Thế giới ngày qua: Tổng thống Philippines thừa nhận có sai sót trong chiến dịch truy quét ma túy
(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 5/8.
4929x8ba7x62aax4b5cx9393x88d1x498dx97b4xc9cbxX5x95e9xX4xX9xX7xX3xabeex59a5x94d5x8cdfxX11xX6xX7x84d4x80b4xX4xX9xXfx89cexX7xX3xX11xX9x60b9xXfxX1axX6xX7xX9xX1ax90e8xX9x919exX10xXfxX4x5299xaffdxbed8xX3xbe07x63b8xX11xX9xX4xa3e9xX1fxaec9xX7xa8c6xX16xX1xc747xX3xX2cxX4x8723xX4xX3xX2dxX2cxcf8exX1fxX3xa8f9xX31xX10xX2exX3xX16x9f35xX2dxX2cxX3xX9xX1x60f3xX2dxX2cxX3xcbfbxX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX3xX9xX1x52ffxX10xX3xX2dxX1x4ab9xX2dxX3xXexbe90xX3xX11xX10xX4xX3xX11xX6fxX9xX3xX9xa6f8x71c0xX2dxX2cxX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX5x59e6xXexX1xX3xX9xX7axX31xX1fxX3xX48xX31x4a12xX9xX3x61aexX10xX3xX9xa982xX1fxX0xb3c2xX1xX2xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xc9f1xX1axX10xX5xX7xX39x789axd191xX7bxX3xXaaxX45xX3xX16x767exX2dxX1xX3x4a3axX4x65eexX2dxX3xX9x7826xX3xX9xX4exX2dxX2cxX3xX1xce72xX15xX3xXexXb1xXexX3xX9xX4xX2dxX3xX9x812bxXexX3xX9xX1xX3cxX3xX2cxX4xX40xX4xX3xX2dxX4exX4xX3xaff1xX6bxX9xX3xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3x9bb0xX9bx6179x808exX0xX9bxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb0xX7bxX5xX1fxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX7axX37xX7xX39xX0xX11xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX39xX0xX4xX94xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX7bxX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xX9xX7bxX2dxX2cxX3xX9xX1xX7bxX2dxX2cxX3xX15xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX3xX9xX1xX31xX10xX3xX2dxX1xX10xX2dxX3xXexX7bxX3xX11xX10xX4xX3xX11xX7bxX9xX3xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX3xXexX1xX4xX1axX2dxX3xX5xX4xXexX1xX3xX9xX7axX31xX1fxX3xX48xX31xX1axX9xX3xX94xX10xX3xX9xX31xX1fxX7xX3xX11xX7axXexX6xX7xX9bxX9bxX4xXf8xXe6xX10xX7bxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXf8x93e9xX2dxX9bxX2dxX1axd127xX11xX9bxX2xc3d9xa5b8xX2xX9bxX2x4d5fxb9cdxX5xX1b9xaabaxXf5xX1bfx5069xX1baxX1baxX9xXf7xX2xX1bexX1bexXfxcfe6xXf8xX30xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX1b5xX4xX5xX9xX1xX2exX1b9xX1c2xX1c2xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX1baxX1cexX1b9xX15xX26xX7xX3xX9bxX39xX0xX9bxX11xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX39xX0xX9bxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x4b6exX10xX15xX9xX4xX7bxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX39xd108x5ec3xX3xX11xX98xX2dxX2cxX3x53f4xX3x96fcxX2dxX3x6857x6600xb5c1xX3xX1bexX1c5xX3xX2dxX2cx8816xa947xX4xX3xX9xX1xX254x6cecxX2dxX2cxX3xX1b0xX7bxX2dxX2cxX2exX0xX9bxX11xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX39xX3xX2xX1bfxX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3xX9xX1xX4xXbexX9xX3xX94xb214xX2dxX2cxX3xX1b0xX45xX3xX2xXf5xX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3x4d98xX1xXb1xXexX3xXe6xX86xX3xX9xX1xX254xX25bxX2dxX2cxX3xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX3xX94xX24cxX9xX3xX1b0x680exX3xX26xX23fxX3xX11xX98xX2dxX2cxX3xX9xX27exX4xX3xX28exX1xX31xX3xXexX1xXcaxX3xXbcx4e21xX2dxX2cxX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3xX246xX3xX9xX1xX86xX3xX9xX7axb117xX2dxX3x739exX7bxX28exX7axX10xX30xX1xX10xX7axX24dxX3xX9xX1xX31xX24cxXexX3xXe6xX10xX2dxX2cxX3x5273xX11xX11xX10xX94xX3xX1x53d0xX7bxX3xXfxXb1xX2dxX1xX3xX246xX3xXbcxX2bfxX2dxX2cxX3xXe6x9f0fxXexX3xX248xX2dxX3xX24bxX24cxX3xX1b0xX45xX7bxX3xX1xX2bfxX94xX3xX48xX31xX10xX3x878fxXf5xX9bxXf7x4952xXf8xX3x7427xX2dxX2cxX3x90bdxX31xX28exX1axX11xX1xX3x588bxX10xX1xX10xX1fxX3xX28xX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3xXbcxXd6xX2dxX2cxX3xXbcx8ef7xX31xX3xXfxa355xXexX3xXfxX254xXcaxX2dxX2cxX3xXexX23fxX2dxX1xX3xX11xXb1xX9xX3xXbcxX86xX10xX3xX15xX1xX254xX25bxX2dxX2cxX3xXe6xX10xX2dxX2cxX3xX2eaxX11xX11xX10xX94xX3xXexX1xX7bxX3xXe6xX4xX3cxX9xX24dxX3xXfxX340xXexX3xXfxX254xXcaxX2dxX2cxX3xX10xX2dxX3xX2dxX4xX2dxX1xX3xXbcx692bxX3xX9xX4x955exX31xX3xX5xX4xXbexX9xX3xX2xX3xX28exX2f1xX3xX9xX2d1xX2dxX3xXexX2bfxX2dxX2cxX3xX1b0xX45xX3xXbcxX10xX2dxX2cxX3xX9xX7axX31xX1fxX3xXfx855dxX2dxX2cxX3xXf5xX3xX9xX389xX2dxX3xXex895axX2dxX3xXfxX27exX4xXf8xX3xa3caxX4xX40xX4xX3xXexX1xXd6xXexX3xXbcxX86xX10xX3xX15xX1xX254xX25bxX2dxX2cxX3xXbcxX4exX3xXfx952dxX4xX3xXexX1xX7bxX3xX2dxX1xX6fxX94xX3xXfxX1fxX3xX28exX1xX10xX4xX3xX321x58d1xX9xX3xX9xX7axX6bxX2dxX3xX5x7233xX2dxX3xXexX1xc26axX3xX48xX31xX54xXexX3xX2cxX4xX10xX3xXb0xX7bxX5xX7bxXfxX10xX2dxX5xX3xX316x6d9bxc7ebxd0f6xXb0xX31axX3xX28xX3xX2dxX1xX6fxX94xX3xXbcxX2d1xX31xX3xX9xX7axX10xX2dxX1xX3xX1b0xac77xX3xXbcxX2d1xX9xX3xXexX3fcxX10xX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3xXb0xX7bxX5xX7bxX24dxX3xXfxX45xX3xX28exX2f1xX3xXbcxXd6xX2dxX2cxX3xXbcxc93bxX2dxX2cxX3xX11xX10xX31xX3xX1b0xX2a8xX3xX9xX2d1xX2dxX3xXexX2bfxX2dxX2cxX3xX2dxX45xX1fxXf8xX3xX2eaxX11xX11xX10xX94xX3xXfxX45xX3xX9xX4x971bxX31xX3xXe6xX10xX2dxX2cxX3xX28exX91xX94xX3xX15xX1xXb1xX9xX3xX9xX7axX4xX46fxX2dxX3xX246xX3xXbcxX2bfxX2dxX2cxX3xXe6xX301xXexX3xX248xX2dxX3xX24bxX24cxXf8xX3xX16xX7axX7bxX2dxX2cxX3xX2dxX1xX4xb335xX31xX3xX2dx5e40xX94xX24dxX3xX28exX1xX31xX3xX1b0xX340xXexX3xX2dxX45xX1fxX3xXfxX31xX2bfxX2dxX3xX26xX23fxX1fxX3xX7axX10xX3xX2dxX1xX4xX4a1xX31xX3xX1b0xX2a8xX3xXe6xX27exX7bxX3xXfxX340xXexX3xXexX3fcxX10xX3xXexXb1xXexX3xXe6xX24cxX3xX9xX24cxXexX3xX1b0xX45xX3xX48xX31xX3f7xX2dxX3xX2dxX4exX4xX3xX5xX6bxX1fxXf8xX3xc874xX9xX3xX2dxX1xX2d1xX9xX3xX2xX1c2xXf8xX1c2xX1c2xX1c2xX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3xXexX1xX3fcxX3xX1fxX3cxX31xX3xXfxX45xX3xX5xX3f7xX2dxX3xX9xX1xX254xX255xX2dxX2cxX3xX246xX3xX2eaxX11xX11xX10xX94xX3xXbcxX385xX3xX9xX1xX4xXbexX9xX3xX94xX27exX2dxX2cxX3xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX3xX1b0xX3b8xX2dxX2cxX3xX1baxX1c2xX3xX2dxX4a5xX94xX3xX48xX31xX10xX3xX5xX7bxX3xXexXb1xXexX3xXexX31xX24cxXexX3xXbcxX2a8xX2dxX2cxX3xXbcxX24cxX3xX2dxX45xX1fxXf8xX3xX316x4eb2xX2dxX1xX2exX3xX2d4xX1xX6fxX4xX3xXe6xX54xXexX3xXfxX389xX2dxX3xX9xX66xX3xX1xX4xXbexX2dxX3xX9xX7axX254xX255xX2dxX2cxX3xX1b0xX2a8xX3xX9xX2d1xX2dxX3xXexX2bfxX2dxX2cxXf8xX3xX411xX2cxX31x6affxX2dxX2exX3xX2eaxX411x87b0xX31axX0xX9bxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb0xX7bxX5xX1fxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX7axX37xX7xX39xX0xX4xX94xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX7bxX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xX9xX7bxX2dxX2cxX3xX9xX1xX7bxX2dxX2cxX3xX15xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX3xX9xX1xX31xX10xX3xX2dxX1xX10xX2dxX3xXexX7bxX3xX11xX10xX4xX3xX11xX7bxX9xX3xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX3xXexX1xX4xX1axX2dxX3xX5xX4xXexX1xX3xX9xX7axX31xX1fxX3xX48xX31xX1axX9xX3xX94xX10xX3xX9xX31xX1fxX7xX3xX11xX7axXexX6xX7xX9bxX9bxX4xXf8xXe6xX10xX7bxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXf8xX1b0xX2dxX9bxX2dxX1axX1b5xX11xX9bxX2xX1b9xX1baxX2xX9bxX2xX1bexX1bfxX5xX1b9xX1c2xX1b9xX1c2xX1c2xX1bexX1b9xX9xX2xX1c5xX1bexX1c5xXfxX1b9xXf8xX30xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX1b5xX4xX5xX9xX1xX2exX1b9xX1c2xX1c2xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX1baxX1baxXf7xX15xX26xX7xX3xX9bxX39xX0xX9bxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX210xX10xX15xX9xX4xX7bxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX39xX328xX4xX2dxX2cxX10xX15xX7bxX7axX1axX3xX15xX1xXb1xX3xX3f7xX94xX3xX94xX254xX31xX3xX28exX1xX3fcxX2dxX2cxX3xXe6xX54xX3xXe6xX44bxX2dxX2cxX3xX9xX389xX2dxX3xXfxXc2xX10xX2exX0xX9bxX11xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX39xX3xX16xX7axX31xX1fxX4a1xX2dxX3xX9xX1xX2bfxX2dxX2cxX3xX59axX2dxX5xX7bxX2dxX1axX11xX4xX10xX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xXf5xX9bxXf7xX3xXbcxX254xX10xX3xX9xX4xX2dxX3xX2dxX254xX40xXexX3xX2dxX45xX1fxX3xX1b0xX66xX10xX3xXe6xX301xX9xX3xX1b9xX3xX2dxX2cxX1xX4xX3xX15xX1xX27exX94xX3xX28exX1xX3fcxX2dxX2cxX3xXe6xX54xX3xX9xX429xX2dxX1xX3xX2dxX2cxX1xX4xX3xXbcxX10xX2dxX2cxX3xXfxX389xX2dxX3xX28exX3cxX3xX1xX7bxX27exXexX1xX3xX9xX2d1xX2dxX3xXexX2bfxX2dxX2cxX3x76acxX86xX2dxX1xX3xX321xX10xX7axX4xX2dxX10xX3xXexX3fcxX10xX3xX328xX4xX2dxX2cxX10xX15xX7bxX7axX1axX3xXe6xX44bxX2dxX2cxX3xX9xX389xX2dxX3xXfxXc2xX10xX3xX15xX1xX6fxX2dxX2cxX3xXbcxX4xX3xX9xX66xX3xXbcxX23fxX7bxX3xXb0xX10xX9xX10xX94xX3xXexX3fcxX10xX3xX59axX2dxX5xX7bxX2dxX1axX11xX4xX10xXf8xX3xX0xX4xX39xX2eaxX413xX58xX0xX9bxX4xX39xX3xX5x9b07xX2dxX3xX2dxX2cxX31xX594xX2dxX3xX9xX4xX2dxX3xXexX23fxX2dxX1xX3xX11xXb1xX9xX3xX59axX2dxX5xX7bxX2dxX1axX11xX4xX10xX3xXexX1xX7bxX3xXe6xX4xX3cxX9xX24dxX3xX2dxX1xce7exX2dxX2cxX3xX28exX2f1xX3xXe6xX86xX3xXe6xX301xX9xX3xX2cxX4xX7fcxX3xXexX6fxX3xXbcxX24cxX3xX9xX31xX4exX4xX3xX9xX66xX3xX2xX1c5xX3xXbcxX3cxX2dxX3xX1bfxX1b9xX3xX1b0xX45xX3xXe6xX86xX3xXe6xX301xX9xX3xX9xX27exX4xX3xX2dxX1xX4xX4a1xX31xX3xXbcxX86xX10xX3xXbcxX4xX46fxX94xX3xX28exX1xXb1xXexX3xX2dxX1xX10xX31xX3xX246xX3xXb0xX10xX9xX10xX94xXf8xX3xX1b9xX3xX9xX389xX2dxX3xX2dxX45xX1fxX3xXbcxX254xXcaxXexX3xXexX1xX7bxX3xXfxX45xX3xX9xX1xX31xX24cxXexX3xX9xX1xX31xX24cxXexX3xX94xX27exX2dxX2cxX3xXfxX254xX40xX4xX3xX2d4xX10xX9xX4xXe6xX10xX1xX3xX411xX31xX11xX10xX2dxX9xX10xX7axX10xX3xX28xX3xX2dxX1xX6fxX94xX3xXexXb1xXexX3xX9xX10xX1fxX3xX11xX98xX2dxX2cxX3xXbcxX3cxX2dxX3xX9xX66xX3xX59axX2dxX5xX7bxX2dxX1axX11xX4xX10xX24dxX3xX321xX10xXfxX10xX1fxX11xX4xX10xX24dxX3xX58xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX24dxX3xX16xX1xXb1xX4xX3x84b0xX10xX2dxX3xX26xX4xX2dxX3xX9xX1xX1axX7bxX3xX9xX4exX3xXexX1xXd6xXexX3xX411xX1xX45xX3xX2dxX254xX40xXexX3xXaaxX594xX4xX3xX2cxX4xXb1xX7bxX3xX9xX340xX3xX26xX254xX2dxX2cxX3xX316xX59axX328xX31axXf8xX3xX411xX1xX6fxX94xX3xX2dxX45xX1fxX3xXfxX389xX2dxX3xX28exX3cxX3xX1xX7bxX27exXexX1xX3xX9xX2d1xX2dxX3xXexX2bfxX2dxX2cxX3xX1b0xX40xX4xX3xX11xX340xX3xX2cxX4xX98xX15xX3xXbcx680axX3xXexX3fcxX10xX3xX9xX10xX1fxX3xX11xX98xX2dxX2cxX3xXb0xX10xX1xX7axX31xX2dxX3xX411xX10xX4xX94xX3xX1xX4xXbexX2dxX3xXbcxX10xX2dxX2cxX3xX1xX7bxX27exX9xX3xXbcxX24cxX2dxX2cxX3xX246xX3xX328xX1fxX7axX4xX10xXf8xX3xXb0xX10xX1xX7axX31xX2dxX3xX411xX10xX4xX94xX3xXfxX45xX3xX28exX2f1xX3xXexX1xX3fcxX3xX94xX254xX31xX3xXexX3fcxX10xX3xXfxX7bxX27exX9xX3xX1b0xX2a8xX3xX9xX2d1xX2dxX3xXexX2bfxX2dxX2cxX3xX246xX3xc4eexX10xX28exX10xX7axX9xX10xX3xXbcxX33cxX31xX3xX2dxX4a5xX94xX3xX1bexX1c2xX2xX1b9xX3xX28exX1xX4xX3cxX2dxX3xXf7xX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3xX9xX1xX4xXbexX9xX3xX94xX27exX2dxX2cxXf8xX3xX210xX1x4a16xX2dxX1xX3xX48xX31xX1fxX4a1xX2dxX3xX328xX4xX2dxX2cxX10xX15xX7bxX7axX1axX3xXexX1xX7bxX3xXe6xX4xX3cxX9xX3xXbcxX385xX3xX9xX4a5xX2dxX2cxX3xXexX254xX255xX2dxX2cxX3xX10xX2dxX3xX2dxX4xX2dxX1xX3xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX3xX2dxX254xX40xXexX3xX1b0xX45xX3xXe6xX4xX389xX2dxX3xX2cxX4xX40xX4xX24dxX3xXbcxX594xX2dxX2cxX3xX9xX1xX255xX4xX3xX15xX1xX54xX4xX3xX1xXcaxX15xX3xXexX1xX3eexX9xX3xXexX1xaa28xX3xX1b0xX40xX4xX3xX59axX2dxX5xX7bxX2dxX1axX11xX4xX10xX3xX11xX10xX31xX3xX28exX1xX4xX3xX28exX1xX4xX3xX2dxX1xX6bxX2dxX3xXbcxX254xXcaxXexX3xX9xX1xX2bfxX2dxX2cxX3xX9xX4xX2dxX3xX9xX7axX389xX2dxXf8xX3xX316xX563xX2dxX1xX2exX3xX778xX86xX2dxX1xX3xX321xX10xX7axX4xX2dxX10xX24dxX3xX328xX4xX2dxX2cxX10xX15xX7bxX7axX1axX3xX2dxX1xX429xX2dxX3xX9xX66xX3xX26xX10xXf8xX3xX411xX2cxX31xX594xX2dxX2exX3xX2eaxX413xX58xX31axX0xX9bxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb0xX7bxX5xX1fxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX7axX37xX7xX39xX0xX4xX94xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX7bxX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xX9xX7bxX2dxX2cxX3xX9xX1xX7bxX2dxX2cxX3xX15xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX3xX9xX1xX31xX10xX3xX2dxX1xX10xX2dxX3xXexX7bxX3xX11xX10xX4xX3xX11xX7bxX9xX3xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX3xXexX1xX4xX1axX2dxX3xX5xX4xXexX1xX3xX9xX7axX31xX1fxX3xX48xX31xX1axX9xX3xX94xX10xX3xX9xX31xX1fxX7xX3xX11xX7axXexX6xX7xX9bxX9bxX4xXf8xXe6xX10xX7bxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXf8xX1b0xX2dxX9bxX2dxX1axX1b5xX11xX9bxX2xX1b9xX1baxX2xX9bxX2xX1bexX1bfxX5xX1b9xX1c2xX1b9xX2xX1baxX1c2xX1c5xX9xX1baxX1cexX1bfxXfxX1c5xXf8xX30xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX1b5xX4xX5xX9xX1xX2exX1b9xX1c2xX1c2xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX1baxX1cexXf5xX15xX26xX7xX3xX9bxX39xX0xX9bxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX210xX10xX15xX9xX4xX7bxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX39xX2eaxX4xX3xX210xX6bxX15xX3xX9xX4xX389xX31xX3xX5xX4xXbexX9xX3xX9xX1xX3fcxX3xXfxXb8xX2dxX1xX3xX59axX328xX3xX246xX3xX328xX4xX2dxX10xX4xX2exX0xX9bxX11xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX39xX3xX411xX2cxX45xX1fxX3xX1bfxX9bxXf7xX24dxX3xX9xX389xX2dxX3xX2eaxXe6xX31xX3xX412xX7bxX10xX10xX3xX2eaxXfxX28xX2eaxX2dxX11xX10xX7axX4xX24dxX3xX28exX2f1xX3xXbcxXd6xX2dxX2cxX3xXbcxX33cxX31xX3xXexX1xX4xX3xX2dxX1xXb1xX2dxX1xX3xX328xX4xX2dxX10xX4xX3xXexX3fcxX10xX3xX9xX4exX3xXexX1xXd6xXexX3xX411xX1xX45xX3xX2dxX254xX40xXexX3xXaaxX594xX4xX3xX2cxX4xXb1xX7bxX3xX9xX340xX3xX26xX254xX2dxX2cxX3xX316xX59axX328xX31axX3xXexX3adxX2dxX2cxX3xX9d1xX9xX3xX2dxX1xX2d1xX9xX3xX1bfxXf5xX3xX9xX10xX1fxX3xX11xX98xX2dxX2cxX3xXaaxX594xX4xX3xX2cxX4xXb1xX7bxX3xX28exX1xXb1xXexX3xXbcxX385xX3xXe6xX86xX3xX9xX4xX389xX31xX3xX5xX4xXbexX9xX3xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX3xX94xX24cxX9xX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX5xX86xXexX1xX3xX28exX1xX2bfxX2dxX2cxX3xX28exX9d1xXexX1xX3xXexX3fcxX10xX3xX48xX31xX3f7xX2dxX3xXbcxX24cxX4xX3xX2eaxX4xX3xX210xX6bxX15xX3xX2dxX1xX44bxX94xX3xX1b0xX45xX7bxX3xXexXb1xXexX3xX94xX2a8xXexX3xX9xX4xX389xX31xX3xX246xX3xX15xX1xX9d1xX10xX3xX411xX10xX94xX3xX1b0xX45xX3xX16xX3f7xX1fxX3xX411xX10xX94xX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX15xX1xX54xX3xX2eaxXfxX28xX2eaxX7axX4xX11xX1xXf8xX3xX411xX1xX6fxX94xX3xX15xX1xX4xX3cxX2dxX3xX48xX31xX3f7xX2dxX3xX94xX10xX2dxX2cxX3xX9xX389xX2dxX3xX2eaxX2dxX11xX10xX7axX3xXb0xX1axX4xX9xX3xX10xXfxX28xX321xX10xX48xX5xX4xX11xX3xX316xX2dxX2cxX1xXb8xX10xX3xXfxX45xX3xX16x5ee9xX2dxX1xX3xX328xX4xX2dxX10xX4xX31axX3xX9xX1xX31xX24cxXexX3xX59axX328xX3xXfxX45xX3xX2dxX1xX6fxX94xX3xX2dxX4exX4xX3xX5xX6bxX1fxX3xX1xX7bxX27exX9xX3xXbcxX24cxX2dxX2cxX3xX9xX9d1xXexX1xX3xXexX340xXexX3xX2dxX1xX2d1xX9xX3xX246xX3xX2eaxX4xX3xX210xX6bxX15xX3xX1b0xX45xX3xX9xX66xX2dxX2cxX3xX5xX9d1xX2dxX1xX3xXfxX9d1xX31xX3xX9xX40xX4xX3xX2dxX1xX4xX4a1xX31xX3xX1b0xX2a8xX3xX9xX2d1xX2dxX3xXexX2bfxX2dxX2cxX3xXbcxX7d0xX94xX3xX94xXb1xX31xX3xX9xX27exX4xX3xX328xX4xX2dxX10xX4xX3xX1b0xX45xX3xX210xX10xX4xX7axX7bxXf8xX3xX24bxXcaxX9xX3xX9xX2d1xX2dxX3xXexX2bfxX2dxX2cxX3xXexX3fcxX10xX3xX48xX31xX3f7xX2dxX3xXbcxX24cxX4xX3xX2eaxX4xX3xX210xX6bxX15xX3xX1xX2bfxX94xX3xX1bfxX9bxXf7xX3xXexd017xX2dxX2cxX3xXbcxX385xX3xX15xX1xXb1xX3xX1xX3fcxX1fxX3xX2dxX1xX4xX4a1xX31xX3xX28exX1xX7bxX3xX1b0xXe02xX3xX28exX1xX9d1xX24dxX3xXbcxX27exX2dxX3xX5xX254xXcaxXexX3xX1b0xX45xX3xXexX1xX2d1xX9xX3xX2dxX4exX3xXexX3fcxX10xX3xX2dxX1xX6fxX94xX3xX28exX1xX3fcxX2dxX2cxX3xXe6xX54xX3xX2dxX45xX1fxXf8xX3xX316xX563xX2dxX1xX2exX3xX321xX24cxX9xX3xX2dxX1xX6fxX94xX3xX15xX1xX4xX3cxX2dxX3xX48xX31xX3f7xX2dxX3xX2eaxX2dxX11xX10xX7axX3xXb0xX1axX4xX9xX3xX10xXfxX28xX321xX10xX48xX5xX4xX11xX3xX9xX27exX4xX3xX328xX4xX2dxX10xX4xXf8xX3xX411xX2cxX31xX594xX2dxX2exX3xX2eaxX413xX58xX31axX0xX9bxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb0xX7bxX5xX1fxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX7axX37xX7xX39xX0xX4xX94xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX7bxX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xX9xX7bxX2dxX2cxX3xX9xX1xX7bxX2dxX2cxX3xX15xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX3xX9xX1xX31xX10xX3xX2dxX1xX10xX2dxX3xXexX7bxX3xX11xX10xX4xX3xX11xX7bxX9xX3xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX3xXexX1xX4xX1axX2dxX3xX5xX4xXexX1xX3xX9xX7axX31xX1fxX3xX48xX31xX1axX9xX3xX94xX10xX3xX9xX31xX1fxX7xX3xX11xX7axXexX6xX7xX9bxX9bxX4xXf8xXe6xX10xX7bxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXf8xX1b0xX2dxX9bxX2dxX1axX1b5xX11xX9bxX2xX1b9xX1baxX2xX9bxX2xX1bexX1bfxX5xX1b9xX1c2xX1b9xX1bexX1bexX1baxX1bexX9xX1cexX1bfxX2xX1c5xXfxX1bexXf8xX30xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX1b5xX4xX5xX9xX1xX2exX1b9xX1c2xX1c2xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX1baxX1cexX1b9xX15xX26xX7xX3xX9bxX39xX0xX9bxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX210xX10xX15xX9xX4xX7bxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX39xX16xX1xX4exX3xX411xX1xXb8xX3xX2d4xc579xX3xX15xX1xXb1xX9xX3xXfxXbexX2dxX1xX3xX9xX7axX31xX1fxX3xX2dxX385xX3xXexX1xX9d1xX2dxX1xX3xX9xX1xXd6xXexX3xX2cxX4xXb1xX7bxX3xX11xaf69xX3xX3c0xX31xXfxX1axX2dxX2exX0xX9bxX11xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX39xX3xX411xX2cxX45xX1fxX3xX1bfxX9bxXf7xX24dxX3xX16xX3b8xX10xX3xXb1xX2dxX3xXexX6fxX3xX9xX7axX2a8xX3xX11xX246xX3xX9xX27exX4xX3xX59axX11xX9xX10xX2dxXe6xX31xXfxX3xXexX3fcxX10xX3xX16xX1xX4exX3xX411xX1xXb8xX3xX2d4xXfd0xX3xXbcxX385xX3xX15xX1xXb1xX9xX3xXfxXbexX2dxX1xX3xX9xX7axX31xX1fxX3xX2dxX385xX3xXexX1xX9d1xX2dxX1xX3xX9xX1xXd6xXexX3xXbcxX54xX4xX3xX1b0xX40xX4xX3xX2cxX4xXb1xX7bxX3xX11xXff5xX3xX413xX1axX9xX1xX31xXfxXfxX10xX1xX3xX3c0xX31xXfxX1axX2dxX24dxX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3xXe6xX86xX3xXexX1xX9d1xX2dxX1xX3xX48xX31xX1fxX4a1xX2dxX3xX2eaxX2dxX28exX10xX7axX10xX3xXexXb1xX7bxX3xXe6xX31xX24cxXexX3xXbcxXd6xX2dxX2cxX3xX11xX10xX31xX3xX1b0xX2a8xX3xXbcxX23fxX7bxX3xXexX1xX9d1xX2dxX1xX3xXe6xX2d1xX9xX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX1xX2bfxX94xX3xX2xXf5xX9bxX1cexX3xX1b0xX66xX10xX3xX48xX31xX10xX3xXfxX45xX94xX3xX1xX25bxX2dxX3xX1bexX1cexX1c2xX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3xX9xX1xX4xXbexX9xX3xX94xX27exX2dxX2cxXf8xX3xXaaxX385xX2dxX2cxX3xX9xX1xX2bfxX2dxX2cxX3xX9xX2d1xX2dxX3xX2dxX1xX45xX3xX2dxX254xX40xXexX3xX16xX1xX4exX3xX411xX1xXb8xX3xX2d4xXfd0xX3xX0xX1axX94xX39xX2eaxX2dxX10xX5xX7bxXfxX31xX3xX0xX9bxX1axX94xX39xXbcxX254xX10xX3xX9xX4xX2dxX3xX9xX3b8xX10xX3xXb1xX2dxX3xX9xX7axX389xX2dxX3xXbcxX385xX3xX15xX1xXb1xX9xX3xXfxXbexX2dxX1xX3xX9xX7axX31xX1fxX3xX2dxX385xX3xX2bfxX2dxX2cxX3xX3c0xX31xXfxX1axX2dxX3xX1b0xX40xX4xX3xXexXb1xX7bxX3xXe6xX31xX24cxXexX3xX7xX7axX10xX3xXfxXbexX2dxX1xX3xXexX31xX24cxXexX3xXbcxX23fxX7bxX3xXexX1xX9d1xX2dxX1xX3xX2dxX2cxX45xX1fxX3xX2xXf5xX9bxX1cexX7xXf8xX3xX328xX10xX31xX3xX5xX4x5ce3xX2dxX3xXe6xX4xX3cxX2dxX3xX2dxX45xX1fxX24dxX3xX2cxX4xX40xX4xX3xXexX1xXd6xXexX3xX321xXff5xX3xX28exX1x6be0xX2dxX2cxX3xXbcxX86xX2dxX1xX3xXbcxX10xX2dxX2cxX3xX26xX1axX94xX3xX26xX91xX9xX3xXexXb1xXexX3xX9xX45xX4xX3xXfxX4xXbexX31xX3xX94xX45xX3xX2eaxX2dxX28exX10xX7axX10xX3xX2cxXc2xX4xX3xXbcxX46fxX3xX48xX31xX1fxX3cxX9xX3xXbcxX86xX2dxX1xX3xXexX6fxX3xX5xX7d0xX2dxX3xXbcxX24cxX3xX2cxX4xXb1xX7bxX3xX11xXff5xX3xX3c0xX31xXfxX1axX2dxX3xX1b0xX4a1xX3xX16xX1xX4exX3xX411xX1xXb8xX3xX2d4xXfd0xX3xX1xX10xX1fxX3xX28exX1xX2bfxX2dxX2cxXf8xX3xX16xX7axX7bxX2dxX2cxX3xX28exX1xX4xX3xX2cxX4xXb1xX7bxX3xX11xXff5xX3xX3c0xX31xXfxXfxX1axX2dxX24dxX3xX1cexXf5xX3xX9xX31xX4exX4xX24dxX3xX1xX4xXbexX2dxX3xX11xX54xX2dxX2cxX3xX9xX27exX4xX3xX58xX1axX2dxX11xX1fxXfxX1b0xX10xX2dxX4xX10xX24dxX3xX321xXff5xX24dxX3xXbcxX385xX3xXe6xXb1xXexX3xXe6x8c1cxX3xX94xa331xX4xX3xXexXb1xX7bxX3xXe6xX31xX24cxXexX24dxX3xX1b0xX45xX3xXexX1xXd50xX3xX9xX7axX9d1xXexX1xX3xXfxXbexX2dxX1xX3xXe6xX301xX9xX3xX2cxX4xX7fcxX3xXexX3fcxX10xX3xX16xX1xX4exX3xX411xX1xXb8xX3xX2d4xXfd0xXf8xX3xX316xX563xX2dxX1xX2exX3xX3c0xX4xXb1xX7bxX3xX11xXff5xX3xX413xX1axX9xX1xX31xXfxXfxX10xX1xX3xX3c0xX31xXfxX1axX2dxXf8xX3xX411xX2cxX31xX594xX2dxX2exX3xX413xX16xX31axX0xX9bxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXb0xX7bxX5xX1fxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xXexX1axX2dxX9xX1axX7axX37xX7xX39xX0xX4xX94xX2cxX3xX10xXfxX9xX6xX7xX9xX1xX1axX3xX2cxX4xX7bxX4xX3xX2dxX2cxX10xX1fxX3xX48xX31xX10xX3xX9xX7bxX2dxX2cxX3xX9xX1xX7bxX2dxX2cxX3xX15xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX3xX9xX1xX31xX10xX3xX2dxX1xX10xX2dxX3xXexX7bxX3xX11xX10xX4xX3xX11xX7bxX9xX3xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX3xXexX1xX4xX1axX2dxX3xX5xX4xXexX1xX3xX9xX7axX31xX1fxX3xX48xX31xX1axX9xX3xX94xX10xX3xX9xX31xX1fxX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX3xX5xX9xX1xX31xX94xXe6xX7xX3xX11xX7axXexX6xX7xX9bxX9bxX4xXf8xXe6xX10xX7bxX1xX10xX9xX4xX2dxX1xXf8xX1b0xX2dxX9bxX2dxX1axX1b5xX11xX9bxX2xX1b9xX1baxX2xX9bxX2xX1bexX1bfxX5xX1b9xX1c2xX1b9xX1bexXf7xXf5xX1c2xX9xX1b9xX1b9xX1b9xXfxX1c2xXf8xX30xX15xX2cxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX1b5xX4xX5xX9xX1xX2exX1b9xX1c2xX1c2xX15xX26xX37xX1xX1axX4xX2cxX1xX9xX2exX1bfxX1bexX1cexX15xX26xX7xX3xX9bxX39xX0xX9bxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX210xX10xX15xX9xX4xX7bxX2dxX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX0xX11xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX39xX16xX4exX2dxX2cxX3xX9xX1xX54xX2dxX2cxX3xX58xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX3xX9xX1xX66xX10xX3xX2dxX1xX6bxX2dxX3xXexX6fxX3xX11xX10xX4xX3xX11xX6fxX9xX3xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX5xX86xXexX1xX3xX9xX7axX31xX1fxX3xX48xX31xX91xX9xX3xX94xX10xX3xX9xX98xX1fxX2exX0xX9bxX11xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX39xX3xX58xX1xXb1xX9xX3xXe6xX4xX46fxX31xX3xX1xX2bfxX94xX3xX1bfxX9bxXf7xX3xX9xX27exX4xX3xX9xX1xX45xX2dxX1xX3xX15xX1xX54xX3xX412xX10xX1b0xX10xX7bxX24dxX3xX94xX4xX4a1xX2dxX3xX2dxX10xX94xX3xX58xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX24dxX3xX16xX4exX2dxX2cxX3xX9xX1xX54xX2dxX2cxX3x4c7exX7bxX5xX7axX4xX2cxX7bxX3xX412xX31xX9xX1axX7axX9xX1axX3xX2dxX1xX6bxX2dxX3xXbcxX86xX2dxX1xX3x6945xXexX1xX301xXexX3xXexX1xX301xX2dx6946xX3xXexX6fxX3xX2dxX1xX7fcxX2dxX2cxX3xX1b0xX2a8xX3xX2cxX4xX3cxX9xX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3xX9xX7axXb1xX4xX3xX15xX1xXb1xX15xX3xXfxX31xX6bxX9xX3xX9xX66xX3xX15xX1xX9d1xX10xX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3xX2dxX1xX6bxX2dxX3xX2dxX1xX4xXbexX94xX3xX1b0xX2a8xX3xXexX1xX54xX2dxX2cxX3xX94xX10xX3xX9xX98xX1fxX3xX9xX27exX4xX3xX58xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xX24dxX3xX2dxX1xX254xX2dxX2cxX3xX28exX1xX11adxX2dxX2cxX3xXbcxX86xX2dxX1xX3xX11xXa37xX3xX1b0xX7d0xX2dxX3xX9xX4xX3cxX15xX3xX9xX2a8xXexX3xX9xX4xX3cxX2dxX3xX1xX45xX2dxX1xX3xX28exX3cxX3xX1xX7bxX27exXexX1xX3xX9xX1xX10xX2dxX1xX3xX9xX7axX66xX2dxX2cxXf8xX3xX31dxX2dxX2cxX3xX412xX31xX9xX1axX7axX9xX1axX3xXexX1xX7bxX3xXe6xX4xX3cxX9xX3xX11xXa37xX3xX9xX4xX3cxX2dxX3xX1xX45xX2dxX1xX3xXbcxX4xX4a1xX31xX3xX9xX7axX10xX3xX2dxX1xX7fcxX2dxX2cxX3xX1b0xX2a8xX3xXe6xX301xX2dxX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3xX15xX1xX4xX3xX15xX1xXb1xX15xX3xX2dxX389xX31xX3xX9xX7axX389xX2dxXf8xX3xX328xX10xX31xX3xX28exX1xX4xX3xXbcxX301xXexX3xXexXc2xX24dxX3xX16xX4exX2dxX2cxX3xX9xX1xX54xX2dxX2cxX3xX14adxX7bxX5xX7axX4xX2cxX7bxX3xX412xX31xX9xX1axX7axX9xX1axX3xX15xX1xXb1xX9xX3xXbcxX24cxX2dxX2cxX3xX94xX24cxX9xX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX5xX86xXexX1xX3xX9xX7axX2d1xX2dxX3xXb1xX15xX3xX9xX24cxX4xX3xX15xX1xX27exX94xX3xX48xX31xX1fxX3cxX9xX3xXfxX4xXbexX9xX3xX2dxX1xX2d1xX9xX3xX9xX66xX3xX9xX7axX254xX40xXexX3xX9xX40xX4xX3xX2dxX10xX1fxX24dxX3xXexX1xX7bxX3xX15xX1xX91xX15xX3xXexX23fxX2dxX1xX3xX11xXb1xX9xX24dxX3xX48xX31xX3f7xX2dxX3xXbcxX24cxX4xX24dxX3xX9xX1xX6bxX94xX3xXexX1xX9d1xX3xXfxX45xX3xX5xX3f7xX2dxX3xX48xX31xX3f7xX2dxX24dxX3xX2dxX4exX3xX11xX98xX2dxX2cxX3xXe6xX301xX2dxX3xXexX1xX3cxX9xX3xXexXb1xXexX3xXbcxX54xX4xX3xX9xX254xXcaxX2dxX2cxX3xX9xX429xX2dxX1xX3xX2dxX2cxX1xX4xX3xX11xXc2xX3xX5xX2a8xX2dxX2cxX3xX1xX7bxX3eexXexX3xXe6xX31xX2bfxX2dxX3xXe6xXb1xX2dxX3xX94xX10xX3xX9xX98xX1fxXf8xX3xX316xX563xX2dxX1xX2exX3xX321xX24cxX9xX3xX15xX1xX2a8xX3xX2dxX7fcxX3xX2bfxX94xX3xX9xX1xX4xX3xX9xX1xX46fxX3xX2dxX2cxX254xX255xX4xX3xXexX1xX594xX2dxX2cxX3xX9xX1xX4xXbexX9xX3xX94xX27exX2dxX2cxX3xX9xX7axX7bxX2dxX2cxX3xXexX1xX4xX3cxX2dxX3xX5xX86xXexX1xX3xX9xX7axX31xX1fxX3xX48xX31xX91xX9xX3xX94xX10xX3xX9xX98xX1fxX3xX246xX3xX58xX1xX4xXfxX4xX15xX15xX4xX2dxX1axX11xXf8xX3xX411xX2cxX31xX594xX2dxX2exX3xX14adxX1axX31xX9xX1axX7axX11xX31axX0xX9bxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX2eaxX31xX9xX1xX7bxX7axX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX7axX4xX2cxX1xX9xX37xX7xX39xX58xX1xX254xX25bxX2dxX2cxX3xX24bxX3eexX2dxX2cxX0xX9bxX15xX39xX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX328xX7bxX31xX7axXexX1axX7xX3xX11xX9xX1fxXfxX1axX6xX7xX9xX1axX26xX9xX28xX10xXfxX4xX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX11xX9xX4xX35xX1fxX37xX7xX39xX316xX16xX4exX2dxX2cxX3xX1xXcaxX15xX31axX0xX9bxX15xX39
Phương Đặng