Mỹ, Anh, Đức có thể cho tiêm vaccine Covid-19 từ tháng 12
Người dân Mỹ, Anh và Đức dự kiến bắt đầu được tiêm vaccine Covid-19 vào tháng 12, ngay sau khi vaccine của Pfizer được phê duyệt.
71fbxcbe8x815bx11641xcf7bx1226ex7d81x85e1xd7fdxX7xf4d1x79eaxaacaxd615x11c14xa221xX5xfa47xXax80fdxf53bx7b9cx1197bxX3x9144xa7c4xX1xX15xX3xd27dxde87xX4xX3xX4x8a73xX3xXexX1x9241xX3xX4xX1xe21fxX3xXexXdxeeb6xc2fdxX3x111c7xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3x96e9xX29xX30xXdxbc9dx8da3xX2x79c8xX3xXex88daxX3xXexX1xb5b3xX18xdf41xX3xX2x11b75xX0x93b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa63fxX10xX6xX3cxXaxX12xc7c7xX48xcc50x8ea3xXdxX3xX3cx10205xX18xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX1xX3xX30xdf9exX3xX1cxX1dxX4xX3xX3cx10b51xX3x10c42xXdxbf16xX18xX3x925ex11b95xXexX3xef70xef73xa9e2xX3xX87xX64xdc89xX4xX3xXexXdxX2dxX2exX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX30xX75xX29xX3xXexX1xX46xX18xX48xX3xX2xX4bxX15xX3xX18xX48xX6x11b27xX3xX7xX6xX89xX3xX7exX1xXdxX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX4x1174dxX6xX3xc0e4xabd1xXdxe07cxX10xf1dexX3xX87xX64xX8dxX4xX3xXbxX1xX2dxX3xX3cxX89xXb7x8da1xXexf312xX0xX4dxXbxX12xX0xX6xXd2xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcexX4xX7exe089xX3cxX10xXexX6xXdxX5xX3xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b2bxX29xX3cxXb7xXaxX12x8d6ex11645xX80xX3xX1xX29xaa59xX4xX1xX3xX4xXcaxX6xX3xX4xX1x8f5exX18xX48xX3xXexdb5fxXdxX3xX5xX75xX3xX4xX21xX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX89xXb7xX25xX18xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX87xX80xX18xX3xX4xX46xX4xX3xX87xXdxX25xX2exX3xXexXdxX2dxX2exX3xX4xX1xXcaxX18xX48xX3xXexXd2xX29xX18xX48xX3xX30xeca8xX18xX48xX3xX4bxd140xX3xX48xXdxX65xX3xX7xX6xX89xX3xX7exX1xXdxX3xX87xX64xX8dxX4xX3xXbxX1xX2dxX3xX3cxX89xXb7xXe0xXexX15xX3xX30xd0a6xX3xXexX1xX80xX3xXexX12axXdxX3xX1xXb7xX3xX30xbb8fxX18xX48xX3xX18xX1xc05cxX18xX48xX3xX18xX48xX64xX65xXdxX3xX13xX14xX3xX87xX88xX89xX3xXexXdxX2dxX18xX3xX7x7682xX3xX87xX64xX8dxX4xX3xXexXdxX2dxX2exX3xX4xX1xXcaxX18xX48xX3xX30xX75xX29xX3xX18xX48xX75xXb7xX3xX2xX2xX3xX1xX29xc323xX4xX3xX2xX4bxX4dxX2xX4bxf342xX15xX3xX13xX29xX18xX4xX10xXcexX3xa172xX5xX6xX29xX89xXdxX15xX3xX18xX48xX64xX65xXdxX3xX87xX1dxX18xX48xX3xX87xX88xX89xX3xX18x7f01xX3xX5xX7cxX4xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexXd2xXdxX25xX18xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX4xXcaxX6xX3xX38xX1x9b9cxX18xX1xX3xXbxX1xXcaxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xX29xX3xX83xXdxX80xXexX3xX1xX12axX2exX3xX4bxX4bxX4dxX2xX2xXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX29xXd2xX2exX6xX5xXaxX12xX0xXdxX2exX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX18xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXax993axXdxX3cxXexX1xd87fxX3xd46exX2xa090xXbx1119axc543xX3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX27cxX3xX16axX2x7cc0xXbxX282xX283xXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe2xX83xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe2xX30xX18xX4dxX18xX10xX277xX7xX4dxX4bxX28fxX16axfca5xX4dxX2xX28fxadf6xX3cxX2xX2xce55xX280xX2b7xX16axX3fxXexX4bxX27exX3fxX280xX5xX2b3xX3dxXexX6xXdxX3dxX282xX89xX29xX18xX48xX3dxX2b7xX4bxX2bbxX280xX3dxX2xX27exX28fxX27exX28fxXe2xc584xXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX1xX15xX3xX1cxX1dxX4xX3xX4xX21xX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX29xX3xXexXdxX2dxX2exX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX42xX3xXexX1xX46xX18xX48xX3xX2xX4bxXaxX3xX277xXdxX3cxXexX1xX9xXaxX27exX2xX280xXaxX3xX1xX10xXdxX48xX1xXexX9xXaxX16axX2xX28fxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12xX38xX46xX4xX3xX83xd67exX3xXexX1x102b6xX3xX18xX48xX1xXdxXe0xX2exX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX4xXcaxX6xX3xXcdxXcexXdxXd0xX10xXd2xX3xXexX11bxXdxX3xXcxXd2xX89xX18xX48xX3xXexX69xX2exX3xX62xX48xX1xXdxX2dxX18xX3xX4xX1dxX89xX3xX13xX14xX3x120dbxX3xX5cxX29xX5xX5xXb7xX277xX29xX29xX3cxX15xX3x741axX5xX29xXd2xXdxX3cxX6xX15xX3xX1xX12axX2exX3xX4bxX16axX4dxX3fxXe2xX3x8bf8xX18xX1xX27cxX3xX0xX10xX2exX12xe1fcxX10xX89xXexX10xXd2xX7xX0xX4dxX10xX2exX12xXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX29xX3cxXb7xXaxX12xX5cxX12axX2exX3xX4bxX28fxX4dxX2xX2xX15xX3xXex7964xXbxX3xX87xX29xX75xX18xX3xX3cxX64xX8dxX4xX3xXcdxXcexXdxXd0xX10xXd2xX3xX87x761exX3xXexXd2xX189xX18xX1xX3xX87xd590xX18xX3xX5xX2dxX18xX3xX38xda4cxX4xX3xa59fxX89xf0c1xX18xX3xX5x1142cxX3xXcxX1xX7cxX4xX3xXbxX1xd6d5xX2exX3xX30xX75xX3xb869xX64xX8dxX4xX3xXbxX1xX42exX2exX3xX13xX14xX3x79c6xX3acxX434xX17xdfb8xX3xX282xXdxX18xX3xX4x7be9xXbxX3xXbxX1x833exXbxX3xX7xX35exX3xX3cxX41cxX18xX48xX3xX7exX1xX42exX18xX3xX4xX44cxXbxX3xX1dxX18xX48xX3xX30xXdxX2dxX18xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX3cxX29xX3xX1xX40bxX18xX48xX3xX18xX75xXb7xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexXd2xXdxX25xX18xX3xX30xX75xX3xXcaxXb7xX3xX83xX6xX18xX3xXexX64xX3xX30xX44cxX18xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX4xXcaxX6xX3xX3acxX434xX17xX3xX3cxX7cxX3xX7exXdxX80xX18xX3xX18xX1xX21xX2exX3xX1xX197xXbxX3xX30xX75xX29xX3xX18xX48xX75xXb7xX3xX2xX28fxX4dxX2xX4bxXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX29xX3cxXb7xXaxX12x10769xX18xX48xX3xX1e6xX5xX6xX29xX89xXdxX3xX4xX1xX29xX3xX1xX6xXb7xX3xX87xXdxe9c1xX89xX3xX87xX21xX3xX4xX21xX3xX18xX48xX1xfff9xX6xX3xX5xX75xX3xX18xX80xX89xX3xX87xX64xX8dxX4xX3xX3acxX434xX17xX3xX4xX44cxXbxX3xXbxX1xX451xXbxX15xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX4xXcaxX6xX3xXcdxXcexXdxXd0xX10xXd2xX3xX4xX21xX3xXexX1xX25xX3xX87xX64xX8dxX4xX3xX87xX64xX6xX3xX30xX75xX29xX3xX7xX35exX3xX3cxX41cxX18xX48xX3xX18xX48xX6xXb7xX3xX18xX48xX75xXb7xX3xX1xX12axX2exX3xX7xX6xX89xXe2xX3xX4ecxX18xX48xX3xXexX1xX2dxX2exX3xXd2xf804xX18xX48xX3xXexX1xX10xX29xX3xX7exX80xX3xX1xX29xX11bxX4xX1xX15xX3xX226xXexX3xX18xX1xX44cxXexX3xX2b3xX28fxf14cxX3xX3cxX69xX18xX3xX13xX14xX3xX7xX1b4xX3xX87xX64xX8dxX4xX3xXexXdxX2dxX2exX3xX4xX1xXcaxX18xX48xX3xX30xX75xX29xX3xXexX1xX46xX18xX48xX3xX280xX3xX87xX25xX3xX4xX89xX35axX4xX3xX7x1179cxX18xX48xX3xdf45xX89xX6xXb7xX3xX5xX11bxXdxX3xX83xX189xX18xX1xX3xXexX1xX64xX65xX18xX48xXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX29xX3cxXb7xXaxX12xX13xX35axXexX3xX4xX89xX35axX4xX3xX7exX1xX421xX29xX3xX7xX46xXexX3xX2exd9e7xXdxX3xX4xXcaxX6xX3xbfa9xX6xX5xX5xX89xXbxX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX44cxXb7xX3xX280xX2b7xX59cxX3xX18xX48xX64xX65xXdxX3xX13xX14xX3xX7xaf66xX18xX3xX7xX75xX18xX48xX3xXexXdxX2dxX2exX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX18xX80xX89xX3xX87xX64xX8dxX4xX3xX3acxX434xX17xX3xXbxX1xX2dxX3xX3cxX89xXb7xXe0xXexX3xX18xX48xX6xXb7xX3xX83xX69xXb7xX3xX48xXdxX65xXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX29xX3cxXb7xXaxX12xXcxX89xXb7xX3xX18xX1xXdxX2dxX18xX15xX3xX17xX18xX1xX3xX4xX21xX3xXexX1xX25xX3xXbxX1xX2dxX3xX3cxX89xXb7xXe0xXexX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX4xXcaxX6xX3xXcdxXcexXdxXd0xX10xXd2xX3xX30xX75xX3xX10fxXdxX29xX62xXcxX10xX4xX1xX3xXexXd2xX29xX18xX48xX3xXexX89xX88xX18xX3xX18xX75xXb7xX15xX3xXexX1xX3f6xX2exX3xX4xX1xX226xX3xXexXd2xX64xX60exX4xX3xX4xX421xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX10xX5xX10xX48xXd2xX6xXbxX1xX3xX3cxff4bxX18xX3xX4xX46xX4xX3xX18xX48xX89xe583xX18xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX226xX18xX1xX3xXbxX1xXcaxX3xX4xX1xX29xX3xX83xXdxX80xXexXe2xX3xX615xXdxX60exXdxX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX17xX18xX1xX3xX7xX84xXbxX3xX83xX84xXexX3xX87xX88xX89xX3xX87xX46xX18xX1xX3xX48xXdxX46xX3xX4xX1xX226xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX30xX501xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX3cxX29xX3xX1xX6xXdxX3xXexX3f6xXbxX3xX87xX29xX75xX18xX3xXexXd2xX2dxX18xX3xX7xX421xX18xX3xX282xX89xX44cxXexX3xX30xX75xX3xX38xX414xX3xX5d1xX89xX6xX18xX3xc374xX3xXexX80xX3xX41fxX89xX5cdxX4xX3xX48xXdxX6xX3xX441xX434xX5cxX1e6xX445xX3xX87xX40bxX3xX87xX64xX8dxX4xX3xXexX1xX12axX18xX48xX3xX83xX46xX29xX3xX7xX633xX18xX3xX7xX75xX18xX48xX3xXexXd2xXdxX25xX18xX3xX7exX1xX6xXdxX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX75xXb7xX3xX30xX75xX29xX3xX18xX48xX75xXb7xX3xX2xX4dxX2xX4bxXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX29xX3cxXb7xXaxX12xX13xX35axXexX3xXbxX1xX46xXexX3xX18xX48xX12axX18xX3xX30xXdxX2dxX18xX3xX4xXcaxX6xX3xX434xX5cxX1e6xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX6xXb7xX3xX5d1xX89xX46xX3xXexXd2xX189xX18xX1xX3xX4xX44cxXbxX3xXbxX1xX451xXbxX3xX4xXcaxX6xX3xX38xX414xX3xX5d1xX89xX6xX18xX3xX41fxX89xX421xX18xX3xX5xX425xX3xX38xX46xX4xX3xX7xX421xX18xX3xXbxX1xX42exX2exX3xXcxX1xX89xX5cdxX4xX3xX30xX75xX3xX38xX1x10319xX2exX3xX7xX21xX4xX3xX1e6xX1dxX4xX3xX7exX1x9283xX10xX3xX17xX18xX1xX3xX441xX13xX5cxX3c8xX17xX445xX3xX3cxXdxb590xX18xX3xXd2xX6xX3xX87xX35axX4xX3xX5xX3f6xXbxX3xX30xX60exXdxX3xX4xX1xX226xX18xX1xX3xXbxX1xXcaxX3xX30xX75xX3xX7xX1b4xX3xX2exX44cxXexX3xX18xX1xXdxX501xX89xX3xXexX1xX65xXdxX3xX48xXdxX6xX18xX3xX18xX80xX89xX3xX1xX197xX3xX4xX88xX18xX3xX282xX10xX2exX3xX282xX451xXexX3xX3cxX19dxX3xX5xXdxXe0xX89xX3xX4xX89xX5cdxXdxX3xX4x8ba6xX18xX48xX3xXexX42xX3xXcdxXcexXdxXd0xX10xXd2xXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX29xX3cxXb7xXaxX12xX115xX3c8xX44cxXexX3xX18xX1xXdxX501xX89xX3xX7exX80xX3xX1xX29xX11bxX4xX1xX3xX87xX40bxX3xX87xX64xX8dxX4xX3xXexX1xX7cxX4xX3xX1xXdxXe0xX18xX3xX87xX25xX3xX87xX421xX2exX3xX83xX421xX29xX3xX1xXe0xX3xXexX1xX5cdxX18xX48xX3xXb7xX3xXexX80xX3xX4xXcaxX6xX3xX4xX1xX125xX18xX48xX3xXexX12axXdxX3xX7xX633xX18xX3xX7xX75xX18xX48xX3xXexXd2xXdxX25xX18xX3xX7exX1xX6xXdxX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX1dcxX15xX3xX18xX48xX64xX65xXdxX3xXbxX1xX46xXexX3xX18xX48xX12axX18xX3xX18xX21xXdxXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX29xX3cxXb7xXaxX12xX17xX18xX1xX3xX87xX40bxX3xX87xX1d4xXexX3xX1xX75xX18xX48xX3xX16axX28fxX3xXexXd2xXdxXe0xX89xX3xX5xXdxX501xX89xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX30xX75xX3xX3cxX7cxX3xX7exXdxX80xX18xX3xX4xX21xX3xX2xX28fxX3xXexXd2xXdxXe0xX89xX3xX5xXdxX501xX89xX15xX3xX87xXcaxX3xX87xX25xX3xXexXdxX2dxX2exX3xX4xX1xX29xX3xX280xX3xXexXd2xXdxXe0xX89xX3xX18xX48xX64xX65xXdxX15xX3xX30xX75xX29xX3xX4xX89xX5cdxXdxX3xX18xX855xX2exX3xX18xX6xXb7xX15xX3xX18xX80xX89xX3xX87xX64xX8dxX4xX3xX4xX46xX4xX3xX18xX1xX75xX3xX5d1xX89xX421xX18xX3xX5xX425xX3xXbxX1xX2dxX3xX3cxX89xXb7xXe0xXexXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX29xX3cxXb7xXaxX12xX10fxX35axX3xXexXd2xX64xX39fxX18xX48xX3xX78axX3xXexX80xX3xX1cxX1dxX4xX3xe9ffxX10xX18xX7xX3xX1e6xXbxX6xX1xX18xX3xX4xX8c9xX18xX48xX3xX18xX48xX75xXb7xX3xX4xX1xX29xX3xX83xXdxX80xXexX3xX18xX64xX60exX4xX3xX18xX75xXb7xX3xX4xaa1exX18xX48xX3xX4xX21xX3xXexX1xX25xX3xXexXd2xXdxX25xX18xX3xX7exX1xX6xXdxX3xXexXdxX2dxX2exX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX18xX48xX6xXb7xX3xXexX1xX46xX18xX48xX3xX7xX6xX89xXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX29xX3cxXb7xXaxX12xX115xX38xX21xX3xX5xX425xX3xX3cxX29xX3xX87xX25xX3xX5xX11bxX4xX3xX5d1xX89xX6xX18xX3xXd2xX57fxX18xX48xX3xX2exX35axXexX3xX5xX29xX11bxXdxX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX7xX1b4xX3xX87xX64xX8dxX4xX3xXbxX1xX2dxX3xX3cxX89xXb7xXe0xXexX3xX39fxX3xX4xX1xX69xX89xX3xf915xX89xX3xXexXd2xX29xX18xX48xX3xX18xX855xX2exX3xX18xX6xXb7xX1dcxX15xX3xX1e6xXbxX6xX1xX18xX3xX18xX21xXdxXe2xX3xX115x11335xX75xX3xX7exX1xXdxX3xX87xX21xX15xX3xX4xX1xX125xX18xX48xX3xXexX12axXdxX3xX4xX21xX3xXexX1xX25xX3xX83xX84xXexX3xX87xX88xX89xX3xX18xX48xX6xXb7xX1dcxXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX29xX3cxXb7xXaxX12xX1e6xXbxX6xX1xX18xX3xX4xX1xX29xX3xX83xXdxX80xXexX3xX12axX18xX48xX3xX87xX40bxX3xX87xX501xX3xX18xX48xX1x105ccxX3xX4xX46xX4xX3xX83xX6xX18xX48xX3xX4xX1xX89xX42exX18xX3xX83xXb87xX3xX4xX46xX4xX3xXexXd2xX89xX18xX48xX3xXexX69xX2exX3xXexXdxX2dxX2exX3xX4xX1xXcaxX18xX48xX3xX30xX75xX29xX3xX48xXdxX19dxX6xX3xXexX1xX46xX18xX48xX3xX2xX4bxX3xX30xX75xX3xX7exX80xX3xX1xX29xX11bxX4xX1xX3xX87xX6xX18xX48xX3xX3cxXdxX872xX18xX3xXd2xX6xX3xX7xX89xX12axX18xX3xX7xc967xXe2xX3xX1cxX1dxX4xX3xX7xX1b4xX3xX4xX21xX3xX1xX414xX18xX3xX2bbxX28fxX28fxX3xXexXd2xXdxXe0xX89xX3xX5xXdxX501xX89xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX1xX12axX18xX48xX3xX5d1xX89xX6xX3xb40axXb7xX3xX83xX6xX18xX3xX4xX1xX69xX89xX3xXb0dxX89xX15xX3xX4xX46xX4xX3xX1xX8dxXbxX3xX87xX70dxX18xX48xX3xX7xX29xX18xX48xX3xXbxX1xX64xX414xX18xX48xX3xX30xX75xX3xX4xX46xX4xX3xX5xX7cxX6xX3xX4xX1xX197xX18xX3xX7exX1xX46xX4xXe2xX3xa7d5xX64xX8dxX18xX48xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX75xXb7xX3xX7exX1xX12axX18xX48xX3xX4xX1xbda6xX3xX87xXcaxX3xX2exX75xX3xX4xX165xX18xX3xX3cxX64xX3xX87xX25xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXbe5xX3xX30xX60exXdxX3xX4xX46xX4xX3xX18xX64xX60exX4xXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xX3cxXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxXd2xX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX7xXexXd2xX29xX18xX48xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX2dxX18xX3xX5d1xX89xX6xX18xX27cxX0xX4dxX7xXexXd2xX29xX18xX48xX12xX0xX89xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3dxXexX1xX89xX2exX83xX3dxX6xX18xX3cxX3dxX7xX6xXbxX29xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb2cxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX48xX42xX6xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX1e6xXbxX89xXexX18xXdxX7exX3xXb2cxX3xX4xXcaxX6xX3xX62xX48xX6xX3xX7xX1b4xX3xX4xX21xX3xX48xXdxX46xX3xXexX1xX44cxXbxX3xX1xX414xX18xX3xX5xX29xX11bxXdxX3xX4xXcaxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX1cxX1dxX4xXaxX3xX1xXd2xX10xXcexX9xXaxX4dxX3cxXdxX10xX2exX3dxX18xX29xX18xX48xX4dxX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3dxX18xX48xX89xX6xX3dxX4xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3dxX7xXbxX89xXexX18xXdxX7exX3dxX30xX3dxX4xX89xX6xX3dxX18xX48xX6xX3dxX7xX10xX3dxX4xX29xX3dxX48xXdxX6xX3dxXexX1xX6xXbxX3dxX1xX29xX18xX3dxX5xX29xX6xXdxX3dxX4xX89xX6xX3dxX2exXb7xX3dxX3cxX89xX4xX4dxX4bxX28fxX4bxX16axX2b7xX2b7xXe2xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX48xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX4dxX2exX10xX3cxXdxX6xX4dxX2xX4bxX28fxX4dxX18xX10xX277xX7xX4dxX4bxX28fxX16axX2b3xX4dxX2xX4bxX16axX3cxX2xX28fxX3fxX2xX28fxX2bbxX27exXexX2b7xX4bxX2xX2bbxX5xX2b3xX3dxX89xX18xX18xX6xX2exX10xX3cxXe2xX2ddxXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX1xX15xX3xX1cxX1dxX4xX3xX4xX21xX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX29xX3xXexXdxX2dxX2exX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX42xX3xXexX1xX46xX18xX48xX3xX2xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX3cxXdxX30xX12xX0xX7xXexXd2xX29xX18xX48xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb2cxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX48xX42xX6xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX1e6xXbxX89xXexX18xXdxX7exX3xXb2cxX3xX4xXcaxX6xX3xX62xX48xX6xX3xX7xX1b4xX3xX4xX21xX3xX48xXdxX46xX3xXexX1xX44cxXbxX3xX1xX414xX18xX3xX5xX29xX11bxXdxX3xX4xXcaxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX1cxX1dxX4xXaxX3xX1xXd2xX10xXcexX9xXaxX4dxX3cxXdxX10xX2exX3dxX18xX29xX18xX48xX4dxX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3dxX18xX48xX89xX6xX3dxX4xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3dxX7xXbxX89xXexX18xXdxX7exX3dxX30xX3dxX4xX89xX6xX3dxX18xX48xX6xX3dxX7xX10xX3dxX4xX29xX3dxX48xXdxX6xX3dxXexX1xX6xXbxX3dxX1xX29xX18xX3dxX5xX29xX6xXdxX3dxX4xX89xX6xX3dxX2exXb7xX3dxX3cxX89xX4xX4dxX4bxX28fxX4bxX16axX2b7xX2b7xXe2xX1xXexX2exXaxX12xXb2cxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX48xX42xX6xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX1e6xXbxX89xXexX18xXdxX7exX3xXb2cxX3xX4xXcaxX6xX3xX62xX48xX6xX3xX7xX1b4xX3xX4xX21xX3xX48xXdxX46xX3xXexX1xX44cxXbxX3xX1xX414xX18xX3xX5xX29xX11bxXdxX3xX4xXcaxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX1cxX1dxX4xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXd2xX29xX18xX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xXc5fxX29xX11bxXdxX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX48xX42xX6xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX4xX21xX3xXexX2dxX18xX3xX1e6xXbxX89xXexX18xXdxX7exX3xXb2cxX3xX3cxX29xX3xXb2cxXdxXe0xX18xX3xX62xX48xX1xXdxX2dxX18xX3xX4xX1dxX89xX3xX3cxXb87xX4xX1xX3xXexX872xX3xX1xX197xX4xX3xX30xX75xX3xX30xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX5d1xX89xX5cdxX4xX3xX48xXdxX6xX3xX62xX48xX6xX3xX615xX6xX2exX6xX5xX10xXb7xX6xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexXd2xXdxX25xX18xX3xX7xX1b4xX3xX4xX21xX3xX48xXdxX46xX3xXexX1xX44cxXbxX3xX1xX414xX18xX3xX5xX29xX11bxXdxX3xX4xXcaxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX40bxX18xX48xX3xX3cxX64xX8dxX4xX3xXcdxXcexXdxXd0xX10xXd2xX3xX30xX75xX3xX13xX29xX3cxX10xXd2xX18xX6xXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX3cxXdxX30xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c8xX35axX3xXexXdxX18xX3xa023xf049xX3xX87xX70dxX18xX48xX3xX425xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX414xX18xX3xX2xX28fxX3xXexa9f9xX3xX104exX1e6xX434xX3xX2exX89xX6xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX48xX42xX6xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX4xXcaxX6xX3xX13xX14xX3xX30xX75xX3xX1cxX1dxX4xXaxX3xX1xXd2xX10xXcexX9xXaxX4dxX5d1xX89xX29xX4xX3dxXexX10xX4dxXd2xX29xX3dxXexXdxX18xX3dxX10xX89xX3dxX3cxX29xX18xX48xX3dxXb7xX3dxX4xX1xXdxX3dxX1xX29xX18xX3dxX2xX28fxX3dxXexXb7xX3dxX89xX7xX3cxX3dxX2exX89xX6xX3dxX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3dxX18xX48xX89xX6xX3dxX4xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3dxX4xX89xX6xX3dxX2exXb7xX3dxX30xX6xX3dxX3cxX89xX4xX4dxX4bxX28fxX4bxX2bbxX27exX28fxXe2xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX48xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX4dxX2exX10xX3cxXdxX6xX4dxX2xX4bxX28fxX4dxX18xX10xX277xX7xX4dxX4bxX28fxX16axX27exX4dxX2xX4bxX16axX3cxX280xX2xX280xX280xX16axX2bbxX28fxXexX2bbxX2b3xX2bbxX27exX4bxX5xX28fxXe2xX2ddxXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX1xX15xX3xX1cxX1dxX4xX3xX4xX21xX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX29xX3xXexXdxX2dxX2exX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX42xX3xXexX1xX46xX18xX48xX3xX2xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX3cxXdxX30xX12xX0xX7xXexXd2xX29xX18xX48xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3c8xX35axX3xXexXdxX18xX3xX104dxX104exX3xX87xX70dxX18xX48xX3xX425xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX414xX18xX3xX2xX28fxX3xXexX1063xX3xX104exX1e6xX434xX3xX2exX89xX6xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX48xX42xX6xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX4xXcaxX6xX3xX13xX14xX3xX30xX75xX3xX1cxX1dxX4xXaxX3xX1xXd2xX10xXcexX9xXaxX4dxX5d1xX89xX29xX4xX3dxXexX10xX4dxXd2xX29xX3dxXexXdxX18xX3dxX10xX89xX3dxX3cxX29xX18xX48xX3dxXb7xX3dxX4xX1xXdxX3dxX1xX29xX18xX3dxX2xX28fxX3dxXexXb7xX3dxX89xX7xX3cxX3dxX2exX89xX6xX3dxX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3dxX18xX48xX89xX6xX3dxX4xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3dxX4xX89xX6xX3dxX2exXb7xX3dxX30xX6xX3dxX3cxX89xX4xX4dxX4bxX28fxX4bxX2bbxX27exX28fxXe2xX1xXexX2exXaxX12xX3c8xX35axX3xXexXdxX18xX3xX104dxX104exX3xX87xX70dxX18xX48xX3xX425xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX414xX18xX3xX2xX28fxX3xXexX1063xX3xX104exX1e6xX434xX3xX2exX89xX6xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX48xX42xX6xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX4xXcaxX6xX3xX13xX14xX3xX30xX75xX3xX1cxX1dxX4xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXd2xX29xX18xX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xXc5fxXdxX2dxX18xX3xX2exXdxX18xX1xX3xX4xX1xX69xX89xX3xXb0dxX89xX3xX441xX104dxX104exX445xX3xX4xX21xX3xXexX1xX25xX3xXexXd2xX421xX3xX1xX414xX18xX3xX2xX28fxX3xXexX1063xX3xX104exX1e6xX434xX3xX87xX25xX3xX87xX421xX2exX3xX83xX421xX29xX3xX4xX89xX18xX48xX3xX4xX44cxXbxX3xX1xX75xX18xX48xX3xXexXd2xX855xX2exX3xXexXd2xXdxXe0xX89xX3xX5xXdxX501xX89xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX87xX64xX8dxX4xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexXd2xXdxX25xX18xX3xX83xX39fxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX40bxX18xX48xX3xX3cxX64xX8dxX4xX3xXcdxXcexXdxXd0xX10xXd2xX3xX441xX13xX14xX445xX3xX30xX75xX3xX38xX89xXd2xX10xXb2cxX6xX4xX3xX441xX1cxX1dxX4xX445xX3xX4xX1xX29xX3xX4bxX2b3xX3xX5d1xX89xX5cdxX4xX3xX48xXdxX6xX3xXexX1xX75xX18xX1xX3xX30xXdxX2dxX18xXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX3cxXdxX30xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10fxXd2xX6xXd0xXdxX5xX3xX18xX48xX42xX18xX48xX3xXexX1xX35exX3xX18xX48xX1xXdxXe0xX2exX3xX5xX69xX2exX3xX7xX75xX18xX48xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX48xX42xX6xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX3cxX29xX3xXcxXd2xX89xX18xX48xX3xX41fxX89xX5cdxX4xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexXd2xXdxX25xX18xXaxX3xX1xXd2xX10xXcexX9xXaxX4dxX3cxXdxX10xX2exX3dxX18xX29xX18xX48xX4dxX83xXd2xX6xXd0xXdxX5xX3dxX18xX48xX89xX18xX48xX3dxXexX1xX89xX3dxX18xX48xX1xXdxX10xX2exX3dxX5xX6xX2exX3dxX7xX6xX18xX48xX3dxX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3dxX18xX48xX89xX6xX3dxX4xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3dxX3cxX29xX3dxXexXd2xX89xX18xX48xX3dxX5d1xX89xX29xX4xX3dxXbxX1xX6xXexX3dxXexXd2xXdxX10xX18xX4dxX4bxX28fxX2xX2b3xX280xX3fxXe2xX1xXexX2exXaxX12xX0xXdxX2exX48xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX4dxX2exX10xX3cxXdxX6xX4dxX2xX4bxX28fxX4dxX18xX10xX277xX7xX4dxX4bxX28fxX16axX280xX4dxX2xX4bxX16axX3cxX4bxX28fxX3fxX2xX2xX4bxX2xXexX2b3xX27exX16axX2b7xX280xX5xX28fxXe2xX2ddxXbxX48xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX1xX15xX3xX1cxX1dxX4xX3xX4xX21xX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX29xX3xXexXdxX2dxX2exX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xXexX42xX3xXexX1xX46xX18xX48xX3xX2xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX3cxXdxX30xX12xX0xX7xXexXd2xX29xX18xX48xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10fxXd2xX6xXd0xXdxX5xX3xX18xX48xX42xX18xX48xX3xXexX1xX35exX3xX18xX48xX1xXdxXe0xX2exX3xX5xX69xX2exX3xX7xX75xX18xX48xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX48xX42xX6xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX3cxX29xX3xXcxXd2xX89xX18xX48xX3xX41fxX89xX5cdxX4xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexXd2xXdxX25xX18xXaxX3xX1xXd2xX10xXcexX9xXaxX4dxX3cxXdxX10xX2exX3dxX18xX29xX18xX48xX4dxX83xXd2xX6xXd0xXdxX5xX3dxX18xX48xX89xX18xX48xX3dxXexX1xX89xX3dxX18xX48xX1xXdxX10xX2exX3dxX5xX6xX2exX3dxX7xX6xX18xX48xX3dxX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3dxX18xX48xX89xX6xX3dxX4xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3dxX3cxX29xX3dxXexXd2xX89xX18xX48xX3dxX5d1xX89xX29xX4xX3dxXbxX1xX6xXexX3dxXexXd2xXdxX10xX18xX4dxX4bxX28fxX2xX2b3xX280xX3fxXe2xX1xXexX2exXaxX12xX10fxXd2xX6xXd0xXdxX5xX3xX18xX48xX42xX18xX48xX3xXexX1xX35exX3xX18xX48xX1xXdxXe0xX2exX3xX5xX69xX2exX3xX7xX75xX18xX48xX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX48xX42xX6xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX3cxX29xX3xXcxXd2xX89xX18xX48xX3xX41fxX89xX5cdxX4xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexXd2xXdxX25xX18xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXd2xX29xX18xX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX38xX414xX3xX5d1xX89xX6xX18xX3xXb7xX3xXexX80xX3xX10fxXd2xX6xXd0xXdxX5xX3xX17xX18xX30xXdxX7xX6xX3xX18xX48xX75xXb7xX3xX3fxX4dxX2xX2xX3xX4xX1xX29xX3xX83xXdxX80xXexX3xX18xX64xX60exX4xX3xX18xX75xXb7xX3xX7xX1b4xX3xXexX11bxX2exX3xX18xX48xX42xX18xX48xX3xXexX1xX35exX3xX18xX48xX1xXdxXe0xX2exX3xX5xX69xX2exX3xX7xX75xX18xX48xX3xX48xXdxX6xXdxX3xX87xX29xX11bxX18xX3xX2bbxX3xX2exX35axXexX3xX5xX29xX11bxXdxX3xX30xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX48xX42xX6xX3xX38xX29xX30xXdxX3cxX3dxX2xX3fxX3xX3cxX29xX3xXcxXd2xX89xX18xX48xX3xX41fxX89xX5cdxX4xX3xXbxX1xX46xXexX3xXexXd2xXdxX25xX18xX3xX3cxX29xX3xX282xX89xX44cxXexX3xX1xXdxXe0xX18xX3xX115xXexX46xX4xX3xX3cxX41cxX18xX48xX3xXbxX1xX41cxX3xX18xX48xX1xXdxX2dxX2exX3xXexXd2xX197xX18xX48xX1dcxXe2xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX3cxXdxX30xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX89xX5xX12xX0xX3cxXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd2xXaxX12xX0xX4dxX3cxXdxX30xX12xX0xX4dxX3cxXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e6xX29xX89xXd2xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xXb2cxX62xX104dxX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX6xXd2xXexXdxX4xX5xX10xX12