Mỹ đạt thỏa thuận về gói cứu trợ kinh tế 2.000 tỷ USD lớn nhất lịch sử
Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo ở Thượng Viện đã đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ 2.000 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế.
93d5xecabx100e5x11a1ax118bcx144fbx11d2exec7bx961axX7xf680xde50xa1e8x104a3xc58exa6d7xX5xd744xXax12a24xfa72x93edxX3x1103dxcc50xXexX3xXexX1xf0d0xX6xX3xXexX1xf76cx13a00x13d9bxX3x14af1x14288xX3x1338exc21dxXdxX3xX4x9bd9xX21xX3xXexf171x11d15xX3xc7eaxXdxX23xX1xX3xXexd40fxX3x14438xc90ex1360cxX3exX3exX3xXexe96axX3xb0d2xbb4fxb56cxX3xX5xa443xX23xX3xX23xX1xb48bxXexX3xX5xbfe0xX4xX1xX3xX7x9f4axX0xc1e5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa302xX10xX6xc811xXaxX12x1194fxX1xa42bxX3xXcxX31xd526xX23xX28xX3xX25xX71xX3xX4x9be9xX4xX3xX23xX1xX71xX3xX5xaa2cxX23xX1xX3xX16xX17x11112xX3xcccaxX3xXcxX1x10b84xX32xX23xX28xX3x11e20xXdx14bafxX23xX3xX16xX85xX3xX16xX17xXexX3xX16xX91xX32xX4xX3xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX2dxX21xX3xXexX31xX32xX3xX3cxX3dxX3exX3exX3exX3xXexX43xX3xX45xX46xX47xX3xX23xX1xb7d3xa6adxX3xX25x10ea7xX4xX3xX6cxX22xddf7xX3xX23xX26xX23xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXexX3axX3dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb576xX8bxX6cxXd9xXaxX12xX96xX71xX8bxX3xX16xca0dxX21xX3xX28xXdx11325xX3xX7xX7dxX23xX28xX3xX3cxaa0fxX5ax961bxX3xf7dfxX28xXdxX106xX3xX16xX53xX6xX3xXbxX1xX91x13edcxX23xX28x13780x13cbfxX3xX6fxX1xX71xX3xXcxX31xX75xX23xX28xX3xX25xX71xX3xX4xX7dxX4xX3xX23xX1xX71xX3xX5xX85xX23xX1xX3xX16xX17xX8bxX3xX8dxX3xXcxX1xX91xX32xX23xX28xX3xX96xXdxX98xX23xX3xX16xX85xX3xX16xX17xXexX3xX16xX91xX32xX4xX3xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX2dxX21xX3xXexX31xX32xX3xX3cxX3dxX3exX3exX3exX3xXexX43xX3xX45xX46xX47xX122xX3xX23xX1xXd0xXd1xX3xX4xX21xX23xX28xX3xX4xX4fxXbxX3xX5xXd4xX4xX3xX16x99f8xXd9xX3xX4xX1xX8bxX3xX23xX26xX23xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXexX3axX3xX16xX6xX23xX28xX3xX28xc171xXbxX3xX23xX1xXdxX26xX21xX3xX34xX1xX29xX3xX34xX1x14032xX23xX3xXexX31xX8bxX23xX28xX3xc170x1116axXdxX3xX4xb090xX23xX1xX3xX6cxX53xX4xX1xX3xX1c8xX98xX23xX1xX3xc71bxX8bxX25xXdxX6cx127dcxX2x9fb3xX3xX1c8xd8b6xX23xX28xX3xXbxX1xX7dxXexX3xX23xX28xX1xXdxb9eexXd1xX3xXexX31xc516xX23xX28xX3dxX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX1c8xX5xX10xX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXaxXd1xX6xX31xX28xXdxX23x1199fxX3xX3cxXbxb9ecxX3xX6xX21xXexX8bx1405exXaxX12xX0xXexX1c8xX8bxX6cxXd9xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX12xX0xXdxXd1xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd1xX7xX1e0xXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXax1327fxXdxX6cxXexX1xX213xX3x9e4axX2xX10exXbxX217xX21dxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX213xX3x10d78xX3exX1e2xXbxX217xX21dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd1xX14xX3xX16xX17xXexX3xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX2dxX21xX3xXexX31xX32xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX3exX3exX3exX3xXexX43xX3xX21xX7xX6cxX3xX5xX4axX23xX3xX23xX1xX4fxXexX3xX5xX53xX4xX1xX3xX7xX58xX3xX1xb674xX23xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX213xX5axX5axXdxX3dxX1c8xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX23xX1xX3dxX25xX23xX5axX23xX10xX259xX7xX5axX3cxX3exX2xX3cxX5axX2xX110xX26fxX6cxX110xX2xX10exX3cxX110xX10exX26fxXexX3cxX10exX3cxX10exX1e2xX5xX3exX3dxb406xXbxX28x14170xX31xX9xX1e2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXexX3xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX3xX28xX29xXdxX3xX4xX2dxX21xX3xXexX31xX32xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXexX3axX3xX3cxX3dxX3exX3exX3exX3xXexX43xX3xX45xX46xX47xX3xX5xX4axX23xX3xX23xX1xX4fxXexX3xX5xX53xX4xX1xX3xX7xX58xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX1e0xXbxX1xX8bxXexX8bxX1e0xX8bxX31xXdxX28xXdxX23xX6xX5xX1e0xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX213xX5axX5axXdxXd1xX6xX28xX10xX7xX3dxX25xX8bxX25xX3dxX25xX23xX5axX21xXbxX5xX8bxX6xX6cxX10xX6cxX5axX21xXdxX21xX110xX23xXexX217xX259xXbxX1xX1c8xX10exX1x11f26xX6cxXd1xX8bxX5xXd1xX217xX6xX5axX3cxX3exX3cxX3excb43xX3exX110xX3aexX3cxX10exX5axXexX31xX21xXd1xXbxX3aexX259xX6cxX1c8xXdxX3dxX306xXbxX28xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX1e0xX6cxX10xX7xX4xX9xXaxXcxb67fxX23xX28xX3xXexX1xX1c9xX23xX28xX3xXcxX31xX21xXd1xXbxX3xXexX17xXdxX3xX1c8xX21xX3d1xXdxX3xX1xX1f7xXbxX3xX1c8xX7dxX8bxX3xXexX17xXdxX3xX6fxX1xX71xX3xXcxX31xX75xX23xX28xX3xX23xX28xX71xXd9xX3xX3cxX110xX5axX110xX3xX25xX26xX3xX6cxX53xX4xX1xX3xX1dbxX8bxX25xXdxX6cxX1e0xX2xX1e2xX3dxX3x9474xX23xX1xX213xX3x13414x11444xX3dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX6xXbxXexXdxX8bxX23xXaxX12xXcxX3d1xX23xX28xX3xXexX1xX1c9xX23xX28xX3xXcxX31xX21xXd1xXbxX3xXexX17xXdxX3xX1c8xX21xX3d1xXdxX3xX1xX1f7xXbxX3xX1c8xX7dxX8bxX3xXexX17xXdxX3xX6fxX1xX71xX3xXcxX31xX75xX23xX28xX3xX23xX28xX71xXd9xX3xX3cxX110xX5axX110xX3xX25xX26xX3xX6cxX53xX4xX1xX3xX1dbxX8bxX25xXdxX6cxX1e0xX2xX1e2xX3dxX3xX41cxX23xX1xX213xX3xX421xX422xX3dxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX31xX12xX0xX5axXexX1c8xX8bxX6cxXd9xX12xX0xX5axXexX6xX1c8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX8bxX6cxXd9xXaxX12xXcxX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX23xX71xXd9xX3xX34xX1x12c26xXbxX3xX5xX17xXdxX3xX23xX1xe697xX23xX28xX3xX4xX21xbb6exX4xX3xX16xX71xXd1xX3xXbxX1xX7dxX23xX3xXd1xX6xX31xX6xXexX1xX8bxX23xX3xX16x12a18xX3xXexX17xX8bxX3xX31xX6xX3xXd1xX4f5xXexX3xXexX31xX8bxX23xX28xX3xX23xX1xX4efxX23xX28xX3xX1c8xXdxX98xX23xX3xXbxX1xX7dxXbxX3xXexX1c9xX23xX3xX34xX4e6xXd1xX3xX23xX1xX4fxXexX3xX25xX71xX3xX4xX29xX3x12e59xX21xXd9xX3xXd1x1252axX3xX5xX4axX23xX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX31xX8bxX23xX28xX3xX5xX53xX4xX1xX3xX7xX58xX3xX4x962dxX6xX3x11fb0xX21xX1c9xX4xX3xX1xX4f5xXdxX3xX13xX14xX3dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX8bxX6cxXd9xXaxX12xbbf8xXcxX1xX91xX6xX3xX541xX21xd15bxX3xX25xX53xX122xX3xX4xX1x97c0xX23xX28xX3xXexX546xXdxX3xX16xX85xX3xX1xX8bxX71xX23xX3xXexX4fxXexX3xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23x1005exX122xX3xX546xX23xX28xX3x1169axX31xXdxX4xX3xX45xX10xX5xX6xX23xX6cxX122xX3xb025xXdxX7dxXd1xX3xX16xX1c9xX4xX3xX25xX26xX3xX4xX7dxX4xX3xX25xX4fxX23xX3xX16xX26xX3xX5xX22xXbxX3xXbxX1xX7dxXbxX3xX4xX560xX6xX3xX6fxX1xX71xX3xXcxX31xX75xX23xX28xX122xX3xX4xX1xX8bxX3xX1c8xXdxX3axXexX3xXexX31xX91xX4axX4xX3xX5xX594xX4xX3xX2xX1xX3xX7xX7dxX23xX28xX3xX112xX28xXdxX106xX3xXd1xXdxX26xX23xX3xd751xX546xX23xX28xX121xX3xX7xX6xX21xX3xX34xX1xXdxX3xX31xX106xXdxX3xX25xX1bfxX23xX3xXbxX1x1314bxX23xX28xX3xX4xX560xX6xX3xX5xX85xX23xX1xX3xX16xX17xX8bxX3xXbxX1xX10xX3xX16xX6xX3xX7xX1c9xX3xXexX17xXdxX3xXcxX1xX91xX32xX23xX28xX3xX25xXdxX98xX23xX3xX13xX4xX1dbxX8bxX23xX23xX10xX5xX5xX3dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX8bxX6cxXd9xXaxX12xX1dbxX7dxX4xX3xX541xX21xX6xX23xX3xX4xX1xX2dxX4xX3xX13xX14xX3xXexb1edxX4xX1xX3xX4xXd4xX4xX3xX16xX71xXd1xX3xXbxX1xX7dxX23xX3xX34xX1xX546xX23xX28xX3xX23xX28x12f2axX23xX28xX3xX23xX28xX1xb37axX3xX34xX50bxX3xXexX6a7xX3xX23xX28xX71xXd9xX3xX3cxX3exX5axX110xX3xX25xX6a7xX6xX3xX541xX21xX6xX3dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX8bxX6cxXd9xXaxX12xXcxX1xX546xX23xX28xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3axXexX3xX4xX560xX6xX3xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xa17exX23xX3xX4xX1xX91xX6xX3xX16xX91xX32xX4xX3xX4xX546xX23xX28xX3xX1c8xX1c9xX3dxX3xXcxX1xX10xX8bxX3xX1dbxX6fxX6fxX122xX3xXexX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX23xX71xXd9xX3xX4xX29xX3xXexX1xX50bxX3xX1c8xX6xX8bxX3xX28x12322xXd1xX3xX3cxX10exX3exX3xXexX43xX3xX45xX46xX47xX3xXexXdxX26xX23xX3xXbxX1x10628xX23xX3xXbxX1xX7dxXexX3xXexX31xXd4xX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX16xX3axX23xX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX7dxX3xX23xX1xX750xX23xX3xX25xX71xX3xX28xXdxX6xX3xX16xX2c6xX23xX1xX122xX3xX110xX10exX3exX3xXexX43xX3xX45xX46xX47xX3xX34xX1xX8bxX1cdxX23xX3xX25xX6xXd9xX3xX4xX1xX8bxX3xX4xX7dxX4xX3xX6cxX8bxX6xX23xX1xX3xX23xX28xX1xXdxX98xXbxX3xX23xX1xX1cxX122xX3xX3cxX10exX3exX3xXexX43xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX50bxX3xX4xX1xXdxX3xXexX31xX1cdxX3xX4xX1xX8bxX3xXexX31xX32xX3xX4xX4fxXbxX3xXexX1xX4fxXexX3xX23xX28xX1xXdxX98xXbxX3xX25xX71xX3xX10exX3exX3exX3xXexX43xX3xX45xX46xX47xX3xX16xX50bxX3xX4xX1xX8bxX3xX25xX6xXd9xX3xXexX4axXdxX3xX4xX7dxX4xX3xX6cxX8bxX6xX23xX1xX3xX23xX28xX1xXdxX98xXbxX3xX16xX6xX23xX28xX3xX31xX11exXdxX3xX25xX71xX8bxX3xXexX2c6xX23xX1xX3xX4xX1cdxX23xX1xX3xX34xXdxX98xXexX3xX541xX21xX98xX3xXexX71xXdxX3xX4xX1xX68exX23xX1xX3dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX8bxX6cxXd9xXaxX12xXcxX1xX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX23xX3axX21xX3xX16xX91xX32xX4xX3xX563xX21xX1c9xX4xX3xX1xX4f5xXdxX3xX13xX14xX3xXexX1xX546xX23xX28xX3xX541xX21xX6xX3xX7x116a8xX3xX5xX71xX3xX1xX71xX23xX1xX3xX16xX4f5xX23xX28xX3xX5xX22xXbxX3xXbxX1xX7dxXbxX3xX541xX21xX6xX23xX3xXexX31xX1f7xX23xX28xX3xX23xX1xX4fxXexX3xX16xX91xX32xX4xX3xXexX1xXd4xX4xX3xX1xXdxX98xX23xX3xX16xX50bxX3xX28xXdxX1cdxXdxX3xX541xX21xXd9xX3axXexX3xX4xX21xX4f5xX4xX3xX34xX1xX560xX23xX28xX3xX1xX8bxX1cdxX23xX28xX3xX6cxX8bxX3xX6cxX53xX4xX1xX3xX1dbxX8bxX25xXdxX6cxX1e0xX2xX1e2xX3xX28xX750xXd9xX3xX31xX6xX122xX3xX34xX1xXdxX3axX23xX3xX4xX7dxX4xX3xX1c8xX98xX23xX1xX3xX25xXdxX98xX23xX3xXexX31xX8bxX23xX28xX3xXexX2c6xX23xX1xX3xXexX31xX17xX23xX28xX3xX541xX21xX7dxX3xXexX1cdxXdxX3xX25xX71xX3xXbxX1xX101xX23xX3xX5xX4axX23xX3xX23xX26xX23xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXexX3axX3xX1c8xX53xX3xX16xX2c6xX23xX1xX3xXexX31xX98xX3dxX3x1089dxX3axX3xX1xX8bxX17xX4xX1xX3xX23xX71xXd9xX3xX7xX874xX3xX4xX21xX23xX28xX3xX4xX4fxXbxX3xXd1xX4f5xXexX3xX5xX91xX32xX23xX28xX3xX5xX4axX23xX3xX25xXdxX98xX23xX3xXexX31xX32xX3xXexX71xXdxX3xX4xX1xX68exX23xX1xX3xX4xX1xX8bxX3xX23xX26xX23xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXexX3axX3xX16xX6xX23xX28xX3xX1c8xX53xX3xX1cdxX23xX1xX3xX1xX91xX8dxX23xX28xX3xX23xX28xX1xXdxX1f2xXd1xX3xXexX31xX1f7xX23xX28xX3xX1c8xX8dxXdxX3xX6cxX53xX4xX1xX3xX1c8xX98xX23xX1xX122xX3xX25xX4axXdxX3xX4xX7dxX4xX3xX16xXdxX26xX21xX3xX34xX1xX8bxX1cdxX23xX3xX1xf462xX3xXexX31xX32xX3xX4xX1xX8bxX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX546xX23xX28xX3xX23xX1xX750xX23xX122xX3xX28xXdxX6xX3xX16xX2c6xX23xX1xX3xX4xfbeaxX23xX28xX3xX23xX1xX91xX3xX23xX1xX4efxX23xX28xX3xX6cxX8bxX6xX23xX1xX3xX23xX28xX1xXdxX98xXbxX3xX23xX1xX1cxX3xX25xX71xX3xX4xX7dxX4xX3xX23xX28xX71xX23xX1xX3xX4xX546xX23xX28xX3xX23xX28xX1xXdxX98xXbxX3xX4xX1xX68exX23xX1xX3xXexX17xXdxX3xX13xX14xX3xX16xX6xX23xX28xX3xX1c8xX53xX3xX1cdxX23xX1xX3xX1xX91xX8dxX23xX28xX3dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX8bxX6cxXd9xXaxX12xa437xX6xX31xX31xXd9xX3xX935xX21xX6cxX5xX8bxX259xX122xX3xX1dbxX1c9xX3xX25xX4fxX23xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXexX3axX3xXexX31xX91xX8dxX23xX28xX3xX4xX560xX6xX3xXcxX3d1xX23xX28xX3xXexX1xX1c9xX23xX28xX3xX47xX8bxX23xX6xX5xX6cxX3xXcxX31xX21xXd1xXbxX122xX3xX16xX85xX3xX28xX1f7xXdxX3xX28xX29xXdxX3xX34xX68exX4xX1xX3xXexX1xX68exX4xX1xX3xX23xX71xXd9xX3xX5xX71xX3xX584xX4xX1xX91xX11exX23xX28xX3xXexX31xX2c6xX23xX1xX3xX1xX9c1xX3xXexX31xX32xX3xXexX71xXdxX3xX4xX1xX68exX23xX1xX3xX5xX4axX23xX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX31xX8bxX23xX28xX3xX5xX53xX4xX1xX3xX7xX58xX3xX23xX91xX4axX4xX3xX13xX14xX5b2xX3xXexX17xXdxX3xX4xX21xX4f5xX4xX3xX1xX1f7xXbxX3xX1c8xX7dxX8bxX3xX8dxX3xX6fxX1xX71xX3xXcxX31xX75xX23xX28xX3xX1xX546xXd1xX3xX541xX21xX6xX3xX112xX3cxX26fxX5axX110xX121xX3dxX3xf473xX23xX28xX3xX935xX21xX6cxX5xX8bxX259xX3xX23xX29xXdxX213xX3xX584xX61axX750xXd9xX3xX5xX71xX3xX1c8xXdxX98xX23xX3xXbxX1xX7dxXbxX3xX4xX101xX23xX3xXexX1xXdxX3axXexX3xX16xX50bxX3xXexX1xX594xX4xX3xX16xX197xXd9xX3xX23xX26xX23xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXexX3axX122xX3xX4xX21xX23xX28xX3xX4xX4fxXbxX3xXexXdxX26xX23xX3xXd1xX1b0xXexX3xX25xX71xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX34xX1xX8bxX1cdxX23xX122xX3xX3d1xX23xX3xX16xX53xX23xX1xX3xXexX1xX53xX3xXexX31xX91xX106xX23xX28xX3xXexX71xXdxX3xX4xX1xX68exX23xX1xX3xX16xX50bxX3xX16xX91xX6xX3xX4xX1xX594xX23xX28xX3xXexX6xX3xX25xX91xX32xXexX3xX541xX21xX6xX3xX28xXdxX6xXdxX3xX16xX8bxX17xX23xX3xX16xX101xXd9xX3xX34xX1xX29xX3xX34xX1xX1bfxX23xX3xX25xX71xX3xXexX1xX7dxX4xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xXexX31xX8bxX23xX28xX3xX23xX26xX23xX3xX34xXdxX23xX1xX3xXexX3axX3xXd1xX71xX3xX4xX1xX594xX23xX28xX3xXexX6xX3xX16xX6xX23xX28xX3xXbxX1xX1cdxXdxX3xX16xX1c9xXdxX3xXd1xX1b0xXexX5b2xX3dxX5axX3dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX8bxX21xX31xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8bxX3xX96x126eaxX96xX0xX5axXbxX12