Cảnh sát Thái ra tối hậu thư, chuẩn bị bắt sư trụ trì tham nhũng
Cảnh sát Thái Lan đang chuẩn bị tổ chức bố ráp ngôi chùa phía bắc thủ đô Bangkok để bắt giữ trụ trì Thái Lan dính nghi án tham nhũng.
3fcfxcaefxc70dx4c03x945dx6a14x9036xe584x68fdxX7xcf2bxa690xa558xb403xd1c1x6539xX5xef77xXaxee0bx8885xbb01xf832xX1xX3xX7x9735xXexX3xXcxX1xX19xXdxX3xf479xX6xX3xXex6919xXdxX3xX1x4738xb654xX3xXexX1xee3axd9e4xX3xX4xX1xX2axcdcfxX15xX3xb27ex9ed9xX3xX37x98e7xXexX3xX7xX2exX3xXexX21x469fxX3xXexX21xb950xX3xXexX1xX6x595bxX3xX15xX1x6444xX15x103daxX0x5977xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx817exX10xX6xb003xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXcxX1xX19xXdxX3xe2cbxX6xX15xX3x6e8cxX6xX15xX52xX3xX4xX1xX2axX34xX15xX3xX37xX38xX3xXexb2baxX3xX4xX1xab76xX4xX3xX37xX25xX3xX21xX19xXbxX3xX15xX52xd7b7xXdxX3xX4xX1x5b44xX6xX3xXbxX1xe5c7xX6xX3xX37xX3bxX4xX3xXexX1xc881xX3xX7bxX9axX3xb423xX6xX15xX52xc025xf94dxXb6xX3xX7bx563exX3xX37xX3bxXexX3xX52xXdxc12dxX3xXexX21xX43xX3xXexX21xX47xX3xXcxX1xX19xXdxX3xX77xX6xX15xX3xX66xXa4xX15xX1xX3xX15xX52xX1xXdxX3xX19xX15xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX15xX1xX50xX15xX52x10318xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXb7xX66xce25xXaxX12xXcxX1xX10xXb7xX3xX1xcccfxX15xX52xX3xXexXdxX15xX3xX0xXdxX12x10a29xX10xX2axXexX10xX21xX7xX0xX54xXdxX12xX2fxX3xXb2xa9b0xX3xXcxX2exX3xXbxX1xX19xXbxX3xXcxX1xX19xXdxX3xX77xX6xX15xX3xXexXdxfcbbxXexX3xX5xX122xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX15xX2exd9d3xX4xX3xX15xa39bxX100xX3xX7bxX6xX15xX52xX3xX4xX1xX2axX34xX15xX3xX37xX38xX3xX4xX1xXb7xX3xX4cxX122xXexX3xX4xX2axX122xX4xX3xX7bxX122xXexX3xXb6xXa4xX4xX1xX3xd78exX14cxXb7xX3xX15xX52xX9axXdxX3xX4xX1xX9fxX6xX3xX15xX8axXdxX3xXexXdxX137xX15xX52xX3xb212xX1xX6xX4cxX4cxX6xXb6xX6xX100xX6xX2fxX3xXbxX1xXa4xX6xX3xX37xX3bxX4xX3xXexX1xXadxX3xX7bxX9axX3xXb2xX6xX15xX52xXb6xXb7xXb6xX2fxX3xX15xX1xf541xX4cxX3xX37xX3bxXexX3xX52xXdxXc3xX3xX7xX2exX3xXexX21xX43xX3xXexX21xX47xX3xdf0cxbac5xX3xXexX2axX8axXdxX3x480dxX1xX21xX6xX3xX18bxX1xX6xX4cxX4cxX6xX4xX1xX6xX100xXb7xXedxX3xce15xX15xX52xX3xX37xX38xX3xX4xX19xXb7xX3xX37xX2axX122xX4xX3xX5xX14cxX3xX7bxd470xX15xX52xX3xXbxX1xaebexX4cxX3xX21xd897xX6xX3x6434xXexXdxf0d5xX15xX3xX7bxX10xX15xfa56xX3xXex65e3xX3xX4cxX122xXexX3xX5xXdx585axX15xX3xX4cxXdxX15xX1xX3xXexXa4xX15xX3xX66xX43xX15xX52xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXb7xX66xX100xXaxX12xc329xXdxX19xX4cxX3xX7bxX25xX4xX3xX13xe845xX3x64a4xX2axX6xX15xX3x59a6xXdxX206xX2axX3xXexX21xX6xX3xX24exd887xX4xX3xX37xXdx654cxXexX3x4072xX18bxfd81xe3f7xa1ebxX2fxX3xXcxX21xX2axX15xX52xX3xXexX19xX3xX262xXb7xX4cxX37xXb7xXb7xX15xX3xX262xX6xX21xX6xX7xXdxXexX3xX15xX52xX14cxX100xX3xX2x7b4cx10c95x461fxX3xX4xX1xXb7xX3xX37xXdxX137xXexf092xX3xXaxX77xX25dxX15xX1xX3xX37xX3bxXexX3xX52xXdxXc3xX3xX173xX38xX3xXexX21xX43xX3xXexX21xX47xX3xX7bxX109xX3xX7bxX2ex7f6dxX4xX3xXexX1xX9axX15xX52xX3xX249xX2axX6xXedxX3xX13xX19xX4xX3xX4xX247xX3xX249xX2axX6xX15xX3xX4xX1xX8exX4xX3xXexX21xX19xX4xX1xX3xX4x8337xX3xXexX1xXbbxX3xX7bxX122xXexX3xXb6xXa4xX4xX1xX3xX173xX14cxXb7xX3xX15xX52xX9axXdxX3xX4xX1xX9fxX6xX3xX173xX14cxX3xX37xX3bxXexX3xX52xXdxXc3xX3xX9axX15xX52xX3xX7bxXbbxX3xXexX1x4756xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5xX25dxX15xX1xX3xX37xX3bxXexX3xX52xXdxXc3xXaxXedxX3xXcxX2axX100xX217xX15xX3xX37xX25xX3xX15xX14cxX100xX3xX7bxX2exX2b2xX4xX3xX7bxX2exX6xX3xX21xX6xX3xX7xX6xX2axX3xXb6xX1xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX15xb9f7xX3xX5xX309xX4xX3xXexX1xX2axX100xX137xXexX3xXbxX1xX43xX4xX3xX9axX15xX52xX3xX18bxX1xX6xX4cxX4cxX6xX4xX1xX6xX100xXb7xX3xXexX309xX3xX7bx9421xX2axX3xX1xX14cxX15xX52xX3xX37xX38xX3xXexX1x10da4xXexX3xX37xX1fcxXdxX2fxX3xXexX1xX10xXb7xX3xXexb89axX3xX262xXexX21xX6xXdxXexX3xXcxXdxX4cxX10xX7xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXb7xX66xX100xXaxX12xX0xXdxX4cxX52xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX1xX3xX7xX6xXexX3xXexX1xX6xXdxX3xX21xX6xX3xXexXb7xXdxX3xX1xX6xX2axX3xXexX1xX2axX3xX4xX1xX2axX6xX15xX3xX37xXdxX3xX37xX6xXexX3xX7xX2axX3xXexX21xX2axX3xXexX21xXdxX3xXexX1xX6xX4cxX3xX15xX1xX2axX15xX52xXaxX3xX7xXexX100xX5xX10xX9xXaxX66xXdxX7xXbxX5xX6xX100xX292xX37xX5xXb7xX4xXb6xdd56xX4cxX6xX21xX52xXdxX15xX287xX5xX10xe7acxXexX292xX6xX2axXexXb7xX409xX4cxX6xX21xX52xXdxX15xX287xX21xXdxX52xX1xXexX292xX6xX2axXexXb7xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX54xX54xXdxXedxX37xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXedxX173xX15xX54xX15xX10x6aa2xX7xX54xX2xX288xX1c9xX286xX54xX2xc99axad02xX66xX286xX2xX286xXexX1c9xX44fxd079xX1c8xX5xX44fxXedx6eabxXbxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb7xX15xXaxX12x4fd5xX1xX14cxX3xX7xX2exX3xX1d0xX1xX21xX6xX3xX18bxX1xX6xX4cxX4cxX6xX4xX1xX6xX100xXb7xX3xX260xX52xXdxXc3xX6xX264xXedxX3x8850xX15xX1xX292xX3xX114xX10xX2axXexX10xX21xX7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXb7xX66xX100xXaxX12x92b2xX137xX3xX1xXb7xX1fcxX4xX1xX3xX7bxX122xXexX3xXb6xXa4xX4xX1xX3xX173xX20fxX6xX3xX7bxX2exX2b2xX4xX3xXexXdxX137xXexX3xX5xX122xX3xX15xX14cxX100xX3xX5xX14cxX3xX66xXdxa9dbxX15xX3xX37xXdxX137xX15xX3xX4cxX148xXdxX3xX15xX1xX378xXexX3xXexX21xXb7xX15xX52xX3xX4xX2axX122xX4xX3xX7bxX25xXdxX3xX7bxX36bxX2axX3xX4xeca8xX15xX52xX3xXexX1xc672xX15xX52xX3xX52xXdxXc3xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX7bxXdxX206xX2axX3xXexX21xX6xX3xX173xXdxX217xX15xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX15xX1xX50xX15xX52xX3xX173xX14cxX3xX52xXdxX148xXdxX3xX1d0xX1xX29xXexX3xX52xXdxX19xXb7xX3xXcxX1xX19xXdxX3xX77xX6xX15xXedxX3xX47cxX1xXc3xX15xX52xX3xX15xX52xX2exX386xXdxX3xXadxX15xX52xX3xX1xX122xX3xX9axX15xX52xX3xX18bxX1xX6xX4cxX4cxX6xX4xX1xX6xX100xXb7xX3xX4xX1xXb7xX3xX21xX1b2xX15xX52xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX19xXb7xX3xX37xX2axX122xX4xX3xX4xXadxX6xX3xX4xX247xX3xX249xX2axX6xX15xX3xX7bxXdxX206xX2axX3xXexX21xX6xX3xX4xX2d8xX3xX7bxX122xX15xX52xX3xX4xX247xX3xX4xX1xXa4xX15xX1xX3xXexX21xX38xXedxX3xXcxX1xX19xX15xX52xX3xXexX21xX2exX148xX4xX2fxX3xX7xX2exX3xXexX21xX43xX3xXexX21xX47xX3xX1c8xX1c9xX3xXexX2axX8axXdxX3xX7bxX109xX3xXexX20fxX3xX4xX1xX25xXdxX3xX7bxX137xX15xX3xX4xX247xX3xX249xX2axX6xX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX52xXdxX14xXdxX3xXexX21xX47xX15xX1xX3xX173xX148xXdxX3xX5x11418xX3xX66xXb7xX3xX7xX8exX4xX3xXb6xX1x9d2bxX10xX3xXb6x4820xX4cxXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXb7xX66xX100xXaxX12xXcxX1xX10xXb7xX3xX0xXdxX12xX114xX10xX2axXexX10xX21xX7xX0xX54xXdxX12xX2fxX3xX21xX1fcxX15xX52xX3xX7xX19xX15xX52xX3xX2xX288xX287xX288xX2fxX3xX4xX8axX15xX52xX3xXbxX1xXa4xX6xX3xX15xX6xX4cxX3xX15xX52xX9axXdxX3xX4xX1xX9fxX6xX3xX18bxX1xX6xX4cxX4cxX6xXb6xX6xX100xX6xX3xX7bxX109xX3xX37xX38xX3xX7bxX2d8xX15xX52xX3xX4xX1xX258xXexXedxX3xXcxX2axX100xX3xX15xX1xXdxX217xX15xX2fxX3xX4xX19xX15xX1xX3xX4xX8axX15xX52xX3xXb6xX1xX9axX15xX52xX3xX4xdb95xX15xX3xX37xX38xX3xX15xX1xX14cxX3xX4xX1xX8exX4xX3xXexX21xX19xX4xX1xX3xXbxX1xXb7xX15xX52xX3xXexX615xX6xX3xX37x11277xXdxX3x4677xX10xX3xXadxXdxX3xX7bxX378xXexX3xX15xX1xX2exX3xX15xX1xXc3xX15xX52xX3xX15xX52xX14cxX100xX3xX249xX2axX6xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXb7xX66xX100xXaxX12xXcxX21xXb7xX15xX52xX3xXb6xX1xXdxX3xX7bxX2d8xX2fxX3xX1xX14cxX15xX52xX3xXexX21xX50exX4cxX3xX15xX52xX2exX386xXdxX3xXadxX15xX52xX3xX1xX122xX3xX15xX52xX9axXdxX3xX4xX1xX9fxX6xX3xX18bxX1xX6xX4cxX4cxX6xXb6xX6xX100xX6xX3xX7bxX109xX3xX4cxX258xX4xX3xXexX21xX6xX15xX52xX3xXbxX1xX43xX4xX3xX4cxX14cxX2axX3xXexX21xX3bxX15xX52xX3xX173xX14cxX3xX15xX52xX1f6xXdxX3xXex74d0xX6xX3xX6c6xX3xX7xf81axX15xX3xXexX1xX19xXbxX3xX4xX1xXa4xX15xX1xX3xX4xXadxX6xX3xX15xX52xX9axXdxX3xX4xX1xX9fxX6xXedxX3xX4bdxX1xX9axX15xX52xX3xX4xX2d8xX3xX4cxX122xXexX3xX37xXdxX15xX1xX3xX5xXa4xX15xX1xX3xX15xX14cxXb7xX3xX7bxX2exX2b2xX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX25dxX15xX3xX6c6xX3xX52xX36bxX15xX3xX15xX52xX9axXdxX3xX4xX1xX9fxX6xXedxX3xXcxX2axX100xX3xX15xX1xXdxX217xX15xX2fxX3xX15xX1xXdxX206xX2axX3xX7bxX247xX15xX3xX173xX38xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX4xX1xX25xX15xX52xX3xX37xX1fcxXb7xX3xX7bxX122xX15xX52xX3xX7bxX2exX2b2xX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX25dxX15xX3xXexX29xXbxX3xXexX21xX2axX15xX52xX3xX6c6xX3xX4cxX122xXexX3xX4xX247xX3xX249xX2axX6xX15xX3xX4xX1xXa4xX15xX1xX3xXbxX1xXadxX3xX52xX36bxX15xX3xX7bxX2d8xXedxX3xX63xX109xX15xX52xX3xX0xXdxX12xX114xX10xX2axXexX10xX21xX7xX0xX54xXdxX12xX3xX4xX1xXb7xX3xX37xXdxX137xXexX3xX4xX19xX4xX3xX7bxX247xX15xX3xX173xX38xX3xX15xX14cxX100xX3xX7bxX2exX2b2xX4xX3xXexX21xX6xX15xX52xX3xX37xX38xX3xXb6xX1xXdxX217xX15xX3xX173xX14cxX3xX52xXdxX19xXbxX3xX15xX1xX2exX15xX52xX3xXb6xX1xX9axX15xX52xX3xX4xX2d8xX3xX173xX50xX3xXb6xX1xXa4xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXb7xX66xX100xXaxX12xXcxX1xXdxX137xX2axX3xXexX19xX3xX262xX2axX21xXdxX100xX6xX3xX262xXdxX15xX52xX1xX6xXb6xX6xX4cxXb7xX5xX2fxX3xX1d0xX1xX2d8xX3xX23dxXdxX19xX4cxX3xX7bxX25xX4xX3xX18bxX262xX263xX2fxX3xX4xX1xXb7xX3xX37xXdxX137xXexX292xX3xX203xX13xX1xb870xX15xX52xX3xXexX9axXdxX3xX7bxX2exX2b2xX4xX3xX4xX1xe409xX3xXexX1xX38xX3xX21xX1b2xX15xX52xX3xX4xX1xXdxX137xX15xX3xX66xX38xX4xX1xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX7bxX2exX2b2xX4xX3xXexXdxX137xX15xX3xX1xX14cxX15xX1xX3xX4cxX122xXexX3xX4xX19xX4xX1xX3xX4xX2d8xX3xXexX21xX29xXexX3xXexX309xX3xX173xX14cxX3xXb6xX1xX9axX15xX52xX3xX7bxX2exX2b2xX4xX3xX52xX760xX100xX3xX21xX6xX3xX37xX378xXexX3xXb6x5bd7xX3xXexX1xX2exX247xX15xX52xX3xXexXa4xX4xX1xX3xX15xX14cxXb7xX20cxXedxX3xXcxX21xX309xX4xX3xXexX1xX2axX122xX4xX3xXb2xX122xX3xXcxX2exX3xXbxX1xX19xXbxX2fxX3xX18bxX262xX263xX3xX1xXb7xX1fcxXexX3xX7bxX122xX15xX52xX3xX7bxX122xX4xX3xX5xX29xXbxX3xX173xX148xXdxX3xX4xX247xX3xX249xX2axX6xX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXcxX1xX19xXdxX3xX77xX6xX15xX3xX173xX14cxX3xX4xX1xX8dfxX3xX52xXdxX14xXdxX3xX249xX2axX100xX137xXexX3xX4xX19xX4xX3xX173xX43xX3xX7bxXdxX206xX2axX3xXexX21xX6xX3xX5xXdxX217xX15xX3xX249xX2axX6xX15xX3xX7bxX137xX15xX3xX249xX2axX6xX15xX3xX4xX1xX8exX4xX3xX4xX378xXbxX3xX4xX6xXb7xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXb7xX66xX100xXaxX12xX47cxX6xXexXdxXb7xX15xX3xX66x11594xX15xX3xX15xX52xX2axX1f6xX15xX3xXexXdxX15xX3xXexX20fxX3xX13xX43xX4xX3xX24exXdxX206xX2axX3xXexX21xX6xX3xX24exX258xX4xX3xX37xXdxX25dxXexX3xXcxX1xX19xXdxX3xX77xX6xX15xX3xX260xX18bxX262xX263xX264xX3xX1xX9axX4cxX3xX1c9xX458xX287xX450xX3xX4xX1xXb7xX3xX37xXdxX137xXexX3xX1xX247xX15xX3xX1c9xXedxX1c9xX44fxX44fxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX173xX14cxX3xX7xf35fxX3xX249xX2axX6xX15xX3xX249xX2axX760xX15xX3xX7xX309xX3xX7bxX109xX3xX7bxX2exX2b2xX4xX3xXexX21xXdxXbbxX15xX3xXb6xX1xX6xXdxX3xX7bxXbbxX3xX4xX6xX15xX1xX3xX52xX19xX4xX3xX2xX450xX3xX5xX25xXdxX3xX173xX14cxXb7xX3xX4xX1xX9fxX6xX3xXexX21xXb7xX15xX52xX3xX4xX1xXdxX137xX15xX3xX66xX38xX4xX1xX3xX37xX3bxXexX3xX52xXdxXc3xX3xX7xX2exX3xXexX21xX43xX3xXexX21xX47xX3xX1d0xX1xX21xX6xX3xX18bxX1xX6xX4cxX4cxX6xX45dxX6xX100xXb7xXedxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX7bxX109xX3xX66xX9fxX15xX52xX3xXexX1xXdxX137xXexX3xX37xX38xX3xX37xX6xX100xX3xX7bxXdxX206xX2axX3xXb6xX1xXdxXbbxX15xX3xXexX20fxX3xX6c9xX6xX2fxX3xXexX21xX309xX4xX3xXexX1xX50exX15xX52xX3xX7bxXbbxX3xXb6xX1xX14xXb7xX3xX7xX19xXexX3xX7bxX2exX386xX15xX52xX3xX173xX14cxXb7xX2fxX3xX5xX25xXdxX3xX7bxXdxX3xX6c9xX2axX15xX52xX3xX249xX2axX6xX15xX1xX3xX4xX1xX9fxX6xX3xX18bxX1xX6xX4cxX4cxX6xXb6xX6xX100xX6xX3xX6c6xX3xXexX8dfxX15xX1xX3xX1d0xX6xXexX1xX2axX4cxX3xXcxX1xX6xX15xXdxX2fxX3xXbxX1xXa4xX6xX3xX37xX3bxX4xX3xXb2xX6xX15xX52xXb6xXb7xXb6xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXb7xX66xX100xXaxX12xXcxX21xX2exX148xX4xX3xX7bxX2d8xX2fxX3xX173xX14cxXb7xX3xX15xX52xX14cxX100xX3xX2xX1c8xX287xX450xX2fxX3xX13xX19xX4xX3xX249xX2axX6xX15xX3xX4xX1xX8exX4xX3xXb2xX122xX3xXcxX2exX3xXbxX1xX19xXbxX3xXcxX1xX19xXdxX3xX7bxX109xX3xX21xX6xX3xX5xX25dxX15xX1xX3xX37xX3bxXexX3xX52xXdxXc3xX3xX7xX2exX3xXexX21xX43xX3xXexX21xX47xX3xX18bxX1xX6xX4cxX4cxX6xX4xX1xX6xX100xXb7xX3xX173xX47xX3xX4xX19xXb7xX3xX37xX2axX122xX4xX3xX21xX200xX6xX3xXexXdxX206xX15xX3xX173xX14cxX3xX15xX1xX29xX15xX3xXexX14cxXdxX3xXexX21xX2b2xX3xX37xX378xXexX3xX1xX2b2xXbxX3xXbxX1xX19xXbxXedxX3x777bxX38xX3xX4xX6xXb7xX3xXexX50exX15xX52xX3xX1c8xX1c9xX3xXexX2axX8axXdxX3xX37xX38xX3xX4xX19xXb7xX3xX37xX2axX122xX4xX3xX7bxX1f6xX15xX52xX3xX5x6cb5xX6xX3xX173xX148xXdxX3xX760xX4cxX3xX4cxX2exX2axX3xX21xX200xX6xX3xXexXdxX206xX15xX2fxX3xXb6xX1xXdxX3xX9axX15xX52xX3xX15xX1xX29xX15xX3xXexXdxX206xX15xX3xX37xX38xX3xX7bxX19xX15xX1xX3xX4xX3bxXbxX3xXexX20fxX3xX4cxX122xXexX3xX4xX1xX2exX247xX15xX52xX3xXexX21xX47xX15xX1xX3xXexXa4xX15xX3xX66xX43xX15xX52xXedxX3xXcxX21xXb7xX15xX52xX3xXb6xX1xXdxX3xX7bxX2d8xX2fxX3xX1xX14cxX15xX52xX3xX15xX52xX14cxX15xX3xX1d0xX1xX29xXexX3xXexX200xX3xXadxX15xX52xX3xX1xX122xX3xX15xX1xX14cxX3xX4xX1xX9fxX6xX3xXexX1xX47xX3xXb6xX1xX514xX15xX52xX3xX7bxX38xX15xX1xX3xX7bxX760xX100xX3xX5xX14cxX3xX4cxX122xXexX3xX760xX4cxX3xX4cxX2exX2axX3xX15xX1xX1b2xX4cxX3xX5xX14cxX4cxX3xX1xXb7xX10xX15xX3xX25xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX66xX6xX15xX1xX3xX4xXadxX6xX3xX4xX1xX9fxX6xX2fxX3xXexX1xX10xXb7xX3xX47cxX6xXexXdxXb7xX15xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXb7xX66xX100xXaxX12xXb2xX122xX3xXexX21xX2exX6c6xX15xX52xX3xXcxX2exX3xXbxX1xX19xXbxX3xXcxX1xX19xXdxX3xX77xX6xX15xX3xX1d0xX6xXdxX37xXb7xXb7xX15xX3xX4bdxXb7xXb7xX4cx7654xX4xX1xX6xX100xX6xX3xX1xX619xX3xX5xX122xX3xX18bxX262xX263xX3xX7bxX109xX3xX6c9xX19xX4xX3xX5xX29xXbxX3xX15xX50exX4cxX3xX37xX2exX148xX4xX3xX15xX1xX1b2xX4cxX3xX37xX3bxXexX3xX52xXdxXc3xX3xX9axX15xX52xX3xX15xX14cxX100xX2fxX3xX66xX9fxX3xX15xX52xX14cxX100xX3xX4xX1xXa4xX15xX1xX3xX6c9xX19xX4xX3xX7x51c1xX3xX66xXb7xX3xX52xXdxX148xXdxX3xX4xX1xX8exX4xX3xX6c9xX19xX4xX3xX7bxX38xX15xX1xX3xX7bxXbbxX3xX15xX52xX50exX15xX3xX4xX50exX15xX52xX3xXexX1xX514xX15xX52xX3xX5xX10xXb7xX3xXexX1xX6xX15xX52xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXb7xX66xX100xXaxX12xX18bxX262xX263xX3xX4xX50xX15xX52xX3xX52xX200xXdxX3xX7bxX206xX3xX15xX52xX1xX38xX3xX7bxX137xX15xX3xX63xX122xXdxX3xX7bxX1f6xX15xX52xX3xX13xX6xXb7xX3xXexX50exX15xX52xX3xX7bxXbbxX3xX15xX1xX386xX3xX7xX309xX3xX52xXdxX8d0xXbxX3xX7bx975cxX3xX4xXadxX6xX3xX4xX19xX4xX3xX173xX38xX3xX4xX6xXb7xX3xXexX50exX15xX52xX3xXb6xX1xX19xX4xX3xXexX1fcxXdxX3xXcxX1xX19xXdxX3xX77xX6xX15xX3xX15xX1xX1b2xX4cxX3xX52xXdxX8d0xXbxX3xX52xXdxX14xXdxX3xX249xX2axX100xX137xXexX3xX7xX309xX3xX173xXdxX25dxX4xXedxX3xXb2xX122xX3xXexX21xX2exX6c6xX15xX52xX3xX4bdxXb7xXb7xX4cxX4xX1xX6xX100xX6xX3xXb6xX1xX514xX15xX52xX3xX7bxX38xX15xX1xX3xX4cxX75axXdxX3xX21xX3bxX4xX3xX21xX25xXdxX3xX7xXd8fxX3xXb6xX137xXexX3xXexX1xX8d0xX4xX3xX15xX137xX2axX3xX173xX38xX3xX7xX2exX3xXexX21xX43xX3xXexX21xX47xX3xX4xX1xX38xX2axX3xX21xX6xX3xXexX21xX47xX15xX1xX3xX66xXdxX25dxX15xX3xX4xX247xX3xX249xX2axX6xX15xX3xX4xX9axX15xX52xX3xXexX25xX3xX7bxXbbxX3xX1xX75axX3xX249xX2axX100xX137xXexX3xX7bxX38xX15xX1xX3xXexX21xX2axX100xX3xXexX25xX3xX15xX1xX14cxX3xX7xX2exX3xX1xX6xX100xX3xXb6xX1xX9axX15xX52xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xXb7xX66xX100xXaxX12xX47cxX1xX14cxX3xX7xX2exX3xX1d0xX1xX21xX6xX3xX18bxX1xX6xX4cxX4cxX6xX4xX1xX6xX100xXb7xX3xX5xX14cxX3xXexX21xX43xX3xXexX21xX47xX3xX4xXadxX6xX3xX4xX1xX9fxX6xX3xX18bxX6xX4cxX4cxX6xXb6xX6xX100xX6xX2fxX3xX4cxX122xXexX3xXexX21xXb7xX15xX52xX3xX15xX1xXc3xX15xX52xX3xX15xX52xX9axXdxX3xX7bxX206xX15xX3xX5xX148xX15xX3xX15xX1xX378xXexX3xX7bxX378xXexX3xX15xX2exX148xX4xX3xX173xX148xXdxX3xXb6xX1xXb7xX14xX15xX52xX3xX1c9xXedxX44fxX44fxX44fxX3xX15xX1xX14cxX3xX7xX2exX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX25xX15xX52xXedxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX262xXb7xX2axX21xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb7xX3xX1d0xX77x95f2xX0xX54xXbxX12