Tổng thống Venezuela yêu cầu Anh trả lại 80 tấn vàng
Tổng thống Nicolas Maduro yêu cầu Anh trả lại “trên 80 tấn vàng” dự trữ của Venezuela được gửi trong ngân hàng trung ương ở thủ đô London thay vì gửi hàng hóa viện trợ nhân đạo.
eebcx10170x184d5x1542dx1485dx11ecfx17697xfc07xfb73xX7x15f94x15591x12756x10188x10954x145a3xX5x11a4bxXax18689xXcx173e2x177aex14498xX3xXexX1x14b7dxX15xX16xX3x1730fxX10xX15xX10x13030x11b1dxX10xX5xX6xX3x109ddx128faxX23xX3xX4x1130cxX23xX3x18bffxX15xX1xX3xXex112e5x12dc9xX3xX5x17410xXdxX3x176fdx170dexX3xXex16a78xX15xX3x1210ax163cbxX15xX16xX0x1415bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx162a2xX10xX6x12e29xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3x15125xXdxX4x12459xX5xX6xX7xX3x13781xX6xX5axX23xX35xX6bxX3xX28xX29xX23xX3xX4xX2dxX23xX3xX30xX15xX1xX3xXexX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3x13872xXexX35xX29xX15xX3xX3cxX3dxX3xXexX40xX15xX3xX43xX44xX15xX16x14c59xX3xX5ax11bf6xX3xXexX35x11febxX3xX4x16ceexX6xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3x11a90x11696x17c76xX4xX3xX16x10fd4xXdxX3xXexX35xX6bxX15xX16xX3xX15xX16x100d0xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xXexX35xX23xX15xX16xX3xXb4xf362xX15xX16xX3x16ad7xX3xXexX1xXa6xX3xXb3x125caxX3x18c21xX6bxX15xX5axX6bxX15xX3xXexX1xX6xX28xX3xX43xfeb4xX3xX16xXb9xXdxX3xX1xX44xX15xX16xX3xX1xf0ffxX6xX3xX43xXdx13be5xX15xX3xXexX35xXb5xX3xX15xX1xXc4xX15xX3xXb3xX39xX6bx1345fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx155c0xX6bxX5axX28xX3xXbx102acxX10xX15xXexX10xX35xXaxX12xX0xXdx10fc1xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX15xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXax12ba9xXdxX5axXexX1xfc67xX3x158b1xX2xf60axXbx13d1dxff56xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14cxX3x14e42x11acaxX3dxXbxX152xX153xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX48xX48xXdxX10dx16b6dxX6xX6bxX1xX6xXexXdxX15xX1xX10dxX43xX15xX48xX15xX10xX147xX7xX48xX2x1044dxX3dxX14exX48xX2xX15exX15dxX5axX15exX2xX150xX150xX14exX150xX14exXexX150x11ba9xX197x133afxX5xX199x13edexX12dxX6xX23xX5axX35xX6bxX19cxX16xXbxX5axX5xX10dx16febxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX28xX29xX23xX3xX4xX2dxX23xX3xX30xX15xX1xX3xXexX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xXexX40xX15xX3xX43xX44xX15xX16xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX6bxX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX68xXdxX4xX6bxX5xX6xX7xX3xX70xX6xX5axX23xX35xX6bxX3xXbxX1x17b9exXexX3xX173xXdx104abxX23xX3xXexX35xX6bxX15xX16xX3xX7xX9fxX3x15c44xXdxXfexX15xX3xX68xX16xX44xX28xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX29xX15xX3xX2xX199xX10dxX199xX3xXexX39xXdxX3xXexX1xXa6xX3xXb3xXdexX3xX123xX6xX35xX6xX4xX6xX7xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX6bxX15xXaxX12xf83exf2abx186d4xXcxX275xX274x12167xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6bxX5axX28xXaxX12xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xXb3xX6xX15xX16xX3xX5xXc4xX12dxX3xX43xX44xX6bxX3xXexXedxX15xX1xX3xXexX35xX39xX15xX16xX3xX230xX1xXa6xX15xX16xX3xX1xX6bxX36xX15xX16xX3xX4xX1x10262xX15xX1xX3xXexX35x11e82xX3xX43xX44xX3xX230xXdxX15xX1xX3xXex178d3xX3xX230xX1xXdxX2d1xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xXexX35xXdxXfexX23xX3xX15xX16xXb4xfa67xXdxX3xX5axXc4xX15xX3xXb3xX1axXdxX3xX12dx143e3xXexX3xX43x105e1xXdxX3xX15xX16xX23xX28xX3xX4xXd3xX3xXexX1xXdxX2d1xX23xX3xXexX1xX1axX15xX3xX15xX1xX23xX3xX28xX2d1xX23xX3xXbxX1x14fe5xX12dxX3xX43xX44xX3xXexX1xX23xX1axX4xX3xX12dxX10xX15x13eddxX3xXexX1xX10xX6bxX3xX30x10e8cx17bdaxX10dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6bxX5axX28xXaxX12xXcxX35xX36xX3xX5xX2e7xXdxX3xXbxX1x12130xX15xX16xX3xX43xX40xX15xX3xXb3xX44xXdxX3xX11dxX11dxX123xX3xX15xX16xX44xX28xX3xX2xX199xX48xX199xX326xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX70xX6xX5axX23xX35xX6bxX3xX15xXf9xXdxX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX4xXf9xX3xX3cxX3dxX3xXexX40xX15xX3xX43xX44xX15xX16xX3xX5axX9fxX3xXexX35xXa3xX3xX16xXb9xXdxX3xXd7xX3xX15xX16xXc4xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xXexX35xX23xX15xX16xX3xXb4xXd3xX15xX16xX3xX30xX15xX1xX10dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6bxX5axX28xXaxX12x121d7xX15xX16xX3xX70xX6xX5axX23xX35xX6bxX3xX15xX1xX40xX15xX3xX12dxX39xX15xX1xX3xX7xX1axX3xX43xX44xX15xX16xX3xX15xX44xX28xX3xX5xX44xX3xXexX44xXdxX3xX7xX36xX15xX3x14857xX23xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xX1xXb5xXbxX3xXbxX1xX21fxXbxX3xXexX1xX23x10e20xX4xX3xX43x12f03xX3xX15xX16xXc4xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xXexX35xX23xX15xX16xX3xXb4xXd3xX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX43xX44xX3xX28xX29xX23xX3xX4xX2dxX23xX3xX30xX15xX1xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xXb3xX224xX3xX16xXdxX36xXdxX3xX401xX23xX28xX2d1xXexX3xX4xX23xX416xX4xX3xX230xX1xXa6xX15xX16xX3xX1xX6bxX36xX15xX16xX3xX230xXdxX15xX1xX3xXexX2d1xX10dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6bxX5axX28xXaxX12xX123xX1xX2c0xX15xX1xX3xXbxX1xXa6xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xXexX35xX6bxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX41axX23xX3xXexX1xX21fxX15xX16xX3xX401xX23xX6xX3xXb3x14241xX3xX15x18501xX3xX5xX9fxX4xX3xX5xX40xX28xX3xX5xX39xXdxX3xX7xX1axX3xX43xX44xX15xX16xX326xX3xX15xX1xXb4xX15xX16xX3xX4xX21fxX4xX3xX4xX23xX416xX4xX3xXb3xX44xX12dxX3xXbxX1xX21fxX15xX3xX173xX40xXexX3xXexX1xX44xX15xX1xX10dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6bxX5axX28xXaxX12xXcxX1xX10xX6bxX3xXexX35xX6xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX11dxX5xX6bxX6bxX12dxX173xX10xX35xX16xX326xX3xX4xX1xX2c0xX15xX1xX3xXbxX1xXa6xX3xX70x152cexX3xXb3xX4bexX3xX173xX23xX416xX4xX3xX30xX15xX1xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXb3xXf9xX15xX16xX3xX173x14e40xX15xX16xX3xXexX44xXdxX3xX7xX36xX15xX3xX401xX23xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xX4xXa6xX6xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX326xX3xX4x16659xX15xX16xX3xX5x141bdxX4xX3x12f83xX6xX7xX1xXdxX15xX16xXexX6bxX15xX3xXexX54dxX15xX16xX3xX4xXb4xX2e7xX15xX16xX3xX173xXdxXfexX15xX3xXbxX1xX21fxXbxX3xXexX35x1776axX15xX16xX3xXbxX1xX39xXexX3xX15xXb4xX2f7xX4xX3xX15xX44xX28xX3xX15xX1x149f0xX12dxX3xXexX54dxX15xX16xX3xX4xXb4xX2e7xX15xX16xX3xX16xXc4xX28xX3xX21fxXbxX3xX5xX9fxX4xX3xX173xX23xX416xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX70xX6xX5axX23xX35xX6bxX3xXbxX1xX36xXdxX3xX4xX1xX23xX28xX224xX15xX3xX16xXdxX6xX6bxX3xX401xX23xX28xX41axX15xX3xX5xX9fxX4xX10dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6bxX5axX28xXaxX12xX8bxXcxXdexXdxX3xX1xX28xX3xX43x1424fxX15xX16xX3xX30xX15xX1xX3xXexXdexX15xX3xXexX35xX619xX15xX16xX3xX5xX23x11fc4xXexX3xXbxX1xX21fxXbxX3xX401xX23xX1axX4xX3xXexX2d1xX3xX43xX44xX3xX15xX16xXc4xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xXexX35xX23xX15xX16xX3xXb4xXd3xX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xXaxX326xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX70xX6xX5axX23xX35xX6bxX3xX15xXf9xXdxX10dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6bxX5axX28xXaxX12x11a58xXb4xXb5xX4xX3xX70xX534xX3xX43xX44xX3xXbxX1xXb4xXd3xX15xX16xX3xXcxXc4xX28xX3xX1xX62dxX23xX3xXexX1xX23x17543xX15xX326xX3xXexX1xXa6xX3xX5x17169xX15xX1xX3xXb3xX1axXdxX3xX5xX62dxXbxX3xXexX9fxX3xXbxX1xX6bxX15xX16xX3xX8bxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX5xXc4xX12dxX3xXexX1xX2e7xXdxX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX9cxX3x18398xX23xX6xX15xX3x16257xX23xX6xXdxX5axX6bxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6bxX5axX28xXaxX12xX4xX1x182c5xX3xXexX35xX2c0xX4xX1xX3xX401xX23xXc4xX15xX3xXb3xX416xXdxX3xX4xX1xX2f3xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xX1xXf9xX6xX3xX43xXdxXfexX15xX3xXexX35xXb5xX3xX15xXb4xX2f7xX4xX3xX15xX16xX6bxX44xXdxX3xX5xX44xX3xX8bxXexX416xXdxX3xX21fxX4xX3xX4xX1xX1axX15xX16xX3xX5xX39xXdxX3xX15xX1xXc4xX15xX3xX5xX6bxX39xXdxX9cxX326xX3xX28xX29xX23xX3xX4xX2dxX23xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX68xXdxX4xX6bxX5xX6xX7xX3xX70xX6xX5axX23xX35xX6bxX3xX8bxXbxX1xX36xXdxX3xX35xX6xX3xXb3xXdxX9cxX10dxX3x11f91xX23xXc4xX15xX3xXb3xX416xXdxX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xXexX35xX23xX15xX16xX3xXexX1xX44xX15xX1xX3xX43xX2f7xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX70xX6xX5axX23xX35xX6bxX3xXb3xX4bexX3xX4xX1xX2f3xX15xX3xXb3xX6bxX44xX15xX3xX152xX10xX3xX43xXdxXfexX15xX3xXexX35xXb5xX3xXexX39xXdxX3xX173xXdxX29xX15xX3xX16xXdxX2f7xXdxX3xX43xX2f7xXdxX3xX123xX6bxX5xX6bxX12dxX173xXdxX6xX3xXexX35xX6bxX15xX16xX3xX15xX1xXa3xX15xX16xX3xX15xX16xX44xX28xX3xX16xX2dxX15xX3xXb3xXc4xX28xX10dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6bxX5axX28xXaxX12xX68xX16xXc4xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xX32fxX1xX21fxXbxX3xX68xX6xXexXdxX152xXdxX7xX3xX4xX1xX6bxX3xX35xX5b0xX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX4xX1xX709xX3xX4xXf9xX3xX15exX2xX3xXexX40xX15xX3xX43xX44xX15xX16xX3xXexX35xX2c6xX3xX16xXdxX21fxX3xX2xX326xX15exX3xXexX709xX3xX276xX27ax16028xX3xX16xXb9xXdxX3xXexX35xX6bxX15xX16xX3xX15xX16xXc4xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xXexX35xX23xX15xX16xX3xXb4xXd3xX15xX16xX3xX30xX15xX1xX326xX3xXexX1xX10xX6bxX3xX30xX32exX32fxX10dxX3d5xX15xX16xX3xX6ecxX23xX6xXdxX5axX6bxX3x16ce3xX15exX150xX3xXexX23xX14xXdx15000xX326xX3xXb3xXb4xXb5xX4xX3xX230xX1xX6bxX36xX15xX16xX3xX150xX3dxX3xX401xX23xX1axX4xX3xX16xXdxX6xX3xX4xXdexX15xX16xX3xX15xX1xX62dxX15xX326xX3xXb3xX4bexX3xX28xX29xX23xX3xX4xX2dxX23xX3xX4xX1xX2c0xX15xX1xX3xXbxX1xXa6xX3xX30xX15xX1xX3xXb3xX36xX12dxX3xX173xX36xX6bxX3xX35xX5b0xX15xX16xX3xX15xX16xXc4xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xXexX35xX23xX15xX16xX3xXb4xXd3xX15xX16xX3xX15xXb4xX2f7xX4xX3xX15xX44xX28xX3xX230xX1xXdexX15xX16xX3xXexX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xX7xX1axX3xX43xX44xX15xX16xX3xX1xX6xX28xX3xX173xX40xXexX3xX230x10f3dxX3xXexX44xXdxX3xX7xX36xX15xX3xX15xX44xX6bxX3xX230xX1xX21fxX4xX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX1xX2c0xX15xX1xX3xXbxX1xXa6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX70xX6xX5axX23xX35xX6bxX10dxX3xXcxX1xXa6xX3xXexXb4xX2f7xX15xX16xX3xX30xX15xX1xX3xXcxX1xX10xX35xX10xX7xX6xX3xX70xX6xX28xX3xX5xX44xX3xX12dxX416xXexX3xXexX35xX6bxX15xX16xX3xX7xX1axX3xX15xX1xXa3xX15xX16xX3xX5xX4bexX15xX1xX3xXb3xX39xX6bxX3xXexX35xX29xX15xX3xXexX1xX2d1xX3xX16xXdxX2f7xXdxX3xX4xXdexX15xX16xX3xX15xX1xX62dxX15xX3xXexX1xXa6xX3xX5xX6b2xX15xX1xX3xXb3xX1axXdxX3xX5xX62dxXbxX3xX6ecxX23xX6xXdxX5axX6bxX10dxX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX35xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX19cxXexX1xX23xX12dxX173xX19cxX6xX15xX5axX19cxX7xX6xXbxX6bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8bxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX5xXc4xX12dxX3xXexX1xX2e7xXdxX9cxX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX173xX2c6xX3xX4xX40xX12dxX3xX35xX2e7xXdxX3xX15xXb4xX2f7xX4xX326xX3xXb3xXf9xX15xX16xX3xX173xX54dxX15xX16xX3xXexX44xXdxX3xX7xX36xX15xXaxX3xX1xX35xX10x16f43xX9xXaxX48xX5axXdxX10xX12dxX19cxX15xX6bxX15xX16xX48xXexX6bxX15xX16xX19cxXexX1xX6bxX15xX16xX19cxX5xX6xX12dxX19cxXexX1xX6bxXdxX19cxX43xX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX19cxX173xXdxX19cxX4xX6xX12dxX19cxX35xX6bxXdxX19cxX15xX23xX6bxX4xX19cxX5axX6bxX15xX16xX19cxX173xX6xX15xX16xX19cxXexX6xXdxX19cxX7xX6xX15xX48xX2xX14exX197xX3cxX15dxX14exX10dxX1xXexX12dxXaxX12xX0xXdxX12dxX16xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX48xX12dxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX199xX3dxX48xX15xX10xX147xX7xX48xX2xX186xX3dxX15dxX48xX2xX3dxX3cxX5axX15exX3dxX186xX2xX197xX15dxX14exXexX150xX197xX3cxX186xX5xX2xX19cxX3dxX3dxX3dxX19cxX2xX4xX6bxX186xX23xX199xX19cxX15dxX14exX150xX3cxX19cxX2xX150xX15dxX3cxX10dxX1a9xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX28xX29xX23xX3xX4xX2dxX23xX3xX30xX15xX1xX3xXexX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xXexX40xX15xX3xX43xX44xX15xX16xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX43xX12xX0xX7xXexX35xX6bxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8bxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX5xXc4xX12dxX3xXexX1xX2e7xXdxX9cxX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX173xX2c6xX3xX4xX40xX12dxX3xX35xX2e7xXdxX3xX15xXb4xX2f7xX4xX326xX3xXb3xXf9xX15xX16xX3xX173xX54dxX15xX16xX3xXexX44xXdxX3xX7xX36xX15xXaxX3xX1xX35xX10xXa6axX9xXaxX48xX5axXdxX10xX12dxX19cxX15xX6bxX15xX16xX48xXexX6bxX15xX16xX19cxXexX1xX6bxX15xX16xX19cxX5xX6xX12dxX19cxXexX1xX6bxXdxX19cxX43xX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX19cxX173xXdxX19cxX4xX6xX12dxX19cxX35xX6bxXdxX19cxX15xX23xX6bxX4xX19cxX5axX6bxX15xX16xX19cxX173xX6xX15xX16xX19cxXexX6xXdxX19cxX7xX6xX15xX48xX2xX14exX197xX3cxX15dxX14exX10dxX1xXexX12dxXaxX12xX8bxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX5xXc4xX12dxX3xXexX1xX2e7xXdxX9cxX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX173xX2c6xX3xX4xX40xX12dxX3xX35xX2e7xXdxX3xX15xXb4xX2f7xX4xX326xX3xXb3xXf9xX15xX16xX3xX173xX54dxX15xX16xX3xXexX44xXdxX3xX7xX36xX15xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX35xX6bxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX123xX1xX2c0xX15xX1xX3xX401xX23xX28xX41axX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX70xX6xX5axX23xX35xX6bxX3xXexX1xX9fxX4xX3xX1xXdxXfexX15xX3xX4xX21fxX4xX3xX173xXdxXfexX15xX3xXbxX1xX21fxXbxX3xX4xX1xX1axX15xX16xX3xX6e7xX23xX6xX15xX3xX6ecxX23xX6xXdxX5axX6bxX3xXexX35xX6bxX15xX16xX3xX173xX1axXdxX3xX4xX36xX15xX1xX3xXdexX15xX16xX3xXb3xXb4xXb5xX4xX3xX70xX534xX3xX43xX44xX3xX15xX1xXdxX41axX23xX3xX15xXb4xX2f7xX4xX3xX230xX1xX21fxX4xX3xXa6xX15xX16xX3xX1xX416xX10dxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX43xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX16xXc4xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xX30xX15xX1xX3xXexX59cxX3xX4xX1xX1axXdxX3xX28xX29xX23xX3xX4xX2dxX23xX3xXexX35xX36xX3xX2xX15dxX3xXexX40xX15xX3xX43xX44xX15xX16xX3xX4xX1xX6bxX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xXaxX3xX1xX35xX10xXa6axX9xXaxX48xX5axXdxX10xX12dxX19cxX15xX6bxX15xX16xX48xX15xX16xX6xX15xX19cxX1xX6xX15xX16xX19cxX6xX15xX1xX19cxXexX23xX19cxX4xX1xX6bxXdxX19cxX28xX10xX23xX19cxX4xX6xX23xX19cxXexX35xX6xX19cxX2xX15dxX19cxXexX6xX15xX19cxX43xX6xX15xX16xX19cxX4xX1xX6bxX19cxX43xX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX48xX2xX14exX15exX197xX3cxX197xX10dxX1xXexX12dxXaxX12xX0xXdxX12dxX16xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX48xX12dxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX199xX3dxX48xX15xX10xX147xX7xX48xX2xX3cxX15dxX150xX48xX2xX3dxX3cxX5axX150xX2xX150xX2xX197xX15exX15dxXexX199xX3cxX199xX15exX5xX2xX19cxX43xX6xX15xX16xX10dxX1a9xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xX28xX29xX23xX3xX4xX2dxX23xX3xX30xX15xX1xX3xXexX35xX36xX3xX5xX39xXdxX3xX3cxX3dxX3xXexX40xX15xX3xX43xX44xX15xX16xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX43xX12xX0xX7xXexX35xX6bxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX16xXc4xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xX30xX15xX1xX3xXexX59cxX3xX4xX1xX1axXdxX3xX28xX29xX23xX3xX4xX2dxX23xX3xXexX35xX36xX3xX2xX15dxX3xXexX40xX15xX3xX43xX44xX15xX16xX3xX4xX1xX6bxX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xXaxX3xX1xX35xX10xXa6axX9xXaxX48xX5axXdxX10xX12dxX19cxX15xX6bxX15xX16xX48xX15xX16xX6xX15xX19cxX1xX6xX15xX16xX19cxX6xX15xX1xX19cxXexX23xX19cxX4xX1xX6bxXdxX19cxX28xX10xX23xX19cxX4xX6xX23xX19cxXexX35xX6xX19cxX2xX15dxX19cxXexX6xX15xX19cxX43xX6xX15xX16xX19cxX4xX1xX6bxX19cxX43xX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX48xX2xX14exX15exX197xX3cxX197xX10dxX1xXexX12dxXaxX12xX68xX16xXc4xX15xX3xX1xX44xX15xX16xX3xX30xX15xX1xX3xXexX59cxX3xX4xX1xX1axXdxX3xX28xX29xX23xX3xX4xX2dxX23xX3xXexX35xX36xX3xX2xX15dxX3xXexX40xX15xX3xX43xX44xX15xX16xX3xX4xX1xX6bxX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX35xX6bxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX123xX1xX2c0xX15xX1xX3xXbxX1xXa6xX3xX1exX10xX15xX10xX22xX23xX10xX5xX6xX3xXb3xX4bexX3xXexXedxX12dxX3xX4xX21fxX4xX1xX3xX35xX577xXexX3xX2xX15dxX3xXexX40xX15xX3xX43xX44xX15xX16xX3xXb3xX6xX15xX16xX3xX16xXb9xXdxX3xXexX39xXdxX3xX30xX15xX1xX3xX5axX6bxX3xX5xX6bxX3xX15xX16xX39xXdxX3xX7xX1axX3xX43xX44xX15xX16xX3xXexX35xX2c6xX3xX16xXdxX21fxX3xX150xX150xX3dxX3xXexX35xXdxXfexX23xX3xX276xX27axX872xX3xX15xX44xX28xX3xX7xf7f2xX3xX173xX2c6xX3xX36xX15xX1xX3xX1xXb4xXd7xX15xX16xX3xX173xXd7xXdxX3xX4xX21fxX4xX3xX173xXdxXfexX15xX3xXbxX1xX21fxXbxX3xXexX35xX59cxX15xX16xX3xXbxX1xX39xXexX3xX4xXa6xX6xX3xX70xX534xX10dxX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX43xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX23xX5xX12xX0xX5axXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX43xX12xX0xX48xX5axXdxX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27axX6bxX23xX35xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX29xX15xX0xX48xXbxX12