Nước Mỹ “phân cực” sau cuộc luận tội Tổng thống
Sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống, ông Trump đã chỉ trích cuộc luận tội là một toan tính chính trị.
2b90x3666x545fx3753x7ca2x3ac0x60cexa4d2x8fa2xX7x2e82xa828x4180x3d59x3d6fx8437xX5x5742xXax3e00xa36ex68e9x5a82xX4xX3x7bc0x3addxX3x6619xXbxX1x6920x585bxX3xX4x86d4xX4x650axX3xX7xX6x9b25xX3xX4xX28x33b6xX4xX3xX5xX28x7c4bxX1fxX3xXexX2cxXdxX3xXcx80dbxX1fx5910xX3xXexX1x8685xX1fxX3bxX0x682exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7886xX10xX6x7149xXaxX12x2cadxX6xX28xX3x590fxX1xXdxX3xX52x6a94xX3xa511xXdx8c78xX1fxX3xX18xX19xX3x3d40x7b9axX3xXbxX1xXdx7a48xX28xX3xXexX1xa2f1xX1fxX3bxX3x5e97xX28xX6xX3xX63xXdxX65xX4xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxa437xX3xX76xX1fxX3bxX3xXcx3a09xX28x9d24xXbxX3x3933xa498xX3xX4xX1x331cxX3xXexX9dx98f3xX4xX1xX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX5x6f83xX3xX9fxX2cxXexX3xXex4668xX6xX1fxX3xXexXabxX1fxX1xX3xX4xX1xXabxX1fxX1xX3xXexX9dx6e4bxa35cxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa418xXc5xX55x4f88xXaxX12xX58x6d6dxX1fxX3bxX3xX2x5ac4xX43xX2x3f4cxX3x8dd8xXexX1xX10xXc5xX3xX3bxXdx59cfxX3x9da8xXdxX65xXexX3xX13xX6xX9fx7b06xX96xX3xX52xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX18xX19xX3xX55xXc5xX3xXa2x61c1xX1fxX3bxX3x804bxX1exX1fxX3xX4xX1x2e18xX3xX5cxXdx5a41xX9fxX3xX7xXc5xXeexXexX3xXa2xXa3xX3xXexX1xX76xX1fxX3bxX3xX7axX28xX6xX3xXf6xX3xXa2xXdx61cexX28xX3xX5cxX1xXc5xX11cxX1fxX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX5xX61xX9fxX3xX55x8cfexX1fxX3bxX3xX7axX28xXeaxX143xX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX63xXbexX3xX4xX11cxX1fxX3xXexX9dx2cb3xX3x4ebbxX28xX3fxX4xX3xX1xX2cxXdxX3xXa2xX3fxXdxX3xX63xX15xXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xX120xXc5xX1fxX6xX5xX55xX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxXd7xX3xX13xX1xXbexX3xXcxX9dx7d25xX1fxX3bxX3xXa2xXa3xX3xX1fxX3bxX6xXeaxX3xX5xX31xXbxX3xXex51ffxX4xX3xX5xab72xX1fxX3xXexXdxX71xX1fxX3bxX3xX4xX1xXa7xX3xXexX9dxXabxX4xX1xX3xXa2xX2cxX1fxX3bxX3xXexX1xXeexXdxX3xXexX9dxX1b8xX1fxX3xX4xX126xX6xX3xXa2xX11cxX1fxX3bxX3xX120xX1exX1fxX3xX4xX1xX126xX96xX3xX3bx645fxXdxX3xXa2xX1exXeaxX3xX5xXbexX3xX1bxXa2xXa7xX1fxX1xX3xXa2xXdxX12axX9fxX3xX4xX126xX6xX3xX9fxX2cxXexX3xXexX9dxXc5xX1fxX3bxX3xX1fxX1x50afxX1fxX3bxX3xXexX31xXbxX3xXbxX1xXdxX9fxX3xX4xX1xXabxX1fxX1xX3xXexX9dxXd6xX3xXa2xXeexX1fxX3bxX3x4ff2x93f1xX28xX3xX1xX39xX3xX1fxX1xX22fxXexX3xXexX9dxXc5xX1fxX3bxX3xX5xXd6xX4xX1xX3xX7x989cxX3xX1fxX14xX15xX4xX3xX18xX19xX24xXd7xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX6bxX5xX10xX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXaxX9fxX6xX9dxX3bxXdxX1fx98fexX3xXf6xXbxX22exX3xX6xX28xXexXc5x4671xXaxX12xX0xXexX6bxXc5xX55xXeaxX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX55xX12xX0xXdxX9fxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX9fxX7x419dxXbxX1xXc5xXexXc5xXaxX3xX7xXexXeaxX5xX10xX9xXax7083xXdxX55xXexX1xX269xX3x3978xX2xa682xXbxX22exX273xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX269xX3xa2afxX2x42cdxXbxX22exX273xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1fxX14xX15xX4xX3xX9fxX19xX3xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd7xX6bxX6xXc5xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXd7xX63xX1fxX43xX1fxX10xX2a3xX7xX43xX2xXf3xX2acxX2bbxX43xX2xa3d1xX2b9xX55xX2acxX2bbxX2acxX2xXf3xXf6x3f32xXexX2acxX2xX2xX2b9xX2b9xX5xX2bbxXd7x8376xXbxX3bx49d0xX9dxX9x91baxXf6xX2b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX3xX1bxXbxX1xX1exX1fxX3xX4xX22xX4xX24xX3xX7xX6xX28xX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxXaxX3xX55xX6xXexX6xX294xXbxX1xXc5xXexXc5xX294xXc5xX9dxXdxX3bxXdxX1fxX6xX5xX294xX7xX9dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX269xX43xX43xXdxX9fxX6xX3bxX10xX7xXd7xX63xXc5xX63xXd7xX63xX1fxX43xX28xXbxX5xXc5xX6xX55xX10xX55xX43xX7axX5xX2bbxX9dxXbxX2b9xX2aaxXbxXeaxX2a3xX4xX43xXf6xX2bbxX2xXf3x6097xX2xXf6xX38fxX2xXf3xX43xXexX9dxX28xX9fxXbxX38fxX6bxXdxX38fxX5xX28xX6xX1fxX38fxXexXc5xXdxX38fxX5cxX28xX1xXexXd7xX306xXbxX3bxXaxX3xX55xX6xXexX6xX294xX55xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xX18xX19xX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxXd7xX3x5f0exX1fxX1xX269xX3x622axX28xX9dxXc5xX1fxX10xX2a3xX7xXd7xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX9dxX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a8bxX6xXbxXexXdxXc5xX1fxXaxX12xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xX18xX19xX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxXd7xX3xX3d2xX1fxX1xX269xX3xX3d7xX28xX9dxXc5xX1fxX10xX2a3xX7xXd7xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX9dxX12xX0xX43xXexX6bxXc5xX55xXeaxX12xX0xX43xXexX6xX6bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xXc5xX55xXeaxXaxX12xX58xX6xX28xX3xX2f3xX3xXexX1xXeexX1fxX3bxX3xXa2xXdxX143xX28xX3xXexX9dxX6xX96xX3xX52xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX18xX19xX3xX55xXc5xX3xXa2xX11cxX1fxX3bxX3xX120xX1exX1fxX3xX4xX1xX126xX3xX5cxXdxX12axX9fxX3xX7xXc5xXeexXexX3xXa2xXa3xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xXexX1xX76xX1fxX3bxX3xX7axX28xX6xX3xX63xXdxX65xX4xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xX120xXc5xX1fxX6xX5xX55xX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxX96xX3xX63xX15xXdxX3xXf6xX2f3xX2bbxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX126xX1fxX3bxX3xX1xX2cxX3xX7xXc5xX3xX63xX15xXdxX3xX2xXf3xX30cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX4xX1xX3fxX1fxX3bxX3xX63xXbexX3xX2xX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xXexX9dxX1a3xX1fxX3bxX3xXa2xX3fxXdxX3xX63xX15xXdxX3xXa2xXdxX143xX28xX3xX5cxX1xXc5xX11cxX1fxX3xX5xX61xX9fxX3xX7axX28xXeaxX143xX1fxX3xX63xXbexX3xXf6xXf6xXf3xX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xXexX1xX28xX31xX1fxX3xX63xXbexX3xX2xXf3xX2fcxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX4xX1xX3fxX1fxX3bxX3xXa2xX3fxXdxX3xX63xX15xXdxX3xXa2xXdxX143xX28xX3xX5cxX1xXc5xX11cxX1fxX3xX4xX11cxX1fxX3xXexX9dxX171xX3xX173xX28xX3fxX4xX3xX1xX2cxXdxXd7xX3xXcxX9dxXc5xX1fxX3bxX3xX7xX3fxX3xX4xXeexX4xX3xX52xX61xX3xX1fxX3bxX1xXd6xX3xX7x8d57xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX4xX1xX3fxX1fxX3bxX3xX4x72d8xX3xX2f3xX3xX1fxX3bxX1xXd6xX3xX7xX58fxX3xX120xX1exX1fxX3xX4xX1xX126xXd7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xXc5xX55xXeaxXaxX12xX13xX1xXbexX3xXcxX9dxX1a3xX1fxX3bxX3xXa2xXa3xX3xX1fxX3bxX6xXeaxX3xX5xX31xXbxX3xXexX1b4xX4xX3xX4xX5a1xX3xXbxX1xX11cxX1fxX3xX1b4xX1fxX3bxX96xX3xX4xX1xXa7xX3xXexX9dxXabxX4xX1xX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX5xXbexX3xX9fxX6xX1fxX3bxX3xXexXabxX1fxX1xX3xXa2xX11cxX1fxX3bxX3xXbxX1xXeexXdxX96xX3xXexX1xXdxX71xX28xX3xX7axX28xXeaxX3xXexX9dxa724xX1fxX1xX96xX3xXa2x986exX1fxX3bxX3xXexX1xX100xXdxX3xX5cxX1x8007xX1fxX3bxX3xXa2xXd6xX1fxX1xX3xX7axX28xXeexX3xXexX9dxX62dxX1fxX1xX3xX63xXdxX3xX1xXdxX71xX1fxX3xX4xX126xX6xX3xX52xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xXa2xXa3xX3xX55x48c4xX1fxX3xXa2xX71xX1fxX3xX1xX6xXdxX3xXa2xXdxX143xX28xX3xX5cxX1xXc5xX11cxX1fxX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX63xX76xX3xX4x38edxX1fxX3xX4xX1b4xX3xX9fxXbexX3xX5cxX1xX76xX1fxX3bxX3xXa2xX14xX6xX3xX9dxX6xX3xX6bxa8c8xX1fxX3bxX3xX4xX1xX1b4xX1fxX3bxX3xX1fxXbexXc5xX3xX63xX143xX3xX1xXbexX1fxX1xX3xX63xXdxX3xX7xX6xXdxX3xXexX9dxXeexXdxX3xX4xX126xX6xX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxXd7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xXc5xX55xXeaxXaxX12x7d9dxX1fxX3bxX3xX120xXc5xX1fxX6xX5xX55xX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxX3xX1fxX1xX31xX1fxX3xX7axX28xXeaxX71xXexX3xXa2xXd6xX1fxX1xX3xX6bxXd6xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX5cxX1xXdxX3xXa2xX6xX1fxX3bxX3xXa2xX1b4xX1fxX3bxX3xXexX9dxX1b8xX1fxX3xX7xX1exX1fxX3xX5cxX1xX22fxX28xX3xXexX61xXdxX3xX9fxX2cxXexX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX9fxXabxXexX3xXexXdxX1fxX1xX3xXexX1xX10xXc5xX3xX4xX1xX126xX3xXa2xX143xX3x3a25xXdxXeexX1fxX3bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX171xX3xX18xXdxX4xX1xXdxX3bxX6xX1fxX96xX3xX6bxX6xX1fxX3bxX3xXa2xXa3xX3xX3bxX5a1xXbxX3xXbxX1x3996xX1fxX3xX9fxX6xX1fxX3bxX3xX5xX61xXdxX3xX4xX1xXc5xX3xX76xX1fxX3bxX3xX4xX1xXdxX71xX1fxX3xXexX1xX1a3xX1fxX3bxX3xXexX9dxXc5xX1fxX3bxX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX6bxX779xX28xX3xX4xX246xX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xX1fxX68cxX9fxX3xXf6xX2bbxX2xX2aaxXd7xX3xXcx4d08xX3xXa2xX1exXeaxX96xX3xX13xX1xXbexX3xX5xXa3xX1fxX1xX3xXa2xX61xXc5xX3xX18xX19xX3xXa2xXa3xX3xX4xX1xXa7xX3xXexX9dxXabxX4xX1xX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX5xXbexX3xX9fxX2cxXexX3xXexXc5xX6xX1fxX3xXexXabxX1fxX1xX3xX4xX1xXabxX1fxX1xX3xXexX9dxXd6xX3xX63xXbexX3xX5xXbexX3xX9fxX2cxXexX3xX6bxX14xX15xX4xX3xXa2xXdxX3xX9fxX6xX1fxX3bxX3xXexXabxX1fxX1xX3xXexX22xX3xX7xXeexXexX3xXa2xX3fxXdxX3xX63xX15xXdxX3xXa2xX11cxX1fxX3bxX3xX120xX1exX1fxX3xX4xX1xX126xXd7xX3xX6e9xX1fxX3bxX3xXa2xX633xX1fxX3bxX3xXexX1xX100xXdxX3xX1fxX1xX22fxX1fxX3xX9fxX61xX1fxX1xX96xX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xXa2xXa3xX3xX9fxX2cxXexX3xX5xX779xX1fxX3xX1fxX212xX6xX3xX4xX1xXc5xX3xXexX1xX22fxXeaxX96xX3xX9fx5dd1xXdxX3xX5xXeexX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX4xX126xX6xX3xXa2xX11cxX1fxX3bxX3xX401xX2cxX1fxX3bxX3xX1x5dc6xX6xX3xXa2xX143xX28xX3xX55xXbexX1fxX1xX3xX4xX1xXc5xX3xX76xX1fxX3bxXd7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xXc5xX55xXeaxXaxX12xXaxX2xXf3xX2fcxX3xX5xXbexX3xX7xX3fxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX4xX1xX3fxX1fxX3bxX3xXa2xX3fxXdxX3xX63xX15xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXa2xXdxX143xX28xX3xX5cxX1xXc5xX11cxX1fxX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxXd7xX3xX401xX5a1xX3xX1fxX3bxX1xX58fxX6xX3xX5xXbexX3xX4xX1x64a5xX1fxX3bxX3xXexX6xX3xXa2xXa3xX3xX5cxX1xX76xX1fxX3bxX3xX9fxX22fxXexX3xX9fxX2cxXexX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX6bxX779xX28xX3xX4xX126xX6xX3xXa2xX11cxX1fxX3bxX3xX401xX2cxX1fxX3bxX3xX1xX8a3xX6xXd7xX3x2cdfxX11cxX1fxX3bxX3xX401xX2cxX1fxX3bxX3xX1xX8a3xX6xX3xX4xX126xX6xX3xX4xX1xX912xX1fxX3bxX3xXexX6xX3xX4xX1xX14xX6xX3xX6bxX6xXc5xX3xX3bxXdxX100xX3xXbxX1xX11cxXdxX3xXa2xX14x6037xX1fxX3bxX3xXa2xX779xX28xX3xX1fxX1xX14xX3xX63xX31xXeaxX96xX3xX1fxX1xX14xX1fxX3bxX3xX4x3f56xX1fxX3bxX3xX4xX1xX14xX6xX3xX6bxX6xXc5xX3xX3bxXdxX100xX3xX4xX1xX912xX1fxX3bxX3xXexX6xX3xX5xX61xXdxX3xXa2xXc5xXbexX1fxX3xX5cxX71xXexX3xX1fxX1xX14xX3xX1xXdxX65xX1fxX3xXexX61xXdxXd7xX3x566cxX3xXcxX1xX14x4037xX1fxX3bxX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX4xX98exX1fxX3bxX3xX63xX31xXeaxX96xX3xX4xX1xX912xX1fxX3bxX3xXexX76xXdxX3xX4xX5a1xX3xX1fxX1xX212xX1fxX3bxX3xXexX1xX14xX9c8xX1fxX3bxX3xX1fxX3bxX1xXd6xX3xX7xX58fxX3xXexX28xXeaxX65xXexX3xX63xX100xXdxXd7xX3xX52xX1edxX3xXeaxX1b8xX28xX3xXa2xX22fxXexX3xX1fxX14xX15xX4xX3xX4xX126xX6xX3xX9fxX62dxX1fxX1xX3xX63xXbexX3xX7x9973xX3xX5xXbexX9fxX3xXa2xXdxX143xX28xX3xXa2xX912xX1fxX3bxX3xXa2xX1a3xX1fxX24xX96xX3xX76xX1fxX3bxX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxX3xX1fxX5a1xXdxXd7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xXc5xX55xXeaxXaxX12x4e98xX1xX10xX3xX120xX1exX1fxX3xX4xX1xX126xX3xX4xX98exX1fxX3bxX3xX1fxX3bxX6xXeaxX3xX5xX31xXbxX3xXexX1b4xX4xX3xXa2xXeexXbxX3xXexX9dxX11cxX96xX3xX4xX1xXc5xX3xX9dxX6a3xX1fxX3bxX3xX1fxX1xX212xX1fxX3bxX3xX1xXbexX1fxX1xX3xX63xXdxX3xX63xX76xX3xXexX9dxXeexX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX65xX9fxX3xX4xX126xX6xX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xX4xX1xXa7xX3xX4xXbexX1fxX3bxX3xX4xX1xXc5xX3xXexX1xX22fxXeaxX3xX7xX22xX3xX4xX779xX1fxX3xXexX1xXdxX71xXexX3xX4xX126xX6xX3xX63xXdxX65xX4xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxXd7xX3xXcxX1xX14xX9c8xX1fxX3bxX3xX1fxX3bxX1xXd6xX3xX7xX58fxX3xX6bxX6xX1fxX3bxX3xX102xX10xX9dxX9fxXc5xX1fxXexX3xXe7xX10xX9dxX1fxXdxX10xX3xX58xX6xX1fxX55xX10xX9dxX7xX3xX4xX98exX1fxX3bxX3xXa2xX6xX1fxX3bxX3xXexX9dxXc5xX1fxX3bxX3xX4xX28xX2cxX4xX3xXa2xX28xX6xX3xXexX9dxX6xX1fxX1xX3xX4xX246xX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xX18xX19xX3xX1fxX1xX22fxX1fxX3xX9fxX61xX1fxX1xX269xX3xXaxX52xX76xX9fxX3xX1fxX6xXeaxX3xX5xXbexX3xX9fxX2cxXexX3xX1fxX3bxXbexXeaxX3xX6bxX28xX633xX1fxX96xX3xX1fxX1xX14xX1fxX3bxX3xX4xX779xX1fxX3xXexX1xXdxX71xXexX3xX4xX1xXc5xX3xX1fxX143xX1fxX3xX55xX1exX1fxX3xX4xX1xX126xX3xX18xX19xXd7xX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXa2xX6xX1fxX3bxX3xX6bxXd6xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX63xXbexX3xXa2xX5a1xX3xX5xXbexX3xXa2xXdxX143xX28xX3xXa2xX912xX1fxX3bxX3xXa2xX1a3xX1fxXd7xX3xXe7xX171xXdxX3xX4xX1xX912xX1fxX3bxX3xXexX76xXdxX3xX5cxX1xX76xX1fxX3bxX3xX6bxX6xXc5xX3xX3bxXdxX100xX3xXa2xX14xX9c8xX4xX3xX7axX28xX1b8xX1fxX3xX9dxX6a3xX1fxX3bxX3xX5cxX1xX76xX1fxX3bxX3xX4xX5a1xX3xX6xXdxX3xX4xX5a1xX3xXexX1xX12axX3xXa2xX1b4xX1fxX3bxX3xXexX9dxX1b8xX1fxX3xX5xX28xX31xXexX3xXbxX1xXeexXbxX96xX3xXexX9dxX1b8xX1fxX3xX52xXdxX71xX1fxX3xXbxX1xXeexXbxXd7xX3xX102xX62dxX3xX63xX31xXeaxX96xX3xXexX76xXdxX3xX126xX1fxX3bxX3xX1xX2cxX3xX1fxX1xX212xX1fxX3bxX3xX3bxX62dxX3xX52xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xXa2xXa3xX3xX5xXbexX9fxX24xXd7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xXc5xX55xXeaxXaxX12x9e13xX71xXexX3xX7axX28xX11cxX3xX4xX126xX6xX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX5xXd6xX4xX1xX3xX7xX246xX3xXexX61xXdxX3xX1xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX7xXa25xX3xX9fxX171xX3xXa2xX14xX100xX1fxX3bxX3xX4xX1xXc5xX3xX9fxX2cxXexX3xXbxX1xXdxX1b8xX1fxX3xX22exa3c9xXexX3xX22exX246xX3xXexX61xXdxX3xXcxX1xX14xX9c8xX1fxX3bxX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX55xXc5xX3xXa2xX11cxX1fxX3bxX3xX401xX2cxX1fxX3bxX3xX1xX8a3xX6xX3xX5cxXdxX12axX9fxX3xX7xXc5xXeexXexX3xXa2xX12axX3xXa2xX14xX6xX3xX9dxX6xX3xXbxX1xXeexX1fxX3xX7axX28xXeaxX71xXexX3xX5xXdxX65xX28xX3xX4xX5a1xX3xX5cxX71xXexX3xXexX2cxXdxX3xX63xXbexX3xXbxX1xX71xX3xXexX9dxX28xX22fxXexX3xX63xXd6xX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXexX1xX1b4xX3xX2b9xX2acxX3xX4xX126xX6xX3xX18xX19xX3xX1fxX212xX6xX3xX1xX6xXeaxX3xX5cxX1xX76xX1fxX3bxXd7xX3xXcxX28xXeaxX3xX1fxX1xXdxX1b8xX1fxX3xX9fxX2cxXexX3xX7xX3fxX3x96b9xX3xX5cxXdxX71xX1fxX3xX4xX1xXc5xX3xX9dxX6a3xX1fxX3bxX96xX3xX9fxX2cxXexX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xXexX61xXdxX3xXcxX1xX14xX9c8xX1fxX3bxX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX5xXbexX3xX5cxX1xX76xX1fxX3bxX3xX4xX779xX1fxX3xXexX1xXdxX71xXexXd7xX3xXe7xX171xXdxX3xXa2xX12axX3xXa2xX14xX9c8xX4xX3xXexX1xX76xX1fxX3bxX3xX7axX28xX6xX96xX3xX63xXdxX65xX4xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX779xX1fxX3xXbxX1xX11cxXdxX3xX1fxX1xX31xX1fxX3xXa2xX14xX9c8xX4xX3xX7xX22xX3xX126xX1fxX3bxX3xX1xX2cxX3xX4xX126xX6xX3xXf6xX43xX2f3xX96xX3xXexX1b4xX4xX3xX2aaxX30cxX3xXexX9dxX1b8xX1fxX3xXexX39xX1fxX3bxX3xX7xX3fxX3xX2xX2bbxX2bbxX3xXexX1xX14xX9c8xX1fxX3bxX3xX1fxX3bxX1xXd6xX3xX7xX58fxXd7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xXc5xX55xXeaxXaxX12xX52xXdxX65xX1fxX3xX1fxX6xXeaxX96xX3xXa2xX11cxX1fxX3bxX3xX401xX2cxX1fxX3bxX3xX1xX8a3xX6xX3xXa2xX6xX1fxX3bxX3xX4xX1xXdxX71xX9fxX3xXa2xX6xX3xX7xX3fxX3xXexX61xXdxX3xX4xX976xX3xX7axX28xX6xX1fxX3xX5xX31xXbxX3xXbxX1xXeexXbxX3xX1fxXbexXeaxX96xX3xX63xX15xXdxX3xX2acxX30cxX3xX3bxX1xX71xX3xX7xXc5xX3xX63xX15xXdxX3xX2b9xX2f3xX3xX3bxX1xX71xX3xX4xX126xX6xX3xXa2xX11cxX1fxX3bxX3xX120xX1exX1fxX3xX4xX1xX126xXd7xX3xX120x701fxX3xXexX22fxXexX3xX4xX11cxX3xX4xXeexX4xX3xXcxX1xX14xX9c8xX1fxX3bxX3xX1fxX3bxX1xXd6xX3xX7xX58fxX3xXa2xX11cxX1fxX3bxX3xX120xX1exX1fxX3xX4xX1xX126xX3xXa2xX143xX28xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX4xX1xX3fxX1fxX3bxX3xX5xX61xXdxX3xX76xX1fxX3bxX3xX120xXc5xX1fxX6xX5xX55xX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxX96xX3xXexX1xX62dxX3xX63xX669xX1fxX3xXbxX1xX11cxXdxX3xX4xX779xX1fxX3xX4xX5a1xX3xXexX1xX1b8xX9fxX3xX7xX22xX3xX126xX1fxX3bxX3xX1xX2cxX3xX4xX126xX6xX3xXf6xX2bbxX3xXcxX1xX14xX9c8xX1fxX3bxX3xX1fxX3bxX1xXd6xX3xX7xX58fxX3xX401xX2cxX1fxX3bxX3xX1xX8a3xX6xX3xX1fxX212xX6xXd7xX3xX401xX28xX2cxX4xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX55xX22xX3xX5cxXdxX71xX1fxX3xX7xXa25xX3xX55xXdx8e4dxX1fxX3xX9dxX6xX3xX63xXbexXc5xX3xXexX1xXeexX1fxX3bxX3xX2xX3xXexX15xXdxXd7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xXc5xX55xXeaxXaxX12xXcxX9dxXc5xX1fxX3bxX3xX5xXd6xX4xX1xX3xX7xX246xX3xX1fxX14xX15xX4xX3xX18xX19xX96xX3xXexX15xXdxX3xX1fxX6xXeaxX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX5a1xX3xX1xX6xXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xX6bxXd6xX3xXa2xX14xX6xX3xX9dxX6xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxXd7xX3x8261xX779xX1fxX3xX3bxX779xX1fxX3xXa2xX1exXeaxX3xX1fxX1xX22fxXexX96xX3xX52xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX18xX19xX3xX1fxX68cxX9fxX3xX2xXf3xXf3xX2fcxX3xXa2xXa3xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX22xX28xX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXe7xXdxX5xX5xX3xX401xX5xXdxX1fxXexXc5xX1fxX3xX63xX143xX3xX4xXeexX4xX3xXexX2cxXdxX3xX5cxX1xX6xXdxX3xX9fxX6xX1fxX3xX63xXbexX3xX4xX11cxX1fxX3xXexX9dxX171xX3xX4xX76xX1fxX3bxX3xX5xXd51xX96xX3xX1fxX1xX14xX1fxX3bxX3xX7xX6xX28xX3xXa2xX5a1xX3xXcxX1xX14xX9c8xX1fxX3bxX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX18xX19xX3xXa2xXa3xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX4xX1xX3fxX1fxX3bxX3xX5xX61xXdxX3xX1fxX888xX3xX5xX22xX4xX3xX1fxXbexXeaxXd7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xXc5xX55xXeaxXaxX12xXcxX9dxX14xX15xX4xX3xXa2xX5a1xX3xX63xXbexXc5xX3xX1fxX68cxX9fxX3xX2xX2fcxX2aaxX2fcxX96xX3xX52xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xXa2xXa3xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX22xX28xX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3x68efxX1fxX55xX9dxX10xX2a3xX3x4965xXc5xX1xX1fxX7xXc5xX1fxX3xX55xXc5xX3xX7axX28xXeaxX71xXexX3xXa2xXd6xX1fxX1xX3xX5xXc5xX61xXdxX3xX6bxX6cxX3xXe7xX2cxX3xXexX9dxX14xX171xX1fxX3bxX3xX401xX1xXdxX71xX1fxX3xXexX9dxX6xX1fxX1xX96xX3xXexX28xXeaxX3xX1fxX1xXdxX1b8xX1fxX3xX76xX1fxX3bxX3xX10bfxXc5xX1xX1fxX7xXc5xX1fxX3xX63xX669xX1fxX3xX1bxX7xX3fxX1fxX3bxX3xX7xX5a1xXexX24xX3xX1fxX1xX100xX3xX9fxX2cxXexX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX6bxX779xX28xX3xXexX61xXdxX3xXcxX1xX14xX9c8xX1fxX3bxX3xX63xXdxX65xX1fxXd7xX3xX401xX8a3xX1fxX3xXa2xX3fxXdxX3xX63xX15xXdxX3xXexX9dxX14xX100xX1fxX3bxX3xX1xX9c8xXbxX3xX4xX22xX28xX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3x318fxXdxX4xX1xX6xX9dxX55xX3xX13xXdxX22exXc5xX1fxX3xX1fxX68cxX9fxX3xX2xXf3xX30cxX2b9xX96xX3xX76xX1fxX3bxX3xX1fxXbexXeaxX3xXa2xXa3xX3xXexX7c1xX3xX4xX1xX1b4xX4xX3xX1fxX3bxX6xXeaxX3xXexX9dxX14xX15xX4xX3xX5cxX1xXdxX3xX52xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xXexXdxX71xX1fxX3xX1xXbexX1fxX1xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xXexX1xX76xX1fxX3bxX3xX7axX28xX6xX3xX4xXeexX4xX3xXa2xXdxX143xX28xX3xX5cxX1xXc5xX11cxX1fxX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxXd7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe7xXc5xX55xXeaxXaxX12xX120xXe8exX3xX5cxX71xXexX3xX7axX28xX11cxX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX7xX1a3xXbxX3xXexX15xXdxX3xXcxX1xX14xX9c8xX1fxX3bxX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX9dxX6xX3xX7xX6xXc5xX96xX3xXexX1xX62dxX3xX9dx9307xX3xX9dxXbexX1fxX3bxX3xX9fxX2cxXexX3xXexX1xX22xX4xX3xXexX71xX3xX5cxX1xX76xX1fxX3bxX3xXexX1xX12axX3xXbxX1xX126xX3xX1fxX1xX31xX1fxX3xX5xXbexX3xX1fxX14xX15xX4xX3xX18xX19xX3xXa2xX6xX1fxX3bxX3xX6bxXd6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX9dxXa25xXd7xX3xXc69xX71xXexX3xX7axX28xX11cxX3xX4xX28xX2cxX4xX3xXexX1xX68cxX9fxX3xX55xX8a3xX3xX55xX14xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xX4xX76xX1fxX3bxX3xX6bxX3fxX3xX1fxX3bxX6xXeaxX3xXexX9dxX14xX15xX4xX3xXexX1xX143xX9fxX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xXexX61xXdxX3xX52xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX4xX1xXc5xX3xXexX1xX22fxXeaxX96xX3xX2b9xX2fcx88dexX3xX7xX3fxX3xX1fxX3bxX14xX100xXdxX3xX55xX1exX1fxX3xX18xX19xX3xX126xX1fxX3bxX3xX1xX2cxX3xX63xXdxX65xX4xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xX63xXbexX3xX4xX98exX1fxX3bxX3xXex64eaxX3xX5xX65xX3xXexX14xX976xX1fxX3bxX3xXa2xX14xX976xX1fxX3bxX3xX2b9xX2fcxX12c5xX3xXbxX1xX11cxX1fxX3xXa2xX3fxXdxXd7xX3xX18xX2cxXexX3xXa2xXdxX143xX28xX3xX9fxXbexX3xX5cxX1xX76xX1fxX3bxX3xX6xXdxX3xX55xXe8exX3xX5xXbexX3xXa2xX11cxX1fxX3bxX3xX401xX2cxX1fxX3bxX3xX1xX8a3xX6xX3xX1xX6xXeaxX3xXa2xX11cxX1fxX3bxX3xX120xX1exX1fxX3xX4xX1xX126xX3xX4xX5a1xX3xXexX1xX12axX3xXbxX1xX126xX3xX1fxX1xX31xX1fxX3xX5xXbexX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX1fxX3bxXbexXeaxX3xX1xX76xX9fxX3xX7axX28xX6xX3xXa2xXa3xX3xX63xXdxX71xXexX3xXexX1xX1b8xX9fxX3xX9fxX2cxXexX3xXexX9dxX6xX1fxX3bxX3xX6bxX28xX633xX1fxX3xX63xXbexXc5xX3xX5xXd6xX4xX1xX3xX7xX246xX3xX1fxX14xX15xX4xX3xX18xX19xXd7xX43xXd7xX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX9dxX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX7xXexX9dxXc5xX1fxX3bxX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX1b8xX1fxX3xX7axX28xX6xX1fxX269xX0xX43xX7xXexX9dxXc5xX1fxX3bxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX294xXexX1xX28xX9fxX6bxX294xX6xX1fxX55xX294xX7xX6xXbxXc5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX52xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX18xX19xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX96xX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxX3xX4xX5a1xX3xX6bxXd6xX3xX6bxXa3xXdxX3xX1fxX1xXdxX65xX9fxX309xXaxX3xX1xX9dxX10x6230xX9xXaxX43xX7axX28xXc5xX4xX294xXexX10xX43xX1xX6xX294xX63xXdxX10xX1fxX294xX9fxXeaxX294xX6bxXc5xX294xXbxX1xXdxX10xX28xX294xX5xX28xX6xX1fxX294xXexXc5xXdxX294xXexXc5xX1fxX3bxX294xXexX1xXc5xX1fxX3bxX294xXexX9dxX28xX9fxXbxX294xX4xXc5xX294xX6bxXdxX294xX6bxX6xXdxX294xX1fxX1xXdxX10xX9fxX43xX2xX2fcxX2b9xX2bbxX2acxX2b9xXd7xX1xXexX9fxXaxX12xX0xXdxX9fxX3bxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX43xX9fxX10xX55xXdxX6xX43xX2xXf6xX2bbxX43xX1fxX10xX2a3xX7xX43xX2xXf3xX2acxX2bbxX43xX2xX2f3xX2b9xX55xX2f3xX2xX2b9xX2b9xX2f3xX2f3xX2xXexXf6xX2fcxX2b9xX2f3xX30cxX5xX2bbxXd7xX306xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX3xX1bxXbxX1xX1exX1fxX3xX4xX22xX4xX24xX3xX7xX6xX28xX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX63xX12xX0xX7xXexX9dxXc5xX1fxX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX52xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX18xX19xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX96xX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxX3xX4xX5a1xX3xX6bxXd6xX3xX6bxXa3xXdxX3xX1fxX1xXdxX65xX9fxX309xXaxX3xX1xX9dxX10xX1465xX9xXaxX43xX7axX28xXc5xX4xX294xXexX10xX43xX1xX6xX294xX63xXdxX10xX1fxX294xX9fxXeaxX294xX6bxXc5xX294xXbxX1xXdxX10xX28xX294xX5xX28xX6xX1fxX294xXexXc5xXdxX294xXexXc5xX1fxX3bxX294xXexX1xXc5xX1fxX3bxX294xXexX9dxX28xX9fxXbxX294xX4xXc5xX294xX6bxXdxX294xX6bxX6xXdxX294xX1fxX1xXdxX10xX9fxX43xX2xX2fcxX2b9xX2bbxX2acxX2b9xXd7xX1xXexX9fxXaxX12xX52xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX18xX19xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX96xX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxX3xX4xX5a1xX3xX6bxXd6xX3xX6bxXa3xXdxX3xX1fxX1xXdxX65xX9fxX309xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX9dxXc5xX1fxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX52xX76xX9fxX3xX1fxX6xXeaxX3xXf8xX2xX2fcxX43xX2xXf6xX10axX96xX3xX52xX61xX3xX63xXdxX65xX1fxX3xX18xX19xX3xX7xXa25xX3xXexX39xX3xX4xX1xX1b4xX4xX3xXbxX1xXdxX1b8xX1fxX3xX1xX1edxXbxX3xXexXc5xXbexX1fxX3xXexX1xX12axX3xXa2xX12axX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xXdxX71xX28xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xX18xX19xX3xX120xXc5xX1fxX6xX5xX55xX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxXd7xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX63xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfb6xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxX3xX6bxX14xX15xX4xX3xX7xX6xX1fxX3bxX3xX3bxXdxX6xXdxX3xXa2xXc5xX61xX1fxX3xX1bxX4xX6xXc5xX3xXexX9dxXbexXc5xX24xX3xX9fxX15xXdxXaxX3xX1xX9dxX10xX1465xX9xXaxX43xX55xXdxX10xX9fxX294xX1fxXc5xX1fxX3bxX43xX5xX28xX6xX1fxX294xXexXc5xXdxX294xXexXc5xX1fxX3bxX294xXexX1xXc5xX1fxX3bxX294xXexX9dxX28xX9fxXbxX294xX6bxX28xXc5xX4xX294xX7xX6xX1fxX3bxX294xX3bxXdxX6xXdxX294xX55xXc5xX6xX1fxX294xX4xX6xXc5xX294xXexX9dxX6xXc5xX294xX9fxXc5xXdxX43xX2xX2fcxX2f3xX2xX2f3xXf6xXd7xX1xXexX9fxXaxX12xX0xXdxX9fxX3bxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX43xX9fxX10xX55xXdxX6xX43xX2xXf6xX2bbxX43xX1fxX10xX2a3xX7xX43xX2xXf3xX2b9xX30cxX43xX2xX2bbxX2acxX55xX2bbxX2bbxX2aaxX2bbxX2bbxX2f3xX2aaxXexX2acxX2b9xX2b9xXf3xX2xX5xX2bbxXd7xX306xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX3xX1bxXbxX1xX1exX1fxX3xX4xX22xX4xX24xX3xX7xX6xX28xX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX63xX12xX0xX7xXexX9dxXc5xX1fxX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfb6xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxX3xX6bxX14xX15xX4xX3xX7xX6xX1fxX3bxX3xX3bxXdxX6xXdxX3xXa2xXc5xX61xX1fxX3xX1bxX4xX6xXc5xX3xXexX9dxXbexXc5xX24xX3xX9fxX15xXdxXaxX3xX1xX9dxX10xX1465xX9xXaxX43xX55xXdxX10xX9fxX294xX1fxXc5xX1fxX3bxX43xX5xX28xX6xX1fxX294xXexXc5xXdxX294xXexXc5xX1fxX3bxX294xXexX1xXc5xX1fxX3bxX294xXexX9dxX28xX9fxXbxX294xX6bxX28xXc5xX4xX294xX7xX6xX1fxX3bxX294xX3bxXdxX6xXdxX294xX55xXc5xX6xX1fxX294xX4xX6xXc5xX294xXexX9dxX6xXc5xX294xX9fxXc5xXdxX43xX2xX2fcxX2f3xX2xX2f3xXf6xXd7xX1xXexX9fxXaxX12xXfb6xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxX3xX6bxX14xX15xX4xX3xX7xX6xX1fxX3bxX3xX3bxXdxX6xXdxX3xXa2xXc5xX61xX1fxX3xX1bxX4xX6xXc5xX3xXexX9dxXbexXc5xX24xX3xX9fxX15xXdxX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX9dxXc5xX1fxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX120xX22xX3xX5cxXdxX71xX1fxX96xX3x831fxXeaxX3xX6bxX6xX1fxX3xXcxX14xX3xXbxX1xXeexXbxX3xX18xX19xX3xX7xXa25xX3xX6bxX1a3xXexX3xXa2xX779xX28xX3xX4xXeexX4xX3xXbxX1xXdxX1b8xX1fxX3xXexX8a3xX6xX3xX63xX15xXdxX3xX4xXeexX4xX3xX4xX1xX28xXeaxX1b8xX1fxX3xX3bxXdxX6xX3xX63xX143xX3xX52xXdxX71xX1fxX3xXbxX1xXeexXbxX3xX63xXbexXc5xX3xX1fxX3bxXbexXeaxX3xX2b9xX43xX2xXf6xX3xX63xXbexX3xXa2xXa3xX3xX9fxX100xXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxX3xXa2xX71xX1fxX3xXexX1xX6xX9fxX3xX55xX22xXd7xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX63xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX68cxX9fxX3xX55xX8a3xX3xX55xX14xX3xX5xX28xX31xX1fxX269xX3xX2b9xXf3xX12c5xX3xX126xX1fxX3bxX3xX1xX2cxX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX63xXbexX3xX6bxXa3xXdxX3xX1fxX1xXdxX65xX9fxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxXaxX3xX1xX9dxX10xX1465xX9xXaxX43xX7axX28xXc5xX4xX294xXexX10xX43xXexX1xX6xX9fxX294xX55xXc5xX294xX55xX28xX294xX5xX28xX6xX1fxX294xX2b9xXf3xX294xX28xX1fxX3bxX294xX1xXc5xX294xX5xX28xX6xX1fxX294xXexXc5xXdxX294xX63xX6xX294xX6bxX6xXdxX294xX1fxX1xXdxX10xX9fxX294xXexXc5xX1fxX3bxX294xXexX1xXc5xX1fxX3bxX294xXexX9dxX28xX9fxXbxX43xX2xX2fcxX2xX30cxX2b9xX2acxXd7xX1xXexX9fxXaxX12xX0xXdxX9fxX3bxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX43xX9fxX10xX55xXdxX6xX43xX2xXf6xX2bbxX43xX1fxX10xX2a3xX7xX43xX2xXf3xX2b9xX2b9xX43xX2xX2f3xX2b9xX55xX2xX2xXf6xX2f3xX2bbxX2bbxX2fcxXexXf6xX30cxX30cxX2aaxX30cxX5xX2bbxXd7xX306xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xX3xX1bxXbxX1xX1exX1fxX3xX4xX22xX4xX24xX3xX7xX6xX28xX3xX4xX28xX2cxX4xX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX63xX12xX0xX7xXexX9dxXc5xX1fxX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX68cxX9fxX3xX55xX8a3xX3xX55xX14xX3xX5xX28xX31xX1fxX269xX3xX2b9xXf3xX12c5xX3xX126xX1fxX3bxX3xX1xX2cxX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX63xXbexX3xX6bxXa3xXdxX3xX1fxX1xXdxX65xX9fxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxXaxX3xX1xX9dxX10xX1465xX9xXaxX43xX7axX28xXc5xX4xX294xXexX10xX43xXexX1xX6xX9fxX294xX55xXc5xX294xX55xX28xX294xX5xX28xX6xX1fxX294xX2b9xXf3xX294xX28xX1fxX3bxX294xX1xXc5xX294xX5xX28xX6xX1fxX294xXexXc5xXdxX294xX63xX6xX294xX6bxX6xXdxX294xX1fxX1xXdxX10xX9fxX294xXexXc5xX1fxX3bxX294xXexX1xXc5xX1fxX3bxX294xXexX9dxX28xX9fxXbxX43xX2xX2fcxX2xX30cxX2b9xX2acxXd7xX1xXexX9fxXaxX12xXcxX1xX68cxX9fxX3xX55xX8a3xX3xX55xX14xX3xX5xX28xX31xX1fxX269xX3xX2b9xXf3xX12c5xX3xX126xX1fxX3bxX3xX1xX2cxX3xX5xX28xX31xX1fxX3xXexX2cxXdxX3xX63xXbexX3xX6bxXa3xXdxX3xX1fxX1xXdxX65xX9fxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xXcxX9dxX28xX9fxXbxX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX9dxXc5xX1fxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXcxX28xXeaxX3xX1fxX1xXdxX1b8xX1fxX96xX3xX7xX22xX3xX126xX1fxX3bxX3xX1xX2cxX3xXexX7c1xX3xX4xXeexX4xX3xX4xX246xX3xXexX9dxXdxX3xX401xX2cxX1fxX3bxX3xX1xX8a3xX6xX3xXa2xX3fxXdxX3xX63xX15xXdxX3xXcxX39xX1fxX3bxX3xXexX1xX3fxX1fxX3bxX3xX63xX669xX1fxX3xX9fxX61xX1fxX1xX3xX9fxXa25xX3xX171xX3xXexX1xX100xXdxX3xXa2xXdxX12axX9fxX3xX2xX3xX1fxX68cxX9fxX3xXexX9dxX14xX15xX4xX3xX5cxX1xXdxX3xX55xXdxXf42xX1fxX3xX9dxX6xX3xX6bxX779xX28xX3xX4xX246xXd7xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX63xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX28xX5xX12xX0xX55xXdxX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9dxXaxX12xX0xX43xX55xXdxX63xX12xX0xX43xX55xXdxX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xXc5xX28xX9dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXc5xX3xX102x7977xX102xX0xX43xXbxX12