Đoàn xe tranh cử của Phó tổng thống Mỹ gặp nạn
Xe buýt và hai mô tô hộ tống Phó tổng thống Pence đã liên tiếp gặp tai nạn nhỏ khi đi tới sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania.
c3e0x16727x15eccx16577x1186ex12da8xcbd2x168b0x164ecxX7x16e12x16f82x11ce3x17b2bx154edx16850xX5x18487xXax1134axd859x136b3xf3caxeeedxX3x11133xX10xX3xXex17fb2xX6xX16xX1xX3xX4x1134exX3xX4x1097bxX6xX3xe52axX1x158afxX3xXex178fdxX16x108e5xX3xXexX1x13041xX16xX2fxX3x1328dxde80xX3xX2fx1243dxXbxX3xX16x17501xX16xX0xe201xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103c5xX10xX6x17e53xXaxX12x13887xX10xX3x12aeexf918xfc83xXexX3x10146xX15xX3xX1xX6xXdxX3x18598x10df5xX3xXexX67xX3xX1x14897xX3xXexX33xX16xX2fxX3xX28xX1xX2axX3xXexX2dxX16xX2fxX3xXexX1xX33xX16xX2fxX3xX28xX10xX16xX4xX10xX3xf29dx174a8xX3xX5xXdx1552exX16xX3xXexXdx16fcdxXbxX3xX2fxX3bxXbxX3xXexX6xXdxX3xX16xX3fxX16xX3xX16xX1xf64cxX3xfe70xX1xXdxX3xX89xXdxX3xXex13f7axXdxX3xX7xf0f9xX3xXa6xXdx1119exX16xX3xX5fx155f0xX16xX3xX89xX6dxX16xX2fxX3xXexX1cxX6xX16xX1xX3xX4xX22xX3x12159xX3xX28xX10xX16xX16xX7x14ea2xX5xX5fxX6xX16xXdxX6x10d81xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcea6xX14xX54xXd2xXaxX12xX0xXdxX66xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd0a7xX10xX16xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXax130e5xXdxX54xXexX1x16accxX3x12489xX2x14b04xXbxX18xdd03xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX110xX3x10006xX112x115ecxXbxX18xX117xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX42xX42xXdxXd9xX5axX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX5fxX16xX42xX16xX10xX10bxX7xX42xeba5x11b93xX121xX145xX42xX2xX145xX112xX54xX112xX2xX114xX144xX2xX121xccd5xXexX153xX2xX114xX121xX5xX121xf251xXbxX10xX16xX4xX10xX15bxX144xX15bxX2xX2x10e92xX121xX15bxX2xX114xX123xX112xX144xX114xX112xXd9xd537xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX10xX3xXexX1cxX6xX16xX1xX3xX4xX22xX3xX4xX25xX6xX3xX28xX1xX2axX3xXexX2dxX16xX2fxX3xXexX1xX33xX16xX2fxX3xX37xX38xX3xX2fxX3bxXbxX3xX16xX3fxX16xXaxX3xX10bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX121xX112xX123xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX28xX1xX2axX3xXexX2dxX16xX2fxX3xXexX1xX33xX16xX2fxX3xX37xXdxXa6xX10xX3xX28xX10xX16xX4xX10xX3xX89xX10xX14xX3xXa6xX1x11fc8xX5bxX3xXexX1cxX6xX16xX2fxX3xX1cxc5b2xXdxX3xX18xX10xX3xXcbxX3x12457xX1cxX10xX10xX16xX7xX5axX5bxX1cxX2fx1516fxX3xX28xX10xX16xX16xX7xXd2xX5xX5fxX6xX16xXdxX6xX21axX3xX1xX67xX66xX3xX121xX145xX42xX114xXd9xX3x16c18xX16xX1xX110xX3xf50dxX28xXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX54xXd2xXaxX12xde68xX1xX14x137eaxX16xX2fxX3xX2xX145xX3xXbxX1x15f64xXexX3xX7xX6xX5bxX3xXa6xX1xXdxX3xX1cxX208xXdxX3xX7x17fbfxX16xX3xX5axX6xXd2xX3xX239xX5xX5xX10xX2fxX1xX10xX16xXd2xX21axX3xXcbxX3x17b29xX10xX7xXexX3xX37xXdx14aa4xX288xX5xXdxX16xX21axX3xX5axX6xX16xX2fxX3xX28xX10xX16xX16xX7xXd2xX5xX5fxX6xX16xXdxX6xX21axX3xX18xX10xX3xX5axX5bxX5cxXexX3xXexX1xX5bxX6dxX4xX3xX4xX1xXdxX93xX16xX3xX54x1761bxX4xX1xX3xXexX1cxX6xX16xX1xX3xX4xX22xX3xX4xX25xX6xX3xX28xX1xX2axX3xXexX2dxX16xX2fxX3xXexX1xX33xX16xX2fxX3xX37xXdxXa6xX10xX3xX28xX10xX16xX4xX10xX3xX89xX8axX3xX4xX2axX3x159e0xX5fxX6xX3xX4xX1xX3fxX66xX3xX16xX1xXa4x115bexX3xXa6xX1xXdxX3xXexX1cxX8exX16xX3xX89x1365cxX208xX16xX2fxX3xXexXaexXdxX3xX7xXb2xX3xXa6xXdxXb6xX16xX3xX2e8xXfcxX254xX16xX1xX3xX7xe206xXexX3xX25xX16xX2fxX3xX1xX6dxX3xXcxX1cxX5bxX66xXbxX2f4xX3xXexX3fxXdxX3xX210xX1cxX10xX10xX16xX5axX5bxX1cxX2fxX3xX1xX67xX66xX3xX121xX145xX42xX153xXd9xX3xX28xX1xX2axX16xX2fxX3xX5fxXdxX8exX16xX3xX66xX67xX3xXexX254xX3xXexX6xXdxX3xX16xX3fxX16xX3xX18xX254xXd2xX3xX1cxX6xX3xXexX1cxX8exX16xX3xX89xX14xX3fxX16xX3xX89xX300xX208xX16xX2fxX3xX4xX2axX3xXa6xX1xX25dxX4xX3xX4xX5bxX6xX3xX2fxfd37xXbxXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX54xXd2xXaxX12xX28xX1xX2axX3xXexX2dxX16xX2fxX3xXexX1xX33xX16xX2fxX3xX28xX10xX16xX4xX10xX3xXa6xX1xX67xX16xX2fxX3xX5axX2b7xX3xXexX1xX300x16e20xX16xX2fxX3xX5fxX15xX3xX89xX300xf8c2xX4xX3xX4xX1xX5bxXd2x15a3axX16xX3xX7xX6xX16xX2fxX3xX66xX6dxXexX3xX4xX1xXdxX93xX4xX3xX18xX10xX3xX5xXdxX66xX14xX5bxX7xXdxX16xX10xX3xX89xX3c7xX3xXexXdxX93xXbxX3xXexcb95xX4xX3xXexXaexXdxX3xX7xXb2xX3xXa6xXdxXb6xX16xXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX54xXd2xXaxX12xXcxX5bxXd2xX3xX16xX1xXdxX8exX16xX21axX3xX5fxX15xXdxX3xXbxX1xX25dxXexX3xX7xX6xX5bxX21axX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX93xX4xX3xX66xX67xX3xXexX67xX3xX1xX6dxX3xXexX33xX16xX2fxX3xX89xX14xX15xX16xX3xX4xX25xX6xX3xX28xX10xX16xX4xX10xX3xXexXdxX93xXbxX3xXexX3efxX4xX3xX2fxX3bxXbxX3xXexX6xXdxX3xX16xX3fxX16xX3xX16xX1xXa4xXd9xX3xXcxX1xX10xX14xX3xXbxX1xX2axX16xX2fxX3xX5fxXdxX8exX16xX21axX3xX28xX1xX2axX3xXexX2dxX16xX2fxX3xXexX1xX33xX16xX2fxX3xX37xX38xX3xX89xX8axX3xX1cxX208xXdxX3xX18xX10xX3xX89xX3c7xX3xX16xX2axXdxX3xX4xX1xX5bxXd2xXb6xX16xX3xX5fxXaexXdxX3xX66xX6dxXexX3xXexX1cxX14xX16xX2fxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX254xX16xX1xX3xX7xX318xXexX3xX1xX6dxX3xXexX33xX16xX2fxX3xX2fxX3bxXbxX3xXexX6xXdxX3xX16xX3fxX16xXd9xX3xX57xX10xX3xX4x1416bxX5bxX3xXexX1xX300xX3b7xX16xX2fxX3xX4x16840xX16xX2fxX3xX5xXbaxXbxX3xXexX4dcxX4xX3xX4xX2axX3xX66xX3bxXexXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX54xXd2xXaxX12xcb16xXb2xX3xXa6xXdxXb6xX16xX3xX1xX67xX66xX3xX121xX145xX42xX114xX3xX4xX25xX6xX3xX28xX10xX16xX4xX10xX3xXexX3fxXdxX3xX28xX10xX16xX16xX7xXd2xX5xX5fxX6xX16xXdxX6xX3xX4xX1xX25xX3xXd2xX93xX5bxX3xXexXbaxXbxX3xXexX1cxX5bxX16xX2fxX3xX5fxX15xX14xX3xX5fxXdxXb6xX4xX3xX4xX1xe659xX16xX1xX3xf28cxX5bxXd2xd04exX16xX3xX25xX16xX2fxX3xX1xX6dxX3xXexX1xXb2xX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX318xXbxX3xX5xX5bxXbaxXexX21axX3xX16xX1xe225xX66xX3xX4xX1xX33xX16xX2fxX3xX5xX3fxXdxX3xX4dcxX16xX2fxX3xX5fxXdxX8exX16xX3xe7cexX14xX10xX3xXe9xXdxX54xX10xX16xX3xX5fxXaexXdxX3xX4xX318xX14xX3xX5axX5bxX6dxX4xX3xX25xX16xX2fxX3xX1xX6dxX3xX4x1297exXexX3xX2fxXdxX254xX66xX3xX16xX2fxX26dxX16xX3xX7xX318xX4xX1xX3xX4xX254xX16xX1xX3xX7xX318xXexXd9xX3xXe9xXdxX54xX10xX16xX3xX89xX8axX3xX16xX1xXdxX55fxX5bxX3xX5x100f0xX16xX3xX5axX318xX4xX3xX5axXa4xX3xX4xX318xX14xX3xX5axX5bxX6dxX4xX3xX16xX15xXd2xXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX54xXd2xXaxX12xX2e8xXcxX1xXb2xX4xX3xXexX1xXdxX3xXbxX1xX318xXbxX3xX5xX5bxXbaxXexX3xXa6xX1xX67xX16xX2fxX3xXbxX1xX254xXdxX3xX5xX15xX3xX5fxX37exX16xX3xX89xX55fxXd9xX3xfc27xX2axX3xX5xX15xX3xX2fxXdxX254xXdxX3xXbxX1xX318xXbxX2f4xX21axX3xX28xX10xX16xX4xX10xX3xX16xX2axXdxXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX54xXd2xXaxX12x14dadxX16xX2fxX3xX4xX4e7xX16xX2fxX3xX4xX254xX66xX3xX3b7xX16xX3xX4xX318xX4xX3xX7x159ebxX3xX55cxX5bxX6xX16xX3xX4xX254xX16xX1xX3xX7xX318xXexX3xX5fxX15xX3xX4xX6xX66xX3xXa6xX93xXexX3xX4xX1xX558xX16xX1xX3xX55cxX5bxXd2xX55fxX16xX3xXcxX1cxX5bxX66xXbxX3xX7x16cffxX3xX2fxXdxX25dxXbxX3xX4xX254xX16xX1xX3xX7xX318xXexX3xX16xX1xXbaxX16xX3xX89xX300xX3c0xX4xX3xX16xX1xXdxX55fxX5bxX3xX16xX2fxX5bx14309xX16xX3xX5xXb2xX4xX3xX5fxX15xX3xX1x14d3dxX3xXexX1cxX3c0xX3xX1xX3b7xX16xXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX54xXd2xXaxX12xX28xX10xX16xX4xX10xX3xX4xX254xX16xX1xX3xX5axX318xX14xX3xX5xX5bxXbaxXexX3xXbxX1xX318xXbxX3xX5fxX15xX3xXexX1cxXbaxXexX3xXexXb2xX21axX3xX4xX4e7xX16xX2fxX3xX16xX1xX300xX3xX6xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX25xX6xX3xX4xX318xX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX89x128cexX16xX1xX3xX37xX38xX3xX89xX6xX16xX2fxX3xX5axX2b7xX3xX89xX10xX3xX54x14799xX6xX3xXa6xX1xXdxX3xX4xX318xX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5fxXdxX8exX16xX3xX89xX254xX16xX2fxX3x17be9xX26dxX16xX3xX4xX1xX25xX3xXa6xX8exX5bxX3xX2fxX74dxXdxX3xX4xX5b4xXexX3xX2fxXdxX254xX66xX3xX16xX2fxX26dxX16xX3xX7xX318xX4xX1xX3xX4xX254xX16xX1xX3xX7xX318xXexXd9xX3xX667xX16xX2fxX3xXexX1xX8exX66xX3xX1cxX57fxX16xX2fxX3xX4xX318xX4xX3xX4xX6dxX16xX2fxX3xX89xX6cdxX16xX2fxX3xXa6xX1xX67xX16xX2fxX3xX16xX8exX16xX3xX5xXb2xX6xX3xX4xX1xX74dxX16xX3xX2fxXdx169ebxX6xX3xX25xX16xX2fxX3xX1xX6dxX3xX4xX254xX16xX1xX3xX7xX318xXexX3xX5fxX15xX3xX25xX16xX2fxX3xX1xX6dxX3xX16xX2fxX300xX208xXdxX3xX37xX38xX3xX2fxX33xX4xX3xX28xX1xXdxXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX54xXd2xXaxX12xX2e8xXcxX1xXb2xX4xX3xXexX93xX3xX5xX15xX3xX5axX3fxX16xX3xX7xX6aaxX3xXa6xX1xX67xX16xX2fxX3xX6xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX3fxXdxX3xX16xX300xXaexX4xX3xX37xX38xX3xX4xX25xX6xX3xX595xX14xX10xX3xXe9xXdxX54xX10xX16xXd9xX3xXe9xXdxX54xX10xX16xX3xX7xX6aaxX3xX5xX14xX3fxXdxX3xX5axXa4xX3xX16xX1xXdxX55fxX5bxX3xX4xX1xX558xX16xX1xX3xX7xX318xX4xX1xX21axX3xXa6xX1xXdxX93xX16xX3xXexX73axX16xX1xX3xXexX1cxX3fxX16xX2fxX3xX5axX3fxX14xX3xX5xXb2xX4xX3xXexX1cxX8exX16xX3xX4xX318xX4xX3xX4xX14xX16xX3xXbxX1xX33xX3xX37xX38xX3xX2fxXdxX6xX3xXexc7a8xX16xX2fxX2f4xX21axX3xX67xX16xX2fxX3xX16xX2axXdxXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX54xXd2xXaxX12xX13xX26dxXd2xX3xX5xX15xX3xX5xX5e0xX16xX3xXexX1xX4dcxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1cxX14xX16xX2fxX3xXexX1xX318xX16xX2fxX3xX153xX21axX3xX28xX10xX16xX4xX10xX3xXexX1xX6xX66xX3xX2fxXdxX6xX3xX7xXb2xX3xXa6xXdxXb6xX16xX3xX5fxXbaxX16xX3xX89xX6dxX16xX2fxX3xXexX1cxX6xX16xX1xX3xX4xX22xX3xXcbxX3xX28xX10xX16xX16xX7xXd2xX5xX5fxX6xX16xXdxX6xX21axX3xX5axX6xX16xX2fxX3xXcxX2dxX16xX2fxX3xXexX1xX33xX16xX2fxX3xX768xX14xX16xX6xX5xX54xX3xXcxX1cxX5bxX66xXbxX3xXex1867fxX16xX2fxX3xX2fxXdxX15xX16xX1xX3xX89xX300xX3c0xX4xX3xX166xX166xXd9xX145xX145xX145xX3xXbxX1xXdxX93xX5bxX3xX5axX5e0xX5bxX3xX16xX89axX66xX3xX144xX145xX2xX112xXd9xX3xX13xX6dxXdxX3xX16xX2fxX4e7xX3xXexX1cxX6xX16xX1xX3xX4xX22xX3xX4xX25xX6xX3xXcxX1cxX5bxX66xXbxX3xXexXb2xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xXdxX93xX16xX3xXexX1xX5b4xX16xX2fxX3xXcbxX3xX5axX6xX16xX2fxX3xX16xX15xXd2xX3xXexX1cxX14xX16xX2fxX3xX4xX5bxX6dxX4xX3xX5axX5e0xX5bxX3xX4xX22xX3xXexX1xX318xX16xX2fxX3xX2xX2xX3xXexXaexXdxXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe9xX14xX54xXd2xXaxX12xXe9xXdxX5xX5xX3xX50fxXexX10xXbxXdxX10xX16xX21axX3xX16xX2fxX300xX208xXdxX3xX55cxX5bxX254xX16xX3xX5xX5cxX3xX4xX1xXdxX93xX16xX3xX54xX2b7xX4xX1xX3xXexX1cxX6xX16xX1xX3xX4xX22xX3xX66xXaexXdxX3xX4xX25xX6xX3xXcxX1cxX5bxX66xXbxX21axX3xX54xXb2xX3xX89xX14xX318xX16xX3xXcxX2dxX16xX2fxX3xXexX1xX33xX16xX2fxX3xX37xX38xX3xX7xX6aaxX3xXexX318xXdxX3xX89xX5b4xX4xX3xX4xX22xX3xX16xX93xX5bxX3xX2fxXdxX15xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX93xX16xX3xXexX1xX5b4xX16xX2fxX3xXcbxX3xX66xX6dxXexX3xXexX1cxX14xX16xX2fxX3xX121xX3xX5axX6xX16xX2fxX3xX2fxX6cdxX66xX3xX28xX10xX16xX16xX7xXd2xX5xX5fxX6xX16xXdxX6xX21axX3xX281xXdxX7xX4xX14xX16xX7xXdxX16xX3xX5fxX15xX3xX37xXdxX4xX1xXdxX2fxX6xX16xX21axX3xX66xXdx184b1xX16xX3xX5xX15xX3xX67xX16xX2fxX3xX5fx139eexX16xX3xX5axX254xX14xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX93xX16xX3xXexX1xX5b4xX16xX2fxX3xXcbxX3xX4xX318xX4xX3xX5axX6xX16xX2fxX3xXa6xX1xX318xX4xX3xX16xX1xX300xX3xX16xX89axX66xX3xX144xX145xX2xX112xXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50fxX14xX5bxX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX26dxX66xX42x16186xX16x12a63xX18xXbxX1cxX10xX7xX7xX42xXfcxXe9xX50fxX3xX636xX10xX10bxX7xX0xX42xXbxX12