Giây phút lịch sử trên bán đảo Triều Tiên
Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc đang cận kề giây phút ghi tên mình vào lịch sử bằng cuộc gặp tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm sáng 27-4 (giờ VN). Một cuộc gặp đang đươc cả thế giới theo dõi.
9fe1xa851xbf10xd02dx10cb9xe0e1x12546xd730x11c64xa13axb407xadd6xc293xba91xaabfxca56xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxf300xbbbdxff41xXexX0xe092xXaxX17xX18xX19xXexX0xbbd6xab62xX19xf5c7xXexX0xXaxf90cxX9xe23cxXdxX18xebafxX2fxf8bex10cadx1014bxX5xb81cxXbxXdxX17xX32xXex11279xX35xdc47xX26xX9xX33xXax1272exXbxX9xXdxfdedxX2cxXaxX9xX2fxa66fxX9xXbx117f6xa0b8xec82xX9xX23xca46xX50xX9xd1c5x11dadxX24xX9xX5xX4exX35xd9e7x11cf6xX9xX5xX35xX4fxX50xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc696xX17xX18xX19xX32xXexX74xX18xX35xX9xX50xXax10198xX9xXdx100bcxX50xXaxX9xX56x11817xX24xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX9xe18cxX9xX74xX80xX50xX9xd283xX5exacb5xX2cxX9xX56xX18xX50xcaedxX9xX2cxc59bxX50xX9xcf0fxX5dxX9xXa4xX35xX3dxX26xX9xX33xXaxX42xXbxX9xXa4xXaxX35xX9xXbxX4fxX50xX9xXcx11fa5xX50xXaxX9xf6e7xX80xX24xX9xXdxX46xX2cxXaxX9xX2fxX4bxX9xX23xfdb8xX50xXa4xX9xX2cxX5exc198xX2cxX9xXa4x11bedxX33xX9xXbxX88xX35xX9xXdxX80xX50xXa4xX9xX56xXc0xX50xXaxX9xX2cxXaxX35xf999xX50xX9x10c06xX80xX50xX9xc5c8x10903xX50xX9x102bdxX35xXefxXcxX9xX2fxX53xX50xXa4xX9xd5b5xa71dxX96xed65xX9xd8c7xXa4xX35xa698xX9x104eaxd204xa6acxfa5cxX9xXf6xXd7xXbxX9xX2cxX5exXd7xX2cxX9xXa4xXdbxX33xX9xX56xX18xX50xXa4xX9xX56x9ff2x10937xX2cxX9xX2cxX57xX9xXbxXaxXefxX9xXa4xX35x10e6fxX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xbbe1xX35xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xd836xX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX50xXaxX111xXc4xX50xX1cxX50xX17xb73dxX2fxX1cxX2axad32xX2axX105xX1cxX105xX105xX19xf7ccxb9cfxX17axX107xX107xebb0xe598xXbxa66axX107xX189xX104xXdxX182xX111xcdccxX33xXa4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX176xX35xX19xXbxXaxX162xX105xX182xX182xX33xf312xd8b8xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX162xX186xX187xX105xX33xX1a6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXa4xX35xX18xX26xX9xX33xXaxX5exXbxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX5exX9xXbxX4exX17xX50xX9xX23xX18xX50xX9xX19xX18xX24xX9xXbxX4exX35xX17xX5exX9xXbxX35xX17xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX50xX32xXexX5xd52cxX50xXa4xX9xXbxXaxX9exX50xXa4xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xXf6xX24xX24xX50xX9xe90axX18xX17xX9xd1bdxX50xX9xX109xXbxX4exX53xX35xX110xX9xXc4xX80xX9xX50xXaxX80xX9xXdxX83xX50xXaxX9xX56xX88xX24xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX9xddc1xX35xXcxX9xX219xX24xX50xXa4xX9x11eeaxX50xX9xX96xX9x10773xX50xXaxX162xX9xac27xX8xX24bxX5xX8xX255xa023xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexXfaxeb13xX2cxXaxX9xXbxXaxX3dxX50xX9xX5xX201xX50xXa4xX9xXbxXaxX9exX50xXa4xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xXf6xX24xX24xX50xX9xX219xX18xX17xX9xX21dxX50xX9xX2fx1044fxX9xX56xXefxX50xX9xX23xX35xX4fxX50xX9xXa4xX35xX133xX35xX9xX56xb79cxX50xX9xX50xXaxX80xX9xXdxX83xX50xXaxX9xX56xX88xX24xX9xX242xX35xXcxX9xX219xX24xX50xXa4xX9xX24bxX50xX111xX9xX7xXaxX53xX35xX9xX56xX24xX80xX50xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xX56xX83xX9xXdxX4fxX50xX9xX56xX126xX10cxX50xXa4xX9xXbxX133xX35xX9xXaaxXaxX5exX9xXc4xb3c0xX2cxX9xX33xXaxX35xX9x10a5axX5exX3dxX50xX9xX2fxX2f3xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2cxfbabxXbxX9xXaxX18xX35xX9xXcxX35xX5dxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX9xXc4xX80xX9xX19xX2f3xX9xXaaxX35xXefxX50xX9xX2fxX29cxX9xXbxX133xX35xX9xX50xX127xX35xX9xXbxX4exX24xX50xXa4xX9xXc4xc2c8xX50xXa4xX9xX104xX9xXbxX35xXefxX50xXa4xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX162xX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX50xXaxX111xXc4xX50xX1cxX50xX17xX176xX2fxX1cxX2axX17axX2axX105xX1cxX105xX105xX19xX181xX182xX17axX107xX107xX186xX187xXbxX104xX107xX186xX105xXdxX2axX111xX190xX33xXa4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX176xX35xX19xXbxXaxX162xX181xX187xX186xX33xX1a6xX1a7xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX162xX186xX187xX181xX33xX1a6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXa4xX35xX18xX26xX9xX33xXaxX5exXbxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX5exX9xXbxX4exX17xX50xX9xX23xX18xX50xX9xX19xX18xX24xX9xXbxX4exX35xX17xX5exX9xXbxX35xX17xX50xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX5exXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX4xX24xX50xX9xX56xX126xX10cxX50xXa4xX9xX56xX35xX9xXbxa147xX9xX25bxX17xX24xX5exXdxX9xX56xXefxX50xX9xXaaxXaxX5exX9xXc4xX2f3xX2cxX9xX23xX35xX4fxX50xX9xXa4xX35xX133xX35xX9xX2fxX53xX50xXa4xX9xX50xX18xX26xX9xX56xX83xX9xX56xX126xcbfcxX2cxX9xX33xXaxX24xX50xXa4xX9xXbx1250fxX18xX9xXaxX24xX80xX50xX9xXbxX24xX80xX50xX111xX9xX9cxX5exX53xX9xXbxX4exXc0xX50xXaxX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX5exX26xbf81xX50xX9xX2cxf97cxX18xX9xX56xX24xX80xX50xX9xX1a6xX17xX9xXbxX201xX50xXa4xX9xXbxXaxX9exX50xXa4xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xX56xX126xX455xX2cxX9xXbxX4exX2f3xX2cxX9xXbxX35xXefxX33xX9xXbxX4exX4fxX50xX9xXbxX4exX18xX50xXa4xX9xX176xX17xX23xX9xX2cxXaxX272xX50xXaxX9xXbxXaxea91xX2cxX9xX2cxX482xX18xX9xXbxXaxX126xX455xX50xXa4xX9xX56xc46dxX50xXaxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexXf6xXd7xXbxX9xX50xXa4xX126xX10cxX35xX9xX19xX3dxX50xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9x10fbexX9xX10exX35xc5a4xXbxX9xX10fxX18xXcxX9xX50xXaxX308xX50xX9xXc4xX133xX35xX9xX2cxXaxX42xX50xXa4xX9xXbxXf7xX35xX9xX2cxf47exX5exX9xXcxX24xX50xXa4xX9xXaxXd7xX35xX9xX50xXa4xXaxX46xX9xXbxXaxX126xX455xX50xXa4xX9xX56xX4d6xX50xXaxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xXdxX530xX50xX9xX186xX9xX2fxX29cxX9xX2fxX5exXf7xX50xX9xX2fx12640xX9xX50xXaxX126xX9xX2cxX53xX2cxXaxX9xX56xX24xX80xX50xX9xX1a6xX17xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xX33xXaxX2adxX50xXa4xX9xX50xXaxX126xX9xX23xX18xX26xX9xXc4xX5dxX9xX33xXaxX272xX18xX9xX23xX308xX2cxX9xXc4xX80xX9xXbxXaxX80xX50xXaxX9xX2cxXf7xX50xXa4xX9xXbxX9exXbxX9xX56xff09xX33xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX162xX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX50xXaxX111xXc4xX50xX1cxX50xX17xX176xX2fxX1cxX2axX17axX2axX105xX1cxX105xX105xX19xX181xX182xX17axX107xX107xX186xX187xXbxX2axX17axX2axX17axXdxX104xX111xX190xX33xXa4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX176xX35xX19xXbxXaxX162xX181xX181xX182xX33xX1a6xX1a7xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX162xX186xX189xX105xX33xX1a6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXa4xX35xX18xX26xX9xX33xXaxX5exXbxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX5exX9xXbxX4exX17xX50xX9xX23xX18xX50xX9xX19xX18xX24xX9xXbxX4exX35xX17xX5exX9xXbxX35xX17xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX50xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a6xXbxX96xX18xXdxX35xXa4xX50xX162xX9xX190xX5exX2fxXbxX35xe279xX26xX1a7xX32xXexXfaxX24xX80xX50xX9xX1a6xX17xX9xXbxX201xX50xXa4xX9xXbxXaxX9exX50xXa4xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xX4exX10cxX35xX9xX10fxXaxX80xX9x10740xX18xX50xXaxX9xXbxX133xX35xX9xX23xX35xX4fxX50xX9xXa4xX35xX133xX35xX9xXc4xX133xX35xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX9xX96xX9xX250xX50xXaxX162xX9xX255xX8xX24bxX5xX8xX255xX25bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX429xX9xXf2xXc0xX50xXaxX9xX10fxXaxX126xb756xX50xXa4xb9a5xX9xXaxX83xX50xXa4xX9xXbxXaxXf7xX50xXa4xX9xXbxc388xX50xX9xXbxX4exX5exX50xXa4xX9xX126xX127xX50xXa4xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX9xX109xX242xX4xX10fx1120bxX110xX9xX56xX126xX18xX9xXbxX35xX50xX9xX50xXaxX80xX9xXdxX83xX50xXaxX9xX56xX88xX24xX9xX242xX35xXcxX9xX219xX24xX50xXa4xX9xX24bxX50xX9xX56xX83xX9xX4exX10cxX35xX9xXbxXaxX482xX9xX56xXf7xX9xX1a6xX5exXf7xX35xX9xXc4xX5dxX9xX33xXaxX126xX127xX50xXa4xX9xX50xX18xXcxX111xX9xX242xX4xX10fxX733xX9xX50xXaxX716xX50xX9xXcxX88xX50xXaxX9xXf7xX50xXa4xX9xX242xX35xXcxX9xX2fxX29cxX9xXbxXaxX57xX24xX9xXdxX5exXa7xX50xX9xX32xXcxXd7xXbxX9xX2cxX53xX2cxXaxX9xX2cxX511xX35xX9xXcxX511xX9xXbxXa7xX50xX9xXbxX3dxXcxX9xX2cxX18xX50xX9xX2cxX53xX2cxX9xXc4xX716xX50xX9xX56xX5dxX9xX2cxX53xX2cxX9xXc4xX716xX50xX9xX56xX5dxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX2faxX5exX18xX50xX9xXbxX133xX35xX9xXc4xX35xX515xX2cxX9xX2cxX57xX35xX9xXbxXaxX35xX515xX50xX9xX2faxX5exX18xX50xX9xXaxX515xX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX708xX9xXbxX35xXefxX50xX9xXbxX133xX35xX9xX56xX88xXbxX9xX56xX126xX455xX2cxX9xX50xX5dxX50xX9xXaxX33cxX18xX9xX23xXc0xX50xXaxX9xXc4x112dfxX50xXaxX9xXc4xX35xbb39xX50xX708xX9xXbxXaxX46xX50xXaxX9xXc4xX126xX455xX50xXa4xX9xXc4xX80xX9xXbxX53xX35xX9xXbxXaxX9exX50xXa4xX9xX50xXaxX716xXbxX9xXbxX4exX4fxX50xX9xX23xX53xX50xX9xX56xX57xX24xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX32xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXex11540xX827xX9xX56xX2adxX50xX9xX2fxX29cxX9xX56xX126xX455xX2cxX9xXaxX18xX35xX9xXcxX35xX5dxX50xX9xXbxX4exX5exX26xX5dxX50xX9xXaxXc0xX50xXaxX9xXbxX4exX2f3xX2cxX9xXbxX35xXefxX33xX111xX9xX10exX35xX515xX2cxX9xX877xX83xX50xXaxX9xX56xX88xX24xX9xX2cxX18xX24xX9xX50xXaxX716xXbxX9xX2cxX482xX18xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX9xX23xX126xX133xX2cxX9xX2cxXaxX3dxX50xX9xX2faxX5exX18xX9xXc4xX88xX2cxXaxX9xX2fxX127xX50xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX56xXf7xX35xX9xXa4xX35xX133xX35xX9xXbxX5exX26xXefxX50xX9xX56xX47exX9xX2fxX18xX50xXa4xX9xXdxX83xX50xXaxX9xXbxXaxX201xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xX2fxX29cxX9xXdxX80xX9xXa4xX35xX3dxX26xX9xX33xXaxX42xXbxX9xXdxX46xX2cxXaxX9xX2fxX4bxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX877xX827xX9xX56xX2adxX50xX9xX2cxX2adxX9xXbxXaxX47exX9xX56xX126xX455xX2cxX9xXa4xX35xX57xX50xX9xXbxX35xX515xX50xX9xXaxX2adxX18xX111xX9xX4xX2adxX9xXbxXaxX47exX9xXaaxXaxXf7xX50xXa4xX9xX2cxX2adxX9xX23xX308xX50xX9xX56xX88xX35xX9xX23xX53xX2cxX9xXc4xX80xX9xX2cxXaxX80xX24xX9xX2cxX10cxX111xX9xX4xXaxX482xX9xXbxX46xX2cxXaxX9xX242xX35xXcxX9xX219xX24xX50xXa4xX9xX24bxX50xX9xX2cxX482xX18xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX9xX2fxX29cxX9xX19xX5exX26xX515xXbxX9xX56xXd7xX35xX9xX19xX18xX50xXaxX9xX19xX2f3xX9xX2cxX482xX18xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX111xX9xX2xX24xX9xXf2xX80xX50xX9xXf6xXf7xX50xX9xXfaxX35xXefxXcxX9xX2cxXaxXa7xXbxX9xXaxX5b0xX33xX9xX50xX4fxX50xX9xX56xXd7xX35xX9xX19xX18xX50xXaxX9xX19xX2f3xX9xX2fxX29cxX9xX2cxXaxX4d6xX9xX2cxX2adxX9xX2axX182xX182xX9xX50xXa4xX126xX10cxX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXc4xXc0xX9xX2axX181xX182xX9xX50xXa4xX126xX10cxX35xX9xX50xXaxX126xX9xXbxXaxXf7xX50xXa4xX9xXdxX515xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXdxX46xX2cxXaxX9xXbxX4exXc0xX50xXaxX9xX19xX2f3xX9xXaaxX35xXefxX50xX9xXf7xX50xXa4xX9xX242xX35xXcxX9xX219xX24xX50xXa4xX9xX24bxX50xX9xX2fxX29cxX9xX56xXefxX50xX9xX56xX126xX10cxX50xXa4xX9xX4exX18xX50xXaxX9xXa4xX35xX133xX35xX9xX2faxX5exX3dxX50xX9xX2fxX2f3xX9xXa4xX35xd43exX18xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX35xX5dxX50xX9xXc4xX80xX24xX9xXdxX42xX2cxX9xX187xXaxX186xX182xX9xXa4xX35xX10cxX9xX56xX46xX18xX9xX33xXaxX126xX127xX50xXa4xX708xX9xXbxX4c7xX2cxX9xXaaxXaxX24xX57xX50xXa4xX9xX105xXaxX186xX182xX9xXa4xX35xX10cxX9xX10exX10fxX111xX9xece3xX50xXa4xX9xX242xX35xXcxX9xX2fxX18xX5exX9xX56xX2adxX9xX2fxX29cxX9xX56xX35xX9xX23xXd7xX9xX2faxX5exX18xX9xXdxX83xX50xXaxX9xXbxXaxX201xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xX50xXd1xXcxX9xXbxX4exX24xX50xXa4xX9xXaaxXaxX5exX9xX33xXaxX35xX9xX2faxX5exX3dxX50xX9xX2fxX2f3xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX4xX5exXd7xX2cxX9xXax110ddxX33xX9xX2cxXaxX272xX50xXaxX9xXbxXaxX4c7xX2cxX9xX2fxX29cxX9xX23xX308xXbxX9xX56xX530xX5exX9xXdxX42xX2cxX9xX2axX182xXaxX186xX182xX9xXa4xX35xX10cxX9xX56xX46xX18xX9xX33xXaxX126xX127xX50xXa4xX9xXbxX88xX35xX9xX50xXaxX80xX9xX74xX33cxX18xX9xX23xXc0xX50xXaxX9xX2cxX482xX18xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xXbxX4exX24xX50xXa4xX9xXdxX80xX50xXa4xX9xX56xXc0xX50xXaxX9xX2cxXaxX35xXefxX50xX9xXf2xX80xX50xX9xXf6xXf7xX50xX9xXfaxX35xXefxXcxX708xX9xXbxX4c7xX2cxX9xXaaxXaxX24xX57xX50xXa4xX9xX17axXaxX186xX182xX9xXa4xX35xX10cxX9xX10exX10fxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX162xX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX50xXaxX111xXc4xX50xX1cxX50xX17xX176xX2fxX1cxX2axX17axX2axX105xX1cxX105xX105xX19xX181xX182xX17axX107xX107xX186xX187xXbxX189xX2axX104xX189xXdxX186xX111xX190xX33xXa4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX176xX35xX19xXbxXaxX162xX105xX182xX182xX33xX1a6xX1a7xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX162xX107xX189xX189xX33xX1a6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXa4xX35xX18xX26xX9xX33xXaxX5exXbxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX5exX9xXbxX4exX17xX50xX9xX23xX18xX50xX9xX19xX18xX24xX9xXbxX4exX35xX17xX5exX9xXbxX35xX17xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX50xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a6xXbxX96xX18xXdxX35xXa4xX50xX162xX9xX190xX5exX2fxXbxX35xX68cxX26xX1a7xX32xXexX10fxX127xX35xX9xXaxX18xX35xX9xX50xXaxX80xX9xXdxX83xX50xXaxX9xX56xX88xX24xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX9xX2fxX29cxX9xXa4xXdbxX33xX9xXcxXdbxXbxX9xX23xX4fxX50xX9xXbxX4exX24xX50xXa4xX9xX50xXaxX80xX9xX74xX33cxX18xX9xXf2xXc0xX50xXaxX9xX96xX9xX250xX50xXaxX162xX9xX5xXaxX126xX455xX50xXa4xX9xX56xX4d6xX50xXaxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX104xX182xX2axX17axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX80xX50xXaxX9xX33xXaxX530xX50xX9xX19xX2f3xX9xXcx11cddxX35xX9xX23xX4fxX50xX9xXdxX80xX9xX2axeb30xX189xXd29xX189xX111xX9xX3bxXaxXefxX9xX104xX9xXbxX4exX126xX511xX50xXa4xX9xX56xX24xX80xX50xX9xXbxX24xX9xXaxX127xX50xX9xXa4xXaxXefxX9xX56xX24xX80xX50xX9xXc4xX35xX4fxX50xX708xX9xXbxX4exX4fxX50xX9xX56xX4d6xX50xXaxX9xXdxX126xX50xXa4xX9xXa4xXaxXefxX9xX2cxX2adxX9xXaaxXaxX308xX2cxX9xXaxXc0xX50xXaxX9xXf2xX53xX50xX9xX56xX57xX24xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexXf2xX80xX50xX9xX56xX80xXcxX9xX33xXaxX53xX50xX9xX2cxX2adxX9xX56xXd7xX9xX4exXd7xX50xXa4xX9xX104xX182xX2axX17axXcxXcxX9xXbxX126xX455xX50xXa4xX9xXbxX4exX126xX50xXa4xX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX2f3xX9xXaaxX35xX515xX50xX9xX56xX126xX455xX2cxX9xXbxX201xX9xX2cxXaxX4c7xX2cxX9xXbxX4exX24xX50xXa4xX9xX50x12506xXcxX9xX104xX182xX2axX17axX708xX9xX2cxXaxX35xXefxX2cxX9xX23xX80xX50xX9xX2cxX2adxX9xXaxXc0xX50xXaxX9xX2cxXaxX35xXefxX2cxX9xX2cxX530xX5exX9xX56xX126xX455xX2cxX9xX50xX9exX35xX9xXbxX429xX9xX104xX9xXcxX9exX9xX2cxX530xX5exX708xX9xa198xX9xX50xX2adxX35xX9xX2fxX2f3xX9xXaxX80xX50xX9xXa4xX308xX50xX111xX9xX5xX4exX24xX50xXa4xX9xX33xXaxX33cxX50xXa4xX9xX2cxX2adxX9xX23xX4c7xX2cxX9xXbxX4exX18xX50xXaxX9xXdxX133xX50xX9xXc4xX29cxX9xXaxXc0xX50xXaxX9xX50xX42xX35xX9xX242xX5exXcxXa4xX18xX50xXa4xX708xX9xXcxXd7xXbxX9xXbxX4exX24xX50xXa4xX9xX2cxX53xX2cxX9xX23xX35xX47exX5exX9xXbxX126xX455xX50xXa4xX9xX2cxX482xX18xX9xXaxX455xX33xX9xXbxX53xX2cxX9xXaxX18xX35xX9xXcxX35xX5dxX50xX9xXc4xX5dxX9xX19xX5exX9xXdxX46xX2cxXaxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxXa4xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX162xX1cxX1cxX35xX111xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX50xXaxX111xXc4xX50xX1cxX50xX17xX176xX2fxX1cxX2axX17axX2axX105xX1cxX105xX105xX19xX181xX182xX17axX107xX107xX186xX187xXbxX189xX189xX187xX186xXdxX107xX111xX190xX33xXa4xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX176xX35xX19xXbxXaxX162xX105xX182xX182xX33xX1a6xX1a7xXaxX17xX35xXa4xXaxXbxX162xX107xX189xX189xX33xX1a6xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXa4xX35xX18xX26xX9xX33xXaxX5exXbxX9xXdxX35xX2cxXaxX9xX2fxX5exX9xXbxX4exX17xX50xX9xX23xX18xX50xX9xX19xX18xX24xX9xXbxX4exX35xX17xX5exX9xXbxX35xX17xX50xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX50xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a6xXbxX96xX18xXdxX35xXa4xX50xX162xX9xX190xX5exX2fxXbxX35xX68cxX26xX1a7xX32xXexX7xXaxX530xX50xX9xX56xX530xX5exX9xXa4xXaxXefxX9xX19xX80xX50xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX35xX9xX50xXaxX80xX9xXdxX83xX50xXaxX9xX56xX88xX24xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX35xX5dxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX9xX96xX9xX250xX50xXaxX162xX9xX5xXaxX126xX455xX50xXa4xX9xX56xX4d6xX50xXaxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX104xX182xX2axX17axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexccc7xX0xX23xXexXf6xba72xX96xX74xX80xX50xX9xX50xXa4xX429xX50xXa4xX9xXbxXa7xX33xX9xXbxX4exXa7xX50xX9xXbxX4exX24xX50xXa4xX9xX50xXa4xX80xX26xX9xXbxXaxX126xX455xX50xXa4xX9xX56xX4d6xX50xXaxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX74xXd7xX35xX9xX56xa1fexX50xXa4xX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX126xX5exX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX2faxX5exX3dxX50xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xX109xX219xX4xX25bxX110xX9xX50xXa4xX80xX26xX9xX104xX189xX96xX107xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXefxXbxX9xX2cxX5exXd7xX2cxX9xXbxXa7xX33xX9xXbxX4exXa7xX50xX9xX32xX3bxX35xX57xX35xX9xX33xXaxX53xX33xX9xXbxXaxX17xX50xX9xX2cxXaxX9exXbxX32xX9xXa4xX35xXa89xX18xX9xXf6xXff7xX9xXc4xX80xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xX2fxX29cxX9xXbxX88xXcxX9xX19xX429xX50xXa4xX9xXbxX4exX24xX50xXa4xX9xX50xXa4xX80xX26xX9xX104xX105xX96xX107xX9xX56xX47exX9xXbxX88xX24xX9xXaaxXaxXf7xX50xXa4xX9xXaaxXaxX272xX9xXbxXaxX5exXa7xX50xX9xXdxX455xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX126xX455xX50xXa4xX9xX56xX4d6xX50xXaxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX111xX9xX4x12756xX50xXa4xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX219xX4xX25bxX708xX9xX2cxX5exXd7xX2cxX9xXbxXa7xX33xX9xXbxX4exXa7xX50xX9xX2faxX5exX26xX9xXcxXf7xX9xX19xX2f3xX9xXaaxX35xXefxX50xX9xXaaxc676xX24xX9xX19xX80xX35xX9xX107xX9xXbxX5exX530xX50xX9xXcxX18xX50xXa4xX9xXbxX4fxX50xX9xX32xXfaxX88xX35xX9xX23xX80xX50xXa4xX9xX50xX24xX50xX32xX9xX2cxX1111xX50xXa4xX9xX56xX83xX9xX2cxXaxX272xX50xXaxX9xXbxXaxX4c7xX2cxX9xXaaxXefxXbxX9xXbxXaxX42xX2cxX9xXc4xX80xX24xX9xX50xXa4xX80xX26xX9xX104xX189xX96xX107xX708xX9xX2cxXaxX4d6xX9xXcxXd7xXbxX9xX50xXa4xX80xX26xX9xXbxX4exX126xX133xX2cxX9xXaaxXaxX35xX9xXdxX83xX50xXaxX9xX56xX88xX24xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX35xX5dxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX9xXa4xXdbxX33xX9xX50xXaxX18xX5exX9xX511xX9xXf2xX80xX50xX9xXf6xXf7xX50xX9xXfaxX35xXefxXcxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexXff2xXf2xX53xX24xX9xX2cxXaxX272xX9xX50xX126xX133xX2cxX9xX50xXa4xX24xX80xX35xX9xXdxX530xX50xX9xX56xX530xX5exX9xX56xX126xX455xX2cxX9xX33xXaxX113dxX33xX9xXbxX53xX2cxX9xX50xXa4xXaxX35xX515xX33xX9xXbxX88xX35xX9xXbxXaxX126xX455xX50xXa4xX9xX56xX4d6xX50xXaxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX35xX50xX9xXbxX429xX9xX10fxXaxX80xX9xX6b5xX18xX50xXaxX9xX109xX10exXdeaxX50xX9xX33xXaxX33cxX50xXa4xX9xXbxX201xX50xXa4xX9xXbxXaxX9exX50xXa4xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX110xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXefxXbxX9xXdxX530xX50xX9xX56xX530xX5exX9xXbxX35xX4fxX50xX9xXbxX4exX24xX50xXa4xX9xXdxX46xX2cxXaxX9xX2fxX4bxX9xX186xX9xXaaxc100xX9xXbxXaxX126xX455xX50xXa4xX9xX56xX4d6xX50xXaxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX2fxX29cxX9xX2cxX2adxX9xXcxXdbxXbxX9xX2cxX53xX2cxX9xX33xXaxX2adxX50xXa4xX9xXc4xX35xX4fxX50xX9xX50xX126xX133xX2cxX9xX50xXa4xX24xX80xX35xX111xX9xX5xX201xX50xXa4xX9xX2cxXd7xX50xXa4xX9xX2cxX2adxX9xX181xX9xXaxX83xX50xXa4xX9xXbxXaxXf7xX50xXa4xX9xXbxX716xX50xX9xX50xXaxX126xX9xX74xX83xX50xXa4xX9xXbxX35xX50xX9xX255xX17xX5exXbxX17xX4exX2fxX9xX109xX733xX50xXaxX110xX708xX9xX74xX83xX50xXa4xX9xXbxX35xX50xX9xXf2xXdxX24xX24xXcxX23xX17xX4exXa4xX9xX109xXf6xXff7xX110xX708xX9xX74xX83xX50xXa4xX9xXbxXaxXf7xX50xXa4xX9xXbxX716xX50xX9xX5xX3dxX50xX9xX74xX24xX18xX9xX1a6xX83xX9xX109xX5xX4exX5exX50xXa4xX9xX9cxX5exX9exX2cxX110xX708xX9xX74xX83xX50xXa4xX9xXbxXaxXf7xX50xXa4xX9xXbxX716xX50xX9xX242xX26xX24xX19xX24xX9xXc4xX80xX9xX74xX83xX50xXa4xX9xXbxX35xX50xX9xX219xX35xX190xX35xX9xX109xX10fxXaxXa7xXbxX9xXf2xX57xX50xX110xX9xX56xX126xX455xX2cxX9xX33xXaxX113dxX33xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xX2f3xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX272xX50xXaxX9xX56xXefxX50xX9xX50xXa4xX80xX26xX9xX104xX181xX96xX107xX708xX9xX2cxX2adxX9xX17axX189xX187xX9xX33xXaxX2adxX50xXa4xX9xXc4xX35xX4fxX50xX9xXbxXaxX5exXd7xX2cxX9xX2axX17axX107xX9xX2cxX127xX9xX2faxX5exX18xX50xX9xX23xX53xX24xX9xX2cxXaxX272xX9xX2cxX482xX18xX9xX186xX189xX9xX2faxX5exX9exX2cxX9xXa4xX35xX18xX9xX56xXdeaxX50xXa4xX9xXaaxXe25xX9xXbxX53xX2cxX9xX50xXa4xXaxX35xX515xX33xX9xXbxX88xX35xX9xXaxXd7xX35xX9xX50xXa4xXaxX46xX9xXbxXaxX126xX455xX50xXa4xX9xX56xX4d6xX50xXaxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX104xX182xX2axX17axX111xX9xX32xX74xXd7xX35xX9xX50xXa4xXaxX46xX9xXbxXaxX126xX455xX50xXa4xX9xX56xX4d6xX50xXaxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xXdxX530xX50xX9xX50xX80xX26xX9xX56xX126xX455xX2cxX9xX50xXaxX35xX5dxX5exX9xX2faxX5exX18xX50xX9xXbxX3dxXcxX9xXaaxXaxXf7xX50xXa4xX9xX2cxXaxX4d6xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xXcxX80xX9xX2cxX33cxX50xX9xX2cxX57xX9xXbxXaxXefxX9xXa4xX35xX133xX35xX111xX9xX4xX57xX9xXbxXaxXefxX9xXa4xX35xX133xX35xX9xX56xX18xX50xXa4xX9xX2faxX5exX18xX50xX9xXbxX3dxXcxX9xX2cxXaxX42xX9xXe25xX9xXbxX133xX35xX9xXaxX18xX35xX9xXdxX83xX50xXaxX9xX56xX88xX24xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xXc4xX80xX9xXf2xX308xX2cxX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX5xX35xX4fxX50xX9xXa4xX35xX57xX35xX9xX2faxX5exX26xXefxXbxX9xX2cxX53xX2cxX9xXc4xX716xX50xX9xX56xX5dxX9xXbxX4exX4fxX50xX9xX23xX53xX50xX9xX56xX57xX24xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xXbxXaxXefxX9xX50xX80xX24xX111xX9xX10exXc0xX9xXbxXaxXefxX708xX9xX2cxXaxX42xX50xXa4xX9xXbxXf7xX35xX9xX2fxX29cxX9xX56xX126xX18xX9xXbxX35xX50xX9xX50xXaxX18xX50xXaxX9xXc4xX80xX9xX2cxXaxX272xX50xXaxX9xX1a6xX53xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX53xX2cxX9xX56xXd7xX2cxX9xXa4xX35xX57xX9xXbxX4exX4fxX50xX9xXbxXaxXefxX9xXa4xX35xX133xX35xX32xX708xX9xX23xX80xX9xX242xX35xXcxX9xX25bxX24xX26xX24xX5exX50xXa4xX708xX9xXbxX4exX126xX511xX50xXa4xX9xXc4xXdeaxX50xX9xX33xXaxX33cxX50xXa4xX9xX56xX88xX35xX9xX19xX35xX515xX50xX9xX255xX17xX5exXbxX17xX4exX2fxX9xXbxX88xX35xX9xX74xX80xX50xX9xX9cxX5exX9exX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXefxXbxX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXf2xX24xX19xX26xX32xXexXf2xX53xX24xX9xX2cxXaxX272xX9xX50xX126xX133xX2cxX9xX50xXa4xX24xX80xX35xX9xX56xX126xX455xX2cxX9xX33xXaxX113dxX33xX9xXbxX53xX2cxX9xX50xXa4xXaxX35xX515xX33xX9xXbxX88xX35xX9xX2cxX53xX2cxX9xX2cxX5exXd7xX2cxX9xXaxXd7xX35xX9xX56xX80xXcxX9xX2cxX716xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX50xXaxX126xX50xXa4xX9xX2cxXaxX126xX18xX9xX23xX18xX24xX9xXa4xX35xX10cxX9xX56xX126xX455xX2cxX9xX33xXaxX113dxX33xX9xX1a6xX5exX716xXbxX9xXaxX35xX515xX50xX9xXbxX4exX24xX50xXa4xX9xXaxX18xX35xX9xXaxXd7xX35xX9xX50xXa4xXaxX46xX9xXbxXaxX126xX455xX50xXa4xX9xX56xX4d6xX50xXaxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX5xX4exX35xX5dxX5exX9xX19xX35xX827xX50xX9xX4exX18xX9xXbxX88xX35xX9xXf2xXc0xX50xXaxX9xX10fxXaxX126xX705xX50xXa4xX9xXc4xX80xX24xX9xX2cxX53xX2cxX9xX50xXdeaxXcxX9xX104xX182xX182xX182xX9xXc4xX80xX9xX104xX182xX182xX105xX111xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX25bxX24xX5exX4exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXf2xX250xX3xX9xX2xX24bxX6xX1cxX5xX5exX201xX35xX9xX5xX4exX567xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe