xX2axX98cxX15xX3xXexX1xX27exX15xX1bxX3xX8dxX18xXc17xXdxX3xXc1axXexX1xX2exX69xXc1fxX3xX95xXdxX772xX15xX35xX3xX15xX1bxX18xX3xX5dxX738xX15xX3xX11bxX763xX69xX3xX201xX1xX18xX19xX15xX1bxX3xXc1axX95xXc3cxX3xXexXc3fxXdxXc1fxX3xXd4xXb0xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX8dxX34xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX61xX3xX37xX3cxX65xX3xX15xX2exX69xX3xXf1xXb0xX2xX104xX3xX37xX6cxX15xX3xX15xX6xX20xX35xX3xXb9xX244xX3xX11bxX763xX69xX3xX201xX1xX18xX19xX15xX1bxX3xXa0xX11bxX763xX69xX3xX218xX65xX20xX8exX15xX3xX18fxX3xX2axX2bxX3xXcxXa5xX15xX1xXa8xX3xXe6xX1xX6xXdxX3xXexX1xX27exX4xX3xXexX1xX1fxX20xX3xX1xX14xXdxX3xX7xX14xX15xX3xX37xX38xXexX3xX2xX18axXb0xX3xXexXb5xX15xX3xXddxXdexXdxX3xX1bxXdxX27exX3xXexX8dxX92xX3xX18xXdexX4xX3xX37xX38xXexX3xXe6xX1xX34xX14xX15xX1bxX3xXd4xXb0xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXafxX3xX13xX34xX3xX7xX27exX15xX1xX3xXddxXdexXdxX3xX4xXe2xX15xX1bxX3xXe6xXe7xX3xX15xX2exX69xX3xX15xX1bxX34xX27exXdxX35xX3xX7xX14xX15xX3xX5xX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX2bxX20xX3xX4xX1xXbexX3xX95xXcfxX15xX1bxX3xXf1xX4bxXd4xX3xX15xX1xX18xX15xX1bxX3xX1bxXdxX27exX3xXexX8dxX92xX3xX5xX38xXdxX3xXexX2exX15xX1bxX3xX1bxXb5xXbxX3xX37xX203xXdxXafxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXddxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xX201xX6xX69xX3xX2axX2bxX3xXcxXa5xX15xX1xX3xXe6xX1xX6xXdxX3xXb9xX65xX738xX15xX3xX37xX98cxX15xX3xX1xX2bxX15xX1bxX3xX17bxX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXaxX3xX1xX8dxX10xX9b4xX9xXaxX4bxXexX1xX65xX34xX15xX1bxX18fxX69xX6xXdxX18fxX5dxXdxX4xX1xX18fxXddxX65xX4bxXexX1xX65xX20xX18fxX7xX6xX15xX18fxX15xX6xX69xX18fxX1xX6xX18fxXexXdxX15xX1xX18fxXe6xX1xX6xXdxX18fxXb9xX65xX6xX15xX18fxX5dxX34xX15xX18fxX1xX6xX15xX1bxX18fxX17bxX18fxXexX20xX18fxX5dxX34xX15xX1bxX4bxX2xXb1xX17bxXb1xXd4xXd4xXafxX1xXexX69xXaxX12xX0xXdxX69xX1bxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX4bxX69xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXf1xXb0xX4bxX15xX10xX13fxX7xX4bxX2xX104xXb0xX18axX4bxX2xXb0xXb1xX5dxX2xXb0xX17bxXb2xXf1xXd4xX17bxXexX17bxXb0xX40xX40xXd4xX5xXb0xXafxX1a4xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX5xX18xX19xX15xX1bxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xXexX2exX15xX1bxX3xX4xX6xX34xX35xX3xX37xX38xXexX3xX1bxX3cxX15xX3xX2xX40xX40xX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXddxX12xX0xX7xXexX8dxX34xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xX201xX6xX69xX3xX2axX2bxX3xXcxXa5xX15xX1xX3xXe6xX1xX6xXdxX3xXb9xX65xX738xX15xX3xX37xX98cxX15xX3xX1xX2bxX15xX1bxX3xX17bxX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXaxX3xX1xX8dxX10xX9b4xX9xXaxX4bxXexX1xX65xX34xX15xX1bxX18fxX69xX6xXdxX18fxX5dxXdxX4xX1xX18fxXddxX65xX4bxXexX1xX65xX20xX18fxX7xX6xX15xX18fxX15xX6xX69xX18fxX1xX6xX18fxXexXdxX15xX1xX18fxXe6xX1xX6xXdxX18fxXb9xX65xX6xX15xX18fxX5dxX34xX15xX18fxX1xX6xX15xX1bxX18fxX17bxX18fxXexX20xX18fxX5dxX34xX15xX1bxX4bxX2xXb1xX17bxXb1xXd4xXd4xXafxX1xXexX69xXaxX12xXcxX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xX201xX6xX69xX3xX2axX2bxX3xXcxXa5xX15xX1xX3xXe6xX1xX6xXdxX3xXb9xX65xX738xX15xX3xX37xX98cxX15xX3xX1xX2bxX15xX1bxX3xX17bxX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX8dxX34xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xXexX1xX203xX15xX1bxX3xXexXdxX15xX3xXexX61xX3xX203xX15xX1bxX3xX31cxXdxX393xX65xX3xX5ecx7d30xX4xX3xX876xX1xXc3fxX4xX3x6df0xX3x111d0xXdxX27exX69xX3xX37xX389xX4xX3xX11bxX203xX15xX1bxX3xXexX20xX3xX11bxX876xX3xX218xX201xX31cxX3xXexX1xX1fxX20xX3xX7xX14xX15xX3xX201xX6xX69xX3xX2axX2bxX3xXcxXa5xX15xX1xX35xX3xXexX61xX3xX15xX1bxX2bxX20xX3xX2xXb0xX4bxXf1xX3xXa0xXexX1162xX4xX3xX15xX1bxX2bxX20xX3xX69xXe2xX15xX1bxX3xXb1xX3xXcxX6cxXexXa8xX3xX37xX6cxX15xX3xX15xX6xX20xX35xX3xX4xX203xX15xX1bxX3xXexX20xX3xXb9xX65xXb5xXexX3xX95xX27exX15xX3xXf1xXb2xX3xXexXb5xX15xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX763xX69xX3xX7xX6xX65xX3xX4xX1xX6cxX3xX95xXdxX6cxX15xX3xXddxXdexXdxX3xX1bxXdxX27exX3xXexX8dxX92xX3xX1xX98cxX15xX3xX17bxX3xXexX44xX3xX37xX47xX15xX1bxXafxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXddxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX65xX5xX12xX0xX5dxXdxXddxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8dxXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxXddxX12xX0xX4bxX5dxXdxXddxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6fc9xX65xXexX1xX34xX8dxXaxX12xXcxX8dxX5e1xX15xX1bxX3xXcxX65xX22cxX0xX4bxXbxX12
Trọng Tuệ