Ông Trump dự tiệc Halloween cùng trẻ em tại Nhà Trắng
(Baohatinh.vn) - Dù bận rộn chạy đua nước rút vận động tranh cử trong bối cảnh chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử (3/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn dành thời gian dự tiệc Halloween cùng trẻ em tại Nhà Trắng.
d7e9xea9dx16e02x13d5ax1318ax107fcx15fc4xe534xe4a0xX7x148c1x13ebex11083xeab5xf281x12ed0xX5x10378xXax16fb6x10b04x160dbx12dc5xX3xXcxfc12x1044axf8eexXbxX3x11756x10523xX3xXexXdx12512xX4xX3x14bcfxX6xX5xX5x10d86x114d6xX10xX10xX14xX3xX4x14f86xX14xX15xX3xXexX18x1091cxX3xX10xX1axX3xXex15d3dxXdxX3x13a52xX1x14cf8xX3xXcxX18x13b8cxX14xX15xX0x12a88xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX6xX1dxXaxX12x14955xX30xX3x1549ax108f1xX14xX3xX18xf74dxX14xX3xX4xX1xX3cxf30axX3x103bdxX19xX6xX3xX14xffc3xef0exX4xX3xX18x12aeaxXexX3x10a37xX62xX14xX3xX6exX66xX14xX15xX3xXexX18xX6xX14xX1xX3xX4xf901xX3xXexX18xX29xX14xX15xX3xX61x134aaxXdxX3xX4x116f6xX14xX1xX3xX4xX1x16bf2xX3xX4x16c6bxX14xX3xX1xdc8fxX14xX3xX1axX66xXexX3xXexX19xfc39xX14xX3xX14x10918xX6xX3xX5xX41xX3xX6ex16200xX14xX3xX14xX15xX41xX6cxX3xX61xXaexX19xX3xX4xX8bxX3x15610x103f7xX49xX2xX2x1392dx1280axX3xXcx15d0fxX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3x120aex13bfbxX3xX5exX29xX14xX6xX5xX1dxX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX7bx15e70xX14xX3xX1dxX41xX14xX1xX3xXexX1xe394xXdxX3xX15xXdxX6xX14xX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15x11d8cxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13eedxX29xX1dxX6cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10x1264axXex1280bxX6xX5xXdxX15xX14xe594xX3xX4xX10xX14xXexX10xX18xe883xXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxebd9xX10xX14xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX2axXdxX1dxXexX1xX150xX3x141dexX2xdf37xXbxX148xX158xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX150xX3x1376fxX2x15a0bxXbxX148xX158xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX49xX49xXdxX129xX61xX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xX129xX7bxX14xX49xX14xX10xX2axX7xX49x11cdcxX18fxX18dxXc9xX49xX2xX1b5xX18dxX1dxX2xX2x104d6xX2xX1c0xXc9x1602axXexX180xX18fxX18fxX2xX5xX17exX14axX2xX129x15918xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xXaxX3xX2axXdxX1dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX1cfxX19xX7xXexXdx15870xX6cxX158xXaxX12x1754exe597xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xXc8xX5xX261xX3xX1xX66xXdxX3xX1xda2cxX6xX3xXexX18xX6xX14xX15xXcdxX3xX6exX73x165a3xX4xX3xXexXd1xX3xX4xX1xef98xX4xX3xXexX1xX73xXf6xX14xX15xX3xX14xXdx11227xX14xX3xX7bxX41xX29xX3xX14xX15xX41xX6cxX3xX4xX19xX94xXdxX3xX4xX30xX14xX15xX3xX4x1561bxX6xX3xXexX1x164cbxX14xX15xX3xX2xX18fxX129xX3xX5exX29xX3xX98xX14xX1xX3xX1xX73x15404xX14xX15xX3xX4xX2adxX6xX3xX6exX3cxXdxX3xX1dx107afxX4xX1xX3xX168xX29xX7bxXdxX1dxX14axX2xed7axXcexX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xX3xX14x1376dxX1axX3xX14xX6xX6cxX3xX6exX73xX282xX4xX3xXexXd1xX3xX4xX1xX28axX4xX3xX7bxX74xXdxX3x13184xX19xX6cxX3xX1ax10ef7xX3xX14xX1x10a5dxX3xX1xXa5xX14xX3xX1ax12b7cxXdxX3xX14xX2fcxX1axX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX29xX1dxX6cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX4xX10xX14xXexX10xX18xX158xXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX168xX10xX14xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX2axXdxX1dxXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX148xX158xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX150xX3xX18dxX2xX18fxXbxX148xX158xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX49xX49xXdxX129xX61xX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xX129xX7bxX14xX49xX14xX10xX2axX7xX49xX1b5xX18fxX18dxXc9xX49xX2xX1b5xX18dxX1dxX2xX2xX1c0xX2xX1c4xX2xX18fxXexXc9xX1c0xX2dbxX18dxX5xX2xX18fxX14axX1b5xX129xX1cfxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xXaxX3xX2axXdxX1dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX1cfxX19xX7xXexXdxX25bxX6cxX158xXaxX12xXcxX3cxXdxX3xX7xX1exX3x14571xXdxX22xX14xX3xX1dxXdxX261xX14xX3xX18xX6xX3xX2c3xX3xX139x12b6exXdxX3xX4xX31dxX3xXbxX1xeb8fxX6xX3xX3fxX6xX1axX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xX3xX7bxX41xX29xX3xXexX94xXdxX3xX1b5xX180xX49xX2xX18fxX3xXc8xX15xXdxXf6xX3xXdbxXdcxXcdxXcexX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xX5exX29xX14xX6xX5xX1dxX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX7bxX41xX3x10385xX22xX3xX14xX1x153a5xXexX3xXbxX1xX19xX3xX14xX1xe9fdxX14xX3xXdbxX10xX5xX6xX14xXdxX6xX3xX6exX479xX3xX6exX276xX14xX3xX6exX276xX14xX3xX1xX41xX14xX15xX3xXexX18xX2fcxX1axX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axXcexX3xX4xX2b2xX4xX3xX14xX1xX4d3xX14xX3xX7bxXdxX296xX14xX3xXexX19xX6cxXb9xX14xX3xX6exXaexX19xXcexX3xX15xXdxX6xX3xX6exe7e1xX14xX1xX3xX314xX19xX4d3xX14xX3xX14xX1xX4d3xX14xX3xX6exXb9xX14xX3xX1dxX1exX3xX61xXb2xX6xX3xXexXdxX22xX4xX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX29xX1dxX6cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX4xX10xX14xXexX10xX18xX158xXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX168xX10xX14xXexX10xX18xX3xX1dxXexX1xX19xX1axX61xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX2axXdxX1dxXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX148xX158xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX150xX3xX18dxX2xX18fxXbxX148xX158xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX49xX49xXdxX129xX61xX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xX129xX7bxX14xX49xX14xX10xX2axX7xX49xX1b5xX18fxX18dxXc9xX49xX2xX1b5xX18dxX1dxX2xX2xX1c0xX2xX1c4xX1b5xX17exXexX18dxX1b5xX2xX2xX5xX17exX14axXc9xX129xX1cfxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xXaxX3xX2axXdxX1dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX1cfxX19xX7xXexXdxX25bxX6cxX158xXaxX12xe43dxX1xX319xX14xX15xX3xX15xXdxX94xX14xX15xX3xX7bxX74xXdxX3xXexX18xX19xX6cx11830xX14xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xX4xX2b2xX4xX3xX14xX2fcxX1axX3xXexX18xX73xX74xX4xX3xX469xX1xXdxX3xX7bxX282xX3xX4xX1x10934xX14xX15xX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xX7xe11fxX3xX6exX481xX4xX1xX3xXexX1xX4d3xX14xX3xXbxX1xX2b2xXexX3xX469x14fe7xX29xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX2b2xX4xX3xX10xX1axX3xX14xX1xX31dxX3xX6exXb9xX14xX3xX1dxX1exX3xX61xXb2xX6xX3xXexXdxX22xX4xX129xX3xX3fxX2fcxX1axX3xX14xX6xX6cxXcexX3xX1xX29xX3cxXexX3xX6exX66xX14xX15xX3xX14xX41xX6cxX3xX61xX2d0xX3xX1xX2adxX6cxX3xX6exedd8xX3xX6exX688xX3xXbxX1xXa1xX14xX15xX3xX14xX15xX19xX6cxX3xX4xXa5xX3xX5xX4d3xX6cxX3xX14xX1xXdxX261xX1axX3xX168xX29xX7bxXdxX1dxX14axX2xX2dbxXcexX3xXexX1xX6xX6cxX3xX7bxX41xX29xX3xX6exX276xX3xX4xX2b2xX4xX3xX10xX1axX3xX14xX1xX31dxX3xX6exX73xX282xX4xX3xXbxX1xX2b2xXexX3xX314xX19xX41xX3xX18xXdxX296xX14xX15xX3xX7bxX41xX3xX1dxXdxX3xX4xX1xX19xX6cxX70cxX14xX3xXexX18xX296xX14xX3xX5xX66xX3xXexX18xX519xX14xX1xX3xX6exX479xX3xX6exX2d0xX14xX1xX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX29xX1dxX6cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX4xX10xX14xXexX10xX18xX158xXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX168xX10xX14xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX2axXdxX1dxXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX148xX158xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX150xX3xX18dxX2xX18fxXbxX148xX158xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX49xX49xXdxX129xX61xX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xX129xX7bxX14xX49xX14xX10xX2axX7xX49xX1b5xX18fxX18dxXc9xX49xX2xX1b5xX18dxX1dxX2xX2xX1c0xX2xX1c4xX180xX17exXexX1c4xX1c4xX2dbxX180xX5xX18fxX14axX18dxX129xX1cfxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xXaxX3xX2axXdxX1dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX1cfxX19xX7xXexXdxX25bxX6cxX158xXaxX12xX25xX6xXdxX3xX10xX1axX3xX14xX1xX31dxX3xX1xX276xX6xX3xXexX18xX6xX14xX15xX3xXexX1xX41xX14xX1xX3xXbxX1xXdxX296xX14xX3xX61xX98xX14xX3xX14xX1xX481xX3xX4xX2adxX6xX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xX5exX29xX14xX6xX5xX1dxX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX7bxX41xX3xX4c5xX22xX3xX14xX1xX4caxXexX3xXbxX1xX19xX3xX14xX1xX4d3xX14xX3xXdbxX10xX5xX6xX14xXdxX6xX3xX4xX1x106d7xXbxX3xX98xX14xX1xX3xX4xX30xX14xX15xX3xX7bxX282xX3xX4xX1xX6a8xX14xX15xX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xXexX18xX29xX14xX15xX3xX6exX296xX1axX3xXexXdxX22xX4xX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX29xX1dxX6cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX4xX10xX14xXexX10xX18xX158xXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX168xX10xX14xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX2axXdxX1dxXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX148xX158xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX150xX3xX18dxX2xX18fxXbxX148xX158xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX49xX49xXdxX129xX61xX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xX129xX7bxX14xX49xX14xX10xX2axX7xX49xX1b5xX18fxX18dxXc9xX49xX2xX1b5xX18dxX1dxX2xX2xX1c0xX2xX2dbxX2xX2xXexX2xX18dxX1b5xX1c0xX5xXc9xX14axX180xX129xX1cfxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xXaxX3xX2axXdxX1dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX1cfxX19xX7xXexXdxX25bxX6cxX158xXaxX12xX3fxXb2xX3xXexX1xX73xX3xX469x16248xX3xX61xX2b2xX29xX3xX4xX1xX481xX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xX3xX674xX6xX6cxX5xX10xXdxX15xX1xX3xXdbxX4xdbd8xX14xX6xX14xX6cxX3xX4xX1xX91axXbxX3xX98xX14xX1xX3xX4xX30xX14xX15xX3x15c3cxX282xX3xX4xX1xX6a8xX14xX15xX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xXdbxXdcxX3xXcxX18xX19xX1axXbxX129xX3xX139xX41xX3xXdbxX4xXaa6xX14xX6xX14xX6cxX3xXexX1xX319xX14xX15xX3xX61xX2b2xX29xX3xX14xX1xXdxX261xX1axX3xX168xX29xX7bxXdxX1dxX14axX2xX2dbxX3xX4xX1xX9exX3xX7bxX41xXdxX3xX14xX15xX41xX6cxX3xX7xX6xX19xX3xX469xX1xXdxX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX4xX1xX29xX3xX61xXdxXb9xXexX3xX319xX14xX15xX3xX4xX30xX14xX15xX3xX7bxX282xX3xX6exX479xX3xX4xX276xX3xX469xXb9xXexX3xX314xX19xX98xX3xX148x1608fxXexX3xX14xX15xX1xXdxX22xX1axX3xX1dxX73xXa5xX14xX15xX3xXexX481xX14xX1xX3xX7bxX74xXdxX3xX7bxXdxX18xX19xX7xX3xX4xX29xX18xX29xX14xX6xX3xX4xX1xX2adxX14xX15xX3xX1axX74xXdxX129xX3xX25xXdxX22xX14xX3xX4xX98xX3xXc9xX3xX6exX688xX19xX3xX6exX479xX3xX1xX6a8xXdxX3xXbxX1xX91axX4xX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX29xX1dxX6cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX4xX10xX14xXexX10xX18xX158xXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX168xX10xX14xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX2axXdxX1dxXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX148xX158xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX150xX3xX18dxX2xX18fxXbxX148xX158xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX49xX49xXdxX129xX61xX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xX129xX7bxX14xX49xX14xX10xX2axX7xX49xX1b5xX18fxX18dxXc9xX49xX2xX1b5xX18dxX1dxX2xX2xX1c0xX2xX2dbxXc9xX18dxXexX180xX2dbxX18fxX17exX5xXc9xX14axX17exX129xX1cfxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xXaxX3xX2axXdxX1dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX12xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX4xX1xX41xX29xX3xX469xXdxX70cxX19xX3xX14xX1xX41xX3xX61xXdxX14xX1xX3xX469xX1xXdxX3xX14xX1xX519xX14xX3xXexX1xX4caxX6cxX3xX1axX66xXexX3xX10xX1axX3xX61xXb46xX3xX1xX276xX6xX3xXexX1xX4d3xX14xX3xXexX1xX41xX14xX1xX3xX1axX66xXexX3xX314xX19xX4d3xX14xX3xX14xX1xX4d3xX14xX3xXexX18xX29xX14xX15xX3xX6exX296xX1axX3xXexXdxX22xX4xX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX29xX1dxX6cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX4xX10xX14xXexX10xX18xX158xXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX168xX10xX14xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX2axXdxX1dxXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX148xX158xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX150xX3xX18dxX2xX18fxXbxX148xX158xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX49xX49xXdxX129xX61xX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xX129xX7bxX14xX49xX14xX10xX2axX7xX49xX1b5xX18fxX18dxXc9xX49xX2xX1b5xX18dxX1dxX2xX2xX1c0xX2xX2dbxX180xX18dxXexX2dbxX18fxXc9xX1c0xX5xX18fxX14axX1c4xX129xX1cfxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xXaxX3xX2axXdxX1dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX1cfxX19xX7xXexXdxX25bxX6cxX158xXaxX12xX168xX98xX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX7bxX41xX3xX6exX22xX3xX14xX1xX4caxXexX3xXbxX1xX19xX3xX14xX1xX4d3xX14xX3xXdbxX10xX5xX6xX14xXdxX6xX3xX469xX1xX319xX14xX15xX3xX6exX10xX29xX3xX469xX1x13912xX19xX3xXexX18xX6xX14xX15xX3xXexX18xX29xX14xX15xX3xX6exX296xX1axX3xXexXdxX22xX4xX3xX14xX1xX73xX14xX15xX3xX1dxX19xX6cxX3xXexX18xX519xX3xX1axX66xXexX3xX469xX1xX29xX98xX14xX15xX3xX4xX2b2xX4xX1xX3xX6xX14xX3xXexX29xX41xX14xX3xXexX18xX73xX74xX4xX3xX4xX2b2xX4xX3xX10xX1axX3xX14xX1xX31dxX3xX7bxX41xX3xX15xXdxX6xX3xX6exX519xX14xX1xX3xX314xX19xX4d3xX14xX3xX14xX1xX4d3xX14xXcexX3xX4xX2b2xX4xX3xX14xX1xX4d3xX14xX3xX7bxXdxX296xX14xX3xXexX19xX6cxXb9xX14xX3xX6exXaexX19xX3xX6exXb9xX14xX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX129xX3xXcxX4caxXexX3xX4xX98xX3xX14xX1xX4d3xX14xX3xX7bxXdxX296xX14xX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xX3xXexX3cxXdxX3xX7xX1exX3xX469xXdxX22xX14xX3xX6exX10xX29xX3xX469xX1xXe84xX19xX3xXexX18xX6xX14xX15xX3xX7bxX41xX3xX14xX1xXb2xX14xX15xX3xX14xX15xX73xXf6xXdxX3xX6exXdxX3xXbxX1xX2b2xXexX3xX469xX6caxX29xX3xXbxX1xX98xXdxX3xX6exX10xX29xX3xX15xX2fcxX14xX15xX3xXexX6xX6cxX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX29xX1dxX6cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX4xX10xX14xXexX10xX18xX158xXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX168xX10xX14xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX2axXdxX1dxXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX148xX158xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX150xX3xX18dxX1b5xX1b5xXbxX148xX158xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX49xX49xXdxX129xX61xX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xX129xX7bxX14xX49xX14xX10xX2axX7xX49xX1b5xX18fxX18dxXc9xX49xX2xX1b5xX18dxX1dxX2xX2xX1c0xX1b5xX18fxX2xXc9xXexX180xX2dbxX18dxXc9xX5xX1c4xX14axX2dbxX129xX1cfxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xXaxX3xX2axXdxX1dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX18dxX1b5xX1b5xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX12xX168xX1xX2b2xX14xX1xX3xX7bxX2fcxX14xX3xXbxX1xXa1xX14xX15xX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xX3xXdbxX6xX18xX469xX3xXdbxX10xX6xX1dxX29xX2axX7xX3xX7bxXecxX6cxX3xXexX6xX6cxX3xX4xX1xX41xX29xX3xX4xX2b2xX4xX3xX10xX1axX3xX14xX1xX31dxX3xX6exXb9xX14xX3xX1dxX1exX3xX61xXb2xX6xX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xX129xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX29xX1dxX6cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX148xXexX14axX6xX5xXdxX15xX14xX150xX3xX4xX10xX14xXexX10xX18xX158xXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX168xX10xX14xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX2axXdxX1dxXexX1xX150xX3xX17exX2xX180xXbxX148xX158xX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX150xX3xX18dxX2xX18fxXbxX148xX158xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX49xX49xXdxX129xX61xX6xX29xX1xX6xXexXdxX14xX1xX129xX7bxX14xX49xX14xX10xX2axX7xX49xX1b5xX18fxX18dxXc9xX49xX2xX1b5xX18dxX1dxX2xX2xX1c0xX1b5xX18fxX1b5xX17exXexX2dbxX1c4xX17exXc9xX5xXc9xX14axX1c0xX129xX1cfxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xXaxX3xX2axXdxX1dxXexX1xX9xXaxX17exX2xX180xXaxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX168xX6xXbxXexXdxX29xX14xXaxX12xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xX3xX6exX73xX282xX4xX3xXexX18xX6xX14xX15xX3xXexX18xX481xX3xXexX18xX41xX14xX3xX14xX15xX62xXbxX3xX469xX1xX319xX14xX15xX3xX469xX1xX481xX3xX5xX261xX3xX1xX66xXdxX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX7bxX74xXdxX3xX18xX4caxXexX3xX14xX1xXdxX688xX19xX3xX61xX481xX3xX14xX15xX319xXcexX3xX1xX29xX6xX3xX4xX78xX4xX3xX7bxX41xX3xX5xX2b2xX3xXbxX1xX29xX14xX15xX129xX0xX49xXbxX12xX0xX1dxXdxX7bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX18xX10xX5xX6xXexX10xX1dxXaxX12xX0xX7xXexX18xX29xX14xX15xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX296xX14xX3xX314xX19xX6xX14xX150xX0xX49xX7xXexX18xX29xX14xX15xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14axXexX1xX19xX1axX61xX14axX6xX14xX1dxX14axX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxX1xXb2xX14xX15xX3xXbxX1xX2b2xXexX3xX14xX15xX319xX14xX3xX4caxX14xX3xXexX73xX282xX14xX15xX3xXexX18xX29xX14xX15xX3xX4xX19xX66xX4xX3xXexX18xX6xX14xX1xX3xX5xX19xX62xX14xX3xX4xX19xX94xXdxX3xX4xX30xX14xX15xX3xX15xXdxXb2xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX28axX14xX15xX3xX7bxXdxX296xX14xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX7bxX41xX3xX139xXdxX1dxX10xX14xXaxX3xX1xX18xX10xX25bxX9xXaxX49xX314xX19xX29xX4xX14axXexX10xX49xX14xX1xX19xX14xX15xX14axXbxX1xX6xXexX14axX14xX15xX29xX14xX14axX6xX14xX14axXexX19xX29xX14xX15xX14axXexX18xX29xX14xX15xX14axX4xX19xX29xX4xX14axXexX18xX6xX14xX1xX14axX5xX19xX6xX14xX14axX4xX19xX29xXdxX14axX4xX19xX14xX15xX14axX15xXdxX19xX6xX14axX1xX6xXdxX14axX19xX14xX15xX14axX7bxXdxX10xX14xX14axXexX18xX19xX1axXbxX14axX7bxX6xX14axX61xXdxX1dxX10xX14xX49xX1b5xX18fxX18fxX17exX17exXc9xX129xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX49xX1axX10xX1dxXdxX6xX49xX2xX1b5xX18fxX49xX14xX10xX2axX7xX49xX1b5xX18fxX18dxX1b5xX49xX2xX1b5xX18dxX1dxX180xX2xX18fxX180xX2xX18fxX18fxXexX2xX18dxX18fxX1c0xX5xXc9xX14axXexX6xXdxX14axX148xX19xX29xX14xX15xX129xX1cfxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX1dxXdxX7bxX12xX0xX7xXexX18xX29xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3fxX1xXb2xX14xX15xX3xXbxX1xX2b2xXexX3xX14xX15xX319xX14xX3xX4caxX14xX3xXexX73xX282xX14xX15xX3xXexX18xX29xX14xX15xX3xX4xX19xX66xX4xX3xXexX18xX6xX14xX1xX3xX5xX19xX62xX14xX3xX4xX19xX94xXdxX3xX4xX30xX14xX15xX3xX15xXdxXb2xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX28axX14xX15xX3xX7bxXdxX296xX14xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX7bxX41xX3xX139xXdxX1dxX10xX14xXaxX3xX1xX18xX10xX25bxX9xXaxX49xX314xX19xX29xX4xX14axXexX10xX49xX14xX1xX19xX14xX15xX14axXbxX1xX6xXexX14axX14xX15xX29xX14xX14axX6xX14xX14axXexX19xX29xX14xX15xX14axXexX18xX29xX14xX15xX14axX4xX19xX29xX4xX14axXexX18xX6xX14xX1xX14axX5xX19xX6xX14xX14axX4xX19xX29xXdxX14axX4xX19xX14xX15xX14axX15xXdxX19xX6xX14axX1xX6xXdxX14axX19xX14xX15xX14axX7bxXdxX10xX14xX14axXexX18xX19xX1axXbxX14axX7bxX6xX14axX61xXdxX1dxX10xX14xX49xX1b5xX18fxX18fxX17exX17exXc9xX129xX1xXexX1axXaxX12xX3fxX1xXb2xX14xX15xX3xXbxX1xX2b2xXexX3xX14xX15xX319xX14xX3xX4caxX14xX3xXexX73xX282xX14xX15xX3xXexX18xX29xX14xX15xX3xX4xX19xX66xX4xX3xXexX18xX6xX14xX1xX3xX5xX19xX62xX14xX3xX4xX19xX94xXdxX3xX4xX30xX14xX15xX3xX15xXdxXb2xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX28axX14xX15xX3xX7bxXdxX296xX14xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX7bxX41xX3xX139xXdxX1dxX10xX14xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX18xX29xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1dxXaxX12xX4c5xX73xXa5xX14xX15xX3xX469xXdxX1axX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xXdbxXdcxX3xX5exX29xX14xX6xX5xX1dxX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX7bxX41xX3xX28axX14xX15xX3xX7bxXdxX296xX14xX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xX4xX2adxX6xX3xX6exX98xX14xX15xX3xX5exX4d3xX14xX3xX4xX1xX2adxX3x16cc5xX29xX10xX3xX139xXdxX1dxX10xX14xX3xX7bx16097xX6xX3xX469xXb9xXexX3xXexX1xX78xX4xX3xX4xX19xX66xX4xX3xXexX18xX6xX14xX1xX3xX5xX19xX62xX14xX3xXexX18xX1exX4xX3xXexXdxXb9xXbxX3xX4xX19xX94xXdxX3xX4xX30xX14xX15xX3xX4xX2adxX6xX3xX1axX519xX14xX1xX3xXexX3cxXdxX3xXexX1xX41xX14xX1xX3xXbxX1xX94xX3xX3fxX6xX7xX1xX7bxXdxX5xX5xX10xXcexX3xX61xX6xX14xX15xX3xXcxX10xX14xX14xX10xX7xX7xX10xX10xX129xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX1dxXdxX7bxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX6xXdxX3xX28axX14xX15xX3xX7bxXdxX296xX14xX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xXdbxXdcxX3xX5xX3cxXdxX3x1219fxX7xX29xX3xX469xf548x13586xX3xX469xX1xXdxX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexXd1xX3xX4xX1xX28axX4xX3xX6exX94xXdxX3xXexX1xX29xX3cxXdxX3xXexX18xX1exX4xX3xXexXdxXb9xXbxX3xX7bxX74xXdxX3xX4xX8bxX3xXexX18xXdxX3xXexX18xX296xX14xX3xXexX18xX19xX6cxX688xX14xX3xX1xX519xX14xX1xXaxX3xX1xX18xX10xX25bxX9xXaxX49xX1dxXdxX10xX1axX14axX14xX29xX14xX15xX49xX1xX6xXdxX14axX19xX14xX15xX14axX7bxXdxX10xX14xX14axXexX29xX14xX15xX14axXexX1xX29xX14xX15xX14axX1axX6cxX14axX5xX6xXdxX14axX7xX29xX14axX469xX10xX14axX469xX1xXdxX14axX4xX19xX14xX15xX14axXexX29xX14axX4xX1xX19xX4xX14axX1dxX29xXdxX14axXexX1xX29xX6xXdxX14axXexX18xX19xX4xX14axXexXdxX10xXbxX14axX7bxX29xXdxX14axX4xX19xX14axXexX18xXdxX14axXexX18xX10xX14xX14axXexX18xX19xX6cxX10xX14xX14axX1xXdxX14xX1xX49xX1b5xX18fxX18fxX1b5xX2xX2xX129xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX49xX1axX10xX1dxXdxX6xX49xX2xX1b5xX18fxX49xX14xX10xX2axX7xX49xX1b5xX18fxX18dxX2xX49xX2xX1b5xX18dxX1dxX180xX2xX18fxX18fxX1c4xXc9xX1b5xXexX17exX1c4xX180xX180xX18dxX5xX18fxX129xX1cfxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX1dxXdxX7bxX12xX0xX7xXexX18xX29xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX6xXdxX3xX28axX14xX15xX3xX7bxXdxX296xX14xX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xXdbxXdcxX3xX5xX3cxXdxX3xX1680xX7xX29xX3xX469xX1685xX1686xX3xX469xX1xXdxX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexXd1xX3xX4xX1xX28axX4xX3xX6exX94xXdxX3xXexX1xX29xX3cxXdxX3xXexX18xX1exX4xX3xXexXdxXb9xXbxX3xX7bxX74xXdxX3xX4xX8bxX3xXexX18xXdxX3xXexX18xX296xX14xX3xXexX18xX19xX6cxX688xX14xX3xX1xX519xX14xX1xXaxX3xX1xX18xX10xX25bxX9xXaxX49xX1dxXdxX10xX1axX14axX14xX29xX14xX15xX49xX1xX6xXdxX14axX19xX14xX15xX14axX7bxXdxX10xX14xX14axXexX29xX14xX15xX14axXexX1xX29xX14xX15xX14axX1axX6cxX14axX5xX6xXdxX14axX7xX29xX14axX469xX10xX14axX469xX1xXdxX14axX4xX19xX14xX15xX14axXexX29xX14axX4xX1xX19xX4xX14axX1dxX29xXdxX14axXexX1xX29xX6xXdxX14axXexX18xX19xX4xX14axXexXdxX10xXbxX14axX7bxX29xXdxX14axX4xX19xX14axXexX18xXdxX14axXexX18xX10xX14xX14axXexX18xX19xX6cxX10xX14xX14axX1xXdxX14xX1xX49xX1b5xX18fxX18fxX1b5xX2xX2xX129xX1xXexX1axXaxX12xX25xX6xXdxX3xX28axX14xX15xX3xX7bxXdxX296xX14xX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xXdbxXdcxX3xX5xX3cxXdxX3xX1680xX7xX29xX3xX469xX1685xX1686xX3xX469xX1xXdxX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexXd1xX3xX4xX1xX28axX4xX3xX6exX94xXdxX3xXexX1xX29xX3cxXdxX3xXexX18xX1exX4xX3xXexXdxXb9xXbxX3xX7bxX74xXdxX3xX4xX8bxX3xXexX18xXdxX3xXexX18xX296xX14xX3xXexX18xX19xX6cxX688xX14xX3xX1xX519xX14xX1xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX18xX29xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1dxXaxX12x12814xX14xX15xX3xX7bxXdxX296xX14xX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xXdbxXdcxX3xX4xX2adxX6xX3xX6exX98xX14xX15xX3xX5exX4d3xX14xX3xX4xX1xX2adxX3xX15d8xX29xX10xX3xX139xXdxX1dxX10xX14xX3xX6exX479xX3xX4xX319xX14xX15xX3xX469xX481xX4xX1xX3xX4xX2b2xX4xX1xX3xX6exX94xXdxX3xXbxX1xX276xX3xX7bxX74xXdxX3xX6exX3cxXdxX3xX1dxX2d0xX4xX1xX3xX168xX29xX7bxXdxX1dxX14axX2xX2dbxX3xX4xX2adxX6xX3xX6exX94xXdxX3xXexX1xX2adxX3xX14axX3xX6exX73xXa5xX14xX15xX3xX469xXdxX1axX3xXcxXd1xX14xX15xX3xXexX1xX94xX14xX15xX3xX5exX29xX14xX6xX5xX1dxX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xXexX18xX29xX14xX15xX3xX469xX1xXdxX3xX4xX98xX3xX1xX6xXdxX3xXexXd1xX3xX4xX1xX28axX4xX3xX4xX2b2xX4xX3xX4xX19xX66xX4xX3xX6exX94xXdxX3xXexX1xX29xX3cxXdxX3xX7bxX74xXdxX3xX4xX2b2xX4xX3xX4xX8bxX3xXexX18xXdxX3xXexX18xX296xX14xX3xX7xX276xX14xX15xX3xXexX18xX19xX6cxX688xX14xX3xX1xX519xX14xX1xX3xXexX18xX29xX14xX15xX3xX4xX30xX14xX15xX3xX469xX1xX19xX14xX15xX3xX15xXdxXf6xX129xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX1dxXdxX7bxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2xX3xX14xX15xX41xX6cxX3xX4xX1xX481xX14xX1xX3xXexX18xX73xXf6xX14xX15xX3xXdbxXdcxX3xX4xX1xX6xX29xX3xX6exX98xX29xXaxX3xX1xX18xX10xX25bxX9xXaxX49xX314xX19xX29xX4xX14axXexX10xX49xX2xX2xX14axX14xX15xX6xX6cxX14axX4xX1xXdxX14xX1xX14axXexX18xX19xX29xX14xX15xX14axX1axX6cxX14axX4xX1xX6xX29xX14axX1dxX6xX29xX49xX2xX2dbxX2dbxX1c0xX1b5xXc9xX129xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX15xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX49xX1axX10xX1dxXdxX6xX49xX2xX1b5xX18fxX49xX14xX10xX2axX7xX49xX1b5xX18fxX18dxX18fxX49xX2xX18fxX180xX1dxXc9xX1b5xX1b5xX18fxX1c4xX2xX1c4xXexX17exX18fxX18fxX18dxX2dbxX5xX18fxX129xX1cfxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xX1dxX1exX3xXexXdxX22xX4xX3xX25xX6xX5xX5xX29xX2axX10xX10xX14xX3xX4xX30xX14xX15xX3xXexX18xX36xX3xX10xX1axX3xXexX3cxXdxX3xX3fxX1xX41xX3xXcxX18xX45xX14xX15xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX1dxXdxX7bxX12xX0xX7xXexX18xX29xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX2xX3xX14xX15xX41xX6cxX3xX4xX1xX481xX14xX1xX3xXexX18xX73xXf6xX14xX15xX3xXdbxXdcxX3xX4xX1xX6xX29xX3xX6exX98xX29xXaxX3xX1xX18xX10xX25bxX9xXaxX49xX314xX19xX29xX4xX14axXexX10xX49xX2xX2xX14axX14xX15xX6xX6cxX14axX4xX1xXdxX14xX1xX14axXexX18xX19xX29xX14xX15xX14axX1axX6cxX14axX4xX1xX6xX29xX14axX1dxX6xX29xX49xX2xX2dbxX2dbxX1c0xX1b5xXc9xX129xX1xXexX1axXaxX12xX2xX2xX3xX14xX15xX41xX6cxX3xX4xX1xX481xX14xX1xX3xXexX18xX73xXf6xX14xX15xX3xXdbxXdcxX3xX4xX1xX6xX29xX3xX6exX98xX29xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX18xX29xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1dxXaxX12xX25xX319xX1axX3xX1b5xX17exX49xX2dbxXcexX3xX5exX29xX14xX6xX5xX1dxX3xXcxX18xX19xX1axXbxX3xXexXd1xX3xX4xX1xX28axX4xX3xX5xX261xX3xX6exX688xX3xX4xX8bxX3xXexX1xXe84xX1axX3xXbxX1xX2b2xX14xX3xXcxXa1xX6xX3xXcxX94xXdxX3xX4xX6xX29xX3xX15xXdxXb2xX6xX3xX168xX29xX7bxXdxX1dxX14axX2xX2dbxXcexX3xX1axX2c3xX3xX6exXaexX19xX3xX1axX66xXexX3xXexX18xX29xX14xX15xX3xX14xX1xXb2xX14xX15xX3xX4xX1xX19x16e2exXdxX3xX14xX15xX41xX6cxX3xX469xX1xX276xX3xX469xX1xX2fcxX14xX3xX14xX1xX4caxXexX3xX14xX1xXdxX22xX1axX3xX469xf86axX3xX4xX2adxX6xX3xX319xX14xX15xX129xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX1dxXdxX7bxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX19xX5xX12xX0xX1dxXdxX7bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX49xX1dxXdxX7bxX12xX0xX49xX1dxXdxX7bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1752cxX19xXexX1xX29xX18xXaxX12x16507xX1xX73xXa5xX14xX15xX3xX4c5x12d10xX14xX15xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a94xX29xX19xX18xX4xX10xXaxX12xXc8x120e7xX14xX1xX150xX3xe16bxX10xX19xXexX10xX18xX7xXcdxX0xX49xXbxX12
Phương Đặng