Về Đức Vĩnh xem dân hốt... “lộc trời”!
(Baohatinh.vn) - Người dân Đức Vĩnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) từ lâu luôn tự hào về một đặc sản riêng đó là con rươi. Đến hẹn lại lên, vào tháng 8 đến tháng 11 âm lịch, bà con nông dân lại tất bật thu hoạch rươi chính vụ. “Lộc trời” đã đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.
226bx55ffx477cx85b3x8670x9b4exa9c6x366ex9b02x637fxa461x80c6x7dfbx83b3x5968x3e2bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax719ex337ex46f7xXexX0x631cxXaxX17xX18xX19xXexX0xad2bx9cb7xX19x8415xXexX0xXax8e37xX9x32c5xXdxX18x81d5xX2fxa280x6027x957bxX5x757axXbxXdxX17xX32xXexb19dxaecdxX9x3faax2683xX2cxX9xX3bx9a50x48cfxXaxX9x70b5xX17xXcxX9xX19x5ed1xX44xX9xXax72e6xXbx7edcxX52xX52xX9xX32xXdx7ef6xX2cxX9xXbx4b15x6dc4xX35xX32xX1xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x27caxX17xX18xX19xX32xXex80adx593bx6914xX5dxX35xX9xX19xX4cxX44xX9xX3exX3fxX2cxX9xX3bxX43xX44xXaxX9x4e92xX3exX3fxX2cxX9xX5xXaxade0xX9x79a8xX9xX71xb332xX9xX5xX43xX44xXax45a5xX9xXbxa929xX9xXdxX4cx3988xX9xXdxXa3x9365xX44xX9xXbx9179xX9xXaxX96xX24xX9x3da2xX3cxX9xXcxX58xXbxX9x9fcex387fxX2cxX9xX2fx55b3xX44xX9xX5cxX35x4498xX44xX78xX9xXb8x6063xX9xXdxX96xX9xX2cxX24xX44xX9xX5cxX79xa63axX35xX52xX9xX3ex6f64xX44xX9xXax9ff8xX44xX9xXdx8becxX35xX9xXdxXc2xX44x86b3xX9xXb1xX96xX24xX9xXbxXax5e76xX44xX78xX9x4c2bxX9xXb8xXd7xX44xX9xXbxXaxXedxX44xX78xX9xX2axX2axX9xX4cxXcxX9xXdxa8aaxX2cxXaxXe5xX9xX23xX96xX9xX2cxX24xX44xX9xX44xXa7xX44xX78xX9xX19xX4cxX44xX9xXdxXdfxX35xX9xXbx9387xXbxX9xX23x2fa2xXbxX9xXbxXaxXa3xX9xXaxX24xXdfxX2cxXaxX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xX2cxXax842axX44xXaxX9xXb1x6058xX52xX9xa2ccx580fxX58xX2cxX9xXbxX5cxX5dxX35xb04axX9xXb8xa0b0xX9xXb8xX17xXcxX9xXdxXdfxX35xX9xXbxXaxXa3xX9xX44xXaxX122xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX78xX79xX5dxX35xX9xX19xX4cxX44xX9xX44xXd2xX35xX9xXb8xX4cxX26xX52xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x3070xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX47xXbxX93xX18xXdxX35xX78xX44x8bc6xX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX5cx536axX32xXexX0xX35xXcxX78xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb1xX17xX9xX19xXa3xX2cxX9xXb1xX35xX44xXaxX9xX47xX17xXcxX9xX19xX18xX44xX9xXaxX24xXbxX9xXdxX24xX2cxX9xXbxX5cxX24xX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x5e0exX35xX19xXbxXaxX19dx8423x50f0xX1e2xX33xX47xX1a5xXaxX17xX35xX78xXaxXbxX19dx8a68xX1e2xX1e2xX33xX47xX32xX9xX2fxX5cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX19dxX1cxX1cxX35xX52xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX52xXb1xX44xX1cxX44xX17xX1dbxX2fxX1cxX2axaeffx28f5xX2axX1cxX216xX216xX19xX2axX1e2xXf1x5d8fxX1e1xX1eex79c8xXbxX220xX2axX220xXdxX1e2xX52x8e1bxX33xX78xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX47xXbxX93xX18xXdxX35xX78xX44xX19dxX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX5cxX1a5xX32xXexX77xX78xXaxX3cxX9x577bxXaxX18xX35xX9xXbxXaxXedxX2cxX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xXbxXa3xX26xX9xXb8xXc2xXcxX9xXaxXa7xXcxX9xXb1xX11exXbxX9xXb1xXbdxX9xX44xXaxX79xX44xX78xX9xXbxXaxXa3xX9xX44xXaxX122xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX2fxX24xX9xXb1x4a61xX35xX9xXbxX5cxa8e5xX44xX78xX9xXdx6fdfxX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX186xX24xX19xX26xX32xXexX3bx8764xX9xX2cxXaxX2a9xX44xX78xX9xXa7xX44xX78xX9xX5xXaxXedxX35xX9xX71x9588xXa3xX9xX5xXa3xX26xXd7xX44xX9xX8axXbxXaxXa7xX44xX9xX3bxX43xX44xXaxX9xX7xXaxX2aexX2cxX9cxX9xX2cxXc7xX9xX44xXaxX35xX3cxXa3xX9xX44x8e12xXcxX9xX78x60cbxX44xX9xX23xXc7xX9xXb1xX2a4xX35xX9xX44xX78xXaxX3cxX9xX26bxXaxX18xX35xX9xXbxXaxXedxX2cxX9xX5cxX79xXd2xX35xX52xX9xX71xX35xb30dxX44xXe5xX9xX78xX35xX18xX9xXb8x3c37xX44xXaxX9xXa7xX44xX78xX9xX2cxXc7xX9xX220xX9xX2fxX96xX24xX9xXb8xX11exXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX26bxXaxX18xX35xX9xXbxXaxXedxX2cxX9xX5cxX79xXd2xX35xX52xX9xX5xX5cxX79xX2a4xX2cxX9xXb8xX4cxX26xXe5xX9xX19xX35xX321xX44xX9xXbxX136xX2cxXaxX9xX44xX96xX26xX9xX2cxXax750cxX9xXbxX5cxX2a9xX44xX78xX9xXdxX2aexX18xX9xX44xXaxX79xX44xX78xX9xXaxX35xX321xXa3xX9x90d0xXa3xXbdxX9xX26bxX35xX44xXaxX9xXbxXd7xX9xX26bxXaxXa7xX44xX78xX9xX2cxX18xX24xX52xX9xX5xX9fxX9xX26bxXaxX35xX9xX2cxX24xX44xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xX47xXa3xX11exXbxX9xXaxX35xX321xX44xXe5xX9xX78xX35xX18xX9xXb8xX32axX44xXaxX9xXa7xX44xX78xX9xX2cxXaxX36exX9xXbxX5cxX2a9xX44xX78xX9xXdxX2aexX18xX9x5d26xX9xXb1xX13bxXe5xX9xXb1xX13bxX9xX2cxb12cxX44xX9xXdxXdfxX35xX9xX2cxXaxXa3xX26x2988xX44xX9xX2fxX18xX44xX78xX9xX26bxXaxX18xX35xX9xXbxXaxXedxX2cxX9xX5cxX79xXd2xX35xX52xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX186xX24xX19xX26xX32xXexX5xX5cxXc2xX44xX9xXb8x4311xXa3xX9xXb8xX17xX24xX9xX2cxXaxX35xXd7xX2cxX9xXb8x61cfxX44xX9xX33xX35xX44xXe5xX9xXbxX18xX26xX9xX2cxX419xXcxX9xXb1xX2c6xXbxXe5xX9xX44xX78xX2a9xX35xX9xX2cxXaxX5dxX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xXdxXc2xX44xXe5xX9xXa7xX44xX78xX9xX5xXa3xX26xXd7xX44xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXd7xXbxX19dxX9x7e3fx52edxX35xX9xX44xX2fcxXcxXe5xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xXbxX9fxX9xXbxX5cxX24xX44xX78xX9xXdxX3dcxX44xX78xX9xXb8xX11exXbxX9xX2cxXaxX36exX9xX2cxXaxXa3xX35xX9xXdxXc2xX44xX9xXbxX5cxX24xX44xX78xX9xX26bxXaxX24xXbdxX44xX78xX9xXbxXaxX5dxX35xX9xX78xX35xX18xX44xX9xXbxX9fxX9xXbxXaxXedxX44xX78xX9xXf1xX9xXb8xXd7xX44xX9xXbxXaxXedxX44xX78xX9xX2axX2axX9xX4cxXcxX9xXdxX104xX2cxXaxX52xX9xX463xX464xX35xX9xXbxXaxXedxX44xX78xX9xX2cxXaxX36exX9xXdxXc2xX44xX9xX3d2xX9xXb8xX2c6xXbxX9xXb8xX419xXa3xX9xXb1xX96xX9xX78xX35xX2d8xX18xX9xXbxXaxXedxX44xX78xX1a5xX9xXcxX464xX35xX9xXb8xX2c6xXbxX9xX2cxXaxX36exX9xXb1xX96xX35xX9xX23xX18xX9xX44xX78xX96xX26xX9xXb1xX96xX24xX9xX23xXa3xb1eaxX35xX9xXb8xXc2xXcxX9xXb8xXd7xX44xX9xX78xX419xX44xX9xX2fxXedxX44xX78xX52xX9xX77xX78xX79xX5dxX35xX9xX19xX4cxX44xX9xX78xX91xX35xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xXdxX96xX9xX13exXdxX58xX2cxX147xX9xX2cx3669xX18xX9xXbxX5cxX5dxX35xX9xXb1xX32axX9xXbxXaxX5dxX35xX9xXb8xX35xX3e7xXcxX9xX44xX96xX26xXe5xX9xX44xXaxX2d8xX44xX78xX9xX2cxXd2xX44xX9xXcxX79xX18xX9xX44xXaxX79xX9xXb8xXedxX44xXaxX9xXbxXaxX3fxX2cxX9xXdxX24xX96xX35xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xX44xX78xX543xX9xX385xXa3xXc2xX44xX9xX2fxXa3xX50xXbxX9xX2cxXbdxX9xX44xX2fcxXcxX9xX5cxX3dcxX44xX78xX9xXbxX5cxX24xX44xX78xX9xX23x24a0xX44xX9xXb8xX11exXbxX52xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX186xX24xX19xX26xX32xXexX5xX5cxXc2xX44xX9xX5cxXa3xX58xX44xX78xX9xXdxX2aexX18xX9xXbxXaxXa7xX44xX9xX3bxX43xX44xXaxX9xX7xXaxX2aexX2cxXe5xX9xXbxX9fxX44xX78xX9xX26bxXaxX24xXbdxX44xXaxX9xX5cxXa3xX58xX44xX78xX9xXb8xX79xX2c6xX2cxX9xX23xX17xX9xX23xX5dxXe5xX9xX385xXa3xX26xX9xX26bxX136xX44xX9xXdxX79xX2a4xX35xX52xX9xX3exXd7xX44xX9xX78xX35xX5dxX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xX44xX511xX35xX9xX44xXaxX35xX3cxXa3xXe5xX9xX44xX78xX79xX5dxX35xX9xX19xX4cxX44xX9xX23xX300xXbxX9xXb8xX419xXa3xX9xXbxXaxXedxX24xX9xX44xX79xX2a4xX2cxXe5xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xX3dcxX44xX78xX9xX2cxXaxXbdxX26xXe5xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xXbxX5cxXa7xX35xX9xXb1xX3cxX9xX2cxXa3xX50xX35xX9xX19xX3dcxX44xX78xXe5xX9xXb8xX79xX2c6xX2cxX9xXdxX79xX2a4xX35xX9xX2cxX79xX2a4xX2cxX9xX2cxXaxXb9xX44xX9xXdxXdfxX35xXe5xX9xXbxX13bxX9xXbxXaxX96xX44xXaxX9xXb8xXedxXcxXe5xX9xX44xX78xX79xX5dxX35xX9xX19xX4cxX44xX9xX2cxXaxX36exX9xXb1xX35xX321xX2cxX9xX2cxXaxX18xX24xX9xXb1xX2c6xXbxX9xX47xX2aexX2cxX9xXdxXc2xX44xX9xXb8xX511xX9xXb1xX96xX24xX9xX2cxXaxX122xXa3xXe5xX9xXbxXaxX5a4xX44xX78xX52xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX186xX24xX19xX26xX32xXexX13exX77xX2fcxXcxX9xX44xX18xX26xXe5xX9xXdxX13bxXbxX9xXb1xX3cxX9xX2fxX2a4xXcxXe5xX9xX44xXc2xX44xX9xXcxX11exXbxX9xXcxX5a4xX18xX9xX5cxX79xXd2xX35xX52xX9xX5xX9fxX9xXb8xX419xXa3xX9xXcxX5a4xX18xX9xXbxX2a4xX35xX9xX44xX18xX26xXe5xX9xX78xX35xX18xX9xXb8xX32axX44xXaxX9xXbxXa7xX35xX9xX2cxXaxX36exX9xX23xX300xXbxX9xXb8xX79xX2c6xX2cxX9xX78xX419xX44xX9xX3d2xX1e2xX9xX26bxX78xXe5xX9xX23xXedxX44xX9xXb1xX2a4xX35xX9xX78xX35xXedxX9xX1eexX1e2xX1e2xX9xX44xX78xX96xX44xX9xXb8xX2a9xX44xX78xX1cxX26bxX78xX52xX9xX77xX2fcxXcxX9xX44xX78xX24xXedxX35xX9xXb8xX79xX2c6xX2cxX9xXcxX5a4xX18xXe5xX9xX78xX35xX18xX9xXb8xX32axX44xXaxX9xXbxXa7xX35xX9xX23xX300xXbxX9xXb8xX79xX2c6xX2cxX9xX2cxXbdxX9xXbxXdfxXe5xX9xXbxXaxXa3xX9xXb1xX3cxX9xX220xX217xX93xX1eexX1e2xX9xXbxX5cxX35xX321xXa3xX9xXb8xX2a9xX44xX78xX147xX9xX93xX9xXa7xX44xX78xX9xX5xXa3xX26xXd7xX44xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX52xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX186xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX47xXbxX93xX18xXdxX35xX78xX44xX19dxX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX5cxX1a5xX32xXexX0xX35xXcxX78xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxXa3xXcxX23xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb1xX17xX9xX19xXa3xX2cxX9xXb1xX35xX44xXaxX9xX47xX17xXcxX9xX19xX18xX44xX9xXaxX24xXbxX9xXdxX24xX2cxX9xXbxX5cxX24xX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dbxX35xX19xXbxXaxX19dxX1e1xX1e2xX1e2xX33xX47xX1a5xXaxX17xX35xX78xXaxXbxX19dxX1eexX1e2xX1e2xX33xX47xX32xX9xX2fxX5cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX19dxX1cxX1cxX35xX52xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX52xXb1xX44xX1cxX44xX17xX1dbxX2fxX1cxX2axX216xX217xX2axX1cxX216xX216xX19xX2axX1e2xXf1xX220xX1e1xX1eexX223xXbxX216xX3d2xX1e1xX3d2xXdxX2axX52xX22bxX33xX78xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX47xXbxX93xX18xXdxX35xX78xX44xX19dxX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX5cxX1a5xX32xXex8a74xXaxXa7xX44xX78xX9xX2cxXaxX36exX9xXb8xX96xX44xX9xXa7xX44xX78xX9xXcxX96xX9xX33xXaxX13bxX9xX44xX2d8xX9xX2cx6e11xX44xX78xX9xX19x98f2xX9xX19xX96xX44xX78xX9xXdxX96xXcxX9xX44xX78xXaxX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX186xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX9fxX18xX9xX44xXaxX18xX44xXaxX9xXbxX18xX26xX9xX2cxXaxX18xX24xX9xXb1xX2c6xXbxX9xX47xX2aexX2cxX9xX5cxX79xXd2xX35xXe5xX9xXb1xX9fxX18xX9xXb1xXa3xX35xX9xX2cxXaxXa3xX26xX321xX44xXe5xX9xX23xX96xX9xX13fxXc2xX9xX5xXaxX104xX9xX7xXaxX79xXd2xX44xX78xX9xX8axX2cxX5a4xX44xX78xX9xXbxXaxXa7xX44xX9cxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXd7xXbxX19dxX9xX77xXaxX96xX9xX2cxXc7xX9xXaxXd2xX44xX9xX2axX9xX2fxX96xX24xX9xX5cxXa3xX58xX44xX78xX9xXbxX5cxX24xX44xX78xX9xXb1xX5a4xX44xX78xX9xXb8xX11exXbxX9xX2cxXc7xX9xX5cxX79xXd2xX35xX52xX9xX463xX58xXbxX9xX2fxX96xX24xX9xX13exX5cxXa3xX58xX44xX78xX9xX5cxX79xXd2xX35xX147xX9xX23xb243xX44xX78xX9xXcxX11exX26xX9xX2cxXaxX13bxX2cxX9xX2fxX96xX24xX9xXdxX2aexX18xXe5xX9xXcxX91xX35xX9xXbxXaxX3fxX9xXbxX5cxXa7xX44xX78xX9xX2cxXaxX5dxX9xXb1xX96xX24xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xX2cxXaxX3fxX9xXbxX5cxX2a9xX44xX78xX9xXdxX2aexX18xX9xX2cxX8d5xX44xX78xX9xX2cxXaxX36exX9xXb8xX3e7xX9xXdxX11exX26xX9xX2cxXedxX35xX9xX13exX78xXdfxX24xX9xX2fxXdfxX2cxXaxX147xX9xX26bxXax3bbfxX35xX9xXcxXa3xX18xX52xX9xX5xX9fxX9xXb8xX419xXa3xX9xXcxX5a4xX18xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xXb8xXd7xX44xX9xX44xX18xX26xXe5xX9xX44xXaxX96xX9xX23xX96xX9xX2cxX8d5xX44xX78xX9xXb8xX14axX9xXb8xX79xX2c6xX2cxX9xXb1xX96xX35xX9xX23xX18xX9xX26bxX78xX52xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX186xX24xX19xX26xX32xXexX13exX71xX96xX44xX78xX9xX44xX2fcxXcxXe5xX9xX2fxX18xXa3xX9xXb1xX13bxX9xXaxX427xX9xXbxXaxXa3xXe5xX9xX2cxXaxX2aexX44xX78xX9xXbxXa7xX35xX9xX33xXaxXbdxX35xX9xXb8xX511xX9xX33xXaxX4cxX44xX9xX2cxXaxXa3xX2a9xX44xX78xX9xX47xXa3xX50xX44xX78xX9xX5cxXa3xX58xX44xX78xX9xXb1xX96xX9xXdxX96xXcxX9xXb8xX11exXbxX52xX9xX463xX5a4xX18xX9xXbxX5cxX2a9xX44xX78xX9xXdxX2aexX18xXe5xX9xX44xXaxX11exXbxX9xXdxX96xX9xXb1xX13bxX9xXaxX427xX9xXbxXaxXa3xXe5xX9xX5cxXa3xX58xX44xX78xX9xX2cxXc7xX9xX2fxX4cxXa3xX9xX23xX321xX44xXaxX9xX2cxX8d5xX44xX78xX9xX26bxXaxXa7xX44xX78xX9xXb8xX79xX2c6xX2cxX9xX33xXaxXa3xX44xX9xXbxXaxXa3xX50xX2cxX9xX2fxX4cxXa3xXe5xX9xX33xXaxX4cxX44xX9xX23xXc7xX44xX9xXaxXc7xX18xX9xXaxX91xX2cxXe5xX9xX44xXd7xXa3xX9xX33xXaxXa3xX44xX9xXbxXaxXa3xX50xX2cxX9xX2fx5dabxX9xX26bxXaxXa7xX44xX78xX9xX2cxXc7xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xXaxX24xXb9xX2cxX9xX5cxX11exXbxX9xX136xXbxX147xX9xX93xX9xX23xX96xX9xX7xXaxX79xXd2xX44xX78xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx49afxX52xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX186xX24xX19xX26xX32xXex5bb7xX44xXaxX9xX77xX78xXa3xX26xX8daxX44xX9xa9fbxXd2xX44xX9xX8axX47xX14axX9xX3exX3fxX2cxX9xX3bxX43xX44xXaxX9cxX9xX93xX9xXaxX58xX9xXbxXaxXa3xX9xXcxXa3xX18xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xXbxX9fxX9xX44xXaxX35xX3cxXa3xX9xX44xX2fcxXcxX9xX44xX18xX26xXe5xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXd7xXbxX19dxX9xX3exXd7xX44xX9xXcxX5a4xX18xX9xXbxXaxXa3xX9xXaxX24xXdfxX2cxXaxX9xX5cxX79xXd2xX35xXe5xX9xXcxX464xX35xX9xXb8xXc2xXcxXe5xX9xX18xX44xXaxX9xX44xXaxX122xX33xX9xXb1xX96xX35xX9xXbxXdfxX52xX9xX463xX464xX35xX9xXcxX5a4xX18xX9xX5cxX79xXd2xX35xXe5xX9xX18xX44xXaxX9xXbxXaxXa3xX9xXcxXa3xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX78xX79xX5dxX35xX9xX19xX4cxX44xX9xX26bxXaxX24xXbdxX44xX78xX9xX2axX1e2xX9xXbxX11exX44xX52xX9xX463xX5a4xX18xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xX44xX2fcxXcxX9xX44xX18xX26xXe5xX9xX18xX44xXaxX9xXb8xX14axX9xXbxXaxXa3xX9xXcxXa3xX18xX9xXb8xX79xX2c6xX2cxX9xXaxXd2xX44xX9xX1e1xX9xXbxX11exX44xX52xX9xb077xX35xXedxX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xX44xXaxX122xX33xX9xX23xX32axX44xXaxX9xX385xXa3xX4cxX44xX9xXbxX9fxX9xX1eexX1e2xX1e2xX9xX93xX9xX217xX1e2xX1e2xX9xX44xX78xX96xX44xX9xXb8xX2a9xX44xX78xX1cxX26bxX78xXe5xX9xX2cxXc7xX9xX44xXaxX2d8xX44xX78xX9xX44xX2fcxXcxX9xXdxXc2xX44xX9xXb8xXd7xX44xX9xX1e1xX1e2xX1e2xX9xX44xX78xX96xX44xX9xXb8xX2a9xX44xX78xX1cxX26bxX78xX52xX9xX8b8xXaxX35xX9xXb8xX79xX2c6xX2cxX9xXdxX79xX2c6xX44xX78xX9xXdxX2a4xX44xXe5xX9xX18xX44xXaxX9xXb8xX79xX18xX9xXb8xX35xX9xX23xXedxX44xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX79xXd2xX44xX78xX9xXdxXedxX35xX9xX5xX5cxXa3xX44xX78xX9x6c95xXa3xX50xX2cxX52xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX186xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX47xXbxX93xX18xXdxX35xX78xX44xX19dxX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX5cxX1a5xX32xXexX0xX35xXcxX78xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXb1xX17xX9xX19xXa3xX2cxX9xXb1xX35xX44xXaxX9xX47xX17xXcxX9xX19xX18xX44xX9xXaxX24xXbxX9xXdxX24xX2cxX9xXbxX5cxX24xX35xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1dbxX35xX19xXbxXaxX19dxX1e1xX1e2xX1e2xX33xX47xX1a5xXaxX17xX35xX78xXaxXbxX19dxX1eexX1e2xX1e2xX33xX47xX32xX9xX2fxX5cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX19dxX1cxX1cxX35xX52xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX52xXb1xX44xX1cxX44xX17xX1dbxX2fxX1cxX2axX216xX217xX2axX1cxX216xX216xX19xX2axX1e2xXf1xX220xX1e1xX1eexX223xXbxX3d2xX2axX217xX217xXdxX3d2xX52xX22bxX33xX78xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX47xXbxX93xX18xXdxX35xX78xX44xX19dxX9xX2cxX17xX44xXbxX17xX5cxX1a5xX32xXex3a75xX79xXd2xX35xX9xXb8xX79xX2c6xX2cxX9xXbxXaxX79xXd2xX44xX78xX9xXdxXedxX35xX9xXbxXaxXa3xX9xXcxXa3xX18xX9xXb1xX2a4xX35xX9xX78xX35xXedxX9xX2cxX18xX24xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX186xX24xX19xX26xX32xXexX77xX78xX96xX26xX9xX44xX18xX26xXe5xX9xXb8xX5dxX35xX9xX2fxX50xX44xX78xX9xX2cxX543xX18xX9xX44xX78xX79xX5dxX35xX9xX19xX4cxX44xX9xXb8xX18xX44xX78xX9xXbxX9fxX44xX78xX9xX23xX79xX2a4xX2cxX9xXb8xX79xX2c6xX2cxX9xX44xX4cxX44xX78xX9xX2cxX18xX24xXe5xX9xX44xXaxXa3xX9xX2cxX419xXa3xX9xXbxXaxX79x3c00xX44xX78xX9xXbxXaxX3fxX2cxX9xX2cxXedxX2cxX9xXcxXc7xX44xX9xX2fcxX44xX9xXb8xX2a9xX44xX78xX9xX385xXa3xXc2xXe5xX9xX19xX4cxX44xX9xX19xX14axX9xXb8xX79xX2c6xX2cxX9xX44xXaxX35xX3cxXa3xX9xX44xX78xX79xX5dxX35xX9xX79xX18xX9xX2cxXaxXa3xX58xX44xX78xX52xX9xX2xX5a4xX9xX78xX35xXedxX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xX26bxXaxXedxX9xXb8xX300xXbxXe5xX9xX44xXaxX79xX44xX78xX9xXdxX24xXdfxX35xX9xXb8xXb9xX2cxX9xX2fxXbdxX44xX9xX44xX96xX26xX9xXdxXa3xXa7xX44xX9xXdxX96xX9xX2fxXabxX9xXdxXabxX18xX9xX2cxXaxX91xX44xX9xX2cxX543xX18xX9xX44xXaxX35xX3cxXa3xX9xX44xX78xX79xX5dxX35xX52xX9xX5xX9fxX9xXaxX35xX321xXa3xX9xX385xXa3xXbdxX9xX26bxX35xX44xXaxX9xXbxXd7xX9xX19xX24xX9xX2cxX24xX44xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xXb8xX17xXcxX9xXdxXdfxX35xXe5xX9x7169xX186xX77xX2xX9xX47xX14axX9xX3exX3fxX2cxX9xX3bxX43xX44xXaxX9xXb8xX18xX44xX78xX9xX2cxXc7xX9xX2cxXaxX543xX9xXbxX5cxX79xXd2xX44xX78xX9xXbxX511xX9xX2cxXaxX3fxX2cxX9xXb8xX24xX96xX44xX9xXb8xX35xX9xXaxX91xX2cxX9xXaxX9fbxX35xX9xX26bxX35xX44xXaxX9xX44xX78xXaxX35xX321xXcxX9xX47xX4cxX26xX9xX19xXabxX44xX78xX9xXcxXa7xX9xXaxX32axX44xXaxX9xX44xXa3xXa7xX35xX9xX5cxX79xXd2xX35xX52xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX186xX24xX19xX26xX32xXex3885xX44xX78xX9xX77xX78xXa3xX26xX8daxX44xX9xX3bxX2fcxX44xX9xX5xXaxX18xX24xX9xX93xX9xX186xX136xX9xXbxXaxX79xX9xX3exXbdxX44xX78xX9xX543xX26xX9xX47xX14axX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXd7xXbxX19dxX9xX4xXbdxX9xX47xX14axX9xX2cxXc7xX9xX26bxXaxX24xXbdxX44xX78xX9xX220xX1e2xX9xXaxX18xX9xX5cxXa3xX58xX44xX78xX9xXbxX5cxX24xX44xX78xX9xXb1xX5a4xX44xX78xX9xX2cxXc7xX9xX5cxX79xXd2xX35xXe5xX9xXbxX122xX33xX9xXbxX5cxXa3xX44xX78xX9xXe4exX9xXbxXaxXa7xX44xX9xX3bxX43xX44xXaxX9xX7xXaxX2aexX2cxXe5xX9xX3bxX43xX44xXaxX9xX3exXdfxX35xX52xX9xX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxX50xX44xX78xX9xX26bxXc2xX9xXbxXaxX32axX9xXcxX464xX35xX9xX44xX2fcxXcxXe5xX9xXbxXaxXa3xX9xX44xXaxX122xX33xX9xXbxX9fxX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xX26bxXaxX24xXbdxX44xX78xX9xX220xX93xX1eexX9xXbx25a4xX9xXb8xX2a9xX44xX78xX52xX9xX71xX35xX321xXa3xX9xX385xXa3xXbdxX9xX26bxX35xX44xXaxX9xXbxXd7xX9xXbxX9fxX9xX2cxX24xX44xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xX5cxX11exXbxX9xXdxX2a4xX44xXe5xX9xXcxX464xX35xX9xX2fxX96xX24xX9xXdxX2aexX18xX9xX2cxXaxX36exX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXa3xX9xX44xXaxX122xX33xX9xX26bxXaxX24xXbdxX44xX78xX9xX2axXe5xXf1xX93xX3d2xX9xXbxX5cxX35xX321xXa3xX9xXb8xX2a9xX44xX78xX9xX44xXaxX79xX44xX78xX9xXcxX464xX35xX9xX2fxX96xX24xX9xX5cxXa3xX58xX44xX78xX9xX2cxXc7xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXa3xX9xX44xXaxX122xX33xX9xX23xX32axX44xXaxX9xX385xXa3xX4cxX44xX9xX220xX1e2xX9xXbxX5cxX35xX321xXa3xX9xXb8xX2a9xX44xX78xX52xX9x2e9bxX14axX9xXb8xX14axX9xX26bxXaxXa3xX26xXd7xX44xX9xX2cxXedxX24xX9xX23xX96xX9xX2cxX24xX44xX9xXbxX5cxX24xX44xX78xX9xXb1xX5a4xX44xX78xX9xX2cxXc7xX9xX5cxX79xXd2xX35xX9xX2fxX35xX44xXaxX9xX2fxX50xX44xX78xX9xX26bxXaxXa7xX44xX78xX9xX2fx9bb0xX9xX19xX13bxX44xX78xX9xXbxXaxXa3xX50xX2cxX9xX23xXbdxX24xX9xXb1xX321xX9xXbxXaxXabxX2cxX9xXb1xX122xXbxX9xXb8xX3e7xX9xX19xXa3xX26xX9xXbxX5cxX32axX9xX33xXaxXedxXbxX9xXbxX5cxX35xX3e7xX44xX9xXb1xX5a4xX44xX78xX9xX5cxX79xXd2xX35xXe5xX9xX23xX35xXd7xX44xX9xXb8xXc7xX9xXbxXaxX96xX44xXaxX9xX44xX78xXa3xX2a9xX44xX9xXbxXaxXa3xX9xX44xXaxX122xX33xX9xX511xX44xX9xXb8xX104xX44xXaxXe5xX9xX78xX35xX2aexX33xX9xX44xX78xX79xX5dxX35xX9xX19xX4cxX44xX9xX47xXc7xX18xX9xXb8xXc7xX35xX9xX78xX35xXbdxXcxX9xX44xX78xXaxX427xX24xX52xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXb5bxXa3xXbxXaxX24xX5cxX32xXexX77xX18xXcxX9xXc40xX35xX18xX44xX78xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Nam Giang