Nga tung video quảng bá vaccine tiêu diệt Covid-19
Nga công bố video mô tả nCoV như "quái vật siêu khổng lồ" xâm chiếm toàn Trái đất và bị "vệ tinh" là vaccine Sputnik V tiêu diệt.
c559xd3abx156b0x13707x14654x1195axf47ex186e8xf0ccxX7x11177x142d0x1027cx1839cx15ffbx15cb8xX5x106d2xXax14907x14dc4x16417xX6xX3xXex1465ax19a43xX14xX3xd2d6xXdx17eedxX10x19106xX3x103b3xX18x19777xX19xX14xX3x17751x1646bxX3xX1cxX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xXexXdx168f2xX18xX3xX1exXdx11159xXexX3x15ca1xX20xX1cxXdxX1ex16429xX2x142f3xX0x18580xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx131abxX10xX6xX1exXaxX12xX13xX14xX6xX3xX4x10a34xX19xX14xX3xX28x144e4xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xde13xX60xX3xXexX24xX3xX19xX3dxX20x11ab2xX3xX19xX1x173f0xX3xe69fxX22xX18xX29xXdxX3xX1cxde54xXexX3xX7xXdxX35xX18xX3x16a2fxX1xe126xX19xX14xX3xX5x121aax14483xX3x13208x198bdxX6dxX3xX4xX1xXdx11a2axX6dxX3xXexX20xd7a5xX19xX3xXcx15300xX29xXdxX3x10206x10f3dxXexX3xX1cxXa1xX3xX28x13fd4xX3xX7cxX1cxX3axX3xXexXdxX19xX1xX93xX3xX5xXa1xX3xX1cxX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3x180e0xXbxX18xXexX19xXdxX8bxX3xX76xX3xXexXdxX35xX18xX3xX1exXdxX3axXex153cbxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc8cxX20xX1ex17e46xXaxX12xX76xXdxX1exX10xX20xX3xXa9xX7ax176ccxX4xX3xXa9x13ebaxX19xX14xX3xX1xX60xX6dxX3xX2x163dbxX46xd4a0xX3xXexXa5xX35xX19xX3x173b3xX10xX28xX7xXdxXexX10xX3xX1exX20xX3xf219xX18x15592xX3x13fbdxdb36xX18xX3xXexX7axX3xXcxXa5x16d45xX4xX3xXexXdxX9cxXbxX3xX13xX14xX6xX3xX5xX83xXbxX3xXa5xX6xX3xXa9x1355fxX3xX14xXdx10cafxXdxX3xXexX1xXdxX3axX18xX3xX1cxXa1xX3xX22xX18xX24xX19xX14xX3xX28xX29xX3xX1cxX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX19xX14x13a71xX6xX3xX3dxX20xX1cxXdxX1exX42xX2xX44xX3xX6dxX6xX19xX14xX3xXexX35xX19xX3xXc8xXbxX18xXexX19xXdxX8bxX3xX76xX3xX1exX20xX3xX13xX14xX6xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexXa5xXdxX13bxX19xXdbxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX1exXeexXaxX12xX0xXdxX6dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX4xX10xX42xX20xX28x169e7xX10xX4xXexX3xX1exX14xX6dxX10xX1exXdxX6xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX6dxXbx1286fxX3xXdxX3dxX10xX19xXexX10xXa5xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX1exXexX1x189e3xX3xX2x11d0cxX1e5xe152xdbdfxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1e2xX3x13860xe2aaxX1e5xXbxX95xX1e8xXaxX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX46xX6xXbxXbxX7xX46xX20xXbxX10xX19xX46xX6dxX10xX1exXdxX6xX46xXexX1xX18xX6dxX28xf960xXbxX9xX19xX10xX10fxX7xX46xX1f3xX1e5xX1f2xX1f2xX46xX2xX1e5xX106xX1exX2xX2xX1cbxd8a2xX2xX229xX1cbxXex18002xX1f2xX44xX1f2xX5xX1cbxX42xX19xX14xX6xX42xXexX18xX19xX14xX42xX1cxXdxX1exX10xX20xX42xX22xX18xX6xX19xX14xXdbxX1b6xXbxX14xXaxX3xX1exX6xXexX6xX42xXexXeexXbxX10xX9xXaxX1cxXdxX1exX10xX20xX46xX6dxXbxX1cbxXaxX3xX1exX6xXexX6xX42xX10xX19xX4xX20xX1exX10xX9xXaxX106xX18xX95xX1b6xX1cxX3dxX8bx126d6x11e19xX1cbxXc8xXex15941xX5xXeexX46xX95xXbxXexX11ax12077xXeexcc17x17907xX19x172e2x12028xX76xX1e7xX1f3xXebx1485exX5xX22exXexX1f3xX6xX44x1113fxX14x135c4xX1cxX1b6xX1exX6dxX28cxX1cxX22exX95xX28cxX1cbxXdxd75dxX5xX76xX289xX27exX8bxX1f2xX1exX1f3xX1f3xX2x159d4xX44xX19xX1cbxX4xX1cbx1098ex18697xX6xX1cbxXexX3dxX1exX76xX55xXc8xX1exX2b1xX289xX229xX8bxX11axX19xX1f3xX1f2xX18xX76xX46xX27exX1xX10xX2b1xX108xX22ex15c72xX29axX3dxX2d3xX1cbxX1cbx11997xX1f3xX6dxXc8xX27exX10xX2d3xX2a6xX288xX2a6xX4xX28bxXeexX28cxX288xX1e5xX76xXa5xX18xX6xX18xX289xX29axX28xX46xX29axX22xX1f3xX2xX2b1xX106xX288xX28bx10ee5xX6xX22exX108xX1cxX1exX55xX7xX46xX1cbxX1exXa5xX1e5xX4xXexX2a6xX5xX22exX28xX11axX2b1xX55xX14xX19xX1cbxXbxX1xXebxX18xX10fxX1cbxX46xX2b8xX28cxX288xX4xX8bxX1e7xX1f2xX289xXaxX3xX1exX6xXexX6xX42xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1exX6xXexX6xX42xX6xXa5xX14xX7xX9xXaxX1f2xX108xX1e2xX1e5xX1e2xX2xX106xX44xX1e2xX1e5xX1e2xX2xX1e2xX2xX1e2xX2xX1e5xX1e5xX1e7xX1e2xX1e5xX1e2xX108xX1cbxX1f3xX1e2xX1cbxX108xX1e5xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX1exXeexXaxX12xX0xX7xXexXa5xX20xX19xX14xX12xX76xXdxX1exX10xX20xX3xX6dxX60xX3xXexX24xX3xX1cxX3axX3xXexXdxX19xX1xX3xX1cxX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xXc8xXbxX18xXexX19xXdxX8bxX3xX76xX3xXexXdxX35xX18xX3xX1exXdxX3axXexX3xX3dxX20xX1cxXdxX1exX42xX2xX44xXdbxX3xX76xXdxX1exX10xX20xX1e2xX3xX27axX289xX27exX286xXdbxX0xX46xX7xXexXa5xX20xX19xX14xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX1exXeexXaxX12xX76xXdxX1exX10xX20xX3xX7x107b6xX3xX1ex11100xX19xX14xX3xX1xe11bxX19xX1xX3xX24xX19xX1xX3xXa9xX92xX3xX1x149f1xX6xX3xX6dxX29xXeexX3xXex11281xX19xX1x13c42xX3xX4xX1xX20xX3xXexX1xXaaxXeexX3xX19xX3dxX20xX76xX3xX19xX1xX7axX3xX6dx1132fxXexX3xX22xX18xX29xXdxX3xX1cxX83xXexX3xX8bxX1xX8dxX19xX14xX3xX5xX92xX3xX6dxXa1xX18xX3xX19xX96xX18xX3xX28xX6xX20xX3xXexXa5x116f9xX6dxX3xX4xX24xX3xXa9xXb1xX6xX3xX4xX11fxX18xXdbxX3xXcxX18xXeexX3xX19xX1xXdxX35xX19xX405xX3xX7xX6xX18xX3xXa9x17608xX3xX1cxX3axX3xXexXdxX19xX1xX3xX6dxX6xX19xX14xX3xXexX35xX19xX3xXc8xXbxX18xXexX19xXdxX8bxX3xX76xX3xX6dxX6xX19xX14xX3xX22xX18xX65xX4xX3xX8bx17e71xX3xX13xX14xX6xX3xXa9xX7axXf9xX4xX3xXbxX1xX45cxX19xX14xX3xX5xX35xX19xX3xX8bxX1xX60xX19xX14xX3xXexXa5xX18xX19xX14xX405xX3xX95xX20xX6xXeexX3xX22xX18xX6xX19xX1xX3xXcxXa5xX29xXdxX3xXa9xXaaxXexX3xX1cxXa1xX3xX1exX11fxX19xX3xX1exX11fxX19xX3xXexXdxX35xX18xX3xX1exXdxX3axXexX3xX1xX9cxXexX3xX1cxXdxXa5xX18xX7xXdbxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX1exXeexXaxX12xX11exX20x101c0xX19xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xXa9xX7axXf9xX4xX3xXexX18xX19xX14xX3xXa5xX6xX3xX14xX11fxX19xX3xX6dxX41axXexX3xXexX18xX11fxX19xX3xX7xX6xX18xX3xX8bxX1xXdxX3xX13xX14xX6xX3xX4xX60xX19xX14xX3xX28xX65xX3xXa9x12c16xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexXa5xXdxX13bxX19xX3xXexX1xXa1xX19xX1xX3xX4xX60xX19xX14xX3xX1cxXa1xX3xX4xXaaxXbxX3xXbxX1x1958dxXbxX3xX1cxX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX3dxX20xX1cxXdxX1exX42xX2xX44xX3xXa9xX11fxX18xX3xXexXdxX35xX19xX3xXexXa5xX35xX19xX3xXexX1xX9cxX3xX14xXdxX13fxXdxX405xX3xX4xX1x17bfcxX3xX7xX6xX18xX3xX4xX1xX7axX6xX3xXa9xX11fxXeexX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX29xX19xX14xX3xXexX1xX3e6xX3xX19xX14xX1xXdxX3axX6dxX3xXexXa5xX35xX19xX3xX19xX14xX7axd6d9xXdxXdbxX3xX76xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xXa9xX7axXf9xX4xX3xXa9x10c73xXexX3xXexX35xX19xX3xXexX1xX10xX20xX3xX1cxX3axX3xXexXdxX19xX1xX3xXa9xX11fxX18xX3xXexXdxX35xX19xX3xXexXa5xX35xX19xX3xXexX1xX9cxX3xX14xXdxX13fxXdxX3xX7cxXc8xXbxX18xXexX19xXdxX8bxX3xX2xX93xX3xX6dxXa1xX3x19005xXdxX35xX19xX3xX279xX60xX3xXbxX1xX45cxX19xX14xX3xX5xX35xX19xX3xX1cxf0a4xX3xXexXa5xX3e9xX3xX19xXfdxX6dxX3xX2xX44xX229xX22exXdbxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX1exXeexXaxX12xX55xX60xX6dxX3xX2xX229xX46xX108xX405xX3xXebxX41axX3xX298xX3xXexX9cxX3xX13xX14xX6xX3xXexX18xXeexX35xX19xX3xX28xX65xX3xXa9xX528xX3xX28x15a01xXexX3xXa9xX11fxX18xX3xX7xX24xX19xX3xX95xX18xXaaxXexX3xX1cxX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX3dxX20xX1cxXdxX1exX42xX2xX44xX405xX3xX1exX20xX3xX76xXdxX3axX19xX3xX13xX14xX1xXdxX35xX19xX3xX4x11ad2xX18xX3xX2d3xX1xX20xX6xX3xX1xX3faxX4xX3xX1cx13b2exX3xX289xXb1xX4xX1xX3xXex174bexX3xX1xX3faxX4xX3xX1cxXa1xX3xX76xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX83xXexX3xX288xX6xX6dxX6xX5xX10xXeexX6xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexXa5xXdxX13bxX19xXdbxX3xX3dx151fbxX3xX22xX18xX6xX19xX3xX19xXa1xXeexX3xX8bxX1x13155xX19xX14xX3xXa9xXb1xX19xX1xX3xX1cxX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xXa9xX528xX3xXexXa5xX24xXdxX3xX22xX18xX6xX3xXexXaaxXexX3xX4xX24xX3xX4xX29xX4xX3xX4xX18xX41axX4xX3xX8bxXdxX13bxX6dxX3xXexXa5xX6xX3xX4xX11fxX19xX3xXexX1xXdxX9cxXexX3xX1cxXa1xX3xXa9xX7axXf9xX4xX3xX4xX1xX67bxX19xX14xX3xX6dxXdxX19xX1xX3xX4xX45cxX3xX8bxX1xX24xX3xX19xXfdxX19xX14xX3xX95xX96xXeexX3xX1exX127xX19xX14xX3xX1xX3axX3xXexX1xX65xX19xX14xX3xX6dxXdxX690xX19xX3xX1exXb1xX4xX1xX3xX4xX1xX65xX19xX14xX3xX19xX3dxX20xX76xXdbxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX1exXeexXaxX12xX0xXdxX6dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX4xX10xX42xX20xX28xX1b6xX10xX4xXexX3xX1exX14xX6dxX10xX1exXdxX6xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX6dxXbxX1cbxX3xXdxX3dxX10xX19xXexX10xXa5xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX1exXexX1xX1e2xX3xX2xX1e5xX1e5xX1e7xX1e8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1e2xX3xX1f2xX1f3xX1e5xXbxX95xX1e8xXaxX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX46xX6xXbxXbxX7xX46xX20xXbxX10xX19xX46xX6dxX10xX1exXdxX6xX46xXexX1xX18xX6dxX28xX215xXbxX9xX19xX10xX10fxX7xX46xX1f3xX1e5xX1f2xX1f2xX46xX2xX1e5xX106xX1exX2xX2xX1cbxX1f2xX44xX1f3xX1f3xXexX229xX108xX106xX2xX5xX2xX42xX19xX14xX6xX42xXexX18xX19xX14xX42xX1cxXdxX1exX10xX20xX42xX22xX18xX6xX19xX14xXdbxX1b6xXbxX14xXaxX3xX1exX6xXexX6xX42xXexXeexXbxX10xX9xXaxX1cxXdxX1exX10xX20xX46xX6dxXbxX1cbxXaxX3xX1exX6xXexX6xX42xX10xX19xX4xX20xX1exX10xX9xXaxX106xX18xX95xX1b6xX1cxX3dxX8bxX279xX27axX1cbxXc8xXexX27exX5xXeexX46xX95xXbxXexX11axX286xX22exX1xX1xX76xX27exX1b6xX8bxX20xX10fxX28cxX2d3xX1e7xX1f3xXebxXebxX8bxX19xX28xX286xX22exX1f2xX1exX2faxX1e7xX1f3xXebxXdxX288xX22x199a0xXbxX2a6xX2faxX10xX279xX5xX5xXexX1exX5efxX2b7xX2b1xX1exX28cxXc8xX6xX28xX20xX7xX76xX2faxX288xX3dxX2d9xX863xX1cbxX291xX2d3xX1f2xX29axX279xX2faxX11axX13xX2d3xX29axX18xX863xX863xX1cxX27exX76xXbxX28xX2d9xX10fxX4xX28xXeexX46xX4xX28cxX55xXeexX76xX95xX863xX18xX22exX291xX2d3xX2a6xX288xX2a6xX4xX28bxXeexX28cxX288xX1e5xX76xXa5xX18xX6xX18xX289xX29axX28xX46xX29axX22xX1f3xX2xX2b1xX106xX288xX28bxX2faxX6xX22exX108xX1cxX1exX55xX7xX46xX1cbxX1exXa5xX1e5xX4xXexX2a6xX5xX22exX28xX11axX2b1xX55xX14xX19xX1cbxXbxX1xXebxX18xX10fxX1cbxX46xX2b8xX28cxX288xX4xX8bxX1e7xX1f2xX289xXaxX3xX1exX6xXexX6xX42xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1exX6xXexX6xX42xX6xXa5xX14xX7xX9xXaxX2xX1e5xX2xX1e2xX1e5xX1e2xX2xX106xX44xX1e2xX1e5xX1e2xX2xX1e2xX2xX1e2xX2xX1e5xX1e5xX1e7xX1e2xX1e5xX1e2xX108xX229xX1cbxX1e2xX1cbxX108xX1e5xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX1exXeexXaxX12xX0xX7xXexXa5xX20xX19xX14xX12xX76xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX3dxX20xX1cxXdxX1exX42xX2xX44xX3xXa9xX7axXf9xX4xX3xXa9xXdxX688xX18xX3xX4xX1xX9cxX3xXexX4f0xXdxX3xX76xXdxX3axX19xX3xX13xX14xX1xXdxX35xX19xX3xX4xX67bxX18xX3xX2d3xX1xX20xX6xX3xX1xX3faxX4xX3xX1cxX688xX3xX289xXb1xX4xX1xX3xXexX690xX3xX1xX3faxX4xX3xX1cxXa1xX3xX76xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX83xXexX3xX288xX6xX6dxX6xX5xX10xXeexX6xX3xX13xX14xX6xXdbxX3xX76xXdxX1exX10xX20xX1e2xX3xX27axX289xX27exX286xXdbxX0xX46xX7xXexXa5xX20xX19xX14xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX1exXeexXaxX12xXcxXa5xX7axX13fxX4xX3xX19xX1xfda2xX19xX14xX3xX4xX1xX577xX3xXexXa5xX402xX4xX1xX3xXa5x14a68xX19xX14xX3xX13xX14xX6xX3xXa9xX6xX19xX14xX3xX7cxXa9xX65xXexX3xX4xX1xX29xXeexX3xX14xXdxX6xXdxX3xXa9xX20xX4f0xX19xX93xX3xXexXa5xX20xX19xX14xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexXa5xXdxX13bxX19xX3xX1cxX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX3dxX20xX1cxXdxX1exX42xX2xX44xX405xX3xX2b1xX5xX10xX8bxX7xX6xX19xX1exX10xXa5xX3xX288xXdxX19xXexX7xX28xX18xXa5xX14xX405xX3xX14xXdxX29xX6dxX3xXa9xX65xX4xX3xX76xXdxX3axX19xX3xX13xX14xX1xXdxX35xX19xX3xX4xX67bxX18xX3xX289xXb1xX4xX1xX3xXexX690xX3xX1xX3faxX4xX3xX1cxXa1xX3xX76xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1cxX83xXexX3xX1xX3faxX4xX3xX288xX6xX6dxX10xX5xX10xXeexX6xX405xX3xX1xX60xX6dxX3xX2xX106xX46xX108xX3xX4xX1xX20xX3xX1xX6xXeexX3xX14xXdxX6xXdxX3xXa9xX20xX4f0xX19xX3xXexX1xX3e6xX3xX19xX14xX1xXdxX3axX6dxX3xX5xX96xX6dxX3xX7xXa1xX19xX14xX3xXexX1xX67bxX3xX28xX6xX3xX1cx175c4xX19xX3xX7x1096cxX3xXa9xX7axXf9xX4xX3xXexXdxX9cxX19xX3xX1xXa1xX19xX1xX3xXexXa5xX35xX19xX3xX22xX18xXeexX3xX6dxX60xX3xX1xXa1xX19xX14xX3xX19xX14xX1xX3eexX19xX3xX19xX14xX7axX5a3xXdxXdbxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX1exXeexXaxX12x156fdxX19xX14xX3xX288xXdxX19xXexX7xX28xX18xXa5xX14xX3xX5xX7axX18xX3x11d58xX3xXc8xXbxX18xXexX19xXdxX8bxX3xX76xX3xX1exX127xX3xX8bxXdxX9cxX19xX3xX8bxX1xX60xX19xX14xX3xXa9xX7axXf9xX4xX3xX5xX7axX18xX3xX1xXa1xX19xX1xX3xXa5xX41axX19xX14xX3xXa5xX528xXdxX3xXexXa5xX7axX13fxX4xX3xXexX1xX29xX19xX14xX3xX2xX46xX1f3xX1e5xX1f3xX2xX3xX1cxX3eexX3xXbxX1xX24xXdxX3xX6dxXaaxXexX3xX1cbxX42xX229xX3xXexX1xX29xX19xX14xX3xXa9xX13bxX3xXexX1xX10xX20xX3xX1exee18xXdxX3xXexX1xX35xX6dxX3xX1xXdxX3axX18xX3xX22xX18xX24xX3xX4xX602xX19xX14xX3xX19xX1xX7axX3xXbxX1xX24xX19xX3xX67bxX19xX14xX3xXbxX1xX3e9xX3xX4xX45cxX3xXexX1xX13bxX3xX95xX24xXeexX3xXa5xX6xXdbxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX1exXeexXaxX12xX7cxX3dxX1x1002cxX19xX14xX3xXexX60xXdxX3xX7xXabexX3xX19xX41axXbxX3xX28xX24xX19xX3xX22xX18xXeexX3xXexXa5xX3eexX19xX1xX3xXexX1xX3e6xX3xX19xX14xX1xXdxX3axX6dxX3xX1xX83xX18xX3xXa9xXfdxX19xX14xX3xX8bxXb13xX3xXa9xX11fxX18xX3xXexXdxX35xX19xX3xX1cxXa1xX20xX3xX19xX14xXa1xXeexX3xX2xX22exX46xX108xXdbxX3xX76xX3eexX3xX7xX127xX3xX4xX1xXbc3xX3xXb13xX3xX4x1658cxX6xX3xX1exX7axX3xX5xX18xX83xX19xX3xX1cxXa1xX3xXexXa5xX18xXeexX688xX19xX3xXexX1xX60xX19xX14xX405xX3xXexX60xXdxX3xXexXdxX19xX3xXa5xX9e6xX19xX14xX3xXebxX41axX3xX298xX3xXexX9cxX3xX13xX14xX6xX3xX7xXabexX3xX95xX3e6xX3xX5xXb13xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX45cxX19xX14xX3xX1cxXa1xX3xXbxX1xX35xX3xX4xX1xX18x16375xX19xX3xXa9xX688xX3xX95xX18xXaaxXexX3xXexXa5xX20xX19xX14xX3xX1cx169acxX19xX14xX3xX6dxX41axXexX3xXexX18xX11fxX19xXdbxX3xX76xX83xXeexX3xX19xX35xX19xX3xX22xX18xX29xX3xXexXa5xX3eexX19xX1xX3xXexX1xX3e6xX3xX19xX14xX1xXdxX3axX6dxX3xX14xXdxX6xXdxX3xXa9xX20xX4f0xX19xX3xX28xX6xX3xX7xXabexX3xX28xX649xXexX3xXa9xX11fxX18xX3xXexXa5xX20xX19xX14xX3xX22exX42xX2xX1e5xX3xX19xX14xXa1xXeexX3xXexX13fxXdxX93xX405xX3xX288xXdxX19xXexX7xX28xX18xXa5xX14xX3xX19xX45cxXdxX3xX1cxX13fxXdxX3xXcxX2b1xXc8xXc8xXdbxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX20xX1exXeexXaxX12xX0xXdxX6dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1exXexX1xX18xX6dxX28xX3xX1exX1xXdxX1exX10xX3xXdxX3dxX10xX19xXexX10xXa5xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX1exXexX1xX1e2xX3xX22exX2xX44xXbxX95xX1e8xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1e2xX3xX1cbxX108xX1e5xXbxX95xX1e8xXaxX3xX7xXa5xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXdbxX28xX6xX20xX1xX6xXexXdxX19xX1xXdbxX1cxX19xX46xX19xX10xX10fxX7xX46xX1f3xX1e5xX1f2xX1f2xX46xX2xX1e5xX106xX1exX2xX2xX1cbxX229xX1f2xX2xX1cbxXexX108xX1f2xX1f2xX44xX108xX5xX1e5xXdbxX1b6xXbxX14xX215xXa5xX9xX229xX106xX1e5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX18xX19xX14xX3xX1cxXdxX1exX10xX20xX3xX22xX18xX24xX19xX14xX3xX28xX29xX3xX1cxX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xXexXdxX35xX18xX3xX1exXdxX3axXexX3xX3dxX20xX1cxXdxX1exX42xX2xX44xXaxX3xX10fxXdxX1exXexX1xX9xXaxX22exX2xX44xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1cbxX108xX1e5xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX20xX18xXa5xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX2b1xX19xX1xX3xX13xX14xX3faxX4xX46xX76xX13xX2a6xX46xX1exX6xX19xXexXa5xXdxX0xX46xXbxX12