Hà Tĩnh luôn đồng hành, hỗ trợ DN phát triển trong KKT Vũng Áng
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng vừa đến kiểm tra tình hình sản xuất tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Khu Kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh - Hà Tĩnh).
1743x49cfx4f4cx4377x888ex8bf9x3efax67d6x9aadx3286x3f24x17b5x61d1x3208x441fx48aaxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax6f8bx4203x7d2fxXexX0x3f0axXaxX17xX18xX19xXexX0x357ex792exX19x175cxXexX0xXax830fxX9x6589xXdxX18x20adxX2fx8aa8x183dx93c5xX5x6767xXbxXdxX17xX32xXex607ex217dxX9xX5x866bx3cb3xXaxX9xXdx36fdx6c71xX40xX9x3841x503axX40x6196xX9xXaxX3cxX40xXax86e4xX9xXax245fxX9xXbx5b9fx6dacxX9xX2x7494xX9xX33xXax4c8dxXbxX9xXbxX57xX35x3106xX40xX9xXbxX57xX24xX40xX4bxX9x57a4xX6exX5xX9x90a9x3943xX40xX4bxX9x247dxX40xX4bxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX17xX18xX19xX32xXexX7xXax75e2xX9xX4xXax5587xX9xXbx70f6xX2cxXaxX9x4c84x48caxX5bxX2xX9xXbx2e5axX40xXaxX9xX2x3b83x63a8xX40xX4bxX9xX5x5ec2xXbxX9xX5xXax4e03xX40xX4bxX9x1f8ex86eaxX18xX9xX48x6b7exX40xX9x9162xX35xX65xXcxX9xXbxX57xX18xX9xXbx4037xX40xXaxX9xXaxXc9xX40xXaxX9xX2fx350bxX40xX9x853axX44xXaexXbxX9xXbx2ef3xX35xX9xXcx6116xXbxX9xX2fx6004xX9xX19xX24xX18xX40xXaxX9xX40xX4bxXaxX35x2457xX33xX9xXbxX57x19cdxX40xX9xX48xX99xX18xX9xX23xX3cxX40xX9xX6exXaxX44xX9xX6exX35xX40xXaxX9xXbxXbcxX9xX72xX73xX40xX4bxX9xX77xX40xX4bxX9x42f7xX6ex2975xX9x5befxX40xXaxX9x7e56xX9xX3bxX3cxX9xX5xX3fxX40xXax715bx816dxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9exX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd6xXbxX11dxX18xXdxX35xX4bxX40x6252xX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX57x5099xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xXdxX44xX24xX40xX9xX19xX24xX40xX4bxX9xXaxX18xX40xXaxX9xXaxX24xX9xXbxX57xX24xX9xX19xX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX57xX35xX17xX40xX9xXbxX57xX24xX40xX4bxX9xXbfxXbfxXbxX9xXb7xX44xX40xX4bxX9xX18xX40xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x7367xX35xX19xXbxXaxX14ex5a9bx865bxX1b1xX33xXd6xX156xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX14ex60d3xX1b1xX1b1xX33xXd6xX32xX9xX2fxX57xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX127xXb7xX40xX1cxX40xX17xX1aaxX2fxX1cxX2ax41dfxX1b1xX1e5xX1cxX2axX1b1x431dxX19xX1ebxX2ax977axX1b1xX1b1xX2ax3a2fxXbxX1e5x8e4axX1f3xXdxX1b1xX127x823cxX33xX4bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd6xXbxX11dxX18xXdxX35xX4bxX40xX14exX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX57xX156xX32xXexX7xXaxX92xX9xX4xXaxX96xX9xXbxX99xX2cxXaxX9xX9dxX9exX5bxX2xX9xXbxXa3xX40xXaxX9xXbfxX35xX65xXcxX9xXbxX57xX18xX9xX2fxXd3xX40xX9xXd6xX44xXaexXbxX9xXbxXdcxX35xX9xX4xX45xX40xX4bxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX2cxXd3xX40xX4bxX9x7a10xX44xXe4xX2cxX9xXbxXbcxXbxX9x2cb6xX3cxX24xX9xX11dxX9xX72xX35xXf0xXbxX127xX127xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9exX24xX19xX26xX32xXexX5xXdcxX35xX9xX4xX45xX40xX4bxX9xXbxX26xX9xX4xX7xX9xX2cxXd3xX40xX4bxX9xX273xX44xXe4xX2cxX9xXbxXbcxX9xX27cxX3cxX24xX9xX72xX35xXf0xXbxX51xX9xX7xXaxX92xX9xX4xXaxX96xX9xXbxX99xX2cxXaxX9xX9dxX9exX5bxX2xX9xXbxXa3xX40xXaxX9xX2xXa8xXa9xX40xX4bxX9xX5xXaexXbxX9xX5xXaxXb3xX40xX4bxX9xX4bxXaxX35xX9xX40xXax4785xX40xX51xX9xX48xX5fxX40xXaxX9xX4bxX35xX5fxX9xX2cxX18xX24xX9xXbfxXaxX45xX40xX4bxX9xXbfxXax5d21xX9xX57xX18xX9xX273xX44x6731xX40xX9xX2fxXd3xX40xX9xXd6xX44xXaexXbxX9xX2fxX45xX35xX9xX40x6f5fxX35xX51xX9xXbfxXaxX30axX9xXbxXaxXbcxX9xXbxX57xX24xX40xX4bxX9xX40xX4bxX3cxX26xX9xX48x7aacxX44xX9xX40x19b9xXcxX9xX2cxX96xX18xX9xX2cxX5fxX40xX9xX23xXe0xX51xX9xX2cxX45xX40xX4bxX9xX40xXaxX311xX40xX9xXb7xX35xXf5xX40xX9xX4xX45xX40xX4bxX9xXbxX26xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9exX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX92xX9xX4xXaxX96xX9xXbxX99xX2cxXaxX9xX9dxX9exX5bxX2xX9xXbxXa3xX40xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX57x6e02xX40xX4bxX51xX9xX6exX6exX5xX9xX72xX73xX40xX4bxX9xX77xX40xX4bxX9xX48xX18xX40xX4bxX9xX2cxX92xX9xX40xXax5688xX40xX4bxX9xX19xXaexX44xX9xXaxX35xXf0xX44xX9xXbfxXax5444xX35xX9xX2fxXb3xX2cxX9xXb7x6b2axX35xX9xX40xXaxX3b1xX40xX4bxX9xXdxX3cxX40xX9xX2fxX92xX40xX4bxX9xX48xX33axX44xX9xXbxXa8xX9xXcxX3c8xX35xX51xX9xX19xX24xX9xX48xX92xX9xXdxXa8xX58xX40xX4bxX9xXaxX3cxX40xX4bxX9xXaxX92xX18xX9xXdxXa8xX44xX9xXbxXaxX45xX40xX4bxX9xX273xX44xX18xX9xXaxXf0xX9xXbxXaxXe4xX40xX4bxX9xX2cxXd3xX40xX4bxX9xX2fx3cf3xX9xX40xX4bxX3cxX26xX9xXcxXe0xXbxX9xXdxX3c8xX40xX127xX9x3f04xX65xX9xX48xX5fxX33xX9x5260xX40xX4bxX9xX40xXaxX44xX9xX2cxX33axX44xX9xX33xXaxX5fxXbxX9xXbxX57xX35xX65xX40xX51xX9xXbxXaxX44xX9xXax77c9xXbxX9xX40xXaxX35x238fxX44xX9xXaxX3cxX40xX4bxX9xXaxX92xX18xX9xXb7xX452xX9xXb7xX3c8xX35xX9xX2cxXd3xX40xX4bxX51xX9xX4xX45xX40xX4bxX9xXbxX26xX9xX33xXaxXd3xX35xX9xXbfxXaxX45xX40xX4bxX9xX40xX4bxXb8xX40xX4bxX9xXcxX3c0xX9xX57xXe0xX40xX4bxX9xXbfxXaxX24xX9xX23x2284xX35xX51xX9xX48xX33axX44xX9xXbxXa8xX9xXbxX57xX18xX40xX4bxX9xXbxXaxX35xXbcxXbxX9xX23xX99xX9xXcxX5fxX26xX9xXcxX92xX2cxX9xX48xX65xX9xX40xX311xX40xX4bxX9xX2cxX18xX24xX9xX40xX33exX40xX4bxX9xXdx2e68xX2cxX9xX23xXe4xX2cxX9xX19x961fxX9xXaxX3cxX40xX4bxX9xXaxX92xX18xX156xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX48xX322xX35xX9xX33xXaxX24xX40xX4bxX9xX2cxX5fxX2cxXaxX9xX273xX44xXd3xX40xX9xXdx5fe2xX51xX9xX33xXax765fxX9xXaxX58xX33xX9xXb7xX3c8xX35xX9xXcxX45xX9xXaxXc9xX40xXaxX9xXaxX24xXdcxXbxX9xX48xXe0xX40xX4bxX9xXcxX3c8xX35xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9exX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd6xXbxX11dxX18xXdxX35xX4bxX40xX14exX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX57xX156xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xXdxX44xX24xX40xX9xX19xX24xX40xX4bxX9xXaxX18xX40xXaxX9xXaxX24xX9xXbxX57xX24xX9xX19xX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX57xX35xX17xX40xX9xXbxX57xX24xX40xX4bxX9xXbfxXbfxXbxX9xXb7xX44xX40xX4bxX9xX18xX40xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1aaxX35xX19xXbxXaxX14exX1b0xX1b1xX1b1xX33xXd6xX156xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX14exX1bdxX1b1xX1b1xX33xXd6xX32xX9xX2fxX57xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX127xXb7xX40xX1cxX40xX17xX1aaxX2fxX1cxX2axX1e5xX1b1xX1e5xX1cxX2axX1b1xX1ebxX19xX1ebxX2axX1efxX1b1xX1b1xX2axX1f3xXbxX1b0xX1bdx74b5xX1b1xXdxX2axX127xX1fbxX33xX4bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd6xXbxX11dxX18xXdxX35xX4bxX40xX14exX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX57xX156xX32xXexX127xX127xX127xX9xXb7xX3cxX9xX33xXaxX5fxXbxX9xXdxXf0xX40xXaxX9xXbfxXaxX3c0xX35xX9xX48xXe0xX40xX4bxX9xX2fxXd3xX40xX9xXd6xX44xXaexXbxX9xXbxXdcxX35xX9xX4xX45xX40xX4bxX9xXbxX26xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9exX24xX19xX26xX32xXexX72xX452xX9xX33xXaxX30axX18xX9xXbxXa3xX40xXaxX9xX2fxX418xX9xXbxXdcxX24xX9xX2cxX5fxX2cxX9xX2cxXa9xX9xX2cxXaxXbcxX51xX9xX48xX35xX452xX44xX9xXbfxX35xXf0xX40xX9xX48xX65xX9xX4bxX35xX44cxX33xX9xX4xX45xX40xX4bxX9xXbxX26xX9xXbxXaxX44xX9xXaxX44cxXbxX9xXaxX3cxX40xX4bxX9xXaxX92xX18xX9xXb7xX452xX9xXb7xX3c8xX35xX9xX2cxXd3xX40xX4bxX9xX40xX4bxX3cxX26xX9xXcxXe0xXbxX9xX40xXaxX35xX452xX44xX156xX9xX2fxX3c8xXcxX9xX33xXaxXf5xX9xX19xX44xX26xXf0xXbxX9xX48xX33axX44xX9xXbxXa8xX9xX19xX99xX2cxXaxX9xXb7x25c8xX9xXdxX24xX4bxX35xX2fxXbxX35xX2cxX2fxX9xX48xX65xX9xX48xX5fxX33xX9xX42fxX40xX4bxX9xX40xXaxX44xX9xX2cxX33axX44xX51xX9xXd6xX44xX9xXaxXa8xX3c8xX40xX4bxX9xX33xXaxX5fxXbxX9xXbxX57xX35xX65xX40xX9xXbxX57xX24xX40xX4bxX9xXbxXc9xX40xXaxX9xXaxXc9xX40xXaxX9xXcxX3c8xX35xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9exX24xX19xX26xX32xXexX2xX99xX33xX9xX40xX3cxX26xX51xX9xX7xXaxX92xX9xX4xXaxX96xX9xXbxX99xX2cxXaxX9xX9dxX9exX5bxX2xX9xXbxXa3xX40xXaxX9xX2cxX73xX40xX4bxX9xXbx6509xX40xX4bxX9xX273xX44xX3cxX9xX2cxXaxX44cxX2cxX9xXcxXb8xX40xX4bxX9xX2cxX5fxX40xX9xX23xXe0xX51xX9xX40xXaxX311xX40xX9xXb7xX35xXf5xX40xX9xX4xX45xX40xX4bxX9xXbxX26xX9xXb7xX3cxX9xX2cxXaxX96xX9xXbxX3cxX44xX9xX7xX57xX35xX40xX2cxX17xX2fxX2fxX9xX7xX18xX2cxX35x1d50xX35xX2cxX9xX115xXbxX3cxX44xX9xXbxX57x8d67xX40xX4bxX9xXbxXd3xX35xX9xX1bdxX1f3xX127xX1b0xX1b1xX1e5xX9xXbxXaexX40xX9xX48xX33axX44xX9xXbxX35xXf5xX40xX9xX2cxX2f1xX33xX9xX2cxXd3xX40xX4bxX9xX72xX73xX40xX4bxX9xX77xX40xX4bxX9xXbxX57xX24xX40xX4bxX9xX40xX33exXcxX9xXcxX3c8xX35xX9x3181xX2f1xX44xX9xX5xX44xXaexXbxX9xX1ebxX1b1xX2axX1e5xX126xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9exX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd6xXbxX11dxX18xXdxX35xX4bxX40xX14exX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX57xX156xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xXdxX44xX24xX40xX9xX19xX24xX40xX4bxX9xXaxX18xX40xXaxX9xXaxX24xX9xXbxX57xX24xX9xX19xX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX57xX35xX17xX40xX9xXbxX57xX24xX40xX4bxX9xXbfxXbfxXbxX9xXb7xX44xX40xX4bxX9xX18xX40xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1aaxX35xX19xXbxXaxX14exX1b0xX1b1xX1b1xX33xXd6xX156xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX14exX1f6xX5e7xX1e5xX33xXd6xX32xX9xX2fxX57xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX127xXb7xX40xX1cxX40xX17xX1aaxX2fxX1cxX2axX1e5xX1b1xX1e5xX1cxX2axX1b1xX1ebxX19xX1ebxX2axX1efxX1b1xX1b1xX2axX1f3xXbxX1b0xX2axX1ebxX5e7xXdxX1ebxX127xX1fbxX33xX4bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9exX24xX19xX26xX32xXexX428xXbcxX40xX9xXbfxX35xX65xXcxX9xXbxX57xX18xX9xX2fxXd3xX40xX9xXd6xX44xXaexXbxX9xX48xX33axX44xX9xX40xX33exXcxX9xXbxXdcxX35xX9xX4xX45xX40xX4bxX9xXbxX26xX9xX5xX5bxX3bxX3bxX9x62fbxX18xX40xX4bxX9xXbxXax430dxX33xX9xX3bxXa8xX40xX4bxX9xX5bxX4bxXaxX35xXf0xX33xX9x5826xX24xX57xXcxX24xX2fxX18xX9xX3bxX3cxX9xX5xX3fxX40xXaxX51xX9xX7xXaxX92xX9xX4xXaxX96xX9xXbxX99xX2cxXaxX9xX9dxX9exX5bxX2xX9xXbxXa3xX40xXaxX9xX4bxXaxX35xX9xX40xXaxX2f1xX40xX9xX40xXaxX3b1xX40xX4bxX9xX48xX92xX40xX4bxX9xX4bxX92xX33xX9xX2cxX96xX18xX9xX4xX45xX40xX4bxX9xXbxX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX40xX4bxX311xX40xX9xX2fxX5fxX2cxXaxX9xX40xXaxX3cxX9xX40xXa8xX3c8xX2cxX9xXb7xX3cxX9xX2cxX45xX40xX4bxX9xXbxX5fxX2cxX9xX4bxX35xXd3xX35xX9xX273xX44xX26xXbcxXbxX9xXb7xX35xXf0xX2cxX9xXdxX3cxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX18xX24xX9xX48xXe0xX40xX4bxX9xXbxX57xX24xX40xX4bxX9xXbxXax7b7fxX35xX9xX4bxX35xX18xX40xX9xX273xX44xX18xX127xX9xX7fbxX24xX40xX4bxX9xXbxX57xX24xX40xX4bxX9xX40xX33exXcxX9xX1ebxX1b1xX2axX1e5xX51xX9xX4xX45xX40xX4bxX9xXbxX26xX9xXbxX35xXbcxX33xX9xXbxX6edxX2cxX9xX2fxXd3xX40xX9xXd6xX44xXaexXbxX9xX322xX40xX9xX48xX99xX40xXaxX51xX9xXaxX24xX3cxX40xX9xXbxXaxX3cxX40xXaxX9xXb7xX3cxX9xXb7xX2f1xX40xX9xXaxX3cxX40xXaxX9xXdx50efxX9xX2cxX18xX24xX9xX2fxXe4xX9xX1ebxX9xX48xX44cxX40xX4bxX9xXbfxXbcxX9xXaxX24xXdcxX2cxXaxX9xX48xX65xX9xX40xX311xX40xX4bxX9xX2cxX18xX24xX9xX2fxXd3xX40xX9xXdxXa8xX58xX40xX4bxX9xX2fxXd3xX40xX9xXd6xX44xXaexXbxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9exX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd6xXbxX11dxX18xXdxX35xX4bxX40xX14exX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX57xX156xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX18xXdxXbxX31xX32xXaxX18xX9xXbxX35xX40xXaxX9xXdxX44xX24xX40xX9xX19xX24xX40xX4bxX9xXaxX18xX40xXaxX9xXaxX24xX9xXbxX57xX24xX9xX19xX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX57xX35xX17xX40xX9xXbxX57xX24xX40xX4bxX9xXbfxXbfxXbxX9xXb7xX44xX40xX4bxX9xX18xX40xX4bxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1aaxX35xX19xXbxXaxX14exX1b0xX1b1xX1b1xX33xXd6xX156xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX14exX1bdxX1b1xX1b1xX33xXd6xX32xX9xX2fxX57xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX14exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX127xXb7xX40xX1cxX40xX17xX1aaxX2fxX1cxX2axX1e5xX1b1xX1e5xX1cxX2axX1b1xX1ebxX19xX1ebxX2axX1efxX1b1xX1b1xX2axX1f3xXbxX1f3xX1bdxX1b0xXdxX1f6xX127xX1fbxX33xX4bxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX44xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9exX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX92xX9xX4xXaxX96xX9xXbxX99xX2cxXaxX9xX9dxX9exX5bxX2xX9xXbxXa3xX40xXaxX9xXdxXa8xX44xX9xX4f3xX51xX9xX2cxX4f8xX40xX4bxX9xXb7xX3c8xX35xX9xX2fxXd3xX40xX9xXd6xX44xXaexXbxX51xX9xX93fxX24xX57xXcxX24xX2fxX18xX9xX33xXaxXd3xX35xX9xXdxX44xX45xX40xX9xXdxX44xX45xX40xX9xX48xXd3xXcxX9xX23xXd3xX24xX9xX18xX40xX9xXbxX24xX3cxX40xX9xXb7xX452xX9xXcxX45xX35xX9xXbxX57xXa8xX9d7xX40xX4bxX51xX9xX33xXaxX5fxXbxX9xXbxX57xX35xX65xX40xX9xX40xXaxX3cxX9xXcxX5fxX26xX9xX23xX452xX40xX9xXb7xX3b1xX40xX4bxX156xX9xXbxX35xXbcxX33xX9xXbxX6edxX2cxX9xX273xX44xX18xX40xX9xXbxX311xXcxX9xXaxX54xX9xXbxX57xX58xX9xX2cxX5fxX2cxX9xXaxX24xXdcxXbxX9xX48xXe0xX40xX4bxX9xX18xX40xX9xX2fxX35xX40xXaxX9xXd6xX491xX9xXaxXe0xX35xX9xXbxX57xXf5xX40xX9xX48xX99xX18xX9xX23xX3cxX40xX9xXbxXaxX99xX9xXd6xX491xX9xX6exX117xX9xX119xX40xXaxX9xX2cxX73xX40xX4bxX9xX40xXaxXa8xX9xX3bxX3cxX9xX5xX3fxX40xXaxX9xX48xX65xX9xX4bxX92xX33xX9xX33xXaxX33axX40xX9xX40xX311xX40xX4bxX9xX2cxX18xX24xX9xX48xX9d7xX35xX9xX2fxXe4xX40xX4bxX9xXb7xX2f1xXbxX9xX2cxXaxXaexXbxX51xX9xXbxX35xX40xXaxX9xXbxXaxX33axX40xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX3cxX9xX2cxX24xX40xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9exX24xX19xX26xX32xXexX2xX99xX33xX9xX40xX3cxX26xX51xX9xX7xXaxX92xX9xX4xXaxX96xX9xXbxX99xX2cxXaxX9xX9dxX9exX5bxX2xX9xXbxXa3xX40xXaxX9xX2cxXaxX44cxX2cxX9xXcxXb8xX40xX4bxX9xX4xX45xX40xX4bxX9xXbxX26xX9xX40xX4bxX18xX26xX9xXbxX57xX24xX40xX4bxX9xX40xXaxX3b1xX40xX4bxX9xX40xX4bxX3cxX26xX9xX48xX33axX44xX9xX40xX33exXcxX9xXcxX3c8xX35xX9xX48xX491xX9xX2cxX5fxX40xX9xXcxXe4xX2cxX9xX1ebxX9xXbxX57xX35xXf0xX44xX9xXbxXaexX40xX9xX4bxX18xX40xX4bxX9xXdx5975xX40xX4bxX127xX9xX4xX24xX40xX9xX2fxXe4xX9xX40xX3cxX26xX9xXbxXaxX65xX9xXaxX35xXf0xX40xX9xX2fxX4c5xX9xX40xX54xX9xXdxX4c5xX2cxX9xX2cxX96xX18xX9xX2cxXd3xX9xXbxX2f1xX33xX9xXbxXaxX65xX9xX4xX9exX4xX5bxX72xX9xXb7xX3cxX9xX48xX5fxX40xXaxX9xX19xXaexX44xX9xXcxXe0xXbxX9xX23xXa8xX3c8xX2cxX9xX33xXaxX5fxXbxX9xXbxX57xX35xX65xX40xX9xXcxX3c8xX35xX9xX2cxX96xX18xX9xX4xX45xX40xX4bxX9xXbxX26xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX119xX44xXbxXaxX24xX57xX32xXexX0xX23xXexX7xXaxX44cxX2cxX9x3e99xX44xX18xX40xX4bxX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phúc Quang